DC411 | DeWalt DC411 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

533444-89 H
DC411
Ábra 1
Ábra 2
Ábra 3
Ábra 4
Ábra 5
2
Ábra 6
Ábra 7
Ábra 8
3
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ AKKUS
SAROKCSISZOLÓ
A vibráció kibocsátási határértéket a szabványos teszt eljárással végeztük az EN 60745
előírásainak megfelelően, és az egyik szerszámgép másikkal való összehasonlítására
szolgál. A vibrációs értéket az expozíció előzetes felmérésére is használhatják.
Gratulálunk,
hogy a D E WALT cég gyártmánya mellett
döntött. Hosszú évek tapasztalata, állandó termékfejlesztés és innováció tette a D EWALTot
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
FIGYELEM: A vibráció kibocsátási
érték a szerszámgép fő alkalmazásaira vonatkozik. A vibrációs érték
azonban eltérhet a meghatározott
értéktől a használati mód következtében, pl.: különböző tartozékok, rossz
karbantartás.
Műszaki adatok
DC411
Feszültség
VDC 18
Teljesítmény
W 405
Üresjárati fordulatszám
min-1 6,500
Tárcsaátmérő
mm 125
Kihajtótengely
M14
Súly (akku nélkül)
kg 2,2*
* a súly magába foglalja az oldalfogantyút és
a védőburkolatot
LpA (Hangnyomásszint)
KPA (Hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (Hangteljesítményszint)
K WA (Hangteljesítményszint
toleranciafaktor)
dB(A)
83
dB(A)
dB(A)
3.0
94
dB(A)
3.0
Ez jelentősen növelheti az expozíciós
szintet a munkaidő teljes hosszára
vetítve.
Egy adott munkaidő alatt, a vibrációs
expozíció szintjének becslésekor
vegye fi gyelembe azt az időszakot,
amikor a gép kikapcsolt állapotban
van ill., amikor üresjáratban megy. Ez
jelentősen csökkentheti az expozíciós
szintet a teljes munkaidőre vetítve.
Óvja a szerszámgép működtetőjét
a vibráció hatásaitól, mint például: gép
és tartozékok megfelelő karbantartása, kezek melegen tartása, munkafolyamatok megfelelő szervezése.
Vibrációs értékek (triaxiális vektor összeg) az
EN60745 előírásainak megfelelően:
Súlyzott effektív
rezgésgyorsulás
m/s2 7.5
Ingadozás, K
m/s2 3.3
Akkumulátor
csomag
Akkumulátor típus
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
Súly
kg
Töltő
Akkumulátor típus
Hálózati
feszültség
VAC
Töltési idő
2,0, Ah akku
csomagoknál perc
Súly
kg
DE9096
NiCd
18
2.4
1.0
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
Biztosítékok
230 V-os készülékek, 10 Amper, hálózati
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
DE9116
NiCd/NiMH
DE9135
NiCd/NiMH/
Li-ion
230
230
60
0.4
40
0.52
DC411
Kifejezések: Biztonságtechnikai
utasítások
A meghatározások minden egyes jel szigorúságát határozzák meg. Kérjük, olvassa
el a kezelési utasítást és vegye fi gyelembe
a jelöléseket.
VESZÉLY: Közelgő veszélyes helyzetet mutat, melyet, ha nem hárít el
halált, vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELEM: Lehetséges veszélyes
helyzetet mutat, melyet, ha nem hárít el halált, vagy súlyos sérülést
okozhat.
4
Általános szerszámgép
biztonságtechnikai utasítások
FIGYELEM: Lehetséges veszélyes
helyzetet mutat, melyet, ha nem hárít
el kisebb vagy enyhe mértékű sérülést, okozhat.
FIGYELEM: Olvassa el a biztonsági
figyelmeztetéseket és minden utasítást. A figyelmeztetések és utasítások
követésének hiánya áramütéshez,
tűzhöz és / vagy komoly személyi
sérüléshez vezethetnek.
FIGYELEM: A biztonsági jelölések
nélküli használat lehetséges veszélyhelyzetet teremt, melyet, ha nem hárít
el anyagi kárt okozhat.
KÉRJÜK, GONDOSAN ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN IS BÁRMIKOR UTÁNANÉZHESSEN
A GÉPPEL KAPCSOLATOS ÖSSZES INFORMÁCIÓNAK.
Az „elektromos gép” kifejezés minden felsorolt
fi gyelmeztetésben a hálózatról működtetett
eszközre vagy akkumulátorral működtetett
eszközre vonatkozik.
Elektromos áramütés veszélye.
EC- TANÚSÍTÁS
DC411
D E WALT tanúsítja, hogy ezek az elektromos szerszámok megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 98/37/EC
(2009. december 28-ig), 2006/42/EC (2009.
december 29-től), 2004/108/EC, 2006/95/
EC, EN55014-1, EN55014-2, EN60745-1,
EN60745-2-3.
1) A munkaterület biztonsága
a) Tartsa rendben a munkaterületet és
biztosítsa a megfelelő megvilágítást.
A zsúfolt, rendetlen és sötét munkaterület
növeli a balesetveszélyt.
b) Ne üzemeltessen elektromos szerszámot tűzveszélyes környezetben,
mint például robbanékony folyadékok,
gázok vagy por. Az elektromos gépek
szikrát vetnek, melyek lángra gyújthatják
a port vagy gőzöket.
c) Tartsa távol a gyerekeket és más személyeket a gép működtetése idejére.
Elvonhatják figyelmét, így Ön elveszítheti
irányítását a gép felett.
További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a D EWALTtal az alábbi címen, vagy
a Magyarországi Képviselettel.
Alulírott, felelős a műszaki adatok összeállításáért és jelen nyilatkozatot a D EWALT
nevében teszi.
2) Elektromos biztonság
a) Az elektromos szerszám villásdugójának egyeznie kell a hálózati aljzattal.
Soha ne használjon adapter csatlakozókat földelt elektromos gépekhez. A módosítatlan csatlakozódugaszok csökkentik
az áramütés veszélyét.
b) Kerülje, a földdel, vagy földelt felületekkel való érintkezést, mint például
csövek, radiátorok, tűzhelyek vagy
hűtők. Növeli az áramütés veszélyét, ha
teste földelt.
c) Ne tegye ki az elektromos gépeket
esőnek vagy nedves környezetnek.
Amennyiben az elektromos gépbe víz jut,
úgy az növeli az áramütés veszélyét.
d) Ne rongálja a vezetéket. Soha ne a vezetéknél fogva vigye a készüléket, húzza
azt, vagy annál fogva húzza ki a háló-
Horst Großmann
Műszaki és Termékfejlesztési Alelnök
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Németország
2007. 09. 20.
FIGYELEM: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében, kérjük,
figyelmesen olvassa el a kezelési
utasítást.
5
zatból. Tartsa távol a vezetéket hőtől,
olajtól, éles sarkoktól vagy mozgó
alkatrészektől. Sérült vagy összecsavarodott vezetékek növelik az áramütés
veszélyét.
e) A m e n nyi b e n kül t é r e n ü z e m e l t e t i
a készüléket, úgy olyan hosszabbító
kábelt használjon, amely megfelel
a kültéri használatra. Megfelelő, kültéri
alkalmazásra is használható hosszabbító
kábel használata csökkenti az áramütés
veszélyét.
f) Amennyiben mindenképpen működtetnie kell a gépet nyirkos helyen /
körülmények között, használjon egy
hibaáram védelmi kapcsolót (RCD). Az
RCD használata csökkenti az elektromos
áramütés veszélyét.
ruházat, ékszer vagy hosszú haj beakadhat
a mozgó alkatrészekbe.
g) Használjon porelszívó berendezést. Ha
a készüléken megtalálható a porelszívó
adapter, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. A porgyűjtő
használata csökkenti a por által kialakuló
veszélyhelyzeteket.
4) Elektromos gépek használata és karbantartása
a) Ne erőltesse az elektromos gépet.
A megfelelő elektromos gépet használja a megfelelő munkára. A megfelelő
elektromos gép jobban és biztonságosabban végzi el a kívánt a feladatot.
b) Ne használja az elektromos gépet, ha
a kapcsolója nem kapcsolja azt ki és
be. Bármely elektromos gép, melyet nem
lehet iránytani annak ki/bekapcsolójával
veszélyes és javításra szorul.
c) Szüntesse meg a csatlakozást az elektromos forrástól és/ vagy akkumulátor
csomagról mielőtt állítana a gépen,
alkatrészt cserélne, vagy elrakná a gépet. Az ilyen jellegű megelőző biztonsági
intézkedések csökkentik az elektromos
gép véletlenszerű bekapcsolódásából
eredő kockázatokat.
d) A használaton kívüli gépeket tárolja
úgy, hogy gyerekek ne férhessenek
hozzá, és ne engedje, hogy olyan
személyek, akik nem ismerik a gépet
vagy a gép működtetéséhez szükséges
utasításokat, használják azt. Az elektromos gépek veszélyesek szakképzetlen
kezekben.
e) Tartsa karban elektromos gépeit. Ellenőrizze a mozgó részek rögzítését,
alkatrészek törését és bármely más
körülmény t , mely befolyásolja az
elektromos gép működését. Ha sérült,
javíttassa meg a gépet használat előtt.
A karbantartás hiánya sok baleset okozója.
f) A vágó szerszámokat tartsa élesen és
tisztán. A megfelelően karbantartott éles
vágó élű gépek kevesebbszer akadnak
meg és könnyebb irányítani őket.
g) Használja az elektromos gépet, kellékeket és szerszám fejeket stb.) az
utasításoknak megfelelően, vegye
figyelembe a munkakörülményeket
3) Személyi biztonság
a) Legyen figyelmes, figyelje, amit tesz, és
józan eszére hallgasson, mikor az elektromos gépet működteti. Ne használjon
elektromos gépet, ha fáradt vagy drog,
alkohol, ill. gyógyszer által befolyásolt
állapotban. Akár egy pillanatnyi figyelmetlenség a gép működtetése közben komoly
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon biztonsági felszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Biztonsági felszerelések viselete, mint például
por-maszk, csúszásmentes biztonsági
cipő, védősisak vagy fülvédő használata
enyhítik a személyi sérülések súlyosságát.
c) Előzze meg a véletlenszerű bekapcsolást. Győződjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt állapotban van,
mielőtt a készüléket az áramforráshoz
csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség
alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón,
mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
d) Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot)
eltávolította-e a készülékből.
e) Álljon biztonságosan. Váratlan helyzetekben jobban tudja irányítani az elektromos gépet, ha biztonságosan, stabilan
áll.
f) Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol haját, ruházatát és
kesztyűit a mozgó alkatrészektől. Laza
6
és az elvégezendő munkát. A nem az
adott feladathoz való eszköz használata
veszélyes helyzetet idézhet elő.
d)
5) Akkumulátor használata és karbantartása
a) Kizárólag a gyártó által megjelölt töltővel töltse fel az akkumulátort. Egy
töltő, amely megfelel egy bizonyos típusú
akkumulátorhoz, tüzet okozhat, ha egy
másik akkumulátorhoz használják.
b) Elektromos szerszámgépeket csak
a megjelölt akkumulátorokkal használja. Más akkumulátorok használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Ha nem használja az akkumulátort,
tartsa távol fém tárgyaktól, mint például gépkapocs, érme, kulcs, szög,
csavar, vagy más kicsi fémtárgy, amely
kapcsolatot létesíthet egyik ponttól
a másikhoz. Az akkumulátor terminálok
rövidre zárása égést vagy tüzet okozhat.
d) Rongáló feltételek között a folyadék
távozhat az akkumulátorból; kerülje az
ezzel való kapcsolatot. Amennyiben
kapcsolatba kerülne vele, mossa le
vízzel. Ha a folyadék a szemébe került,
kérjen orvosi segítséget is. Az akkumulátorból kikerült folyadék irritációt vagy
égést okozhat.
e)
f)
g)
6) Szerviz
a) Kizárólag szakképzett személy végezze
a szervízelést azonos cserealkatrészekkel. Ez lehetővé teszi, hogy az elektromos
gépe biztonságos maradjon.
h)
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A MŰKÖDTETÉSHEZ
a) A sarokcsiszoló rendeltetésszerű
használata alapján köszörű, drótkefe és
vágó szerszámgép. Olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket, utasításokat,
ábrákat és előírásokat. Az utasítások
követésének elmulasztása elektromos
áramütést, tüzet és/vagy komoly személyi
sérülést okozhat.
b) Nem javasolt ezzel a géppel csiszolást vagy polírozást végezni. Az olyan
munkafolyamatok, melyre nem tervezték
a gépet, veszélyes helyzetet teremthetnek,
és személyi sérülést okozhatnak.
c) Ne használjon olyan tartozékot, melyet
a gyártó nem javasol a géphez. Annak
i)
7
ellenére, hogy a tartozék rögzíthető gépéhez, nem jelent biztonságos működtetést.
Csak olyan csiszoló- ill. vágókorongokat használjon a gépen, amelynek
megengedett maximális fordulatszáma
legalább akkora, mint a gép üresjárati
fordulatszáma. Az előírtnál gyorsabban
forgó alkatrészek eltörhetnek és szétrepülhetnek.
A használt tartozék külső átmérője és
annak vastagsága a gép besorolási
kapacitásán belül legyen. A nem megfelelő méretű tartozékok irányíthatatlanná
válhatnak.
A korongok, peremek, hátlapok, és
bármely más tartozékok tengely mérete
megfelelően illeszkedjen az orsóra.
Eltérő orsóméretű tartozékok használata
során a gép egyenetlenül működhet, túlzott
vibrációt bocsáthat ki, és az üzemeltető
elveszítheti irányítását a gép felett.
Soha ne használjon sérült tartozékokat.
Minden használat előtt ellenőrizze,
hogy a korong nem repedezett vagy
sérült. Ha a gépet vagy annak tartozékát leejtették, ellenőrizze a sérüléseket. Miután átvizsgálta a gépet és
a tartozékokat, győződjön meg róla,
hogy senki sem tar tózkodik a gép
síkjában és járassa a gépet maximális
üresjárati fordulatszámon, egy percig.
A sérült tartozékok rendszerint széttörnek
a próbajáratás során.
Mindig viseljen védőfelszerelést .
Az alkalmazástól függően, használjon pajzsot és védőszemüveget. Ha
szükséges, viseljen por maszkot ,
fülvédőt, kesztyűt és kötényt, mely
megakadályozza, hogy a kis, szétrepülő fémdarabok sérüléseket okozzanak.
Megfelelő védőszemüveget használjon,
amely képes a szétrepülő darabok szembe
jutását megakadályozni. A por maszk vagy
légzőkészülék alkalmas legyen a munkafolyamat során keletkezett porszemek
megszűrésére. A hosszú ideig tartó, nagy
intenzitású zaj halláskárosodást okozhat.
Tartsa távol a bámészkodókat a munkaterülettől. Bárki, aki a munkaterületre
belép, viseljen megfelelő védőfelszerelést. A munkadarab vagy egy sérült
tartozék töredékei szétrepülhetnek, mely
sérülést okozhat a közvetlen munkaterületen.
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
A gépet mindig a szigetelt burkolatánál
fogva tartsa, ha olyan területen végez
munkát, ahol rejtett vezetékek lehetnek,
valamint vigyázzon a gép saját vezetékére. Ha a vágó szerszámgép érintkezik
a fázis (L) vezetékkel, a gép fém részeit
áram alá helyezheti, mely megrázhatja
a működtetőt.
Tartsa távol a vezetéket a forgó tartozékoktól. Ha elveszíti irányítását a gép felett,
elvághatja a vezetéket, valamint a forgó
rész becsavarhatja kezét vagy karját.
Soha ne tegye le a gépet, addig, amíg
az, teljesen le nem állt. A forgó tartozék
belekaphat a felületbe, és Ön elveszítheti
irányítását felette.
Ne járassa a gépet, ha maga mellett viszi. A forgó tartozék belekaphat ruhájába
és testébe.
Rendszeresen tisztítsa a gép szellőző
nyílásait. A motor ventilátorja a burkolatba
vonzza a port, a túlságosan felhalmozódott fém lerakódások elektromos veszélyt
jelenthetnek.
Ne működtesse a gépet tűzveszélyes
anyagok közelében. A szikrák lángra
gyújthatják azokat.
Ne használjon olyan tar tozékokat,
melyek folyadékhűtést igényelnek.
Víz vagy más hűtő-folyadék használata
elektromos áramütést okozhatnak.
Ne használjon 11-es Típusú („Kúpos
fazékalakú”) korongot ezen a gépen.
A helytelen tartozékhasználat sérüléseket
okozhat.
Mindig használja az oldalfogantyút
és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette. Az oldalfogantyú segítségével
megőrizheti a gép feletti irányítást.
is visszarúghat, a tárcsa mozgási irányától
függően.
A köszörű korongok ilyen körülmények között
széttörhetnek. A visszarúgás a helytelen használat és /vagy nem megfelelő üzemeltetési eljárásmód vagy feltételek következménye, mely
megelőzhető a megfelelő óvintézkedésekkel:
a) Tartsa erősen a gépet, és úgy álljon ill.,
tartsa kezeit, hogy azok ellenálljanak
a visszarúgás erőinek. Mindig használja az oldalfogantyút a gép irányításának
megtartásához. Megfelelő óvintézkedésekkel, az üzemeltető irányíthatja a nyomaték reakciót vagy visszarúgó erőket.
b) Soha ne tegye kezét a forgó tartozékok
közelébe. A tartozék visszarúghat, és
kézsérüléseket okozhat.
c) Ne álljon oda, ahová a gép várhatóan
visszarúghat. A visszarúgás a megakadási pontnál, a tárcsa mozgásával ellentétes irányba hajtja a gépet.
d) Különös f igyelmet szenteljen, ha
sarkoknál, éles peremeknél dolgozik.
Kerülje a tartozék visszapattanását és
megakadását. A sarkok, éles peremek
vagy visszapattanás, akadályozhatják
a tartozékot, és irányíthatatlan visszarúgást eredményezhetnek.
e) Ne helyezzen a gépre láncfűrész favéső
tárcsát vagy fogazott fűrésztárcsát. Az
ilyen tárcsák gyakori visszarúgást és az
irányítás elvesztését eredményezhetik.
Biztonsági figyelmeztetések
Köszörű és Vágókorongok
működtetéshez
a) Kizárólag a gépéhez javasolt korongot/
tárcsát és ahhoz megfelelő védőburkolatot használjon. Az olyan tárcsák,
melyek nem megfelelőek a szerszámhoz,
nem biztonságosak és nem irányíthatóak
megfelelően.
b) Megfelelően rögzítse a védőburkolatot
a géphez. A védőburkolat óvja az üzemeltetőt a lepattanó tárcsadaraboktól és
a tárcsával való véletlen érintkezéstől.
c) A tárcsákat kizárólag a meghatározott
alkalmazásokra használja. Például: ne
köszörüljön a vágókorong oldalával.
A vágókorongok funkciója a periférikus
– kerületi - köszörülés. Az ilyen korongokra
kifejtett oldalirányú nyomás azok széttörését eredményezheti.
A visszarúgás okai és az
üzemeltető védelme
A visszarúgás egy hirtelen reakciója egy megszorult vagy megakadt forgó tárcsának, hátlapnak, drótkorongnak vagy más tartozéknak.
A forgó tartozék hirtelen megállását okozza,
az irányíthatatlan gépet a tartozék forgásával
ellentétes irányú mozgását eredményezi.
Például: ha a vágótárcsa megszorul, vagy
megakad a munkadarabban, a tárcsa megakadt széle, belevájhat a fém felületébe, így
a tárcsa kiugrik a vágási helyéről. A tárcsa
az üzemeltető felé ill. vele ellentétes irányba
8
d) Mindig ép, sérülésektől mentes, gépéhez megfelelő méretű és alakú záróperemet/karimát használjon. A megfelelő
záróperem megtámasztja a korongot és
csökkenti széttörésének kockázatát. A vágótárcsákhoz használatos karimák eltérhetnek más köszörű korong karimáktól.
e) Ne használjon nagyobb gépekről elkopott korongokat. A nagyobb gépekhez
tervezett korongok nem felelnek meg
a kisebb gépek nagyobb fordulatszámának
és széttörhetnek.
elvághat gáz- vagy vízvezetékeket, elektromos kábeleket vagy más tárgyakat, amely
visszarúgást eredményezhet.
Biztonsági figyelmeztetések
Drótkefe működtetéshez
a) Legyen óvatos, drót sörték repülhetnek
ki a drótkorongból még szokványos
alkalmazások során is. Ne fejtsen ki túl
nagy nyomást a drótkefére. A drót sörték
könnyedén áthatolhatnak a laza öltözeten
és / vagy bőrön.
b) Ha a drótkefézéshez védőburkolat
használata javasolt, ellenőrizze, hogy
a drótkorong vagy kefe nem érintkezik
a védőburkolattal. A drótkorong vagy
kefe átmérőjében kiterjed, a munka és
a centrifugális erő következtében.
További biztonsági
figyelmeztetések Vágókorong
működtetéshez
a) Ne szorítsa be a vágókorongot, és ne
fejtsen ki rá túlzott nyomást. Ne szándékozzon túlságosan mély vágást végezni
vele. A tárcsára kifejtett túlzott nyomás
növeli a terhelést és növeli a tárcsa megcsavarodásának vagy megakadásának,
valamint a visszarúgás, és tárcsa széttörésének valószínűségét.
b) Ne álljon oda, ahová a gép várhatóan
visszarúghat. A megakadási pontnál
történő visszarúgás a tárcsát és a gépet
közvetlenül Ön felé irányíthatja.
c) Ha a korong megakadt, vagy bármi
megzavarta a vágást, kapcsolja ki a gépet és tartsa azt mozdulatlanul, amíg
a korong teljesen le nem áll. Soha ne
próbálja meg kiemelni a mozgó vágókorongot a munkadarabból, ellenkező
esetben visszarúghat. Vizsgálja meg
a megakadás okát.
d) Ne kezdje újra a vágási folyamatot
a munkadarabban. Engedje, hogy a gép
elérje teljes sebességét, és óvatosan
folytassa a vágást. A korong megakadhat, elmozdulhat, vagy visszarúghat, ha
a gépet a munkadarabban indítja újra.
e) A nagy munkadarabokat, mindig támassza alá, a korong megakadás és
visszarúgás kockázatának csökkentése érdekében. A nagy munkadarabok
saját súlyuknál fogva megereszkednek,
lehajlanak. A kitámasztást a munkadarab
alá, a vágás közelébe, a korong mindkét
oldalára, a peremre helyezze.
f) Különös f igyelmet szenteljen, ha
meglévő falakba vagy más ismeretlen
helyeken „lyukvágást” végez. A korong
A szerszámgépen található
jelölések magyarázata
Fülvédő használata
Védőszemüveg használata
DÁTUM KÓD HELYE:
A dátum kód tartalmazza a gyártás évét, megtalálható a gép burkolatán az akkumulátor és
a gép csatlakozásánál.
Például:
2008 XX XX
A gyártás éve
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT:
Ez az útmutató fontos biztonsági és működtetési utasításokat tartalmaz a DE9116 és
a DE9135 akkumulátortöltőkhöz.
• A töltő használata előtt olvassa el az utasításokat és a töltőn, akku csomagon, és
terméken található biztonsági jelöléseket.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő termináloknál 230 V feszültség
található. Ne vizsgálja ezeket vezető
tárgyakkal. Áramütést vagy halálos
áramütést okozhat.
9
FIGYELEM: Áramütés veszélye. Ne
kerüljön folyadék a töltő belső részébe.
Áramütést eredményezhet.
FIGYELEM: Tűzveszély. A kockázatok
csökkentése érdekében kizárólag
D E WALT újratölthető akkumulátort
használjon. Más akkumulátor típusok
felrobbanhatnak és személyi sérülést
és kárt okozhatnak.
•
•
•
FIGYELEM: Bizonyos körülmények között, az áramforráshoz csatlakoztatott
töltővel, a töltőben található érintkezők
zárlatossá válhatnak idegen anyagok
által. Vezető természetű idegen anyagokat, mint például a következőket,
de nem korlátozva rájuk, fémforgács,
alufólia vagy bármilyen lerakódott
fémhulladékot, tartsa távol a töltő akku
behelyező nyílásától. Mindig húzza ki
a töltőt a konnektorból, ha nincsen
benne akkumulátor, vagy ha tisztítani
szeretné.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NE próbálja a használati útmutatóban
megjelölt töltőtől eltérővel tölteni az
akkumulátort. A töltőt és az akkumulátor
csomagot kifejezetten úgy tervezték, hogy
együtt működnek.
Az akkumulátortöltőt csak D E WALT
újratölthető akkumulátorok töltésére
használja. Bármely ettől eltérő használat
tüzet, áramütést vagy halálos áramütést
okozhat.
Ne tegye ki a töltőt esővel vagy hóval
való érintkezésnek.
A csatlakozódugasznál fogva (nem
a vezetéknél) húzza ki a töltőt. Ez csökkenti az elektromos dugasz és vezeték
károsodását.
Bizonyosodjon meg, hogy a vezeték
megfelelő helyen van, nem lépnek rá,
nem buknak fel benne, ill. más módon
nem károsodhat.
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve, ha másképpen nem megoldható.
A helytelen hosszabbító kábel használata
tüzet, áramütést vagy halálos áramütést
okozhat.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a töltőre,
ne helyezze a töltőt puha felületre,
amely elzárhatja a szellőző nyílásokat
és túlzott belső hőmérsékletet, okozhat. Helyezze a töltőt távol mindenféle
meleg forrástól. A töltő a tetején és a burkolat alján található nyílásokon keresztül
szellőzik.
Ne működtesse a töltőt, ha a kábel vagy
a csatlakozódugasz sérült – azonnal
javíttassa meg.
Ne használja a töltőt, ha leejtették vagy
más módon rongálódott. Javíttassa meg
egy D EWALT szakszervizben.
Ne szerelje szét a töltőt; vigye hivatalos szervizbe, ha szerviz vagy javítás
szükséges. A helytelen összeszerelés
elektromos áramütést, halálos áramütést
vagy tüzet okozhat.
Mindig húzza ki az áramforrásból, mielőtt tisztítaná. Ez csökkenti az elektromos áramütés veszélyét. Az akkumulátor
csomag, töltőből való eltávolítása nem
csökkenti a kockázatot.
SOHA NE próbáljon meg kettő töltőt összekötni.
A töltőt úgy tervezték, hogy 230 V-os
„háztartási” elektromos áramról működjön. Ne próbálja meg más feszültségen működtetni azt. Ez nem vonatkozik
a gépjárműről működtetett töltésre.
ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST.
Töltők
A DE9116- os töltő 7.2-18 V-os D EWALT NiCd
és NiMH akkumulátorokkal működik.
A DE9135-ös töltő 7.2-18 V-os NiCd, NiMH
vagy Li-ion akkumulátorokkal működik.
Ezek a töltők nem igényelnek további beállításokat és tervezésüknél fogva a lehető
legkönnyebb a működtetésük.
Töltési eljárás
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye. A töltési termináloknál 230 V
feszültség található. Ne vizsgálja
áramot vezető tárgyakkal. Áramütés
és halálos áramütés veszélye.
1. Csatlakoztassa a töltőt a megfelelő csatlakozódugaszba, mielőtt behelyezné az
akkut.
2. Tegye bele az akkumulátor csomagot
a töltőbe. A piros töltési lámpa folyamatosan villogni fog, jelezvén, hogy a töltési
folyamat megkezdődött.
10
3. A töltési folyamat befejezését a piros lámpa folyamatos világítása jelzi. A csomag
teljesen feltöltődött és használható vagy
a töltőben is maradhat.
•
A töltési folyamat
A töltés állapota
Töltés
Teljesen feltöltve
Forró /hideg késleltetés
Cserélje ki az akkut
Hiba
•
------__________
--- - --- - ---- •••••••••••
•• •• •• ••
•
•
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítési üzemmód kiegyenlíti
az egyes cellákat az akkuban annak csúcsteljesítménye érdekében. Az akkumulátorokat hetente tanácsolt frissíteni, vagy ha az, már nem
végzi el az azonos munkamennyiséget, melyet
korábban elvégzett ugyanolyan töltéssel.
Ne töltse, vagy használja az akkut tűzveszélyes környezetben, mint például
robbanékony gázok, folyadékok vagy
por. Az akku, töltőből való kivétele vagy
behelyezése meggyújthatja a port vagy
gázokat.
Kizárólag D EWALT töltőben töltse az akkumulátort.
NE fröcskölje le vagy merítse alá vízben
vagy más folyadékban.
Ne tárolja, vagy használja a gépet és
az akkut olyan környezetben, ahol
a hőmérséklet túllépi a 40 Celsius fokot (105 °F) (mint például nyáron kinti
fészerben vagy fém épületben)
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
Soha semmilyen okból ne próbálja meg
kinyitni az akku csomagot. Ha az akku
csomag borítása repedt vagy sérült, ne
helyezze be a töltőbe. Áramütést vagy
halálos áramütést okozhat. A sérült
akku csomagokat vigye be a szerviz
központba újrahasznosítás céljára.
Az akku csomag frissítéséhez tegye azt a töltőbe a megszokott módon. Hagyja az akkut
a töltőben legalább 8 óráig.
FIGYELEM: Soha semmilyen okból
ne próbálja meg kinyitni az akku csomagot. Ha az akku csomag borítása
repedt vagy sérült, ne helyezze be
a töltőbe. Ne használja az akkut vagy
a töltőt, ha leejtették, rátapostak, vagy
bármilyen más módon károsodott
(pl.: szög kilyukasztotta, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek). A sérült akku csomagokat vigye be a szerviz központba
újrahasznosítás céljára.
Forró/hideg akku-csomag
késleltetés
Ha a töltő észleli, hogy az akkumulátor túl
forró vagy túl hideg, automatikusan megkezdi
a Forró /hideg csomagkésleltetést, felfüggeszti
az akku töltését mindaddig, amíg az akku el
nem éri a töltéshez szükséges megfelelő hőmérsékletet. A töltő automatikusan átkapcsol
töltő üzemmódba. Ez a tulajdonság biztosítja
az akku maximális élethosszát.
FIGYELEM: Ha nem használja, helyezze a gépet az oldalára, egy stabil felületen, ahol nincsen útban, és
nem eshet le. Bizonyos szerszámok,
melyek nagy akku csomaggal rendelkeznek, megállnak az akku csomagon,
de könnyedén feldönthetők.
KISÜLÉS VÉDELEM
Az akkumulátor csomag kisülés védelemmel
rendelkezik a gépben történő használatkor.
Fontos biztonsági utasítások
minden típusú akkumulátor
csomaghoz
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK NICKEL CADMIUM (NiCd) VAGY NICKEL METAL HYDRIDE
(NiMH) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne égesse el az akkut, még akkor sem,
ha komolyan megsérült vagy teljesen
elviselődött. Az akku a tűzben felrobbanhat.
• Kismértékű folyás felléphet szélsőséges körülmények vagy hőmérsékleti
viszonyok mellett. Ez nem jelent meghibásodást.
Ha pótakku csomagot rendel, mellékelje a katalógus számot és a feszültséget. Tanulmányozza az útmutató végén található táblázatot
a töltők és akkuk kompatibilitását illetően.
Az új akkumulátor nincsen teljesen feltöltve.
Mielőtt használná az akkut, és a töltőt, olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat, majd
kövesse a töltési eljárásmódot.
OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT
11
Ha azonban a külső szigetelés károsodott:
a. és az akku folyadék a bőrére kerül,
azonnal mossa le szappannal és vízzel
(több percen keresztül)
b. és az akku folyadék a szemébe kerül,
minimum 10 percig mossa vízzel, és
azonnal kérjen orvosi segítséget (Orvosi megjegyzés: a folyadék 25-35%
kálium hidroxid.
Akkumulátor csomag (1. ábra)
AKKUMULÁTOR TÍPUS
A DC411-es gép 18 Voltos akku csomaggal
működik.
Tárolási tanácsok
1. A legideálisabb tárolási hely száraz és
hűvös, közvetlen napfénytől és túlzott
hidegtől és melegtől mentes.
2. Az akku hosszú ideig tartó tárolása nem
károsítja azt vagy a töltőt. Megfelelő
körülmények között 5 évig vagy tovább
tárolhatóak.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK LITHIUM ION
(LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne égesse el az akkut, még akkor
sem, ha komolyan megsérült vagy
teljesen elviselődött. Az akku a tűzben
felrobbanhat. Mérgező gázok és anyagok
keletkeznek, ha Li-Ion akku égetésekor.
• Ha az akku folyadék a bőrére kerül,
azonnal mossa le enyhén szappanos
vízzel. Ha az akku folyadék a szemébe
kerül, 15 percig öblítse nyitott szemmel,
vagy amíg az irritáció csökken. Ha orvosi
segítségre van szüksége, az akku elektrolit, folyékony szerves karbonátok és lítium
sók keveréke.
• A nyitott akku cellák tartalma légzési
nehézséget okozhat. Menjen friss levegőre. Ha a tünetek még mindig fennállnak,
kérjen orvosi segítséget.
A szerszámgépen és töltőn szereplő jelölések magyarázata:
Működtetés előtt olvassa el a használati útmutatót.
Akkumulátortöltés.
Akkumulátor feltöltve.
Akkumulátor hibás, sérült.
Forró/hideg késleltetés.
Ne vizsgálja áramot vezető tárgyakkal.
FIGYELEM: Tűzveszély. Az akku folyadék gyúlékony, ha szikra vagy láng
környezetében van.
Ne töltsön sérült akkumulátort.
Akkumulátor kupak (3. ábra)
Kizárólag DEWALT akku csomagot
használjon, más fajták szétrobbanhatnak, személyi sérülést és
kárt okozhatnak.
Az akkumulátor kupak az akku különböző érintkezési pontjait védi. Az akku kupakok nélkül,
fém tárgyak rövidre zárhatják az érintkezőket,
ezáltal tűzveszélyt és az akku károsodását
eredményezhetik.
1. Vegye le a védőkupakot mielőtt az akkut
a töltőbe, vagy a gépbe helyezné (3. A ábra)
2. Helyezze a védőkupakokat az érintkezőkre, miután kivette az akkut a gépből vagy
a töltőből (3. B ábra)
Ne tegye ki vizes behatásoknak.
Azonnal cserélje ki a hibás vezetékeket.
4°C és 40°C között töltse.
FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy az akku
kupak a helyén van, mielőtt elrakná,
vagy szállítaná az akkut.
Környezetbarát módon semmisítse meg az akkumulátort.
Ne égesse el az akkumulátort,
NiMH, NiCD, és Li-ion.
12
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
NiMH és NiCd akkumulátorokat
tölt.
Li-Ion akkumulátorokat tölt.
A töltési időt lsd. a műszaki adatoknál.
Csomag tartalma
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Sarokcsiszoló
27-es típusú védőburkolat
Oldalfogantyú
Perem készlet
Körmöskulcs
Akku csomag (DC411 KL, DC411KB,
DC411KA)
Akkutöltő (DC411 KL, DC411KB,
DC411KA)
Tartozék doboz (DC411 KL, DC411KB,
DC411KA)
Kezelési utasítás
Robbantott ábra
Elektromos biztonság
Az elektromos motort egy feszültségre tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor
csomagon szereplő feszültség megfelel az akkulemezen szereplővel. Szintén bizonyosodjon
meg róla, hogy a töltő feszültsége megegyezik
a hálózatéval.
Az Ön D EWALT töltője kettős szigetelésű az EN 60335 előírásnak megfelelően, ezért nincs szüksége külön
földelésre.
FIGYELEM: Az N-modellek nem tartalmazzák
az akkumulátort és a töltőt.
•
•
Indítókapcsoló
Lezáró gomb
Orsóretesz
Orsó (8. ábra)
Oldalfogantyú
Köszörűkorong
Anti-lock tárcsarögzítő
Menetes rögzítő csavar
Védőburkolat (27-es típusú)
Akku csomag
Akku kioldó gombok
Ha a hálózati kábel megsérült, speciális kábellel helyettesíthető, melyet a DEWALT szervizen
keresztül szerezhet be.
Ellenőrizze a gép, alkatrészek vagy tartozékok sérülését, melyek a szállítás során
keletkezhettek.
Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót működtetés előtt.
Hosszabbító kábel használata
Hosszabbító kábelt csak nagyon szükséges
esetben használjon. Megfelelő hosszabbító
kábelt használjon, amely megfelel a töltő
árambevitelének. (lásd műszaki adatok).
A minimális vezetőér méret 1 mm2; a maximális
hossz 30m.
1, 2, 8 ábrák magyarázata
FIGYELEM: Soha ne módosítsa
a szerszámgépet, ill. annak bármely
részét. Károsodást vagy személyi
sérülést okozhat.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen hajtsa
le a vezetéket a dobról.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DC411 professzionális köszörülési, drótkefézési és vágási alkalmazásokra fejlesztették
ki. NE használja a gépet nyirkos körülmények
között vagy lobbanékony folyadékok vagy
gázok közelében.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELEM: Összeszerelés és beállítás előtt mindig vegye ki az akkumulátort. Mindig kapcsolja ki a gépet,
mielőtt beteszi, vagy kiveszi az akkumulátort.
Kizárólag süllyesztett kerékagyas-, és lapos
korongokat használjon a géppel.
FIGYELEM: Kizárólag D EWALT akkut
és töltőt használjon.
Ez a sarokcsiszoló professzionális szerszámgép. Tartsa távol gyermekektől. Amennyiben
gyakorlatlan személy működteti a gépet, felügyelet mindenképpen szükséges.
13
3. Tegye vissza a csavarokat a fogaskerékház motor burkolathoz való rögzítéshez.
Szorítsa meg a csavarokat 2.2 Nm nyomatékkal. A túlhúzás tönkreteheti a csavart.
Az akkumulátor behelyezése és
kivétele a gépből (2. ábra)
FIGYELEM: A komoly személyi
sérülések elkerülése érdekében
mindig kapcsolja ki a gépet és szüntesse meg az akkumulátor csomag
elektromos csatlakozását, mielőtt
állítaná, vagy behelyezné/kivenné
a tartozékokat. Egy véletlenszerű bekapcsolódás sérülést okozhat.
Burkolat felszerelése
BURKOLAT FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA (5. ÁBRA)
FIGYELEM: A komoly személyi
sérülések elkerülése érdekében
mindig kapcsolja ki a gépet és szüntesse meg az akkumulátor csomag
elektromos csatlakozását, mielőtt
állítaná, vagy behelyezné/kivenné
a tartozékokat.
Az akkumulátor csomag gépbe helyezése
1. Az akku beillesztéséhez állítsa azt irányba
a behelyező nyílással. (2. ábra)
2. Csúsztassa be az akkut, és nyomja, amíg
az akku bepattan a helyére.
FIGYELEM: Minden köszörülő,
vágó, drótkefe és drótkorong műveletnél használja a védőburkolatot. A DC411 rendelkezik süllyesztett
kerékagyas koronghoz (27-es típusú)
és kerékagyas köszörű koronghoz (27es típusú) megfelelő védőburkolattal.
Egyforma típusú védő használandó
a kerékagyas és drót kefékhez.
Az akkumulátor gépből való eltávolítása
1. Az akkumulátor kivételéhez, nyomja meg
mindkét felengedő gombot (k), mialatt az
akkut kihúzza a helyéről.
2. Helyezze az akkut a töltőbe, úgy ahogyan
a kezelési útmutató töltési részében szerepel.
Az oldalfogantyú felszerelése
1. Nyissa ki a védőburkolat reteszét (p) és
helyezze a rögzítő füleket a furatokra.
2. Nyomja le a védőt egészen addig, míg
a zár be nem pattan a helyére és ellenőrizze annak szabad forgását.
3. Nyitott védőburkolat retesznél, forgassa
a védőt (i) a kívánt pozícióba. A maximális
üzemeltető védelmet akkor biztosítja, ha
a védőburkolat test, az orsó és a működtető között helyezkedik el.
4. Rögzítse a védőburkolat reteszt a fogaskerékházon. Lezárt védőnél kézzel nem
lehetséges körbeforgatni azt. Ne működtesse a köszörűt laza védővel, vagy ha
a rögzítő nyitott pozícióban van.
5. A védőburkolat eltávolításához, nyissa ki
a védő reteszét, fordítsa el a védőt, úgy
hogy a fülek és a furatok összhangban
legyenek és húzza fel a védőt.
Az oldalfogantyú (e) mindkét oldalra felszerelhető a menetes furatokba. A gép használata
előtt, ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette
az oldalfogantyút.
A kényelem fokozása érdekben vágási munkálatoknál a készülék 90°-ban elfordítható.
Forgatható fogaskerékház (4. ábra)
FIGYELEM: A komoly személyi
sérülések elkerülése érdekében
mindig kapcsolja ki a gépet és szüntesse meg az akkumulátor csomag
elektromos csatlakozását, mielőtt
állítaná, vagy behelyezné/kivenné
a tartozékokat.
1. Vegye ki a 4 csavart, mely a fogaskerékházat rögzíti a motor burkolathoz
2. Anélkül, hogy eltávolítaná a fogaskerékházat a motor burkolatától, fordítsa a gép
fejét a kívánt pozícióba.
FIGYELEM: A védőt a gyárban előre beállították a fogaskerékház átmérőjére. Ha egy idő
után a védő meglazul, húzza meg a szabályozó csavart (o), zárt rögzítő kar pozícióban, úgy
hogy a védő a gépen van.
FIGYELEM: Ha a fogaskerékház és a motor
burkolat 3,17 mm-nél távolabb kerül egymástól, vigye gépét D EWALT szakszervizbe, ahol
elvégzik az összeszerelést.
14
ORSÓZÁR
Az orsózár megakadályozza az orsó forgását,
korongok behelyezésekor és eltávolításakor.
Csak a gép kikapcsolt állapotában, kivett
akkunál és teljesen leállt korongnál használja
az orsózárat.
FIGYELEM: Ne húzza meg a szabályozó csavart, ha a rögzítő kar nyitott
pozícióban van, észrevehetetlen károkat okozhat.
FIGYELEM: Ha a védő nem szorítható
meg a rögzítő karral, ne használja
a gépet. A személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében, vigye
szakszervizbe gépét.
FIGYELEM: A gép károsodásának
elkerülése érdekében, ne használja az
orsózárat, ha a gép működik. Károsíthatja a gépet, és a rögzített tartozék
sérüléseket okozhat.
FIGYELEM: Sarokköszörülés és vágás 27es típusú koronggal végezhető, melyeket
kifejezetten erre a célra terveztek; a 6.35 mm
(1/4”) vastag korongokat köszörülésre, míg a
3.17 mm (1/8”) korongokat sarokköszörülésre
alkalmazhatóak.
Süllyesztett kerékagyas
köszörűkorong felszerelése és
használata
KERÉKAGYAS KORONGOK FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA (1, 7 ÁBRÁK)
MŰKÖDTETÉS
FIGYELEM: A komoly személyi sérülések elkerülése érdekében mindig
kapcsolja ki a gépet és szüntesse meg
az akkumulátor csomag elektromos
csatlakozását, mielőtt állítaná, vagy
behelyezné/kivenné a tartozékokat.
Kapcsoló
LEZÁRÓ- ÉS INDÍTÓKAPCSOLÓ GOMB
(6. ÁBRA)
Az Ön gépe lezáró gombbal rendelkezik (b).
Az indítógomb lezárásához, nyomja be
a lezáró gombot az ábra szerint. Mindig zárja
le az indítókapcsolót, ha a gépet szállítja, vagy
elteszi, a véletlenszerű bekapcsolás kockázatának csökkentése érdekében.
A kerékagyas korongokat közvetlenül az M14es menetes orsóra helyezze.
1. Kézzel csavarja a korongot az orsóra
2. Nyomja be az orsózárat és egy fogó segítségével, szorítsa meg a korongot.
3. A korong eltávolításához, fordítva végezze
el a fenti műveletet.
Az indítógomb kioldásához, nyomja be
a lezáró gombot. Ha a lezáró gombot a kiold
ikonhoz nyomják, az indítógomb kioldott
állapotban van, melyet a lezáró gomb piros
színe is jelez.
FIGYELEM: A gép bekapcsolása előtt,
a nem megfelelően a gépre helyezett
korong, károsíthatja a gépet vagy
a korongot.
Nyomja be az indítógombot (a) a gép bekapcsolásához. Az indítógomb felengedése
kikapcsolja a gépet.
NEM KERÉKAGYAS KORONGOK FELSZERELÉSE (8. ÁBRA)
FIGYELEM: A gép kapcsolója nem rögzíthető
a bekapcsolt állapotra.
FIGYELEM: A komoly személyi sérülések elkerülése érdekében mindig
kapcsolja ki a gépet és szüntesse meg
az akkumulátor csomag elektromos
csatlakozását, mielőtt állítaná, vagy
behelyezné/kivenné a tartozékokat.
FIGYELEM: Erősen tartsa az oldalfogantyút és a géptestet, hogy irányítani
tudja a gépet indításkor, üzemeltetés
közben és addig, amíg a gép vagy
tartozék teljesen le nem áll. Várja
meg, míg a gép teljesen leáll mielőtt
a gépet letenné.
A süllyesztett kerékagyas 27-es típusú köszörűkorongokat a mellékelt tárcsarögzítőkkel
kell használni.
1. Helyezze fel az anti-lockup hátsó tárcsarögzítőt/peremet (g) az orsóra, úgy
hogy a megemelt középpontja mutasson
a korong felé. Ellenőrizze, hogy a hátsó
FIGYELEM: Hagyja, hogy a gép elérje
teljes sebességét, mielőtt a munkadarab felületét érintené. Leállítás előtt
emelje ki a gépet a munkadarabból
15
2.
3.
4.
5.
SAROKCSISZOLÁS KÖSZÖRŰ KORONGGAL
szorítóperem megfelelően illeszkedik az
orsóra, úgy hogy megnyomja és megcsavarja a tárcsarögzítőt/peremet, mielőtt
rátenné a korongot.
Helyezze fel a korongot a hátsó szorítóperemre.
Mialatt benyomja az orsózárat, csavarja
a záró csavart (h) az orsóra. Ha a felszerelendő korong 3.17 mm-nél (1/8”) vastagabb, tegye a menetes záró csavart úgy
az orsóra, hogy a megemelt középpont
illeszkedjen a korong középpontjába (8. A
ábra). Ha a felszerelendő korong 3.17 mmnél vastag ill. vékonyabb, helyezze a menetes záró csavart úgy az orsóra, hogy
a megemelt középpont nem a korong felé
mutat. (8. B. ábra)
Az orsózár benyomásakor, szorítsa meg
a záró csavart egy fogóval.
A korong eltávolításához, nyomja be az
orsózárat és lazítsa meg a menetes záró
csavart egy fogóval.
FIGYELEM: A vágáshoz és sarokcsiszoláshoz használatos korongok
eltörhetnek, vagy visszarúghatnak,
ha meghajlítják, vagy megcsavarják
mialatt vágást vagy mélyköszörülést,
végeznek. A komoly sérülések elkerülése érdekében, korlátozza az ilyen
korongok használatát 27-es típusú
védővel (mélysége kevesebb, mint
13 mm). A védő nyitott részét az üzemeltetővel ellentétes irányba állítsa.
1. Hagyja, hogy a gép elérje teljes sebességét, mielőtt érintené a munkafelületet.
2. Minimális nyomást fejtsen ki a munkafelületre, hagyja, hogy a gép nagy sebességen
működjön. A köszörülési mérték akkor
a legnagyobb, ha a gép nagy sebességen
működik.
3. Úgy helyezkedjen el, hogy a korong nyitott
alsó része nem Ön felé mutat.
4. Miután elkezdte a vágást, bemetszett
a munkadarabba, ne változtassa a vágás
irányát. A vágási irány megváltoztatása
elhajlíthatja a korongot, amely annak
széttörését okozhatja. A sarokcsiszoló
korongokat nem tervezték oldal irányú
nyomás elviselésére.
5. Emelje ki a gépet a munkafelületből, mielőtt lekapcsolná a gépet. Hagyja, hogy
a gép teljesen leálljon, mielőtt letenné.
FIGYELEM: Ha a korong a záró csavar megszorítása után forog, ellenőrizze a menetes
záró csavar eligazítását. Ha túl vékony korongot helyez fel vezetővel, az forogni fog, mivel
a vezető magassága megakadályozza a záró
csavart a korong megtartásában.
FELÜLETI KÖSZÖRÜLÉS KÖSZÖRŰKORONGGAL
1. Hagyja, hogy a gép elérje teljes sebességét, mielőtt érintené a munkafelületet.
2. Minimális nyomást fejtsen ki a munkafelületre, hagyja, hogy a gép nagy sebességen
működjön. A köszörülési mérték akkor
a legnagyobb, ha a gép nagy sebességen
működik.
3. Tartsa a 20 és 30° közötti szöget a gép és
a munkafelület között.
4. Folyamatosan mozdítsa a gépet előre és
hátra, hogy megakadályozza a munkadarabba vájást.
5. A gép kikapcsolása előtt emelje fel a munkafelületről. Hagyja, hogy megálljon a gép
mielőtt letenné.
FIGYELEM: Ne használjon sarokcsiszoló / vágókorongokat felületi
köszörülési alkalmazásokhoz, mert
ezeket a korongokat nem tervezték
oldal irányú nyomás elviselésére. Korongtörést és komoly személyi sérülést
okozhat.
Festék drótkefézése
Óvintézkedések
1. Ólom alapú festékek drótkefézése NEM
JAVASOLT. Az ólommérgezés a legveszélyesebb gyermekek és állapotos nők
számára.
2. Mivel kémiai elemzés nélkül nehéz megállapítani, hogy egy festék tartalmaz-e ólmot,
az alábbi óvintézkedéseket javasoljuk
festék tisztításához:
16
SZEMÉLYI BIZTONSÁG
1. Gyermekek és terhes nők ne lépjenek be
olyan munkaterületre, ahol festék drótkefézést végeznek, egészen addig, amíg
a teljes takarítást el nem végezték.
2. A munkaterületre belépő személyek viseljenek pormaszkot vagy légzőkészüléket.
A por filtert naponta cseréljék, ill., ha annak
viselője nehezen vesz levegőt.
3. FIGYELEM: Olyan pormaszkot viseljen,
amely megfelelő ólomfesték por és gőzök
szűrésére. A hagyományos festő maszkok
nem biztosítják ezt a védelmet. Kérdezze
meg helyi barkácsboltját a megfelelő N. I.
O.S. H elfogadott termékről.
4. NE EGYEN, IGYON, VAGY DOHÁNYOZZON a művelet végzésekor, hogy megakadályozza a szennyezett festék részecskék
lenyelését. A dolgozók étkezés, ivás vagy
dohányzás ELŐTT mosakodjanak meg és
takarítsanak fel. Ne hagyjanak ételt, italt
vagy dohányárut a munkaterületen.
használata előírás, ha drótkefét, vagy korongot
használ.
FIGYELEM: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében,
drótkefe vagy drótkorong használatakor viseljen védőkesztyűt.
FIGYELEM: A gép károsodásának
elkerülése érdekében, a kefe vagy
a korong felszereléskor és használatkor ne érintse a védőt.
CSÉSZEKEFE ÉS DRÓTKORONG RÖGZÍTÉSE
FIGYELEM: A komoly személyi sérülések elkerülése érdekében mindig
kapcsolja ki a gépet és szüntesse meg
az akkumulátor csomag elektromos
csatlakozását, mielőtt állítaná, vagy
behelyezné/kivenné a tartozékokat.
1. Kézzel csavarja rá a korongot az orsóra
2. Nyomja be az orsózáró reteszt és egy fogó
használatával, szorítsa meg a drótkorongot vagy kefét.
3. A korong eltávolításához, végezze el a fenti folyamatot fordított sorrendben.
KÖRNYEZET BIZTONSÁGA
1. A festéket a lehető legkevesebb por képzésével távolítsa el.
2. A területet zárja le legalább 4 mm vastag
műanyag szigeteléssel.
3. A tisztítást úgy végezze, hogy ne kerüljön
festék por a munkaterületen kívülre.
FIGYELEM: A gép károsodásának
elkerülése érdekében, megfelelően
helyezze el a korong kerékagyát, mielőtt bekapcsolná a gépet.
TISZTÍTÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
1. Minden felületet porszívózzon le, és naponta takarítsa a munkaterületet, amíg
a festék drótkefézést végzik. A porszívó
zsákokat gyakran cserélje.
2. A takarófóliákat, fogják össze és semmisítsék meg a por-, és más eltávolított
hulladékkal. Helyezzék lezárt hulladék
gyűjtőedénybe és a hagyományos szemét
szállítás eljárása során semmisítsék meg.
A takarítás során gyermekek és terhes nők
ne tartózkodjanak a közvetlen munkaterületen.
3. Minden játékot, mosható bútort és eszközt,
melyet gyermekek használhatnak, alaposan mossanak le.
CSÉSZEKEFE ÉS DRÓTKORONG HASZNÁLATA
A csészekeféket és drótkorongokat rozsda,
lerakódás, festék eltávolítására és egyenetlen
felületek kisimítására használhatja.
1. Hagyja, hogy a gép elérje teljes sebességét, mielőtt érintené a munkafelületet.
2. Minimális nyomást fejtsen ki a munkafelületre, hagyja, hogy a gép nagy sebességen
működjön. Az anyag eltávolítás akkor
a leghatékonyabb, ha a gép nagy sebességen működik.
3. 5-10°-os szöget tartson a gép és a munkafelület között, ha csészekefét használ.
4. Drótkorong használata esetén, a korong
pereme és a munkafelület érintkezzen.
5. Folyamatosan mozdítsa a gépet előre és
hátra, hogy megakadályozza a munkadarabba vájást. Ne hagyja, hogy a gép mozgás nélkül megpihenjen a munkafelületen,
a gép körkörös mozgása égés és körkörös
nyomot hagyhat a munkafelületen.
Drótkefe és drótkorongok
felszerelése és használata
A drótkefe vagy drótkorongok közvetlenül
illeszkednek a köszörű orsójára perem használat nélkül. M14-es méretű drótkefét vagy
drótkorongot használjon. A 27-es típusú védő
17
6. A gép kikapcsolása előtt emelje fel a munkafelületről. Hagyja, hogy megálljon a gép
mielőtt letenné.
FIGYELEM: Ne használjon oldószert
vagy más erős vegyszert a nem-fémes alkatrészek tisztítására. Ezek az
anyagok gyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Enyhén szappanos vizes,
nedves ruhát használjon a tisztításra.
Ne kerüljön folyadék a gép belsejébe,
soha ne merítse be egyetlen részét
sem a gépnek folyadékba.
FIGYELEM: Különös figyelmet szenteljen, ha a munkadarab peremnél
dolgozik, mivel a köszörű egy hirtelen,
mozgását észlelheti.
KARBANTARTÁS
Az Ön D EWALT elektromos gépét úgy tervezték, hogy hosszú ideig működőképes legyen
minimális karbantartással. A folyamatos,
kielégítő működtetés a megfelelő gépkarbantartástól és gyakori tisztítástól függ.
A TÖLTŐ TISZTÍTÁSA
FIGYELEM: Áramütés veszélye.
Szüntesse meg a töltő áramforrását
tisztítás előtt. A töltő külső részéről
egy ronggyal vagy puha, nem-fémes
ecsettel távolítsa el a szennyeződést.
Ne használjon vizet, vagy bármilyen
más tisztító anyagot.
FIGYELEM: A komoly személyi sérülés elkerülése érdekében mindig
kapcsolja ki a gépet és szüntesse meg az akkumulátor csomag
elektromos csatlakozását, mielőtt
állítaná, vagy behelyezné/kivenné
a tartozékokat. Egy véletlenszerű bekapcsolódás sérülést okozhat.
Opcionális tartozékok
FIGYELEM: Mivel a D EWALT kiegészítőktől eltérő tartozékokat nem tesztelték, így azok veszélyesek lehetnek.
A sérülés kockázatának csökkentése
érdekében, kizárólag DEWALT tartozékokat használjon ezzel a termékkel.
A töltő nem szervizelhető, mivel nincsenek
benne javítható alkatrészek.
FIGYELEM: A tartozékok besorolása
legalább a gép figyelmeztető címkéjén
szereplő besorolási sebességűek
legyenek. Tartozékok és korongok,
melyek besorolási sebességűknél
gyorsabban mozognak, szétrepülhetnek és sérüléseket okozhatnak. A menetes tartozékok M14-es kerékaggyal
rendelkezzenek. Minden menet nélküli
tartozék 22.2 mm (7/8”) tengely furattal
rendelkezzen. Ha nem olyan méretű,
lehetséges, hogy körfűrészre tervezték. A tartozékok besorolása mindig
a gép adatlapján szereplő sebessége
felett legyen.
Kenés
Az Ön szerszámgépe ne igényel további
kenést.
FIGYELEM: Ne kenje a gépet, mivel
az a belső alkatrészek károsodását
okozhatja.
Tisztítás
FIGYELEM: A burkolatból kiáramló
por és piszok levegővel keveredve
lerakódik a ventilátor környékén.
Megfelelő védőszemüveget és pormaszkot használjon, ha ezt a tisztítási
folyamatot végzi.
Rendkívül fontos a megfelelő védők, hátlapok
és záróperemek kiválasztása.
A megfelelő tartozékok vonatkozásában lépjen
kapcsolatba kereskedőjével.
18
állomásra. Az összegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják vagy megfelelően,
megsemmisítik.
A környezet védelme
Tárolja elkülönítetten. Ez a termék
nem semmisíthető meg más háztartási
hulladékkal együtt.
Amennyiben egy nap úgy dönt, hogy D EWALT
termékét kicserélné, vagy már nem veszi
hasznát a továbbiakban, ne semmisítse meg
háztartási hulladékaival együtt. Tegye lehetővé, hogy elkülönülten gyűjtsék be.
A használt termékek, és csomagolás
elkülönített gyűjtése lehetővé teszi,
hogy újrahasznosítsák. Az újrahasznosított anyagok felhasználása segít
megakadályozni a környezeti szennyezést és csökkenti a nyersanyag iránti
szükségletet.
A helyi előírások biztosíthatják az elektromos
termékek háztartási termékektől elkülönített
gyűjtését, szemétlerakó helyeken vagy a kereskedőnél, ahol a terméket vásárolta.
DEWALT lehetőséget biztosít az ilyen termékek
gyűjtésére és újrahasznosítására saját termékeinél, melyek már elérték működtetési idejük
végét. Hogy előnyét élvezhesse programunknak, vigye be gépét hivatalos szervizünkbe,
ahol begyűjtik azt Önnek.
Tájékozódhat a legközelebbi hivatalos szervizről, ha kapcsolatba lép a helyi D EWALT
irodával, az útmutatóban szereplő címen.
Hivatalos D EWALT szervizek listája és teljes
értékesítés utáni szolgáltatások listája, kapcsolatfelvétel megtalálhatók az interneten
a www.2helpU.com oldalon.
Újratölthető akkumulátor csomag
A hosszú élettartalmú akkumulátor csomagot
újra fel kell tölteni, ha nem tud elegendő erőt
kifejteni olyan munkáknál, melyeket korábban
könnyedén elvégzett. A műszaki élettartam
végén, semmisítse meg, környezetbarát
módon.
• Teljesen merítse le az akkut, majd vegye
ki a gépből.
• A Li-Ion, NiCd és NiMH cellák újrahasznosíthatóak. Vigye el azokat a kereskedőjéhez vagy a helyi újrahasznosító
19
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst00085160 - 16-10-2008
20
BLACK & DECKER GMBH MAGYARORSZÁGI
KERESKEDELMI KÉPVISELET
Iroda
1016 Bp. Galeotti u. 5.
Tel.
214-05-61
Fax.
214-69-35
KÖZPONTI MÁRKASZERVIZ
Tel/fax
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17
S.O.S 06 30 321 45-95
403-22-60, 404-00-14
service@rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
79/323-759
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
10/08
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
21
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
22
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
DC411 - - - - - A
23
24
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising