DW777 | DeWalt DW777 MITRE SAW Type 2 instruction manual

370000-69 LT
DW770
DW771
DW777
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
22
Pav. / Рисунок 1
q
a
d
b
dd
q
c
e
kk
f
s
i
DW771
g
cc
y
j
p
k
l
ff
o
h
m
n
Pav. / Рисунок 2
r
x
w
z
dd
bb
aa
kk
y
a5
v
ee
v
t
ff
v
u
3
Pav. / Рисунок 4
Pav. / Рисунок 3
hh
ii
kk
jj
ll
ii
oo
nn
mm
mm
Pav. / Рисунок 5
Pav. / Рисунок 6
pp
nn
rr
qq
Pav. / Рисунок 7
Pav. / Рисунок 8
bb
aa
z
b
Pav. / Рисунок 9
ss
gg
h
e
f
g
4
Pav. / Рисунок 10
q
Pav. / Рисунок 11
q
Pav. / Рисунок 12
e
vv
uu
tt
n
Pav. / Рисунок 13
Pav. / Рисунок 14
n
yy
i
p
m
o
ww
l
Pav. / Рисунок 16
Pav. / Рисунок 15
h
a3
ee
t
p
xx
5
Pav. / Рисунок 17
Pav. / Рисунок 18
a3
t
h
ee
xx
Pav. / Рисунок 19
Pav. / Рисунок 20
a4
a2
u
a1
a2
Pav. / Рисунок 21
6
Pav. / Рисунок 22
zz
Pav. / Рисунок 23
Pav. / Рисунок 24
Pav. / Рисунок 25
1
kk
Pav. / Рисунок 26
2
Pav. / Рисунок 27
3
7
LIETUVIŲ
SKERSINIO IR NUOŽAMBAUS PJOVIMO
PJŪKLAS DW770, DW771, DW777
Sveikiname!
Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo „DEWALT“
bendrovė yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
W
mm
mm
min-1
kairėn ir dešinėn
kairėn
įstrižai
nuožambiai
DW770
230
230 / 115
1
1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
DW771
230
230 / 115
2
1550 / 1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DW777
230
230 / 115
2
1800 / 1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
14,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
104
3,9
91
3
102
3,2
93
3
104
3,9
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 61029:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
m/s²
2,1
Paklaida K =
m/s²
1,5
2,1
1,5
2,1
1,5
VĮtampa
(tik JK ir Airijos vartotojams)
Tipas
Galios įvestis
Disko skersmuo
Disko vidinės skylės skersmuo
Maks. disko sukimosi greitis
Nuožambūs pjūviai (maks. padėtys)
Įstrižieji pjūviai (maks. padėtys)
Sudėtiniai pjūviai
Pjovimo galimybės
skersiniai pjūviai 90°
nuožambūs pjūviai 45°
nuožambūs pjūviai 48°
įstrižieji pjūviai 45°
įstrižieji pjūviai 48°
Bendrieji matmenys
Svoris
LPA
KPA
LWA
KWA
(garso slėgis)
(garso slėgio paklaida)
(garso galia)
(garso galios paklaida)
V
V
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 61029, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
8
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
LIETUVIŲ
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros kištukuose
Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams
115 V įrankiai
16 amperų elektros kištukuose
PASTABA: Šis prietaisas skirtas jungti į maitinimo
tinklo sistemą, kurios maksimali leistina
varža Zmax vartotojo sąsajos taške (elektros
skydinėje) yra 0,25 omo.
Vartotojas privalo užtikrinti, kad šis prietaisas būtų
jungiamas tik į tokią maitinimo tinklo sistemą, kuri
atitinka pirmiau nurodytą reikalavimą. Jeigu reikia,
vartotojas gali pasiteirauti valstybinės elektros
tinklų įmonės apie sistemos varžą sąsajos taške.
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima žūti arba sunkiai susižeisti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
sunkiai susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
Reiškia aštrius kraštus.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DW770, DW771, DW777
„DEWALT“ pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EB,
EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
01.01.2010
Saugos instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Kai naudojate įrankius
su akumuliatoriais, laikykitės būtinų
saugos priemonių, įskaitant toliau
nurodytas, kad sumažintumėte gaisro,
skysčio ištekėjimo iš akumuliatorių ir
sužeidimo pavojų.
Perskaitykite visus šiuos nurodymus prieš
bandydami naudoti šį įrankį ir saugokite šią
instrukciją.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Bendrosios saugos taisyklės
1. Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Netvarkingos vietos ir darbastaliai gali sąlygoti
sužeidimus.
2. Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas.
Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite
su šiuo įrankiu drėgnose vietose arba esant
9
LIETUVIŲ
drėgnoms oro sąlygoms. Darbo vieta turi būti
gerai apšviesta (250–300 liuksų). Nenaudokite
šio įrankio tose vietose, kuriose kyla sprogimo
pavojus, pavyzdžiui, jeigu patalpoje yra degių
skysčių ar dujų.
3. Apsisaugokite nuo elektros smūgio.
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų paviršių
(pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių
ir šaldytuvų). Naudodami šį įrankį esant
ekstremalioms sąlygoms (pvz., esant dideliam
oro drėgnumui, kai darbo metu susidaro
metalo drožlių ir pan.), elektros saugą galima
pagerinti naudojant izoliacinį transformatorių
arba (FI) įžemintą grandinės pertraukiklį.
4. Neleiskite artyn pašalinių žmonių.
Neleiskite kitiems, su darbu nesusijusiems
asmenims, ypač vaikams, liesti įrankio arba
ilginimo laido ir neleiskite jų į darbo vietą.
5. Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite
juos.
Jeigu įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti
sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
6. Nespauskite įrankio jėga.
Tinkamu elektriniu įrankiu darbą atliksite
geriau, saugiau – tokiu tempu, kuris numatytas
jį kuriant.
7. Naudokite tinkamą įrankį.
Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams,
kuriems atlikti reikia galingų įrankių. Naudokite
įrankius tik pagal numatytąją naudojimo
paskirtį; pavyzdžiui, nenaudokite diskinių pjūklų medžių šakoms genėti arba rąstams pjauti.
8. Naudokite tinkamą aprangą.
Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų,
nes juos gali įtraukti įrankio sudedamosios
dalys. Dirbant lauke, rekomenduojama avėti
batus neslidžiais padais. Dėvėkite apsauginius
galvos dangalus, po kuriais galima būtų
paslėpti ilgus plaukus.
9. Naudokite apsaugos priemones.
Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei
atliekate tokius darbus, kuriuos dirbant kyla
dulkių ar išmetama pjaunamos medžiagos
dalelių, dėvėkite antveidį arba respiratorių. Jei
šios dalelės galėtų būti gana karštos, dėvėkite
šilumai atsparią prijuostę. Visuomet dėvėkite
ausų apsaugas. Visuomet dėvėkite apsauginį
šalmą.
10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį.
Jeigu elektrinis įrankis aprūpintas įtaisais,
skirtais prijungti dulkių trauktuvą ir dulkių
10
surinkimo priemones, būtinai tinkamai juos
prijunkite ir naudokite.
11. Saugokite laidą.
Niekada netempkite už laido, norėdami
išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą
laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo, aštrių
kraštų arba judančių dalių. Niekada neneškite
įrankio laikydami už laido.
12. Pritvirtinkite ruošinį.
Ruošinį suspauskite veržtuvais arba
spaustuvais. Tai saugiau, nei laikyti jį
rankomis, ir galite abejomis rankomis laikyti
įrankį.
13. Nepersitempkite.
Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą.
14. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs,
tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovaukitės
nurodymais, kaip tepti ir keisti priedus.
Reguliariai tikrinkite įrankius ir, jei jie sugestų,
atiduokite juos į įgaliotąją techninės priežiūros
dirbtuvę, kad juos pataisytų. Rankenos ir
jungikliai turi būti sausi, švarūs, netepaluoti ir
nealyvuoti.
15. Atjunkite įrankius.
Išjunkite įrankius iš maitinimo tinklo, jei
jų nenaudojate, prieš atlikdami techninės
priežiūros darbus ir keisdami priedus,
pavyzdžiui, diskus, antgalius ir pjoviklius.
16. Išimkite reguliavimo varžtus ir
veržliarakčius.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, įpraskite
patikrinti, ar nuo jo nuėmėte visus reguliavimo
raktus ir veržliarakčius.
17. Venkite atsitiktinio įrankio įjungimo.
Neneškite įrankio uždėję pirštą ant jo jungiklio.
Prieš įjungdami įrankį į elektros lizdą,
patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo padėtyje.
18. Naudokite darbui lauke tinkamus ilginimo
laidus.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, patikrinkite,
ar nepažeistas ilginimo laidas, ir, jeigu reikia,
pakeiskite jį nauju. Naudojant darbui lauke
tinkamus ilginimo laidus, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
19. Būkite budrūs.
Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika
nuovoka. Nenaudokite šio įrankio, kai esate
pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų ar
alkoholio.
LIETUVIŲ
20. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių.
Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite, ar įrankis
ir elektros laidas nėra sugedęs. Patikrinkite, ar
nėra išsiderinusių arba užstrigusių judamųjų
dalių, ar nėra sugedusių dalių, sugadintų
apsaugų ar jungiklių, arba kokių nors kitų
gedimų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos
elektrinio įrankio darbui. Apsauga ar kita
sugadinta dalis turi būti tinkamai pataisyta arba
pakeista įgaliotame techninio aptarnavimo
centre arba kaip nurodyta šioje naudojimo
instrukcijoje. Sugedusius jungiklius reikia
pakeisti įgaliotame techninės priežiūros centre.
Sugedus jungikliui, elektros įrankiu naudotis
negalima. Niekuomet nebandykite taisyti
patys.
ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus
įtaisus arba priedus, arba naudojant
įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali
kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
21. Įrankį leidžiama remontuoti tik
kvalifikuotiems asmenims.
Šis elektrinis įrankis atitinka visus atitinkamus
saugos reikalavimus. Taisyti turėtų tik
kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias
atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti
didelį pavojų vartotojui.
Papildomos saugos taisyklės
dirbant su nuožambaus pjovimo staklėmis
• Prietaise įrengtas specialios konfigūracijos
maitinimo laidas, kurį pakeisti gali tik
gamintojas arba įgaliotasis techninio
aptarnavimo atstovas.
• Prieš pradėdami bet kokius darbus, įsitikinkite,
ar visos fiksavimo rankenėlės ir spaustuvų
rankenos yra tvirtai užveržtos.
• Kai pjovimo staklės yra įjungtos į elektros
maitinimo šaltinį, niekada nelaikykite rankų
pjovimo disko vietoje.
• Niekuomet nebandykite staigiai išjungti
aparato ir sustabdyti greitai besisukančio jo
disko, užkirsdami jį įrankiu arba kitais daiktais;
tokiu būdu galima sukelti skaudžių nelaimingų
atsitikimų.
• Prieš uždėdami bet kokį priedą, paskaitykite
apie jį įrenginio eksploatavimo vadove.
Netinkamai naudojant kokį nors priedą, galima
sugadinti įrankį.
• Tvarkydami pjovimo diskus ar ruošinį,
naudokite laikiklį arba mūvėkite pirštines.
• Prieš naudojimą įsitikinkite, ar pjūklo diskas
yra tinkamai pritaisytas.
• Patikrinkite, ar diskas sukasi tinkama kryptimi.
• Nenaudokite mažesnio ar didesnio skersmens
diskų, nei rekomenduojama. Tinkamus diskų
matmenis rasite techninių duomenų skyriuje.
Naudokite tik šiame vadove nurodytus diskus,
atitinkančius standartą EN 847-1.
• Rinkitės specialiai skirtus, triukšmą
mažinančius pjovimo diskus.
• Nenaudokite GREITAPJOVIO PLIENO diskų.
• Nenaudokite įtrūkusių arba apgadintų pjovimo
diskų.
• Nenaudokite jokių šlifavimo arba deimantinių
diskų.
• Naudokite tik tuos pjovimo diskus, ant
kurių pažymėtas greitis yra ne mažesnis už
nurodytąjį duomenų lentelėje.
• Šiuo pjūklu pjaukite tik gamintojo
rekomenduojamas medžiagas.
• Niekada nenaudokite pjūklo be plokštės su
įpjova.
• Nenaudokite įrankio be apsauginių gaubtų
arba jei apsauginiai gaubtai neveikia ar yra
netinkamos būklės.
• Pakelkite pjovimo diską nuo ruošinio prapjovos
ir tik tada atleiskite jungiklį.
• Atlikdami įstrižus pjūvius, patikrinkite, ar
rankena yra saugiai užfiksuota.
• Įrankis turi būti pastatytas ant lygių grindų,
kurios turi būti tvarkomos ir ant jų neturi būti
jokių pašalinių medžiagų, pvz., skiedrų ir
nuopjovų.
• Kiekvieną kartą prieš pjaudami patikrinkite, ar
aparatas stabilus.
• Negalima nieko įsprausti į ventiliatorių, norint
sustabdyti variklio veleną, kad nesisuktų.
• Pasirinkite tinkamą pjautinai medžiagai diską.
• Staklių pjovimo disko apsauga nustatyta
taip, kad automatiškai pakiltų, kai rankena
nuleidžiama ir nusileistų virš disko pakėlus
galvutės fiksavimo atlaisvinimo svirtį (b).
• Naudokite tinkamai pagaląstus diskus.
Neviršykite maksimalaus, ant pjovimo disko
pažymėto greičio.
• Niekuomet nekelkite disko apsauginio gaubto
rankomis, jei pjovimo staklės nėra išjungtos.
Įrengiant arba nuimant pjovimo diskus, arba
11
LIETUVIŲ
atliekant techninę pjovimo staklių apžiūrą, šį
apsauginį gaubtą galima pakelti rankiniu būdu.
• Reguliariai tikrinkite variklio oro angas, kad jos
būtų švarios ir kad jose nebūtų skiedrų.
– 60 mm aukščio, 270 mm pločio ir 500 mm
ilgio
• Kai plokštė su įpjova susidėvės, pakeiskite ją.
– ilgesnius ruošinius reikia paremti, naudojant
tinkamą papildomą pagrindą, pvz., DE7023.
Visuomet tinkamai įtvirtinkite ruošinį.
• Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros
darbus arba prieš pakeisdami diską, išjunkite
įrenginį iš maitinimo tinklo.
• Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo
atveju, nedelsdami išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo tinklo.
• Niekuomet nevalykite ir neatlikite techninės
priežiūros darbų, kol aparatas dar veikia, o jo
galvutė nėra nuleista.
• Jeigu įrengtas lazeris, jį draudžiama pakeisti
kito tipo lazeriu. Lazerių įrenginius taiso tik
lazerių gamintojas arba įgaliotasis meistras.
• Pjaudami medieną, prijunkite stakles prie
dulkių surinkimo įrenginio. Visuomet įvertinkite
veiksnius, kurie turi įtakos dulkių poveikiui.
pvz.:
-– apdirbamos medžiagos tipą (pjaunant
medienos drožlių plokštes, kyla daugiau
dulkių, nei pjaunant medieną);
-– pjovimo disko aštrumą;
-– tinkamą pjovimo disko nustatymą;
– dulkių trauktuvą, kurio oro srautas turi būti
ne mažesnis nei 20 m/s.
Patikrinkite, ar tinkamai nustatyta vietos dulkių
ištraukimo sistema, pvz., dangčiai, slopintuvai
ir išmetimo angos.
• Visuomet įvertinkite veiksnius, kurie turi įtakos
triukšmo poveikiui:
– naudokite pjovimo diskus, skirtus mažinti
keliamą triukšmą;
– naudokite tik tinkamai pagaląstus pjovimo
diskus.
• Būtina reguliariai atlikti techninę priežiūrą.
• Užtikrinkite tinkamą bendrąjį ar vietinį
apšvietimą.
• Užtikrinkite, kad operatorius būtų tinkamai
kvalifikuotas naudoti ir reguliuoti įrenginį ir
dirbti su juo.
• Praneškite apie gedimą ir tinkamai pažymėkite
stakles, kad sugedusiu įrenginiu nesinaudotų
kiti žmonės.
• Jeigu pjaunant pjovimo diskas būtų
užblokuotas dėl netinkamos padavimo jėgos,
išjunkite stakles ir atjunkite jas nuo maitinimo
tinklo. Patraukite ruošinį ir patikrinkite, ar
pjovimo diskas laisvai sukasi. Įjunkite stakles
ir pradėkite naują pjovimo operaciją sumažinę
tiekimo jėgą.
• Niekada nepjaukite lengvųjų metalų, ypač
magnio.
• Jei tik įmanoma, būtinai pritvirtinkite stakles
prie darbastalio 8 mm skersmens ir 80 mm
ilgio varžtais.
Kiti pavojai
Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai:
– susižalojimai prisilietus prie besisukančių dalių.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia
neuždengtos besisukančios pjovimo disko
dalys;
– susižeidimo pavojus keičiant pjūklą;
– pirštų suspaudimo pavojus atidarant
apsauginius gaubtus;
– sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių,
kurios susidaro pjaunant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF plokštes;
Kvėpavimo problemas didina šie veiksniai:
• Įsitikinkite, kad visos poveržlės ir velenų žiedai
yra tinkami, kaip nurodyta šiame vadove.
– medienos pjovimas nenaudojant dulkių
ištraukimo įrenginio;
• Iš pjovimo zonos nerinkite jokių nuopjovų ar
kitų ruošinio dalių, kol dirba pjūklas ir pjūklo
galvutė ne ramybės būsenoje.
– nepakankamas dulkių ištraukimas dėl nešvarių
išleidimo angų filtrų;
• Niekada nepjaukite trumpesnių nei 150 mm
ilgio ruošinių.
• Be papildomos atramos šiomis staklėmis
galima pjauti toliau nurodyto maksimalaus
dydžio ruošinius:
12
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
LIETUVIŲ
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
m. nuožambaus pjūvio skląstis
n. sukamojo stalo/nuožambio rankena
o. nuožambaus pjūvio liniuotė
p. slankiojamas kreiptuvas
q. ruošinio spaustuvas
Laikymo vieta nešant
r. skersinis stabdiklis
DATOS KODO PADĖTIS (2 PAV.)
s. apsaugos fiksavimo kabliukas
Datos kodas (a5), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
u. įstrižųjų pjūvių skalė
t. įstrižojo veržiklio rankena
v. skylės montavimui prie darbastalio
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
w. fiksavimo mygtukas
x. skersinės sijos
Pakuotės turinys
y. pjūklo galvutė
Pakuotėje yra:
z. šešiakampiai veržliarakčiai
1 dalinai surinktas pjūklas
aa. laido spaustukas
2 šešiakampiai veržliarakčiai, 4/6 mm
bb. kabelis
1 216 mm TCT pjovimo diskas
cc. greičio reguliavimo ratukas (tik modelyje
DW771)
1 ruošinio spaustuvai
2 dulkių ištraukimo antgaliai (pasirenkamas
priedas modeliui DW770)
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1, 2, 9 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. įjungimo / išjungimo jungiklis
b. apsauginio gaubto fiksavimo atlaisvinimo
svirtis
c. nešimo rankena
d. stacionarus viršutinis apsauginis gaubtas
e. išorinė jungė
dd. skylė pakabinamai spynai
ee. rankinio valdymo mygtukas
ff. Rankena įrankiui nešti (kairė ir dešinė)
gg. vidinė jungė
kk. dulkių ištraukimo antgalis
PAPILDOMI PRIEDAI (1, 3–6 PAV.)
hh. galinė stalo plokštė
ii. atraminės apsauginės aptvaros
jj. ruošinio atramos plokštė
ll. sukimosi stabdiklis
mm. reguliuojamas stovas 760 mm (maks.
aukštis)
nn. stovas su kojomis
oo. ilgio stabdiklis trumpiems ruošiniams (naudoti
su apsauginėmis aptvaromis [ii])
pp. sukamasis stalas
qq. dulkių ištraukimo vamzdžiai
rr. trišakė jungtis
f. disko varžtas
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
g. apatinis apsauginis disko gaubtas
Šis „DEWALT“ skersinio ir nuožambaus pjovimo
pjūklas skirtas profesionaliems medienos,
medienos gaminių ir plastiko pjovimo darbams.
Juo lengvai, tiksliai ir saugiai atliksite skersinio,
įstrižo ir nuožambaus pjovimo darbus.
h. pjovimo diskas
i. slankiojamo kreiptuvo fiksavimo rankenėlė
j. stacionarus stalas
k. plokštė su įpjova
l. nuožambio rankena
Šis prietaisas skirtas naudoti su nominaliu,
216 mm skersmens disku karbido galais.
13
LIETUVIŲ
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie nuožambaus pjovimo pjūklai yra profesionalūs
elektriniai įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite staklių
nenumatytais tikslais.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją,
atitinkančią standartą EN 61029; todėl
jo nereikia įžeminti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, įrankį būtina
atiduoti į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą
arba kvalifikuotam elektrikui, kad pataisytų.
Privaloma naudoti šiuos laidus:
DW770:
H07RN-F, 2x1,0 mm²
DW770 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2x1,0 mm²
DW777 LX / DW771 LX: H05RR-F, 2x1,5 mm²
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
14
Elektros kištuko įrengimas
115 V blokams (tik JK ir Airijos
vartotojams)
• Įrengtas kištukas privalo atitikti standartą
BS EN 60309 (BS4343), būti 16 amperų,
su įžeminimo kontaktu, nustatytu ties 4 val.
padėtimi.
ĮSPĖJIMAS: Visada užtikrinkite,
kad gnybtas yra tinkamai ir gerai
pritvirtintas prie laido movos.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, trijų gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo
išvyniokite laidą.
SUMONTAVIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Išpakavimas
Variklis ir apsaugos jau sumontuoti ant korpuso.
Kabelio spaustukas (7 pav.)
Įkiškite laidą (bb) į laido spaustuką (aa). Palikite
tokį laido laisvumą, kad pjovimo galvutė galėtų
laisvai judėti, tuomet priveržkite spaustuką varžtu.
Montavimas ant darbastalio
(2 pav.)
1. Kad montuoti ant darbastalio būtų patogiau,
visose keturiose kojelėse yra padaryta skylių
(v). Padarytos dviejų skirtingų dydžių skylės,
kad galima būtų naudoti skirtingų dydžių
varžtus. Naudokite bet kurią skylę; nebūtina
panaudoti abi skyles. Rekomenduojama
tvirtinti 8 mm skersmens ir 80 mm ilgio
varžtais. Visuomet tvirtai sumontuokite šį
pjūklą, kad jis nepajudėtų. Norint pagerinti
portatyvumą, šį įrankį galima sumontuoti ant
12,5 mm arba storesnės faneros, kurią vėliau
LIETUVIŲ
galima pritvirtinti spaustuvais prie darbinės
atramos arba pernešti į kitas darbo vietas ir iš
naujo pritvirtinti spaustuvais.
2. Montuodami pjovimo stakles ant klijuotos
faneros lakšto, patikrinkite, ar montavimo
varžtai nekyšo pro medienos apačią. Klijuota
fanera turi lygiai gulėti ant darbinio stovo.
Kai tvirtinate pjovimo stakles prie bet kokio
darbinio paviršiaus, veržkite tik ties tvirtinimo
taškais, tose vietose, kur yra montavimo
varžtų skylės. Jeigu tvirtinsite bet kuriuose
kituose taškuose, pjovimo staklės tinkamai
neveiks.
3. Kad ruošinys nesulinktų ir išvengtumėte
netikslumų, pasirūpinkite, kad montavimo
paviršius nebūtų deformuotas ar nelygus.
Jeigu pjovimo staklės supasi, pakiškite po
viena pjovimo staklių kojele ploną kokios nors
medžiagos gabalėlį, kad pjovimo staklės tvirtai
ir lygiai stovėtų ant montavimo paviršiaus.
Pjovimo disko montavimas
(1, 8-10 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Naujo pjovimo disko
dantys yra labai aštrūs, todėl jie yra
labai pavojingi.
ĮSPĖJIMAS: Žinokite, kad pjovimo
diską galima keisti tik taip, kaip
nurodyta. Naudokite tik techninių
duomenų skyriuje nurodytus pjovimo
diskus; rekomenduojama naudoti kat.
Nr.: DT4320.
1. Uždėkite 6 mm šešiakampį veržliaraktį (z) ant
priešingos disko veleno pusės ir laikykite jį
(8 pav.).
2. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, atsukite
disko varžtą (f). Ištraukite disko varžtą (f) ir
išorinę jungę (e).
3. Paspauskite apatinės apsaugos atlaisvinimo
svirtį (b), kad apatinė diko apsauga (g) pakiltų,
ir išsukite disko varžtą (h).
4. Dėkite naują pjovimo diską ant vidinės
jungės (gg) briaunelės - disko apatinio krašto
dantukai turi būti nukreipti link kreiptuvo (nuo
operatoriaus).
5. Uždėkite išorinę jungę (e) - fiksavimo prielajos
(ss), esančios abejose variklio veleno pusėse,
turi tinkamai užsifiksuoti.
6. Užveržkite disko varžtą (f), sukdami prieš
laikrodžio rodyklę, kita ranka laikydami 6 mm
šešiakampį veržliaraktį (z) (10 pav.).
NUSTATYMAI
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Šios įstrižųjų ir nuožambiųjų kampų pjovimo
staklės yra tiksliai sureguliuotos gamykloje. Jeigu
dėl gabenimo ir krovimo darbų arba dėl kokių
nors kitų priežasčių jį reikėtų iš naujo pareguliuoti,
atlikite toliau nurodytus pjūklo reguliavimo
veiksmus. Kartą pareguliavus, šios nuostatos
turėtų likti tikslios.
Skersinių sijų reguliavimas,
kad būtų užtikrintas vienodas
pjovimo gylis (1, 2, 11, 12 pav.)
Diskas turi pjauti vienodame gylyje per visą stalo
ilgį ir neturi liesti stacionaraus stalo kiaurymės gale
ar sukamosios rankenos priekyje. Todėl, iki galo
nuspaudus pjovimo galvutę, skersiniai strypai turi
būti idealiai lygiagretūs stalui.
1. Paspauskite apatinės apsaugos atlaisvinimo
svirtį (b) (1 pav.).
2. Paspauskite pjovimo galvutę iki galo į galinę
padėtį ir išmatuokite aukštį nuo sukamojo stalo
(n) iki išorinės jungės (e) apačios (11 pav.).
3. Pasukite pjovimo galvutės skersinį stabdiklį (r)
(2 pav.).
4. Laikydami pjovimo galvutę iki galo nuspaustą,
patraukite galvutę iki jos eigos galo.
5. Dar kartą pamatuokite 11 pav. parodytą aukštį.
Abu dydžiai turi būti visiškai vienodi.
6. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus (12 pav.)
a. Atsukite antveržlę (tt), esančią rėme (uu)
po apatiniu dulkių ištraukimo antgaliu (kk) ir,
15
LIETUVIŲ
kiek reikia, po truputį pareguliuokite varžtą
(vv).
b. Užveržkite antveržlę (tt).
ĮSPĖJIMAS: Visada patikrinkite, ar
diskui esant 90° vertikalioje ir 45°
skersinėje padėtyse neliečia stalo
ties kiaurymės galu arba sukamosios
rankenos priekiu. Nejunkite įrankio, kol
nepatikrinsite!
Kreiptuvo reguliavimas
(13 pav.)
Pasukite slankiojamo kreiptuvo fiksavimo
rankenėlę (i) prieš laikrodžio rodyklę, kad
atsilaisvintų. Patraukite slankiojamą kreiptuvą
(p) į tokią padėtį, kur jo neįpjautų diskas, tuomet,
sukdami kreiptuvo fiksavimo rankenėlę pagal
laikrodžio rodyklę, priveržkite kreiptuvą.
Disko patikrinimas ir reguliavimas pagal kreiptuvą (2, 14,
15 pav.)
1. Atleiskite nuožambumo skląstį (m).
2. Nykščiu prispauskite nuožambumo rankeną (l)
ir suspauskite nuožambumo skląstį (m), kad
atsilaisvintų sukamasis stalas / nuožambio
rankena (n).
3. Sukite sukiojamą pagrindą tol, kol skląstis
atsidurs 0° nuožambumo padėtyje.
4. Nuspauskite žemyn galvutę ir, paspaudę
fiksavimo mygtuką (w), užfiksuokite ją tokioje
padėtyje.
5. Dvi 0° žymės (ww) ant nuožambio skalės (o)
turi vos matytis.
6. Atremkite kampainį (xx) į kreiptuvo (p) kairįjį
šoną ir diską (h).
ĮSPĖJIMAS: Nelieskite kampainiu
disko dantukų galiukų.
7. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
a. Atlaisvinkite varžtus (yy) ir į kairę ar dešinę
sukite skalės/nuožulnaus pjovimo stalą, kol
diskas stovės 90° laipsnių kapu į kreiptuvą,
kaip tai buvo išmatuota su liniuote (14 pav.).
b. Vėl užveržkite varžtus (yy).
Disko tikrinimas ir reguliavimas pagal stalą (16–19 pav.)
1. Atlaisvinkite įstrižumo veržtuvo rankenėlę (t)
(16 pav.).
16
2. Paspauskite pjovimo galvutę į dešinę ir
įsitikinkite, ar ji yra visiškai vertikali bei
užveržkite nuožulnaus veržiklio rankeną.
3. Dėkite kampainį (xx) ant stalo ir atremkite jį
į diską (h) (17 pav.).
ĮSPĖJIMAS: Nelieskite kampainiu
disko dantukų galiukų.
4. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
a. Atlaisvinkite nuožulnaus veržiklio rankenėlę
(t) ir į vertikalią padėtį pasukite reguliuojamo
stabdiklio varžtą (zz), kol pjovimo diskas
su stalu sudarys 90° kampą, išmatuotą su
liniuote.
b. Jeigu nuožulnumo rodyklė (a1) ant
nuožulnumo skalės (u) nerodo nulio,
atlaisvinkite varžtą (a2), kuris laiko skalę, ir
patraukite skalę į tinkamą padėtį.
Skersinio kampo tikrinimas ir
reguliavimas (1, 18, 19 pav.)
Įstrižojo kampo rankinis valdiklis leidžia nustatyti
maks. įstrižumo kampą ties 45° ar 48° kampu, kiek
reikia.
• kairinis = 45°
• dešininis = 48°
1. Patikrinkite, kad rankinio valdymo rankenėlė
(a3) būtų užfiksuota kairinėje padėtyje.
2. Atlaisvinkite nuožulnią veržiklio rankenėlę (t) ir
pjūklo galvutę pastumkite į kairę pusę.
3. Tai - 45° nuožulnaus kampo padėtis.
4. Jei reikia pareguliuoti, įsukite arba išsukite
fiksavimo varžtą (a4), kiek reikia, kol rodyklė
(a1) rodys 45°.
ĮSPĖJIMAS: Kreiptuvo grioveliai gali
užsikišti pjuvenomis. Išvalykite juos
pagaliuku arba žemo slėgio oro srove.
Prieš pradėdami darbą
ĮSPĖJIMAS:
• Sumontuokite tinkamą pjovimo diską.
Nenaudokite pernelyg nusidėvėjusių
diskų. Maksimalus sukimosi greitis
neturi viršyti pjovimo disko sukimosi
greičio.
• Nebandykite pjauti per daug mažų
ruošinių.
• Leiskite diskui pjauti laisvai. Per daug
nespauskite.
LIETUVIŲ
• Leiskite varikliui įsisukti visu greičiu, ir
tik tada pradėkite pjauti.
• Patikrinkite, ar tvirtai užveržtos visos
fiksavimo rankenėlės ir veržiklių
rankenos.
• Pritvirtinkite ruošinį.
• Nors šiomis staklėmis galima pjauti
medieną ir daugelį nemetalinių
medžiagų, ši naudojimo instrukcija
skirta tik medienos pjovimui. Tie
patys nurodymai taikomi kitoms
medžiagoms. Šiomis staklėmis
nepjaukite metalinių (geležies
ir plieno) medžiagų ar mūro!
Nenaudokite jokių šlifavimo diskų!
• Būtinai naudokite plokštę su
įpjovomis. Nenaudokite įrenginio,
jei plokštės įpjova yra platesnė nei
10 mm.
• Padėjus ruošinį ant medžio gabalėlio,
pjovimo gylis padidės iki 300 mm.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Šį aparatą naudojantys Jungtinės Karalystės
piliečiai turėtų atkreipti dėmesį į „medienos
apdirbimo reglamentą 1974“ ir bet kokius šio
dokumento pakeitimus.
Įsitikinkite, kad staklės būtų pastatytos taip, kad
tenkintų ergonomines sąlygas pagrindo aukščio ir
stabilumo atžvilgiu. Staklių statymo vietą privaloma
pasirinkti taip, kad operatoriui būtų užtikrintas
geras apžvalgos laukas ir aplink stakles liktų
pakankamai vietos laisvai tvarkyti ruošinius.
Norėdami sumažinti vibraciją, užtikrinkite, kad
darbo aplinkoje temperatūra nebūtų per žema,
staklės ir priedai būtų gerai techniškai prižiūrėti,
o ruošiniai būtų tinkamo dydžio pjauti šiomis
staklėmis.
Įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
Įjungimo/išjungimo mygtuke (a) padaryta anga (dd)
spynelei įkišti ir užrakinti įrankį.
1. Norėdami įjungti įrankį, spauskite įjungimo/
išjungimo mygtuką (a).
2. Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
GREIČIO REGULIAVIMO RATUKAS (TIK MODELYJE DW771)
Greičio kontrolės ratuką (cc) galima naudoti
tikslesniam reikiamo greičio intervalo nustatymui.
Pasukite greičio reguliavimo ratuką (cc) ties norima
padala, kurios yra pažymėtos skaičiais (1-5).
• Didelį pjovimo greitį naudokite minkštoms
medžiagoms pjauti, pvz., medienai.
• Kietmedį pjaukite nustatę mažą greitį.
Kūno ir rankų padėtis
Tinkamai stovint ir laikant rankas naudojant
skersavimo ir suleidimo pjūklą, darbas bus
atliekamas lengviau, tiksliau ir saugiau.
ĮSPĖJIMAS:
• Niekada nekiškite rankų prie pjūklo.
• Rankas laikykite ne arčiau nei per
150 mm nuo disko.
• Pjaudami tvirtai laikykite ruošinį
prispaudę prie pagrindo ir atrėmę jį
į kreiptuvą. Nepaleiskite ruošinio, kol
neatleisite jungiklio ir diskas visiškai
nesustos.
• Prieš pradėdami pjauti, visuomet
paleiskite įrankį, kad jis paveiktų be
apsukų, kad galėtumėte patikrinti
disko pjovimo kelią.
• Nesukryžiuokite rankų.
• Kojomis tvirtai remkitės į grindis ir
išlaikykite tinkamą pusiausvyrą.
• Traukdami pjovimo rankeną kairėn ir
dešinėn, sekite ja ir stovėkite truputį
atokiau nuo pjovimo disko.
Pagrindiniai staklėmis atliekami pjūviai
VERTIKALUS TIESUS SKERSINIS PJŪVIS
(1, 20 PAV.)
PASTABA: Norėdami pasiekti norimų pjovimo
rezultatų, naudokite 216 mm pjovimo diskus su
30 mm skylėmis užmauti ant veleno.
1. Atleiskite nuožambio skląstį (m) ir pakelkite ją.
17
LIETUVIŲ
2. Nustatykite nuožambio skląstį (m) ties 0°.
ĮSTRIŽIEJI SKERSINIAI PJŪVIAI (18, 22 PAV.)
3. Atremkite medžio ruošinį, kurį pjausite,
į kreiptuvą (p).
Nuožambius kampus galima nustatyti nuo 0°
iki 48° į kairę. Nuožambius iki 45° galima pjauti
nuožambio rankeną nustačius tarp nulio ir maks.
dešininės ar kairinės 45° nuožambio padėties.
4. Laikydami už nešimui skirtos rankenos
(c), paspauskite apsaugos stabdiklį, kad
atsilaisvintumėte svirtį (b) ir atsilaisvintų
apsauginis gaubtas. Norėdami paleisti variklį,
spauskite gaiduką (a). Rekomenduojame
pradėti pjauti nuo kreiptuvo.
5. Nuleiskite galvutę, kad pjovimo diskas pjautų
per medieną ir eitų per plastikinę plokštę su
įpjova (k).
6. Iki galo nuspaudus galvutę, lėtai traukite ją
skersai, kad pabaigtumėte pjūvį.
7. Pabaigę pjauti, atleiskite jungiklį ir palaukite,
kol diskas visiškai sustos ir tik tada pakelkite
staklių galvutę į viršutinę nejudamą padėtį.
ĮSPĖJIMAS:
• Kai kurios rūšies plastmases
rekomenduojama pjauti atvirkščia
tvarka.
• Apatinis apsauginis gaubtas sukurtas
taip, kad atleidus svirtį (b), jis greitai
užsidarytų. Jei ji neužsidengia
per 1 sekundę, atiduokite stakles
į įgaliotąją „DEWALT“ remonto
dirbtuvę.
VERTIKALŪS NUOŽAMBŪS SKERSINIAI PJŪVIAI (1, 21 PAV.)
1. Suspauskite nuožambumo skląstį (m).
Pasukite sukiojamą pagrindą į kairę ar dešinę
reikiamu kampu.
2. Nuožulnumo skląstis automatiškai atsidurs
tiek kairės, tiek dešinės pusių 0°, 15°, 22,5°,
31,62°, 45° ir 50° kampuose. Jeigu reikia
tarpinio kampo, tvirtai laikydami galvutę
užfiksuokite reikiamą kampą užverždami
nuožulnumo rankenėlę.
3. Prieš pradėdami pjauti, visada patikrinkite,
kad nuožambio fiksavimo svirtis būtų tvirtai
užfiksuota.
4. Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami
vertikalų tiesų skersinį pjūvį.
ĮSPĖJIMAS: Nuožulniai pjaunant
medžio ruošinio galą, kai lieka maža
nuopjova, dėkite ruošinį taip, kad
nuopjova būtų disko pusėje, didesniu
kampu kreiptuvo link, t. y.
atliekant kairįjį nuožambų pjūvį,
nuopjova turi būti dešinėje,o atliekant
dešinįjį nuožambų pjūvį, nuopjova turi
būti kairėje.
18
1. Atlaisvinkite įstrižumo veržiklio rankenėlę (t) ir
nustatykite norimo įstrižumo kampą.
2. Jei reikia, naudokite rankinio valdymo mygtuką
(ee).
3. Tvirtai laikykite galvutę ir neleiskite, kad ji
nusileistų.
4. Tvirtai užvežkite įstrižo veržiklio rankenėlę (t).
5. Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami
vertikalų tiesų skersinį pjūvį.
Pjovimo kokybė
Bet kokio pjovinio kokybė priklauso nuo daugybės
dalykų, pvz. kokia medžiaga pjaunama. Kai reikia
itin tikslių pjūvių, norimų rezultatų pasieksite
naudodami aštrų (60 dantukų, karbido) diską,
nustatę lėtesnį greitį.
ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad pjaunant
medžiaga nepasislenka; tvirtai
įtvirtinkite ją. Leiskite, kad diskas
visiškai sustotų, ir tik tada atkelkite
rankeną. Jei ruošinio gale lieka mažų
medžio pluošto atskalų, toje vietoje, kur
bus atliekamas pjūvis, ant medienos
priklijuokite maskavimo juostelę.
Atsargiai pjaukite per juostelę, kai
baigsite, ją atsargiai nulupkite.
Ruošinio priveržimas (3, 25–
27 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Visuomet naudokite
ruošinio spaustuvus.
Norėdami gauti geriausių rezultatų, naudokite
ruošinio spaustuvą (q), sumontuotą staklėse.
JEI NORITE SUMONTUOTI VERŽTUVĄ
1. Įkiškite jį į skylę už kreiptuvo. Spaustuvas (q)
turi būti nukreiptas į įstrižo pjovimo staklių
galą. Pasirūpinkite, kad spaustuvo strype
esantis griovelis būtų iki galo įkištas į įstrižo
pjovimo staklių pagrindą. Jei griovelis matyti,
veržtuvas nebus saugus.
2. Sukite veržtuvą 180° kampu link įstrižo
pjovimo staklių priekio.
3. Atlaisvinkite rankenėlę, kad pastumtumėte
veržtuvą aukštyn arba žemyn, tada tiksliojo
reguliavimo rankenėle tvirtai suveržkite ruošinį.
LIETUVIŲ
PASTABA: Pjaudami įstrižai padėkite
veržtuvą į dešinę pusę nuo pagrindo. PRIEŠ
UŽBAIGDAMI PJŪVĮ VISADA PALEISKITE DISKĄ
NEJUNGDAMI STAKLIŲ, KAD GALĖTUMĖTE
PATIKRINTI DISKO KELIĄ. PASIRŪPINKITE, KAD
VERŽTUVAS NETRUKDYTŲ VEIKTI STAKLĖMS
AR APSAUGINIAMS GAUBTAMS.
Sudėtiniai nuožambūs pjūviai
(23, 24 pav.)
Šis pjūvis – tai nuožambaus ir įstrižojo pjūvio
derinys. Šio tipo pjūvių reikia rėmams arba dėžėms
su įžambiais šonais, kaip parodyta 23 pav., pjauti.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu kiekvieno pjūvio
pjovimo kampas turi būti skirtingas,
visuomet patikrinkite, ar tvirtai
užveržiate įstrižų ir nuožulnių kampų
fiksavimo rankenėles. Šias rankenėles
būtina užveržti pakeitus tiek įstrižus,
tiek nuožulnius kampus.
• Toliau pateikta diagrama padės jums
pasirinkti tinkamus nuožulnių ir įstrižų
kampų nustatymus įprastiems sudėtiniams
nuožulniesiems pjūviams atlikti.
15
20
25
30
40
45
55
50
35
45
35
40
6 ŠONŲ DĖŽĖ
30
70
35
30
65
75
80
85
30
25
50
25
45
65
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
20
40
60
70
80
20
75
85
55
60
25
30
8 ŠONŲ DĖŽĖ
20
25
15
20
15
5
10
10
5
10
15
20
5
5
5
5
0
10
10
25
30
35
40
ĮSPĖJIMAS: Niekada neviršykite
sudėtinio nuožambio ribų - 45°
skersinio kampo su 45° kairiniu ar
dešininiu nuožambiu.
Trumpų ir ilgų ruošinių parėmimas (3, 4 pav.)
TRUMPŲ RUOŠINIŲ PJOVIMAS
Pjaunant trumpus ruošinius (tiek trumpus ruošinių
komplektus, tiek atskirus, skirtingų ilgių trumpus
ruošinius), patartina naudoti ilgio stabdiklį (oo).
Ilgio stabdiklį galima naudoti tik su pasirenkamų
kreipiamųjų atramų pora (ii).
ILGŲ RUOŠINIŲ PJOVIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, visada paremkite
ilgus ruošinius.
3 pav. parodyta ideali konfigūracija, kaip pjauti ilgus
ruošinius, kai pjūklas nėra pritvirtintas prie stalviršio
ar stovo (visi priedai yra pasirenkami).
Šiuos priedus (išskyrus stovą su kojomis ir ruošinio
spaustuvą) reikia naudoti iš abejų pjovimo pusių:
40
60
40
35
KVADRATINĖ
DĖŽĖ
65
75
80
10
70
5
85
45
0
DĖŽĖS ŠONO KAMPAS (KAMPAS „A“)
NUSTATYKITE ŠĮ NUOŽAMBŲJĮ KAMPĄ PJOVIMO STAKLĖSE
• Norėdami pasinaudoti grafiku, pasirinkite
tinkamą savo projektui kampą „A“ (24 pav.)
ir raskite tą kampą ant atitinkamo grafiko
lanko. Nuo to grafiko taško vesdami žemyn
nustatysite tinkamą įstrižumo kampą, o skersai
– tinkamą nuožambio kampą.
24 pav.), naudokite viršutinį dešinįjį lanką.
Raskite 25° kampą ant diagramos lanko.
Sekite susikertančia horizontalia linija į abi
puses, kad gautumėte pjūklo nuožambio
nustatymą (23°). Panašiai sekite vertikalia
susikertančia linija į viršų ir apačią, kad
gautumėte pjūklo įstrižumo nustatymą
(40°). Visuomet atlikite keletą bandomųjų
pjūvių, naudodami medienos atliekas, kad
įsitikintumėte, jog nustatymai yra tinkami.
45
NUSTATYKITE ŠĮ ĮSTRIŽĄJĮ KAMPĄ PJOVIMO STAKLĖSE
1. Nustatykite pjovimo stakles reikiamais
kampais ir atlikite keletą bandomųjų pjūvių.
– priedą su kojomis (nn) (pateikiamas su
montavimo instrukcija);
– kreiptuvus (500 arba 1000 mm ilgio) (ii).
– stovus (mm) kreiptuvams atremti.
Nenaudokite stovų įrenginiui paremti! Stovų
aukštis yra reguliuojamas.
– ruošinio atramines plokštes (jj);
– galinę stalo plokštę (hh) atraminiams
strypams (taip pat naudojami, kai staklės
sumontuotos ant stalviršio);
– ruošinio spaustuvą (q);
– sukamąjį stabdiklis (ll).
1. Dėkite stakles ant stovo su kojomis ir
pritaisykite atraminius strypus.
2. Pasitreniruokite, sujungdami kartu keletą dalių.
2. Tvirtai prisukite ruošinio atramines plokštes (jj)
prie kreipiamųjų atramų (ii).
Pavyzdys: Norėdami pagaminti keturkampę
dėžę su 25° išoriniais kampais (kampas A,
3. Dabar ruošinio spaustuvas (q) veikia kaip ilgio
stabdiklis.
19
LIETUVIŲ
4. Sumontuokite galines stalo plokštes (hh).
5. Prie galinio strypo pritaisykite sukimo stabdiklį
(ll).
6. Sukimo stabdikliu (ll) reguliuokite vidutinio ilgio
ir ilgų ruošinių ilgį. Jį galima nukreipti į šonus
arba nusukti šalin, kai jis nenaudojamas.
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu pjovimo diskas
nusidėvėtų, pakeiskite jį nauju, aštriu
disku.
Dulkių ištraukimas (1, 6 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Pjaudami medieną,
prijunkite tam skirtą dulkių ištraukimo
įrenginį, atsižvelgdami į atitinkamas
nuostatas dėl dulkių taršos.
Prijunkite dulkių surinkimo įrenginį, sukurtą pagal
atitinkamas nuostatas. Iš išorės prijungtų sistemų
oro srauto greitis turi būti 20 m/s +/- 2 m/s. Oro
srauto greitis matuojamas sujungimo vamzdyje,
jungties vietoje, kai įrenginys prijungtas, bet
neveikia.
Papildomas dulkių surinkimo komplektas yra
pasirenkamas priedas (DE7777).
1. Prijunkite dulkių ištraukimo vamzdžius (qq)
prie antgalių (kk); ilgesnė žarna jungiama prie
viršutinio antgalio.
2. Prijunkite žarnas prie trišakės jungties (rr).
Gabenimas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Kad stakles nešti būtų
patogu, pagrinde yra dvi išpjovos nešti
rankomis (ff). Niekada nekelkite ir
neneškite staklių, paėmę už apsauginių
gaubtų.
1. Norėdami vežti stakles, nustatykite nuožambį
ir skersinį kampą ties 0° padala.
2. Paspauskite apatinės apsaugos atlaisvinimo
svirtį (b) (1 pav.).
3. Nuleiskite pjovimo galvutę žemyn ir
paspauskite fiksavimo mygtuką (w) (2 pav.).
4. Nustatykite diską į išjungimo padėtį ir
paspauskite skersinį stabdiklį (r).
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
20
Sutepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Valymas
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai veikia
viršutinis apsauginis disko gaubtas, atitraukiamas
apatinis apsauginis gaubtas ir dulkių trauktuvo
žarna. Patikrinkite, ar pjuvenos, dulkės arba
ruošinio nuopjovos neužkimšo kurio nors
apsauginio gaubto arba žarnos.
Jeigu tarp pjovimo disko ir apsauginių gaubtų
užstrigtų ruošinio atplaišų, atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo ir vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje Pjovimo staklių montavimas.
Pašalinkite užstrigusias dalis ir vėl surinkite
pjovimo stakles
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio dalių
niekada nevalykite tirpikliais arba
kitomis stipriomis cheminėmis medžiagomis. Šie chemikalai gali susilpninti
šioms dalims panaudotas plastmasines
medžiagas. Naudokite tik muiluotame vandenyje sudrėkintą skudurėlį.
Visuomet saugokite įrankį nuo bet
kokių skysčių; niekada nepanardinkite
jokios šio įrankio dalies į skystį.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, reguliariai
nuvalykite stalviršį.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, reguliariai valykite
dulkių surinkimo sistemą.
LIETUVIŲ
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Sukamojo stalo naudojimas
(3–5 pav.)
Sukamasis stalas (pp) leidžia labai lengvai
tvarkyti didelius ir ilgus ruošinius (5 pav.). Jį
galima pritaisyti įrenginio dešinėje arva kairėje
pusėse. Naudojant sukamąjį stalą, reikia naudoti ir
papildomą, pasirenkamą stovą su kojomis (3 pav.).
ĮSPĖJIMAS: Sumontuokite sukamąjį
stalą pagal instrukciją, pateiktą kartu su
stovu su kojomis.
• Pakeiskite trumpus, su stovu su kojomis
pateiktus atraminius strypus nereguliariais
stalo skersiniais, esančiai stalo šone.
• Vadovaukitės su sukamuoju stalu pateikta
instrukcija.
GALIMŲ PJOVIMO DISKŲ ASORTIMENTAS
(REKOMENDUOJAMI DISKAI)
Disko tipas
Disko matmenys Naudojimas
(skersmuo x slykė x dantukų sk.)
DT4222 serija 40 216 x 30 x 24
Universalus,
medienos ir plastikų
pjaustymui ir
skersiniam pjovimui
DT4286 serija 40
216x30x80
TCG aliuminiui
pjaustyti
DT4320 serija 60
216x30x48
ATB tiksliam medžio
plokščių ir natūralios
medienos pjovimui
DT4350 serija 60
216x30x60
TCG itin tiksliam
dirbtinių medžio
plokščių ir natūralios
medienos pjovimui
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНЫХ
РАСПИЛОВ DW771, DW777
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Макс. скорость вращения диска
Угол скоса (макс.)
Угол наклона (макс.)
Комбинированный скос
Режущая способность
поперечный распил 90°
косой срез 45°
косой срез 48°
наклон 45°
наклон 48°
Общие габариты
Вес
Вт
мм
мм
об/мин
влево и вправо
влево
наклон
косой срез
DW770
230
1
1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
DW771
230
2
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DW777
230
2
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
14,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
93
3
104
91
3
102
93
3
104
3,9
3,2
3,9
В
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения звукового давления) дБ(А)
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
KWA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
2,1
2,1
2,1
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
22
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
РУССКИЙ ЯЗЫК
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Острые кромки!
Декларация соответствия ЕС
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,25 Ω в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
DW770, DW771, DW777
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Определения: Предупреждения безопасности
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
24
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Использование инструмента по
назначению сделает работу более легкой
и безопасной.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
РУССКИЙ ЯЗЫК
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали от
острых предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным инструментом
любых видов работ, не
рекомендованных в данным
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы торцовочными пилами
• Данный инструмент снабжен
специальным электрическим кабелем,
который может быть заменен только
изготовителем или в авторизованном
сервисном центре.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Перед использованием любых принадлежностей внимательно прочтите руководство
по эксплуатации. Неправильное использование принадлежностей может стать причиной повреждения инструмента.
• При работе с пильными дисками
используйте держатель или надевайте
перчатки.
• Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также если защитные кожухи
повреждены или не установлены должным
образом.
• Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно
зафиксирован.
• Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда оставался
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Используйте правильно заточенные
пильные диски. Соблюдайте максимальную
скорость, указанную на пильном диске.
26
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
опускании рычага вниз и опускается
РУССКИЙ ЯЗЫК
путем нажатия на разблокировочный
рычаг (b).
• Время от времени инструмент должен
проходить техническое обслуживание;
• Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
• Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение;
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
• Убедитесь, что все монтажные
элементы и шпиндельные шайбы
подходят для применения с данным
инструментом, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
• Замените пластину для пропила, когда
она износится.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а головка
пилы находится в рабочем положении.
• По возможности всегда устанавливайте
инструмент на рабочий стол.
• Если инструмент оборудован лазером, не
производите его замену на другие типы
лазера. Ремонт должен выполняться
только изготовителем лазера или
в авторизованном сервисном центре.
• При распиловке древесины подсоединяйте
пилу к устройству пылесборника. Всегда
принимайте во внимание факторы,
влияющие на образование пыли:
-– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесно-стружечной
плиты образуется больше пыли, чем
при распиловке древесины);
-– Острота пильного диска;
-– Правильная регулировка пильного
диска,
-– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
• Обратите внимание на следующие
факторы, влияющие на повышенное
шумовыделение:
-– Используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента;
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а резак
находится в рабочем положении
• Никогда не пилите заготовки короче
30 мм.
• Максимальный разрез заготовки для
распила данным инструментом без
использования дополнительной опоры:
-– Высота 60 мм х ширина 270 мм х длина
500 мм.
-– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, DE7023. Всегда
надежно закрепляйте заготовку.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите его
от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного
инструмента другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
• По возможности всегда монтируйте
инструмент на рабочем столе, используя
болты диаметром 8 мм и длиной 80 мм.
-– Используйте только остро заточенные
пильные диски.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
Комплект поставки
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
Упаковка содержит:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
– Риск получения травмы при смене
незащищенного пильного диска.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При распиле древесины не используется
пылеудаляющее устройство
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
1 Частично собранная торцовочная пила
2 Шестигранных ключа 4/6 мм
1 Пильный диск 216 мм с твердосплавными
напайками
1 Зажим для заготовки
2 Насадки для сбора пыли
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2, 9)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
b. Рычаг разблокировки защитного кожуха
c. Ручка для переноски
d. Фиксированный верхний защитный кожух
e. Внешний фланец
f. Болт крепления диска
g. Нижний защитный кожух диска
h. Пильный диск
i. Ручка фиксатора скользящей
направляющей
j. Станина
k. Пластина для пропила
Место захвата для переноски
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 2)
Код даты (А5), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
l. Рукоятка для установки угла скоса
m. Фиксатор угла скоса
n. Поворотный стол/рукоятка для установки
угла скоса
o. Градуированная шкала угла скоса
p. Скользящая направляющая
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
q. Насадка для подсоединения пылесоса
r. Фиксатор траверсы
s. Запорный крюк защитного кожуха
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
t. Зажимная рукоятка фиксатора наклона
u. Градуированная шкала угла наклона
v. Монтажные отверстия для крепления
к рабочему столу
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте данный
инструмент только по назначению.
w. Кнопка блокировки в нижнем положении
x. Штанги траверсы
y. Головка пилы
z. Ключи-шестигранники
aa. Кабельный хомут
bb. Кабель
cc. Дисковой регулятор скорости
dd. Отверстие для висячего замка
ee. Кнопка разблокировки
ff. Ручка для переноски (левая и правая)
gg. Внутренний фланец
kk. Зажим для заготовки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
(РИС. 3–6)
hh. Концевая упорная пластина стола
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей с
инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии
со стандартом EN 61029,
исключающей потребность
в заземляющем проводе.
ii. Опорные направляющие рельсы
jj. Опорная пластина для заготовки
ll. Поворачивающийся упор
mm. Регулируемая стойка 760 мм (макс. высота)
nn. Ножки
oo. Упор установки длины для коротких
заготовок (используется с направляющими
рельсами [ii])
pp. Роликовый стол
qq. Трубки для пылеудаления
rr. Тройниковый соединитель
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша торцовочная пила DEWALT
предназначена для профессиональной
работы по пилению древесины, изделий из
дерева и пластмасс. Данной электропилой
можно легко, точно и безопасно производить
поперечное пиление, а также пиление под
углом (со скосом и с наклоном).
Данная пила разработана для использования
пильных дисков диаметром 216 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные торцовочные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Используйте только следующие электрические
кабели:
DW770:
H07RN-F, 2x1,0 mm²
DW770 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2x1,0 мм²
DW777 LX / DW771 LX:
H05RR-F, 2x1,5 мм²
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка изделия
Двигатель и защитные кожухи уже установлены
на станину.
Кабельный хомут (Рис. 7)
Вставьте кабель (bb) в кабельный хомут (aa).
Протяните кабель до пильной рамы, затем
затяните хомут посредством винта.
Закрепление электропилы
на рабочем столе (Рис. 2)
1. Все 4 опорные лапы имеют отверстия
(v), предназначенные для крепления
к рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов (шурупов).
Можно использовать любые из этих
отверстий, не обязательно использовать
их все. Рекомендуется использовать болты
диаметром 8 мм и длиной 80 мм. Пила
должна быть надежно закреплена на
рабочем столе во избежание смещения.
Для повышения мобильности электропилы,
ее можно установить на листе фанеры
толщиной минимум 12,5 мм, который затем
может быть закреплен на рабочем столе
или перенесен и установлен в других
местах.
2. При установке электропилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты
не выступают снизу. Лист фанеры должен
плотно прилегать к рабочему столу. При
фиксации электропилы к опоре с помощью
зажимных устройств, располагайте их
только в местах расположения крепежных
30
отверстий. Крепление в каком-либо другом
месте может нарушить нормальную работу
пилы.
3. Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
Во избежание качания электропилы
на опорной плоскости, подложите под
одну из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до полной
стабилизации электропилы на опорной
плоскости.
Установка пильного диска
(Рис. 1, 8–10)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового пильного
диска очень острые и могут
представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте
диски, обозначенные в разделе
Технические характеристики;
Номер по каталогу: DT4320
(рекомендуется).
1. Вставьте 6 мм ключ-шестигранник (z)
в торец противоположного от пильного
диска конца вала и удерживайте его
(Рис. 8).
2. Ослабьте установочный болт пильного
диска (f), поворачивая его в направлении
по часовой стрелке. Выньте установочный
болт пильного диска (f) и внешний фланец
(е).
3. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего
защитного кожуха (b), чтобы поднять
нижний защитный кожух (g), и снимите
пильный диск (h).
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Установите новый пильный диск (oo) на
выступ внутреннего фланца (gg), следя за
тем, чтобы острия зубьев нижней части
пильного диска были направлены в сторону
направляющей (от оператора).
5. Установите на место внешний фланец (е),
проследив, чтобы проушины (ss) правильно
располагались с каждой стороны вала
электродвигателя.
6. Затяните установочный болт пильного
диска (f), поворачивая его против часовой
стрелки и удерживая другой рукой 6 мм
ключ-шестигранник (z) (Рис. 10).
РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
Регулировка штанг траверсы
для обеспечения постоянной
глубины пропила (Рис. 1, 2,
11, 12)
Пильный диск должен проходить по всей длине
стола при постоянной глубине пропила, не
касаясь при этом неподвижной плиты стола
в задней части паза или впереди поворотного
рычага. Чтобы достичь этого, рычаги траверсы
должен быть параллельны столу, когда головка
пилы опущена до упора.
1. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего
защитного кожуха (b) (Рис. 1).
2. Отведите головку пилы до упора
в заднее положение и измерьте высоту
от поворотного стола (n) до нижней части
внешнего фланца (e) (Рис. 11).
3. Поверните фиксатор траверсы (r) головки
пилы (Рис. 2).
4. Удерживая головку пилы полностью
опущенной, протяните головку по всей
длине хода.
5. Снова измерьте высоту, как показано на
рисунке 11. Оба значения должны быть
идентичными.
6. При необходимости регулировки выполните
следующие действия (Рис. 12):
a. Ослабьте контргайку (tt) на кронштейне
(uu) под верхней насадкой для пылесоса
(q) и выполните регулировку с помощью
винта (vv), делая небольшие обороты.
b. Затяните контргайку (tt).
ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте,
чтобы пильный диск не касался
стола в задней части паза или
перед поворотным рычагом
в положениях 90° вертикального
среза и среза под углом 45°.
Не включайте инструмент, не
проверив это!
Регулировка направляющей
(Рис. 13)
Ослабьте ручку фиксатора скользящей
направляющей, повернув ее в направлении
против часовой стрелки. Переместите
скользящую направляющую (p) в такое
положение, чтобы пильный диск не касался её,
затем затяните ручку фиксатора, повернув её
по часовой стрелке.
Проверка и регулировка диска относительно направляющей (Рис. 2, 14, 15)
1. Ослабьте фиксатор угла скоса (m).
2. Положите большой палец на рукоятку
установки угла скоса (l) и нажмите на
фиксатор (m), освобождая поворотный
стол/ рукоятку установки угла скоса (n).
3. Качайте рукоятку установки угла скоса, пока
затвор не остановит ее в положении 0°.
4. Опустите головку и зафиксируйте её в этом
положении с помощью кнопки блокировки
в нижнем положении (w).
5. Убедитесь, что видны только 2 разметки 0°
(ww) на шкале угла скоса (о).
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
6. Прижмите угольник (хх) к левой стороне
направляющей (р) и к пильному диску (h).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
7. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
a. Ослабьте винты (уу) и двигайте
градуированную шкалу/рукоятку
установки угла скоса влево или вправо,
чтобы измеренный по угольнику угол
между пильным диском и направляющей
составил 90° (Рис. 14).
b. Затяните винты (уу).
Проверка и регулировка
диска относительно стола
(Рис. 16-19)
1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t) (Рис. 16).
2. Переведите головку пилы вправо,
убедившись, что она расположена
полностью вертикально, и затяните
зажимную рукоятку.
3. Приложите угольник (хх) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (h) (Рис. 17).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
4. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
a. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t) и поворачивайте стопорный
винт регулировки вертикального положения (zz) влево или вправо, пока измеренный по угольнику угол между пильным
диском и столом не составит 90°.
b. Если указатель наклона (а1) не
указывает на ноль на шкале угла
наклона (u), ослабьте винты (а2)
крепления шкалы и установите её
в требуемое положение.
Проверка и регулировка угла
наклона (Рис. 1, 18, 19)
Корректировка наклона позволяет установить
максимальный угол наклона на 45° или 48°, как
требуется.
• Влево = 45°
• Вправо = 48°
32
1. Убедитесь, что рукоятка регулировки
угла наклона (а3) расположена в левом
положении.
2. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t) и переместите головку пилы
влево.
3. При этом угол наклона будет равен 45°.
4. Если требуется регулировка, заворачивайте
или выкручивайте стопорный винт (а4),
пока указатель наклона (а1) не укажет на
45°.
ВНИМАНИЕ: Направляющие пазы
могут засориться опилками. Для
их чистки используйте деревянную
палочку или сжатый воздух под
низким давлением.
Подготовка к эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Используйте пильные диски
соответствующего типа.
Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
Максимальная скорость
вращения инструмента не
должна превышать предельно
допустимую скорость пильного
диска.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надежно закреплены.
• Надежно закрепляйте
обрабатываемую заготовку.
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки
древесины и большинства
цветных металлов, в данной
инструкции по эксплуатации
рассматривается распиловка
только древесины. Те же самые
инструкции относятся и к другим
материалам. Не используйте эту
пилу для резки чёрных металлов
(чугун и сталь) или камня! Не
используйте абразивные диски!
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Обязательно используйте
пластину для пропила. Не
используйте станок, если щель
пропила шире 10 мм.
• Расположение заготовки на
деревянном бруске увеличит
режущую способность до 300 мм.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации проследите,
чтобы температура в рабочей зоне не была
слишком низкой, инструмент и насадки были
хорошо отрегулированы, а размер заготовки
подходил для данного инструмента.
Включение и выключение
(Рис. 1)
Отверстие (dd) в пусковом выключателе (a)
предназначено для вставки замка, чтобы
заблокировать инструмент.
1. Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а).
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
ДИСКОВОЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ (ТОЛЬКО
ДЛЯ DW771)
Регулятор скорости (сс) можно использовать
для предварительной настройки требуемой
скорости вращения.
Установите диск регулятора скорости (cc)
на требуемый диапазон, который обозначен
числом (1-5).
• Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина.
• Для пиления твердых пород древесины
используйте низкую скорость.
Положение тела и рук
Правильное положение тела и рук во время
управления торцовочной пилой сделает работу
более лёгкой, точной и безопасной.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не держите руки возле
режущего элемента.
• Не подносите свои руки
к пильному диску ближе, чем на
150 мм.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющему упору во время
распиловки. Держите свои
руки в положении, как во время
работы, пока выключатель не
будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• Всегда сначала выполняйте
пробные разрезы (при
выключенном инструменте),
перед тем как делать
окончательный разрез, чтобы
проверить ход диска.
• Не допускайте перекрещивания
рук во время работы
с инструментом.
• Твёрдо упирайтесь обеими
ногами в пол, чтобы сохранять
надлежащий баланс.
• По мере перемещения пилы влево
или вправо, следуйте за ней,
держась в стороне от пильного
диска.
Основные типы разрезов
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ
ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ (Рис. 1, 20)
Примечание: Для достижения желаемой
режущей способности используйте пильные
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
диски диаметром 216 мм с посадочным
отверстием 30 мм.
1. Ослабьте фиксатор угла скоса (m)
и поднимите его.
2. Установите фиксатор угла скоса (m) на
позицию 0° и закрепите его.
3. Прижмите деревянную заготовку,
подлежащую распилу, к направляющей (р).
4. Возьмитесь за ручку для переноски
(c) и нажмите на рычаг разблокировки
защитного кожуха (b). Для запуска
электродвигателя, нажмите клавишу
пускового выключателя (а). Рекомендуется
начинать распил около направляющей.
5. Опустите головку пилы, чтобы пильный
диск распилил древесину и вошел в паз
пластмассовой пластины для пропила (k).
3. Каждый раз перед началом работы
проверяйте надежность затяжки зажимной
рукоятки регулировки угла скоса.
4. Далее действуйте как при вертикальном
пилении под прямым углом.
ВНИМАНИЕ: При пилении под
углом края деревянной заготовки
с небольшим количеством
отрезаемого материала,
располагайте деревянную
заготовку таким образом,
чтобы обрезки оказывались на
стороне диска, расположенной
под большим углом по отношению
к направляющей:
левый срез под углом - отходы
справа
правый срез под углом - отходы
слева.
6. Когда головка пилы будет полностью
опущена, медленно тяните её в поперечном
направлении, чтобы закончить распил.
ПОПЕРЕЧНОЕ ПИЛЕНИЕ С НАКЛОНОМ
(РИС. 18, 22)
7. По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
верните головку пилы в исходное (верхнее)
положение.
Угол резания может быть установлен от 0° до
48° влево. Угол до 45° может быть установлен
с помощью рукоятки для установки угла скоса
между нулем и, максимум, 45° вправо или
влево.
ВНИМАНИЕ:
• Для некоторых типов
пластмассовых профилей
желательно выполнить эту
последовательность в обратном
порядке.
• Нижний защитный кожух
пильного диска сконструирован
таким образом, чтобы быстро
закрыть диск, когда рычаг
(b) отпущен. Если диск не
закрывается в течение 1 секунды,
доставьте пилу для обслуживания
в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ
ПОД УГЛОМ (Рис. 1, 21)
1. Нажмите на фиксатор угла скоса (m).
Сместите рычаг влево или вправо на
нужный угол.
2. Фиксатор угла скоса позволяет
автоматически устанавливать угол наклона
на 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° и 50°, как
влево, так и вправо. Если необходимо
установить какой-либо промежуточный
угол, крепко удерживайте головку пилы
и зафиксируйте ее, затягивая рукоятку
регулировки угла скоса.
34
1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t) и установите нужный угол
наклона.
2. При необходимости используйте кнопку
разблокировки (ее).
3. Крепко удерживайте головку пилы, не
позволяя ей опуститься.
4. Крепко затяните зажимную рукоятку
фиксатора наклона (t).
5. Далее действуйте как при вертикальном
пилении под прямым углом.
Качество распила
Чистота любого среза зависит от ряда
факторов, например, от материала
распиливаемой заготовки. Если при фасонных
и аналогичных особо точных работах требуется
наиболее чистый распил, рекомендуется
использовать остро заточенный пильный диск
(с 60-ю зубьями с твердосплавными напайками)
и применять более медленную подачу при
резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надежно фиксируйте ее.
Каждый раз, прежде чем поднять
рычаг, ждите полной остановки
РУССКИЙ ЯЗЫК
пильного диска. Если от концевой
части обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой ленты.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
распиле, проверьте, что зажимные
рукоятки фиксатора наклона
и угла скоса надежно затянуты.
Затягивайте их после выполнения
любых изменений угла наклона или
угла скоса.
• На приведенной ниже диаграмме можно
выбрать правильный угол наклона и угол
скоса для комбинированного пиления.
Зажим заготовки (Рис. 3, 2527)
• Для этого сначала выберите необходимый
для Вашего изделия угол «A» (Рис. 24)
и поместите этот угол на соответствующую
кривую диаграммы. Из этой точки
опустите вниз перпендикулярную линию
для определения нужного угла наклона
и горизонтальную для определения угла
скоса.
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле с наклоном
устанавливайте зажим с правой стороны
основания пилы. ВСЕГДА СНАЧАЛА
ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ (ПРИ
ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ), ПЕРЕД
ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ХОД ДИСКА.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ НЕ МЕШАЕТ
ДЕЙСТВИЯМ ПИЛЫ ИЛИ ЗАЩИТНЫХ
КОЖУХОВ.
Комбинированное пиление
(Рис. 23, 24)
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления под углом и под
наклоном. Этот метод пиления используется
при изготовления рам или ящиков
с наклонными стенками наподобие того, что
изображен на рис. 23.
ВНИМАНИЕ: Если угол резания
изменяется при каждом новом
20
25
30
35
40
45
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЯЩИК
65
75
15
70
10
80
85
5
40
55
60
40
50
35
45
35
40
6-ТИ СТОРОННИЙ
ЯЩИК
30
70
35
30
65
85
80
30
25
50
25
45
55
35
50
15
15
25
35
8-МИ СТОРОННИЙ ЯЩИК
15
30
40
10
20
20
40
60
80
20
75
85
55
60
25
45
3. Для регулировки зажима вверх или вниз
ослабьте рукоятку; для надежного зажатия
заготовки используйте рукоятку тонкой
настройки.
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
2. Поверните зажим на 180° в сторону
передней части торцовочной пилы.
0
УГОЛ СТОРОНЫ ЯЩИКА (УГОЛ «А»)
1. Вставьте зажим в отверстие позади
направляющей. Зажим (kk) должен
быть обращен к задней стороне пилы.
Убедитесь, что канавка на штанге зажима
полностью вошла в основание торцовочной
пилы. Если канавка видна, зажим
установлен неправильно.
45
65
УСТАНОВКА ЗАЖИМА
75
Наилучшие результаты достигаются при использовании зажима для заготовки (q), предназначенного для использования с данной пилой.
70
ВНИМАНИЕ: При пилении цветных
металлов всегда используйте
зажимные устройства!
30
20
25
15
5
10
10
5
10
15
10
20
5
5
5
5
0
10
15
20
25
30
35
40
45
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ НАКЛОНА НА ПИЛЕ
1. Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
2. Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
Пример: Для изготовления
четырехстороннего ящика с внешним
углом 25° (угол «A») (Рис. 24), используйте
верхнюю правую кривую. Найдите метку
25° на кривой диаграммы. Проведите
горизонтальную линию до любой из сторон
для определения угла скоса, который стоит
установить на пиле (23°). Таким же образом
проведите вертикальную линию до нижнего
или верхнего края для определения угла
наклона, который следует установить на
пиле (40°). Всегда выполняйте пробные
разрезы на нескольких обрезках дерева
для проверки настроек пилы.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Никогда не
превышайте при комбинированной
резке с углом скоса 45° угол
наклона в 45° для правого или
левого скоса.
Опоры для коротких и длинных заготовок (Рис. 3, 4)
РАСПИЛОВКА КОРОТКИХ ЗАГОТОВОК
При пакетной резке или резке отдельных
коротких заготовок различной длины
целесообразно использовать упор для коротких
заготовок (оо). Упор может использоваться
только вместе с парой дополнительных
опорных направляющих рельсов (ii).
РАСПИЛОВКА БОЛЬШИХ ЗАГОТОВОК
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы, всегда
используйте опору для длинных
заготовок.
На рисунке 3 показан идеальный состав
оборудования для пиления длинных заготовок
при использовании пилы в незакрепленном
состоянии (все приспособления можно
приобрести дополнительно).
Все эти приспособления (кроме ножек и зажима
для заготовок) требуется устанавливать со
стороны подачи и со стороны выхода заготовки:
– Ножки (nn) (поставляются в комплекте
с инструкциями по установке).
– Направляющие рельсы (500 мм или
1 000 мм) (ii).
– Стойки (mm) для опоры направляющих
рельсов. Не используйте стойки для
опоры инструмента! Высота стоек может
регулироваться.
– Опорные пластины для заготовок (jj).
– Концевая упорная пластина стола (hh)
для поддержки направляющих рельсов
(также используется при креплении пилы
на рабочем столе).
– Зажим для заготовки (kk).
– Поворачивающийся упор (ll).
4. Установите концевые упорные пластины
(hh).
5. На задний рельс установите
поворачивающийся упор (ll).
6. Используйте поворачивающийся упор (ll)
для регулировки длины средних и длинных
заготовок. Он может использоваться
в качестве бокового упора или отведен
в сторону, если не используется.
Пылеотвод (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Подключите устройство для сбора пыли,
разработанное в соответствии с действующими
нормативами. Скорость воздушного потока
от подключенных внешних систем должна
составлять 20 м/с +/-2 м/с. Эта скорость
должна измеряться в точке соединения
вентиляционного канала с инструментом
(в точке соединения), инструмент должен быть
подключен, но не должен при этом работать.
Отдельный комплект для сбора пыли доступен
по дополнительному заказу (DE7777).
1. Присоедините трубки пылесборника (qq)
к насадкам (q); более длинный шланг
к верхней насадке.
2. Соедините шланги с тройниковым
соединителем (rr).
Переноска (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для более удобного
перемещения, в основании
торцовочной пилы предусмотрены
две ручки для захвата руками (ff).
1. Чтобы перенести пилу, установите
регуляторы положения наклона и угла
скоса в положение 0°.
1. Установите пилу на ножки и присоедините
направляющие рельсы.
2. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего
защитного кожуха (b) (Рис. 1).
2. Крепко прикрутите опорные пластины для
заготовок (jj) к направляющим рельсам (ii).
3. Опустите головку пилы и нажмите кнопку
блокировки в нижнем положении (w)
(Рис. 2).
3. Зажим для заготовок (kk) теперь
функционирует как упор для установки
длины.
36
4. Переместите пильный диск в исходное
положение и нажмите фиксатор траверсы
(r).
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности,
выполнять или изменять
настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Изношенный пильный
диск заменяйте на новый острый
диск.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента внимательно
исследуйте верхний защитный кожух диска,
подвижный нижний защитный кожух диска,
а также трубу пылеудаления, чтобы убедиться,
что они функционируют должным образом.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
заготовки не блокируют перечисленные
устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе Установка пильного диска. Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте верхнюю часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте систему для сбора пыли.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
Использование роликового
стола (Рис. 3-5)
Роликовый стол (рр) значительно облегчает
работу с широкими и длинными деревянными
заготовками (Рис. 5). Он может быть установлен
как справа, так и слева от пилы. Роликовый
стол требует использования дополнительных
ножек для опоры (Рис. 3).
ВНИМАНИЕ: Сборка
роликового стола должна
выполняться в соответствии
с предоставляемой при поставке
ножек инструкцией.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
• На стороне монтажа роликового стола
замените короткие направляющие штанги
на рельсы роликового стола.
• Следуйте инструкциям, прилагаемым
к роликовому столу.
РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫХ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
(РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ)
Тип диска
Размеры диска Область
(диаметр х пос. применения
отв-е х кол-во зубьев)
DT4222 серия 40 216x30x24
Для общего применения, продольного
и поперечного
пиления древесины
и пластика
DT4286 серия 40 216x30x80
TCG для распиловки алюминия
DT4320 серия 60 216x30x48
ATB для повышенной чистоты среза
искусственных
и натуральных
пород дерева
DT4350 серия 60 216x30x60
TCG для обеспечения сверхчистого
среза искусственных и натуральных
пород дерева
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
38
zst00205026 - 23-05-2013
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
40
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
DW771
SKERSINIO PJOVIMO STAKLIŲ VARIKLIS / ДВИГАТЕЛЬ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 2
©
41
DW771
SKERSINIO PJOVIMO STAKLIŲ PAGRINDAS / СТОЛ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 2
©
42
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising