DW777 | DeWalt DW777 MITRE SAW Type 2 instruction manual

533444-73 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DW770
DW771
DW777
1. ábra
2. ábra
2
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra
3
11. ábra
12. ábra
13. ábra
14. ábra
15. ábra
16. ábra
4
17. ábra
18. ábra
19. ábra
20. ábra
21. ábra
22. ábra
5
23. ábra
25. ábra
26. ábra
27. ábra
6
24. ábra
MAGYAR
DW770, DW771, DW777 GÉRFŰRÉSZ
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
DW770
DW771
DW777
Feszültség
V
230
230
230
Típus
1
2
2
Felvett teljesítmény
W
1600
1550/1400 1800/1600
Fűrésztárcsa átmérője mm
216
216
216
Fűrésztárcsa
mm
30
30
30
hajtótengely furat
Fűrésztárcsa
-1
6300
2600-5200
6300
min
max. sebessége
Gérvágás
balra
(max. helyzetek)
és
50°
50°
50°
jobbra
Ferdevágás
bal
48°
48°
48°
(max. helyzetek)
Kombinált gérvágás
ferde
45°
45°
45°
vágás
gérvá45°
45°
45°
gás
Vágókapacitás
harántvágás, 90°
mm
60 × 270 60 × 270 60 × 270
gérvágás, 45°
mm
60 × 190 60 × 190 60 × 190
gérvágás, 48°
mm
60 × 180 60 × 180 60 × 180
ferdevágás, 45°
mm
48 × 270 48 × 270 48 × 270
ferdevágás, 48°
mm
45 × 270 45 × 270 45 × 270
460 × 560 460 × 560 460 × 560
Méretek
mm
× 430
× 430
× 430
Súly
kg
14,0
15,0
15,0
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
LWA (akusztikus hangteljesítményszint)
KWA (akusztikus hangteljesítményszint
toleranciafaktor)
dB(A)
93
91
93
dB(A)
3
3
3
dB(A)
104
102
104
dB(A)
3,9
3,2
3,9
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 61029 szabvány
előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
2,1
Bizonytalanság K = m/s²
1,5
1,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét az
EN 61029 szabvány által meghatározott szabványos
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott értéket
össze lehet hasonlítani egy másik szerszám értékével. Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott kibocsátott
vibráció az eszköz jellemző használatára vonatkozik. Ha az eszközt más célra
használják, más tartozékokkal vagy az nincs
megfelelően karbantartva, akkor a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Így a teljes
munkaidőre számított kitettség mértéke is
jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell venni
arra az időtartamra jutó vibrációt, amíg az
eszköz ki van kapcsolva vagy be van kapcsolva, de nem használják a munkához.
Így a teljes munkaidőre számított kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például: az eszköz
és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamódszer módosítása.
Biztosítékok
Európa
230 V-os
szerszám
10 Amper az eszközben
MEGJEGYZÉS: A szerszámot olyan elektromos
csatlakozáshoz terveztük, amelynek legnagyobb
megengedett rendszerimpedanciája Zmax =
0,25 ohm lehet a felhasználói tápforrás csatlakozó
pontjánál (elektromos doboz).
A felhasználónak kell biztosítania, hogy a szerszámot
csak a fönti követelményeknek megfelelő hálózathoz
csatlakoztassák. Ha szükséges, a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszer impedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát.
Kérjük, a kézikönyv olvasása során figyeljen ezekre
a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez,
amelyet ha nem kerülnek el, halálos vagy
súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet
jelöl, amelyet ha nem hárítanak el, könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelöl, amely,
ha nem hárítják el, anyagi kárt okozhat.
7
Az elektromos áramütés kockázatát jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
Az éles széleket jelöli.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
DW770, DW771, DW777
A DEWALT kkijelenti, hogy a Műszaki adatok című
fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. Ha további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT
vállalattal a következő elérhetőségeken, ill. lásd az
elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a DEWALT
vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
01.01.2010
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos szerszámok
használatakor be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, többek között a következőket a tűz, az áramütés, a személyi sérülés
veszélyének elkerülése érdekében.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET, HOGY KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
Általános biztonsági előírások
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad a balesetek melegágya.
8
2. Fordítson gondot a munkaterület környezetére is.
Ne tegye ki esőnek az elektromos szerszámot.
Ne használja a szerszámot nedves, párás
környezetben. A munkaterület legyen jól megvilágítva (250 - 300 Lux). Soha ne használja
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok jelenlétében.
3. Védekezzen az elektromos áramütés ellen.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel. Szélsőséges körülmények közötti használat során (pl.
a levegő magas nedvességtartalma esetén, fém
forgácsolásakor, stb.) az elektromos biztonságot
szigetelő transzformátor vagy Fi-relé használatával fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy olyan személyek, akik nem
illetékesek a munkában, különösen gyerekek,
hozzáérjenek a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez, tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Használaton kívüli tárolás
A nem használt elektromos eszközt száraz, jól
elzárt helyen tárolja, ahol gyerekek nem érhetik el.
6. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Azzal a sebességgel, amelyre a szerszámot tervezték, jobban és biztonságosabban dolgozhat.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagy igénybe vételre tervezett
szerszámok helyett. Ne használja a szerszámot
rendeltetéstől eltérő célokra, például ne gallyazzon vagy ne daraboljon körfűrésszel.
8. Öltözzön megfelelően.
Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez csúszásmentes cipő viselése ajánlott. Hosszú haját kösse
össze vagy kösse be.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan műveletet végez, amely por vagy repülő szilánkok
keletkezésével jár. Ha a repülő szilánkok melegek lehetnek, viseljen hőálló kötényt. Mindig
használjon fülvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
10. Alkalmazzon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek
megfelelően működnek.
11. Óvatosan kezelje a tápkábelt.
Soha ne rángassa a kábelt, ha ki akarja húzni
a dugaszt az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől. Soha ne vigye a gépet
kábelénél fogva.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez, ha lehetséges,
használjon szorítót vagy satut. Biztonságosabb,
mint ha a kezében tartja, hisz így mindkét kezével a szerszámot kezelheti.
13. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el egyensúlyát.
14. Fordítson gondot a szerszám karbantartására.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek a jobb és biztonságosabb teljesítmény
érdekében. A kenésnél és az alkatrészek
cseréjénél kövesse az utasításokat. Időnként
vizsgálja meg a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizben javíttassa meg. A fogantyúkat és kapcsolókat tartsa szárazon és tisztán,
ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk olaj vagy zsír.
15. Áramtalanítás.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve ha
olyan alkatrészeket cserél, mint pl. pengét vagy
vágóeszközt, áramtalanítsa a szerszámot.116.
16. Távolítsa el a beállító kulcsot és fogót.
Váljon szokásává annak ellenőrzése, hogy eltávolította-e a beállító eszközöket a szerszámból
mielőtt dolgozni kezdene.
17. Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását.
Ne vigye a szerszámot úgy, hogy ujja a kapcsolón
van. Mielőtt bedugja a konnektorba, ellenőrizze,
hogy a kapcsológomb "off" (Ki) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábelt használjon.
Használat előtt vizsgálja meg a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki.Ha a szabadban
dolgozik, csakis kültéri használatra alkalmas és
ilyen értelmű jelzéssel ellátott hosszabbító kábelt
használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkára. Használja a józan eszét.
Ne dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült alkatrészek.
Használat előtt gondosan ellenőrizze a szerszámot és a tápkábelt, hogy megfelelően fognak-e működni és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
megfelelő beállítását és rögzítését, ellenőrizze
az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésre,
amely befolyásolhatja az eszköz működését.
A sérült védőelemet vagy más alkatrészt megfelelően javíttatni vagy cserélni kell a márkaszervizben, ha ebben a kézikönyvben nincs más
utasítás. A sérült vagy hibás kapcsolót márkaszervizben cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
Ne használja a szerszámot, ha a kapcsolóval
nem lehet ki- és bekapcsolni. Soha ne próbálja
maga megjavítani.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt föl nem sorolt műveletek
végzése személyes sérülés és/vagy anyagi
kár veszélyével jár.
21. Szakképzett szerelővel javíttassa a szerszámot.
Az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítását szakképzett
személynek kell végeznie eredeti alkatrészek
felhasználásával, ellenkező esetben a kezelő
jelentős veszélynek van kitéve.
További biztonsági előírások
gérvágó fűrészhez
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A gépnek speciálisan kialakított tápkábele van,
ezért mindig a gyártónál vagy hivatalos márkaszerviznél javíttassa.
Csak a gyártó által ajánlott anyagok vágására
használja a fűrészt.
Ne használja a gépet, ha a védőeszközök
nincsenek a helyükön, nem működnek vagy
nincsenek megfelelően karbantartva.
Győződjön meg róla, hogy a szárny biztonságosan rögzítve van-e ferdevágáskor.
A gép körül a padló legyen sima és rendezett,
ne legyenek rajta szétszórt anyagok, pl. forgács,
hulladék.
A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát
válasszon.
Megfelelően éles fűrésztárcsát használjon.
Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális
sebességhatárt.
A munkavégzés előtt ellenőrizze, minden leszorító fogantyú rögzítve van-e.
Egyik kezét se tegye a fűrésztárcsa közelébe, ha
a fűrész áram alatt van.
Ne próbálja a gyorsan mozgó szerszámot úgy
megállítani, hogy egy szerszámot vagy valamilyen más eszközt szorít a fűrésztárcsához: így
súlyos baleset történhet.
Bármilyen tartozék használata előtt alaposan
olvassa át a kézikönyvet.
Ha rosszul használ egy tartozékot, azzal kárt
okozhat.
A fűrésztárcsa vagy durva felületű anyag kezelésekor mindig viseljen védőkesztyűt.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa
megfelelően van-e fölszerelve.
Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a megfelelő
irányba forog-e.
Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy
nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát. A fűrésztárcsa
megfelelő méretét lásd a Műszaki adatoknál.
Csak az EN 847-1 szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott tárcsákat használja.
Fontolja meg speciális kialakítású zajcsökkentő
fűrésztárcsa használatát.
Ne használjon NAGY FORDULATSZÁMÚ ACÉL
fűrésztárcsát.
Ne használjon sérült vagy repedt fűrésztárcsát.
Ne használjon csiszolókorongot vagy gyémántvágó korongot.
Csak olyan fűrésztárcsát használjon, amelynek
a rajta feltüntetett fordulatszáma legalább egyenlő a fűrész adatlapján megadott fordulatszámmal.
Ne használja rovátkolt lemez nélkül.
Emelje ki a fűrészt a munkadarabban létrehozott
vágatból a kapcsoló felengedése előtt.
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Ne ékelje ki a motor ventilátorát a motortengely
leállításához.
Minden egyes vágás előtt ellenőrizze, hogy
stabil-e a gép.
Amikor a szárnyat leengedi, a fűrésztárcsa
védőburkolata automatikusan felemelkedik;
akkor ereszkedik vissza a fűrésztárcsára, amikor a fejblokkoló reteszkart (b) megnyomja.
Csak akkor emelje fel kezével a fűrésztárcsa
védőburkolatát, ha a gép ki van kapcsolva. A védőburkolatot felemelheti kézzel, ha a fűrésztárcsát cseréli vagy vizsgálja.
Időnként ellenőrizze, hogy a motor szellőzőnyílásai tiszták-e, nincs-e bennük forgács.
A rovátkolt lemezt cserélje ki, ha elkopott.
Ha fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
Ha a gép működik, illetve a fej nincs nyugalmi
helyzetben, semmiféle tisztítást vagy karbantartási munkát nem végezhet.
Lézerrel felszerelt gépnél a lézer más típusúra
cserélése nem megengedett. A lézer javítását csak
márkaszerviz vagy a lézer gyártója végezheti.
Csatlakoztassa a gépet porelszívó berendezéshez amikor fát fűrészel.
Mindig vegye figyelembe a porexpozíciót befolyásoló tényezőket, pl.:
– a megmunkálandó anyag típusa (a bútorlap
jobban porzik a fánál);
– a fűrésztárcsa élessége;
– a fűrésztárcsa helyes beállítása;
– a porelszívó teljesítménye nem lehet
20 m/s-nél kisebb.
Biztosítsa a lokális elszívást, és ellenőrizze,
hogy az elszívó rendszer elemei megfelelően
vannak-e elhelyezve és beállítva.
Legyen tisztában azzal, hogy a következő tényezők befolyásolják a zajexpozíció mértékét:
– használjon a zajkibocsátás csökkentésére
tervezett fűrésztárcsát;
– megfelelően éles fűrésztárcsát használjon;
Rendszeresen el kell végezni a gép karbantartását;
A megfelelő általános vagy helyi világítást biztosítani kell;
Gondoskodjék róla, hogy a kezelő megfelelően
tájékozott legyen a gép használatát, beállítását
illetően.
Az alkalmazott alátétek és hajtótengely-gyűrűk
a használati utasítás szerint, a célnak megfelelőek legyenek.
Ne próbálja a munkadarab levágott vagy egyéb
részeit eltávolítani a vágási területről amíg a gép
működik és a vágófej nincs nyugalmi helyzetben.
Soha ne vágjon 150 mm-nél kisebb munkadarabot.
Kiegészítő alátámasztás nélkül a gép legfeljebb
az alábbi méretű munkadarabbal használható:
•
•
•
•
•
•
– Magasság 60 mm, szélesség 270 mm, hoszszúság 500 mm.
– A hosszabb munkadarabokat megfelelő kiegészítő asztallal kell alátámasztani, pl. DE7023.
Mindig biztonságosan rögzítse a munkadarabot.
Baleset vagy a gép hibája esetén azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Jelentse a hibát és helyezzen megfelelő jelzést
a gépre, hogy senki ne használja a hibás gépet.
Ha a fűrésztárcsa a vágás közbeni rendellenes
előtoló erő miatt beszorul, kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet. Távolítsa el a munkadarabot,
és ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa szabadon
mozog-e.
Kapcsolja vissza a gépet, és kezdjen új vágásba
csökkentett előtoló erővel.
Soha ne vágjon könnyűfém-ötvözetet, különösen
magnéziumot.
Ha a helyzet megengedi, legalább 8 mm átmérőjű és 80 mm hosszú csavarral rögzítse a gépet
a munkapadhoz.
Maradványkockázat
A következő kockázatok minden fűrész használatával
együtt járnak:
– A forgó részek érintéséből származó sérülések.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás
– A forgó fűrésztárcsa fedetlen részének megérintése miatti sérülés.
– Sérülés a fűrésztárcsa védőeszköz nélküli
cseréjekor.
– Ujjak becsípődése a védőelemek kinyitásakor.
– A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és MDF
anyagokra.
A következő tényezők fokozzák a légzési rendellenességek kockázatát:
– Nem alkalmaznak porelszívást fa fűrészelésekor
– Az eltömődött szűrők miatti elégtelen porelszívás
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
Szállításkor itt kell megfogni
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (2. ÁBRA)
A dátumkód (A5) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Részben összeszerelt fűrészgép
2 4/6 mm-es imbuszkulcs
1 216 mm-es TCT fűrésztárcsa
1 Munkadarab-leszorító
2 Porelszívó kimenetek (a DW770 típusnál csak
külön kaphatók)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
•
•
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és
tartozékait olyan sérülésekre, amelyek a szállítás
során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás alapos áttanulmányozására és megértésére a gép használata
előtt.
Leírás (1., 2., 9. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa
az elektromos szerszámot és annak
alkatrészeit. Anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
Ki- és bekapcsoló
Védőburkolat reteszelés kioldókar
Hordfogantyú
Fix felső burkolat
Külső rögzítőkarima
Fűrésztárcsa csavar
Alsó védőburkolat
Fűrésztárcsa
Csúszó vezetősín reteszelő gomb
Fix asztal
Rovátkolt lemez
Gérvágó kar
Gérvágó reteszkar
Forgó asztal/gérvágó kar
Gérvágó szögvonalzó
Csúszó vezetősín
Munkadarab leszorító
Keresztvágó retesz
Védőburkolat rögzítő kampó
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
Ferde leszorító fogantyú
Ferde szögvonalzó
Furatok a munkapadra szereléshez
Rögzítőgomb
Keresztrudak
Fejrész
Imbuszkulcsok
Kábelrögzítő
Kábel
Fordulatszám-szabályzó tárcsa (csak a DW771
típusnál)
dd. Lakat helye
ee. Kiiktató gomb
ff. Hordfogantyú (bal és jobb)
gg. Belső karima
KÜLÖN KAPHATÓ TARTOZÉKOK (1., 3–6. ábra)
hh. Asztalvég lemez
ii. Tartórudak
jj. Munkadarab alátámasztó lemez
kk. Porelszívó kimenet
ll. Forgatható ütköző
mm. Állítható láb, max. magassága 760 mm
nn. Állványláb
oo. Hosszanti ütköző rövid munkadarabokhoz
(a vezetőrudakkal [ii] használandó)
pp. Görgős asztal
qq. Porelszívó csövek
rr. Háromutas csatlakozó
RENDELTETÉS
A DEWALT gérfűrész fa, faipari termékek és műanyagok professzionális vágására alkalmas. Könynyűszerrel, pontosan és biztonságosan végezhet
vele harántvágási, ferde- és gérvágási műveleteket.
A fűrészt 216 mm névleges átmérőjű karbid fűrésztárcsához terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony
folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A gérfűrész professzionális elektromos szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe. Ha
a szerszámot kevésbé gyakorlott személy használja, az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a gépet
a leírásban ismertetettől eltérő művelethez.
•
Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk vagy képzettségük,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet biztosít számukra. Gyermekeket
soha ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
11
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön szerszáma az EN 61029 szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel
van ellátva, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
Amennyiben a tápkábelt cserélni kell, a szerszámot
csak a márkaszervizben vagy képzett villanyszerelővel javíttassa.
Kötelező a következő kábeleket használni:
DW770:
H07RN-F; 2x1,0 mm²
DW770 LX:
H05RR-F; 2x1,5 mm²
DW777 / DW771:
H07RN-F; 2x1,0 mm²
DW777 LX / DW771 LX: H05RR-F; 2x1,5 mm²
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd a Műszaki
adatok) című részben. A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy javítás
előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
Kicsomagolás
A motor és a védőburkolatok már föl vannak szerelve.
Kábelrögzítő (7. ábra)
Vezesse át a kábelt (bb) a kábelrögzítőn (aa). Hagyjon elég hosszú kábelt ahhoz, hogy a fej szabadon
mozoghasson, majd szorítsa meg a kábelrögzítőt
a csavarral.
Felszerelés munkapadra (2. ábra)
1. A négy talpon található furatokkal (v) a szerszám könnyűszerrel munkapadra szerelhető.
Két különböző méretű furat van minden talpon,
különböző méretű csavaroknak. Bármelyik
furatot használhatja; mindkettő használata nem
szükséges. 8 mm átmérőjű, 80 mm hosszú
csavar használatát ajánljuk.Mindig szilárdan
szerelje fel a fűrészt, hogy ne mozogjon. A köny12
nyebb hordozhatóság kedvéért a szerszámot
egy darab 12,5 mm-es vagy vastagabb rétegelt
lemezre is szerelheti, amit könnyebben rögzíthet leszorítóval a munkapadhoz vagy vihet át
egy másik munkahelyre és rögzíthet újra.
2. Ha a szerszámot rétegelt lemezre szereli,
ügyeljen, hogy a rögzítő csavarok ne álljanak
ki a lemez túloldalán. A lemez teljesen föl kell
feküdjön a munkapadra. Ha a fűrészt szorítóval
rögzíti bármely munkafelületen, csak a azokra
az alátétlemezekre szorítson, amelyeken a furatokat is elhelyeztük. Ha más ponton rögzíti
a gépet, akadályozni fogja vele a munkavégzést.
3. A beszorulás és pontatlanság megelőzése
érdekében ellenőrizze, hogy a felszereléshez
választott felület nem vetemedett vagy egyenetlen. Ha a fűrész billeg a felületen, helyezzen vékony anyagdarabot a fűrész egyik talpa
alá, hogy az szilárdan álljon.
A fűrésztárcsa felszerelése
(1., 8-10. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy javítás
előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Az új fűrésztárcsa
fogai nagyon élesek, veszélyesek lehetnek.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a leírt módon
cserélje a fűrésztárcsát.Csak a műszaki
adatok között megadott fűrésztárcsákat
használja; A DT4320 számú ajánlott.
1. Illessze a 6 mm-es imbuszkulcsot (z) a hajtótengely tárcsával ellentétes végére és tartsa meg
vele a tengelyt (8. ábra).
2. Az óramutató járásával ellentétesen forgatva
lazítsa meg a tárcsa csavarját (f). Vegye le a csavart (f) és a külső rögzítő karimát (e).
3. Nyomja le az alsó védőlemez reteszkioldó kart
(b) az alsó tárcsavédő fölemeléséhez (g), és
vegye ki a fűrésztárcsát (h).
4. Szerelje föl az új fűrésztárcsát a belső karima
kiugró részére (gg). Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa alsó peremén a fogak a vezető felé
(a kezelőtől el) mutatnak-e.
5. Szerelje vissza a külső karimát (e) ügyelve, hogy
a tárcsa elfordulását megakadályozó peckek (ss)
helyesen álljanak, azaz a hajtótengely mindkét
oldalán legyen egy.
6. Húzza meg a tárcsa csavarját (f) az óramutató
járásának megfelelő irányba, míg másik kezében
a 6 mm-es imbuszkulccsal (z) tartja a tengelyt
(10. ábra).
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy javítás
előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
A gérfűrészt a gyárban pontosam beállították. Ha
a szállítás, kezelés miatt vagy más okból újbóli beállítás szükséges, a következő lépésekben állíthatja be
a fűrészt. Egyszeri beállítás után a fűrész pontos kell,
hogy maradjon.
A keresztrudak beállítása
állandó vágási mélységhez
(1., 2., 11., 12. ábra)
A tárcsa állandó vágási mélységet biztosítva kell
végighaladjon az asztal teljes hosszán, és nem szabad hozzáérnie a fix asztalhoz a vágónyílás végénél, sem a forgókar elejénél. Ehhez a keresztrudak
tökéletesen párhuzamban kell álljanak az asztallal,
amikor a vágófejet teljesen lenyomja.
1. Nyomja meg az alsó védőlemez retesz kioldó
kart (b) (1. ábra).
2. Nyomja a vágófejet teljesen a hátsó helyzetbe, és mérje meg a forgóasztal (n) és a külső
karima alja (e) közötti távolságot (11. ábra).
3. Fordítsa el/forgassa a vágófej keresztvágó
reteszt (r) (2. ábra).
4. A vágófejet teljesen lenyomva tartva húzza a fejet pályája végéig.
5. Mérje meg újra a 11 ábrán jelzett távolságot.
A két mért értéknek azonosnak kell lennie.
6. Ha igazítás szükséges, a következőképp járjon el
(12. ábra):
a. Lazítsa meg a záróanyát (tt) a bilincsen (uu)
a fölső porelszívó csatlakozócső alatt (kk),
és szükség szerint állítsa a csavart (v v), kis
lépésekben haladva.
b. Húzza meg a záróanyát (tt).
FIGYELMEZTETÉS: Mindig ellenőrizze,
hogy a tárcsa nem ér-e hozzá az asztalhoz
a vágónyílás végénél, sem a forgókar
elejénél a 90°-os függőleges és 45°-os ferde
helyzetben. Ne kapcsolja be a gépet, míg
nem ellenőrizte a tárcsát!
Vezetősín beállítása (13. ábra)
Lazítsa meg a reteszelőgombot (i) az óramutató
járásával ellentétesen forgatva. Állítsa a csúszó vezetősínt (p) olyan helyzetbe, hogy a fűrésztárcsa ne
vághasson bele, majd szorítsa meg a reteszelő gombot az óramutató járásának megfelelően forgatva.
A fűrésztárcsa ellenőrzése és
a vezetőhöz igazítása (2., 14.,
15. ábra)
1. Lazítsa meg a gérvágó reteszt (m).
2. Hüvelykujjával nyomja a gérvágó karra (l), szorítsa a gérvágó reteszgombot (m) a forgó asztal/
gérvágó kar (n) kioldásához.
3. Addig billegtesse a gérvágó kart, míg a retesz
segítségével be nem áll a 0° gérvágó helyzetbe.
4. Húzza le a vágófejet és rögzítse ebben a helyzetben a reteszgombbal (w).
5. A két 0° jelzés (ww) a vonalzón (o) éppen csak
látható legyen.
6. Helyezzen derékszöget (xx) a vezető (p) és
a fűrésztárcsa (h) bal oldalához.
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsa fogai ne
érjenek hozzá a derékszöghöz.
7. Ha igazítás szükséges, a következőképp járjon
el:
a. Lazítsa meg a csavarokat (yy) és mozdítsa
a szögvonalzó/gérvágó kar szerelvényt jobbra vagy balra, míg a fűrésztárcsa a vezetővel 90° -os szöget nem zár be (14. ábra).
b. Húzza meg újra a csavarokat (yy).
Fűrésztárcsa igazítása az asztalhoz (16–19. ábra)
1. Lazítsa meg a ferdevágó leszorító fogantyút (t)
(16. ábra).
2. Nyomja jobbra a fűrészfejet, hogy bizonyosan
függőleges legyen, és szorítsa meg a ferdevágó
leszorító fogantyúját.
3. Helyezzen derékszöget (xx) az asztallapra és
a fűrésztárcsa (h) mellé (17. ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsa fogai ne
érjenek hozzá a derékszöghöz.
4. Ha igazítás szükséges, a következőképp járjon
el:
a. Lazítsa meg a ferdevágó leszorító (t)
fogantyúját, és fordítsa a függőleges helyzet
beállítás ütközőcsavarját (zz) be- vagy kifelé
mindaddig, míg a fűrésztárcsa nem merőleges az asztalra (90°) a derékszög szerint.
b. Ha a ferdevágó mutatója (a1) nem nullát mutat
a szögvonalzón (u), lazítsa meg a vonalzót
rögzítő csavart (a2) és szükség szerint mozdítsa el a vonalzót.
Ferdevágószög ellenőrzése és
beállítása (1., 18., 19. ábra)
A ferdevágó kioldó segítségével a ferdevágó szög
13
szükség szerint maximum 45°vagy 48°-ban állítható
be.
• jobbra = 45°
• jobbra = 48°
1. A ferdevágó kioldó(a3) a bal állásban legyen.
2. Lazítsa meg a ferdevágó leszorítót (t) és fordítsa
balra a vágófejet.
3. Ez a 45° -os helyzet.
4. Ha igazítás szükséges, fordítsa az ütközőcsavart (a4) szükség szerint befelé vagy kifelé, míg
a mutató (a1) 45°-ot nem jelez.
FIGYELMEZTETÉS: A vezetőhornyok
a fűrészportól eltömődhetnek. Használjon
pálcát vagy alacsony nyomású levegőt
a vezetőhornyok tisztítására.
Használat előtt
FIGYELMEZTETÉS:
• Szerelje föl a megfelelő fűrésztárcsát.
Ne használjon túl kopott
fűrésztárcsát. A gép maximális forgási
sebessége nem lehet nagyobb
a fűrésztárcsa hasonló értékénél.
• Ne próbáljon túl kis darabokat vágni.
• Hagyja a fűrésztárcsát szabadon vágni.
Ne erőltesse.
• Várja meg amíg a motor teljesen
felgyorsul, ezután kezdje a vágást.
• Ellenőrizze, minden leszorító gomb és
fogantyú rögzítve van-e.
• Rögzítse a munkadarabot.
• Bár a fűrésszel lehet fát és sokféle
nem mágnesezhető anyagot vágni,
a használati ajánlások csak fa
vágására vonatkoznak. Ugyanezek az
irányelvek érvényesek más anyagokra
is. Ne vágjon mágnesezhető (vasat
vagy acélt tartalmazó) fémet vagy
falazati anyagot, illetve szálerősítésű
cementes terméket a fűrésszel. Ne
használjon csiszolókorongot.
• Ne használja rovátkolt lemez nélkül.
Ne használja, ha a lemezen 10 mm-nél
szélesebb a nyílás.
• Ha a munkadarabot egy darab fára
helyezi, a fűrész kapacitását 300 mm-re
növelheti.
MŰKÖDÉS
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó előírásokat/jogszabályokat.
14
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt. Ellenőrizze,
hogy a kapcsológomb OFF (Ki) állásban
van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása
balesetet okozhat.
Az Egyesült Királyságban élő felhasználók figyelmét felhívjuk az 1974-es faipari gépekre vonatkozó
törvényre és módosításaira.
A gépet úgy kell elhelyezni, hogy az asztal magassága és stabilitása szempontjából megfeleljen az
ergonómiai feltételeknek. A gép telepítési helyét úgy
kell kiválasztani, hogy a kezelőnek jó rálátást és
elegendő szabd teret biztosítson a gép körül a munkadarabok mozgatásához.
A vibrációs hatás csökkentése érdekében a környezeti hőmérséklet ne legyen túl alacsony, a gép és
tartozékai megfelelően legyenek karbantartva, és
a munkadarab mérete is a géphez illő legyen.
Be- és kikapcsolás (1. ábra)
A ki/bekapcsolón (a) egy furat (dd) található, amelyre lakat illeszthető a kapcsoló kibiztosításához.
1. A szerszám beindításához nyomja meg a be/ki
kapcsoló gombot (a).
2. A szerszám leállításához engedje föl a kapcsolót.
SEBESSÉGSZABÁLYZÓ (CSAK A DW771
TÍPUSNÁL)
A sebességszabályzó tárcsával (cc) előre beállíthatja
a kívánt sebességtartományt.
Állítsa a sebességszabályzó tárcsát (cc) a kívánt,
számmal jelzett tartományra (1-5).
• A magasabb sebességet puha anyagok, pl. fa
vágásához használja.
• Az alacsony sebességet keményfa vágásánál
használja.
Testhelyzet és kéztartás
A megfelelő és kéztartás könnyebb, pontosabb
és biztonságosabb munkát tesz lehetővé a fűrész
használatakor.
FIGYELMEZTETÉS:
• Soha ne tegye kezét a vágási területre.
• Vágás közben 150 mm-nél közelebb ne
nyúljon a fűrésztárcsa felé.
• Vágás közben erősen tartsa
a munkadarabot az asztalon és
a korlátnál. Addig ne mozgassa a kezét,
amíg a kapcsolót föl nem engedi és
a fűrésztárcsa le nem áll.
•
•
•
•
Mindig végezzen próbamozdulatot
(kikapcsolt fűrésszel) a befejező vágás
előtt, így ellenőrizheti a fűrésztárcsa
útvonalát.
Ne keresztezze kezeit.
Mindkét lábával szilárdan álljon
a talajon, és őrizze meg egyensúlyát.
Amikor a fűrészkart jobbra vagy balra
mozdítja, kövesse a mozgást, és
a fűrésztárcsától kissé oldalra álljon.
Alapvágások
FÜGGŐLEGES, EGYENES HARÁNTVÁGÁS
(1., 20. ábra)
MEGJEGYZÉS: Az ismertetett vágási kapacitás eléréséhez mindig 216 mm átmérőjű,
30 mm hajtótengely-furattal rendelkező fűrésztárcsát használjon.
1. Lazítsa meg a gérvágó reteszt (m), majd emelje
föl.
2. Állítsa a gérvágó reteszt 0°-ra és szorítsa meg
a gérvágó kart.
3. Helyezze a vágandó faanyagot a vezetőhöz (p).
4. Fogja meg a hordfogantyút (c), és nyomja meg
a védőlemez retesz kioldót (b) a védőlemez
kioldásához. A motor beindításához nyomja meg
a kapcsológombot (a). A vágást a vezető közelében ajánlott kezdeni.
5. Nyomja le a fejet, hogy a fűrésztárcsa átvágja
a fát, és belecsússzon a műanyag rovátkolt
lemezbe (k).
6. Ha a fejet teljesen lenyomta, lassan húzza végig
keresztbe a vágás befejezéséhez.
7. A vágás után engedje föl a kapcsolót és várja
meg amíg a fűrésztárcsa teljesen megáll, csak
ekkor állítsa vissza fölső nyugalmi helyzetbe.
FIGYELMEZTETÉS:
• Bizonyos műanyag profiloknál ajánlatos
ellenkező sorrendben végezni
a műveleteket.
• Az alsó tárcsavédő lemezt úgy
terveztük, hogy a kar (b) kioldásakor
gyorsan lezárjon. Ha a védőlemez
1 másodpercen belül nem zár le, vigye
hivatalos DEWALT márkaszervizbe
a gépet.
FÜGGŐLEGES GÉRVÁGÁS (1., 21. ábra)
1. Nyomja össze a gérvágó reteszt (m). Fordítsa
a kart a kívánt szögben jobbra vagy balra.
2. A gérvágó retesz automatikusan beáll a következő fokokban: 0°; 15°; 22,5°; 31,62°; 45° és
50°. Ha bármely köztes szögre van szüksége,
tartsa erősen a fejet és rögzítse a gérvágó
rögzítőkarral.
3. Vágás előtt mindig ellenőrizze, hogy a gérvágó
rögzítőkar erősen meg van-e szorítva.
4. Folytassa a függőleges harántvágáshoz hasonlóan.
FIGYELMEZTETÉS: Amikor a munkadarab
végén egy kis levágással végez gérvágást,
úgy helyezze el a fát, hogy a korláthoz
viszonyítva a levágandó darab oldalán
legyen nagyobb a szög;
gérvágás bal oldalra, hulladék jobbra
gérvágás jobb oldalra, hulladék balra
FERDEVÁGÁS KERESZTBE (18., 22. ÁBRA)
A szerszám 0° és 48° közötti szög vágására alkalmas. Ferdeszögeket 45°-ig lehet vágni a gérvágó kar
nulla és max. 45°-os állása mellett jobbra vagy balra.
1. Lazítsa meg a ferdevágó rögzítő kart (t), és
állítsa be a kívánt ferdeszöget.
2. Ha szükséges, állítsa be a kiiktató gombot (ee).
3. Erősen tartsa a fejet, ne engedje leesni.
4. Szorítsa meg erősen a ferdevágó rögzítő kart (t).
5. Folytassa a függőleges harántvágáshoz hasonlóan.
A vágás minősége
A vágás minősége egy sor változótól függ, pl. a vágott anyagtól. Amikor nagyon sima vágás szükséges,
peremekre és más precíziós munkákhoz, éles fűrésztárcsát (60 fogas karbid) és lassabb, egyenletes
vágási sebességet válasszon a jó eredményhez.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen, hogy az
anyag vágás közben ne csússzon el,
biztosan szorítsa helyére.Mindig várja
meg a fűrésztárcsa teljes leállását a kar
felemelése előtt. Ha a munkadarab
hátoldalán még mindig apró szálak
maradnak, ragasszon egy darab
ragasztószalagot a fára a vágás helyénél.
Vágjon keresztül a ragasztószalagon, és
utána vegye le óvatosan.
A munkadarab leszorítása
(3., 25–27. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig használjon
munkadarab leszorítót.
A legjobb eredmény érdekében kifejezetten a fűrészhez készült leszorítót (q) használja.
A LESZORÍTÓ FELSZERELÉSE
1. Illessze be a vezető mögötti nyílásba. A leszorítónak (q) a gérfűrész hátulja felé kell néznie. Gondoskodjon arról, hogy a leszorító rúdjának vájata
teljes mértékben be legyen illesztve a gérfűrész
talpába. Ha a vájat kilátszik, a leszorító nem fog
biztonságosan működni.
2. Fordítsa el a leszorítót 180°-kal a fűrész homlokrésze felé.
3. Lazítsa meg a gombot, hogy a leszorítót fel- vagy
lefelé igazíthassa, majd a finombeállító gombbal
erősen szorítsa le a munkadarabot.
15
MEGJEGYZÉS: Ferdevágásnál a talp jobb oldalára
helyezze a leszorítót. MINDIG VÉGEZZEN SZÁRAZ
VÁGÁST (KIKAPCSOLT FŰRÉSSZEL) A VALÓDI
VÁGÁS ELŐTT, HOGY ELLENŐRIZHESSE A FŰRÉSZTÁRCSA ÚTJÁT. ÜGYELJEN ARRA, HOGY
A LESZORÍTÓ NE AKADÁLYOZZA A FŰRÉSZ ÉS
A VÉDŐELEMEK MŰKÖDÉSÉT.
FIGYELMEZTETÉS: Ne lépje túl
a kombinált gérvágás határértékét, ami 45°
ferdeszög és 45° bal vagy jobb gérszög.
Kombinált gérvágás
(23., 24. ábra)
Ez a ferde- és gérvágás kombinációja. Ilyen vágást
használunk képkeretek, ferde élű dobozok készítésénél, mint az 23. ábrán.
Az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja
a megfelelő gér- és ferde vágási beállításokat
gyakori kombinált gérvágásokhoz.
A táblázatot úgy használja, hogy válassza
ki a tervezett tárgyon a kívánt "A" szöget
(24. ábra), majd keresse meg a megfelelő
szögértéket a táblázatban. Ezután kövesse
a táblázat megfelelő sorát a helyes ferde, és
azzal szemben a helyes gérszög megállapításához.
5
20
25
30
40
45
40
50
55
60
40
35
NÉGYSZÖGLETES
DOBOZ
65
80
15
35
45
35
6 OLDALÚ
DOBOZ
30
70
35
30
65
75
80
30
85
40
25
50
25
45
65
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
20
40
60
70
80
20
75
85
55
60
25
30
8 OLDALÚ DOBOZ
20
25
15
10
10
5
10
15
20
5
5
5
5
0
10
15
20
5
10
A DOBOZ OLDALÁNAK SZÖGE (”A” SZÖG)
A FŰRÉSZEN BEÁLLÍTANDÓ GÉRSZÖG
10
75
0
85
45
70
•
25
30
35
40
45
A FŰRÉSZEN BEÁLLÍTANDÓ FERDESZÖG
1. Állítsa be a fűrészt az előírt szögekre és végezzen néhány próbavágást.
2. Gyakorolja a levágott darabok összeillesztését.
Példa: Egy 4 oldalú 25°-os külső szögben álló
doboz ("A" szög) (24. ábra) esetén használja
a jobb fölső szögívet. Keresse meg a 25°-ot az
íven. Kövesse a vízszintes keresztező vona16
Rövid és hosszú darabok
alátámasztása (3., 4. ábra)
RÖVID DARABOK VÁGÁSA
Rövid munkadarabok vágásánál ajánlatos a hoszszanti ütközőt használni (27) akár több azonos darabot vág, akár egyedi, különböző méretű darabokat.
A hosszanti ütköző csak az opciósan beszerezhető
vezetőrudakkal (ii) használható.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a vágási szög
vágásonként változik, ellenőrizze, hogy
a ferdevágó leszorító kar és a gérvágó
reteszelő rögzítőgombja erősen meg
van-e szorítva. Ezeket a ferdevágó szög és
a gérszög módosítása után mindig meg kell
szorítani.
•
lat mindkét irányba, hogy megtalálja a fűrész
gérvágó szögértékét (23°). Hasonlóképp kövesse
a függőlegesen keresztező vonalat mindkét
irányba, hogy megtalálja a fűrész ferdevágó
szögértékét (40°). Mindig próbálja ki a vágásokat
hulladékon, hogy ellenőrizhesse a fűrész beállítását.
HOSSZÚ DARABOK VÁGÁSA
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének elkerülése végett a hosszú
munkadarabokat mindig támassza alá.
A3 ábra a hosszú darabok fűrészelésének olyan
ideális konfigurációját mutatja be, ahol a fűrészt
szabadon álló helyzetben használják (minden elem
opciósan beszerezhető).
Az elemek (az állványláb és a leszorító kivételével)
mind a bemeneti, mind a kimeneti oldalon szükségesek:
– Állványláb (nn) (felszerelési útmutatóval
együtt).
– Vezetőrudak (500 vagy 1000 mm) (ii).
– Láb (mm) a vezetőrudak alátámasztására.
A lábakat ne használja a gép alátámasztására!
A lábak magassága állítható.
– Munkadarab alátámasztó lemezek (jj).
– Asztalvég lezárólemez (hh) a vezetőrudak megtartásához (akkor is, ha asztalnál dolgozik).
– Munkadarab leszorító (q).
– Forgatható ütköző (ll).
1. Helyezze a fűrészt az állványlábra, és szerelje föl
a vezetőrudakat.
2. Szilárdan csavarozza föl a munkadarab alátámasztó lemezeket (jj) a vezetőrudakra (ii).
3. A munkadarab leszorító (q) most hosszütközőként működik.
4. Szerelje föl az asztalvég lezárólemezeket (hh).
5. Szerelje föl az forgatható ütközőt (ll) a hátsó
vezetőrúdra.
6. A forgatható ütköző (ll) segítségével állítsa be
a közepes és hosszú munkadarabok hosszát. Oldalirányban állítható, vagy elfordítható az útból,
ha nem használja.
Porelvezetés (1., 6. ábra)
Kenés
FIGYELMEZTETÉS: Ha lehet,
a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott porelszívót
alkalmazzon.
Csatlakoztassa a vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelő porelszívó berendezést. A csatlakoztatott külső rendszerben a légáramlás sebessége
20 m/s +/– 2 m/s legyen. Az elszívás sebességét
a csatlakoztatási pontnál a szívócsőben kell mérni
bekapcsolt, de nem üzemelő állapotban.
Opciósan önálló porelszívó készlet kapható (DE7777).
1. Szerelje a porelszívó csöveket (qq) a csatlakozócsövekre (kk); a hosszabb csövet tegye a fölső
csatlakozóra.
2. Csatlakoztassa a csöveket a háromutas csatlakozóhoz (rr).
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
A szerszám hordozása (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A gép szállításánál
a kialakított fogási helyeket alkalmazza.
(ff). A gérfűrészt soha ne a védőburkolatánál
fogva emelje vagy hordozza.
1. A fűrész szállításához, a ferde- és gérvágó szöget a 0° értékre állítsa be.
2. Nyomja meg az alsó védőlemez retesz kioldó
kart (b) (1. ábra).
3. Nyomja le a fejet, nyomja a reteszgombot (w)
(2. ábra).
4. Állítsa a fűrésztárcsát nyugalmi helyzetbe, és
nyomja meg keresztvágó reteszt (r).
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt. Ellenőrizze,
hogy a kapcsológomb OFF (Ki) állásban
van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása
balesetet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a fűrésztárcsa
kopott, cserélje ki új, éles tárcsára.
Tisztítás
Használat előtt gondosan vizsgálja meg a fölső
védőburkolatot, a mozgatható alsó burkolatot,
valamint a porelszívó csövét, hogy lássa, megfelelően működnek-e. Ügyeljen, hogy szilánkok vagy
munkadarabról leeső törmelék nehogy blokkolja
valamely funkció működését.
Ha a törmelék a fűrésztárcsa és a védőburkolat
közé szorult, áramtalanítsa a gépet és kövesse
a Fűrésztárcsa felszerelése a című részben fölsorolt utasításokat. Távolítsa el a beszorult darabokat
és szerelje vissza a fűrésztárcsát.
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le a szerszámról
és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port lát.
A művelet végzésekor viseljen professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon
oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek
meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait.
Csak vizes vagy enyhe mosószeres textíliát
használjon.
Soha ne engedje, hogy a szerszám
belsejébe folyadék jusson; a szerszám
semmilyen részét ne merítse folyadékba.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
rendszeresen tisztítsa az asztalt.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében rendszeresen tisztítsa a porelszívó rendszert.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy a DEWALT
által kínálttól eltérő tartozékokat nem
tesztelték a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a DEWALT, által ajánlott
tartozékokat használja ezzel a termékkel.
17
Görgős asztal használata
(3–5. ábra)
A görgős asztal (pp) nagymértékben megkönnyíti
a nagyméretű és hosszú munkadarabok kezelését
(5. ábra). A gép jobb és bal oldalára egyaránt fölszerelhető. A görgős asztalhoz szükség van az opciós
állványláb használatára (3. ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Szerelje össze görgős
asztalt az állványlábhoz mellékelt utasítások
szerint.
•
Az állványlábhoz mellékelt rövid támasztórudakat
cserélje ki az asztal szabálytalan rúdjaira azon
az oldalon, ahol az asztalt használni kívánja.
Kövesse a görgős asztalhoz kapott valamennyi
utasítást.
•
BESZEREZHETŐ FŰRÉSZTÁRCSÁK VÁLASZTÉKA (AJÁNLOTT TÁRCSÁK)
Fűrésztárcsa típusa
Fűrésztárcsa méret Használat
(átmérő x furat x
fogak száma)
DT4222 sorozat, 40-es
216 × 30 x 24
Általános célokra, fa
szál- és harántirányú
vágására, műanyagok
vágására
DT4286 sorozat, 40-es
216 × 30 x 80
TCG, alumínium
vágására
DT4320 sorozat, 60-as
216 × 30 x 48
ATB, faipari és
természetes faanyag
finom vágására
DT4350 sorozat, 60-as
216 × 30 x 60
TCG, faipari és
természetes faanyag
különösen finom
vágására
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
zst00244915 - 29-08-2014
18
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását. Az újrafeldolgozott
anyagok alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A D E WALT lehetőséget biztosít a D E WALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szervizképviselet helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a szerződött D EWALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen megtalálható: www.2helpU.com.
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
19
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
20
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
DW771
Motor
GEHRUNGSSAGE 2
©
22
DW771
Tisch
GEHRUNGSSAGE 2
©
23
24
25
26
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising