EPC12 | Black&Decker EPC12 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

566808-65 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
EPC12
EPC14
EPC18
EPC96
2
3
TÜRKIYE
Kullanım amacı
3.
a.
Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme
uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri
için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif hizmet ve hobi
kullanımına yöneliktir.
Güvenlik talimatları
b.
Genel elektrikli alet güvenlik talimatları
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını ve
talimatlarını mutlaka okuyun. Aşağıda
listelenen uyarı ve talimatlara uyulmaması
elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi boyutta
yaralanmalara neden olabilir.
c.
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride bakmak
üzere muhafaza edin. Aşağıda yer alan uyarılardaki
“elektrikli alet” terimi şebeke elektriğiyle (kablolu)
veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade
etmektedir.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Çalışma alanının güvenliği
Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık
veya karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
d.
e.
f.
Elektrik güvenliği
Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik
yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir
adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları
gibi topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde
yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın
veya ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik
çarpması riskini arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma uygun
bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin ıslak bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı
(RCD) korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD
kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Kişisel güvenlik
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe konsantre olun ve sağduyulu davranın. Yorgun ya da ilaç, alkol veya
bir tıbbi tedavinin etkisi altında olduğunuzda
elektrikli bir alet kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun
toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları,
baret veya kulaklık gibi koruyucu ekipmanların
kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı güç
kaynağına ve/veya akü takımına bağlamadan,
yerden kaldırmadan veya taşımadan önce
düğmenin kapalı konumda olduğundan emin
olun. Aleti, parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye
çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve üfleme
özelliği olan adaptör varsa onun gerekli aletlere
bağlanmasını ve doğru fonksiyonunu sağlayın.
Bu adaptörün kullanılması tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli
alet, öngörüldüğü kullanım amacı doğrultusunda
görevini daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yerine
getirecektir.
Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen
tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi
gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
değiştirmeden veya elektrikli aleti saklamak
üzere kaldırmadan önce elektrik şebekesiyle
olan bağlantısını kesin. Bu tür önleyici güvenlik
tedbirleri elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya
bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler,
eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli
aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde
yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol
edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarları, alet uçlarını vb.
bu talimatlara göre çalışma koşullarını ve
yapılacak işi dikkate alarak kullanın. Elektrikli
aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
♦
♦
♦
♦
Şarjlı aletlerin kullanımı ve bakımı
Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı
ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı
başka tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında
yangın riski yaratabilir.
Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış akülerle kullanın. Başka bir akünün kullanılması yaralanma veya yangın riskine yol açabilir.
Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para,
anahtar, çivi, vida veya terminaller arasında
kontağa neden olabilecek diğer küçük metal
nesnelerden uzak tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının.
Kazara temas etmeniz halinde suyla yıkayın.
Sıvı, gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya
yanıklara neden olabilir.
♦
♦
Akü ve şarj cihazları için ek güvenlik talimatları
Aküler
♦
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
♦
Aküleri suya maruz bırakmayın.
♦
Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
♦
Sadece 10 °C ila 40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin.
♦
Sadece aletle birlikte verilen şarj cihazını kullanarak şarj edin.
♦
Aküleri atarken, “Çevrenin korunması” başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
Servis
Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların kullanıldığı yetkili Black & Decker servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin
muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
Elektrikli aletler için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Matkap ve darbeli matkaplar için ek
güvenlik talimatları
♦
♦
♦
sımları da «akım taşır» hale gelecek ve kullanıcının
elektrik çarpılmasına neden olabilir
Bağlantı parçasının gizli kablolara temas edebileceği yerlerde çalışma yaparken elektrikli aleti
yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun. Bağlantı
parçalarının «akım taşıyan» bir kabloya temas
etmesi durumunda elektrikli aletin metal kısımları
da «akım taşır» hale gelecek ve kullanıcının elektrik
çarpılmasına neden olabilir.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitlemek ve
desteklemek için kelepçeler veya başka pratik
yöntemler kullanın. Parçayı elle veya vücudunuza
dayamanız dengesiz durmasına neden olacaktır ve
aletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
Duvar, zemin veya tavanda delik açmadan önce
kablo ve boruların konumunu kontrol edin.
Delme işleminin hemen ardından matkap ucuna
dokunmaktan kaçının; sıcak olabilir.
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu
tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, aletle oynamalarının önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın veya bağlantının
ya da işlemin, bu kılavuzda tavsiye edilen şekilden
başka bir şekilde kullanılması şahısların yaralanmalarına ve/veya mal kaybına yol açabilir.
Hasarlı aküleri şarj etmeye çalışmayın.
Darbeli matkapları kullanırken kulaklık takın.
Yüksek sese maruz kalmak işitme kaybına yol
açabilir.
Aletle birlikte verilmiş olan yardımcı tutma kollarını kullanın. Kontrol kaybı kişisel yaralanmalara
neden olabilir.
Kesme aksesuarının gizli kablolara temas edebileceği yerlerde çalışma yaparken elektrikli
aleti yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun.
Kesme aksesuarının «akım taşıyan» bir kabloya
temas etmesi durumunda elektrikli aletin metal kı-
Şarj cihazları
♦
Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle
birlikte verilen aküyü şarj etmek için kullanın.
Diğer aküler patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
♦
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle şarj
etmeye çalışmayın.
♦
Kusurlu kabloları hemen değiştirtin.
♦
Şarj cihazını suya maruz bırakmayın.
♦
Şarj cihazını açmayın.
♦
Şarj cihazını delmeyin.
5
2.
3.
4.
5.
6.
Şarj cihazı, yalnızca kapalı alanda kullanım
içindir.
Aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
İleri/geri sürgüsü
Mod seçici/tork ayarlama bileziği
Mandren
Akü
Akü çıkartma düğmesi
Şekiller C ve D
7.
8.
9.
10.
Ortam sıcaklığının çok yüksek olması durumunda şarj cihazı otomatik olarak kapanır.
Termik kesici sadece bir defa çalışır ve sonrasında tamamen değiştirilmesi gerekmektedir.
Şarj cihazı adaptörü
Şarj cihazı yuvası
Şarj cihazı girişi
Şarj cihaz fişi
Montaj
Uyarı! Monte etmeden önce, aküyü aletten çıkartın.
Titreşim
Akünün takılması ve çıkartılması (Şekil A)
Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde belirtilen titreşim emisyon değerleri EN60745 tarafından
belirlenen standart bir test yöntemine uygun olarak
ölçülmektedir ve diğer bir aletle karşılaştırma yaparken
kullanılabilir. Beyan edilen titreşim emisyon değeri aynı
zamanda maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
♦
♦
Akü kapağının takılması (Şekil B)
Uyarı! Kapağı (11), aküye (5) nakliye ve saklama
amacıyla takın.
Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki
titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine
bağlı olarak, beyan edilen değere göre farklılık sergileyebilir. Titreşim düzeyi belirlenen seviyenin üzerinde
artış gösterebilir.
Matkap veya tornavida ucunun takılması ve
çıkartılması (Şekil E)
Uyarı! İlk olarak aküyü aletten çıkartın.
İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC tarafından getirilen
elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere titreşime
maruz kalmayı değerlendirirken, çalışma döngüsü içerisinde örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif durumda
olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün
zaman dilimleri dahil olmak üzere mevcut kullanım durumu ve aletin kullanım şekli göz önünde bulundurularak
değerlendirilmelidir.
Bu alet, uçların kolayca değiştirilmesini sağlamak için
anahtarsız bir mandren ile donatılmıştır.
♦
İleri/geri sürgüsünü (2) orta konuma getirerek aleti
kilitleyin.
♦
Bir elinizle arka kısmı (12) tutarken diğer elinizle ön
kısmı (13) çevirerek mandreni açın.
♦
Ucun mil kısmını (14) mandrene sokun.
♦
Bir elinizle arka kısmı (12) tutarken diğer elinizle ön
kısmı (13) çevirerek mandreni sağlam bir şekilde
sıkın.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler bulunmaktadır:
Mandrenin çıkarılması ve yeniden takılması
(Şekil F)
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek
için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka
okumalıdır.
♦
♦
Elektrik güvenliği
♦
Şarj cihazınız çift yalıtımlıdır; Bu yüzde, hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol
edin. Şarj cihazı ünitesini kesinlikle normal
bir elektrik fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.
♦
Aküyü (5) takmak için, alet üzerindeki yuva ile aynı
hizaya getirin. Aküyü yuvasına kaydırın ve yerine
oturana kadar itin.
Aküyü çıkartmak için, çıkartma düğmesine (6) basın
ve aynı esnada aküyü yuvadan çekin.
♦
♦
♦
Mandreni mümkün olduğunca açın.
Mandreni tutan vidayı bir tornavida yardımıyla saat
yönünde çevirerek çıkartın.
Mandrenin içine bir Allen anahtarı (15) sıkın ve
gösterildiği gibi bir çekiçle anahtara vurun.
Allen anahtarını çıkarın.
Mandreni saat yönünün tersine döndürerek çıkarın.
Mandreni tekrar takmak için, onu milin üzerine
vidalayın ve mandren tutucu vidayla sabitleyin.
Diğer tehlikeler.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servisi tarafından değiştirilmelidir.
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya çıkabilir.
Bu riskler, hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla
ortaya çıkabilir.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına
rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
ÖZELLİKLER
Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü
içermektedir.
1. Değişken hız düğmesi veya iki hız düğmesi
6
♦
♦
♦
♦
♦
Aletin dönen ve hareket eden parçalarına dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı
değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
Aletin uzun süreli kullanılması sonucu ortaya
çıkan yaralanmalar. Herhangi bir aleti uzun
sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak çalışmanıza ara verin.
Duyma bozukluğu.
Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması
sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek:
ahşapta çalışırken, özellikle meşe, akgürgen
ve MDF.)
♦
♦
Geri dönmeyi seçmek için ileri/geri sürgüsünü sağa
itin.
Aleti kilitlemek için ileri/geri sürgüsünü orta konuma
getirin.
Çalışma modu ya da torkunun seçilmesi
(şekil G)
Bu alet, çalışma modunun seçilmesi ve vida sıkma
torkunun ayarlanması için bir bilezikle donatılmıştır.
Büyük vidalar ve sert malzemeli parçalar, küçük vidalar
ve yumuşak malzemeli parçalara nazaran daha yüksek
bir tork ayarı gerektirirler. Bilezik, uygulamanıza uyacak
geniş bir kademeli tork ayar aralığına sahiptir.
♦
Kullanımı
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı
yüklenmeyin.
♦
Akünün şarj edilmesi
Akünün, ilk kullanımdan önce ve daha önce kolayca
yapılan işler için yeterli güç üretemediği hallerde şarj
edilmesi gereklidir. Aküyü ilk kez veya uzun süre bekledikten sonra şarj ederken sadece %80 düzeyinde şarj
olacaktır. Birkaç şarj ve deşarj döngüsünden sonra,
akü tam kapasitesine ulaşacaktır. Akü, şarj sırasında
ısınabilir; bu normal bir durumdur ve herhangi bir soruna
işaret etmez.
Ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için sembolünü işaretle (16) hizalayarak bileziği (3) delme
konumuna getirin.
Vida takma ve sökme işlemleri için bileziği istediğiniz konuma getirin. Henüz uygun ayarı bilmiyorsanız, aşağıda belirtildiği şekilde ilerleyin:
Bileziği (3) en düşük tork ayarına getirin.
Ardından ilk vidayı sıkın.
Vida sonuna kadar sıkılmazsa veya tornavida
ucu vida başını sıyırırsa tork ayarını yükseltin
ve vidayı sıkmaya devam edin. Doğru ayara
ulaşana kadar tekrarlayın. Kalan vidalar için
de bu ayarı kullanın.
Açılması ve kapatılması
Uyarı! Aküyü, 10 °C’nin altında veya 40 °C’nin üstündeki
sıcaklıklarda şarj etmeyin. Tavsiye edilen şarj sıcaklığı:
yaklaşık 24 °C.
Değişken hız düğmesi
♦
Aleti açmak için, değişken hız ayarlı tetiğe (1) basın.
Aletin hızı, düğmeye ne kadar bastığınıza bağlıdır.
♦
Aleti kapatmak için, değişken hız ayarlı tetiği bırakın.
Yuvalı şarj cihazı (Şekil C)
♦
Aküyü (5) şarj etmek için, aletten çıkartıp şarj cihazı
yuvasını (8) akünün üzerine kaydırın.
♦
Şarj cihazını (7) prize takın.
Normal kullanımdan sonra 3 saatlik bir şarj süresi en iyi
uygulama için yeterli gücü sağlayacaktır. Ancak, 6 saat
süreyle şarj edilmesi, akü ve şarj koşullarına bağlı olarak
kullanım süresini önemli oranda arttırabilir.
♦
Aküyü şarj cihazından çıkartın.
Yararlı tavsiyeler
Delme
♦
Daima matkap ucuna düz bir çizgide hafif bir baskı
uygulayın.
♦
Matkap ucu, üzerinde çalıştığınız parçanın öbür
yüzünden çıkmadan hemen önce alet üzerindeki
baskıyı azaltın.
♦
Parçalanabilecek malzemeleri desteklemek için bir
tahta parçası kullanın.
♦
Ahşapta büyük çaplı delikler delerken geniş ağızlı
uç kullanın.
♦
Metali delerken HSS matkap uçları kullanın.
♦
Beton delerken beton uçları kullanın.
♦
Döküm demir ve pirinç dışındaki metalleri delerken
bir yağlayıcı kullanın.
♦
Hassaslığı artırmak için delinecek deliğin ortasına
bir çentik atın.
Fişli şarj cihazı (Şekil D)
♦
Aküyü şarj etmek için matkaba takılı olduğundan
emin olun.
♦
Şarj cihazı fişini (10) girişe (9) sokun.
♦
Şarj cihazını prize takın.
♦
Şebekeyi açın.
Normal kullanımdan sonra 3 saatlik bir şarj süresi en iyi
uygulama için yeterli gücü sağlayacaktır. Ancak, 6 saat
süreyle şarj edilmesi, akü ve şarj koşullarına bağlı olarak
kullanım süresini önemli oranda arttırabilir.
♦
Aleti şarj cihazından ayırın.
Uyarı! Aleti, şarj cihazına bağlı halde kullanmayın.
Vida takma-çıkartma
♦
Daima doğru tipte ve boyutta tornavida ucu takın.
♦
Vidaları sıkmakta zorlanıyorsanız, yağlayıcı olarak
az miktarda deterjan veya sabun kullanmayı deneyin.
♦
Aleti ve tornavida ucunu daima vidaya dik bir çizgide
tutun.
Dönme yönünün seçilmesi
Delik açmak ve vida sıkmak için ileri (saat yönünde)
dönmeyi kullanın. Vidaları gevşetmek veya sıkışmış bir
matkap ucunu çıkartmak için geri (saatin aksi yönde)
dönmeyi kullanın.
♦
İleri dönmeyi seçmek için ileri/geri sürgüsünü (2)
sola itin.
7
Bakım
♦
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Teknik veriler
EPC12 (H1) EPC14 (H1)
Şarj cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir
bakım gerektirmemektedir.
Voltaj
Yüksüz hızı
Maks. tork
Mandren kapasitesi
Maks. delme kapasitesi
Çelik
Ahşap
Uyarı! Alet üzerinde herhangi bir bakım yapmadan
önce aküyü aletten çıkartın. Şarj cihazını temizlemeden
önce fişten çekin.
♦
Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma
deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle
düzenli olarak temizleyin.
♦
Motor mahfazasını nemli bir bezle düzenli olarak
temizleyin. Herhangi bir aşındırıcı veya çözücü
bazlı temizlik maddesi kullanmayın.
♦
Düzenli aralıklarla mandreni açın ve hafifçe vurarak
iç kısmındaki tozların dökülmesini sağlayın.
VDC
dev/dak
Nm
mm
mm
mm
Akü
Kapasite
Akü tipi
Ağırlık
Çevrenin korunması
Ah
kg
Akü
Kapasite
Akü tipi
Ağırlık
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Ah
kg
12
0-750
11
10
14,4
0-750
12,1
10
10
25
10
25
A12E
A14E
1,0
NiCd
0,58
1,0
NiCd
0,68
A12NH
A14NH
1,5
NiMH
0,6
1,5
NiMH
0,7
90500843
90500847
90500855
90500858
230-240
14,5-15,3
210-220
8-10
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
8-10
Şarj Cihazı
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur
ve ham madde ihtiyacını azaltır.
Giriş voltajı
Çıkış voltajı
Çıkış akımı
Yaklaşık şarj süresi
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
VAC
VDC
mA
saat
EPC18 (H1) EPC96 (H1)
Voltaj
Yüksüz hızı
Maks. tork
Mandren kapasitesi
Maks. delme kapasitesi
Çelik
Ahşap
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Bu kılavuzda belirtilmiş olan listeden size en yakın yetkili
tamir servisimizin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin listesi, satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
Internet üzerinden erişebilirsiniz: www.2helpU.com
Akü
Aküler
Akü
Kapasite
Akü tipi
Ağırlık
Kapasite
Akü tipi
Ağırlık
Black & Decker aküler defalarca şarj edilebilir.
Hizmet ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek atın.
♦
NiCd, NiMH ve Li-Ion aküler geri dönüştürülebilir.
Bunları, herhangi bir yetkili servise veya bölgenizdeki geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Aküyü sonuna kadar bitirip aletten çıkartın.
8
VDC
dev/dak
Nm
mm
mm
mm
Ah
kg
18
0-750
12,1
10
9,6
0-750
10,4
10
10
25
10
25
A18E
B96
1,0
NiCd
0,82
1,0
NiCd
0,42
A18NH
Ah
kg
1,5
NiMH
0,9
niyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları
değiştirmeyi,adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış
ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder.
Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
♦
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
♦
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
♦
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
♦
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Şarj Cihazı
Giriş voltajı
Çıkış voltajı
Çıkış akımı
Yaklaşık şarj süresi
VAC
VDC
mA
saat
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
90500842
90500846
90500850
90500854
230-240
11,6-12,2
210-220
8-10
EN 60745’e göre ses basıncı düzeyi:
Ses basıncı (LpA) 73 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A),
Akustik güç (LWA) 84 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif
olarak internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili
tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden
ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
EN 60745’e göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Metalde delme (ah, D) < 2,5 m/s2, belirsizlik (K) 1,5 m/s2,
Darbesiz vidalama (ah, S) < 2,5 m/s2,
belirsizlik (K) 1,5 m/s2
AT uygunluk beyanatı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
MAKİNE DİREKTİFİ
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
EPC12/EPC14/EPC18/ EPC96
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere
uygun olduğunu beyan eder: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-1
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.
Aşağıda imzası bulunan, teknik dosyanın derlenmesinden ve Black & Decker adına bu bildirimi yapmaktan
sorumludur.
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı,
Global Mühendislik
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere,
13/07/2011
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç
bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne
üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nede-
9
No.
1
2
3
4
5
6
7
İl
Adana
Afyon
Ağrı
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
8
9
10
11
12
13
14
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çorum
Diyarbakır
Elazığ
15
16
17
18
19
20
21
22
Erzurum
Eskişehir
Isparta
Mersin
Mersin
İstanbul
İstanbul
İstanbul
23
24
İstanbul
İstanbul
Yetkili Servis
Emin Elektrik Bobinaj
Emek Motor
Tamgüç Bobinaj
Orhan Bobinaj
Yiğit Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Saydam Motor Yedek
Parça
Vokart
Vokart
Kısacık Bobinaj
Ovalı Bobinaj
Emek Bobinaj
Çetsan Elektrik
Kalender Elektrik
Bobinaj
Bursan Bobinaj
Escom Elektronik
İzmir Bobinaj
Şekerler Elektrik Bobinaj
Üniversal Bobinaj
Akel
Fırat Dış Ticaret
Kardeşler Bobinaj
Elektrik
Mert Elektrik
SVS Teknik
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Gebze
Malatya
Muğla
Muğla
Muğla
Nevşehir
Niğde
Adapazarı
Orijinal Elektrik
Tarık Makina
Doruk Hırdavat
Boro Civata
Çetin Bobinaj
Doruk Hırdavat
Mert Bobinaj
Akın Elektrik Bobinaj
Gülsoy Bobinaj Makina
Teknik Karot
Özer Bobinaj
Bodrum Makina
General Elektrik Bobinaj
Öztürk Bobinaj İnşaat
Çiftgüç
Emek Motor
Engin Elektrik Bobinaj
42
43
Sivas
Tekirdağ
Bayraktar Elektrik
Birkan
44
45
46
47
48
49
50
Tokat
Uşak
Van
Zonguldak
Zonguldak
Yalova
Düzce
Çetin Elektrik Bobinaj
Zengin Bobinaj
Özen Elektrik Bobinaj
Genel Elektromotor
Tümen Bobinaj
Kale İnşaat
Yıldız Makina
Adres
Kızılay Cad. 9. Sok. No: 9/D
Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15
Kağızman Cad. No: 42
Yalınç Sok. No: 17 Siteler
668. Sok. No: 8 Eminel Koop. İvedik / Ostim
San. Sit. 682. Sok. No: 38
Küçük San. Sit. Çubukçu Sok. No: 2/B Söke Aydın
Telefon
0322 351 80 46
0272 212 11 14
0472 215 70 41
0312 385 92 92
0312 395 05 37
0242 345 36 22
0256 512 81 91
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B
Beşevler Küçük San. Sit. 47. Sok. Parkoop No: 67 Nilüfer
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 41
Hamdibey Mah. İstiklal Cad. No: 160
Küçük San. Sit. 23. Cad. No: 5/C Cami Yanı
San. Sit. Karakol Sok. No: 1
San. Sit. 11. Sok. No: 46
0224 254 48 75
0224 441 57 00
0286 217 96 71
0286 316 49 66
0364 234 68 84
0412 223 72 77
0424 224 85 01
San. Sit. 5. Blok No: 135
Kırmızı Toprak Mah. Ali Fuat Güven Cad. No: 31/A
Yeni San. Sit. 6. Blok No: 28
Nusratiye Mah. 5005 Sok. No: 20/A
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68 Sok. No:19
Nato Yolu Cad. Özgün Sok. No: 1 Y. Dudullu
Tersane Cad. Kuthan No: 38 Kat: 3 Karaköy
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No: 5 Çağlayan
0442 242 77 28
0222 224 15 30
0246 223 70 11
0324 336 70 98
0324 233 44 29
0216 540 53 55
0212 252 93 43
0212 224 97 54
İkitelli Org. Demirciler San. Sit. D-2BL. No: 280 İkitelli
Evliya Çelebi Mah. İstasyon Cad. Gibtaş San. Sit. F Blok
No: 24 Tuzla
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 24 Güneşli – Bağcılar
Bağdat Cad. Adalı Sk. No: 8 Maltepe
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sit. Doğanlar/Bornova
1203/2. Sok. No: 21/B Gıda Çarşısı Yenişehir
Cüneyt Bey Mah. İbrahim Turan Cad. No: 98/A Menderes
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sit. Doğanlar/Bornova
San. Çarşısı 4. Blok No: 35
Eski San. Böl. 5. Cad. No: 8
S.Orhan Mah. İlyasbey Cad. 1111 Sok. No: 5/1 Gebze
Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No: 125
Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95
Türkkuyusu Mah. San. Sit. Ethem Demiröz Sok. No: 8
Taşyaka Mah. San. Sit. 260. Sok. No: 18 Fethiye
Atakent Mah. Çevreyolu Üzeri
Yeni San. Sit. 8 Blok No: 28
Eski San. Çarşısı 1. BL. No: 2 Niğde
Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. (Tek Yokuşu) Şehit Metin
Akkuş Sok. No: 19
Yeni Çarşı No: 72 C
Şeyh Sinan Mah. Ş. Pilot İhsan Aksoy Sok. Aksoy Pasajı
No: 20/7-B
San. Sit. Cami Altı No: 22
İslice Mah. Ürem Sok. No: 10/C
Alçekiç Pasajı No: 41
Çınartepe Mah. T.T.K 69 Ambarları 4. Kısım
Kışla San. Sit. D Blok No: 17 Kdz. Ereğli
Hürriyet Mah. Eski Bursa Cad. No: 39 Altınova
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No: 10
0212 549 65 78
0216 446 69 39
zst00159893 - 18-08-2011
10
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 478 14 12
0232 469 80 70
0232 782 10 84
0232 478 14 12
0366 212 38 89
0352 336 41 23
0262 646 92 49
0262 642 79 10
0422 336 39 53
0252 316 28 51
0252 612 38 34
0252 697 64 98
0384 213 19 96
0388 232 83 59
0264 291 05 67
0346 221 47 55
0282 654 50 91
0356 214 63 07
0276 227 27 46
0432 214 22 20
0372 268 08 64
0372 323 74 97
0226 461 22 43
0380 514 70 56
Download PDF

advertising