EPC12 | Black&Decker EPC12 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-72 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
EPC12
EPC14
EPC18
EPC96
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Fúró/csavarozó
gépéhez. Ezt a készüléket csavarozási feladatok
elvégzésére valamint fa, fém és műanyagok fúrására
terveztük. Ez a készülék iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése
előtt. Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
f.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Mielőtt
bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne hasz nálja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
d.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor
keletkezése esetén) az elektromos biztonság
növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnek-
e.
f.
g.
4
torból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen
növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására.
b.
c.
d.
6.
a.
tésére. Más töltő használata személyi és dologi
kárt és tűzveszélyt okozhat.
Kizárólag csak a műszaki adatokban megadott
akkumulátort csatlakoztasson a készülékre.
Más akkumulátor használata személyi és dologi
kárt okozhat.
Ügyeljen az akkumulátort a megfelelő tárolásra. Rövidzárlat okozásának veszélye miatt kerülje,
hogy fémes tárgyak az akku pólusaival érintkezzenek. A tűzveszély mellett az akku is károsodhat.
(pl.: ha az akkumulátort a szerszámos kofferben
tárolja, az abban lévő szerszámokkal érintkezhet).
Szélsőséges körülmények között való használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki az akkuból. Kerülje az érintkezést az
akkufolyadékkal. Ha mégis érintkezésbe kerül
vele, öblítse le bő vízzel. Ha szemébe kerül,
forduljon azonnal orvoshoz. Az akkufolyadék
bőrirritációt és megégést okozhat.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások fúrókhoz és csavarozókhoz.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros készülék használata és ápolása
Kizárólag csak műszaki adatokban megadott
töltőkészüléket használja az akkumulátor töl-
♦
5
Viseljen hallásvédőt. A magas zajszint halláskárosodáshoz vezethet.
Mindig használja a készülékkel szállított pótfogantyúkat. A készülék feletti irányítás elvesztése,
súlyos baleset előidézője lehet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a
befogott tartozék rejtett vezetékkel vagy saját
hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel
való találkozás a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így elektromos áramütés veszélyét
jelenti a felhasználó számára.
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és
személyi sérülést okozhat, ha a munkadarabot
a kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
Mielőtt fúrási munkálatba kezdene falazatba,
padlózatba, vagy tetőzetbe, mindig ellenőrizze
a vezetékek és csövek elhelyezkedését.
Soha ne érintse meg a fúrószár hegyét azonnal
a munka befejezése után, mivel ez forró lehet.
A készülék használatát fiataloknak, illetve képzetlen felhasználók részére csak felügyelet mellett
engedélyezze. Gyermekek esetén különösen
kiemelt felügyelet szükséges, hogy ne játszanak
a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban leírtuk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesít-
szolgál. A megállapított vibráció emisszió érték, szintén
használható a kitettség előzetes megbecsülésére.
ményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát,
hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az
Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
Figyelem! A vibráció emisszió érték a készülék használatakor eltérhet a megállapított értéktől a készülék
használatának módjától függően. A vibráció érték az
itt megállapított szint fölé emelkedhet.
A keletkező vibrációs mér ték meghatározása:
a 2002/44/EC szabvány szerint adott a biztonságos
érték, azonban azok védelmében, akik rendszeresen
használják a készüléket, egy becsült érték figyelembe
vétele szükséges, mely számításba veszi a kitettség
időintervallumát, a munkaterület karakterisztikáját,
a készülék használati módját, beleértve részegységek működési ciklusát, mint pl. a készülék be- és
kikapcsolása a kapcsolóra gyakorolt hatása.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
Akkumulátorok
♦
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
♦
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az
esőtől. Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
♦
Ne hagyja az akkumulátort hőnek kitéve.
♦
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
♦
Az akkut csak 10-40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az
akkumulátort.
♦
A tönkrement akkuról gondoskodjon a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Elektromos biztonság
Az Ön töltőkészüléke kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő
adattábláján feltüntetettnek! Soha ne próbálja
a töltőegységet helyettesíteni egy normál
hálózati csatlakozóval.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével!
Töltőkészülék
♦
K izárólag c sak a készülékkel szállítot t
Black & Decker töltőkészülékét használja a mellékelt akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok
töltése személyi és dologi kárt okozhat.
♦
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
♦
A sérült hálózati kábelt azonnal cserélje ki.
♦
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
♦
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
♦
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Fordulatszám-szabályozós vagy kétsebességes
üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Üzemmód választó / nyomaték beállító gyűrű
4. Tokmány
5. Akkumulátor
6. Akkumulátor kioldógomb
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
C és D ábra
7.
8.
Töltőkészülék
Töltőállomás (csak két akkumulátorral szállított,
„CAB” kiterjesztésű típusoknál)
9. Töltőkészülék csatlakozó
10. Töltőkészülék csatlakozódugója
Olvassa el a kezelési utasítást használat előtt.
Összeszerelés
A töltő automatikusan lekapcsol, ha a környezeti hőmérséklet túl magas. Ez csak egyszer
következhet be a töltő hasznos élettartamában, mert így üzemképtelen lesz. Csatlakoztassa le a hálózati áramforrásról, és vigye a
legközelebbi szervizállomásra.
Figyelem! Összeszerelés előtt távolítsa el az akkumulátort a készülékből.
Az akkumulátor fel- és leszerelése (A ábra)
♦
Vibráció
A megállapított vibráció emisszió érték a standard
teszt metódus szerint EN60745 szabvány szerint van
mérve, és egy másik készülékkel való összehasonlításra
♦
6
Az akkumulátor (5) felhelyezéséhez igazítsa az
akkut a gép akkunyílásához. Tolja befelé, amíg
reteszelődik.
A leszereléshez nyomja meg az akku kioldógombot
(6) miközben húzza ki az akkumulátort az akkunyílásból.
Akkumulátor sapka felhelyezése (B ábra)
Figyelem! Szállításkor és tároláskor mindig helyezze
az akkumulátor sapkát (11) az akkumulátorra (5).
A védősapka az akkumulátor érintkezőinek befedésére
szolgál. A védősapka nélkül különböző fémtárgyak
rövidre zárhatják az érintkezőket, ami tűzveszélyes és
az akkumulátor károsodásához vezet.
♦
♦
A készülék használata
Fúrószár vagy csavarozó hegy befogása,
illetve kivétele (E ábra)
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében dolgozni. Ne terhelje túl.
Figyelem! Először mindig távolítsa el az akkut a gépből!
Az akkumulátor töltése
Ez a készülék gyorsszorítós fúrótokmánnyal van ellátva,
amely egyszerű és gyors tartozékcserét tesz lehetővé.
♦
Reteszelje a készüléket úgy, hogy a forgásirányváltó
kapcsolót (2) középállásba tolja.
♦
Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy az egyik kezével
a tokmány elülső részét (12) forgatja, miközben
a másik kezével a hátsó felét (13) szilárdan tartja,
amíg a tokmánypofák megfelelően kinyílnak.
♦
Helyezze be a fúrószárat vagy csavarozó hegyet
(14) a tokmányba.
♦
Gondosan szorítsa meg a tokmányt úgy, hogy az
egyik kezével a tokmány elülső részét (12) forgatja,
miközben a másik kezével a hátsó felét (13) szilárdan tartja, amíg a tokmánypofák megfelelően
bezáródnak.
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni, vagy ha
a teljesítménye már nem elegendő a készülék megfelelő
működtetéséhez. Egy új, vagy hosszú ideig nem használt akkumulátor első feltöltésével kb. 80%-os töltöttségi
szintet ér el. Számos teljes feltöltés és kisütési ciklus
után éri el teljes kapacitását az akkumulátor. Töltés
alatt az akku felmelegedhet; ez normális jelenség, nem
hibára utaló jel.
Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 10°C alatti, és
40°C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: körülbelül 24°C. A géppel szállított töltőt
ne használja más készülék, vagy akkumulátor töltésére.
A töltőkészülék töltőállomással való használata
(C ábra)
♦
Az akkumulátor (5) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és helyezze be a töltőállomásba (8). Az
akku csak egy bizonyos helyzetben illeszthető be
a töltőállomásba. Ne erőltesse! Ellenőrizze, hogy
az akku teljesen beilleszkedik a töltőállomásba.
♦
Dugja a töltő (7) villásdugóját a hálózati dugaljba.
Normális használatnál a 3 órás töltési idő elegendő
energiát biztosít a legtöbb alkalmazáshoz. Az akkumulátor és a töltőkészülék állapotától függően, a töltési idő
6 óráig történő meghosszabbításával az akkumulátor
használati idejét jelentősen növelheti.
♦
Vegye ki az akkumulátort a töltőkészülékből.
A fúrótokmány leszerelése és felszerelése
(F ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
huzamosabb ideig használ, akkor tartson
rendszeresen szüneteket a munkában.
Halláskárosodás.
A használat közben famunkáknál keletkező por
belégzése miatti egészségkárosodás, (különös
tekintettel a tölgy, bükk és MDF anyagokra).
Teljesen nyissa ki a tokmánypofákat.
Távolítsa el a tokmányrögzítő csavart úgy, hogy az
óramutató járásával megegyező irányba forgatja
egy csavarhúzó segítségével.
Szorítson a tokmányba egy imbuszkulcsot (15) és
kalapáccsal mérjen gyenge ütéseket rá, az ábra
szerint.
Távolítsa el az imbuszkulcsot a tokmányból.
Csavarja le a tokmányt a tengelyről az óramutató
járásával ellentétes irányba.
A tokmány felszereléséhez, csavarja a tokmányt
a tengelyre és biztosítsa a tokmányrögzítő csavar
segítségével.
A töltőkészülék töltőállomás nélküli használata
(D ábra)
♦
Az akku töltése előtt ellenőrizze, hogy a gép kikapcsolt állapotban legyen.
♦
Az akkumulátor töltéséhez, bizonyosodjon meg
arról, hogy az a készülékre van illesztve.
♦
Dugja a töltőkészülék csatlakozódugóját (10) a töltőkészülék csatlakozójába (9).
♦
Dugja a töltőkészüléket (7) a hálózati dugaljba.
Normális használatnál a 3 órás töltési idő elegendő
energiát biztosít a legtöbb alkalmazáshoz. Az akkumulátor és a töltőkészülék állapotától függően, a töltési idő
6 óráig történő meghosszabbításával az akkumulátor
használati idejét jelentősen növelheti.
♦
Húzza ki a gépből a töltőkészülék csatlakozódugóját.
Figyelem! Ne használja a gépet, miközben az a töltőkészülékhez van csatlakoztatva.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám
rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos használatából
stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet kizárni. Ezek
például a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot
Forgásirány kiválasztása
Fúráshoz és csavarok behajtásához használja a jobbra (óramutató járásával egyező irányú) forgásirányt.
7
Csavarok kihajtásához, vagy megszorult fúrószárak
kilazításához, használja a balra (óramutató járásával
ellentétes irányú) forgásirányt.
♦
Fúráshoz és csavarok behajtásához állítsa
a forgásirányváltó kapcsolót (2) baloldali pozícióba.
♦
Csavarok kihajtásához, vagy megszorult fúrószárak kilazításához, állítsa a forgásirányváltó
kapcsolót jobboldali pozícióba.
♦
A készülék bereteszeléséhez állítsa
a forgásirányváltó kapcsolót középállásba.
♦
♦
♦
♦
Csavarozás
♦
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
♦
Ha a csavar csak nagyon nehezen hajtható be,
tegyen kenőanyagként egy kis mosószert vagy
szappant a csavarra.
♦
Mindig tartsa a gépet egyvonalban a csavarral.
Az üzemmódok és a nyomaték kiválasztása
(G ábra)
Ez a készülék az egy forgatható gyűrűvel van ellátva,
mely segítségével kiválaszthatja a megfelelő üzemmódot és a csavarok behajtásához szükséges nyomatékot.
Nagyobb csavarokhoz és keményebb munkadarabokhoz a magasabb nyomaték szükséges, mint a kisebb
csavarokhoz és lágyabb munkadarabokhoz. A forgatható gyűrű segítségével széles a nyomaték beállításának
lehetősége, így a különböző felhasználási területeknek
megfelelő nyomatékon tudja a készüléket használni.
♦
Fa, fém és műanyag fúrásához forgassa a gyűrűt
♦
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
(3) fúróállásba úgy, hogy a fúrás szimbólumot
a jelöléshez (16) igazítja.
Csavarozáshoz forgassa a gyűrűt a kívánt állásra.
Ha nem tudja még megfelelően beállítani a nyomatékot, akkor a következőképpen járjon el:
Állítsa be a gyűrűt (3) a legalacsonyabb nyomatékra.
Húzza meg így az első csavart.
Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt
elracsnizik, növelje a gyűrű segítségével
a nyomatékot és folytassa a csavarozást.
Ismételje ezt a módszert mindaddig, amíg el
nem éri a megfelelő beállítást. A többi csavart
ugyanezzel a beállítással csavarozza be.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba
kezdene, távolítsa el az akkumulátort a készülékből.
Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt.
♦
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
♦
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
♦
Rendszeresen tisztítsa a fúrótokmányt úgy, hogy
a pofákat teljesen kinyitja, és a tokmányt egy fakalapáccsal könnyedén kopogtatja, hogy belsejéből
a por eltávozhasson.
Környezetvédelem
A készülék be- és kikapcsolása
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Fordulatszám-szabályozós kapcsoló
♦
♦
Fémekhez használjon HSS fém fúrószárat.
Puha kőzetanyagokhoz használjon kőzet fúrószárat.
Használjon kenőanyagot fémek fúrásához - kivéve
sárgaréz és öntöttvas.
Központosító fúróval jelölje meg a fúrni kívánt lyuk
közepét a még pontosabb munkavégzés érdekében.
A gép beindításához nyomja meg a fordulatszámszabályozós üzemi kapcsolót (1). A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő a fordulatszám.
A készülék kikapcsolásához engedje el a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Fúrás
♦
Segítse könnyed nyomással a készüléket a fúrószárral párhuzamos irányba.
♦
Ha a fúrószár hegye már majdnem átér az anyagon,
csökkentse a gépre gyakorolt nyomást.
♦
Ha a fúrószár szálkásítja, vagy kiszakítja a munkadarabot, helyezzen egy darab fát a munkadarab
hátoldalához.
♦
Ha fában nagy furatot kíván létrehozni, használjon
faspirál fúrót.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
8
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
EPC18 (H1) EPC96 (H1)
Feszültség
Vegyen
Üresjárati fordulatszám
min-1
Maximális nyomaték
nm
Tokmány kapacitása
mm
Maximális fúrási kapacitás
Fém
mm
Fa
mm
Akkumulátorok
A Black & Decker akkumulátorok sokszor újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának
végén, vegye figyelembe a környezetvédelem,
és a szakszerű elhelyezés szempontjait:
♦
♦
Akkumulátor
Kapacitás
Típus
Súly
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el a gépből.
A NiCd, NiMH és Li-Ion akkuk újrahasznosíthatók. Kérjük, vigye az akkut a legközelebbi
Black & Decker szervizbe vagy a helyi begyűjtőhelyre.
Ah
kg
Akkumulátor
Kapacitás
Típus
Súly
A legközelebbi Black & Decker szervizről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
kg
Akkumulátor
Kapacitás
Típus
Súly
Ah
kg
Akkumulátor
Kapacitás
Típus
Súly
Ah
kg
14,4
0-750
12,1
10
10
25
10
25
A12E
A14E
1,0
NiCd
0,58
1,0
NiCd
0,68
A12NH
A14NH
1,5
NiMH
0,6
1,5
NiMH
0,7
90500843
90500847
90500855
90500858
230-240
14,5-15,3
210-220
8-10
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
8-10
Bemeneti feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő (kb.)
Vv.á.
Vegyen
mA
h
10
25
A18E
B96
1,0
NiCd
0,82
1,0
NiCd
0,42
1,5
NiMH
0,9
Vv.á.
Vegyen
mA
h
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
8-10
90500842
90500846
90500850
90500854
230-240
11,6-12,2
210-220
8-10
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 73 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Hangerő (LWA) 84 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Fúrás fémben (ah, D) < 2,5 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2,
Csavarozás ütés nélkül (ah, s) < 2,5 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Töltő
Bemeneti feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő (kb.)
10
25
Töltő
EPC12 (H1) EPC14 (H1)
12
0-750
11
10
9,6
0-750
10,4
10
A18NH
Ah
Műszaki adatok
Feszültség
Vegyen
Üresjárati fordulatszám
min-1
Maximális nyomaték
nm
Tokmány kapacitása
mm
Maximális fúrási kapacitás
Fém
mm
Fa
mm
18
0-750
12,1
10
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
EPC12/EPC14/EPC18/EPC96
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EC, EN60745-1, EN60745-2-1.
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Alulírott felelős a technikai adatállomány összeállításáért és a Black & Decker nevében elkészített
nyilatkozatért.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
13/07/2011
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243906 - 15-08-2014
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising