D25980 | DeWalt D25980 DEMOLITION HAMMER Type 2 instruction manual

‫‪D25980‬‬
‫‪666444-09 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
‫‪D25980‬‬
‫פטיש חציבה‬
‫ברכותינו!‬
‫אביזרים אופציונליים )ציור ‪(A2‬‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪.(DEWALT‬‬
‫שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים‬
‫שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫ניתן לרכוש סוגים שונים של אזמלי ‪ 28‬מ“מ משושים‬
‫כציוד אופציונלי‪ .‬פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע‬
‫נוסף על אודות אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫‪ 5‬אזמל בעל קצה מחודד )‪(DT6927‬‬
‫‪ 6‬אזמל לחיתוך מתכת )‪(DT6929‬‬
‫‪ 7‬איזמל קילוף )‪(DT6932‬‬
‫‪ 8‬אזמל שטוח דמוי את )‪(DT6928‬‬
‫‪ 9‬איזמל לחיתוך אספלט )‪(DT6934‬‬
‫‪ 10‬כלי להחדרת מוטות לקרקע )‪(DT6933‬‬
‫‪ 11‬קנה חבטה )‪(DT6935‬‬
‫‪ 12‬לוח חבטה )‪(DT6936‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫תדר‬
‫זרם‬
‫הספק כניסה‬
‫קצב הנקישות‬
‫אנרגיית ההקשה‬
‫מחזיק הכלי‬
‫משקל‬
‫וולט‬
‫הרץ‬
‫אמפר‬
‫וט‬
‫לדקה‬
‫ג‘אול‬
‫מ“מ‬
‫ק“ג‬
‫‪D25980‬‬
‫‪220-240‬‬
‫‪50‬‬
‫‪8,9/15,8‬‬
‫‪2000/1800‬‬
‫‪870‬‬
‫‪68‬‬
‫משושה ‪28‬‬
‫‪31‬‬
‫תכונת התנעה רכה‬
‫תכונת ההתנעה הרכה מאפשרת להגדיל בהדרגה את‬
‫קצב הנקישות וכך למנוע את ”קפיצת“ קצה האזמל‬
‫ממקומו בתחילת עבודת חציבה בבטון‪.‬‬
‫ידיות בעלות שיכוך רעידות מלא‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫משככי הרעידות שבידיות )‪ (2‬סופגים את הרעידות‬
‫המועברות אל המפעיל‪ .‬כך משפרות הידיות את נוחות‬
‫המפעיל בזמן העבודה‪.‬‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫בקרת רעידות פעילה‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות‬
‫המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫בקרת הרעידות הפעילה שולטת ברעידות הרתיעה‬
‫לאחור של מנגנון ההקשה של הפטיש‪ .‬הודות להפחתת‬
‫עצמת הרעידות של הידיים והזרועות‪ ,‬המערכת מאפשרת‬
‫שימוש נוח יותר‪ ,‬למשכי עבודה גדולים יותר ומאריכה‬
‫את חיי השירות של הכלי‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬פטיש חציבה‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫•‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור תחום מתחים מוגבל‪.‬‬
‫ודא תמיד שמתח הרשת מתאים למתח העבודה של‬
‫הכלי‪ ,‬הרשום על לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול‬
‫על‪-‬פי תקן ‪ ;EN 60745‬לכן אין צורך במוליך‬
‫ארקה‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫תיאור )ציורים ‪ A1‬ו‪(A2-‬‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬שטח החתך המזערי של המוליך‬
‫הוא ‪ 1.5‬ממ“ר‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה‬
‫תמיד לפרוס את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫עיין גם בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫פטיש החציבה דגם ‪ D25980‬תוכנן לשימוש מקצועי‬
‫לעבודות הריסה וחציבה בתנאי עבודה קשים‪ ,‬בבטון‪,‬‬
‫בלוקים‪ ,‬אבן וחומרי בניין אחרים‪.‬‬
‫ציור ‪A1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫ידית צד‬
‫עצר הכלי‬
‫מחזיק הכלי‬
‫‪5‬‬
‫•‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫הכנסה והוצאה של אביזרים מסוג ‪ 28‬מ“מ משושה‬
‫)ציורים ‪(B1 - B3‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(A‬‬
‫פטיש זה משתמש באיזמלים בעלי קנה משושה ‪28‬‬
‫מ“מ‪.‬‬
‫אנו ממליצים על שימוש באביזרים מקצועיים בלבד‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תחזוקה‬
‫נקה וסוך את קנה האיזמל‪.‬‬
‫כדי להתקין איזמל בעל חריץ בקנה‪ ,‬פעל כמפורט‬
‫להלן )ציור ‪:(B2‬‬
‫משוך את עצר הכלי )‪ (3‬למצב שחרור נעילה‪.‬‬
‫החזק את האיזמל לפני מחזיק הכלי כשהחריץ )‪(13‬‬
‫פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫הכנס את קנה האיזמל אל מחזיק הכלי )‪.(4‬‬
‫דחוף את עצר הכלי )‪ (3‬לאחור כדי לנעול את האביזר‬
‫למקומו‪.‬‬
‫כדי להתקין איזמל בעל קולר על הקנה‪ ,‬פעל כמפורט‬
‫להלן )ציור ‪:(B3‬‬
‫משוך את עצר הכלי )‪ (3‬למצב שחרור נעילה‪.‬‬
‫הכנס את קנה האיזמל אל מחזיק הכלי )‪.(4‬‬
‫דחוף את עצר הכלי )‪ (3‬בקו אחד עם קנה האביזר‬
‫כדי לנעול את האביזר למקומו‪.‬‬
‫משוך את האיזמל כדי לוודא שהוא נעול במקומו‬
‫כהלכה‪ .‬פעולת ההקשה מחייבת שהאיזמל יוכל‬
‫לזוז באופן צירי מספר סנטימטרים כאשר הוא נעול‬
‫במחזיק הכלי‪.‬‬
‫כדי להסיר את האיזמל‪ ,‬משוך לאחור את שרוול‬
‫הנעילה של מחזיק הכלי )‪ (3‬ומשוך והוצא את‬
‫האיזמל ממחזיק הכלי‪.‬‬
‫•‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫אל תשתמש בממסים או בחומרים כימיים‬
‫חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם‬
‫מתכתיים‪ .‬חומרים כימיים מסוג זה עלולים‬
‫להחליש את החומרים הפלסטיים מהם עשויים‬
‫חלקים אלה‪ .‬השתמש במטלית הטבולה במים‬
‫ובסבון עדין‪.‬‬
‫תחזוקת ציוד עזר‬
‫תחזוקת אביזרים במועד מבטיחה תוצאות שימוש‬
‫מיטביות ואורך חיי שירות‪.‬‬
‫• השחז איזמלים על גלגל השחזה‪ .‬עיין בציור ‪C‬‬
‫לקבלת מידע על אודות הזוויות המתאימות לאזמלים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ אזמל שטוח דמוי את )‪(14‬‬‫ אזמל לחיתוך מתכת )‪(15‬‬‫‪ -‬אזמל בעל קצה מחודד )‪(16‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫•‬
‫כלי עבודה זה אינו מיועד לטיפול או תיקון על‪-‬ידי‬
‫המשתמש‪ .‬הבא את הכלי לתחנת שירות מורשית‬
‫של דה‪-‬וולט אחרי ‪ 200‬שעות שירות בערך‪ .‬אם‬
‫התעוררו בעיות כלשהן לפני כן‪ ,‬פנה לתחנת שירות‬
‫מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הקפד תמיד להשתמש בכפפות בזמן החלפת‬
‫האביזרים‪ .‬חלקי המתכת החשופים של הכלי‬
‫והאביזר עלולים להתחמם מאוד במהלך‬
‫העבודה‪.‬‬
‫•‬
‫בחר באיזמל המתאים‪ ,‬נקה וגרז את קנהו‪.‬‬
‫התקן את האיזמל ובדוק אם הוא נעול היטב‪.‬‬
‫החזק את הכלי בשתי הידיות )‪ (2‬והפעל אותו‪ .‬הכלי‬
‫פועל עכשיו באופן רציף‪.‬‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫אל תמרח חומר סיכה על גוף הכלי‪.‬‬
‫•‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה מהמתג‪.‬‬
‫עבודות הריסה‪ ,‬חציבה ופתיחת חריצים )ציור ‪(A‬‬
‫מכיוון שאביזרים שונים מאלה המוצעים על‪-‬ידי‬
‫חברת ‪ DEWALT‬לא נבחנו לפעולה עם כלי‬
‫זה‪ ,‬השימוש באביזרים מסוג זה עלול לגרום‬
‫למצבים מסוכנים‪ .‬כדי להקטין את הסכנה‬
‫לפגיעה גופנית‪ ,‬השתמש רק באביזרים‬
‫המומלצים על‪-‬ידי חברת ‪.DEWALT‬‬
‫•‬
‫הפעל על הכלי כוח של ‪ 30 - 20‬ק“ג‬
‫בערך‪ .‬הפעלת כוח גדול יותר על הכלי‬
‫אינה מקצרת את משך החציבה ועלולה‬
‫להשפיע לרעה על ביצועי הכלי ולקצר את‬
‫אורך חייו‪.‬‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫עליך תמיד להיות מודע למיקום של‬
‫צינורות וכבלי חשמל סמויים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ניתן להשחיז אזמלים אלה מספר מוגבל של‬
‫פעמים‪ .‬בכל מקרה של ספק‪ ,‬פנה לסוכן מורשה‬
‫לקבלת המלצות‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪ D25980‬פטיש חציבה‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EC, 89/336/EEC,/98/37 :‬‬
‫‪73/23/EEC, 86/188/EEC, 2000/14/EC‬‬‫‪Annex VIII, EN 60745-1, EN 60745-2-6,‬‬
‫‪EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000‬‬‫‪.3-2 & EN 61000-3-3‬‬
‫ודא ששפת החיתוך לא שנתה את צבעה‬
‫כתוצאה מהפעלת כוח גדול מדי‪ .‬מצב זה עלול‬
‫לגרוע מקשיות האזמל‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט‬
‫שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה‬
‫הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪.‬‬
‫הכן את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫רמת לחץ הרעש לפי תקן ‪) EC/2000/14‬סעיף ‪,12‬‬
‫נספח ‪ III‬מס‘ ‪:(10‬‬
‫‪dB(A) 104‬‬
‫‪) LWA‬נמדדת(‬
‫‪dB(A) 110‬‬
‫‪) LWA‬מובטחת(‬
‫‪ 31‬ק“ג‪ 2,000 ,‬וט‪,‬‬
‫מפרטי הכלי‬
‫)‪ 230‬וולט(‪ 1,800/‬וט )‪ 115‬וולט(‪ ,‬הקשות =‬
‫‪/870‬דקה‬
‫דוח מעבדה ‪AB04C012‬‬
‫הגוף המדווח‪ ,‬מספק האישור‬
‫‪TÜV Rheinland Product and Safety GmbH‬‬
‫‪((TRPS‬‬
‫‪Am Grauen Stein 1‬‬
‫‪D-51105 Köln, Germany‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי‬
‫אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים‬
‫לשימוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה‬
‫בהם שימוש חוזר מסייעים למניעת זיהום‬
‫הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי גלם‬
‫בסיסיים‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף‬
‫נפרד למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים‬
‫או שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש‬
‫מוצר חדש‪.‬‬
‫רמת עצמת הרעש‪ ,‬הנמדדת על‪-‬פי תקן ‪EN 60745-1‬‬
‫ותקן ‪ EN60745-2-6‬היא‪LpA dB(A)1) 93 :‬‬
‫‪ (1‬ליד אוזני המפעיל‬
‫נקוט בכל האמצעים להגנה על השמיעה‪.‬‬
‫עצמת האצה משוקללת‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫על‪-‬פי תקן ‪ 5,4 EN 50144‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫הנמדדת על‪-‬פי תקן ‪ EN 60745-1‬ותקן ‪EN60745-2-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ (6.61‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫‪6‬‬
‫‪ (1‬אי‪-‬ודאות מדידה על‪-‬פי תקן ‪EN 12096: 1,5‬‬
‫‪2‬‬
‫מ‘‪/‬שנייה‬
‫חברת דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור‬
‫מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪.‬‬
‫כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך לכל תחנת‬
‫שירות מורשית שתאסוף אותו מטעמנו‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות דה‪-‬וולט‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של דה‪-‬וולט‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Grossmann‬‬
‫‪DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪9/2006‬‬
‫‪7‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫אזהרות כלליות למכשירי חשמל‬
‫ב‬
‫אזהרה! קרא בעיון את כל ההוראות והאזהרות‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות המפורטות להלן‬
‫עלול לגרום להתחשמלות‪ ,‬לשריפה ו‪/‬או‬
‫לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫ג‬
‫‪.‬שמור על חוברת ההוראות והאזהרות לשימוש עתידי‬
‫המונח ”כלי חשמלי“ הנזכר באזהרות שלהלן מתייחס‬
‫לכלי עבודה חשמליים המוזנים ממתח הרשת )כבל‬
‫חשמלי( או מסוללות )נטענות(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫בטיחות באזור העבודה‬
‫שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪.‬‬
‫אזורי עבודה חשוכים ושאינם מסודרים מזמינים‬
‫תאונות‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלים החשמליים שלך בסביבה‬
‫נפיצה כגון בנוכחות נוזלים דליקים‪ ,‬גזים ואבק‬
‫נפיץ‪ .‬כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים‬
‫להצית אבק או אדים דליקים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים‬
‫חשמליים‪ .‬הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד‬
‫השליטה בעבודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫א‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע‬
‫ההזנה של הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את‬
‫התקע בכל אופן שהוא‪ .‬אל תשתמש בתקעים‬
‫מתאמים עם כלי עבודה חשמליים מאורקים‪.‬‬
‫תקעים מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו‘(‪.‬‬
‫סכנת ההתחשמלות גדלה אם גופך מוארק‪.‬‬
‫אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי‬
‫רטיבות‪ .‬מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט‬
‫להשתמש בכבל לצורך נשיאה‪ ,‬משיכה או ניתוק‬
‫התקע החשמלי של הכלי‪ .‬הרחק את הכבל‬
‫ממקורות חום‪ ,‬משמן‪ ,‬ממקומות חדים ומחלקים‬
‫נעים‪ .‬כבלים פגומים או מסובכים ועם קשרים יגדילו‬
‫את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫בזמן הפעלת כלי חשמלי במקום לא מקורה‪,‬‬
‫השתמש בכבל מאריך המתאים לשימוש חיצוני‪,‬‬
‫תחת כיפת השמים‪ .‬שימוש בכבל המיועד לשימוש‬
‫חיצוני‪ ,‬במקומות שאינם מקורים‪ ,‬יקטין את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪3‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫‪4‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫בטיחות אישית‬
‫במהלך שימוש בכלים חשמליים‪ ,‬שמור על עירנות‪,‬‬
‫שים לב למה שאתה עושה ופעל בהיגיון‪ .‬אל‬
‫תפעיל כלי עבודה חשמליים כאשר אתה עייף‬
‫‪8‬‬
‫או תחת השפעת סמים‪ ,‬אלכוהול או תרופות‪ .‬גם‬
‫רגע קצרצר של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלים‬
‫חשמליים עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד בציוד מגן‬
‫לעיניים‪ .‬שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות מתאים‬
‫כגון מסכת אבק‪ ,‬נעלי בטיחות שאינן מחליקות‪,‬‬
‫קסדה או אמצעים להגנה על השמיעה‪ ,‬יפחית סכנות‬
‫לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫הימנע מהפעלה לא מכוונת של הכלי‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה נמצא במצב מנותק לפני חיבור המכשיר‬
‫למקור המתח‪ .‬נשיאת כלי עבודה חשמליים‬
‫כשהאצבע מונחת על מתג ההפעלה או חיבור כלי‬
‫חשמלי למקור המתח כשמתג ההפעלה שלו מחובר‬
‫עלולים לגרום לתאונה‪.‬‬
‫הסר את מפתח הכוונון או כל מפתח אחר לפני‬
‫הפעלת הכלי‪ .‬כלי עבודה או מפתח שנשארו‬
‫מחוברים אל חלק מסתובב של הכלי החשמלי עלול‬
‫לגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫שמור על יציבות‪ .‬הקפד על עמידה יציבה ושיווי‬
‫משקל‪ .‬יציבה טובה ושמירה על שיווי המשקל‬
‫מאפשרות שליטה טובה יותר בכלי העבודה במצבים‬
‫בלתי צפויים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש‬
‫רפויים או תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פריטי לבוש‬
‫וכפפות מחלקים נעים‪ .‬פריטי ביגוד רפויים‪,‬‬
‫תכשיטים ושיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים‬
‫סובבים‪.‬‬
‫אם הכלי מצויד בחיבור לאמצעים להוצאה ואיסוף‬
‫של אבק‪ ,‬ודא שהם מחוברים לכלי ושנעשה בהם‬
‫שימוש יעיל‪ .‬שימוש במערכות לאיסוף האבק‬
‫מפחית את הסכנות הקשורות באבק‪.‬‬
‫שימוש ושמירת כלי עבודה חשמלי‬
‫אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש תמיד בכלי מהסוג‬
‫המתאים לעבודה שעליך לבצע‪ .‬הכלי המתאים‬
‫יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר‬
‫הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו‬
‫מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪ .‬כלי שלא ניתן להפעיל‬
‫ולהפסיק את פעולתו באמצעות מתג ההפעלה הוא‬
‫מסוכן וחובה לתקנו‪.‬‬
‫נתק את התקע ממקור המתח ו‪/‬או נתק את ערכת‬
‫הסוללות מהכלי החשמלי לפני ביצוע כוונונים‪,‬‬
‫החלפת אביזרים או אחסנת הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי‬
‫בטיחות אלה תפחית את סכנת ההפעלה בשוגג של‬
‫כלי חשמלי‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים‬
‫הרחק מטווח הגישה של ילדים ואל תאפשר‬
‫לאנשים שאינם מכירים היטב את כלי העבודה‬
‫החשמליים או שלא קראו חוברת הוראות זו‬
‫להפעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי עבודה חשמליים על‪-‬ידי‬
‫משתמשים בלתי מיומנים וחסרי הכשרה מתאימה‬
‫היא מסוכנת‪.‬‬
‫ה‬
‫תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את‬
‫היישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר‬
‫חלקים או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע‬
‫על הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬אם הכלי ניזוק‪,‬‬
‫דאג לתיקון הכלי לפני השימוש בו‪ .‬תאונות רבות‬
‫קורות בגלל כלי עבודה חשמליים שאינם מתוחזקים‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫שמור את כלי החיתוך נקיים וחדים‪ .‬קל יותר לשלוט‬
‫בכלי חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים‬
‫כהלכה‪ ,‬והם נוטים פחות להיתפס‪.‬‬
‫השתמש בכלי החשמלי‪ ,‬באביזריו ובמקדחים‬
‫וכו‘ על‪-‬פי הוראות אלה תוך התחשבות בתנאי‬
‫העבודה ובסוג העבודה שיש לבצע‪ .‬שימוש בכלי‬
‫עבודה חשמלי לביצוע פעולות שאינו מיועד להן עלול‬
‫לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫א‬
‫טיפול‬
‫הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬‬
‫ידי מי שהוסמך לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף‬
‫מקוריים‪ ,‬זהים‪ .‬עמידה בדרישות אלה תבטיח‬
‫שמירה על בטיחות הכלי החשמלי‪.‬‬
‫ו‬
‫ז‬
‫•‬
‫•‬
‫סיכונים נוספים‬
‫הסיכונים המפורטים להלן נובעים מעצם השימוש‬
‫בפטיש חציבה‪:‬‬
‫ פגיעות גופניות הנגרמות כתוצאה ממגע בחלקים‬‫סובבים או בחלקים חמים של הכלי‪ .‬למרות היישום‬
‫של תקנות בטיחות ישימות והשימוש בהתקנים‬
‫ובציוד בטיחות‪ ,‬לא ניתן למנוע לחלוטין סיכונים‬
‫מסוימים‪.‬‬
‫סיכונים אלה כוללים‪:‬‬
‫ פגיעה בשמיעה‪.‬‬‫ סכנת צביטת האצבעות בזמן החלפת כלי עזר‪.‬‬‫ סכנה בריאותית כתוצאה משאיפת אבק הנוצר בזמן‬‫עבודה בבטון‪ ,‬ו‪/‬או חומרי בנייה אחרים‪.‬‬
‫ פגיעה גופנית קשה עלולה להיגרם כתוצאה מהרמה‬‫ונשיאה לא נכונה של ציוד כבד‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות לפטישי חציבה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שהכלי מנותק לאחר סיום העבודה ולפני הוצאת‬
‫התקע משקע החשמל‪.‬‬
‫אל תשפץ בעצמך אביזרים פגומים‪ .‬שיפוץ איזמלים‬
‫חייב להתבצע רק על‪-‬ידי מומחה מוסמך‪ .‬אביזרים‬
‫שלא שופצו כהלכה עלולים לגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫רק אביזרים שהתבלו במידה מוגבלת ניתנים‬
‫להשחזה חוזרת‪.‬‬
‫ודא שהאיזמל מאובטח היטב במקומו לפני הפעלת‬
‫הכלי‪.‬‬
‫בתנאי קור‪ ,‬כשהכלי לא היה בשימוש במשך פרק‬
‫זמן ממושך‪ ,‬לפני תחילת העבודה הנח לכלי לפעול‬
‫ללא עומס למשך מספר דקות‪.‬‬
‫החזק תמיד את הכלי בכוח‪ ,‬בשתי הידיים והקפד על‬
‫עמידה יציבה‪ .‬הקפד תמיד להשתמש בכלי כשידית‬
‫הצד מותקנת כהלכה‪.‬‬
‫בזמן עבודה מעל למפלס הקרקע עליך לוודא‬
‫שהאזור מתחתיך פנוי‪.‬‬
‫כדי למנוע סכנת התחשמלות‪ ,‬בדוק את אזור‬
‫העבודה לגילוי מוליכי חשמל נושאי מתח )”חיים“(‬
‫לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫אל תיגע באיזמל או בחלקים הקרובים אליו מיד‬
‫לאחר העבודה מכיוון שהם עלולים להיות לוהטים‬
‫ולגרום לכוויות קשות‪..‬‬
‫נתב תמיד את הכבל אל הכיוון האחורי‪ ,‬הרחק‬
‫מהאיזמל‪.‬‬
‫הרחק את הכבל מהכלי הייעודי‪ .‬כבל חשמלי שנכרך‬
‫סביב הכלי כלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫אל תכרוך את הכבל החשמלי סביב גופך‪.‬‬
‫אל תאפשר לילדים מתחת לגיל ‪ 16‬להשתמש בכלי‬
‫זה‪.‬‬
‫השתמש בציוד הגנה לאוזניים‪ .‬חשיפה לרעש עלולה‬
‫לגרום לפגיעה בשמיעה‪.‬‬
‫השתמש בידיות העזר המסופקות עם הכלי‪ .‬איבוד‬
‫שליטה עלול לגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫אל תכה בפטיש על אביזר שנתפס כדי לנסות‬
‫לשחררו‪ .‬נתזי מתכת עלולים להתעופף ולגרום‬
‫לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫‪zst00132029 - 16-07-2010‬‬
‫‪9‬‬
D25980 - - - - A
DEMOLITION HAMMER 1
©
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesięcy
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising