GKC1817L | Black&Decker GKC1817L CHAINSAW Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
567000-23 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GKC1817L
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker kompakt akkumulátoros Láncfűrészéhez. Ezt a készüléket ágazásra,
gallyazásra, könnyű favágási alkalmazásra terveztük.
A készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése
előtt. Akkumulátoros szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
f.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Mielőtt
bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne hasz nálja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
d.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor
keletkezése esetén) az elektromos biztonság
növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben. Soha ne
mártsa a készüléket vízbe!
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnek-
e.
f.
g.
4
torból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen
növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására.
b.
c.
d.
6.
a.
tésére. Más töltő használata személyi és dologi
kárt és tűzveszélyt okozhat.
Kizárólag csak a műszaki adatokban megadott
akkumulátort csatlakoztasson a készülékre.
Más akkumulátor használata személyi és dologi
kárt okozhat.
Ügyeljen az akkumulátort a megfelelő tárolásra. Rövidzárlat okozásának veszélye miatt
kerülje, hogy fémes tárgyak az akku pólusaival
érintkezzenek. A tűzveszély mellett az akku is
károsodhat. (pl.: ha az akkumulátort a szerszámos
kofferben tárolja, az abban lévő szerszámokkal
érintkezhet).
Szélsőséges körülmények között való használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék
szivárog ki az akkuból. Kerülje az érintkezést az
akkufolyadékkal. Ha mégis érintkezésbe kerül
vele, öblítse le bő vízzel. Ha szemébe kerül,
forduljon azonnal orvoshoz. Az akkufolyadék
bőrirritációt és megégést okozhat.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások kompakt láncfűrészekhez.
A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban
már említést tettünk. Csak a rendeltetésszerű alkalmazásokra használja a készüléket, például tilos a készülékkel fát kivágni. Személyi sérülések elkerülése
érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
berendezést használjon, melyet a kezelési utasítás
ajánl. Ez a készülék faágak, illetve gallyak fűrészelésére lett tervezve. Soha ne fűrészeljen műanyagot,
kőzetet vagy nem faalapú építési anyagot. A készülék
rendeltetésszerű használatától eltérő alkalmazása
balesetveszélyt teremthet.
•
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon
laza ruházatot, viseljen védőöltözéket, védősisakot, védőszemüveget/szemellenzőt, hallásvédőt,
csúszásmentes védőcipőt, kantáros nadrágot és
erős bőrkesztyűt munkavégzés közben.
•
Legyen mindig felkészülve, hogy a leeső faágak,
gallyak elől kitérhessen. Mindig úgy helyezkedjen,
hogy ne álljon ezek útjába.
•
A nézelődő személyek, épületek és más tárgyak
biztonságos távolsága a leeső ágaktól legalább
az ág hosszának két és félszerese. Ezen a területen belül álló személyek vagy épületek, ill. egyéb
tárgyak a zuhanó faágak ütésének vannak kitéve.
•
Tervezzen meg előre egy biztonságos menekülési
útvonalat a leeső ágak, gallyak elől. Biztosítsa,
hogy a menekülési útvonal akadálytól mentes
legyen. Ügyeljen rá, hogy a nedves fű és a friss
faforgács csúszós lehet.
Akkumulátoros készülék használata és ápolása
Kizárólag csak műszaki adatokban megadott
töltőkészüléket használja az akkumulátor töl-
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gondoskodjon arról, hogy a munkavégzés helyéhez közel, de a biztonsági távolságon kívül, valaki
mindig legyen a felhasználó közelében, arra az
esetre, ha baleset történik.
Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy fán, létrán
vagy más instabil felületen állva soha ne dolgozzon
a fűrésszel. Ha mégis így tenne, legyen tudomása
róla, hogy ezek a helyzetek rendkívül veszélyesek.
Álljon biztonságosan, kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben.
Mindig tartsa erősen, két kézzel a fűrészt, minden
ujjával szorosan a fűrész fogantyúin. Soha ne engedje el a fogantyúkat, mielőtt a készülék teljesen
megáll.
Ne engedje, hogy a fűrészlánc orr része váratlanul
egy ághoz, vagy valamilyen idegen tárgynak ütközzön, miközben a fűrészlánc mozgásban van.
A vágást csak akkor kezdje meg, ha a motor teljes
fordulatszámon pörög.
Soha ne próbáljon belevágni egy régi vágásnyomba. Kezdjen mindig új vágást.
Ügyeljen az elmozduló ágakra vagy más erőhatásokra, melyek a vágást megzavarhatják, beékelődnek vagy ráeshetnek a fűrészláncra.
Soha ne vágjon a készülék vágáshosszánál nagyobb átmérőjű ágat.
Midig távolítsa el a készülékből az akkumulátort
(ha kivehető), és helyezze a pajzstokot a láncra,
ha a készüléket szállítja vagy eltárolja.
Tartsa a láncot élesen, feszesen a vezetőpajzson.
Rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét.
Mielőtt bármilyen beállítási, szervizelési vagy
karbantartási munkába kezd, kapcsolja ki a készüléket, hagyja a láncot megállni és távolítsa el
az akkumulátort.
Csak gyári alkatrészt és tartozékot használjon.
Visszacsapás a rendeltetésszerű használattól eltérő
felhasználásból és/vagy a nem megfelelő üzemeltetési
folyamatból vagy körülményből eredhet, mely elkerülhető az alábbi előírások betartásával:
•
Minden vágás típusnál tartsa erősen a készüléket, minden ujjával szorosan a fűrész fogantyúin. Két kézzel tartsa a fűrészt, testét és karjait
úgy helyezze, hogy a fellépő visszacsapó erőnek ellenálljon. A visszacsapó erő a felhasználó
által irányítható, ha a megfelelő óvintézkedéseket
betartja. Soha ne engedje el a fogantyúkat, mielőtt
a készülék teljesen megáll.
•
Álljon biztonságosan, és ne fűrészeljen vállmagasság felett. Így elkerülhető a fűrészlánc
hegyének akaratlan érintkezése és a készülék jobb
irányítását biztosítja váratlan helyzetekben is.
•
Csak gyári alkatrészt és tartozékot használjon.
Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl. A nem megfelelő tartozékok használata a lánc elszakadásához és/vagy
visszacsapáshoz vezethet.
•
Kövesse a gyár tó előírásait a fűrészlánc
élezésére és karbantartására vonatkozóan.
A vezető mélységének csökkenésével arányosan
nő a visszacsapás esélye.
Biztonsági ajánlások Láncfűrészekhez
•
Ismerje meg láncfűrészét. Kérjük, figyelmesen
olvassa el a kezelési útmutatót, ismerje meg a gép
működését. Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy
első használat előtt a gyakorlatlan felhasználók
kérjenek segítséget gyakorlott felhasználótól a láncfűrész használatához és a biztonsági berendezések
alkalmazásához. Kezdőknek első használatkor előgyakorlásként azt javasoljuk, hogy első alkalommal
fűrészbakba erősített, vagy jól kitámasztott rönkfa
darabon gyakorolja a szeletelést.
•
A láncfűrész szállításakor ellenőrizze, hogy a lánc
le legyen fékezve.
•
Tartsa karban a fűrészt, ha nem használja. Ne
tárolja hosszabb ideig a fűrészt a lánccal és a vezetőpajzzsal felszerelve. A láncot és a pajzsot olajba
merítve kell tárolni. A készülék többi részét tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
•
Tárolás előtt ürítse ki az olajtartályt.
•
Álljon biztonságosan és legyen mindig felkészülve,
hogy a leeső faágak vagy dőlő fa elől kitérhessen.
•
Használjon ékeket a fa irányított kidöntéséhez,
illetve, hogy a vezetőpajzs és a fűrészlánc ne
szorulhasson be a vágásvonalba.
•
Ápolja a fűrészláncot. Tartsa a láncot élesen, szorosan a vezetőpajzson. Gondoskodjon arról, hogy
a fűrészlánc és a vezetőpajzs mindig megfelelően
olajozott és tiszta legyen. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
A visszacsapás okai és megelőzése:
Visszacsapás akkor léphet fel, ha a fűrészlánc orr
része váratlanul egy ághoz, vagy valamilyen idegen
tárgynak ütközik, miközben a fűrészlánc mozgásban
van, vagy ha a favágás közben a fűrészlánc megszorul
vágás közben.
Ha a fűrészlánc orr része idegen tárggyal érintkezésbe
kerül, a pajzs felfelé/hátrafelé történő hirtelen mozgása
lendülhet, a felhasználó irányába.
A fűrészlánc pajzs felső oldalán történő megakadása,
a pajzs gyors hátrafelé, a felhasználó felé irányuló
elmozdulását okozhatja.
Mindegyik fenti esemény a láncfűrész feletti irányítás
elvesztéséhez vezethet, mely súlyos személyi sérülést
okozhat. Soha ne bízza a biztonságos munkavégzést
kizárólagosan a készülékbe épített biztonsági berendezésekre. Láncfűrész felhasználóként, fi gyelembe
kell vennie az előzőekben és alábbiakban leírt biztonságtechnikai előírásokat, a sérülés és balesetmentes
használathoz.
A visszacsapásnak a következő okai lehetnek:
•
A fűrészlánc orr része váratlanul egy ághoz, vagy
valamilyen idegen tárgynak ütközik, miközben
a fűrészlánc mozgásban van.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
A fűrészlánc orr része fémmel, kötőanyaggal vagy
valamilyen más, fához hasonló keménységű anyaggal, vagy a fában található szöggel találkozik.
Kopott vagy laza fűrészlánc.
Váll fölötti munkavégzés.
Munkavégzés közben a felhasználó figyelmetlenül
vezeti vagy tartja a készüléket.
Rendellenes testtartás. Álljon biztonságosan,
kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
Ne kíséreljen meg régi vágásnyomba újra belevágni, mivel ez visszacsapást idézhet elő. Minden
alkalommal kezdjen új vágásvonalat.
Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy fán, létrán
vagy más instabil felületen állva soha ne dolgozzon
a fűrésszel. Ha mégis így tenne, legyen tudomása
róla, hogy ezek a helyzetek rendkívül veszélyesek.
Befeszült faág fűrészelésénél, legyen figyelemmel
a visszacsapásra, vagyis ne legyen a csapásirányban, amikor a feszültség enged.
A keletkező vibrációs mér ték meghatározása:
a 2002/44/EC szabvány szerint adott a biztonságos
érték, azonban azok védelmében, akik rendszeresen
használják a készüléket, egy becsült érték figyelembe
vétele szükséges, mely számításba veszi a kitettség
időintervallumát, a munkaterület karakterisztikáját,
a készülék használati módját, beleértve részegységek
működési ciklusát, mint pl. a készülék be- és kikapcsolása a kapcsolóra gyakorolt hatása.
Figyelmeztető szimbólumok láncfűrészen
Az alábbi szimbólumok szerepelnek a készüléken:
Figyelem! Figyelmesen olvassa el
a kezelési útmutatót a készülék üzembe
helyezése előtt.
Ne használja a láncfűrészt nyirkos, nedves környezetben, ne hagyja szabadban
a gépet, óvja az esőtől.
Mindig viseljen hallásvédő eszközt a készülék használatakor.
Mindig viseljen védőszemüveget a készülék használatakor.
Kerülje a következők fűrészelését:
•
Épületfa.
•
Föld.
•
Fémkerítések, szögek, stb.
•
Kis méretű bokrok és facsemeték, mivel az apró
ágak a fűrészláncba akadhatnak, és a felhasználó
felé csapódhatnak, vagy elránthatják az egyensúlyából.
•
Ne használja a készüléket vállmagasság felett.
•
Gondoskodjon arról, hogy a munkavégzés helyéhez közel, de a biztonsági távolságon kívül, valaki
mindig legyen a felhasználó közelében, arra az
esetre, ha baleset történik.
•
Ha bármilyen okból meg kell fognia a láncot,
először mindig győződjön meg arról, hogy az
akkumulátort eltávolította.
•
A készülék hangnyomásszintje elérheti a 80 dB(A)
értéket. Ezért javasoljuk, hogy viseljen hallásvédő
eszközt 80 dB/A hangnyomásszint felett.
Mindig viseljen csúszásmentes biztonsági lábbelit.
Ügyeljen a leeső tárgyakra.
Tartsa távol a munkaterülettől a nézelődőket.
Soha ne használja a készüléket létrán.
A folyamatos, biztonságos működéshez
10 percenként ellenőrizze a lánc feszességét a kezelési utasításban leírtak szerint, és állítsa az engedélyezett 3 mm-es
kiemelésű feszességre.
Olajozza meg a fűrészláncot 10 percenként.
Mások biztonsága
•
Ezt a terméket nem használhatják korlátozott
fizikai, mentális képességekkel rendelkező, vagy
gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (beleértve a gyermekeket is); kivétel,
ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
és tájékoztatást biztosít számukra.
•
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a termékkel.
Figyelem! Forgácskivető pont: Ne érintse meg a láncot!
A fűrészlánc forgási iránya.
A folyamatos biztonságos üzemeltetéshez a fűrészláncot és a pajzsot csak
eredeti Black & Decker termékekkel
helyettesítse. Pótfűrészlánc típusszáma:
A6158. Pótpajzs típusszáma: 90517720
Vibráció
A megállapított vibráció emisszió érték a standard
teszt metódus szerint EN60745 szabvány szerint van
mérve, és egy másik készülékkel való összehasonlításra
szolgál. A megállapított vibráció emisszió érték, szintén
használható a kitettség előzetes megbecsülésére.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
Akkumulátorok
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az esőtől. Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
•
Az akkumulátort ne tegye ki közvetlen hőhatásnak.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
Figyelem! A vibráció emisszió érték a készülék használatakor eltérhet a megállapított értéktől a készülék
használatának módjától függően. A vibráció érték az
itt megállapított szint fölé emelkedhet.
7
•
•
•
•
•
Összeszerelés
Az akkut csak 10-40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az
akkumulátort.
A tönkrement akkuról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
Soha ne deformálja vagy sértse meg az akkumulátort ütéssel vagy szúrással, mivel ez személyi
sérülést és tűzveszélyt okozhat.
Soha ne töltsön sérült akkumulátort.
Figyelem! A gép összeszerelése előtt távolítsa el az
akkumulátort (10) a készülékből.
Az akku behelyezése és eltávolítása (A ábra)
•
Az akkumulátor (10) behelyezéséhez igazítsa
az akkut a gép akkunyílásához. Csúsztassa az
akkut (10) az akkunyílásba és nyomja addig, amíg
reteszelődik.
•
Az akku (10) eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (24) és ezzel egy időben húzza ki az akkut
az akkunyílásból.
Figyelem! A véletlenszerű beindítás megakadályozása
érdekében, bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátort (10) eltávolította a készülékből, és a pajzstok (11)
a helyén van, azaz a fűrészláncon (8) és a pajzson,
mielőtt a következő műveletekhez fogna.
Ha nem tartja be a fenti utasításokat, az súlyos személyi
sérüléshez vezethet!
Töltőkészülék
Az Ön töltőkészüléke egy bizonyos hálózati feszültségre
van tervezve. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő adattábláján feltüntetettnek.
•
Kizárólag csak a készülékkel szállított Black & Decker töltőkészülékét használja a mellékelt akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése személyi
és dologi kárt okozhat.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
•
Azonnal cserélje ki a hibás vezetéket.
•
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
•
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
•
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
Az akkumulátor töltése (B ábra)
Töltés
Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 10°C alatti, és
40°C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: körülbelül 24°C.
Megjegyzés: A töltőkészülék nem fogja feltölteni az
akkumulátort, ha a cellák hőmérséklete 0°C alatt, vagy
60°C felett van.
•
Az akkumulátort rajta hagyhatja a töltőkészüléken,
és a töltő azonnal hozzákezd a töltéshez, amint
a cellák felmelegedtek vagy lehűltek.
•
Dugja a töltő (12) villásdugóját a hálózati dugaljba.
•
Az akkumulátor (10) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és csúsztassa a töltőbe. Ellenőrizze,
hogy az akku teljesen beilleszkedik a töltőbe (12).
•
A töltéskijelző folyamatosan fog villogni.
•
A töltés akkor fejeződött be, ha a töltéskijelző
folyamatosan világít.
•
A töltőkészüléket és az akkumulátort folyamatosan
csatlakoztatva hagyhatja úgy, hogy a LED világít.
A LED villogásra (töltés) fog váltani, így az akkumulátort mindvégig teljesen feltöltött állapoton tartja.
•
A töltéskijelző addig fog világítani, amíg az akkumulátor az áram alá helyezett töltőkészülékre van
csatlakoztatva.
Töltse a lemerült akkumulátorokat max. 1 hétig. Az akkumulátor élettartama nagymértékben le fog csökkenni,
ha lemerült állapotban tárolja.
Szimbólumok a töltőn
A következő szimbólumok találhatóak a töltőn:
Az Ön tölőkészüléke kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
A töltő használata csak belső térben megengedett!
Olvassa el a kezelési utasítást a készülék
használata előtt.
A töltő automatikusan kikapcsolódik, ha
a környezeti hőmérséklet túl magasra szökik.
Amint a környezeti hőmérséklet lehűl, a töltőkészülék újra üzemkész lesz.
Az akkut csak 10-40°C közötti környezeti
hőmérsékleten töltse.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Üzemi be/ki kapcsoló
Biztonsági kapcsolóretesz
Olajtartály kupak
Olajtartály
Első védőburkolat szerelvény
Fűrészlánc burkolat szerelvény
Láncfeszesség állító csavar
Fűrészlánc
Láncvezető pajzs
Akkumulátor
Tok
Töltőkészülék
Töltés kijelzők
Ha a töltő akkumulátor problémát észlel, a töltéskijelző
gyors ütemben fog villogni. Járjon el a következők
szerint:
•
Újra helyezze be az akkumulátort (10).
•
Ha a töltés kijelző továbbra is gyors ütemeben
villog, próbálja ki a töltőkészüléket egy másik akkumulátorral, így ellenőrizve, hogy a töltési folyamat
megfelelően működik-e.
•
Ha a másik akkumulátort a töltőkészülék megfelelően tölti, akkor az eredeti akkumulátor hibás.
8
Vigye az akkumulátort márkaszervizbe, vagy
újrahasznosításra egy begyűjtőponton adja le.
•
Ha a másik akkumulátor esetében, ugyanaz történik, mint az eredetivel történt, vigye a töltőkészüléket a legközelebbi márkaszervizbe.
Megjegyzés: A töltőnek legalább 15 perc szükséges
arra, hogy megállapítsa az akkumulátor hibáját.
Ha az akkumulátor túl meleg, vagy túl hideg, a LED
felváltva fog villogni gyorsan majd lassan.
után eltávolított a készülékből az akkumulátort), mivel
az új lánc egy kevéssé megnyúlhat.
Az olajtartály megtöltése (G ábra)
Távolítsa el az olajtartály kupakját (3) és töltse fel
•
megfelelő olajjal a tartályt (4). Az olajszintet ellenőrizheti az olajtartályon. Tegye vissza a kupakot (3)
•
Időnként kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze
az olajszintet; ha a tartályban negyed szintnél
kevesebb olaj van, távolítsa el az akkumulátort (10)
a készülékből és töltse fel a tartályt (4) megfelelő
olajjal.
A vezetőpajzs és a lánc felszerelése (C – E és
G ábra)
Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor felhelyezi vagy eltávolítja a fűrészláncot (8).
A fűrészlánc éles, és könnyedén megvághatja
magát, még akkor is, ha nem fut.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A lánc olajozása (G ábra)
A fűrészláncot (8) minden használat előtt és tisztítás
után meg kell kenni a megfelelő láncolajjal. (típus
szám A 6023)
•
Kenje meg a fűrészláncot (8) az olajtartály (3) tetején lévő gömb kétszeri megnyomásával, minden
vágáskezdés előtt, a gömböt lenyomva tartva 3-4
másodpercig.
A láncfűrész élettar tamának meghosszabbítása
érdekében azt ajánljuk, hogy csak egyféle márkájú
láncfűrész olajat használjon. Különböző olajok felváltva
történő használata fokozatosan csökkenti az olaj minőségét, és ez a fűrészlánc élettartamának drasztikus
csökkenéséhez vezet.
Soha ne használjon fáradt olajat, vastag olajat vagy
nagyon vékony varrógépolajat. Ezek a fűrész károsodását okozhatják.
Tegye a láncfűrészt egy vízszintes, stabil felületre.
Lazítsa meg a csavarokat (14) az imbuszkulcs (21)
segítségével. Távolítsa el a csavarokat (14).
Távolítsa el a láncburkolat szerelvényt (6).
Forgassa a láncfeszesség állító csavart (7) az
óramutató járásával ellentétes irányba, így a vezetőpajzs (9) visszahúzódik és csökken a fűrészlánc
(8) feszessége.
Távolítsa el a régi fűrészláncot (8) és a vezetőpajzsot (9) a lánckerékről (15).
Helyezzen egy új fűrészláncot (8) a vezetőpajzs (9)
hornyába és vezesse a lánckeréken (15) keresztül.
Ellenőrizze, hogy a fűrészfogak a megfelelő irányba néznek, a fűrészláncon (8) és a láncburkolat
szerelvényen (6) található nyíl segítségével.
Ellenőrizze, hogy a pajzs (9) vájata (17) a csapszegeken (18) átfut és a vájat alatti láncfeszítő furat
(20) a csúszó csapra (19) illeszkedik.
Helyezze vissza a láncburkolat szerelvényt (6) és
a csavarokat (14) a fűrészre.
Húzza meg a csavarokat (14) az imbuszkulccsal
(21).
Állítsa be a lánc feszességet az alábbiak szerint.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám
rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos, stb. használatából
adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek például
a következők:
•
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott sérülés.
•
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által
okozott sérülés.
•
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamosabb ideig való használata esetén tartson
rendszeres munkaszüneteket.
•
Halláskárosodás.
•
A szerszám használata közben famunkáknál keletkező por belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és MDF anyagokra).
A lánc feszességének ellenőrzése és beállítása
(C és E ábra)
•
Használat előtt és működés közben 10 percenként
kell ellenőrizni a lánc feszességét. A lánc (8) akkor
van jól megfeszítve, ha a hüvelyk és középső ujja
segítségével enyhe erővel, 3 mm-re tudja elemelni
a vezetőpajzstól (9), majd ez után visszacsapódik.
A lánc (8) a vezetőpajzs (9) alsó részén nem lóghat
be.
A feszesség beállításához:
•
Lazítsa meg a csavarokat (14).
•
Forgassa a láncfeszesség állító csavart (7) az
óramutató járásával megegyező irányba.
Figyelem! Ne feszítse túl a láncot, mivel ez túlzott
kopáshoz vezet, valamint a pajzs és a lánc élettartamát
jelentősen csökkenti.
•
Ha a feszesség megfelelő, húzza meg a csavarokat
(14).
Figyelem! Ha új a láncfűrész, az első két órás használat
alatt rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét (mi-
A készülék használata
A készülék be- és kikapcsolása (G ábra)
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját tempójában dolgozni. Ne a gép erőltetésével gyorsítsa a munkatempót.
Ne terhelje túl a készüléket.
9
Az Ön biztonsága érdekében ez a készülék kettős
biztonsági kapcsolóval van ellátva. Ez a rendszer
megakadályozza a készülék véletlenszerű beindítását.
Ha a faanyag egyik végén van alátámasztva:
•
Először vágjon felfelé az átmérő egyharmadáig
a hasadás elkerüléséhez, majd a másik oldalról
folytassa a vágást, amíg a két vágásvonal találkozik.
Bekapcsolás
•
A készülék bekapcsolásához nyomja be biztonsági
kapcsolóreteszt (2) és eközben húzza be az üzemi
kapcsolót (1).
•
Engedje el a kapcsolóreteszt.
A faanyag vágása lejtőn
•
Mindig az emelkedő oldalán álljon, és a lejtő oldalról támassza ki a faanyagot.
Kikapcsolás
•
A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót (1).
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsoló be állásba
való rögzítését.
Vágás fűrészbak segítségével (I ábra)
A fűrészbak használata feltétlenül javasolt, amikor csak
a munka típusa megengedi.
•
Fektesse a farönköt stabilan a fűrészbakba. Mindig
a bak lábán túlnyúló részt vágja le. Használjon
leszorítókat vagy hevedereket a munkadarab
rögzítéséhez.
Gallyazás (H ábra)
Mielőtt neki kezd a fa gallyazásának, bizonyosodjon
meg, hogy helyhatósági rendeletek vagy más előírások
nem tiltják-e vagy szabályozzák a munkálatot.
Gallyazást csak tapasztalt felhasználó végezhet, mivel
ilyenkor a fűrészlánc (8) megakadásának és visszacsapásának fokozott esélye van.
Tisztítás, karbantartás, tárolás
Az Ön Black & Decker készüléke minimális karbantartás
mellet hosszú távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól.
Ügyeljen a leeső faágak irányára. Vegye figyelembe
az összes körülményt, mely az esési irányt befolyásolhatja:
•
A faág hossza és súlya.
•
Bármilyen nem szokványos nehéz vastag ág vagy
korhadás.
•
Közeli fák vagy akadályok jelenléte, köztük a légvezetékek.
•
A szél sebessége és iránya.
•
Összenövés, gabalyodás más ágakkal.
Vegye figyelembe a faághoz való hozzáférést és az esés
irányát. A faágak hajlamosak a fatörzs felé kilengeni.
A leeső faág alatt álló felhasználón és nézelődőkön
kívül a közelben lévő épületek vagy más tárgyak is ki
vannak téve a faág általi ütközésnek.
A rendszeres tisztításon kívül az Ön töltőkészüléke más
karbantartást nem igényel.
Figyelem! Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen,
vagy karbantartási munkába kezd, mindig távolítsa el az
akkumulátort a készülékből. Csatlakoztassa le a töltőkészüléket a hálózati áramforrásról, mielőtt megtisztítja.
Akkumulátor sapka felhelyezése (J ábra)
Figyelem! Szállításkor és tároláskor mindig helyezze az
akkumulátor sapkát (22) az akkumulátorra (10).
Használat után, tárolás előtt
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
A készülék tisztításához használjon egy enyhén nedves
szappanos kendőt. Ne használjon karcot hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot. Akadályozza meg,
hogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe. Soha ne
mártsa a készülék semelyik részét folyadékba.
•
A forgács eltávolításához használjon egy keményebb kefét.
•
Kenje meg a láncot (8) olajjal.
A szálkásodás megakadályozásáért, az első vágást felfelé irányítva végezze el maximum a faág átmérőjének
egyharmad mélységig. A második vágást lefelé végezze
el úgy, hogy az elsővel találkozzon.
Szeletelés (I ábra)
A farönk megtámasztásától függően vágjon. Használjon
fűrészbakot, ha a munkadarab engedi. Mindig csak
akkor kezdjen vágni, ha a lánc (8) elérte a megfelelő
sebességet, és az ütköző a fadarabbal érintkezik. Vágás
közben az ütközőt forgópontként használva, nyomja
a faanyaghoz a vezetőpajzs elülső részét.
A fűrészlánc élezése
Ha a készüléktől a legjobb teljesítményt várja el, akkor
a fűrészláncot fontos rendszeresen megélezni. Az
élezés pontos leírását az élező berendezés csomagolásában megtalálja. Erre a célra ajánljuk a Black & Decker
fűrészlánc élező készletet, mely a Black & Decker
szakkereskedésekben megvásárolható. (katalógus
száma: A6039)
Ha a faanyag teljes hosszában alá van támasztva:
•
Vágjon lefelé, de ügyeljen arra, hogy a földbe ne
vágjon, mert ez gyorsan elkoptatja a láncot.
Ha a faanyag mindkét végén alá van támasztva:
•
Először vágjon lefelé az átmérő egyharmadáig
a hasadás elkerüléséhez, majd a másik oldalról
folytassa a vágást, amíg a két vágásvonal találkozik.
Elkopott fűrészlánc és vezetőpajzs cseréje
Pótlánc a Black & Decker szakkereskedésekben, vagy
szervizekben megvásárolható. (katalógus száma:
A6158). Pótpajzs csak a Black & Decker szervizekben vásárolható meg. (katalógus száma: 90517720).
Sérülések megelőzésére csak eredeti Black & Decker
10
fűrészláncot és vezetőpajzsot használjon. Mindig csak
eredeti alkatrészt és tartozékot használjon.
Akkumulátorok
A Black & Decker akkumulátorok sokszor újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának
végén, vegye figyelembe a környezetvédelem,
és a szakszerű elhelyezés szempontjait:
Fűrészlánc élesség
A fűrészfogak gyorsan elkopnak, ha a lánc talajt ér vagy
szeghez ütközik.
•
Fűrészlánc feszesség
Rendszeresen ellenőrizze a lánc megfelelő feszességét.
•
A fűrész javítása
Ez a készülék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
A szakszerűtlen javítás, súlyos baleset előidézője lehet.
Kérjük, őrizze meg a kezelési utasítást, ebből mindig
tájékozódhat a legközelebbi szervizállomásról.
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el a gépből.
A NiCd, NiMH és Li-Ion akkuk újrahasznosíthatók.
Kérjük, vigye az akkut a legközelebbi Black & Decker
szervizbe vagy a helyi begyűjtőhelyre.
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati sebesség
Súly
Tárolás
Ha a készüléket több hónapig nem használja, ideálisan
hagyja az akkumulátort (10) a töltőre csatlakoztatva.
Máskülönben járjon el a következők szerint:
•
Távolítsa el az akkumulátort (10) a készülékből.
•
Töltse fel az akkumulátort (10) teljesen.
•
A készüléket és az akkumulátort száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen tárolja. A tárolási
hőmérsékletnek mindig +5 és +40 °C között kell
maradnia. Helyezze az akkumulátort egy vízszintes
felületre.
•
Mielőtt újra használja a készüléket egy hosszabb
tárolási periódus után, töltse fel újra az akkumulátort.
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Súly
Töltőkészülék
Bemeneti feszültség
Leadott feszültség
Leadott áramerősség
Kb. Töltési idő
Súly
GKC1817L H1
VDC 18
m/perc 190
kg 2
VDC 18
Ah 1,7-1,5
kg 0,8
VAC
V e.á.
mA
óra
kg
90539541
230
21
520
1
0,5
Garantált hangnyomásszint 2000/14/EC szerint mérve:
Hangnyomásszint LpA
78,6 dB(A)
toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
Hangteljesítmény szint LWA
89,6 dB(A)
toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
Garantált hangteljesítmény szint LWA
90 dB(A)
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Mindig viseljen hallásvédelmi berendezést 80 dB(A)
hangnyomásszint felett.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN 60745 szerint:
4 m/s2
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN 60745 szerint
mérve:
Frissen kidöntött puhafa fűrészelése (ah)
0,62 m/s2
toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
CE megfelelőségi nyilatkozat
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
GKC1817L
A Black & Decker kijelenti, hogy ezek a „Műszaki adatok” alatt ismer tetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK és EN 60745-1
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a vevőszolgálaton érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
11
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken. Az aláírás tulajdonosa
a műszaki adatok összeállításáért felelős személy;
nyilatkozatát a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
16-12-2009
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00244028 - 01-09-2014
12
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
14
15
16
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising