GPC1800 | Black&Decker GPC1800 PRUNER Type H2 instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
GPC1800
518707-39 TR
2
3
4
TÜRKÇE
Kullanım amacı
Black & Decker şarjlı dal testeresi ağaç budama işleri için
tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.
Black & Decker şarj cihazınız, bu alet ile birlikte verilen
türden Black & Decker akülerinin şarj edilmesi için
tasarlanmıştır.
c.
Genel güvenlik kuralları
d.
Uyarı! Tüm talimatları okuyun. Aşağıda belirtilen tüm
talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına
ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. Aşağıda yer
alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
e.
f.
Çalışma alanı
Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık
ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
g.
4.
a.
Elektrik güvenliği
Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde
yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın
veya ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik
çarpması riskini arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle
kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya
prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
b.
c.
d.
e.
Kişisel güvenlik
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe konsantre olun ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç
ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi
kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Güvenlik donanımları kullanın. Daima koruyucu
gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi,
f.
g.
5
kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
Aletin istem dışı çalıştırılmasını engelleyin.
Elektrik şebekesine bağlamadan önce aletin
kapalı olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
tetik üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
durumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve üfleme
özelliği olan adaptör varsa onun gerekli aletlere
bağlanmasını ve doğru fonksiyonunu sağlayın.
Bu adaptörün kullanılması tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanılacaksa daha iyi
ve güvenli çalışacaktır.
Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen
tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi
gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
değiştirmeden veya elektrikli aleti saklamak
üzere kaldırmadan önce elektrik şebekesiyle olan
bağlantısını kesin. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması riskini
azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan
veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli
aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler,
eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli
aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde
yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol
edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarları, alet uçlarını vb. bu
talimatlara göre ve elinizdeki elektrikli alet tipi
için öngörüldüğü şekilde, çalışma koşullarını
ve yapılacak işi dikkate alarak kullanın. Elektrikli
aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
•
•
•
Şarjlı aletlerin kullanımı ve bakımı
Aküyü takmadan önce düğmenin kapalı
konumunda olduğundan emin olun. Akünün,
düğmesi açık durumdaki elektrikli aletlere takılması
kazalara davetiye çıkartır.
Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riski yaratabilir.
Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para,
anahtar, çivi, vida veya terminaller arasında
kontağa neden olabilecek diğer küçük metal
nesnelerden uzak tutulmalıdır. Akü terminallerinin
birbirine kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Budama
Bir ağacı budamaya başlamadan önce, ağaç kesimini
yasaklayan veya denetleyen yasalar veya yönetmelikler
olmadığından emin olun.
Servis
Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili Black & Decker servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
•
Ağaç budama makineleri için ek güvenlik talimatları
Kullanım amacı bu kılavuzda belirtilmiştir.
Aleti, öngörülen amaçlar dışında kullanmayın; örneğin
aleti ağaç kesmek için kullanmayın. Herhangi bir
aksesuarın veya bağlantının ya da işlemin, bu kılavuzda
tavsiye edilen şekilden başka bir şekilde kullanılması
şahısların yaralanmalarına yol açabilir.
•
•
•
•
•
Aleti ağaçta, merdivende veya başka herhangi
dengesiz bir yüzeyde ayakta durarak kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Motor çalışırken
aleti iki elinizle sıkıca tutun.
Hareket eden zincirin, siperlik çubuğunun ucundaki
herhangi bir nesne ile temas etmesine izin
vermeyin.
Kesme işlemine sadece zincir hareketi tam
hızdayken başlayın.
Daha önce kesilmiş bir kısma girmeyi denemeyin.
Daima yeni bir noktadan kesin.
Kesimi bitirebilecek ve zincire sıkışabilecek veya
zincirin içine düşebilecek kayan ağaçları veya diğer
etkileri izleyin.
Çapı, aletin kesme uzunluğunu geçen bir dalı
kesmeye çalışmayın.
Aleti saklarken veya bir başka yere naklederken
daima aküyü aletten çıkartın ve zincir kapağını
zincirin üzerine yerleştirin.
Testere zincirini keskin ve tam olarak gergin tutun.
Gerilimi düzenli aralıklarla kontrol edin.
Ay a r l a m a , s e r v i s v e y a b a k ı m i ş l e m l e r i n i
gerçekleştirmeden önce aleti kapatın, zincir durana
kadar bekleyin ve aküyü aletten çıkartın.
Sadece orijinal yedek parça ve aksesuarları
kullanın.
•
Siperlikli/koruyucu gözlüklü bir güvenlik başlığı,
kulaklık, kaymayan güvenlik ayakkabıları, iş tulumu
ve sağlam deri eldiveni kapsayan üzerine oturan ve
koruyucu elbiseler giyin.
Her zaman düşen dallardan uzakta durun.
Kesilecek dal ile etraftaki kişiler, binalar ve diğer
nesneler arasında dalın uzunluğunun en az 2 1/2
katı kadar mesafe olmalıdır.
Bu mesafe dahilindeki kişiler, binalar veya nesneler
düşen dalın çarpması riski altındadır.
Düşen ağaçlardan veya dallardan nasıl güvenli bir
şekilde kaçabileceğinizi önceden planlayın.
Çıkış yolunda hareketi önleyecek veya engelleyecek
nesneler olmamasına dikkat edin. Islak çimenlerin
ve yeni kesilmiş ağaç kabuklarının kaygan olduğunu
unutmayın.
Bir kaza durumunda yakında (fakat güvenli bir
mesafede) birilerinin olmasına dikkat edin.
Bir dalın düşme yönü değişebilir. Aşağıdakiler dahil
olmak üzere, düşme yönünü etkileyen tüm koşulları
dikkate alın:
kesilecek dalın uzunluğu ve ağırlığı
öngörülen düşme yönü
olağanın dışında ağır dal yapıları veya
çürükler
aşağı sarkan dallar dahil olmak üzere çevrede
ağaçların veya engellerin oluşu
dalların birbirine geçmesi
rüzgarın hızı ve yönü
Ağaç dallarına erişimi dikkate alın.
Ağaç dalları gövdesine doğru sarkmaya eğilimlidir.
Kullanıcının yanı sıra etrafta ağacın altında duran
kişiler, binalar veya nesnelere de dalın çarpma riski
bulunmaktadır.
Uyarı sembolleri
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Aleti ıslak yerlerde kullanmayın veya yağmura
maruz bırakmayın.
Her zaman koruma başlığı veya gözlüğü
kullanın.
6
Şarj cihazı, yalnızca kapalı alanda kullanım
içindir.
Kaymayan ayakkabılar giyin.
Genel Bakış
Düşen nesnelerden kaçının. Etraftaki kişilerin
uzakta durmasını sağlayın.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Elektrik çarpma tehlikesi. Elektrik tellerinden en
az 10 m uzak tutun.
İşletim güvenliğini sürdürmek için her
10 dakikalık kullanımdan sonra zincir gerilimini
bu kılavuzda belirtildiği şekilde kontrol edin
ve gerektiğinde 3 mm açıklığa geri ayarlayın.
Zinciri her 10 dakikalık kullanımdan sonra
yağlayın.
Şekil A
12. Şarj cihazı
13. Şarj göstergesi
14. Şarj bitti göstergesi
Zincirin dönüş yönü.
Aküler ve şarj cihazları için ek güvenlik talimatları
Montaj
Aküler
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
Aküleri suya maruz bırakmayın.
•
Sıcaklığın 40 °C‘yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
•
Sadece 4 °C ila 40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında
şarj edin.
•
Sadece aletle birlikte verilen şarj cihazını kullanarak
şarj edin.
•
Aküleri atarken, “Çevrenin korunması” başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
•
Zorlayıcı koşullarda akü akabilir.
Akü yüzeyinde ıslak yerler gördüğünüzde aşağıda
belirtilenleri yapın:
Bir bezle sıvıyı dikkatli bir şekilde silin. Ciltle
temasından kaçının.
Cilt veya gözle teması halinde aşağıdaki
talimatları uygulayın.
Uyarı! Montajdan önce, aküyü aletten çıkartın.
Akünün takılması ve çıkartılması (Şekil B)
•
Aküyü (11) takmak için, alet üzerindeki yuva ile
aynı hizaya getirin. Aküyü, yuvanın içine kaydırın
ve yerine kilitlenene kadar itin.
•
Aküyü çıkartmak için, çıkartma düğmesine (15) basın
ve aynı esnada aküyü yuvadan çekin.
Uyarı! Yanlışlıkla çalıştırılmasını önlemek için, aşağıdaki
işlemleri yapmadan önce akünün çıkartıldığından ve zincir
mahfazasının, testere zincirinin üzerine yerleştirilmiş
olduğundan emin olun. Bunun yapılmaması ciddi kişisel
yaralanmalara yol açabilir.
Testere kafasının takılması (Şekil C)
Testere kafası, standart mesafeyi elde etmek için
doğrudan kola takılabilir.
•
Kolun bağlantı ucunun dış tarafındaki oluğu (3)
testere kafasının (4) bağlantı tarafının iç kısmındaki
dille hizalayın.
•
Testere kafasını (4) kolun (3) üzerine itin.
•
Bileziği (16) aşağı kaydırın ve tümüyle sıkışana
kadar saat yönünde çevirin.
Uyarı! %25-30 oranında bir potasyum hidroksit çözeltisi
olan akü sıvısı zararlı olabilir. Ciltle teması halinde derhal
bol suyla durulayın.
Limon suyu veya sirke gibi hafi bir asitle nötralize edin.
Gözle teması halinde, en az 10 dakika bol temiz suyla
durulayın. Bir doktora danışın.
•
•
Açma/kapama düğmesi
Emniyet kilidi
Ana kol
Testere kafası
Zincir dişli kapağı
Siperlik çubuğu
Zincir
Zincir kılıfı
Yağlama şişesi
Uzatma borusu
Akü
Uyarı! Sıkı bir şekilde bağlı olduklarından emin olmak
için bağlantıları periyodik olarak kontrol edin.
Aküyü ateşe atmayın.
Hasarlı aküleri şarj etmeye çalışmayın.
Testere kafasının uzatılması (Şekil D)
Testere kafası (4) ile kol (3) arasına uzatma borusu (10)
takmak suretiyle maksimum mesafeye ulaşılabilir.
•
Kolun bağlantı ucunun dış tarafındaki oyuğu (3)
uzatma borusunun bağlantı ucunun iç tarafındaki
dille (10) aynı hizaya getirin.
•
Uzatma borusunu (10) kolun (3) üzerine itin.
•
Bileziği (17) aşağı kaydırın ve tümüyle sıkışana
kadar saat yönünde çevirin.
•
Uzatma borusunun bağlantı ucunun dış tarafındaki
oluğu (10) testere kafasının (4) bağlantı tarafının iç
kısmındaki dille hizalayın.
Şarj cihazları
•
Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle birlikte
verilen aküyü şarj etmek için kullanın. Diğer aküler
patlayarak yaralanmanıza veya hasar meydana
gelmesine yol açabilir.
•
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle şarj
etmeye çalışmayın.
•
Kusurlu kabloları hemen değiştirtin.
•
Şarj cihazını suya maruz bırakmayın.
•
Şarj cihazını açmayın.
•
Şarj cihazını delmeyin.
7
•
•
Testere kafasını (4) uzatma borusunun (10) üzerine
itin.
Bileziği (16) aşağı kaydırın ve tümüyle sıkışana
kadar saat yönünde çevirin.
Kapatılması
•
Açma/kapama düğmesini (1) bırakın.
Uyarı! Düğmeyi kesinlikle açık konumda kilitlemeye
çalışmayın.
Uyarı! Sıkı bir şekilde bağlı olduklarından emin olmak
için bağlantıları periyodik olarak kontrol edin.
Budama (Şekil F & G)
•
Kesim yapmadan önce aletin tam hızda çalıştığından
emin olun.
•
Aletin sıçrama ve yana kayma olasılığını önleyecek
şekilde sıkıca tutun.
•
Hafif bir basınç uygulayarak aleti dalın üzerine
sürün.
Testere kafasının çıkartılması (Şekil C & D)
Uzatma borusu (10) takılmışsa, önce testere kafası
çıkartılmalıdır.
•
Testere kafasını (4) çıkartmak için kolu (3) yere
dayayın, bileziği (16) gevşetin ve testere kafasını
çekip çıkartın.
Ağır dalları keserken kısmi bir kesim ağacı yarıp
parçalayabileceği ve hasara neden olabileceği için bu tür
bir kesim sırasında aşağıdaki işlemleri uygulayın:
•
İlk kesimi ağaç gövdesinden 15 cm mesafede,
dalın altından yapın. Bu kesimi yapmak için kılavuz
çubuğun (7) üst kısmını kullanın.
•
Dalın çapının üçte birini kesin.
•
Ardından üstten alta doğru kesin.
Kullanımı
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı
yüklenmeyin.
Akünün şarj edilmesi (Şekil A)
Akünün, ilk kullanımdan önce ve daha önce kolayca
yapılan işler için yeterli güç üretemediği hallerde şarj
edilmesi gereklidir. Akü ilk kez veya uzun süre bekledikten
sonra şarj edilirken sadece %80 düzeyinde şarj olacaktır.
Birkaç şarj-deşarj döngüsünde sonra akü tam kapasiteye
ulaşacaktır. Akü, şarj sırasında ısınabilir; bu normal bir
durumdur ve herhangi bir soruna işaret etmez.
Temizleme, bakım ve saklama
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
Şarj cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir bakım
gerektirmemektedir.
Uyarı! Aküyü, 4 °C‘nin altında veya 40 °C‘nin üzerindeki
sıcaklıklarda şarj etmeyin. Tavsiye edilen şarj sıcaklığı:
yaklaşık 24 °C.
•
•
Aküyü (11) şarj etmek için, aletten çıkartıp şarj
cihazına (12) takın. Akü, şarj cihazına sadece tek
yönde takılabilir. Zorlamayın. Akünün şarj cihazına
tümüyle oturduğundan emin olun.
Şarj cihazını prize takın.
Uyarı! Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli
temizliğe bağlıdır. Şarj cihazını temizlemeden önce
fişten çekin.
Kullanımdan sonra ve depoya kaldırmadan önce
•
Havalandırma deliklerini temiz, kuru bir boya
fırçasıyla düzenli olarak temizleyin.
•
Aleti temizlemek için, sadece yumuşak sabun ve
nemli bir bez kullanın. Aletin içine sıvı kaçmasına
kesinlikle izin vermeyin ve aletin hiçbir parçasını
kesinlikle sıvıya batırmayın.
•
Birikmiş tozları sert bir fırçayla temizleyin.
•
Zinciri yağ ile yağlayın.
3 saatlik şarj cihazı
Akü, tam olarak yaklaşık 3 saat içinde şarj olacaktır.
İstenilen anda çıkartılabilir veya süresiz olarak şarj aletine
takılı bırakılabilir.
1 saatlik şarj cihazı
Kırmızı şarj göstergesinin (13) yanıp yanmadığını kontrol
edin. Şar göstergesinin yeşil ucu (14) yanıyorsa akü
çok sıcaktır ve şarj edilemez. Bu durumda, aküyü şarj
cihazından çıkartın, yaklaşık
1 saat soğumaya bırakın ve tekrar takın.
Testere zincirinin sökülmesi ve takılması (Şekil H
& I)
Uyarı! Testere zincirini takarken ve çıkarırken her zaman
koruyucu eldiven giyin. Testere zinciri keskindir ve
çalışmazken dahi sizi kesebilir.
Yaklaşık 1 saatlik şarjdan sonra, kırmızı şarj göstergesi
sönecek ve şarj göstergesinin yeşil ucu yanacaktır. Akü
artık tümüyle şarj olmuştur.
•
Aküyü şarj cihazından çıkartın.
•
•
Açılması ve kapatılması (Şekil E)
Güvenliğiniz için, alet çifte anahtarlama sistemiyle
donatılmıştır. Bu sistem, aletin yanlışlıkla çalıştırılmasını
önler.
•
•
Açılması
•
Başparmağınızla emniyet kilidini (2) geri itin ve aynı
anda açma/kapama düğmesini (1) bastırın.
•
Emniyet kilidini bırakın (2).
•
8
Aleti sağlam ve sabit bir yüzeye koyun.
Verilen Allen anahtarını kullanarak vidaları (18)
gevşetin. Vidaları sökün.
Zincir dişlisi kapağını (5) ve çubuk kelepçeyi (19)
sökün.
Kılavuz çubuğunun (6) geri çekilmesini sağlamak ve
testere zinciri (7) üzerindeki gerginliği azaltmak için
vidayı (20) saatin aksi yönde çevirin.
Eski testere zincirini zincir dişlisinden (21) ve kılavuz
çubuktan (6) çıkartın.
•
•
•
•
•
Yeni testere zincirini kılavuz çubuğun oluğuna
ve zincir dişlisinin etrafına geçirin. Testere zinciri
üzerindeki oku, muhafaza üzerindeki ok ile
eşleştirerek dişlerin doğru yöne baktığından emin
olun.
Kılavuz çubuktaki yuvanın (22) tespit pimlerinin
üzerinde (23), yuvanın altındaki deliğin (24) ise
ayarlama piminin (25) üzerinde bulunduğundan emin
olun.
Zincir dişli kapağını (5) ve çubuk kelepçesi (19) ile
vidaları (18) geri takın.
Verilen Allen anahtarını kullanarak vidaları (18)
sıkın.
Zincir gerginliğini aşağıda belirtildiği gibi ayarlayın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili tamir
servisine iade edin.
Zincir gerginliğinin kontrol edilmesi ve ayarlanması
(Şekil J)
•
Testere zinciri gerginliğini kontrol edin. Testere zinciri
(7), orta parmak ve baş parmak ile hafif bir kuvvet
uygulanarak, testere zinciri çubuğundan 3 mm geriye
çekildikten sonra geri dönüyorsa gerginlik doğrudur.
Siperlik çubuğu (6) ve testere zinciri (7) arasında alt
tarafta hiçbir ‘sarkma’ olmamalıdır.
Gerilimi ayarlamak için:
•
Vidaları (18) gevşetin.
•
Vidayı (20) saat yönünde çevirin.
Uyarı! Aşırı yıpranmaya yol açacağı ve çubuk ile zincirin
ömrünü kısaltacağı için zinciri aşırı germeyin.
•
Zincir gerginliği doğru ise vidaları (20) sıkın.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz:
www.2helpU.com
Aküler
Black & Decker aküler defalarca şarj edilebilir.
Hizmet ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize
gerekli özeni göstererek atın:
Uyarı! Testere zinciri yeni olduğunda, yeni testere zinciri
biraz gergin olacağından ilk iki saatlik kullanım sırasında
gerilimi sık sık kontrol edin.
•
Aküyü sonuna kadar kullanın ve ardından aletten
çıkartın.
NiCd ve NiMH aküler geri dönüşümlüdür. Bunları,
herhangi bir yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün.
Zincirin yağlanması
Testere zinciri her bir kullanımdan önce ve temizlikten
sonra sadece doğru kalitede yağ kullanılarak yağlanmalıdır
(kat. no. A6027).
•
Aplikatörü (9) kullanarak tüm testere zincirini (7) eşit
bir biçimde yağlayın.
•
Saklanması
Alet birkaç ay boyunca kullanılmayacak olduğunda ideal
olan, aküyü şarj cihazına takılı bırakmaktır.
Aksi taktirde aşağıda belirtilenleri uygulayın:
Aküyü tamamen şarj edin.
Aküyü aletten çıkartın.
Aleti ve aküyü, güvenli ve kuru bir yerde saklayın.
Saklama sıcaklığı daima +5 °C ila +40 °C aralığında
kalmalıdır. Aküyü, düz bir yüzeye yerleştirin.
Aleti, uzun süre saklandıktan sonra tekrar kullanırken
aküyü tekrar tümüyle şarj edin.
Voltaj
Yüksüz hızı
Ağırlık
Teknik veriler
Akü
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj cihazı
Voltaj
Yaklaşık şarj süresi
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
9
VDC
m/dak
kg
VDC
Ah
kg
VAC
saat
GPC1800
18
114
3.5
18
1.5
0.8
3 saat
230
3
1 saat
230
1
AT uygunluk beyanatı
GPC1800
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu beyan eder: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN 55014,
EN 61000, EN 60335
Gürültü & titreşim, EN ISO 11680-1 uyarınca ölçülür:
78 dB(A)
LpA (ses basıncı)
LWA (akustik güç)
89 dB(A)
el/kol ağırlıklı titreşim
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
İngiltere
1-1-2005
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir.
Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde
kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul eder;
ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir
servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura
ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda
belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet
veren yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
10
No.
İl
Servis Adı
Adres
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
0224 254 48 75
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
0252 612 12 79
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00090749 - 19-12-2008
11
Telefon
0216 370 21 11
PRUNER 1
©
GPC1800 - - - A
12
13
14
Download PDF

advertising