DW079 | DeWalt DW079 LASER instruction manual

402111-23 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW079
Figura 1
d
c
a
t
o
b
n
p
q
s
m
r
e
j
k
l
u
f
h
g
i
c
Figura 2
v
w
z
y
w
v
2
x
a
Figura 3
ff
hh
ee
dd
hh
bb
ee
ii
cc
aa
gg
cc
gg
kk
bb
cc
Figura 5
Figura 4
kk
jj
3
Figura 6
A
B
Figura 7
Figura 8
Figura 9
pp
mm
nn
4
oo
ll
qq
Figura 10
A
B
L
Figura 11
AA
BB
L
Figura 12
5
NIVELĂ LASER ROTATIVĂ
DW079
Felicitări!
Aţi ales o nivelă laser DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
V
Tip
Viteză de rotire
min-1
Clasa laserului
Clasa de protecţie
Precizie
mm/m
Grad de auto-nivelare
°
Temperatura de funcţionare °C
Conectare la trepied
Greutate (fără acumulator) kg
Acumulator
Tip acumulator
Tensiune
Greutate
DW079
9,6, 12, 14,4, 18
1
0-600
3R
IP54
± 0,1
±5
-5 la +50
5/8”–11
2,0
DE9503
NiMH
18
1,1
V
kg
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Timp aprox. de încărcare
min
Greutate
kg
Vc.a.
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(acumulatori 2,0 Ah)
0,4
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
6
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
ATENŢIE: Utilizat fără simbolul alarmei
de siguranţă, indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate cauza deteriorarea bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Instrucţiuni de siguranţă
privind laserele
AVERTISMENT! Citiţi şi înţelegeţi toate
instrucţiunile. Nerespectarea tuturor
instrucţiunilor enumerate în continuare
poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări personale
grave.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
• Nu operaţi laserul în atmosfere explozive,
cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
• Utilizaţi laserul numai cu acumulatorii
special prevăzuţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera risc de incendiu.
• Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna
copiilor şi a altor persoane neinstruite.
Laserele sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
• Utilizaţi numai accesoriile recomandate de
producător pentru modelul dvs. Accesoriile
ce pot fi adecvate pentru un laser, pot crea
risc de vătămare atunci când sunt utilizate cu
un alt laser.
• Operaţiile de service asupra uneltei
TREBUIE să fie efectuate numai de către
personal de reparaţii calificat. Reparaţiile,
operaţiile de service sau de întreţinere
efectuate de personal necalificat pot cauza
vătămări. Pentru a afla localizarea celui mai
apropiat agent de reparaţii autorizat DEWALT,
consultaţi lista de agenţi de reparaţii autorizaţi
DEWALT de pe spatele acestui manual sau
vizitaţi www.2helpU.com pe Internet.
• Nu utilizaţi instrumente optice precum
un telescop sau un nivelmetru pentru
a vizualiza fasciculul laser. Acest fapt poate
conduce la vătămarea gravă a ochilor.
• Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce
poate determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat în fascicolul
laser. Acest fapt poate conduce la vătămarea
gravă a ochilor.
• Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă
reflectorizantă ce poate reflecta fasciculul
laser spre ochii cuiva. Acest fapt poate
conduce la vătămarea gravă a ochilor.
• Opriţi laserul atunci când nu este utilizat.
Lăsarea laserului pornit măreşte riscul de
a privi în fasciculul laser.
• Nu operaţi laserul în apropierea copiilor
sau nu permiteţi copiilor să utilizeze
laserul. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
• Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele
de avertizare. În cazul îndepărtării etichetelor,
utilizatorii sau alte persoane se pot expune
involuntar la radiaţii.
• Poziţionaţi bine laserul pe o suprafaţă
orizontală. În cazul în care laserul cade,
se poate produce deteriorarea laserului sau
vătămări grave.
• Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Prindeţi-vă părul lung. Păstraţi-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare. Orificiile de aerisire
acoperă adesea componentele în mişcare şi
trebuie să fie, de asemenea, evitate.
AVERTISMENT: Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea
altor proceduri decât cele specificate în acest manual pot conduce la
expunerea periculoasă la radiaţii.
AVERTISMENT! NU DEZASAMBLAŢI
NIVELA LASER ROTATIVĂ.
Înăuntru nu există componente ce
pot fi reparate de către utilizator.
Dezasamblarea laserului rotativ va
anula toate garanţiile produsului.
Nu modificaţi în niciun fel produsul.
Modificarea uneltei poate conduce la
expunerea periculoasă la radiaţii laser.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă privind laserele
• Acest laser este conform cu clasa 3R aşa cum
prevede DIN EN 60825-1:2007 (max 5 mW,
600–680 nm). Nu înlocuiţi o diodă laser cu
una de tip diferit. În cazul în care laserul este
deteriorat, prevedeţi repararea acestuia de
către un agent de reparaţii autorizat.
• Doar persoanele calificate şi pregătite pot
monta, regla şi utiliza echipamentul laser.
Zonele în care sunt utilizate laserele de
clasa 3R trebuie semnalizate cu un semn de
avertizare utilizare laser.
• Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de
proiecţia liniilor laser.
• Înainte de prima utilizare, verificaţi ca
avertizările de siguranţă de pe etichetă să fi
fost redactate în limba dvs. Nu utilizaţi unealta
dacă nu are avertizările de siguranţă în limba
dvs.!
• Deoarece fascicolul unui laser de clasa 3R
asigură o vizibilitate sporită pe distanţe lungi,
riscul potenţial de vătămare a ochilor rămâne
valabil pe toată raza de acţiune a laserului.
• Aşezaţi întotdeauna unealta într-o poziţie
în care fasciculul laser nu poate trece la
nivelul ochilor niciunei persoane. Fiţi foarte
atenţi la prezenţa scărilor sau a suprafeţelor
reflectorizante.
Riscuri reziduale
• Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării acestor utilaje:
– Vătămări cauzate de privirea în fasciculul
laser.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Avertisment privind laserul.
Laser clasa 3R.
7
Clasa de protecţie: IP54.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul datei, ce include, de asemenea, anul
fabricaţiei, este imprimat pe talpa laserului, lângă
orificiile de montare.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul
de deteriorare a ştecherului şi cablului electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
încărcător, de pe acumulator şi de pe produsul
cu acumulator.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în contact cu obiecte conductibile. Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce poate
bloca fantele de aerisire şi poate conduce
la o căldură internă excesivă. Amplasaţi
încărcătorul într-o poziţie ferită de orice sursă
de căldură. Încărcătorul este ventilat prin
fantele din partea superioară şi din partea
inferioară a carcasei.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, lână
metalică, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
8
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l
la un centru de service autorizat atunci
când sunt necesare operaţii de service
sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU ÎNCERCAŢI NICIODATĂ să conectaţi
2 încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze cu
o tensiune electrică standard de 230 V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcător
Încărcătoarele DE9116 acceptă acumulatori NiCd
şi NiMH de 7,2–18 V.
Încărcătorul DE9135 este compatibil cu
acumulatori NiCd, NiMH sau Li-Ion de la 7,2–18 V.
Aceste încărcătoare nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare (fig. 2)
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în
contact cu obiecte conductibile. Pericol
de şoc electric sau electrocutare.
1. Conectaţi încărcătorul (x) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (v) în încărcător.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru a asigura performanţa şi durata
de viaţă maximă a acumulatorilor NiCd, NiMH şi
Li-Ion, încărcaţi acumulatorul timp de minim 10 ore
înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
– – – –
încărcat complet
–––––––––––
decalaj acumulator fierbinte/rece –– – –– –
înlocuiţi acumulatorul
•••••••••••
problemă
•• •• •• ••
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în încărcător ca de obicei. Lăsaţi
acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în încărcător.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prevăzuţi cu un sistem de
protecţie electronică ce va proteja acumulatorul
împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau
descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în
atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
Reîmprospătare automată
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
9
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
PERICOL: Nu încercaţi niciodată să
deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU
HIDRURĂ NICHEL METAL (NiMH)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid
din celulele acumulatorului în condiţii
extreme de utilizare sau temperatură. Acest
fapt nu indică o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă:
a. şi lichidul acumulatorului ajunge pe pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. şi lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în contact cu pielea, spălaţi imediat zona cu apă
10
şi săpun delicat. În cazul în care lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi ochii deschişi
timp de 15 minute sau până când trece iritaţia.
În cazul în care este necesară asistenţă medicală, informaţi medicul că electrolitul bateriei
este compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Furnizaţi aer proaspăt. În
cazul în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Capacul acumulatorului (fig. 2)
Un capac de protecţie pentru baterie este prevăzut
pentru a acoperi contactele unui acumulator
demontat. Fără capacul de protecţie fixat, obiectele
metalice libere pot scurtcircuita contactele,
cauzând pericol de incendiu şi deteriorând
acumulatorul.
1. Scoateţi capacul de protecţie al acumulatorului
(z) înainte de a poziţiona acumulatorul în
încărcător sau unealtă.
2. Poziţionaţi capacul de protecţie (z)
peste contacte imediat după ce aţi scos
acumulatorul din încărcător sau unealtă.
AVERTISMENT: Înainte de a depozita
sau transporta un acumulator
demontat, asiguraţi-vă că respectivul
capac de protecţie al acumulatorului
este fixat pe poziţie.
Acumulatorul (fig. 2)
TIP ACUMULATORI
DW079 lucrează cu acumulatori DEWALT de 12,
14,4 şi 18 V NiMH şi cu acumulatori DEWALT de
9,6, 12, 14,4 şi 18 V NiCd. DW079 lucrează şi cu
acumulatori DEWALT de 14,4 şi 18 V Li-Ion.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
NOTĂ: Acumulatorii Li-Ion trebuie să fie
complet încărcaţi atunci când sunt depozitaţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau încărcătorul. În condiţii
corespunzătoare, acestea pot fi depozitate pe
o perioadă de 5 ani sau mai mult.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
1 Telecomandă
2 Acumulatori de 9 V
1 Suport de perete
1 Ţintă laser
1 Pereche de ochelari
1 Detector
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
1 Dispozitiv de fixare detector
1 Valiză pentru depozitare şi transport
1 Încărcător (DW079KH)
Acumulatorul se încarcă.
1 Acumulator (DW079KH)
1 Manual de instrucţiuni
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Utilizaţi numai cu acumulatori DEWALTalt
fel de acumulatori pot exploda, cauzând
vătămări personale şi daune.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii NiMH, NiCd+
şi Li-Ion.
Încarcă acumulatori NiMH şi NiCd.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Nivelă laser rotativă
Descriere (fig. 1-3)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Laserul rotativ DW079 a fost conceput pentru
a proiecta linii laser ce sunt de ajutor în cazul
aplicaţiilor profesionale. Unealta poate fi utilizată
atât în interior cât şi în aer liber pentru alinierea
pe orizontală (nivelă) şi pe verticală (fir cu plumb).
Unealta poate produce, de asemenea, un punct
laser fix care poate fi direcţionat manual pentru
stabilirea sau mutarea unui semn. Aplicaţiile
variează de la montarea obiectelor pe tavan şi pe
pereţi la nivelarea fundaţiei şi construirea teraselor.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Acest laser este o unealtă profesională. NU
permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când laserul
este folosit de operatori neexperimentaţi.
LASERUL (FIG. 1)
a. Uşă compartiment acumulator
b. Mâner de transport
c. Dispozitiv de blocare
d. Cap laser rotativ
e. Buton de pornire
11
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Selector viteză/rotire
Buton mod scanare
Săgeată de direcţie: în sus
Săgeată de direcţie: în jos
Indicator cu LED unealtă în funcţiune
Indicator cu LED axa X
Indicator cu LED axa Y
Indicator cu LED mod privat
TELECOMANDA (FIG. 1)
n. Buton pornire
o. Buton modul manual
p. Săgeţi de direcţie: în jos/în jos
q. Săgeţi de direcţie: stânga/dreapta
r. Selector viteză/rotire
s. Buton mod scanare
t. Indicator cu LED unealtă în funcţiune
u. Indicator cu LED pentru modul manual
ÎNCĂRCĂTORUL (FIG. 2)
v. Acumulator
w. Butoane de detaşare
x. Încărcător
y. Indicator de încărcare (roşu)
z. Capac acumulator
MONTAREA PE PERETE (FIG. 3)
aa. Bază de montare
bb. Orificiu de montare bază
cc. Şurub de montare
dd. Scală
ee. Buton de blocare a dispozitivului de prindere
ff. Găuri de montare
gg. Şurub de nivelare bază
hh. Şurub de blocare
ii. Buton de reglare
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
12
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
specificaţia tehnică). Dimensiunea minimă
a conductorului este de 1 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Despachetarea
FIXAREA ETICHETEI DE AVERTIZARE
Avertizările de siguranţă de pe eticheta amplasată
pe laser trebuie să fie redactate în limba
utilizatorului.
În acest scop, a fost furnizată împreună cu unealta
o pagină separată de etichete autocolante.
AVERTISMENT: Verificaţi ca
avertizările de siguranţă de pe etichetă
să fi fost redactate în limba dvs.
Avertizările ar trebui să fie următoarele:
RADIAŢIE LASER
EVITAŢI EXPUNEREA DIRECTĂ
ASUPRA OCHILOR
LASER CLASA 3R
• În cazul în care avertizările sunt într-o limbă
străină, procedaţi în felul următor:
– Dezlipiţi de pe coală eticheta necesară.
– Poziţionaţi cu atenţie eticheta dezlipită
peste cea existentă.
– Apăsaţi pe etichetă.
ASAMBLARE
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 2)
PENTRU INSTALAREA ACUMULATORULUI
1. Eliberaţi opritorul (c) pentru a deschide uşa
magaziei (a). Introduceţi acumulatorul (v).
ATENŢIE: Laserul va funcţiona chiar
dacă uşa compartimentului pentru
acumulator nu este încuiată complet.
Pentru a asigura acumulatorul,
asiguraţi-vă întotdeauna că uşa
compartimentului pentru acumulator
este închisă şi încuiată.
2. Introduceţi acumulatorul înăuntru.
3. Închideţi uşa magaziei şi strângeţi opritorul.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL
1. Eliberaţi opritorul pentru a deschide uşa
magaziei.
2. Scoateţi acumulatorul.
3. Introduceţi acumulatorul în încărcător
pentru a-l reîncărca. (Studiaţi Procedeul de
încărcare.)
Setarea laserului
Laserul permite o serie de reglaje ce o fac utilă
pentru diverse aplicaţii.
ROTIREA MANUALĂ A CAPULUI
Laserul este prevăzut cu o apărătoare de
protecţie din aliaj în jurul capului pentru a preveni
deteriorarea accidentală din timpul activităţilor
din zona de lucru. Cu toate acestea, puteţi avea
acces la capul rotativ pentru a direcţiona manual
fascicolul pentru a fixa sau muta un semn.
AMPLASAREA PE PERETE (FIG. 3)
Dispozitivul de montare pe perete este utilizat
pentru montarea laserului pe o şină de perete
pentru facilitarea montării obiectelor pe tavan şi
a altor proiecte de nivelare de specialitate.
ATENŢIE: Înainte de a ataşa nivela
laserului pe o şină de perete sau
într-un colt al tavanului, asiguraţivă
că şina sau colţul sunt asigurate
corespunzător.
1. Aşezaţi laserul pe baza de montare (aa),
aliniaţi gaura (kk) de pe partea inferioară
a laserului cu gaura (bb) din baza de montare.
Rotiţi şurubul de montare (cc) pentru a fixa
laserul.
2. Ţineţi scala de măsurare cu montare pe
perete (dd) cu faţa la dumneavoastră, slăbiţi
şurubul de blocare a dispozitivului de montare
pe perete (ee) pentru a deschide ghearele
menghinei.
3. Fixaţi ghearele menghinei în jurul şinei de
perete sau a colţului tavanului şi strângeţi
şurubul de blocare a dispozitivului de montare
pe perete (ee) pentru a închide ghearele
menghinei pe şină. Asiguraţi-vă că şurubul
de blocare a dispozitivului de fixare pe perete
este strâns bine înainte de a începe să lucraţi.
ATENŢIE: Utilizaţi întodeauna
o consolă de tavan cu fir sau un
material asemănător, suplimentar faţă
de şurubul de blocare a dispozitivului
de montare pe perete, pentru a vă
ahuta să stabilizaţi nivela laser în timp
ce o montaţi pe perete. Treceţi firul prin
mânerul nivelei laser. NU treceţi firul
prin apărătoarea metalică de protecţie.
Suplimentar, puteţi folosi şuruburi
pentru a fixa dispozitivul de fixare pe
perete direct pe perete ca măsură de
siguranţă. Găurile de şurub (ff) sunt
situate în partea de sus a dispozitivului
de fixare pe perete.
4. Folosind şurubul de nivelare a bazei (gg),
aproximaţi o poziţie dreaptă de la perete.
5. Laserul poate fi reglat în sus şi în jos
în la înălţimea dorită pentru activitatea
dumneavoastră. Pentru a modifica înălţimea,
slăbiţi şurubul de blocare (hh) amplasat pe
latura stângă a dispozitivului de montare pe
perete.
6. Rotiţi şurubul de reglare (ii), amplasat pe
latura dreaptă a dispozitivului de montare
13
pe perete, pentru a mişca laserul în sus şi
în jos pentru a vă regla înălţimea. Utilizaţi
scala de măsurare a dispozitivului de montare
pe perete (dd) pentru a stabili semnul
dumneavoastră.
NOTĂ: Poate fi de ajutor să porniţi laserul şi
să rotiţi capul rottiv în aşa fel încât să indice
un punct pe una din scalele laserului. Ţinta
DEWALT este marcată la 38 mm (1-1/2”), prin
urmare, poate fi mai uşor să setaţi decalajul
laserului la 38 mm (1-1/2”) sub şină.
7. Odată ce aţi poziţionat laserul la înălţimea
dorită, strângeţi şurubul de blocare (hh) pentru
a menţine această poziţie.
AMPLASAREA PE TREPIED (FIG. 4)
1. Aşezaţi trepiedul într-o poziţie stabilă şi setaţi-l
la înălţimea dorită.
2. Asiguraţi-vă că partea superioară a acestuia
este cât mai dreaptă. Laserul se va auto-nivela
doar dacă partea superioară a trepiedului are
o abatere de ± 5° fde la linia de nivel. Dacă
laserul este amplasat prea sus faţa de linia
de nivel, acesta va emite un semnal sonor
de evertizare atunci când atinge limita plajei
sale de nivel. Acest lucru nu va deteriora în
niciun fel laserul, dar acesta nu va funcţiona
într-o situaţie "în afara limitei de nivel".
3. Asiguraţi laserul pe trepied înfiletând şurubul
filetat (jj) de pe trepied în orificiul mamă (kk)
de pe partea inferioară a laserului.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că trepiedul cu care
lucraţi are un şurub filetat de 5/8”–11 pentru
a asigura montarea în condiţii de siguranţă.
4. Porniţi laserul şi reglaţi viteza de rotire şi
dispozitivele de comandă după necesităţi.
AMPLASAREA PE PODEA (FIG. 5, 6)
Nivela laser poate fi poziţionată direct pe podea
pentru aplicaţii de nivelare şi de verificare
a verticalităţii cum ar fi construirea sheletului pentru
pereţi.
1. Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă şi relativ
dreaptă unde nu poate fi incomodat.
2. Setaţi laserul pentru funcţionarea în modul de
nivelare (fig. 6A) sau de măsurare cu plumb
(fig. 6B).
3. Porniţi laserul şi reglaţi viteza de rotire şi
dispozitivele de comandă după necesităţi.
NOTĂ: Laserul va fi mai uşor de setat pentru
aplicaţii pe perete dacă viteza de rotire este setată
la 0 rpms şi dacă este utilizată telecomanda pentru
a alinia laserul cu semnele de probă. Telecomanda
permite unei singure persoane să seteze laserul.
14
OPERARE
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
• Pentru a prelungi durata de viaţă
a acumulatorului ca urmare a unei încărcări,
opriţi laserul atunci când nu este utilizat.
• Pentru a asigura precizia aplicaţiilor efectuate,
verificaţi cât mai des calibrarea laserului.
Studiaţi Verificarea pe teren a calibrării din
capitolul Întreţinerea laserului.
• Înainte de a încerca să utilizaţi laserul,
asiguraţi-vă că unealta este amplasată pe
o suprafaţă relativ netedă şi stabilă.
• Marcaţi întotdeauna centrul liniei sau punctului
laser. Dacă marcaţi alte părţi ale fascicolului
la momente diferite, veţi obţine măsurători
eronate.
• Pentru a mări distanţa de lucru şi precizia,
poziţionaţi laserul în mijlocul zonei dvs. de
lucru.
• Atunci când îl ataşaţi la un trepied sau pe
perete, montaţi laserul cât mai stabil.
• Atunci când lucraţi în interior, o viteză mai
mică a capului rotativ va produce o linie mai
intensă; o viteză mai mare a capului rotativ va
produce o linie mai groasă.
• Pentru sporirea vizibilităţii fascicolului, utilizaţi
ochelarii pentru îmbunătăţirea vizibilităţii liniei
laser şi/sau o ţintă laser pentru a vă ajuta să
descoperiţi fascicolul.
• Reţineţi că modificările extreme de
temperatură pot determina mişcarea sau
deplasarea structurilor clădirilor, a trepiedelor,
metalice, a echipamentelor etc, acest lucru
putând afecta precizia. Verificaţi frecvent
acurateţea în timpul lucrului.
• Atunci când lucraţi cu Detectorul laser digital
DEWALT, setaţi viteza de rotire la cea mai
mare turaţie.
• Dacă laserul este scăpat sau suferă o izbitură
puternică, prevedeţi verificarea sistemului
de calibrare de către un centru de service
autorizat înainte de utilizare.
Panoul de control al laserului
(fig. 1)
Laserul este controlat de butonul de pornire (e),
selectorul de viteză/rotire (f), butonul pentru modul
de scanare (g) şi două săgeţi (h, i). Săgeţile
controlează mişcarea capului laserului la stânga şi
la dreapta atunci când acesta este utilizat în modul
de măsurare a verticalităţii cu plumb.
Pe panoul de control mai sunt şi patru inducatoare
cu LED-uri luminoase: pornire (j), nivelare axa
X (k), nivelare axa Y (l) şi modul privat pentru
telecomandă (m).
PORNIREA LASERULUI (FIG. 1)
1. Introduceţi acumulatorul încărcat complet.
Asiguraţi-vă că uşa compartimentului pentru
acumulator este bine închisă.
2. Apăsaţi uşor putonul de pornire (e) pentru
a pune în funcţiune laserul. Indicatorul cu LED
luminos de pornire (j) se va aprinde. Dacă
laserul nu este echilibrat, luminile axei X de
nivelare (k) şi/sau ale axei Y (l) vor clipi până
când laserul este echilibrat. Apăsaţi selectorul
de viteză/rotire (f) pentru a regla viteza de
rotire.
NOTĂ: Capul va începe sau va finaliza rotirea
odată ce laserul este echilibrat.
OPRIREA LASERULUI
Apăsaţi uşor putonul de pornire pentru a opri
laserul. Indicatorul luminos cu LED pentru pornire
nu va mai fi iluminat.
Butoanele panoului de control
al laserului (fig. 1)
BUTONUL DE PORNIRE
Pentru a opri complet laserul, trebuie să apăsaţi pe
butonul de pornire (e) de pe panoul de comandă.
De asemenea, laserul se va opri automat dacă
este lăsat în modul Stare de veghe pentru 8 ore.
NOTĂ: Apăsaţi butonul de pornire a telecomenzii
pentru a pune laserul în modul Stare de veghe. În
modul Stare de veghe, toate funcţiile unităţii laser
se opresc cu excepţia LED-ului de pornire de pe
panoul de comandă al unităţii laser care va clipi
periodic. Apăsaţi din nou butonul de pornire al
telecomzii pentru a activa unitatea laser.
BUTOANELE CU SĂGEŢI
Butoanele cu săgeţi (h, i) au utilităţi diferite în
funcţie de modul de operare al unităţii laser.
În modul de auto-nivelare orizontală:
Butoanele cu săgeţi reglează direcţia
fascicolului laser în modul de scanare sau
de focalizare (0 rpm).
În modul de auto-nivelare verticală:
Butoanele cu săgeţi mişcă fascicolul laser
la stânga sau la dreapta.
În modul manual:
Butoanele cu săgeţi sunt utilizate pentru
înclinarea capului laser.
NOTĂ: Studiaţi Utilizarea telecomenzii fără fir
pentru o descriere completă a modului manual de
funcţionare.
SELECTORUL DE VITEZĂ/ROTIRE
Selectroul de viteză/rotire (f) este utilizat pentru
reglarea vitezei de rotire a fascicolului laser cu
ajutorul celor 4 viteze setate din fabrică.
Viteza capului va trece prin cele 4 viteze iar apoi
va repeta secvenţa atunci când selectorul de
viteză/rotire este apăsat.
REŢINEŢI:
Viteză mică = Fascicol strălucitor
Viteză mare = Fascicol mai gros
NOTĂ: Selectorul de viteză/rotire are aceeaşi
funcţie ca selectorul de viteză/rotire de pe
telecomandă.
BUTON PENTRU MODUL DE SCANARE
Butonul pentru modul de scanare (g)este utilizat
pentru a face capul laserului să se încline în
faţă şi în spate, producând o linie laser scurtă
şi strălucitoare. Această linie scurtă este mai
strălucitoare şi mai vizibilă atunci când unitatea
este în modul de rotire completă.
Utilizarea modului de scanare:
Pentru a intra în modul de scanare,
apăsaţi şi eliberaţi butonul pentru modul
de scanare. Pentru a ieşi din modul de
scanare, apăsaţi şi eliberaţi butonul din
nou.
Dimensiunea şi direcţia zonei de scanare
poate fi controlată cu ajutorul butoanelor
cu săgeţi de pe panoul de control al unităţii
laser sau de pe telecomandă. Pentru
explicaţii mai detaliate, studiaţi Utilizarea
telecomenzii fără fir.
Dimensiunea şi direcţia zonei de scanare
poate fi controlată, de asemenea, manual
cu ajutorul modului de scanare definit de
utilizator:
1. Setaţi unitatea laser la 0 rpm (modul de
focalizare).
2. Rotiţi manual capul laserului pentru
a poziţiona fascicolul laser la una dintre
marginile zonei de scanare dorite.
3. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru
modul de scanare de pe panoul de
contol al unităţii laser. În timp ce ţineţi
apăsat butonul de scanare, rotiţi manual
15
capul laserului la marginea opusă
a zonei de scanare dorită.
Pentru activarea Modului Privat:
•
4. Eliberaţi butonul pentru modul de
scanare.
5. Laserul va scana între cele două puncte
selectate.
NOTĂ: Dacă butonul de scanare este apăsat
şi menţinut apăsat, dar capul laserului nu este
rotit manual, după patru secunde unitatea va
intra în modul privat sau în modul fără control
de la distanţă aşa cum este descris mai jos.
După 4 secunde, atât unitatea laser
cât şi telecomanda vor intra în modul
de funcţionare Privat. Ca şi confirmare,
unitatea laser va emite un semnal
sonor iar LED-ul de pe panoul de
comandă al laserului (m) (aflat lângă
simbolul lacătului închis) şi LED-ul de
pe telecomandă (u) (aflat lângă simbolul
lacătului închis) vor lumina.
IMPORTANT: Telecomanda nu poate fi
utilizată în modul de scanare definit de
utilizator.
MODURILE PUBLIC, PRIVAT ŞI FĂRĂ
CONTROL DE LA DISTANŢĂ
Atât laserul rotativ DW079 cât şi telecomanda au
capacitatea de a funcţiona atât în Modul Public,
sau Privat. Pentru ca laserul şi telecomanda să
funcţioneze împreună, ambele trebuie setate în
acelaşi mod de funcţionare. Unitatea laser poate fi
setată, de asemenea, pentru funcţionarea în modul
Fără comandă de la distanţă care o determină să
ignore toate comenzile de la telecomandă.
Modul Public
Unitatea laser poate recepţiona comenzi de
la orice telecomandă pentru laser DEWALT, şi
chiar de la câteva alte mărci de telecomenzi
pentru lasere. Acesta este modul de
funcţionare normal şi standard pentru unitatea
laser DW079.
Pentru activarea Modului Public:
•
Apăsaţi şi ţineţi apăsat selectorul de
viteză/rotire (f) (butonul este simbolizat
printr-un lacăt deschis).
•
Ca mod standard de funcţionare,
unitatea laser va porni în modul de
funcţionare Public dacă:
• Laserul a fost ultima dată utilizat în
modul de funcţionare Public
SAU
• Laserul a fost oprit pentru 8 ore
după ce a fost utilizat în modul de
funcţionare Public
SAU
• Acumulatorul a fost scos şi pus la loc.
Modul Privat
Unitatea laser va accepta comenzi doar de la
telecomanda desemnată de utilizator.
16
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru
modul de scanare (g) de pe panoul de
comandă al unităţii laser (simbolizat
printr-un lacăt închis) şi în acelaşi timp
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru
modul de scanare de pe telecomandă
(s) (simbolizat printr-un lacăt închis).
Modul Fără control de la distanţă
Acest mod de funcţionare determină unitatea
laser să ignore toate comenzile telecomenzii.
Pentru activarea Modului fără control de la
distanţă:
•
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul modului
de scanare (g) de pe panoul de
comandă al unităţii laser (simbolizat cu
un lacăt închis), dar nu apăsaţi niciun
buton pe telecomandă.
După 4 secunde, unitatea laser va emite
un semnal sonor iar LED-ul (m) de
lângă simbolul lacătului închis va lumina.
Telecomanda fără fir (Fig. 1)
Telecomanda permite unei persoane să opereze
şi să seteze laserul de la distanţă. Telecomanda
are un buton de pornire (n), buton pentru modul
manual (o), patru săgeţi (p, q), selector de viteză/
rotire (r) şi butonul pentru modul de scanare (s).
Pe telecomandă sunt două indicatoare luminoase
cu LED: transmite (t) şi mod privat (u).
TELECOMANDA: BUTONUL DE PORNIRE
Apăsaţi butonul de pornire a telecomenzii (n)
pentru a pune laserul în modul Stare de veghe. În
modul Stare de veghe, toate funcţiile unităţii laser
se opresc cu excepţia LED-ului de pornire (j) de
pe panoul de comandă al unităţii laser care va
clipi periodic. Apăsaţi din nou butonul de pornire al
telecomzii pentru a activa unitatea laser.
NOTĂ: Pentru a opri complet laserul, trebuie
să apăsaţi pe butonul de pornire de pe panoul
de comandă. De asemenea, laserul se va opri
automat dacă este lăsat în modul Stare de veghe
pentru 8 ore.
TELECOMANDA: BUTON PENTRU MODUL
MANUAL
Pentru a activa modul manual, apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul pentru modul manual de pe
telecomandă (o) pentru 3 secunde. Modul
manual trebuie activat pentru a utiliza funcţia de
înclinare manuală. (Studiaţi Utilizarea modului de
înclinare manuală pentru o descriere completă
a acestei funcţii.)
Pentru a reactiva funcţia de auto-nivelare
completă, apăsaţi din nou şi ţineţi apăsat butonul
pentru modul manual pentru 3 secunde.
Utilizarea modului de înclinare manuală:
Modul de înclinare manuală a uneltei DW079
permite dezactivarea funcţiei de auto-nivelare
pe o axă (direcţie) pentru ca laserul să poată fi
înclinat pe acea axă. Cealaltă axă va continua
să se auto-niveleze, asigurând înclinarea
fascicolului laser doar în direcţia aşteptată.
Intrarea şi ieşirea din modul de înclinare
manuală:
•
Pentru a activa modul de înclinare
manuală, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul pentru modul manual de pe
telecomandă (o) pentru 3 secunde.
•
Pentru a reactiva funcţia de autonivelare completă, apăsaţi din nou
şi ţineţi apăsat butonul pentru modul
manual pentru 3 secunde.
Setarea direcţiei de înclinare:
•
Atunci când modul de înclinare manuală
este activat, unitatea activează automat
modul manual de înclinare pe axa Y.
Acesta permite utilizatorului să încline
laserul în direcţia axei Y, aşa cum este
indicat de "ţintele" de pe apărătoare.
În anumite situaţii, poate fi necesară
înclinarea laserului în direcţia axei X.
Direcţia modului de înclinare manuală
poate fi modificată înainte şi înapoi între
axele X şi Y după cum urmează:
– Imediat (în decurs de 5 secunde)
după intrarea în modul de înclinare
manuală, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul cu săgeata la dreapta de pe
telecomandă pentru a activa modul de
înclinare pe axa X.
– Unitatea poate fi trecută înapoi în
modul manual de înclinare pe axa
Y apăsând imediat şi ţinând apăsat
butonul cu săgeata la stânga de pe
telecomandă.
– Pentru modificarea modului de
înclinare manuală la un moment
ulterior, reactivaţi funcţia de autonivelare completă, apoi activaţi din
nou modul de înclinare manuală şi
urmaţi procedura de selectare a axelor
descrisă mani sus.
Indicatorii luminoşi cu LED X şi Y de pe
panoul de comandă al unităţii laser (k, l)
vor indica direcţia de înclinare manuală
care este selectată. Axa controlată manual
este indicată printr-un LED stins iar axa cu
auto-nivelare este indicată printr-un LED
iluminat.
Setarea gradului de înclinare:
Odată ce modul de înclinare manuală
este activat, gradul de înclinare poate fi
reglat manual prin oricare din metodele
următoare:
• Utilizaţi butoanele cu săgeţi în sus şi
în jos de pe panoul de comandă (h, i)
pentru a înclina în sus şi în jos capul
rotativ al laserului.
SAU
• Utilizaţi butoanele cu săgeţi în sus şi
în jos de pe telecomandă (p) pentru
a înclina în sus şi în jos capul rotativ al
laserului.
SAU
• Întreaga unitate laser poate fi înclinată
în sus şi în jos prin aşezarea ei pe
o suprafaţă înclinată. Asiguraţi-vă că
unitatea laser este în aşa fel poziţionată
încât direcţia înclinării manuale să fie
aliniată în aceeaşi direcţie cu suprafaţa
înclinată.
TELECOMANDA: BUTOANELE CU SĂGEŢI
Butoanele cu săgeţi (p, q) au utilităţi diferite în
funcţie de modul de operare al unităţii laser.
În modul de auto-nivelare orizontală:
Săgeţile în sus şi în jos (p) reglează lungimea
liniei laser în modul de scanare.
Săgeţile la stânga şi la dreapta (q) reglează
direcţia fascicolului laser în modul de scanare
sau de focalizare (0 rpm).
În modul de auto-nivelare verticală:
Săgeţile în sus şi în jos (p) reglează poziţia
liniei laser în modul de scanare.
Săgeţile la stânga şi la dreapta (q) mişcă
fascicolul laser la stânga şi la dreapta.
17
În modul manual:
Butoanele cu săgeţi (p) sunt utilizate pentru
înclinarea capului laserului în sus şi în jos în
direcţia axelor X sau Y aşa cum este marcat
pe apărătoarea unităţii laser.
TELECOMANDA: SELECTORUL DE VITEZĂ/
Pentru activarea Modului Public:
•
Apăsaţi şi ţineţi apăsat selectorul de
viteză/rotire (r) (butonul este simbolizat
printr-un lacăt deschis) pentru
4 secunde.
•
După o perioadă de 8 ore de inactivitate,
telecomanda va intra automat în modul
Public.
•
După înlocuirea acumulatorului,
telecomanda va intra automat în modul
Public.
ROTIRE
Selectroul de viteză/rotire (r) este utilizat pentru
reglarea vitezei fascicolului laser cu ajutorul celor 4
viteze setate din fabrică.
NOTĂ: Selectorul de viteză/rotire are aceeaşi
funcţie ca selectorul de viteză/rotire de pe panoul
de comandă al unităţii laser.
TELECOMANDA: BUTON PENTRU MODUL DE
SCANARE
Butonul pentru modul de scanare (s) este utilizat
pentru a face capul laserului să se încline în
faţă şi în spate, producând o linie laser scurtă
şi strălucitoare. Această linie scurtă este mai
strălucitoare şi mai vizibilă atunci când unitatea
este în modul de rotire completă.
Utilizarea modului de scanare:
Pentru a intra în modul de scanare,
apăsaţi şi eliberaţi butonul pentru modul
de scanare. Pentru a ieşi din modul de
scanare, apăsaţi şi eliberaţi butonul din
nou.
Dimensiunea şi direcţia zonei de scanare
poate fi controlată cu ajutorul butoanelor
cu săgeţi de pe panoul de control al
unităţii laser sau de pe telecomandă.
Pentru o explicaţie mai detaliată, studiaţi
Butoanele cu săgeţi din capitolul
Butoanele panoului de comandă
a laserului.
IMPORTANT: Telecomanda nu poate fi
utilizată în modul de scanare definit de
utilizator.
TELECOMANDA: MODUL PUBLIC ŞI PRIVAT
Atât laserul rotativ DW079 cât şi telecomanda au
capacitatea de a funcţiona atât în Modul Public,
sau Privat. Pentru ca laserul şi telecomanda să
funcţioneze împreună, ambele trebuie setate în
acelaşi mod de funcţionare.
Modul Public
Telecomanda trimite semnale care este posibil
să fie recepţionate de mai multe unităţi laser
precum şi de alte modele de unităţi laser.
Acesta este modul de funcţionare normal şi
standard pentru telecomandă.
18
Modul Privat
Telecomanda trimite semnale care pot fi
recepţionate doar de unitatea laser destinată.
Pentru activarea Modului Privat:
•
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru
modul de scanare al telecomenzii (s)
(indicat printr-un lacăt închis lângă el) şi
în acelaşi timp, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul pentru modul de scanare (g) de
pe panoul de comandă al unităţii laser
(indicat printr-un lacăt închis).
După 4 secunde, atât telecomanda cât
şi unitatea laser vor intra în modul de
funcţionare Privat. Ca şi confirmare,
unitatea laser va emite un semnal sonor
iar LED-ul de pe panoul de comandă
al unităţii laser (m) (aflat lângă simbolul
lacătului închis) şi LED-ul de pe
telecomandă (u) (aflat lângă simbolul
lacătului închis) vor lumina.
Nivelul de alertă al
instrumentului
DW079 are o funcţie integrată de alarmarecare
alertează utilizatorul dacă unitatea a fost deranjată
după ce aceasta şi-a activat funcţia de autonivelare. Unitatea laser va înceta să se rotească,
indicatoarele luminoase cu LED de pe panoul de
comandă vor lumina şi se va emite un semnal
sonor.
PENTRU RESETAREA UNITĂŢII LASER
PENTRU UTILIZARE CONTINUĂ
• Opriţi şi porniţi din nou unealta cu ajutorul
butonului de pornire de pe panoul de comandă
al unităţii laser.
SAU
• Puneţi unealta în modul Stare de veghe şi
apoi activaţi-o din nou cu ajutorul butonului de
pornire de pe telecomandă.
NOTĂ: Verificaţi întotdeauna setările laserului
după ce s-a declanşat nivelul de alertă
a instrumentului.
Accesoriile laserului
OCHELARI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
VIZIBILITĂŢII LINIEI LASER (FIG. 7)
Aceşti ochelari cu lentile roşii îmbunătăţesc
vizibilitatea fascicolului laser în condiţii de lumină
puternică sau pentru distanţele lungi, atunci când
laserul este utilizat pentru aplicaţii în interior.
Aceşti ochelari nu sunt necesari pentru operarea
laserului.
PERICOL: Pentru a reduce riscul de
vătămare personală gravă, nu priviţi
niciodată direct în fascicolul laser, chiar
dacă purtaţi sau nu aceşti ochelari.
ATENŢIE: Aceşti ochelari nu sunt
ochelari de protecţie omologaţi şi nu
trebuie purtaţi atunci când operaţi alte
unelte. Aceşti ochelari nu împiedică
fascicolul laser de a pătrunde în ochii
dumneavoastră.
ŢINTA (FIG. 8)
Ţinta laser ajută în localizarea şi marcarea
fascicolului laser. Aceasta sporeşte vizibilitatea
fascicolului laser atunci când acesta trece peste
ea. Ţinta este marcată cu scale standard şi
metrice. Facicolul laser trece prin plasticul roşu şi
se reflectă pe banda reflectorizantă de pe partea
cealaltă. Magnetul aflat în partea superioară
a ţintei are rolul de a prinde ţinta de şina tavanului
sau de stâlpii metalici pentru a determina poziţiile
firului de plumb şi a nivelului. Pentru obţinerea
celor mai bune rezultate atunci când utilizaţi ţinta,
emblema DEWALT ar trebui să fie cu faţa înspre
dumneavoastră.
DETECTOR LASER DIGITAL (FIG. 9)
Detectorul ajută la localizarea poziţiei fascicolului
laser în condiţii de lumină puternică sau pe
distanţe lungi. Acesta produce atât semnale
vizuale cât ţi sonore pe măsură ce capul rotativ
trece peste detector.
Detectorul poate fi folosit atât în interior cât şi în
exterior, ori de câte ori este necesară localizarea
fascicolului laser.
Acesta nu poate fi utilizate cu lasere nerotative dar
este compatibil cu majoritatea laserelor rotative cu
fascicol roşu sau infraroşu (invizibil) de pe piaţă.
Detectorul laser digital DEWALT poate fi utilizat
cu sau fără dispozitivul de prindere al acestuia.
Atunci când este utilizat împreună cu dispozitivul
de prindere, detectorul poate fi poziţionat pe o miră
gradată, miră de nivelment, stâlp sau pilon.
Precizia
Atunci când laserul este utilizat împreună cu
detectorul, nivelul de precizie al detectorului trebuie
adăugat celui al laserului.
• Precizie constantă (detectorul în amplasare
limitată)
± 1,0 mm
• Precizie nominală (detectorul în cadru larg)
± 3,0 mm
Pentru obţinerea celor mai precise rezultate,
începeţi operarea utilizând cadrul limitat şi
terminând cu cadrul larg.
Montarea detectorului pe o miră gradată (fig. 9)
1. Pentru a fixa detectorul pe o mitră gradată,
mai întâi ataşaţi-l de dispozitivul de fixare
prin apăsarea încuietorii acestuia (ll). Culisaţi
şinele (mm) dispozitivului de fixare pe şina
(nn) detectorului până când încuietoarea (oo)
intră în gaura de blocare (pp) de pe detector.
2. Deschideţi ghearele menghinei dispozitivului
rotind şurubul de fixare (qq) în sens invers
acelor de ceasornic.
3. Poziţionaţi detectorul la înălţimea dorită şi rotiţi
şurubul de fixare în sensul acelor de ceasornic
pentru a asigura dispozitivul pe miră.
4. Pentru a efectua reglaje pe înălţime, slăbiţi
uşor menghina, repoziţionaţi şi strângeţi la loc.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate cu acest produs,
utilizarea acestora cu acest laser
poate fi riscantă. Pentru a reduce
riscul de vătămare, se recomandă
numai utilizarea de accesorii DEWALT
împreună cu acest produs.
Acestea sunt:
• Detector laser digital DEWALT DE0772
• Mitră gradată DEWALT DE0734
• Trepied DEWALT DE0735
• Trepied DEWALT DE0736
• Mitră gradată DEWALT DE0737
• Suport gradat DEWALT DE0738
• Încărcător Li-Ion DEWALT DE9135
19
• Acumulatori DEWALT:
Tensiune
9,6
12
NiCd
NiMH
Li-Ion
DE9061
–
–
DE9071/DE9075 DE9501
–
14,4 DE9091/DE9092 DE9502 DE9140
18
DE9095/DE9096 DE0503 DE9180
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
ÎNTREŢINEREA
Unitatea dvs. laser DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a laserului şi de curăţarea în mod
regulat.
• Pentru a menţine precizia aplicaţiilor efectuate,
verificaţi cât mai des calibrarea laserului.
Studiaţi Verificarea calibrării în teren.
• Verificarea calibrării şi alte reparaţii de
întreţinere pot fi efectuate de centrele de
service DEWALT.
• Atunci când nu utilizaţi laserul, depozitaţi-l în
valiza de depozitare şi transport furnizată.
• Nu depozitaţi laserul în valiză dacă acesta
este ud. Uscaţi părţile exterioare cu cârpă
moale şi uscată şi lăsaţi aerul să se usuce la
aer.
Verificările în teren a calibrării nu calibrează
laserul. Aceste verificări indică dacă laserul asigură
o linie corectă de nivel şi pentru firul de plumb
şi nu corectează erorile capacităţii de nivelare şi
măsurare cu firul de plumb a laserului.
Aceste verificări ţin locul calibrărilor profesionale
efectuate de un centru de service DEWALT.
VERIFICAREA CALIBRĂRII NIVELULUI (AXA X)
1. Aşezaţi un trepied între doi pereţi care sunt
la cel puţin 15 m (50 picioare) distanţă unul
de altul. Locaţia exactă a trepiedului cu este
foarte importantă.
2. Montaţi unitatea laser pe trepied în aşa fel
încât axa X să fie îndreptată direct spre unul
dintre pereţi.
3. Porniţi unitatea laser şi lăsaţi-o să se autoniveleze.
4. Marcaţi şi măsuraţi punctele A şi B de pe
pereţi aşa cum este descris în Figura 10.
5. Rotiţi întraga unitate laser la 180º pentru ca
axa X să fie îndreptată direct spre peretele
opus.
6. Lăsaţi unitatea laser să se auto-niveleze şi
marcaţi şi măsuraţi punctele AA şi BB de pe
pereşi aşa cum este descris în Figura 11.
7. Calculaţi abaterea totală după ecuaţia:
Abatere Totală = (AA – A) – (BB – B)
8. Comparaţi abaterea totală cu limitele
admisibile menţionate în tabelul următor.
• Nu depozitaţi laserul la temperaturi sub -18 °C
(0 °F) sau mai mari de 41 °C (105 °F).
Distanţa între pereţi
Abatere
admisibilă
• Încărcătorul nu poate fi reparat. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
încărcătorului.
L = 15 m (50 picioare)
3 mm (0,125")
L = 25 m (80 picioare)
5 mm (0,2")
Verificarea calibrării în teren
(fig. 10-12)
L = 50 m (160 picioare)
10 mm (0,4")
AVERTISMENT: Asiguraţi întotdeauna
calibrarea capului laser de către un
agent de service calificat.
Verificarile în teren a calibrării trebuie efectuate
frecvent.
NOTĂ: Ca parte a garanţiei DEWALT,
proprietarul are dreptul la o calibrare
GRATUITĂ la centrul de service în timpul
primului an. Completaţi bonul inclus şi
returnaţi-l împreună cu laserul şi cu dovada
actelor de achiziţie la un reprezentant autorizat
DEWALT. Va fi emis un certificat fără costuri
suplimentare.
20
VERIFICAREA CALIBRĂRII NIVELULUI (AXA Y)
Repetaţi procedurile de mai sus, dar cu unitatea
laser poziţiontă în aşa fel încât axa Y să fie
îndreptată direct spre pereţi.
VERIFICAREA ABATERII MĂSURĂTORII CU FIR
CU PLUMB (FIG. 12)
1. Uzilizaţi o greutate standard de plumb ca şi
referinţă şi marcaţi marginea superioară şi cea
inferioară a peretelui. (Aveţi grijă să marcaţi
peretele şi nu podeaua sau tavanul.)
2. Aşezaşi laserul rotativ stabil pe podea la
aproximativ 1 m (3’) de perete.
3. Porniţi laserul şi îndreptaţi raza spre
semnul de pe matginea inferioară a peretelui.
Apoi, cu ajutorul săgeţilor în sus/în jos de pe
telecomandă, rotiţi raza în sus. Dacă centrul
razei scanează peste semnul de pe marginea
inferioară a peretelui, laserul este calibrat
corect.
NOTĂ: Această verificare ar trebui efectuată pe un
perete care să nu fie mai mic decât cel mai înalt
perete pentru care va fi utilizat acest laser.
Curăţarea
AVERTISMENT:
• Deconectaţi încărcătorul înainte
de curăţarea acestuia. Murdăria
şi unsoarea pot fi eliminate de pe
partea exterioară a încărcătorului
folosind o cârpă sau o perie moale
nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice
altă soluţie de curăţare.
• Scoateţi acumulatorul înainte de
a curăţa unitatea laser.
• Nu utilizaţi niciodată solvenţi sau
alte produse chimice puternice
pentru curăţarea componentelor
nemetalice ale laserului. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat.
• Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unitate; nu
scufundaţi niciodată vreo parte
a unităţii în lichid.
• Nu utilizaţi niciodată dispozitive cu
aer comprimat pentru curăţarea
laserului.
• Menţineţi fantele de ventilaţie libere
şi curăţaţi carcasa în mod regulat cu
o cârpă moale.
• Apărătoarea flexibilă din cauciuc
poate fi curăţată cu o cârpă umedă
fără scame cum ar fi o bucată de
bumbac. UTILIZAŢI NUMAI APĂ —
NU utilizaţi substanţe de curăţat sau
solvenţi. Lăsaţi unitatea să se usuce
la aer înainte de a o depozita.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
• În unele condiţii, lentilele de
sticlă din interiorul capului rotativ
colectează ceva mizerie sau resturi.
Acest lucru va afecta calitatea
fascicolului şi modul de funcţionare.
Lentilele ar trebui curăţate cu un
beţişor de ureche umezit cu apă.
21
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt reciclabile.
Duceţi acumulatorii la reprezentantul dvs. sau
la un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
zst00188393 - 14-09-2012
22
23
Download PDF

advertising