DW079 | DeWalt DW079 LASER instruction manual

567000 - 10 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW079
1. ábra
d
c
a
t
o
b
n
p
q
s
m
r
e
j
k
l
u
f
h
g
i
c
2. ábra
v
w
z
y
w
v
2
x
a
3. ábra
ff
hh
ee
dd
hh
bb
ee
ii
cc
aa
gg
cc
gg
kk
bb
cc
5. ábra
4. ábra
kk
jj
3
6. ábra
A
B
7. ábra
8. ábra
9. ábra
pp
mm
nn
4
oo
ll
qq
10. ábra
A
B
L
11. ábra
AA
BB
L
12. ábra
5
FORGÓLÉZER
DW079
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
cég gyártmánya mellett döntött. Sokéves
tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
V
Típus
Fordulatszám
min-1
Lézer osztály
Védelmi osztály
Pontosság
mm/m
Önszintező tartomány
°
Üzemi hőmérséklet
°C
Állvány csatlakoztatás menete
Súly (akkumulátor nélkül)
kg
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Hozzávetőleges töltési idő
Súly
DW079
9,6, 12, 14,4, 18
1
0–600
3R
IP54
± 0,1
±5
-5 – +50
5/8”–11
2,0
V
kg
DE9503
NiMH
18
1,1
DE9116
VAC
230
NiCd/NiMH
perc
60
(2,0 Ah-s akkumulátoroknál)
kg
0,4
Biztosítékok
Európa 230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és
230 V-os szerszámok 13 amperes,
Írország
a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet
jelöl, amely halálos vagy súlyos
sérüléshezvezet.
6
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
lehetséges veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
VIGYÁZAT: Szimbólum nélkül olyan
potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl,
amely anyagi károkkal járhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Biztonsági előírások lézeres
készülékekhez
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el és
sajátítson el minden útmutatást. Az
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
• Ne használja a készüléket
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok
meggyulladhatnak.
• A lézert csak a hozzá kijelölt telepekkel
használja. Más típusú telep használata tüzet
okozhat.
• A használaton kívüli lézeres készüléket
gyermekektől és más, használatukban
járatlan személyektől elzárt helyen tárolja.
Gyakorlatlan felhasználó kezében a lézer
veszélyes.
• Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja a készülékéhez. Ugyanaz
a tartozék, amely megfelel az egyik lézerhez,
sérülést okozhat egy másik készüléknél.
• A szerszám szervizelését képzett
szakszemélyzetnek KELL végeznie.
Képzetlen személy által végzett javítás,
szervizelés vagy karbantartás sérüléshez
vezethet. A legközelebbi DEWALT
márkaszerviz elérhetőségét megtalálja
kézikönyvünk hátsó borítóján, a DEWALT
márkaszervizek listáján, vagy a www.2helpU.
com honlapon.
• Ne nézzen optikai készülékkel (pl. távcső
vagy tranzitműszer) a lézersugárba. Ez
súlyos szemsérülést okozhat.
• Úgy helyezze el a lézert, hogy senki ne
nézhessen szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne helyezze a lézert tükröző felület
közelébe, amely a sugarat valakinek
a szemébe tükrözhetné. Ez súlyos
szemsérülést okozhat.
• Kapcsolja ki a lézert amikor nem
használja. Ha bekapcsolva hagyja, nagyobb
annak a veszélye, hogy valaki belenéz
a lézersugárba.
• Ne működtesse a lézert gyermekek
közelében, és ne engedje, hogy gyermekek
működtessék. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne távolítsa el és ne rongálja meg
a figyelmeztető címkéket. Ha a címkéket
eltávolítja, a lézer használói vagy mások
akaratlanul is sugárzásveszélynek lehetnek
kitéve.
• Egyenletes felületre helyezze a lézeres
készüléket. Ha leesik, megsérülhet vagy
súlyos személyi sérülést okozhat.
• Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Ha hosszú
hajat visel, használjon hajvédőt. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak
a mozgó alkatrészekbe. A szellőzőnyílásokat
is kerülni kell, mert gyakran mozgó alkatrészek
vannak mögöttük.
Kiegészítő biztonsági előírások
lézeres készülékekhez
• Ez a lézeres készülék 3R osztályúnak felel
meg a DIN EN 60825-1:2007 (max 5 mW,
600–680 nm) szabvány szerint. A lézerdiódát
ne cserélje más típusúra. A sérült lézert
márkaszervizzel javíttassa meg.
• A lézeres készüléket csak képzett személyek
helyezhetik üzembe, állíthatják be és
üzemeltethetik. Azokat a területeket, ahol
3R osztályú lézert használnak, megfelelő
figyelmeztető jelzéssel kell ellátni.
• Csak lézervonalak kivetítésére használja.
• Az első használat előtt ellenőrizze, hogy
a címkén szereplő biztonsági figyelmeztetések
az Ön nyelvén vannak-e írva. Ne használja
a készüléket, ha nincsenek rajta az Ön
nyelvén írott figyelmeztetések!
• Mivel a 3R osztályú lézeres készülék
nagyobb távolságokra is jó láthatóságot
biztosít, a szemkárosodás veszélye a teljes
alkalmazási tartományban változatlan.
• Mindig olyan helyzetbe állítsa a lézert,
hogy a sugár senkit ne érhessen
szemmagasságban. Lépcsők és
fényvisszaverő felületek közelében különös
óvatosságot tanúsítson.
Maradványkockázatok
• A következő veszélyek együtt járnak
a készülék használatával:
– A lézersugárba történő belenézés miatt
bekövetkező sérülések.
A készüléken lévő jelölések
A készüléken a következő piktogramok találhatóak:
FIGYELMEZTETÉS: A kezelőszervek
itt megadottaktól eltérő használata
vagy itt fel nem sorolt műveletek
végzése sugárzásveszélyt
teremthet.
FIGYELMEZTETÉS! NE SZERELJE
SZÉT A FORGÓLÉZERT. Nincsenek
benne felhasználó által szervizelhető
alkatrészek. Ha szétszereli
a forgólézert, elveszti a garanciát.
Semmilyen átalakítást ne végezzen
a terméken. Az átalakított lézeres
eszköz sugárzásveszélyt teremthet.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Figyelmeztetés lézersugárzásra.
3R osztályú lézer.
Védelmi osztály: IP54.
7
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a lézeres
készülék aljára, az állvány rögzítésére szolgáló
csavarmenetek mellé van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT:
Ez a kézikönyv akkumulátortöltőkre vonatkozó
fontos biztonsági és kezelési útmutatásokat
tartalmaz.
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és a készüléken
megtalálható minden útmutatást és biztonsági
figyelmeztetést.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség
230 Volt. Ne próbálgassa
elektromosságot jól vezető tárggyal. Ez
akár halálos áramütéssel is járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön ezzel a töltővel. Más típusú
akkumulátor felrobbanhat, személyi
sérülést és anyagi kárt okozva.
VIGYÁZAT: Bizonyos körülmények
mellett az áramforrásra kapcsolt
töltő belsejében lévő töltőérintkezők
közé kerülő idegen anyag zárlatot
okozhat. A töltő üregeitől távol kell
tartani az áramot jól vezető idegen
anyagokat, például (a teljesség
igénye nélkül) acélforgács, alufólia és
egyéb fémrészecskék. Mindig húzza
ki a töltőt a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő tápkábelét
a konnektorból.
• NE is próbálja az akkumulátort olyan
töltővel tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden más
8
célú felhasználás tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• Ne a kábelénél, hanem a dugaszánál fogva
húzza ki a konnektorból. Így csökkenti a
dugasz és a kábel sérülésének veszélyét.
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy
akár halálos áramütést is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, mert az eltorlaszolhatja
a szellőzőnyílásokat, és a készülék belseje
túlmelegedhet. Hőt kibocsátó tárgyaktól távolra
helyezze a töltőt. A töltő a készülékház tetején
és alján lévő szellőzőnyílásokon át szellőzik.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
csatlakozódugasszal — ezeket azonnal
cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket egy
márkaszervizbe.
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem jutassa el
egyik márkaszervizbe, ha karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
belőle az akkumulátort, mert attól még nem
szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltő
A DE9116 típusú töltővel 7,2–18 V-os NiCd és
NiMH akkumulátorokat tölthet.
A DE9135 típusú töltővel 7,2–18 V-os NiCd, NiMH
vagy Li-ion akkumulátorokat tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy terveztük
őket, hogy a lehető legegyszerűbben kezelhetők
legyenek.
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
Töltési folyamat (2. ábra)
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség
230 volt. Ne próbálgassa
elektromosságot jól vezető tárggyal.
Ez akár halálos áramütéssel is járhat.
A Li-ion akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
1. A töltőt (x) az akkumulátor behelyezése előtt
dugaszolja megfelelő konnektorra.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
2. Helyezze az akkumulátort (v) a töltőbe. A piros
(töltésjelző) fény folyamatos villogással jelzi,
hogy a töltés megkezdődött.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos piros
fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött,
használhatja vagy a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A NiCd, NiMH és Li-Ion
akkumulátorok maximális teljesítménye és
élettartama érdekében az első használat előtt
legalább 10 órán át töltse az akkumulátort.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
teljesen feltöltve
késleltetés meleg/
hideg akkumulátor miatt
cserélje ki az akkumulátort
hiba
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor
egyes celláinak töltöttségét egyenlíti ki, az
akkumulátor csúcskapacitásánál. Az akkumulátort
hetente vagy mindannyiszor frissíteni kell, amikor
már nem nyújt a korábbival azonos teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze az
akkumulátort a töltőbe. Hagyja legalább 10 órás
időtartamra a töltőben.
Késleltetés meleg/hideg
akkumulátor miatt
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót.
Ezután az ismertetett eljárás szerint végezze
a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne használja az akkumulátort
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Amikor az akkumulátort
a töltőbe helyezi vagy onnan kiveszi, a por
vagy a gőzök meggyulladhatnak.
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet, ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a készüléket
és az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40˚ C-ot (105° F) (például pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Soha semmilyen okból ne
próbálja szétbontani az akkumulátort.
Ha az akkumulátor háza megrepedt
vagy más módon megsérült, ne tegye
a töltőbe. Ne nyomja össze, ne ejtse
le, ne sértse fel az akkumulátort.
Ne használjon olyan akkumulátort,
amelyet erős ütés ért, leesett vagy
más módon sérült (azaz szeggel
kilyukasztották, kalapáccsal ráütöttek,
ráléptek stb.). Ez akár halálos
áramütéssel is járhat. A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
céljából vissza kell juttatni a szervizbe.
9
VIGYÁZAT: Ha a töltőt nem
használja, az oldalára fektetve olyan
stabil felületre helyezze, ahol nem
fenyegeti a felborulás vagy leesés
veszélye. Némelyik nagy méretű
akkumulátorral felszerelt szerszám
függőlegesen is ráállítható az
akkumulátorra, de könnyen felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
NIKKEL-KADMIUM (NiCd) VAGY NIKKEL-FÉMHIDRID (NiMH) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben az
akkumulátor felrobbanhat.
• Szélsőséges hőmérséklet mellett
előfordulhat, hogy az akkumulátor celláiból
szivárog valamennyi folyadék. Ez nem
jelent hibát.
Viszont, ha a külső szigetelő burok törött:
a. és az akkumulátorból folyadék került
a bőrére, azonnal mossa néhány percen át
szappanos vízzel.
b. és az akkumulátorból folyadék került
a szemébe, öblítse legalább 10 percig tiszta
vízzel, és azonnal kérjen orvosi segítséget.
(Egészségügyi megjegyzés: A folyadék
25–35%-os káliumhidroxid oldat.)
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION
(Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és más
mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le lágy
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutna, tartsa nyitva
a szemét, és
öblítse vízzel 15 percig vagy amíg az irritáció
meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre van
szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy az
elektrolit folyékony szerves karbonátok és
lítiumsók elegyéből áll.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátorfolyadék meggyulladhat.
10
Akkumulátor védőkupak
(2. ábra)
Az akkumulátorhoz mellékelt védőkupak védi
a töltőről leválasztott akkumulátor pólusait.
Védőkupak nélkül az akkumulátor pólusait kilazult
fémtárgyak rövidre zárhatnák, ami tüzet okozna,
és megrongálná az akkumulátort.
1. Vegye le az akkumulátor védőkupakját (z),
mielőtt a töltőbe vagy a készülékbe helyezi.
2. Ha az akkumulátort a töltőből vagy
a készülékből kiveszi, azonnal helyezze vissza
a védőkupakot (z) a pólusaira.
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt az
akkumulátort eltenné a helyére vagy
a kezében hordozná, győződjön meg
arról, hogy a védőkupak a helyén van.
Akkumulátor (2. ábra)
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DW079 típusú készülék DEWALT 12, 14,4 és
18 voltos V NiMH és DEWALT 9,6, 12, 14,4 és
18 voltos NiCd akkumulátorokkal működik.
A DW079 típusú készülék DEWALT 14,4 és 18
voltos lítium-ion akkumulátorokkal is használható.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra a hűvös és száraz, közvetlen
napfénytől, túl nagy melegtől és hidegtől
védett helyek a legalkalmasabbak.
MEGJEGYZÉS: A Li-ion akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. Az akkumulátor és a töltő minden károsodás
nélkül hosszabb ideig tárolható. Megfelelő
körülmények között 5 évig vagy annál tovább
is tárolhatók.
Címkék a töltőn és
az akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Akkumulátor töltése.
Akkumulátor feltöltve.
1 lézersugár hatásfokát növelő szemüveg
1 detektor
Hibás akkumulátor.
1 detektorrögzítő
1 tartozékdoboz
Késleltetés meleg/hideg akkumulátor
miatt.
Ne próbálgassa áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Csak DEWALT akkumulátor töltésére
használja, mert más akkumulátor
felrobbanhat, sérülést és anyagi kárt
okozva.
Víztől óvja.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
NiMH, a NiCd+ és a lítium-ion
akkumulátorokat ne dobjon tűzbe.
NiMH és NiCd
akkumulátorok töltéséhez.
Li-ion akkumulátorok töltéséhez.
A töltési időtartamokat lásd a műszaki
adatoknál.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 forgólézer
1 távirányító
2 9 V-os telep
1 falitartó
1 célkártya
1 töltő (DW079KH típusnál)
1 akkumulátor (DW079KH típusnál)
1 kezelési útmutató
MEGJEGYZÉS: Az N típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő.
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A készülék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1–3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DW079 típusú forgólézert professzionális
alkalmazásoknál lézervonalak kivetítéséhez
terveztük. A készülék mind belső mind külső térben
használható vízszintes és függőleges irányú
szintezéshez. A készülék állandó lézerpontot
is képes kialakítani, amely közvetlenül kézzel
irányítható egy jelzés létrehozásának vagy
átvitelének céljából. Használható álmennyezetek
készítésénél, fal és alapok, illetve deszkabélések
szintezésénél.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a lézeres készülék professzionális szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a készülékhez. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
LÉZERES KÉSZÜLÉK (1. ÁBRA)
a. Nyílásfedél
b. Hordfogantyú
c. Nyílásfedél retesze
d. Forgó lézerfej
e. Üzemi kapcsoló
f. Forgási sebesség gomb
g. Pásztázó üzemmód gomb
h. Iránymutató nyíl: fel
i. Iránymutató nyíl: le
j. Bekapcsolt állapot LED jelzője
k. X tengely LED jelzője
11
l. Y tengely LED jelzője
m. Személyes mód LED jelzője
TÁVIRÁNYÍTÓ (1. ÁBRA)
n. Üzemi kapcsoló
o. Kézi üzemmód gomb
p. Iránymutató nyilak: fel/le
q. Iránymutató nyilak: balra/jobbra
r. Forgási sebesség gomb
s. Pásztázó üzemmód gomb
t. Bekapcsolt állapot LED jelzője
u. Kézi üzemmód LED jelzője
TÖLTŐ (2. ÁBRA)
v. Akkumulátor
w. Kioldógombok
x. Töltő
y. Töltésjelző (piros)
z. Akkumulátor védőkupak
FALITARTÓ (3. ÁBRA)
aa. Falitartó alaplapja
bb. Alaplap rögzítőfurata
cc. Rögzítőgomb
dd. Skála
ee. Rögzítő zárógombja
ff. Rögzítőfuratok
gg. Alaplap szintbeállító gombja
hh. Lezáró gomb
ii. Állítógomb
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos
feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze,
hogy az akkumulátoron megadott feszültség
egyezik-e az adattáblán megadott feszültséggel.
Azt is ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
12
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. A töltő áramfelvételének
megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm2, maximális hossza 30 m
lehet.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le a kábelt.
Kicsomagolás
A FIGYELMEZTETŐ CÍMKE FELHELYEZÉSE
A lézeren lévő címkén a biztonsági
figyelmeztetéseket a felhasználó nyelvén kell
feltüntetni.
E célból egy öntapadó címkéket tartalmazó külön
lapot mellékelünk a műszerhez.
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze,
hogy a címkén szereplő biztonsági
figyelmeztetések az Ön nyelvén
vannak-e írva.
A figyelmeztetéseknek ilyeneknek kell lenniük:
LÉZERSUGÁRZÁS
NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL
A LÉZERSUGÁRBA
3R OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
• Ha a figyelmeztetések idegen nyelven vannak
írva, a következőket tegye:
– Vegye le a megfelelő nyelvű címkét
a mellékelt lapról.
– Óvatosan helyezze rá a már meglévő
címkére.
– Nyomja rá az új címkét.
ÖSSZESZERELÉS
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki az
akkumulátort. Az akkumulátor ki- vagy
beszerelése előtt mindig kapcsolja ki
a készüléket.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor be- és
kiszerelése a
készülékbe/készülékből
(2. ábra)
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE
1. A reteszt (c) megnyomva nyissa ki
a nyílásfedelet (a). Tegye be az
akkumulátort (v).
VIGYÁZAT: A lézer akkor is működik,
ha a teleptartó rekesz nincs teljesen
becsukva. Mindig ellenőrizze, hogy
megfelelően becsukta és lezárta
a nyílásfedelet, hogy az akkumulátor
rögzítve legyen a helyén.
2. Határozott mozdulattal csúsztassa be az
akkumulátort.
3. Csukja be a nyílásfedelet, és zárja a reteszt.
AZ AKKUMULÁTOR KISZERELÉSE
1. A reteszt megnyomva nyissa ki a nyílásfedelet.
2. Vegye ki az akkumulátort.
3. Tegye az akkumulátort feltöltés végett
a töltőbe. (Lásd a Töltési folyamat cím alatt.)
A lézer beállítása
A lézeres készüléknek több különféle beállítása
lehet, ezért többféle munkafeladatra is
felhasználható.
A FEJ KÉZI FORGATÁSA
A lézer forgófeje egy fémötvözet kalitkával van
védve, hogy munka közben véletlenül meg
ne sérülhessen. A forgófej mégis elérhető,
és a sugárnyaláb kézzel irányítható jelzés
létrehozásához vagy átviteléhez.
FALITARTÓ (3. ÁBRA)
A falitartó a lézer falra szerelésére szolgál,
a készülék így jól használható álmennyezetek
szintezéséhez és más speciális szintezési
munkákhoz.
VIGYÁZAT: Mielőtt a lézerszintet
rögzítené a fal síkjára vagy
a mennyezeti szögre, ellenőrizze, hogy
a sík vagy a szög megfelelően rögzítve
vannak-e.
1. Helyezze a lézert az alaplapra (aa), a lézer
alján lévő furatot (kk) az alaplap furatához
(bb) igazítva. A rögzítőgomb (cc) elfordításával
rögzítse a lézert.
2. Állítsa a falitartó mérőskáláját (dd) önmaga
felé, lazítsa meg a falitartó zárógombját (ee),
hogy a rögzítőpofa kinyíljon.
3. Állítsa be a rögzítőpofát a falsíkra vagy
a mennyezeti szögre és engedje el a rögzítő
zárógombját (ee) a rögzítőpofa rázáruljon a fal
síkjára. Mielőtt tovább lépne, ellenőrizze, hogy
a falitartó rögzítése biztonságos-e.
VIGYÁZAT: Mindig használjon
a falitartón kívül drót vagy hasonló
anyagú mennyezeti felfüggesztést is,
hogy rögzíthesse a lézerszintet, mialatt
a készüléket a falhoz erősíti. Fűzze át
a drótot a lézerszint fogantyúján. NE
fűzze át a drótot a fém védőkalitkán.
Ezen felül, a biztonság fokozása végett
csavarokkal is rögzítheti a falitartót
a falhoz. A falitartó tetején talál
csavarfuratokat (ff).
4. Az alaplap szintbeállító gombjával (gg) állítson
be egy szintet a falhoz képest.
5. A készülék fel- és lefelé a kívánt magasságra
állítható. A magasság változtatásához lazítsa
meg a falitartó bal oldali zárógombját (hh).
6. A falitartó jobb oldali rögzítőgombának (ii)
forgatásával mozgassa a lézerszintet felfelé
és lefelé a magasság beállításához. A falitartó
mérőskálájával (dd) pontosan határolja be
a jelet.
MEGJEGYZÉS: Hasznos lehet, ha
bekapcsolja az áramot, és a lézerfejet úgy
forgatja, hogy az egy pontot helyez az
egyik lézerskálára. A DEWALT célkártyáján
38 mm-nél (1-1/2”) van egy jelölés, ezért
a legkönnyebb, ha a lézer kiindulási pontját
38 mm-rel (1-1/2”) a sík alá határozza meg.
7. Miután beállította a lézert a kívánt
magasságra, húzza szorosra a zárógombot
(hh).
A HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY BEÁLLÍTÁSA
(4. ÁBRA)
1. Biztonságosan rögzítve helyezze el az
állványt, és állítsa be a kívánt magasságot.
13
2. Ellenőrizze, hogy az állvány teteje nagyjából
szintben van-e. A lézer akkor végez
önszintezést, ha az állvány teteje a szinthez
képest ±5°-on belül van. Ha a lézer túl
messze van a szinttől, hangjelzést ad egészen
addig, amíg el nem éri az önszintezési
tartomány határát. Ez nem károsítja a lézert,
de addig nem működik a készülék, amíg az
önszintezési tartományon kívül van.
3. Rögzítse a lézert az állványhoz a menetes
fogantyúnak (jj) az állványra csavarásával
a lézer alján található belső menetre (kk).
MEGJEGYZÉS: A biztonságos rögzítés
érdekében győződjön meg arról, hogy az
állvány csavarmenete 5/8”–11.
4. Kapcsolja be a lézert, majd állítsa be a kívánt
forgási sebességet és a kezelőszerveket.
PADLÓRA ÁLLÍTÁS (5., 6. ÁBRA)
A lézerszintet közvetlenül a padlóra is beállíthatja
vízszintes és függőleges szintezési munkákhoz,
például fal keretezésénél.
1. Helyezze a lézert egy viszonylag egyenletes
és szintben lévő felületre, ahol semminek
nincs útjában.
2. Helyezze a lézert vízszintes (6A ábra) vagy
függőleges szintezési beállításba (6B ábra).
3. Kapcsolja be a lézert, majd állítsa be a kívánt
forgási sebességet és a kezelőszerveket.
MEGJEGYZÉS: Fali alkalmazásoknál a lézer
könnyebben beállítható, ha a forgási sebességet
0-ra állítja, és ha távirányítóval a készüléket
a kontrolljelölésekkel egy vonalba hozza.
Távirányító segítségével egy személy is elég
a lézer beállításához.
KEZELÉS
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
• Amikor nem használja a lézeres készüléket,
kapcsolja ki, hogy hosszabb ideig
használhassa az akkumulátor újratöltése
nélkül.
• Munkájának pontossága érdekében gyakran
ellenőrizze a lézer kalibrálását. Lásd
a Kalibrálás helyszíni ellenőrzése című részt
a Lézer karbantartása cím alatt.
• A lézer használata előtt ellenőrizze, hogy
a készülék viszonylag egyenletes és
biztonságos felületen áll-e.
• Mindig jelölje meg a lézervonalak vagy
lézerpontok középpontját. Ha a lézernyaláb
14
különböző részeit különböző időpontokban
jelöli meg, hibás mérési eredményt kaphat.
• A munkatávolság és a pontosság növelése
végett a lézerkészüléket a munkaterület
közepére helyezze.
• Ha állványra vagy falra szereli a lézert,
biztonságosan rögzítse.
• Belső térben végzett munkáknál a forgófej
lassú forgása láthatóan fényesebb jelet,
gyorsabb forgása pedig láthatóan folyamatos
vonalat eredményez.
• A lézersugár láthatóságának növelése
érdekében viseljen a lézersugár hatásfokát
növelő szemüveget és/vagy használjon
célkártyát a lézernyaláb megkereséséhez.
• Számítson arra, hogy szélsőséges
hőmérséklet-változások hatására az
épületelemek, fémállványok és felszerelések
stb. elmozdulhatnak vagy elcsúszhatnak, ami
befolyásolhatja a pontosságot. Munka közben
gyakran ellenőrizze a készülék pontosságát.
• Amikor DEWALT digitális lézerdetektorral
dolgozik, a lézer forgási sebességét
a leggyorsabbra állítsa.
• Ha a lézert leejtették vagy erős ütés érte,
szakszervizzel ellenőriztesse a készülék
kalibrálását, mielőtt újból használni kezdené.
A lézer vezérlőpanele (1. ábra)
A lézer az üzemi kapcsolóval (e), a forgási
sebesség gombbal (f), a pásztázó gombbal (g) és
a két iránymutató nyílgombbal (h, i) vezérelhető.
A nyílgombok vezérlik a lézerfej mozgását balra és
jobbra, amikor függőleges üzemmódban működik.
A vezérlőpanelen négy kijelző LED van:
a bekapcsolt állapot jelzője (j), az X tengely
szintező (k), az Y tengely szintező (l) és
a távirányító személyes beállítását (m) jelző LEDje.
A LÉZER BEKAPCSOLÁSA (1. ÁBRA)
1. Tegye be a teljesen feltöltött akkumulátort.
Ellenőrizze, hogy biztonságosan lezárta-e az
akkumulátortartó rekesz fedelét.
2. Az üzemi kapcsolót (e) finoman megnyomva
kapcsolja be a lézeres készüléket.
A bekapcsolt állapotot jelző LED (j) világítani
kezd. Ha a készülék nincs szintben, az X
tengely (k) és/vagy az Y tengely (l) kijelző
LED-jei addig villognak, amíg a lézer szintbe
nem kerül. A forgási sebesség állításához
nyomja a forgási sebesség gombot (f).
MEGJEGYZÉS: A fej forogni kezd vagy folytatja
a forgást, amikor a lézer szintben van.
A LÉZER KIKAPCSOLÁSA
A lézeres készüléket az üzemi kapcsoló finom
megnyomásával kapcsolhatja ki. A bekapcsolt
állapotot jelző LED kialszik.
A lézer vezérlőpanelének gombjai (1. ábra)
ÜZEMI KAPCSOLÓ
A lézeres készüléket a vezérlőpanelen lévő üzemi
kapcsolóval (e) kapcsolhatja ki teljesen. A lézeres
készülék automatikusan kikapcsol, és 8 órán
keresztül alvó üzemmódban marad.
MEGJEGYZÉS: A távirányító üzemi kapcsolójával
alvó üzemmódba helyezheti a készüléket.
Alvó üzemmódban minden lézerfunkció ki van
kapcsolva, de időnként felvillan a készülék
vezérlőpanelén a bekapcsolt állapotot jelző LED.
A távirányító üzemi kapcsolójával „ébresztheti fel”
a lézeres készüléket.
NYÍLGOMBOK
A készülék különböző üzemmódjaiban
a nyílgomboknak (h, i) különböző funkciói vannak.
Önbeálló vízszintes üzemmódban:
A nyílgombokkal állíthatja a lézersugár
irányát pásztázó-, vagy irányított
üzemmódban (0 fordulatszám).
Önbeálló függőleges üzemmódban:
A nyílgombokkal állíthatja a lézersugár
irányát balra vagy jobbra.
Kézi üzemmódban:
A nyílgombokkal billenthető a lézerfej.
MEGJEGYZÉS: A kézi üzemmód teljes leírását
lásd a Vezeték nélküli távirányító használata
cím alatt.
FORGÁSI SEBESSÉG GOMB
A forgási sebesség gombbal (f) választhat
a lézernyaláb 4 beprogramozott forgási sebessége
közül.
A fej végigmegy a 4 sebességen, majd kezdi
elölről ugyanabban a sorrendben, amint a forgási
sebesség gombot lenyomják.
EMLÉKEZTETŐ:
Kis sebesség = Fényes sugárnyaláb
Nagy sebesség = Szolid sugárnyaláb
MEGJEGYZÉS: A forgási sebesség gomb
ugyanazt a funkciót látja el, mint a távirányító
forgási sebesség gombja.
PÁSZTÁZÓ ÜZEMMÓD GOMB
A pásztázó üzemmód gomb (g) a lézerfejet előrehátra mozgatja, rövid és fényes lézervonalat
létrehozva. Ez a rövid vonal sokkal fényesebb
és jobban látható, mint amikor a készülék teljes
sebességgel forog.
Pásztázó üzemmód használata:
Nyomja be, majd engedje fel a pásztázó
üzemmód gombot, hogy a pásztázó
üzemmódba belépjen. Újból nyomja be,
majd engedje fel a pásztázó üzemmód
gombot, hogy a pásztázó üzemmódból
kilépjen.
A pásztázandó tartomány méretét és
irányát a készüléken vagy a távirányítón
lévő nyílgombokkal vezérelheti.
Részletesebb magyarázatot a Vezeték
nélküli távirányító használata cím alatt
talál.
A pásztázandó tartomány méretét és
irányát kézzel is vezérelheti a felhasználó
által meghatározott pásztázó módban:
1. Állítsa a lézert 0 fordulatra (irányított
mód).
2. Forgassa kézzel a lézerfejet úgy, hogy
a lézernyaláb a kívánt pásztázandó
tartomány egyik széléhez kerüljön.
3. Nyomja be és tartsa benyomva
a pásztázó üzemmód gombot
a készülék vezérlőpanelén. A gombot
benyomva tartva kézzel forgassa
a lézerfejet a pásztázandó tartomány
ellentétes széléhez.
4. Engedje el a pásztázó üzemmód gombot.
5. A lézer a két kiválasztott pont között fog
pásztázni.
MEGJEGYZÉS: Ha a pásztázó üzemmód
gombját lenyomva tartja, de a lézerfejet
mégsem mozgatja kézzel, négy másodperc
után a készülék személyes üzemmódba vagy
távirányító nélküli üzemmódba áll.
FONTOS: Felhasználó által meghatározott
pásztázó módban nem használható
a távirányító.
NYILVÁNOS, SZEMÉLYES ÉS TÁVIRÁNYÍTÓ
NÉLKÜLI MÓDOK
Mind a DW079 típusú lézerkészülék mind
a távirányítója működik akár nyilvános módban
akár személyes módban. Ha a lézeres készüléket
és a távirányítót együtt kívánja működtetni,
mindkettőt ugyanarra a módra állítsa. A lézeres
készülék állítható távirányító nélküli módra is,
15
ez esetben a távirányítótól érkező parancsokat
figyelmen kívül hagyja.
4 másodperc után a készülék
hangjelzést ad, és a lakat szimbólum
melletti LED (m) villog.
Nyilvános mód
A készülék képes parancsokat venni minden
DEWALT lézeres készülék távirányítójától,
sőt még néhány más gyártmányú, lézeres
készülékhez tartozó távirányítótól is.
A DW079 típusú lézeres készüléknek ez az
alapértelmezett üzemmódja.
A nyilvános üzemmód aktiválása:
•
Tartsa lenyomva a forgási sebesség
gombot (f) (nyitott lakat szimbólum
a gomb mellett).
•
Bekapcsolás után a készülék
a nyilvános módra áll, ha:
• legutóbb nyilvános módban
működtették
VAGY
• a legutóbbi, privát módban történő
használat után 8 órán át ki volt
kapcsolva
VAGY
• az akkumulátort kivették, majd
visszatették.
Személyes mód
A készülék csak a felhasználó által kijelölt
távirányítótól fogad el parancsokat.
A személyes üzemmód aktiválása:
•
Tartsa lenyomva a készülék
vezérlőpanelének a pásztázó mód
gombját (g) (zárt lakat szimbólum), és
azzal egyidejűleg tartsa lenyomva
a távirányító pásztázó mód gombját (s)
(zárt lakat szimbólum).
4 másodperc után mind a készülék
mind a távirányító személyes módba
lép. Ennek visszaigazolásául a készülék
hangjelzést ad, és a készülék
vezérlőpanelén a (zárt lakat szimbólum
melletti) LED (m) és a távirányítón
a (zárt lakat szimbólum melletti) LED (u)
villog.
Távirányító nélküli üzemmód
Ebben a módban a készülék a távirányító
minden parancsát figyelmen kívül hagyja.
A távirányító nélküli üzemmód aktiválása:
•
16
Tartsa lenyomva a készülék pásztázó
mód gombját (g) (zárt lakat szimbólum),
de ne nyomjon semmilyen gombot
a távirányítón.
Vezeték nélküli távirányító
(1. ábra)
A távirányító segítségével egy személy távolról is
működtetheti és beállíthatja a lézert. A távirányítón
van üzemi kapcsoló (n), kézi üzemmód gomb
(o), négy irányba mutató két nyílgomb (p, q),
forgási sebesség gomb (r) és pásztázó mód
gomb (s). A távirányítón két LED van: küldés (t) és
személyes mód (u).
TÁVIRÁNYÍTÓ: ÜZEMI KAPCSOLÓ
A távirányító üzemi kapcsolójával (n) alvó
üzemmódba helyezheti a készüléket. Alvó
üzemmódban minden lézerfunkció ki van
kapcsolva, de időnként felvillan a készülék
vezérlőpanelén a bekapcsolt állapotot jelző LED
(j). A távirányító üzemi kapcsolójával „ébresztheti
fel” a lézeres készüléket.
MEGJEGYZÉS: A lézeres készüléket
a vezérlőpanelen lévő üzemi kapcsolóval
áramtalaníthatja teljesen. A lézeres készülék
automatikusan kikapcsol, és 8 órán keresztül alvó
üzemmódban marad.
TÁVIRÁNYÍTÓ: KÉZI ÜZEMMÓD GOMB
A kézi üzemmód aktiválásához tartsa 3
másodpercig lenyomva a távirányító kézi
üzemmód gombját (o). Kézi lejtésszintezést kézi
üzemmódban kell végezni. (Ennek a funkciónak
a teljes ismertetését lásd a Kézi lejtésszintezési
mód használata cím alatt.)
A teljes önszintezés visszaállításához tartsa
ismét 3 másodpercig lenyomva a kézi üzemmód
gombját.
Kézi lejtésszintezési mód használata:
A DW079 készülék kézi lejtésszintező
módja lehetővé teszi az önszintező funkció
kikapcsolását az egyik tengelynél (iránynál),
hogy a készülék döntését annál a tengelynél
be lehessen állítani. A másik tengely folytatja
az automatikus szintezést, biztosítva, hogy
a lézernyaláb csak az elvárt irányban lejtsen.
Belépés és kilépés a kézi lejtésszintezési
módba/módból:
•
A kézi lejtésszintezési üzemmód
aktiválásához tartsa 3 másodpercig
lenyomva a távirányító kézi üzemmód
gombját (o).
•
A teljes automatikus szintezés
visszaállításához tartsa ismét 3
másodpercig lenyomva a kézi
üzemmód gombját.
a kézi dőlés iránya megegyezik a lejtős
felületével.
A lejtésszintezés irányának beállítása:
TÁVIRÁNYÍTÓ: NYÍLGOMBOK
•
A készülék különböző üzemmódjaiban
a nyílgomboknak (p, q) különböző funkciói vannak.
Ha a kézi lejtésszintezési mód aktiválva
van, a készülék automatikusan kézi Y
módra áll. Ez lehetővé teszi, hogy
a kezelő beállítsa a készülék dőlését
az Y tengely irányában, ahogyan az
„irányzék” mutatja.
Bizonyos helyzetekben kívánatos lehet
a készüléket az X tengelyen dönteni.
A kézi lejtésszintezési mód az X és
Y tengely között oda-vissza áthelyezhető
a következők szerint:
– A kézi lejtésszintezési módba lépés
után azonnal (5 másodpercen
belül) nyomja le és tartsa lenyomva
a távirányító jobb nyílgombját a kézi X
mód aktiválásához.
– A készülék visszaállítható kézi
Y módra, ha azonnal lenyomják és
lenyomva tartják a távirányító bal
nyílgombját.
– A kézi lejtésszintezési mód irányának
későbbi megváltoztatásához
álljon vissza teljes automatikus
szintezésre, majd aktiválja ismét a kézi
lejtésszintezési módot, és végezze
el a fent ismertetett tengely-kijelölési
műveletet.
A készülék vezérlőpanelén lévő X és Y LED
(k, l) kigyulladása jelzi a kézi lejtésszintezés
kijelölt irányát. A kézzel vezérelt tengelyt
egy nem világító LED, az automatikus
szintezési tengelyt pedig egy világító LED
jelzi.
A dőlés mértékének beállítása:
Amint a kézi lejtésszintezési mód aktiválva
van, a dőlés mértéke a következő módok
bármelyikén kézzel állítható:
• A készülék vezérlőpanelének fel- és le
nyílgombjaival (h, i) billentheti a lézer
forgófejét felfelé és lefelé.
VAGY
• A távirányító fel- és le nyílgombjával
(p) döntheti a lézer forgófejét felfelé és
lefelé.
VAGY
• Az egész készüléket döntheti felfelé
vagy lefelé úgy, hogy lejtős felületre
helyezi. Győződjön meg arról, hogy
a készülék úgy van elhelyezve, hogy
Önbeálló vízszintes üzemmódban:
A fel-le nyilakkal (p) szabályozható
a lézervonal hossza pásztázó üzemmódban.
A bal és jobb nyilakkal (q) állíthatja
a lézersugár irányát pásztázó vagy irányított
üzemmódban (0 fordulatszám).
Önbeálló függőleges üzemmódban:
A fel-le nyilakkal (p) állítható a lézervonal
helyzete pásztázó üzemmódban.
A bal és jobb nyilakkal (q) mozgathatja
a lézersugarat balra vagy jobbra.
Kézi üzemmódban:
A nyílgombokkal (p) billentheti a lézerfejet
felfelé vagy lefelé az X tengely vagy az
Y tengely irányában, ahogyan a lézerfej
védőkalitkáján jelölve van.
TÁVIRÁNYÍTÓ: FORGÁSI SEBESSÉG GOMB
A forgási sebesség gombbal (r) választhatja meg
a lézer forgási sebességét a 4 beprogramozott
forgási sebesség közül.
MEGJEGYZÉS: A forgási sebesség gomb
ugyanazt a funkciót látja el, mint a lézerkészülék
vezérlőpanelén lévő forgási sebesség gomb.
TÁVIRÁNYÍTÓ: PÁSZTÁZÓ ÜZEMMÓD GOMB
A pásztázó üzemmód gomb (s) a lézerfejet előrehátra mozgatja, rövid és fényes lézervonalat
létrehozva. Ez a rövid vonal sokkal fényesebb
és jobban látható, mint amikor a készülék teljes
sebességgel forog.
Pásztázó üzemmód használata:
Nyomja be, majd engedje fel a pásztázó
üzemmód gombot, hogy a pásztázó
üzemmódba belépjen. Újból nyomja be,
majd engedje fel a pásztázó üzemmód
gombot, hogy a pásztázó üzemmódból
kilépjen.
A pásztázandó tartomány méretét és
irányát a készüléken vagy a távirányítón
lévő nyílgombokkal vezérelheti.
Részletesebb magyarázatot a Nyílgombok
című részben, A lézer vezérlőpanelének
gombjai cím alatt talál.
FONTOS: Felhasználó által meghatározott
pásztázó módban nem használható
a távirányító.
17
TÁVIRÁNYÍTÓ: NYILVÁNOS ÉS SZEMÉLYES
ÜZEMMÓD
Mind a DW079 típusú lézerkészülék mind
a távirányítója működik akár nyilvános módban
akár személyes módban. Ha a lézeres készüléket
és a távirányítót együtt kívánja működtetni,
mindkettőt ugyanarra a módra állítsa.
MEGJEGYZÉS: Ha a riasztási funkció működésbe
lépett, utána mindig ellenőrizze a készülék
beállítását.
Nyilvános mód
A lézeres készülék tartozékai
A távirányító jeleket küld, amelyeket
több lézeres készülék is venni tud, más
típusú lézeres készülékeket is beleértve.
A távirányítónak ez az alapértelmezett
üzemmódja.
A LÉZERSUGÁR HATÁSFOKÁT NÖVELŐ
SZEMÜVEG (7. ÁBRA)
A nyilvános üzemmód aktiválása:
•
Tartsa 4 másodpercig lenyomva
a forgási sebesség gombot (r) (nyitott
lakat szimbólum a gomb mellett).
•
(8 órányi üzemszünet után a távirányító
automatikusan nyilvános módba lép.
•
Akkumulátor cseréje után a távirányító
automatikusan nyilvános módba lép.
Személyes mód
A távirányító jeleket küld, amelyeket csak
a kijelölt lézeres készülék képes venni.
A személyes üzemmód aktiválása:
•
Tartsa lenyomva a távirányító pásztázó
mód gombját (s) (zárt lakat szimbólum
a gomb mellett), majd ezzel egyidejűleg
nyomja le és tartsa lenyomva a készülék
vezérlőpanelének pásztázó mód
gombját (g) (zárt lakat szimbólum).
4 másodperc után mind a készülék
mind a távirányító személyes módba
lép. Ennek visszaigazolásául a készülék
hangjelzést ad, és a készülék
vezérlőpanelén a (zárt lakat szimbólum
melletti) LED (m) és a távirányítón
a (zárt lakat szimbólum melletti) LED (u)
villog.
A készülék riasztás funkciója
A DW079 típusú készülék riasztás funkciót is
magában foglal, amely figyelmezteti a kezelőt,
ha a készülék automatikusan beállított helyzetét
valami megzavarja. A lézerfej forgása leáll,
a vezérlőpanel LED jelzői hangjelzés kíséretében
villognak.
A KÉSZÜLÉK VISSZAÁLLÍTÁSA TOVÁBBI
HASZNÁLATHOZ
• Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be
a készüléket a vezérlőpanelen lévő üzemi
kapcsolóval.
18
VAGY
• Állítsa a készüléket alvó üzemmódba, majd
a távirányító üzemi kapcsolójával ébressze fel.
A lézersugár hatásfokát növelő szemüveg piros
lencséket tartalmaz, amelyek növelik a lézernyaláb
láthatóságát világos környezetben vagy nagyobb
távolságoknál, amikor a készüléket belső
munkákhoz használják. A szemüveg viselése nem
kötelező a lézer kezelője számára.
VESZÉLY: A súlyos személyi
sérülés veszélyét elkerülendő, még
védőszemüvegben se nézzen soha
közvetlenül a lézersugárba.
VIGYÁZAT: Ez a szemüveg nem
jóváhagyott védőszemüveg, ezért más
szerszámok működtetésekor ne viselje.
Ez a szemüveg nem akadályozza meg
a lézernyaláb szembe jutását.
CÉLKÁRTYA (8. ÁBRA)
A lézeres célkártya segítséget nyújt a lézernyaláb
megkeresésében és bejelölésében. A célkártya
javítja a lézersugár láthatóságát, amint az áthatol
a kártyán. A kártyán szabványos és metrikus
skála is megtalálható. A lézernyaláb áthatol
a piros műanyagon és visszatükröződik a tükröző
szalagról a másik oldalon. A kártyát a tetején lévő
mágnessel rögzítheti a mennyezet síkjához vagy
acéltartókhoz a függőleges és szintbeni helyzetek
meghatározásánál. Célkártya használatánál
a mérési eredmény akkor lesz a legjobb, ha
a DEWALT embléma a kezelő felé néz.
DIGITÁLIS LÉZERDETEKTOR (9. ÁBRA)
A lézerdetektorral világos környezetben vagy nagy
távolságoknál határozhatja meg a lézernyaláb
helyzetét. Vizuális- és audiojeleket bocsát ki,
amikor a forgó lézernyaláb keresztezi a detektort.
A detektor külső és belső térben egyaránt
használható, amikor nehéz a lézernyaláb helyzetét
meghatározni.
A detektor nem használható nem-forgó
lézerekhez, de kompatibilis a legtöbb jelenleg piaci
forgalomban lévő, forgó, vörös vagy (láthatatlan)
infravörös fénysugarat kibocsátó lézerrel.
A DEWALT digitális lézerdetektor használható
detektorrögzítővel vagy anélkül. Ha rögzítővel
használja, helyezze mérőrúdra, szintező póznára,
gerendára vagy oszlopra.
Pontosság
Feszültség
9,6
12
Ha a lézert a detektorral használja, a detektor
pontossági szintjét adja hozzá a lézeréhez.
• Állandó pontosság (a detektor keskenyre
állítva) ± 1,0 mm
• Névleges pontosság (a detektor szélesre
állítva) ± 3,0 mm
A minél pontosabb szintezési eredmények
eléréséhez a széles beállítással kezdjük, majd
a keskeny beállítással fejezzük be.
A detektor mérőrúdra szerelése (9. ábra)
1. A detektor mérőrúdra szereléséhez először
erősítse a detektort a rögzítőhöz a rögzítőzár
(ll) benyomásával. Csúsztassa a futófelületet
(mm) a detektoron lévő sínre (nn), amíg
a retesz (oo) be nem pattan a detektor
retesznyílásába (pp).
2. Nyissa ki a rögzítőpofát úgy, hogy
a rögzítőgombot (qq) az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatja.
3. Állítsa a detektort a kívánt magasságra,
majd forgassa a rögzítőgombot az óramutató
járásának irányában, hogy a detektorrögzítőt
biztonságosan rögzítse a rúdon.
4. Ha változtatni szeretne a magasság
beállításán, finoman lazítsa ki a zárógombot,
állítsa be a kívánt magasságot, majd újra
szorítsa be a zárógombot.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Ezek a következők:
• DE0772 DEWALT digitális lézerdetektor
• DE0734 DEWALT mérőrúd
• DE0735 DEWALT állvány
• DE0736 DEWALT állvány
• DE0737 DEWALT mérőrúd
• DE0738 DEWALT gradiens konzol
• DE9135 DEWALT LI töltő
NiCd
NiMH
DE9061
–
–
DE9071/DE9075 DE9501
14,4 DE9091/DE9092 DE9502
18
LI
DE9095/DE9096 DE0503
–
DE9140
DE9180
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT lézeres készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A készülék folyamatos és kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
• Munkájának pontossága érdekében gyakran
ellenőrizze a lézer kalibrálását. Lásd
a Kalibrálás helyszíni ellenőrzése című részt.
• A kalibrálás ellenőrzését és más karbantartási
javításokat DEWALT márkaszervizzel
végeztesse.
• Amikor nem használja a lézert, a hozzá
mellékelt dobozban tárolja.
• Ne tegye a dobozba, amíg nedves. A külső
részeket puha, száraz ronggyal törölje le, és
hagyja a készüléket a levegőn megszáradni.
• Ne tárolja a lézeres készüléket -18˚C (0˚F)
alatti és 41˚C (105˚F) feletti hőmérsékletű
helyen.
• A töltő nem szervizelhető. A töltőben
nincsenek felhasználó által szervizelhető
alkatrészek.
Kalibrálás helyszíni
ellenőrzése (10–12. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A lézerfejet
mindig csak szakemberrel
kalibráltassa.
Helyszíni kalibrálási ellenőrzést gyakran kell
végezni.
MEGJEGYZÉS: A DEWALT által biztosított
jótállás keretén belül a készülék tulajdonosa
az első évben egy DÍJMENTES kalibrálásra
jogosult. Csak töltse ki a mellékelt utalványt,
majd juttassa el a készülékkel és a vásárlást
igazoló nyugtával együtt az egyik DEWALT
márkaszervizhez. Felár nélkül kiadnak egy
hitelesítési tanúsítványt.
A kalibrálás helyszíni ellenőrzése nem pótolja
a kalibrálást. Az ilyen ellenőrzések azt jelzik, hogy
• DEWALT akkumulátorok:
19
a megfelelő szintet és függőleges vonalat mutatja-e,
de nem javítják ki a lézer szintezési hibáit.
Az ilyen ellenőrzések nem pótolják a DEWALT
márkaszerviz hivatalos hitelesítését.
SZINT HITELESSÉG ELLENŐRZÉSE
(X TENGELY)
1. Állítsa az állványt két fal közé, amelyek
egymástól legalább 15 m (50 láb) távolságra
vannak. Az állvány pontos helye nem
létfontosságú.
2. Rögzítse a lézert az állványra, úgy hogy az X
tengely közvetlenül az egyik falra mutasson.
3. Kapcsolja be a lézert, és hagyja, hogy
elvégezze az önszintezést.
4. Jelölje meg és mérje le az A és B pontokat
a falon, ahogyan a 10. ábra mutatja.
5. Fordítsa el az egész készüléket 180º-kal úgy,
hogy az X tengely közvetlenül a szemközti fal
felé mutasson.
6. Hagyja, hogy a lézer önszintezést végezzen,
majd jelölje be és mérje meg az AA és BB
pontokat, ahogyan a 11. ábra mutatja.
7. Számítsa ki a hibát az alábbi képlettel:
Teljes hiba = (AA – A) – (BB – B)
8. Hasonlítsa össze az alábbi táblázat
segítségével a teljes hibát a megengedett
hibahatárokkal.
A falak közötti távolság
Megengedett
hiba
L = 15 m (50 láb)
3 mm (0,125")
L = 25 m (80 láb)
5 mm (0,2")
L = 50 m (160 láb)
10 mm (0,4")
SZINT HITELESSÉG ELLENŐRZÉSE (Y TENGELY)
Végezze el ismét a fenti műveletet, de úgy
helyezze el a lézert, hogy az Y tengely közvetlenül
a fal felé irányuljon.
FÜGGŐLEGES HIBA ELLENŐRZÉSE
(12. ÁBRA)
1. Referenciaként függőónt használva jelölje
be a fal tetejét és alját. (Semmiképpen ne
a padlót vagy a mennyezetet jelölje be.)
2. Állítsa a forgólézert a padlóra, a faltól
körülbelül 1 m-re (3’).
3. Kapcsolja be a lézert, majd irányítsa
a lézerpontot a
fal alján lévő jelölésre. Ezután a távirányító
fel/le gombjaival forgassa a pontot felfelé.
Ha a pont közepe a fal tetejének jelölésén
áthalad, a lézer kalibrálása megfelelő.
20
MEGJEGYZÉS: Ezt az ellenőrzést olyan falon
kell elvégezni, amely nem alacsonyabb, mint az
a legmagasabb fal, amelyen ezzel a készülékkel
méréseket fognak végezni.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Tisztítás előtt áramtalanítsa
a töltőt. A töltő külsején lerakódott
szennyeződést és zsírt ronggyal
vagy puha, nem fémszálas
kefével távolíthatja el. Vízzel vagy
tisztítószer-oldattal ne tisztítsa.
• A lézeres készülék tisztítása előtt
vegye ki belőle az akkumulátort.
• A lézeres készülék nemfémes
részeit soha ne tisztítsa oldószerrel
vagy más erős vegyszerrel.
Csak enyhe szappanos vízben
megnedvesített ronggyal tisztítsa.
• Soha ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse a szerszám egyik részét
sem folyadékba.
• Soha ne tisztítsa sűrített levegővel.
• Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat,
a burkolatot pedig rendszeresen
tisztítsa puha ronggyal.
• A rugalmas gumiburkolatot
nedves, foszlásmentes (pl.
pamut-) ronggyal törölje át. CSAK
VIZET HASZNÁLJON — NE
HASZNÁLJON tisztító-, vagy
oldószereket. Mielőtt a helyére
tenné a készüléket, várja meg amíg
az megszárad a levegőn.
• Bizonyos körülmények között
a forgófejben található üveglencsére
szennyeződés vagy törmelék
rakódhat le. Ez befolyásolja a sugár
minőségét és hatótávolságát.
A lencsét vízzel megnedvesített
pamutronggyal kell tisztítani.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és
csomagolások elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT termékekre az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál a DEWALT.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe
veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi szervizbe, melyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
útmutatóban megadott elérhetőségen. A DEWALT
szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.
com.
Tölthető akkumulátor
Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort fel kell
tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a készülékből.
• A Li-ion, NiCd és NiMH akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Juttassa el
őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
zst00244802 - 03-09-2014
21
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
22
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
23
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
26
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising