BDPC10USB | Black&Decker BDPC10USB POWER INVERTER Type H1 instruction manual

566808-32 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
BDPC10USB
2
TÜRKIYE
•
Kullanım amacı
Black & Decker USB güç dönüştürücünüz 12 Vdc akımını
5 Vdc akımına dönüştürecek şekilde tasarlanmıştır. Bir
otomobildeki 12 Vdc akımın, normalde bir USB güç
kaynağından beslenen cihazları çalıştıracak 5 Vdc
akımını sağlamasına olanak tanır. Hafif hizmet ve hobi
kullanımı içindir.
•
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini
sağlayın.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Güç dönüştürücülere özel güvenlik talimatları
•
Dönüştürücüye, yalnızca bir cihazın besleme kablosuna takılmış bir fiş takın.
•
Bir cihazı asla fişini modifiye ederek veya bir adaptör
kullanarak bağlamayın.
•
Hasarlı veya parçaları eksik bir cihazı asla bağlamayın.
•
Dönüştürücüyü, asla bir şebeke beslemesine veya
başka bir dönüştürücünün çıkışına bağlamayın.
•
Cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya temizlik
işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın fişini dönüştürücüden çekin.
•
Dönüştürücünün üzerini örtmeyin. Sadece iyi havalandırmalı alanlarda kullanın.
•
Dönüştürücüyü sökmeyin, içinde bakımı yapılabilir
herhangi bir parça bulunmamaktadır. Dönüştürücünün içine herhangi bir nesne sokmayın.
•
DC güç kaynağı bağlantılarının temiz ve güvenli
olup olmadığını kontrol edin. Gevşek bağlantılar
kabloların aşırı ısınmasına ve yalıtımın erimesine
yol açabilir.
•
Kutupları ters bağlamadığınızdan emin olun.
•
Motor bölmelerine yerleştirmeyin.
•
Dönüştürücüyü, herhangi bir medikal cihazı beslemek için kullanmayın.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma riski,
akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik talimatlarına
uyulmalıdır.
•
Cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunun
tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
•
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda belirtilenler
dışında herhangi bir aksesuar ya da ataşmanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
•
Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak
üzere saklayın.
Cihazınızın kullanımı
Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
•
Bu cihaz, küçük yaşlı veya güçsüz kişilerce denetimsiz olarak kullanım için tasarlanmamıştır.
•
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
•
Sadece kuru bir yerde kullanın. Ünitenin ıslanmasına
izin vermeyin.
•
Cihazı suya batırmayın.
•
Gövde muhafazasını açmayın. Cihazın içinde bakımı
kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça
yoktur.
•
Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu
yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
•
Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak için
fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan
tutarak çekmeyin.
Diğer kişilerin güvenliği
•
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya
sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanabilir.
•
Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla
kontrol altında tutulmalıdır.
Kullanımdan sonra
•
Cihazlar, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı yüksek
bir yerde saklanmalıdır.
•
Çocuklar, cihazların saklandığı yere erişememelidir.
•
Cihaz bir araç içinde saklanırken veya taşınırken, ani
hız veya yön değişikliklerinde hareket etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya sabitlenmelidir.
•
Cihaz doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve nemden
korunmalıdır.
ÖZELLİKLER
1.
2.
3.
4.
2 adet USB soketi
USB soket kapağı
LED göstergesi
12 VDC aksesuar fişi
Çalıştırma talimatları
Güç kaynağı gereklilikleri
Güç kaynağı 12 Vdc sağlamalıdır ve yükü çalıştırmak için
gerekli akımı besleyebilmelidir.
İncelemeler ve tamiratlar
•
Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı ve
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin.
•
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı
kullanmayın.
Uyarı! Dönüştürücü yalnızca 12 volt’luk nominal çıkış
voltajına sahip akülere bağlanmalıdır. Cihaz, 6 volt’luk
aküden çalışmayacak ve 24 volt’luk bir aküye bağlandığında ise kalıcı hasara maruz kalacaktır.
3
Bir güç kaynağına bağlanması
Dönüştürücü 12 Vdc aksesuar fişiyle (4) dc güç kaynağı
bağlantısı için gelir.
•
12 VDC aksesuar fişi kullanılarak bir güç kaynağına
bağlanması (Şekiller A-C)
Fişin ucu artı (+), yan bağlantı ise eksidir (-).
•
12 Vdc aksesuar fişini (4) gövde üzerinden herhangi
5 konumdan birine açın.
•
12 Vdc aksesuar fişini (4) bir aracın veya dc güç
kaynağının aksesuar çıkışına sıkıca takmak suretiyle
güç dönüştürücüyü güç kaynağına bağlayın.
•
Bağlantı sağlandığında yeşil LED (3) yanacaktır.
•
USB soket kapağını (2) kaldırarak bir veya iki USB
soketine (1) bağlantıyı sağlayın.
•
Kullanmak istediğiniz cihazın USB bağlantısını USB
soketine (1) bağlayın ve normal şekilde çalıştırın.
Not: Aynı zamanda 2 USB alet çalıştırabilirsiniz.
Uyarı! Pozitif topraklamalı elektrik sistemlerinde (yani
eski araçlarda) kullanmayın.
Uyarı! Ters kutup bağlantısı sigortanın atmasına yol açar
ve güç dönüştürücüde kalıcı hasara yol açabilir.
•
•
•
SERİN - Cihazın bulunduğu ortamın hava sıcaklığı
4°C ila 40°C arasında olmalıdır. İdeal olarak 15°C
ila 25°C arasında olmalıdır. Cihazı mümkün olduğu
hallerde doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
İYİ HAVALANDIRMALI - Cihazın etrafındaki alanı
serbest bir hava dolaşımına izin verecek şekilde boş
tutun.
Çalışması sırasında cihazın üzerine herhangi bir
şey koymayın. İç sıcaklığı çok yükseldiğinde cihaz
kapanacaktır.
GÜVENLİ - Cihazı yanıcı maddelerin yanında veya
yanıcı buhar veya gazların birikebileceği ortamlarda
kullanmayın. Bu, elektrik bağlantıları yapılırken veya
kesilirken kısa süreli kıvılcım çıkartabilecek elektrikli
bir cihazdır.
Arıza giderme
Yeşil LED göstergesi (3) yanmıyorsa:
•
Tüm dc bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığını
kontrol edin.
•
DC bağlantılarının sıkılığını kontrol edin.
Not: Aksesuar çıkışının çalıştığına emin olun. Aksesuar
prizine enerji sağlamak için aracın kontağını açmanız
gerekebilir.
Güç dönüştürücü aracın motorunun çalışıyor olup olmadığından bağımsız olarak kullanılabilir. Ancak güç dönüştürücü motorun çalıştırılması esnasında kullanılamaz çünkü
marş sırasında akü voltajı aniden düşebilir.
Kırmızı LED göstergesi (3) yanıyorsa, aşağıdaki durumlardan biri oluşmuş demektir:
•
Düşük voltaj koruması.
•
Kısa devre koruması.
•
Aşırı yük koruması.
•
Bağlı cihazı sökün (eğer mümkünse).
12 Vdc aksesuar fişini güç kaynağından çıkartın, durumu
düzeltin ve yeniden 12 Vdc aksesuar fişini güç kaynağına
bağlayın.
Uyarı! Gevşek bağlantılar kabloların aşırı ısınmasına
ve yalıtımın erimesine yol açabilir. Kutupları ters bağlamadığınızdan emin olun. Ters kutup bağlantısına bağlı
hasarlar garanti kapsamında değildir.
Güç dönüştürücünün koruyucu özellikleri
Cihazınız, potansiyel olarak tehlikeli olan aşağıdaki
durumları izler:
•
Düşük voltaj koruması. Bu durum, cihaz için zararlı
değildir ancak güç kaynağına zarar verebilir.
•
Cihaz, kaynaktan sağlanan voltaj 10.5 +/- 0.5 Vdc’ye
düştüğünde otomatik olarak kapanacaktır. Durum
düzeltildiğinde cihazı yeniden çalıştırın. Onun için
12 Vdc aksesuar fişini güç kaynağından çıkartın ve
yeniden bağlayın.
•
Kısa devre koruması. Ters kutup bağlantısı veya
kısa devre koşulu, harici veya dahili sigortaların atmasına yol açabilir ve cihazda onarılamaz arızalara
neden olabilir. Kutup bağlantısını doğru yapmak için
ekstra özen gösterin.
•
Aşırı yük koruması. Sürekli yük, belirtilen Watt
gücünü aştığında güç dönüştürücü otomatik olarak
kapanacaktır. Aşırı yük kaldırıldığında cihazı yeniden çalıştırın. Onun için 12 Vdc aksesuar fişini güç
kaynağından çıkartın ve yeniden bağlayın.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya temizlik
işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın fişini çekin.
•
Cihazı zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı
veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın. Cihazı
suya batırmayın.
Araç dc aksesuar fişindeki sigortanın değiştirilmesi
•
Kapağı sola çevirerek çıkartın.
•
Kapağı ve merkezleme pimini çıkartın.
•
Sigortayı çıkartın.
•
Aynı türde ve boyutta (1.6 A) yeni bir sigorta takın.
•
Kapağı ve merkezleme pimini geriye takın.
•
Kapağı sağa çevirerek fişin üzerine sabitleyin.
Yararlı tavsiyeler
En iyi sonuçları elde etmek için cihaz düz ve/veya sağlam
bir zemine yerleştirilmelidir. Cihaz yalnızca aşağıdaki
ölçütleri karşılayan yerlerde kullanılmalıdır:
•
KURU - Su veya diğer sıvıların cihazla temas etmesini önleyin.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
4
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir
servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura
ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda
belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black & Decker yetkili
tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet veren
yetkililerin tam detaylarını www.2helpU.com sitesinden
öğrenebilirsiniz.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black
& Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili onarım
acentesine iade edin.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра,
обратившись в Ваш местный офис Black & Decker
по адресу, указанному в данном руководстве по
эксплуатации. Кроме того, список авторизованных
сервисных центров Black & Decker и полную
информацию о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Teknik veriler
Giriş voltajı
Çıkış voltajı
Giriş akımı
Güç çıkışı
Ağırlık
BDPC10USBH1
Vdc 12
Vdc 5
mA 500
W 5
g 50
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir.
Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları
değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri
tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu
belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
5
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
0412 237 29 04
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
0446 224 08 01
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00116875 - 01-12-2009
6
Telefon
7
E15430
Sadece belirtilen yedek parçalar mevcuttur
www.2helpU.com
BDPC10USB
11 - 09 - 09
©
TYP.
H1
8
Download PDF

advertising