BDPC10USB | Black&Decker BDPC10USB POWER INVERTER Type H1 instruction manual

402011-70 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDPC10USB
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Convertorul dvs. USB este destinat pentru convertire
de la 12 Vdc la 5 Vdc. Permite curentului de 12 V c.c.
dintr-un automobil să alimenteze cu curent alternativ
un echipament care este alimentat în mod normal de
la o reţea principală de alimentare. Acest produs este
destinat exclusiv uzului casnic.
♦
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în
acest manual.
Instrucţiuni specifice de siguranţă pentru invertoarele de tensiune
♦
Conectaţi numai un ştecher potrivit la cablul de
alimentare de la un aparat la invertor.
♦
Nu conectaţi niciodată un aparat modificând ştecherul sau utilizând un adaptor.
♦
Nu conectaţi niciodată un aparat deteriorat sau
incomplet.
♦
Nu conectaţi niciodată convertorul la reţeaua principală de alimentare sau la ieşirea unui alt invertor.
♦
Scoateţi cablul aparatului din convertor în ainte de
a efectua orice tip de operaţie de intretinere sau
curătare a acestuia.
♦
Nu acoperiţi convertorul. Utilizaţi exclusiv în spaţii
bine ventilate.
♦
Nu deschideţi covertorul, nu există componente ce
pot fi reparate în interiorul acestuia. Nu perforaţi
covertorul.
♦
Verificaţi dacă conexiunile la alimentarea c.c.
sunt curate şi fixate. Conectorii slăbiţi pot cauza
supraîncălzirea cablurilor şi topirea izolaţiei.
♦
Verificaţi că nu aţi inversat polaritatea.
♦
Nu instalaţi în compartimentele motorului.
♦
Nu utilizaţi convertorul pentru a alimenta vreun
dispozitiv medical.
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate
de baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, electrocutare, de vătămări
corporale şi deteriorare a materialelor.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Utilizarea aparatului dumneavoastră
Fiţi întotdeauna atenţi când utilizaţi aparatul.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦
Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
♦
Utilizaţi exclusiv într-o locaţie uscată. Nu permiteţi
udarea aparatului.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu desfaceţi carcasa corpului. Înăuntru nu există
componente ce pot fi reparate de către utilizator.
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
♦
Pentru a reduce riscul deteriorării ştecherelor şi
cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priza electrică.
Siguranţa terţilor
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
♦
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
După utilizare
♦
Atunci când nu este utilizat, aparatul trebuie depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
♦
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
♦
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
♦
Aparatul trebuie să fie protejat de razele directe ale
soarelui, de căldură şi umezeală.
Descriere
1.
2.
3.
4.
Port USB x 2
Capac USB
Led indicator
Mufă auxiliară pentru conectare la priza auto de
12 V c.c
Instrucţiuni de operare
Cerinţe privind alimentarea electrică
Sursa de alimentare trebuie să furnizeze 12 V c.c.
şi trebuie să poată furniza curentul necesar pentru
a opera sarcina.
Avertisment! Convertorul de alimentare trebuie să fie
conectat numai la acumulatori cu o tensiune nominală
de ieşire de 12 volţi. Aparatul nu va funcţiona la un
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
3
acumulator de 6 volţi şi va suferi deteriorări iremediabile
dacă este conectat la o baterie de 24 de volţi.
♦
Conectarea la o sursă electrică.
Convertorul de tensiune este prevăzut cu o mufă auxiliară de 12 V c.c. (4) pentru conectarea la o sursă de
alimentare c.c.
Protecţia la suprasarcină. Invertorul de tensiune
se va opri automat atunci când sarcina continuă
depăşeşte puterea nominală. Când nu mai există
suprasarcină, resetaţi aparatul prin scoaterea fişei
de 12 V c.c. şi reintroducerea fi şei auxiliare de
12 V c.c.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Pentru rezultate optime, aparatul trebuie poziţionat pe
o suprafaţă orizontală şi/sau solidă. Aparatul trebuie
să fie utilizat exclusiv într-o locaţie care îndeplineşte
următoarele criterii:
♦
USCATĂ - Nu lăsaţi apa sau alte lichide să intre în
contact cu aparatul.
♦
RĂCOROASĂ - Temperatura aerului înconjurător
trebuie să fie între 4 °C şi 40 °C (39 °F şi 105 °F).
În mod ideal, între 15 °C şi 25 °C (60 °F şi 80 °F).
Ţineţi aparatul pe cât posibil ferit de razele directe
ale soarelui.
♦
BINE VENTILATĂ - Păstraţi liberă zona care înconjoară aparatul pentru a asigura circulaţia liberă
a aerului.
♦
Nu poziţionaţi obiecte pe sau peste aparat în timpul
utilizării. Aparatul se va opri dacă temperatura
internă devine prea ridicată.
♦
SIGURĂ - Nu utilizaţi aparatul lângă materiale inflamabile sau în orice locaţie în care se pot acumula
vapori sau gaze inflamabile. Acesta este un aparat
electric care poate produce scântei la efectuarea
sau la ruperea conexiunilor electrice.
Conectarea la o sursă electrică folosind mufa auxiliară de 12 V c.c. (fig. A şi C)
Vârful fi şei este pozitiv (+) şi contactul lateral este
negativ (-).
♦
Extindeţi fişa auxiliară de 12 V c.c. (4) de la corpul
stick-ului la unul dintre cele 5 pozitii de presetare.
♦
Conectaţi aparatul la sursa de alimentare introducând ferm mufa auxiliară de 12 V c.c. (4) în ieşirea
auxiliară a unui vehicul sau a unei alte surse de
alimentare c.c.
♦
Ledul verde (3) se va aprinde la efectuarea unei
conectări corespunzătoare.
♦
Ridicaţi capacul USB (2) pentru a permite accesul
la un port USB sau la ambele porturi USB (1).
♦
Conectaţi conectorul USB de la echipamentul pe
care doriţi să îl utilizaţi în portul USB (1) şi utilizaţi
echipamentul ca de obicei.
Notă: Câteva dintre cablurile de date ale producătorului
mobilului dvs. nu suportă încărcarea de la un USB
standard. Verificaţi la producătorul mobilului dvs. tipul
de incărcător potrivit.
Notă: Puteţi opera două dispozitive USB simultan.
Avertisment! Nu utilizaţi cu sisteme electrice pozitive
împământate (de ex. cazul vehiculelor mai vechi).
Avertisment! O conexiune cu polaritate inversată va
cauza arderea siguranţei şi poate determina o deteriorare iremediabilă a convertorului de tensiune.
Depanare
Dacă Ledul verde (3) nu se aprinde:
♦
Verificaţi dacă toate conexiunile c.c. sunt corect
făcute.
♦
Verificaţi strângerea conexiunilor de c.c.
Notă: Asiguraţi-vă că priza auxiliară funcţionează.
Puteţi avea nevoie sa puneţi contactul în poziţia de
accesorii.
Convertorul de tensiune poate fi utilizat chiar şi în timpul
funcţionării motorului. Totuşi, convertorul de tensiune
este posibil să nu poată funcţiona în timpul pornirii
motorului deoarece tensiunea acumulatorului poate
scădea în mod semnificativ în timpul pornirii.
Avertisment! Conectorii slăbiţi pot cauza supraîncălzirea cablurilor şi topirea izolaţiei. Verificaţi pentru
a vă asigura că nu aţi inversat polaritatea. Deteriorarea
cauzată de inversarea polarităţii nu este acoperită de
garanţia pe care o oferim.
Dacă Ledul roşu indicator (3) este aprins, a apărut una
dintre următoarele situaţii:
♦
Protecţia la tensiune joasă.
♦
Protecţia la scurtcircuit.
♦
Protecţie la suprasarcină.
♦
Deconectaţi aparatul(dacă se poate).
Scoateţi fişa auxiliară de 12 V c.c., corectaţi defecţiunea
şi reintroduceţi fişa auxiliară de 12 V c.c.
Funcţii de protecţie ale convertorului de tensiune
Aparatul dvs. monitorizează următoarele condiţii potenţial periculoase:
♦
Protecţia la tensiune joasă. Această condiţie
nu este periculoasă pentru aparat dar ar putea
deteriora sursa de alimentare.
♦
Aparatul se va închide automat la intrarea unei
tensiuni de 10,5 +/- 0,5 V c.c. Încărcătorul se va
reseta automat la creşterea tensiunii de 11,5 V.
♦
Protecţia la scurtcircuit. O condiţie de polaritate
inversată sau de scurtcircuit poate determina
deschiderea siguranţelor externe sau interne şi
poate cauza deteriorarea iremediabilă a aparatului.
Fiţi foarte atenţi pentru a asigura o conexiune cu
polaritate corectă.
Întreţinerea
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere sau curăţare a aparatului, deconectaţi-l.
♦
Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi. Nu scufundaţi aparatul în
apă.
4
Garanţie
Înlocuirea siguranţei pentru fi şa auxiliară c.c. al
vehiculului
♦
Scoateţi capacul rotindu-l în sens invers acelor de
ceasornic.
♦
Scoateţi capacul şi ştiftul central.
♦
Scoateţi siguranţa.
♦
Montaţi o siguranţă nouă de tip şi dimensiuni
similare (1,6 A).
♦
Montaţi la loc capacul şi ştiftul central.
♦
Strângeţi capacul rotindu-l în sensul acelor de
ceasornic pe fişă.
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor sau manoperei defectuoase,
a lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Specificaţii tehnice
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
Curent de ieşire
Putere de ieşire
Greutate
V c.c.
V c.c.
mA
W
g
BDPC10USB H1
12
5
500
5
50
zst00187409 - 06-09-2012
5
6
E15430
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
1
BDPC10USB
11 - 09 - 09
TYP.
H1
Download PDF

advertising