DW075 | DeWalt DW075 LASER instruction manual

402112 - 47 RO
Instrucţiuni originale
DW075
Figura 1
a
d
b
c
m
n
f
e
g
j
h
o
p
l
i
k
Figura 2
x
w
w
q
s
r
v
y
u
r
t
t
2
z
Figura 4
Figura 3
aa
z
Figura 5
Figura 6
A
B
3
Figura 8
Figura 7
Figura 9
ff
ee
bb
dd
gg
cc
4
Figura 10
Axa Y
Axa X
A
B
L
Figura 11
Axa Y
Axa X
AA
BB
L
5
Figura 12
6
Nivelă laser rotativă
DW075
Felicitări!
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina vătămări minore
sau medii.
Aţi ales o nivelă laser DeWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în
ceea ce priveşte produsul fac din DeWALT
unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.
ATENŢIE: Utilizat fără simbolul alarmei de siguranţă, indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate cauza deteriorarea
bunurilor.
Specificaţii tehnice
DW075
Tensiune
V
3,0
2 x LR20
(dimensiune D)
min-1
0/-600
Tip
Denotă riscul de electrocutare.
1
Viteză de rotire
Clasa laserului
Aliniament
autoreglabil
Temperatura de
funcţionare
IP54
mm/m
± 0,2
°
±5
°C
-5 la +50
Filet ştecher
Greutate (fără
acumulator)
Instrucţiuni de siguranţă privind
laserele
3R
Clasa de protecţie
Precizia
Denotă riscul de incendiu.
AVERTISMENT! Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile. Nerespectarea tuturor
instrucţiunilor enumerate în continuare
poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări personale grave.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
5/8”–11
kg
•
2,0
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste
simboluri.
•
•
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care dacă nu este evitată, va
determina decesul sau vătămarea
gravă.
•
VERTISMENT: Indică o situaţie poA
tenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, ar putea determina decesul
sau vătămarea gravă.
•
7
Nu operaţi laserul în atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
Utilizaţi laserul numai cu acumulatorii
special prevăzuţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera risc de incendiu.
Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna
copiilor şi a altor persoane neinstruite.
Laserele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Utilizaţi numai accesoriile recomandate
de producător pentru modelul dvs. Accesoriile ce pot fi adecvate pentru un laser,
pot crea risc de vătămare atunci când sunt
utilizate cu un alt laser.
Operaţiile de service asupra uneltei
trebuie să fie efectuate numai de către personal de reparaţii calificat. Reparaţiile, operaţiile de service sau de
întreţinere efectuate de personal neca-
•
•
•
•
•
•
•
•
lificat pot cauza vătămări. Pentru a afla
localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat DeWALT, consultaţi lista
de agenţi de reparaţii autorizaţi DeWALT
de pe spatele acestui manual sau vizitaţi
www.2helpU.com pe Internet.
Nu utilizaţi instrumente optice precum
un telescop sau un nivelmetru pentru
a vizualiza fasciculul laser. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce
poate determina pe oricine să privească intenţionat sau neintenţionat în fasciculul laser. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă
reflectorizantă ce poate reflecta fasciculul laser spre ochii cuiva. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Opriţi laserul atunci când nu este utilizat. Lăsarea laserului pornit măreşte riscul
de a privi în fasciculul laser.
Nu operaţi laserul în apropierea copiilor sau nu permiteţi copiilor să utilizeze
laserul. Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele de avertizare. În cazul îndepărtării etichetelor, utilizatorii sau alte persoane
se pot expune involuntar la radiaţii.
Poziţionaţi bine laserul pe o suprafaţă
orizontală. În cazul în care laserul cade,
se poate produce deteriorarea laserului
sau vătămări grave.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Prindeţi-vă părul lung. Păstraţi-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare. Orificiile de aerisire acoperă adesea componentele în mişcare şi trebuie să fie, de asemenea, evitate.
AVERTISMENT! NU DEZASAMBLAŢI NIVELA LASER ROTATIVĂ.
Înăuntru nu există componente ce
pot fi reparate de către utilizator.
Dezasamblarea laserului rotativ va
anula toate garanţiile produsului.
Nu modificaţi în niciun fel produsul.
Modificarea uneltei poate conduce la
expunerea periculoasă la radiaţii laser.
Instrucţiuni suplimentare
de siguranţă privind laserele
•
•
•
•
•
•
Acest laser este conform cu clasa 3R aşa
cum prevede DIN EN 60825-1:2007-11
(max 5 mW, 600–680 nm). Nu înlocuiţi
o diodă laser cu una de tip diferit. În cazul
în care laserul este deteriorat, prevedeţi
repararea acestuia de către un agent de
reparaţii autorizat.
Doar persoanele calificate şi pregătite pot
monta, regla şi utiliza echipamentul laser.
Zonele în care sunt utilizate laserele de
clasa 3R trebuie semnalizate cu un semn
de avertizare utilizare laser.
Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de
proiecţia liniilor laser.
Înainte de prima utilizare, verificaţi ca
avertizările de siguranţă de pe etichetă să
fi fost redactate în limba dvs. Nu utilizaţi
unealta dacă nu are avertizările de siguranţă în limba dvs.!
Deoarece fasciculul unui laser de clasa
3R asigură o vizibilitate sporită pe distanţe
lungi, riscul potenţial de vătămare a ochilor rămâne valabil pe toată raza de acţiune
a laserului.
Aşezaţi întotdeauna unealta într-o poziţie
în care fasciculul laser nu poate trece la nivelul ochilor niciunei persoane. Fiţi foarte
atenţi la prezenţa scărilor sau a suprafeţelor reflectorizante.
Riscuri reziduale
•
AVERTISMENT: Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea
altor proceduri decât cele specificate în acest manual pot conduce
la expunerea periculoasă la radiaţii.
8
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării acestor utilaje:
– Vătămări cauzate de privirea în fasciculul laser.
Marcajele prezente pe unealtă
•
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
•
Nu păstraţi acumulatorii la îndemâna copiilor.
Scoateţi acumulatorii în cazul în care nu
utilizaţi dispozitivul timp de câteva luni.
Acumulatorii (fig. 1)
Tip acumulatori
Modelul DW075 funcţionează cu doi acumulatori LR20 (dimensiune D).
Conţinutul ambalajului
Citiţi manualul de instrucţiuni
înainte de utilizare.
Ambalajul conţine:
1 Nivelă laser rotativă
2 Acumulatori LR20 (dimensiune D)
1 Suport de perete
1 Telecomandă
1 Ţintă laser
1 Pereche de ochelari
1Detector
2 Acumulatori 6LR61 (9V)
1 Dispozitiv de fixare detector
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Stadie
1Trepied
1 Manual de instrucţiuni
Avertisment privind laserul.
Laser clasa 3R.
Clasa de protecţie: IP54.
Amplasarea codului pentru dată
Codul datei, ce include, de asemenea, anul
fabricaţiei, este imprimat pe talpa laserului,
lângă orificiile de montare.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
•
•
Instrucţiuni importante de
siguranţă
privind acumulatorii
Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce
ar fi putut surveni în timpul transportului.
Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral şi pentru a înţelege acest manual înaintea utilizării.
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Acumulatorii pot exploda sau pot prezenta scurgeri şi pot
cauza vătămări sau incendii. Pentru
a reduce acest risc:
VERTISMENT: Nu modificaţi niA
ciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt ar
putea conduce la deteriorări sau vătămare corporală.
•
Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi
avertizările de pe eticheta acumulatorului
şi de pe ambalaj.
•Introduceţi întotdeauna corect acumulatorii respectând polaritatea (+ şi –) marcată
pe acumulator şi pe echipament.
• Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
• Nu încărcaţi acumulatorii.
•Nu combinaţi acumulatori vechi cu acumulatori noi. Înlocuiţi-i pe toţi în acelaşi timp
cu acumulatori noi de aceeaşi marcă şi tip.
• Scoateţi imediat acumulatorii consumaţi şi
eliminaţi-i conform normelor locale.
• Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Laserul rotativ DW075 a fost conceput pentru
a proiecta linii laser ce sunt de ajutor în cazul
aplicaţiilor profesionale. Unealta poate fi utilizată atât în interior cât şi în aer liber pentru
alinierea pe orizontală (nivelă) şi pe verticală
(fir cu plumb). Unealta poate produce, de asemenea, un punct laser fix care poate fi direcţionat manual pentru stabilirea sau mutarea
unui semn. Aplicaţiile variează de la montarea
obiectelor pe tavan şi pe pereţi la nivelarea
fundaţiei şi construirea teraselor.
9
Nu utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Avertizările ar trebui să fie următoarele:
RADIAŢIE LASER
evitaţi expunerea directă
asupra ochilor
LASER CLASA 3R
• În cazul în care avertizările sunt într-o limbă străină, procedaţi în felul următor:
– Dezlipiţi de pe coală eticheta
necesară.
–Poziţionaţi cu atenţie eticheta dezlipită
peste cea existentă.
– Apăsaţi pe etichetă.
Acest laser este o unealtă profesională. Nu
permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când laserul este folosit de operatori neexperimentaţi.
Laserul (Fig. 1)
a. Compartiment pentru acumulator
b. Pictogramă acumulator
c. Mâner de transport
d. Cap laser rotativ
e. Buton de pornire
f. Indicator LED încărcare/acumulator slab
g. Pictogramă acumulator slab
h. Selector viteză/rotire
i. Buton mod scanare
j. Săgeată de direcţie: în sus
k. Săgeată de direcţie: în jos
Asamblare
Montarea si demontarea
acumulatorilor (fig. 1)
NOTĂ: Această unealtă funcţionează cu doi
acumulatori LR20 (dimensiunea D).
Montarea acumulatorului
1. Ridicaţi capacul compartimentului pentru
acumulatori (a) conform Figurii 1.
2. Introduceţi doi acumulatori noi LR20 (dimensiune D) în compartimentul pentru
acumulatori. Montaţi acumulatorii conform
pictogramei imprimate (b) la interiorul
compartimentului.
Telecomanda (Fig. 1)
l. Buton pentru modul manual
m. Săgeţi de direcţie: în jos/în jos
n. Săgeţi de direcţie: stânga/dreapta
o. Selector viteză/rotire
p. Buton mod scanare
Montarea pe perete (fig. 2)
q. Bază de montare
r. Orificiu de montare bază
s. Fantă de montare bază
t. Şurub de montare
u. Scală
v. Manetă de prindere
w. Fălci de prindere
x. Gaură de montare
y. Şurub de blocare
Setarea laserului
Laserul permite o serie de reglaje ce o fac utilă
pentru diverse aplicaţii.
Rotirea manuală a capului (fig. 1)
Laserul este prevăzut cu o apărătoare de protecţie din aliaj în jurul capului rotativ (d) pentru
a preveni deteriorarea accidentală din timpul
activităţilor din zona de lucru. Cu toate acestea, puteţi avea acces la capul rotativ pentru
a direcţiona manual fasciculul pentru a fixa
sau muta un semn.
Despachetarea
Fixarea etichetei de avertizare
Avertizările de siguranţă de pe eticheta amplasată pe laser trebuie să fie redactate în limba
utilizatorului.
Amplasarea pe perete (fig. 2)
Dispozitivul de montare pe perete este utilizat
pentru montarea laserului pe o şină de perete
pentru facilitarea montării obiectelor pe tavan
şi a altor proiecte de nivelare de specialitate.
În acest scop, a fost furnizată împreună cu
unealta o pagină separată de etichete autocolante.
VERTISMENT: Verificaţi ca avertizăA
rile de siguranţă de pe etichetă să fi
fost redactate în limba dvs.
10
ATENŢIE: Înainte de a ataşa nivela laserului pe o şină de perete sau într-un
colt al tavanului, asiguraţi-vă că şina
sau colţul sunt asigurate corespunzător.
1. Aşezaţi laserul pe baza de montare (q),
aliniaţi gaura (z) de pe partea inferioară
a laserului cu gaura (r) din baza de montare. Puneţi talpa posterioară din cauciuc pe
fanta de montare din bază (s). Rotiţi şurubul de montare (t) pentru a fixa laserul.
2. Cu scala de montare cu montare pe perete (u) poziţionată spre dumneavoastră,
împingeţi maneta de prindere (v) înăuntru
pentru a deschide fălcile de prindere (w).
3. Fixaţi fălcile de prindere (w) în jurul şinei
de perete sau a colţului tavanului şi eliberaţi maneta de prindere (v) pentru a închide fălcile de prindere pe şină. Asiguraţi-vă
că dispozitivul pentru montare pe perete
este fixat bine înainte de a începe să lucraţi.
6. Odată ce aţi poziţionat laserul la înălţimea
dorită, strângeţi şurubul de blocare (y)
pentru a menţine această poziţie.
Amplasarea pe trepied (fig. 3)
1. Aşezaţi trepiedul într-o poziţie stabilă şi
setaţi-l la înălţimea dorită.
2. Asiguraţi-vă că partea superioară a acestuia este cât mai dreaptă. Laserul se va
auto-nivela doar dacă partea superioară
a trepiedului are o abatere de ± 5˚ de la
linia de nivel. Dacă laserul este amplasat prea sus faţa de linia de nivel, acesta
va emite un semnal sonor de avertizare
atunci când atinge limita plajei sale de nivel. Acest lucru nu va deteriora în niciun
fel laserul, dar acesta nu va funcţiona întro situaţie "în afara limitei de nivel".
3. Asiguraţi laserul pe trepied înfiletând şurubul filetat (aa) de pe trepied în orificiul
mamă (z) de pe partea inferioară a laserului.
ATENŢIE: Utilizaţi întotdeauna o consolă de tavan cu fir sau un material
asemănător, suplimentar faţă de şurubul de blocare a dispozitivului de
montare pe perete, pentru a vă ajuta
să stabilizaţi nivela laser în timp ce
o montaţi pe perete. Treceţi firul prin
mânerul nivelei laser. NU treceţi firul
prin apărătoarea metalică de protecţie. Suplimentar, puteţi folosi şuruburi
pentru a fixa dispozitivul de fixare pe
perete direct pe perete ca măsură de
siguranţă. O gaură pentru şurub (x)
este situată în partea superioară a dispozitivului de montare pe perete.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că trepiedul cu care
lucraţi are un şurub filetat de 5/8”–11 pentru a asigura montarea în condiţii de siguranţă.
4. Porniţi laserul şi reglaţi viteza de rotire şi
dispozitivele de comandă după necesităţi.
Amplasarea pe podea (fig. 4, 5)
Nivela laser poate fi poziţionată direct pe podea pentru aplicaţii de nivelare şi de verificare
a verticalităţii cum ar fi construirea scheletului
pentru pereţi.
1. Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă şi
relativ dreaptă unde nu poate fi incomodat.
2. Setaţi laserul pentru funcţionarea în modul
de nivelare (fig. 5A) sau de măsurare cu
plumb (fig. 5B), conform ilustraţiei.
3. Porniţi laserul şi reglaţi viteza de rotire şi
dispozitivele de comandă după necesităţi.
NOTĂ: Laserul va fi mai uşor de setat pentru aplicaţii pe perete dacă viteza de rotire
este setată la 0 rpm şi dacă este utilizată telecomanda pentru a alinia laserul cu
semnele de probă. Telecomanda permite
unei singure persoane să seteze laserul.
4. Unealta poate fi reglată în sus şi în jos la
înălţimea dorită pentru activitatea dumneavoastră. Pentru a modifica înălţimea,
slăbiţi şurubul de blocare (y), amplasat
pe o latură a dispozitivului de montare pe
perete, pentru a mişca laserul în sus şi în
jos la înălţimea dorită. Susţineţi baza de
montare atunci când reglaţi înălţimea.
5. Utilizaţi scala de măsurare a dispozitivului
de montare pe perete (u) pentru a stabili
semnul dumneavoastră.
NOTĂ: Ţinta DeWALT este marcată la 38
mm (1-1/2”), prin urmare, poate fi mai uşor
să setaţi decalajul laserului la 38 mm (11/2”) sub şină.
11
Stadia (fig. 6)
PERICOL: Nu încercaţi NICIODATĂ să utilizaţi stadia pe timp de furtună sau în apropierea firelor electrice
care atârnă deasupra capului. Acest
lucru poate avea ca rezultat moartea
sau vătămarea personală.
•
•
Stadia DeWALT este marcată cu scale de
măsurare pe ambele părţi şi este construită
din secţiuni telescopice. Un buton acţionat cu
arc activează un dispozitiv de blocare pentru
a menţine stadia la lungimi diferite.
•
Partea frontală a stadiei are o scală de măsurare care începe de jos. Utilizaţi-o pe aceasta
atunci când măsuraţi de la nivelul solului în sus
în timpul aplicaţiilor de nivelare sau egalizare.
•
•
Spatele stadiei este conceput pentru măsurarea înălţimii tavanelor, grinzilor, etc. Extindeţi
la maxim secţiunea superioară a stadiei până
când butonul se blochează în secţiunea anterioară. Extindeţi această secţiune fie până se
blochează în secţiunea de lângă ea, fie până
când stadia atinge tavanul sau grinda. Înălţimea se citeşte unde ultima secţiune extinsă
iese din secţiunea anterioară, conform ilustraţiei din Figura 6.
Panoul de control al laserului
(fig. 1)
Laserul este controlat de butonul de pornire
(e), selectorul de viteză/rotire (h), butonul pentru modul de scanare (i) şi două săgeţi (j, k).
Săgeţile controlează mişcarea capului laserului la stânga şi la dreapta atunci când acesta
este utilizat în modul de măsurare a verticalităţii cu plumb.
Operare
•
•
•
•
•
•
Atunci când lucraţi în interior, o viteză mai
mică a capului rotativ va produce o linie
mai intensă; o viteză mai mare a capului
rotativ va produce o linie mai groasă.
Pentru sporirea vizibilităţii fasciculului, utilizaţi ochelarii pentru îmbunătăţirea vizibilităţii liniei laser şi/sau o ţintă laser pentru
a vă ajuta să descoperiţi fasciculul.
Reţineţi că modificările extreme de temperatură pot determina mişcarea sau deplasarea structurilor clădirilor, a trepiedelor,
metalice, a echipamentelor etc, acest lucru putând afecta precizia. Verificaţi frecvent acurateţea în timpul lucrului.
Atunci când lucraţi cu Detectorul laser digital DeWALT, setaţi viteza de rotire la cea
mai mare turaţie.
Dacă laserul este scăpat sau suferă o izbitură puternică, prevedeţi verificarea sistemului de calibrare de către un centru de
service autorizat înainte de utilizare.
Avertisment: Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi
reglementările aplicabile.
Pornirea laserului (fig. 1)
1. Asiguraţi-vă că acumulatorii sun montaţi
corect iar capacul compartimentului pentru acumulatori este închis bine.
Pentru a prelungi durata de viaţă a acumulatorilor, scoateţi acumulatorii atunci
când laserul nu este utilizat.
Pentru a asigura precizia aplicaţiilor efectuate, verificaţi cât mai des calibrarea laserului. Consultaţi secţiunea Verificarea
pe teren a calibrării din capitolul Întreţinerea laserului.
Înainte de a încerca să utilizaţi laserul,
asiguraţi-vă că unealta este amplasată pe
o suprafaţă relativ netedă şi stabilă.
Marcaţi întotdeauna centrul liniei sau
punctului laser. Dacă marcaţi alte părţi ale
fasciculului la momente diferite, veţi obţine
măsurători eronate.
Pentru a mări distanţa de lucru şi precizia,
poziţionaţi laserul în mijlocul zonei dvs. de
lucru.
Atunci când îl ataşaţi la un trepied sau pe
perete, montaţi laserul cât mai stabil.
ATENŢIE: Laserul va funcţiona chiar
dacă uşa compartimentului pentru
acumulator nu este încuiată complet.
Pentru a asigura acumulatorii, asiguraţi-vă întotdeauna că uşa compartimentului pentru acumulator este închisă şi încuiată.
2. Apăsaţi uşor butonul de pornire (e) pentru
a pune în funcţiune laserul. Indicatorul cu
LED pentru funcţionare (f) se va aprinde
iar unitatea se va auto-nivela.
NOTĂ: Indicatorul cu LED este utilizat pentru a indica faptul că unealta este pornită (stă
aprins) şi faptul că acumulatorul este slab (clipeşte).
12
NOTĂ: Capul va începe sau va finaliza rotirea
odată ce laserul este echilibrat.
Utilizarea modului de scanare:
Pentru a intra în modul de scanare, apăsaţi şi eliberaţi butonul pentru modul de
scanare. Pentru a ieşi din modul de scanare, apăsaţi şi eliberaţi butonul din nou.
Oprirea laserului
Apăsaţi uşor butonul de pornire pentru a opri
laserul. Indicatorul luminos cu LED pentru pornire nu va mai fi aprins.
Dimensiunea şi direcţia zonei de scanare
poate fi controlată cu ajutorul butoanelor
cu săgeţi de pe panoul de control al unităţii laser sau de pe telecomandă. Pentru
explicaţii mai detaliate, studiaţi Utilizarea
telecomenzii fără fir.
Butoanele panoului de control al
laserului
(fig. 1)
Butonul de pornire
Apăsaţi uşor butonul de pornire (e) pentru
a porni unitatea.
Dimensiunea şi direcţia zonei de scanare
poate fi controlată, de asemenea, manual
cu ajutorul
Butoanele cu săgeţi
Butoanele cu săgeţi (j, k) au utilităţi diferite în
funcţie de modul de operare al unităţii laser.
modului de scanare definit de utilizator:
1. Setaţi unitatea laser la 0 rpm (modul
de focalizare).
2.Rotiţi manual capul laserului pentru
a poziţiona fasciculul laser la una dintre marginile zonei de scanare dorite.
3.Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de scanare de pe panoul de control al unităţii
laser. În timp ce ţineţi apăsat butonul
de scanare, rotiţi manual capul laserului la marginea opusă a zonei de scanare dorită.
4. Eliberaţi butonul de scanare.
5.Laserul va scana între cele două
puncte selectate.
important: Telecomanda nu poate fi
utilizată în modul de scanare definit de utilizator.
În modul orizontal:
Butoanele cu săgeţi reglează direcţia fasciculului laser în modul de scanare sau de
focalizare (0 rpm).
În modul vertical:
Butoanele cu săgeţi mişcă fasciculul laser
la stânga sau la dreapta.
Selectorul de viteză/rotire
Selectorul de viteză/rotire (f) este utilizat pentru reglarea vitezei de rotire a fasciculului laser
cu ajutorul celor 3 viteze setate din fabrică.
Viteza capului va trece prin cele 3 viteze iar
apoi va repeta secvenţa atunci când selectorul
de viteză/rotire este apăsat.
REŢINEŢI:
Viteză mică = Fascicul strălucitor
Viteză mare = Fascicul mai gros
Indicator acumulator slab
Atunci când acumulatorii se apropie de sfârşitul perioadei de viaţă (g), LED-ul de funcţionare (f) va începe să clipească. Atunci când observaţi acest semnal, înseamnă că unealta va
mai funcţiona doar o perioadă scurtă de timp
până când se va opri de tot. Acumulatorii trebuie înlocuiţi cu alţii noi cât mai curând posibil.
Notă: Selectorul de viteză/rotire are aceeaşi
funcţie ca selectorul de viteză/rotire de pe telecomandă.
Buton pentru modul de scanare
Utilizarea telecomenzii fără fir (fig. 1)
Butonul pentru modul de scanare (i) este utilizat pentru a face capul laserului să se încline
în faţă şi în spate, producând o linie laser scurtă şi strălucitoare. Această linie scurtă este
mai strălucitoare şi mai vizibilă atunci când
unitatea este în modul de rotire completă.
Telecomanda permite unei persoane să opereze şi să seteze laserul de la distanţă. Telecomanda conţine patru săgeţi (m, n), buton viteză/rotire (o), buton pentru modul de scanare
(p) şi un buton pentru modul manual (l).
13
Accesoriile laserului
Telecomanda: Butoanele cu săgeţi
Ochelari pentru îmbunătăţirea
vizibilităţii liniei laser (fig. 7)
Aceşti ochelari cu lentile roşii îmbunătăţesc vizibilitatea fasciculului laser în condiţii de lumină puternică sau pentru distanţele lungi, atunci
când laserul este utilizat pentru aplicaţii în interior. Aceşti ochelari nu sunt necesari pentru
operarea laserului.
Butoanele cu săgeţi (m, n) au utilităţi diferite
în funcţie de modul de operare al unităţii laser.
În modul de auto-nivelare orizontală:
Săgeţile în sus şi în jos (m) reglează lungimea liniei laser în modul de scanare.
Săgeţile la stânga şi la dreapta (n) reglează direcţia fasciculului laser în modul de
scanare sau de focalizare (0 rpm).
pericol: Pentru a reduce riscul de
vătămare personală gravă, nu priviţi
niciodată direct în fasciculul laser,
chiar dacă purtaţi sau nu aceşti ochelari.
În modul de auto-nivelare verticală:
Săgeţile în sus şi în jos (m) reglează poziţia liniei laser în modul de scanare.
Săgeţile la stânga şi la dreapta (n) mişcă
fasciculul laser la stânga şi la dreapta.
atenţie: Aceşti ochelari nu sunt
ochelari de protecţie omologaţi şi nu
trebuie purtaţi atunci când operaţi alte
unelte. Aceşti ochelari nu împiedică
fasciculul laser de a pătrunde în ochii
dumneavoastră.
Telecomanda: Selectorul de
viteză/rotire
Selectorul de viteză/rotire (o) este utilizat pentru reglarea vitezei fasciculului laser cu ajutorul celor 3 viteze setate din fabrică.
Ţinta (fig. 8)
Ţinta laser ajută în localizarea şi marcarea fasciculului laser. Aceasta sporeşte vizibilitatea
fasciculului laser atunci când acesta trece peste ea. Ţinta este marcată cu scale standard şi
metrice. Fasciculul laser trece prin plasticul
roşu şi se reflectă pe banda reflectorizantă de
pe partea cealaltă. Magnetul aflat în partea
superioară a ţintei are rolul de a prinde ţinta
de şina tavanului sau de stâlpii metalici pentru
a determina poziţiile firului de plumb şi a nivelului. Pentru obţinerea celor mai bune rezultate
atunci când utilizaţi ţinta, emblema DeWALT ar
trebui să fie cu faţa înspre dumneavoastră.
Notă: Selectorul de viteză/rotire are aceeaşi
funcţie ca selectorul de viteză/rotire de pe panoul de comandă al unităţii laser.
Telecomanda: Buton pentru modul
de scanare
Butonul pentru modul de scanare (p) este utilizat pentru a face capul laserului să se încline
în faţă şi în spate, producând o linie laser scurtă şi strălucitoare. Această linie scurtă este
mai strălucitoare şi mai vizibilă atunci când
unitatea este în modul de rotire completă.
Utilizarea modului de scanare:
Pentru a intra în modul de scanare, apăsaţi şi eliberaţi butonul pentru modul de
scanare. Pentru a ieşi din modul de scanare, apăsaţi şi eliberaţi butonul din nou.
Detector laser digital (fig. 9)
Detectorul ajută la localizarea poziţiei fasciculului laser în condiţii de lumină puternică sau
pe distanţe lungi. Acesta produce atât semnale vizuale cât ţi sonore pe măsură ce capul
rotativ trece peste detector.
Dimensiunea şi direcţia zonei de scanare
poate fi controlată cu ajutorul butoanelor
cu săgeţi de pe panoul de control al unităţii
laser sau de pe telecomandă. Pentru o explicaţie mai detaliată, studiaţi Butoanele
cu săgeţi din capitolul Butoanele panoului de comandă a laserului.
Detectorul poate fi folosit atât în interior cât şi
în exterior, ori de câte ori este necesară localizarea fasciculului laser.
Acesta nu poate fi utilizate cu lasere nerotative dar este compatibil cu majoritatea laserelor
rotative cu fascicul roşu sau infraroşu (invizibil)
de pe piaţă.
Important: Telecomanda nu poate fi
utilizată în modul de scanare definit de utilizator.
14
Întreţinere
Detectorul laser digital DeWALT poate fi utilizat
cu sau fără dispozitivul de prindere al acestuia. Atunci când este utilizat împreună cu dispozitivul de prindere, detectorul poate fi poziţionat pe o miră gradată, miră de nivelment, stâlp
sau pilon.
Laserul dumneavoastră DeWALT a fost conceput pentru a opera o perioadă îndelungată de
timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a laserului şi de curăţarea în mod regulat.
• Pentru a menţine precizia aplicaţiilor efectuate, verificaţi cât mai des calibrarea laserului. Consultaţi secţiunea Verificarea
calibrării pe teren.
• Verificarea calibrării şi alte reparaţii de
întreţinere pot fi efectuate de centrele de
service DeWALT.
• Atunci când nu utilizaţi laserul, depozitaţi-l
în valiza de depozitare şi transport furnizată.
• Nu depozitaţi laserul în valiză dacă acesta
este ud. Uscaţi părţile exterioare cu cârpă
moale şi uscată şi lăsaţi aerul să se usuce
la aer.
• Nu depozitaţi laserul la temperaturi sub
-18˚C (0˚F) sau mai mari de 41˚C (105˚F).
Precizia
Atunci când laserul este utilizat împreună cu
detectorul, nivelul de precizie al detectorului
trebuie adăugat celui al laserului.
•
Precizie nominală ± 3,0 mm
Montarea detectorului pe o stadie (fig. 9)
1.Pentru a fixa detectorul pe o stadie, mai
întâi ataşaţi-l de dispozitivul de fixare prin
apăsarea încuietorii acestuia (bb). Culisaţi
glisierele (cc) dispozitivului de fixare pe
şina (dd) detectorului până când încuietoarea (ee) intră în gaura de blocare (ff) de
pe detector.
2.Deschideţi fălcile dispozitivului de prindere
rotind şurubul de fixare (gg) în sens invers
acelor de ceasornic.
3.Poziţionaţi detectorul la înălţimea dorită şi
rotiţi şurubul de fixare în sensul acelor de
ceasornic pentru a asigura dispozitivul pe
miră.
4.Pentru a efectua reglaje pe înălţime, slăbiţi
uşor menghina, repoziţionaţi şi strângeţi la
loc.
Verificarea calibrării în teren
(fig. 10–12)
Avertisment: Asiguraţi întotdeauna calibrarea capului laser de către un
agent de service calificat.
Verificările în teren a calibrării trebuie efectuate frecvent.
Accesorii opţionale
Notă: Ca parte a garanţiei DeWALT proprietarul are dreptul la o calibrare GRATUITĂ la
centrul de service în timpul primului an. Completaţi bonul inclus şi returnaţi-l împreună cu
laserul şi cu dovada actelor de achiziţie la un
reprezentant autorizat DeWALT. Va fi emis un
certificat fără costuri suplimentare.
vertisment: Deoarece accesoA
riile, altele decât cele oferite de DeWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu acest laser
poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate DeWALT
împreună cu acest produs.
Verificările în teren a calibrării nu calibrează
laserul. Aceste verificări indică dacă laserul
asigură o linie corectă de nivel şi pentru firul
de plumb şi nu corectează erorile capacităţii
de nivelare şi măsurare cu firul de plumb a laserului.
Acestea sunt:
• DE0772 Detector laser digital DeWALT
• DE0734 Stadie DeWALT
• DE0735 Trepied DeWALT
• DE0736 Trepied DeWALT
• DE0737 Stadie DeWALT
• DE0738 Suport înclinat DeWALT
Aceste verificări ţin locul calibrărilor profesionale efectuate de un centru de service DeWALT.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
15
Verificarea calibrării nivelului
(axa X)
1. Aşezaţi un trepied între doi pereţi care
sunt la cel puţin 50 picioare (15 m) distanţă unul de altul. Locaţia exactă a trepiedului nu este foarte importantă.
2. Montaţi unitatea laser pe trepied în aşa fel
încât axa X să fie îndreptată direct spre
unul dintre pereţi.
3. Porniţi unitatea laser şi lăsaţi-o să se autoniveleze.
4. Marcaţi şi măsuraţi punctele A şi B de pe
pereţi aşa cum este descris în Figura 10.
5. Rotiţi întreaga unitate laser la 180º pentru
ca axa X să fie îndreptată direct spre peretele opus.
6. Lăsaţi unitatea laser să se auto-niveleze şi
marcaţi şi măsuraţi punctele AA şi BB de
pe pereţi aşa cum este descris în Figura
11.
7. Calculaţi abaterea totală după ecuaţia:
Abatere Totală = (AA – A) – (BB – B)
8. Comparaţi abaterea totală cu limitele admisibile menţionate în tabelul următor.
Distanţa între
pereţi
Abatere
admisibilă
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
NOTĂ: Această verificare ar trebui efectuată
pe un perete care să nu fie mai mic decât cel
mai înalt perete pentru care va fi utilizat acest
laser.
Curăţarea
Avertisment:
•Scoateţi acumulatorii înainte de
a curăţa unitatea laser.
•Nu utilizaţi niciodată solvenţi sau
alte produse chimice puternice
pentru curăţarea componentelor
nemetalice ale laserului. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat.
•Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unitate; nu
scufundaţi niciodată vreo parte
a unităţii în lichid.
•Nu utilizaţi niciodată dispozitive cu
aer comprimat pentru curăţarea
laserului.
•Menţineţi fantele de ventilaţie libere şi curăţaţi carcasa în mod regulat cu o cârpă moale.
•Apărătoarea flexibilă din cauciuc
poate fi curăţată cu o cârpă umedă fără scame cum ar fi o bucată
de bumbac. UTILIZAŢI NUMAI
APĂ — NU utilizaţi substanţe de
curăţat sau solvenţi. Lăsaţi unitatea să se usuce la aer înainte de
a o depozita.
•În unele condiţii, lentilele de sticlă
din interiorul capului rotativ colectează ceva mizerie sau resturi.
Acest lucru va afecta calitatea fasciculului şi modul de funcţionare.
Lentilele ar trebui curăţate cu un
beţişor de ureche umezit cu apă.
Verificarea calibrării nivelului
(axa Y)
Repetaţi procedurile de mai sus, dar cu unitatea laser poziţionată în aşa fel încât axa Y să
fie îndreptată direct spre pereţi.
Verificarea abaterii măsurătorii
cu fir cu plumb (Fig. 12)
1. Utilizaţi o greutate standard de plumb ca
şi referinţă şi marcaţi marginea superioară
şi cea inferioară a peretelui. (Aveţi grijă să
marcaţi peretele şi nu podeaua sau tavanul.)
2. Aşezaţi laserul rotativ stabil pe podea la
aproximativ 1 m (3’) de perete.
3. Porniţi laserul şi îndreptaţi raza spre semnul de pe marginea inferioară a peretelui.
Apoi, cu ajutorul săgeţilor în sus/în jos de
pe telecomandă, rotiţi raza în sus. Dacă
centrul razei scanează peste semnul de
pe marginea inferioară a peretelui, laserul
este calibrat corect.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
16
În cazul în care constataţi că produsul dvs. DeWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea
şi refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice
de uz casnic la centrele municipale de deşeuri
sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
DeWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DeWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei
de funcţionare. Pentru a beneficia de acest
serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs.
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DeWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
DeWALT autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre
datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
17
zst00192602 - 03-12-2012
18
19
20
Download PDF

advertising