DW075 | DeWalt DW075 LASER instruction manual

567000 - 08 H
Az eredeti használati útmutató fordítása
DW075
1. ábra
a
d
b
c
m
n
f
e
g
j
h
o
p
l
i
k
2. ábra
x
w
w
s
q
v
y
r
u
z
r
t
t
2
4. ábra
3. ábra
aa
z
5. ábra
6. ábra
A
B
3
8. ábra
7. ábra
9. ábra
ff
ee
bb
dd
gg
cc
4
10. ábra
Y tengely
X
tengely
A
B
L
11. ábra
Y tengely
X
tengely
AA
BB
L
5
12. ábra
6
Forgólézer
DW075
Szívből gratulálunk
VIGYÁZAT: Szimbólum nélkül olyan
potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl,
amely anyagi károkkal járhat.
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó termékfejlesztésünknek és innovációnknak köszönhetően
a DEWALT cég a professzionális szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé
vált.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Műszaki adatok
Biztonsági előírások lézeres
készülékekhez
DW075
Feszültség
V
3,0
2 x LR20
(D-méretű)
min-1
0–600
Típus
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el és
sajátítson el minden útmutatást. Az
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
1
Fordulatszám
Lézer osztály
3R
Védelmi osztály
Szintezési pontosság
Önszintező
tartomány
Üzemi hőmérséklet
mm/m
± 0,2
°
±5
°C
-5 to +50
Állvány
csatlakoztatás
Súly (akkumulátor
nélkül)
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT
IP54
•
5/8”–11
kg
•
2,0
•
Definíciók: Biztonsági irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságára
utalnak. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
•
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos vagy
súlyos sérüléshezvezet.
•
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.
7
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámokban képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
A lézert csak a kijelölt speciális elemekkel használja. Más típusú elem használata tüzet okozhat.
A használaton kívüli lézeres eszközt
gyermekektől és más, használatukban
járatlan személyektől elzárt helyen tárolja. Gyakorlatlan felhasználó kezében
a lézer veszélyt jelent.
Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja a készülékhez. Ugyanaz a tartozék, amely megfelel az egyik lézerhez,
sérülést okozhat egy másik lézernél.
A szerszám szervizelését CSAK képzett
szakszemélyzet végezheti. Képzetlen
személy által végzett javítás, szervizelés
vagy karbantartás sérüléshez vezethet.
A legközelebbi DEWALT márkaszerviz elérhetőségét megtalálja kézikönyvünk hátoldalán, a hivatalos DEWALT javítóműhelyek listájában, vagy a www.2helpU.com
honlapon.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kiegészítő biztonsági előírások
lézeres készülékekhez
Ne nézzen optikai készülékkel (pl. távcső vagy tranzitműszer) a lézersugárba. Ez súlyos szemsérülést okozhat.
Úgy helyezze el a lézert, senki ne nézhessen szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
Ne helyezze a lézert tükröző felület
közelébe, amely a sugarat valakinek
a szemébe tükrözhetné. Ez súlyos szemsérülést okozhat.
Kapcsolja ki a lézert, amikor nem használja. Ha bekapcsolva hagyja, nagyobb
annak a veszélye, hogy valaki belenéz
a sugárba.
Ne működtesse a lézert gyermekek közelében, és ne engedje, hogy gyermekek működtessék. Ez súlyos szemsérülést okozhat.
Ne távolítsa el és ne rongálja meg a figyelmeztető címkéket. Ha a címkéket
eltávolítja, a lézer használója vagy mások
tudtuk nélkül is sugárzásnak lehetnek kitéve.
Egyenletes felületre helyezze a lézeres
készüléket. Ha leesik a lézer, megrongálódhat vagy súlyos sérülést okozhat.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert. Ha
hosszú hajat visel, használjon hajvédőt. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
A szellőzőnyílásokat is kerülni kell, mert
gyakran mozgó alkatrészek vannak mögöttük.
•
•
•
•
•
•
Ez a lézeres készülék 3R osztályúnak felel
meg a DIN EN 60825-1:2007-11 (max 5 mW,
600–680 nm) szabvány szerint. A lézerdiódát ne cserélje más típusúra. A sérült
lézert márkaszervizzel javíttassa meg.
A lézeres készüléket csak képzett személyek helyezhetik üzembe, állíthatják be és
üzemeltethetik. Azokat a területeket, ahol
3R osztályú lézert használnak, megfelelő
figyelmeztető jelzéssel kell ellátni.
Csak lézervonalak kivetítésére használja.
Az első használat előtt ellenőrizze, hogy
a címkén szereplő biztonsági figyelmeztetések az Ön nyelvén vannak-e írva. Ne
használja a készüléket, ha nincsenek rajta
az Ön nyelvén írott figyelmeztetések!
Mivel a 3R osztályú lézeres készülék nagyobb távolságokra is jó láthatóságot biztosít, a szemkárosodás veszélye a teljes
alkalmazási tartományban változatlan.
Mindig olyan helyzetbe állítsa a lézert,
hogy a sugár senkit ne érhessen szemmagasságban. Lépcsők és fényvisszaverő
felületek közelében különös óvatosságot
tanúsítson.
Maradványkockázatok
•
A következő veszélyek együtt járnak
a szerszám használatával:
– A lézersugárba történő belenézés miatt keletkező sérülések.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok találhatóak:
FIGYELMEZTETÉS: A kezelőszervek itt megadottaktól eltérő használata vagy itt fel nem sorolt műveletek végzése sugárzásveszélyt
teremthet.
FIGYELMEZTETÉS! NE SZERELJE SZÉT A FORGÓLÉZERT. Nincsenek benne felhasználó által
szervizelhető alkatrészek. A forgólézer szétszerelésével elveszti a termékhez fűződő jótállást. Semmilyen
átalakítást ne végezzen a terméken.
Az átalakított lézeres eszköz sugárzásveszélyt teremthet.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Figyelmeztetés lézersugárzásra.
8
3R osztályú lézer.
Védelmi osztály: IP54.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a lézeres készülék aljára, az állvány rögzítésére
szolgáló csavarmenetek mellé van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
•
•
•
•
•
•
•
•
lézersugár hatásfokát növelő szemüveg
detektor
6LR61 (9 V-os) elem
detektorrögzítő
koffer
mérőrúd
állvány
kezelési útmutató
•
Ellenőrizze a készüléket és tartozékait,
nem sérültek-e meg szállítás közben.
A készülék használata előtt szánjon időt
a kezelési útmutató alapos áttanulmányozására és elsajátítására.
•
Fontos biztonsági útmutatások
az elemekhez
•
1
1
2
1
1
1
1
1
Leírás (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, és sérülést, illetve tüzet okozhatnak. Ennek
veszélye így csökkenthető:
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Gondosan tartsa be az elem címkéjén és
csomagolásán található útmutatásokat és
figyelmeztetéseket.
Az elemeket mindig helyesen, az elemeken és a készüléken is feltüntetett polaritás jelzéseknek (+ és –) megfelelően helyezze be.
Ne zárja rövidre az elem érintkezőit.
Ne töltse az elemeket.
Ne használjon régi és új elemeket együtt.
Mindegyiket egyidejűleg cserélje ugyanolyan gyártmányú és típusú új elemre.
A lemerült elemet azonnal vegye ki, és
a helyi hulladékkezelési rendelkezések
szerint semmisítse meg.
Ne dobja tűzbe az elemeket.
Gyermekektől tartsa távol.
Ha a készüléket eszközt hónapokig nem
szándékozik használni, vegye ki belőle az
elemeket.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DW075 típusú forgólézert professzionális
alkalmazásoknál lézervonalak kivetítéséhez
terveztük. A szerszám mind beltérben mind
kültéren használható vízszintes és függőleges irányú szintezéshez. A készülék stacionárius lézerpontot is képes kialakítani, amely
közvetlenül kézzel irányítható egy jelzés létrehozásához vagy átviteléhez. Használható
álmennyezetek készítésénél, fal és alapok
szintezésénél és deszkabélések építésénél.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a lézer professzionális szerszám. NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek a készülékhez. Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Elemek (1. ábra)
ELEM TÍPUSA
A DW075 készülék két db LR20 (D-méretű)
elemmel működik.
LÉZERES KÉSZÜLÉK (1. ÁBRA)
a. Elemtartó rekesz
b. Telep ikon
c. Hordfogantyú
d. Forgólézer fej
e. Üzemi kapcsoló
f. Készenléti üzemmód/kis telepfeszültség
kijelző LED
g. Kis telepfeszültség ikon
h. Sebesség/forgás gomb
i. Pásztázó üzemmód gomb
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 forgólézer
2 LR20 (D-méretű) elem
1 falitartó
1 távirányító
1 célkártya
9
Az elemek behelyezése
1. Emelje fel az elemtartó rekesz fedelét (a)
az 1. ábra szerint.
2. Tegyen be két új LR20 (D-méretű) elemet
az elemtartó rekeszbe. Az elemeket a rekesz belsejében lévő ikon (b) szerint helyezze be.
j. Iránymutató nyíl: fel
k. Iránymutató nyíl: le
TÁVIRÁNYÍTÓ (1. ÁBRA)
l. Kézi üzemmód gomb
m. Iránymutató nyilak: fel/le
n. Iránymutató nyilak: balra/jobbra
o. Sebesség/forgás gomb
p. Pásztázó üzemmód gomb
A lézer beüzemelése
A lézeres készüléknek több különféle beállítása lehet, ezért többféle munkafeladatra is
felhasználható.
FALITARTÓ (2. ÁBRA)
q. Falitartó alaplap
r. Alaplap-rögzítő furat
s. Alaplaprögzítő nyílás
t. Rögzítőgomb
u. Szögskála
v. Rögzítőkar
w. Rögzítőpofa
x. Rögzítőfurat
y. Lezáró gomb
KÉZI LÉZERFEJ FORGATÁS (1. ÁBRA)
A lézer forgófeje (d) egy fémötvözet kalitkával van védve, hogy munka közben véletlenül
meg ne sérülhessen. A forgófej mégis elérhető, és a sugárnyaláb jelzés létrehozásához
vagy átviteléhez kézzel irányítható.
FALI SZERELÉK (2. ÁBRA)
A fali szerelék a lézer falra szerelésére szolgál, és a készülék így kiváló segítséget nyújt
álmennyezetek és más speciális szintezési
munkák elvégzéséhez.
Kicsomagolás
A FIGYELMEZTETŐ CÍMKE FELHELYEZÉSE
A lézeren lévő címkén a biztonsági figyelmeztetéseket a felhasználó nyelvén kell feltüntetni.
VIGYÁZAT: Mielőtt a lézerszintet rögzítené a fal síkjára vagy a mennyezeti
szögre, ellenőrizze, hogy a sík vagy
a szög megfelelően rögzítve vannak-e.
E célból egy öntapadó címkéket tartalmazó
külön lapot mellékelünk a szerszámhoz.
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy
a címkén szereplő biztonsági figyelmeztetések az Ön nyelvén vannak-e
írva.
1. Helyezze a lézert az alaplapra (q), a lézer
alján lévő furatot (z) az alaplap furatához
(r) igazítva. Illessze be a gumitömítést az
alaplap vájatába (s). A rögzítőgomb (t) elfordításával rögzítse a lézert.
2. Állítsa a falitartó mérőskáláját (u) önmaga felé, nyomja be a rögzítőkart (v)
a rögzítőpofa (w) kinyitásához.
3. Állítsa be a rögzítő pofát (w) a falsíkra
vagy a mennyezeti szögre és engedje el
a rögzítőkart (v) a rögzítő pofa bezárásához. Mielőtt tovább lépne, ellenőrizze,
hogy a falitartó rögzítése biztonságos-e.
A figyelmeztetéseknek ilyeneknek kell lenniük:
LÉZERSUGÁRZÁS
NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL
A LÉZERSUGÁRBA
3R OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
• Ha a figyelmeztetések idegen nyelven
vannak írva, a következőket tegye:
– Vegye le a szükséges címkét a mellékelt lapról.
– Óvatosan helyezze rá a már meglévő
címkére.
– Nyomja rá az új címkét.
ÖSSZESZERELÉS
Az elemek behelyezése és
eltávolítása (1. ábra)
MEGJEGYZÉS: Ez a készülék két db LR20
(D-méretű) elemmel működik.
10
VIGYÁZAT:
Mindig
használjon
a rögzítőgomb mellett drót vagy
hasonló anyagú mennyezeti felfüggesztést is, hogy biztonságosan beállíthassa a lézerszintet, mialatt a készüléket a falhoz erősíti. Csavarja
rá a drótot a lézerszint fogantyújára.
NE fűzze át a drótot a védőkalitkán.
Ezenkívül, a biztonság fokozása végett csavarokkal is rögzítheti
a falitartót a falhoz. A falitartó tetején
talál egy csavarfuratot (x).
4. Kapcsolja be a lézert, majd állítsa be a kívánt forgási sebességet és a kezelőszerveket.
PADLÓRA ÁLLÍTÁS (4., 5. ÁBRA)
A lézerszintet közvetlenül a padlóra is beállíthatja szintezési és vízszerelési munkálatokhoz, mint például fal keretezésénél.
1. Helyezze a lézert egy viszonylag egyenletes és szintben lévő felületre, ahol semminek nincs útjában.
2. Állítsa be a lézert egy szintre (5A. ábra)
vagy függőleges helyzetre (5B. ábra),
amint az ábrák mutatják.
3. Kapcsolja be a lézert, majd állítsa be a kívánt forgási sebességet és a kezelőszerveket.
4. A készülék fel- és lefelé állítható a kívánt
magasságba. A magasság változtatásához lazítsa meg a falitartó oldalán lévő
rögzítőgombot (y), majd mozgassa a lézert fel és le, a kívánt magasságra. Magasság állításánál támassza meg az alaplapot.
5. A falitartó mérőskálájával (u) pontosan behatárolhatja a jelét.
MEGJEGYZÉS: Fali alkalmazásoknál
a lézer könnyebben beállítható, ha a forgási sebességet 0-ra állítja, és ha távirányítót a kontrolljelzésekkel egy vonalba
hozza. Távirányító segítségével egy személy is elég a lézer beállításához.
MEGJEGYZÉS: A DEWALT célkártyáján
38 mm-nél (1-1/2”), van egy jelölés, ezért
a legkönnyebb, ha a lézer kiindulási pontját 38 mm-rel (1-1/2”) a sík alá határozza
meg.
MÉRŐRÚD (6. ÁBRA)
VESZÉLY: SOHA ne használjon
mérőrudat viharban vagy lógó elektromos vezetékek közelében. Halálos
vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
6. Miután beállította a lézert a kívánt magasságra, szorítsa be a rögzítőgombot (y).
A DEWALT mérőrúd mindkét oldalán van mérőskála, és teleszkóp-szerűen összetolható.
Egy rugós gombbal különböző hosszúságúra
állíthatja.
A HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY BEÁLLÍTÁSA (3.
ÁBRA)
1. Biztonságosan helyezze el az állványt, és
állítsa be a kívánt magasságot.
2. Ellenőrizze, hogy az állvány teteje nagyjából szintben van-e. A lézer akkor végez
önszintezést, ha az állvány teteje a szinthez képest ±5°-on belül van. Ha a lézer
túl messze van a szinttől, hangjelzést ad
egészen addig, amíg el nem éri az önszintezési tartományát. Ez nem károsítja a lézert, de az addig nem működik, amíg kívül
van az önszintezési tartományon.
3. Rögzítse a lézert az állványhoz a menetes
fogantyúnak (aa) az állványra csavarásával a lézer alján található belső menetre
(z)
A mérőrúd elülső felén lévő mérőskála számozása alul kezdődik. Ezt használja, amikor
a földtől mér, pl. talajegyengetési és szintezési
munkáknál.
A mérőrúd hátsó felén található mérőskálával mennyezetek, gerendák stb. magasságát
állíthatja be. A mérőrúd felső részét teljesen
húzza ki, amíg a gombja az előző szelvényben nem reteszelődik. Teljesen tolja ki azt
a szelvényt, amíg be a mellette lévő szelvénybe nem reteszelődik, vagy amíg a rúd hozzá
nem ér a mennyezethez vagy a gerendához.
A magasságot ott olvashatja le ahol az utolsó
kihúzott szelvény kijön az előtte lévőből, amint
a 6. ábra mutatja.
MEGJEGYZÉS: A biztonságos rögzítés
érdekében győződjön meg arról, hogy az
állvány csavarjának menete 5/8”–11.
11
KEZELÉS
A LÉZER BEKAPCSOLÁSA (1. ÁBRA)
1. Ellenőrizze, hogy az elemeket helyesen
tette-e be, illetve hogy biztonságosan becsukta-e az elemtartó rekesz ajtaját.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági előírásokat és az érvényes szabályokat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VIGYÁZAT: A lézer akkor is működik,
ha az elemtartó rekesz nincs teljesen
becsukva. Mindig ellenőrizze, hogy
megfelelően becsukta és lezárta a rekesz ajtaját.
Az elemek élettartamának meghosszabbítása végett mindig vegye ki őket a lézeres
készülékből, amikor nem használja.
Munkájának pontossága érdekében gyakran ellenőrizze a lézer hitelességét. Lásd
a Kalibrálás helyszíni ellenőrzése című
részt a Lézer karbantartása cím alatt.
A lézer használata előtt ellenőrizze, hogy
a készülék viszonylag egyenletes és és
biztonságos felületen van-e.
Mindig jelölje meg a lézervonalak vagy lézerpontok középpontját. Ha a lézernyaláb
különböző pontjait különböző időpontokban jelöli meg, hibás mérési eredményt
kaphat.
A munkatávolság és a pontosság növelése végett a lézerkészüléket a munkaterület közepére helyezze.
Ha állványhoz vagy falhoz szereli a lézert,
biztonságosan rögzítse.
Beltérben végzett munkáknál a forgófej
lassú forgása láthatóan fényesebb jelet,
a gyorsabb forgás pedig folyamatos vonalat eredményez.
A lézersugár láthatóságának növelése érdekében, viseljen a lézersugár hatásfokát
növelő szemüveget és/vagy használjon
célkártyát a lézernyaláb megkereséséhez.
Számítson arra, hogy szélsőséges hőmérséklet-változások hatására az épületelemek, az állványok és a felszerelések
elmozdulhatnak vagy elcsúszhatnak, ami
hatással lehet a pontosságra. Munka közben gyakran ellenőrizze a pontosságot.
Amikor DEWALT digitális lézerdetektorral
dolgozik, a lézer forgási sebességét a leggyorsabbra állítsa.
Ha a lézert leejtették vagy erős ütés érte,
szakszervizzel ellenőriztesse a készülék kalibrálását, mielőtt újból használni kezdené.
2. Az üzemi kapcsolót (e) finoman megnyomva kapcsolja be a lézeres készüléket. A LED (f) világítani kezd, és a készülék elvégzi az önszintezést.
MEGJEGYZÉS: A LED folyamatos fénye
a bekapcsolt állapotot, villogása pedig az alacsony telepfeszültséget jelzi.
MEGJEGYZÉS: A fej forogni kezd vagy folytatja a forgást, amikor a lézer szintben van.
A LÉZER KIKAPCSOLÁSA
Az üzemi kapcsolót finoman megnyomva kapcsolhatja ki a lézeres készüléket. A bekapcsolt
állapotot jelző LED kialszik.
A lézer vezérlőpultjának gombjai
(1. ábra)
ÜZEMI KAPCSOLÓ
Az üzemi kapcsolót (e) megnyomásával kapcsolhatja be és ki a lézeres készüléket.
NYÍLGOMBOK
A nyílgomboknak (j, k) több különféle funkciója
van attól függően, hogy a lézeres készülék éppen milyen üzemmódban működik.
Vízszintes üzemmódban:
A nyílgombokkal állíthatja a lézersugár irányát pásztázó-, vagy irányított üzemmódra (0 fordulatszám).
Függőleges üzemmódban:
A nyílgombokkal állíthatja a lézersugár irányát balra vagy jobbra.
A lézer vezérlőpultja (1. ábra)
SEBESSÉG/FORGÁS GOMB
A sebesség/forgás gombbal (h) választhatja
meg a lézer forgási sebességét a három előre
beállított forgási sebesség közül.
A fej végigmegy a 3 sebességi fokozaton,
majd kezdi elölről ugyanabban a sorrendben,
amint a sebesség/forgás gombot lenyomják.
A lézer az üzemi kapcsolóval (e), a sebesség/
forgás gombbal (h), a pásztázó gombbal (i) és
a két iránymutató nyílgombbal (j, k) irányítható. A nyilak irányítják a lézerfej mozgását balra
és jobbra, amikor függőleges üzemmódban
működik.
12
ALACSONY TELEPFESZÜLTSÉG JELZÉSE
EMLÉKEZTETŐ:
Kis sebesség = Fényes sugárnyaláb
Nagy sebesség = Szolid sugárnyaláb
Amikor a telepek közelednek a lemerüléshez
(g), az áramellátást jelző LED (f) villogni kezd.
Ezt követően már csak nagyon rövid ideig
működik a készülék, majd teljesen kikapcsol.
A telepeket minél hamarabb újakra kell cserélni.
MEGJEGYZÉS: A sebesség/forgás gomb
ugyanazt a funkciót látja el, mint a távirányító
sebesség/forgás gombja.
PÁSZTÁZÓ ÜZEMMÓD GOMB
A pásztázó üzemmód gomb (i) a lézerfejet előre-hátra mozgatja, rövid, fényes lézervonalat
létrehozva. Ez a rövid vonal sokkal fényesebb
és jobban látható, mint amikor a készülék teljes forgó üzemmódban működik.
Távirányító használata (1. ábra)
A távirányító segítségével egy személy is működtetheti és beállíthatja a lézert. A távirányítón négy nyíl (m, n), sebesség/forgás gomb
(o), pásztázó mód gomb (p) és kézi mód gomb
(l) található.
Pásztázó üzemmód használata:
Nyomja be, majd engedje fel a pásztázó
üzemmód gombot, hogy a pásztázó üzemmódba lépjen. Újból nyomja be, majd engedje fel a pásztázó üzemmód gombot,
hogy a pásztázó üzemmódból kilépjen.
TÁVIRÁNYÍTÓ: NYÍLGOMBOK
A nyílgomboknak (m, n) több különféle funkciója van attól függően, hogy a lézeres készülék
éppen milyen üzemmódban működik.
Önszintezésnél vízszintes üzemmódban:
A fel-le nyilak (m) szabályozzák a lézervonal hosszát pásztázó üzemmódban.
A bal és jobb nyilakkal (n) állíthatja a lézersugár irányát pásztázó vagy irányított
üzemmódban (0 fordulatszám).
A pásztázandó tartomány méretét és irányát a készüléken vagy a távirányítón lévő
nyílgombokkal adhatja meg. Részletesebb magyarázatot a Távirányító használata cím alatt talál.
A pásztázandó tartomány méretét és irányát kézzel is vezérelheti az alábbi módban:
Önszintezésnél függőleges üzemmódban:
A fel-le nyilak (m) szabályozzák a lézervonal helyzetét pásztázó üzemmódban.
A bal és jobb nyilakkal (n) mozgathatja
a lézersugarat balra vagy jobbra.
Felhasználó által meghatározott pásztázó
mód:
1. Állítsa a lézert 0 fordulatra (irányított
mód).
2. Forgassa kézzel a lézerfejet a kívánt
pásztázandó tartomány egyik széléhez.
3. Nyomja be és tartsa benyomva
a pásztázó üzemmód gombot a készülék vezérlőpultján. A gombot benyomva tartva kézzel forgassa a lézerfejet a pásztázandó tartomány
ellentétes széléhez.
4. Engedje el a pásztázó üzemmód gombot.
5. A lézer a két kiválasztott pont között
fog pásztázni.
TÁVIRÁNYÍTÓ:
SEBESSÉG/FORGÁS
GOMB
A sebesség/forgás gombbal (o) választhatja
meg a lézer forgási sebességét a három előre
beállított forgási sebesség közül.
MEGJEGYZÉS: A sebesség/forgás gomb
ugyanazt a funkciót látja el, mint a lézerkészülék vezérlőpultján lévő sebesség/forgás gomb.
TÁVIRÁNYÍTÓ: PÁSZTÁZÓ ÜZEMMÓD
GOMB
A pásztázó üzemmód gomb (p) a lézerfejet
előre-hátra mozgatja, rövid, fényes lézervonalat létrehozva. Ez a rövid vonal sokkal fényesebb és jobban látható, mint amikor a készülék teljes forgó üzemmódban működik.
FONTOS: Felhasználó által meghatározott pásztázó módban nem használható
a távirányító.
13
Pásztázó üzemmód használata:
Nyomja be, majd engedje fel a pásztázó
üzemmód gombot, hogy a pásztázó üzemmódba lépjen. Újból nyomja be, majd engedje fel a pásztázó üzemmód gombot,
hogy a pásztázó üzemmódból kilépjen.
DIGITÁLIS LÉZERDETEKTOR (9. ÁBRA)
A lézerdetektorral világos környezetben vagy
nagy távolságoknál meghatározhatja a lézernyaláb helyzetét. Vizuális- és audiojeleket bocsát ki,
amikor a forgó lézernyaláb keresztezi a detektort.
A detektor kültéren, és beltérben egyaránt
használható, amikor nehéz a lézernyaláb helyzetét meghatározni.
A pásztázandó tartomány méretét és irányát a készüléken vagy a távirányítón lévő
nyílgombokkal adhatja meg. Részletesebb magyarázatot a Nyílgombok című
részben, A lézer vezérlőpultjának gombjai alatt talál.
A detektor nem használható nem-forgó lézereknél, de kompatibilis a legtöbb jelenleg megvásárolható, forgó, vörös vagy (láthatatlan)
infravörös fénysugarat kibocsátó lézerrel.
FONTOS: Felhasználó által meghatározott pásztázó módban nem használható
a távirányító.
A DEWALT digitális lézerdetektor használható
detektorrögzítővel vagy anélkül. Ha rögzítővel
használja, helyezze mérőrúdra, szintező póznára, gerendára vagy oszlopra.
A lézeres készülék tartozékai
A LÉZERSUGÁR HATÁSFOKÁT NÖVELŐ
SZEMÜVEG (7. ÁBRA)
A lézersugár hatásfokát növelő szemüvegek
piros lencséket tartalmaznak, melyek növelik
a lézernyaláb láthatóságát világos környezetben vagy nagyobb távolságoknál, ha a készüléket belső munkákhoz használják. A szemüveg viselése nem kötelező a lézer kezelője
számára.
Pontosság
Ha a lézert a detektorral használja, a detektor
pontossági szintjét adja hozzá a lézeréhez.
•
Névleges pontosság ± 3.0 mm
A detektor mérőrúdra szerelése (9. ábra)
1. Először helyezze a detektort a rögzítőre,
nyomja be a rögzítőzárat (bb). Csúsztassa
a futófelületet (cc) a detektoron lévő sínre
(dd), amíg a retesz (ee) bele nem pattan
a detektor zárfuratába (ff).
2. Nyissa ki a rögzítőpofát, úgy hogy
a rögzítőgombot (gg) az óramutató járásával ellentétes irányban forgatja.
3. Állítsa be a detektort a kívánt magasságba, majd forgassa a rögzítőgombot az óramutató járásának irányában, hogy a detektorrögzítőt biztonságosan rögzítse a rúdon.
4. Ha változtatni szeretne a magasság beállításán, lazítsa ki a zárógombot, állítsa be
a kívánt magasságot, majd újra szorítsa
be a zárógombot.
VESZÉLY: A súlyos személyi sérülés
veszélyét elkerülendő, még védőszemüvegben se nézzen soha közvetlenül
a lézersugárba
VIGYÁZAT: Ez a szemüveg nem jóváhagyott védőszemüveg, ezért más
szerszámok működtetésekor ne viselje. Ez a szemüveg nem akadályozza
meg a lézernyaláb szembe kerülését.
CÉLKÁRTYA (8. ÁBRA)
A lézeres célkártya segítséget nyújt a lézernyaláb megkeresésében és bejelölésében.
A célkártya javítja a lézersugár láthatóságát,
amint az áthatol a kártyán. A kártyán szabványos és metrikus skála is megtalálható.
A lézernyaláb áthatol a piros műanyagon és
visszatükröződik a tükröző szalagról a másik
oldalon. A kártyát a tetején lévő mágnessel
rögzítheti a mennyezet síkjához vagy acéltartókhoz a függőleges és szintbeni helyzetek
meghatározásánál. Célkártya használatánál a mérési eredmény akkor a legjobb, ha
a DEWALT embléma a kezelő felé néz.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő használhatóságát nem tesztelték, az olyan
tartozékok használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.
14
Ezek a következők:
• DE0772 DeWALT digitális lézerdetektor
• DE0734 DeWALT mérőrúd
• DE0735 DeWALT háromlábú állvány
• DE0736 DeWALT háromlábú állvány
• DE0737 DeWALT mérőrúd
• DE0738 DeWALT Gradiens konzol
A helyszíni lézerkalibrálás nem helyettesíti
a DEWALT szakszerviz hivatalos hitelesítését.
SZINT HITELESSÉG ELLENŐRZÉSE (X
TENGELY)
1. Állítsa az állványt két fal közé, melyek
egymástól legalább 15 m (50 láb) távolságban vannak. Az állvány pontos helye
nem létfontosságú.
2. Rögzítse a lézert az állványra, úgy hogy az
X-tengely közvetlenül az egyik falra mutasson.
3. Kapcsolja be a lézert, és hagyja, hogy elvégezze az önszintezést.
4. Jelölje meg és mérje le az A és B pontokat
a falon, ahogyan a 10. ábra mutatja.
5. Fordítsa el az egész lézert 180°-kal, úgy
hogy az X-tengely közvetlenül a szemben
lévő falra mutasson.
6. Hagyja, hogy a lézer önszintezést végezzen, majd jelölje be és mérje meg az AA és
BB pontokat, ahogyan a 11. ábra mutatja.
7. Számítsa ki a hibát, az alábbi képlettel:
Teljes hiba = (AA – A) – (BB – B)
8. Hasonlítsa össze az alábbi táblázat segítségével a teljes hibát a megengedett hibahatárokkal.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális karbantartás melletti tartós használatra
terveztük. A készülék folyamatos és kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
• Munkájának pontossága érdekében gyakran
ellenőrizze a lézer hitelességét. Lásd a Kalibrálás helyszíni ellenőrzése című részt.
• A hitelesség ellenőrzését és más karbantartási javításokat DEWALT márkaszervizzel végeztesse.
• Amikor nem használja a lézert, a hozzá
mellékelt dobozban tárolja.
• Ne tegye a dobozba, amíg nedves. A külső részeket puha, száraz ronggyal törölje
le, és hagyja a készüléket a levegőn megszáradni.
• Ne tárolja a lézeres készüléket -18˚C (0˚F)
alatti és 41˚C (105˚F) feletti hőmérsékletű
helyen.
Helyszíni lézerkalibrálás (10–12.
ábra)
A falak közötti
távolság
Megengedett
Hiba
L = 15 m (50')
6 mm (0,25")
L = 25 m (80')
10 mm (0,4")
L = 50 m (160')
20 mm (0,8")
SZINT HITELESSÉG ELLENŐRZÉSE (Y
TENGELY)
Végezze el ismét a fenti műveletet, de úgy helyezze el a lézert, hogy az Y tengely közvetlenül a falra irányuljon.
FIGYELMEZTETÉS: A lézerfejet mindig csak szakemberrel kalibráltassa.
Helyszíni kalibrálást gyakran kell végezni.
FÜGGŐLEGES HIBA ELLENŐRZÉSE (12.
ÁBRA)
1. Referenciaként függőónt használva jelölje
be a fal tetejét és alját. (Semmiképpen ne
a padlót vagy a mennyezetet jelölje be.)
2. Állítsa a forgólézert a padlóra, a faltól körülbelül 1m-re (3 láb).
3. Kapcsolja be a lézert, majd irányítsa a lézerpontot a fal alján található jelölésre. Ezután a távirányító fel/le gombjaival irányítsa a pontot felfelé. Ha a pont közepe a fal
tetejének jelölésén van, a lézer kalibrálása
megfelelő.
MEGJEGYZÉS: A DEWALT által biztosított jótállás keretén belül a készülék tulajdonosa az
első évben egy DÍJMENTES kalibrálásra jogosult. Csak töltse ki a mellékelt utalványt, és juttassa el a lézert, valamint a vásárlást igazoló
nyugtát egyik DEWALT márkaszervizhez. Felár nélkül kiadnak egy hitelesítési tanúsítványt.
A helyszíni lézerkalibrálás nem helyettesíti
a hitelesítést. Az ilyen ellenőrzések azt jelzik,
hogy a megfelelő szintet és függőleges vonalat mutatja-e, de nem javítja ki a lézer szintezési hibáit.
15
MEGJEGYZÉS: Ezt az ellenőrzést olyan falon
kell elvégezni, amely nem alacsonyabb, mint
az a legmagasabb fal, amelyen ezzel a készülékkel méréseket fognak végezni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé
teszi az anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés,illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
TISZTÍTÁS
WARNING:
• A lézeres készülék tisztítása előtt
vegye ki belőle az elemeket.
• A lézeres készülék nemfémes részeit soha ne tisztítsa oldószerrel
vagy más erős vegyszerrel. Csak
enyhe szappanos vízzel megnedvesített ronggyal tisztítsa.
• Soha ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse a szerszám egyik részét sem folyadékba.
• Soha ne tisztítsa sűrített levegővel.
• Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat, a burkolatot pedig rendszeresen tisztítsa puha ronggyal.
• A rugalmas gumiburkolatot nedves, foszlásmentes (pl. pamut-)
ronggyal törölje át. CSAK VIZET
HASZNÁLJON — NE HASZNÁLJON tisztító-, vagy oldószereket.
Mielőtt a helyére tenné a készüléket, várja meg amíg az megszárad
a levegőn.
• Bizonyos körülmények között
a forgó fejben található üveglencsére szennyeződés vagy törmelék rakódhat le. Ez befolyásolja
a sugár minőségét és a hatótávolságot. A lencsét vízzel megnedvesített pamutronggyal kell tisztítani.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására,
amint azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől
vagy ebből a kézikönyvből. Emellett a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése megtalálhatók a következő honlapon: www.2helpU.com.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a készüléket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, ne az általános háztartási
hulladékkal együtt semmisítse meg. A terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell
begyűjteni.
zst00244801 - 19-08-2014
16
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising