DW711 | DeWalt DW711 TABLE SAW Type 5 instruction manual

559088-13 H
DW711
2
3
4
5
6
ASZTALOS ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
Szívből gratulálunk
Минимальные электрические
предохранители:
A hálózati biztosító értéke legalább 10 A.
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt
által értékelt, kiforrott minőségű termékeket
kínálunk a szakembereknek. Hosszú évek
tapasztalatával és folyamatos fejlesztéssel
a D E WALT megbízható partner minden
professzionális felhasználónak. Kérjük,
munkakezdés előtt figyelmesen olvassa el ezt
a vásárlói tájékoztatót, és tartsa be az ebben
leírtakat.
E vásárlói tájékoztatóban alkalmazott
szimbólumok jelentése a következő:
Figyelem! Sérülésveszély, életveszély
vagy az elektromos szerszám
károsodása a kezelési utasítás be
nem tartásából következően.
Elektromos feszültség.
Műszaki adatok
Névleges teljesítmény
(W)
Leadott teljesítmény
(W)
Fűrészlap átmérője
(mm)
Fűrészlap furata
(mm)
Max. fordulatszám
(min-1)
Max. hossztoló fűrészelés 90°-nál (mm)
Max. hossztoló fűrészelés 45°-nál (mm)
Max. vágási mélység 90°-nál
(mm)
Max. vágási mélység
45° rézsűvágásnál
(mm)
Fűrészelési pozíció max.
(balra)
(jobbra)
Rézsűvágási pozíció max.
(balra)
Kombinált vágások: 90° fűrészelés
Max. vágási mélység
45° rézsűvágásnál
(mm)
Max. vágási mélység
48° rézsűvágásnál
(mm)
45° fűrészelés
Max. vágási mélység
45° rézsűvágásnál
(mm)
Max. vágási mélység
48° rézsűvágásnál
(mm)
48° fűrészelés
Max. vágási mélység
45° rézsűvágásnál
(mm)
Max. vágási mélység
48° rézsűvágásnál
(mm)
Max. hosszvágókapacitás
balra/jobbra
(mm)
Max. vágási mélység asztalosfűrész üzemben
(mm)
Automatikus fékezési idő
(s)
Tömeg
(kg)
DW711
DW711
1300/1100
900/800
260
30
2750/2850
140
100
55
Éles sarkok, élek.
Velejáró tartozékok
A csomagolás tartalma:
1 összeszerelt asztalos fűrészgép
1 párhuzamos hosszvágóvezető
1 körfűrész védőberendezés
1 tolóeszköz
1 4 mm-es hatszögkulcs
1 6 mm-es hatszögkulcs
1 villáskulcs
1 porelszívóadapter a felső
védőburkolathoz
1 vásárlói tájékoztató
1 robbantott ábra
45
48°
48°
48°
48
•
45
•
Győződjön meg arról, hogy a gép
és a tartozékok nem sérültek-e meg
a szállításnál.
A gép üzembehelyezése előtt olvassa át
alaposan a vásárlói tájékoztatót.
Óvatosan vegye ki a fűrészt
a csomagolásból.
Oldja meg az alsó fejreteszelő (13) gombját
a gépfej felemelkedéséhez.
48
•
45
•
48
A Gép leírása (A1-A5 ábra)
Az Ön DEWALT asztalos precíziós fűrészgépe
professzionális használatra lett kifejlesztve.
Ezzel a precíziós készülékkel végezhet
hossztoló, rézsű, gér- és kombinált fűrészelési
munkákat, a gyors és kényelmes átállítással.
45
195/70
0-50
<10,0
24
A1
1. Be- Ki kapcsoló
2. Kioldógomb a felső fejreteszelőhöz
7
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kiegészítő retesz a fűrészasztalhoz
Levehető alsó fűrészlapburkolat
Asztal
Fűrészlaprés
Ütközőkar
Gérbeállítógomb
Elfordítható asztal/gérkar
Gérskála
Ütköző
Rézsű kioldógomb
Alsó fejreteszelés gombja
Hosszabbítókábel
Teljesítménycsökkenés nélkül max. 30 mes hosszabbító kábelt használhat. Erre
a célra a hazai előírások szerinti H 07 RN-F
jelzésű, 3x1,5 mm 2, vagy ennél nagyobb
keresztmetszetűkábel a megfelelő. Ha
kábeldobon levő hosszab-bítókábelt alkalmaz,
mindig teljesen tekerje le a vezetéket.
Szerelés és beállítás
Szerelés és beállítás előtt mindig
húzza ki a csatlakozódugót a hálózati
dugaljból.
A2
14.
15.
16.
17.
18.
Fűrészasztal
Hasítóék
Felső fűrészlapburkolat
Hosszvágó vezető
Alsó védőburkolat (csak asztalosfűrész
üzemi használatra)
19. Rögzítőfuratok a tartozékok részére
A felső védőberendezés felszerelése
(B ábra)
• Rögzítse a (30) védőburkolatot a (32)
csavarral a (31) hasítóéken. Tegye az
alátétet és szárnyasanyát a csavar másik
végére, majd húzza meg.
• Csatlakoztassa a (33) porelszívócsonkot
a védőburkolatra.
Szeparált porelszívókészlet kapható, rendelési
száma: DE 7779.
Külön megvásárolható tartozékok
A3
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Asztalvéglapok
Segédvezetősínek
Munkadarabtámaszok
Munkadarab lefogó
Lehajtható ütköző
Állítható állványok, max. magasság:
760 mm
26. Láb-beállítók
A hosszvágóvezeték felszerelése és
beállítása (C1-C4 ábra)
A hosszvágóvezeték egy rögzített, és egy
mozgó vezetőpofából áll.
• Oldja a vezetőpofa (34) reteszgombját,
ez arra szolgál, hogy a feszítőlap ebben
a helyzetében megmaradjon (C1 ábra).
• Tegye a vezetőt az asztal elülső oldalára.
Használja ennél az u-formájú rést, mint
vezetéket (C2 és C3 ábra).
• Igazítsa a vezetőt a laphoz. Biztosítsa
a reteszgombot. Ellenőrizze, hogy a vezető
párhuzamosan áll-e a lappal. Ha nem,
vegye figyelembe a következő beállítást
(C4 ábra).
• Oldja a mozgó vezető (35) reteszgombját
(C1 ábra). Húzza vissza a csúszóvezetőt,
míg mindkét (36) nyílása (C4 ábra) a vezető
felső lapján megjelenik.
• Oldja meg a hatszögkulccsal mindkét
belsőkulcsnyílású (bkny) csavart, amelyek
a vezetőpofatartón a vezetősínt biztosítják.
Ezekhez a csavarokhoz a (36) nyílásokon
át fér hozzá.
• Állítsa be úgy a vezetősínt, hogy
a fűrészlappal párhuzamos legyen, azaz
a távolság a fűrészlap eleje, hátulja és
a vezetősín között azonos legyen.
A4
27. Hosszütköző a rövid munkadarabokhoz
(csak a (21) vezetősínekkel együtt használható)
A5
28. Lábak
29. Görgősasztal
Elektromos biztonság
A gép csak egyfázisú, 230 V-os (50-60 Hz)
váltóáramra csatlakoztatható. Használatba
vétel előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a gép adattábláján
feltüntetettnek!
A hálózati kábel és villásdugó
kicserélése
Hibás hálózati kábelt és villásdugót csak az arra
feljogosított szakszerviz cserélhet. A lecserélt
kábel vagy villásdugó szakszerű elhelyezéséről
vagy megsemmisítéséről gondoskodni kell.
8
•
A beállítás után húzza meg a két bkny
csavart. Ellenőrizze még egyszer a lap és
a vezető közötti párhuzamosságot.
•
A fűrészasztal beállítása (A1, D1-D3 ábra)
Az asztal kézzel felfelé és lefelé mozgatható.
A kívánt magasságot két reteszgombbal
biztosíthatjuk. A reteszgombok az asztal
alatt vannak elhelyezve, a főgomb a (37)
motor hátuljánál (D1 ábra), míg a másik a (3)
fűrészlaptól balra van (A1 ábra).
• Oldja meg a gombokat, és mozdítsa el az
asztalt a kívánt magasságra.
• Ha a gépet, mint asztalosfűrészt használja,
a (18) alsó védőfedél feltétlen a helyén kell,
hogy legyen. Távolítsa el a (38) M10 csavart.
Tegye a védőfedelet a helyére a D2 ábra
szerint. Cserélje ki az anyát, és húzza
meg, hogy a védőfedél biztosan a helyére
kerüljön. Akkor islegyen felszerelve ez
a védőfedél, ha a fűrészgépet egy asztalra
vagy lábakra helyezve használja.
•
•
•
•
oldalán kiáll, és tolja vissza a védőburkolatot.
Hagyja így a védőburkolatot (E4 ábra).
Az új fűrészlap felszereléséhez járjon el
fordított sorrendben. Ügyeljen arra, hogy
a fűrészlap a belső peremre felfeküdjön,
és a fűrészfogak lefelé, az asztal felé
mutassanak.
Győződjön meg arról, hogy mindkét kiálló
rész pontosan a belső tengelykapcsolón át
a tengely nyomótárcsájáig beérjen.
A bkny csavar cseréjénél arra is ügyeljen,
hogy az alátét a keret mögött magmaradjon
eredeti helyzetében (E5 ábra).
Tegye vissza az alátétet a bkny csavarra.
Húzza meg a csavart.
Engedje a védőburkolatot vissza. Tegye
vissza a (43) hatlapfejű csavart (E4 ábra).
A felszerelendő fűrészlap átmérője
legfeljebb 260 mm lehet.
A fűrészlap beállítása (E1 ábra)
Ha a fűrészlap be- és kikapcsolásnál üt, vagy
berezeg, végezze el a következő beállítást:
• Oldja meg a (40) tengelykapcsoló anyáját.
Fordítson a (44) lapon egy negyed
fordulatot.
• Húzza meg a csavart. Ellenőrizze, vajon
üt-e még a lap.
• Ismételje ezt a műveletet, amíg a hibát
kiküszöbölte.
A fűrészlap felszerelése (E1-E5 ábra)
Az új fűrészlap fogai nagyon élesek,
ezért könnyen sérülést okozhatnak.
A fűrészlap felszereléséhez az asztallapot el
kell távolítani, és a fűrészasztalt a legmagasabb
helyzetbe kell állítani.
• Tegye a (39) csaposkulcsot a (40) anya két
furatába a tengelykapcsoló külső oldalára
(E1 ábra).
• Középen van egy nagy bkny csavar. Dugja
a (41) 6 mm hatszögkulcs rövid végét a fém
védőberendezés főkeretének nyílásába
a bkny csavarba.
• Ez a csavar balmenetes. Forgassa tehát
a csavart az óramutató járása szerint, hogy
meglazíthassa.
• Vegye le a csavart és az alátétet. Távolítsa
el a külső tengelykapcsolót.
• A (40) tengelykapcsoló két (42)
menesztőkörömmel van ellátva, hogy
a lapon át a belső tengelykapcsolóba érjen.
Tegye a lapos részével a menesztőkörmöket
a tengelyre a rendelkezésre álló
nyomótárcsával (E2 és E3 ábra).
• A fűrészlap furata 30 mm lehet. A lap
a lépcsős peremre a belső tengelykapcsolóra
helyezhető.
• A mozgatható (4) fűrészlapburkolatot vissza
kell húzni. Vegye igénybe erre a célra a (43)
bkny csavart, amely a fix orrdarab jobb
A fűrészlap és az asztal közötti
derékszögesség ellenőrzése és beállítása
(F1-F3 ábra)
• Győződjön meg arról, hogy a fej 0°-os
gérpozícióban legyen reteszelve.
• Oldja a (12) rézsű kioldógombot, úgy, hogy
lefelé nyomja (F1 ábra).
• Nyomja a fűrészfejet jobbra, ezzel biztosítja,
hogy teljesen függőlegesen áll. Húzza fel
a rézsű kioldógombot.
• Tegyen egy (45) derékszöget az asztalra,
függőleges oldalával a fűrészlaphoz
(F1 ábra).
A fűrészlap fogaihoz ne érintse
a derékszöget.
Az utánállításhoz járjon el a következőképpen:
• Oldja meg a rézsű kioldógombot. Állítson
a (46) csavaron a hatszögkulccsal, hogy
a fej az asztalhoz pontosan 90°-ban álljon
(F2 ábra).
9
•
•
•
Ellenőrizze a (47) rézsűszögmutatót, hogy
a (48) rézsűszögskálán pontosan 0°-ot
mutat-e (F3 ábra).
Ha ez nem így van, oldja a két (49) csavart.
Állítsa a skálán a 0°-ota mutatóhoz, majd
húzza meg a két csavart.
Fektesen egy (45) derékszöget a (11)
vezetősín bal oldalához és a (44) laphoz
(H3 ábra).
A fűrészfogak hegyéhez ne érjen
a derékszög.
Ha a fűrészlap nem pontosan 90°-ot zár be
a vezetősínnel:
• Oldja meg a két (53) csavart. Vigye a skála
-fejépítményt jobbra vagy balra, amíg
a fűrészlap a vezetősínnel pontosan 90°ban áll (H4 ábra).
• Reteszelje be a (9) gérfeszítőgombot
(A1 ábra).
• Húzza meg a két (53) csavart feszesre
(H4 ábra).
A rézsűszög ellenőrzése és beállítása (F3,
G1 és G2 ábra)
Az Ön fűrésze a rézsűszög beállításához egy
rögzítőkarral és az (50) recézett gombbal
van ellátva. Ezzel lehet rögzített helyzetben
adott esetben 45° vagy 48° szöget beállítani
(G1 ábra)
- Ki = 48°
- Be = 45°
• Nyomja az (50) 45°/48° rögzítőkart
(G1 ábra)
• Nyomja a (12) rézsűszög beállítót lefelé
(G1 ábra)
• Mozdítsa a fűrészfejet balra a legszélső
rézsűpozícióba.
• Győződjön meg egy szögmérővel arról,
hogy a szög pontosan 45°-ot mutasson
(G2 ábra).
• Ha igazításra volna szükség, fordítson az
(51) rézsűszög-állítócsavaron (F3 ábra), míg
a fűrészfej pontosan 45°-ban áll. Ismételje
ezeket a lépéseket a 48° beállításra is,
mialatt az (50) rögzítőkar a „Ki“ állásban
legyen (G1 ábra).
Győződjön meg arról, hogy a gérskála
hátsó vége mindenkor mindkét (54)
befeszítőrést érintse.
Hasítóék beállítás (A1, D1, J1 és J2 ábra)
A beállítás akkor megfelelő, ha a (31) hasítóék
hegye nem több, mint 2 mm-rel alacsonyabban
áll a fűrészlap élkörének legmagasabban álló
fogainál és 5 mm távolságban a fogak hegyétől
(J1 ábra).
• Oldja az asztalreteszgombot, és ugyanúgy
a (37) fő- és a (3) pótreteszt (A1 ábra). Ne
vegye azonban le.
• Távolítsa el az (55) csavart a hatszögkulccsal
a hátsó asztalbeállítóból (D1 ábra). Vegye
le az anyát és az alátétet a csavar másik
végéről.
• Vegye le az asztallapot.
• A (31) hasítóéket (J1 ábra) egy nagy (56)
bkny csavar a hátoldalánál jobbra az asztal
alatt tartja (J2 ábra).
• A beállításhoz oldja meg a hasítóék bkny
csavarját, ezáltal a szorító éppúgy, mint
a hasítóék elmozdítható.
• Miután a csavart megoldotta, fordítson
a szorítón, és a hasítóéket mozdítsa fel
vagy le, míg a korrekt helyzetbe kerül.
• Húzza meg az (56) csavart jól (J2 ábra).
• Tegye vissza az asztallapot. csavarja be az
(55) csavart (D1 ábra).
• Állítsa be az asztallapot a kívánt
magasságba.
• Húzza le az asztallap reteszgombját (A1 és
D1 ábra).
Miközben a beállítást végzi, kézzel
emelje egy kissé a fűrészfejet, mert
így az állítócsavar könnyebben
forgatható.
A fűrészlap és a vezetősín derékszögességének ellenőrzése és beállítása (A1, H1-H4
ábra)
• Fordítson a (8) gérfeszítőgombon az
óramutató járásával ellentétesen
(H1 ábra).
• Húzza a fejet lefelé. Reteszelje be ebben
a helyzetben, úgy, hogy a megfelelő (13)
reteszgombot lehúzza (A1 ábra).
• Emelje meg a (7) ütközőkart (H1 ábra).
Fordítsa a fejet, míg az ütköző 0°
gérpozícióba hozza. Ne húzza meg a (8)
feszítőgombot (H1 ábra).
• Győződjön meg arról, hogy mindkét 0° (52)
jelölés a (10) skálán éppen látható legyen
(H2 ábra).
10
Szorítsa le a munkadarabot, hogy
fűrészelésnél ne mozduljon el. Hagyja
a fűrészlapot teljesen kifutni, és
csak utána emelje fel a kart. Ha
a munkadarab hátulja szálkásodna,
ragaszszon a vágási helyre egy darab
fóliát. Fűrészelje át a fát a fóliával
együtt, és a munka végén húzza le
a fóliát.
Kenés
A gép pótlólagos kenést nem igényel. A motor
csapágyai zsírozottak, és víz ellen tömítettek.
• Kerülje az olaj vagy más kenőanyag
használatát, mert ezáltal a csatlakozásoknál
a fűrészpor és faforgács eltömíti a vezetéket,
és nehezen tud kijönni.
• Tisztítsa a gépet rendszeresen egy száraz
kefével a rárakódott portól és forgácstól.
A gérszög beállítása (A1 ábra)
A gérkart lehet 0°, 15°, 22,5°, 30° és 45°-ban
balra és jobbra beállítani. Ezen túlmenően
a 48°-os beállítás lehetősége is fennáll.
• Oldja meg a (8) gérbeállítógombot, és
emelje a (7) ütközőkart a (9) gérkar
szabaddá tételéhez.
• Fordítsa a kart a megfelelő szögbe.
Reteszelje be a (8) gombbal.
• Irányítsa a gérkart úgy, hogy a kar végét
a skála jelzésének megfelelően mozdítsa,
ahogy a H1-H3 ábra bemutatja.
Használati utasítás
•
•
•
•
•
Tartsa be mindig a biztonsági
tudnivalókat és az érvényes
előírásokat.
Győződjön meg a vágandó anyag
biztos helyzetéről.
Munka közben ne erőltesse
a munkadarab előtolását, és
ne gyakoroljon oldalnyomást
a fűrészlapra.
Kerülje a fűrész túlterhelését.
Távolítsa el a használat után a gépre
rakódott port, ezzel biztosítja,
hogy az alsó védőberendezés jól
funkcionáljon.
Győződjön meg a gérvágásnál
arról, hogy a hulladékdarab a lap és
a vezetőpofa közé be ne szoruljon, azaz
a vágási szög nagyobb legyen 90°-nál,
ezzel elejét veszi a beszorulásnak.
Üzembehelyezés előtt
• Megfelelően szerelje fel a fűrészlapot.
Ne használjon túlzottan elhasználódott
fűrészlapot. A fűrészgép maximális
fordulatszáma nem lehet nagyobb,
mint a fűrészlapra írt megengedett
fordulatszám.
• Ne kísérletezzen túl kicsi munkadarabok
fűrészelésével.
• Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a fűrészlapra.
Ne erőltesse a munkamenetet.
• Munkakezdéskor engedje a motort a teljes
fordulatszámra felpörögni.
• Bizonyosodjon meg, hogy minden
rögzítőgomb és kar meg legyen húzva.
A rézsűszög beállítása (G1 ábra)
• Tegye az (50) 45°/48° rögzítőkart a kívánt
helyzetbe.
- Ki = 48°
- Be = 45°
• Oldja a (12) rézsűkioldógombot, és döntse
a fejet balra; az adott helyzetek: 0°, 15°,
30°, 33,85° és 45°.
• Tartsa a fejet szilárdan, ne engedje
elmozdulni.
• Tartsa meg a fejet, és közben a rézsűkioldógombot biztosan reteszelje be.
Fűrészelés finomfűrész üzemben
Védőberendezés nélkül fűrészelni nagyon
veszélyes. Valamennyi védőberendezésnek
a helyén kell lenni.
BE- és KIkapcsolás (A ábra)
• A gép beindításához nyomja meg az (1)
bekikapcsolót.
• A gép leállításához még egyszer nyomja
meg a bekikapcsolót.
Egyenes függőleges keresztvágás (K ábra)
• Oldja a (8) gérbeállítógombot. Emelje meg
a (7) ütközőkart.
• Biztosítsa be 0°-ra a gérreteszelőt. Húzza
ki a gérbeállítógombot.
• Fektesse a munkadarabot a (11) ütközőnek.
Fogja meg a gépkart, és nyomja be
a fejreteszelő (2) kioldógombját.
Vágásminőség
A sima vágási felület függ a fűrészfogak számától,
alakjától, és még a munkadarab anyagától is.
Kérjük, informálódjon a későbbiekben sorra
kerülő táblázatból, az ajánlott fűrészlapok
használhatóságáról.
11
•
•
•
•
•
Húzza a fejet 10 mm-t lefelé, és a kar
a reteszelést megszünteti.
Kapcsolja be a gépet. Nyomja a fejet lefelé,
úgy, hogy a lap a munkadarabot vágja, és
az asztallap résébe érjen.
Engedje a lapot szabadon vágni, ne
erőltesse.
A vágás végeztével kapcsolja ki a gépet, és
vigye a fejet felső nyugalmi helyzetébe.
•
•
•
Függőleges gérhossztolás (K és L ábra)
• Oldja a (8) gérbeállítógombot. Emelje meg
a (7) ütközőkart (K ábra).
• Állítsa a fejet jobbra vagy balra a kívánt
szögbe. A fontosabb szögek bevágásai:
15°, 22,5°, 30° és 45° (L ábra).
• Ha egy más szög vagy 48° volna szükséges,
tartsa meg a fejet szilárdan, és biztosítsa
helyzetét a gérbeállítógomb kihúzásával.
• Győződjön meg arról, mielőtt vágna, hogy
a gérbeállítógomb biztosan reteszeljen.
• A továbbiakban járjon el úgy, mint az
egyenes keresztvágásnál.
•
•
•
•
Gondosan rögzítse az asztallap
kioldógombjait.
Győződjön meg arról, hogy a (18)
védőberendezés műanyaglapja szilárdan
legyen a helyén (A2).
Győződjön meg arról, hogy a hosszvágópofa
párhuzamosan áll-e a fűrészlappal.
Állítsa be a hosszvágópofát a szükséges
vágószélességre az asztallap elülső részén
levő skála-osztás segítségével. Állítsa be
a mozgóvezetőt a kívánt helyzetbe.
Kapcsolja be a gépet.
Vezesse a munkadarabot lassan a felső
védőburkolat alá. Hagyjon időt a fogaknak
a vágáshoz. Ne erőltesse a munkadarab
előtolását. A fűrészlap fordulatszámát
állandó értéken kell tartani.
Figyeljen arra, hogy az (57) tolórudat mindig
használja (N ábra).
Kapcsolja ki a gépet, ha a fűrészlap kiért
az anyagból.
Külön megvásárolható tartozékok
Optimális porelszívóegység: (DE 7779).
Rézsű hossztolás (A1, G1 és M ábra)
A rézsűszög 0°-48°-ig balra beállítható.
Rézsűvágást végezhet 45°-ig úgy is, ha a fej
jobb vagy bal gérpozícióban 0° és 45° közé van
beállítva (M ábra).
• Oldja a (12) rézsűkioldógombot. Állítsa be
a kívánt rézsűszöget (A1 ábra).
• Ha szükséges, használja az (50) 45°/48°
rögzítőkart (G1 ábra).
• Húzza meg a rézsűkioldógombot.
• A továbbiakban járjon el úgy, mint az
egyenes keresztvágásnál.
A munkadarab biztosítása (A3 ábra)
• A több esetben elegendő a fűrészlap
nyomása ahhoz, hogy a munkadarabot az
ütközőhöz szorítsa.
• Ha a munkadarab nem szabályos
vagy csúszkál, a legjobb, ha használja
a tartozékként kapható (23) szorítópofát.
• Használja vágásnál a nemvasfém ötvözetből
készült szorítót.
Rövidebb munkadarabok megmunkálása
(A3 ábra)
Rövidebb anyagok megmunkálásához ajánljuk
a (27) oldalütközőt, amely sorozatvágásokhoz
éppúgy, mint különböző hosszúságú egyedi
darabokhoz is alkalmas. Az oldalütközőt
csak a szintén külön megvásárolandó (21)
vezetősínekkel együtt tudja használni.
Fűrészelés asztalosfűrész üzemmódban
Hosszvágás (A1, A2, C1, D1 és N ábra)
• Állítsa a fűrészlapot függőleges
helyzetbe.
• Oldja az asztallap reteszelőgombjait, úgy,
a (37) fő- (D1 ábra), mint a (3) pótgombot
(A1 ábra). Ne oldja azonban teljesen
meg. Állítsa be a vágási mélységet,
azzal, hogy a (14) asztallapot (A2 ábra)
fel- vagy lemozdítja. A beállítás akkor
megfelelő, ha legalább három fog hegye
kiér a munkadarabból.
• Oldja meg a (35) mozgóvezető (C1 ábra)
reteszgombját. Mozdítsa a mozgóvezetőt
előre vagy hátra, hogy a munkadarabot
lehetőleg jól megtámassza. Legalább
a vezetőpofa hátsó vége álljon egymagasságban a hasítóék elülső oldalával.
Hosszabb munkadarabok megmunkálása
(A3 ábra)
Hosszú munkadarabokat mindig
támasszon alá.
Az A3 ábra egy optimális berendezést mutat
be a hosszú munkadarabok megmunkálására,
amely a fűrésszel együtt szabadon felállítható.
Valamennyi berendezés, mint különtartozék
megvásárolható. Az alsóállvány és a szorítópofa
12
kivételével a berendezések úgy a hozzávezető,
mint az elszedő oldalon szükségesek:
- (28) alsóállvány (szerelési előírással
szállítjuk)
- (21) vezetőrudak (500 vagy 1000 mm)
- (25) állvány, a vezetőrudak alátámasztására.
Ne használja az állványt a gép tartására. Az
állvány magassága állítható.
- (22) munkadarab támasztó
- (20) asztaltámasz, a rudak alátámasztásához
- (23) szorítópofa
- (24) elfordítható oldalütköző
• Állítsa a fűrészt az alsó állványra, és
szerelje fel a vezetőrudakat.
• Csavarozza fel a (22) munkadarab támaszt
a (21) vezetőrudakkal. A (23) szorítópofa
ekkor, mint oldalütköző funkcionál.
• Szerelje fel a (20) asztaltámaszt.
• Szerelje fel a (24) forgatható oldalütközőt
a hátsó rúdra.
• Használja a (24) oldalütközőt a hosszú és
hosszabb munkadarabok beállításához. Ha
nincs rá szükség, hajtsa le.
Fűrészlap Fűrészlap
típusa
mérete
DT 1736
60-as
sorozat
DT 1737
60-as
sorozat
A gép szállítása
Könnyebb a szállítás, ha a fejet lenyomja,
és a (13) reteszgombbal alsó helyzetében
rögzíti.
Karbantartás
Az Ön DEWALT elektromos szerszáma hosszú
élettartamú, és csekély ápolási ráfordítást
igényel. A tartós és kifogástalan üzemeltetés
feltétele a rendszeres tisztítás.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Szerelje a görgősasztalt a szerelési
előírás szerint, amely az alsóállványhoz
van mellékelve.
•
Cserélje ki azon az oldalon, ahol
a görgősasztalt szerelni kell, az alsóállvány
rövid vezetőrúdját a görgősasztal
excenteradapterével.
Kövesse az előírást, amely a görgősasztalhoz
van mellékelve.
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A megvásárolható (ajánlott) fűrészlapok
Fűrészlap Fűrészlap
típusa
mérete
Alkalmazás
Øxfuratxfogszám
DT 1529
40-es
sorozat
260x30x24
Øxfuratxfogszám
260x30x58 ATB mesterséges
és finom
fűrészelésére
természetes fák
260x30x80 TCG különlegesen
finom vágásra,
mesterséges
és természetes
fákhoz
A megfelelő tartozékok kiválasztásához
forduljon a D E WALT (Black and Decker)
kereskedőjéhez.
Munkavégzés a görgősasztallal (A3 és
A5 ábra)
A (35)görgősasztal megkönnyíti a hosszabb
és nagyobb munkadarabok megmunkálását
(A5 ábra). Lehet a gép jobb vagy bal oldalán
is alkal-mazni. A görgősasztal a tartozékként
kapható alsóállvánnyal összekötve használható
(A3 ábra).
•
Alkalmazás
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
Általános
célú, rézsű
és hossztoló,
fűrészelésre fához
és műanyaghoz
13
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
BIZTONSÁGTECHNIKAI
ELŐÍRÁSOK
Helyhezkötött elektromos szerszám
használatánál az elektromos áramütés,
sérülés- és tűzveszély megelőzése
érdekében mindig tartsa be a hazai
biztonságtechnikai óvórend-szabályokat.
Figyelmesen olvassa el ezt a vásárlói
tájékoztatót, mielőtt a gépet használná.
Őrizze meg jól ezt a tájékoztatót.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
EU-tanúsítás
Általános biztonságtechnika
• Ta r t s a r e n d b e n a m u n k a h e l y é t .
A rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
• Figyeljen a környezeti hatásokra. Ne
hagyja a szabadban a gépet, óvja esőtől.
Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
Gondoskodjon a jó megvilágításról (250 300 lux). Gyúlékony folyadékok vagy gázok
közelében tilos használni.
• Tartsa távol a gyermekeket! Tartsa
távol a gyermekeket, látogatókat és
állatokat a munkaterülettől, biztosítsa,
hogy a készülékkel és a kábellel ne
érintkezzenek.
• Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert, bő, lebegő ruhát, leengedett
hajat (tegyen sapkát). Szabadban viseljen
munkakesztyűt és csúszásmentes talpú
cipőt.
• Védő intézkedések. Használjon
védőszemüveget. Viseljen pormaszkot, ha
a munka nagy porral jár. Fémek vágásánál
a forgács éget, ezért viseljen hőálló kötényt.
Viseljen hallásvédő eszközt, ha a zaj nagy,
vagy a zajszintet kellemetlennek találja, ha
a zajszint a szerelési utasításban megadott
85 dB(A) hangnyomásszintet túllépi.
• Védekezzen áramütés ellen. Kerülje az
érinkezést fémes részekkel, mint például
csővezeték, fűtőtest, tűzhely, hűtő-szekrény,
stb. Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém
munkakörülmények között, (pl. magas
páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáram
-FI- védő kapcsoló beiktatásával.
• Ügyeljen a biztos testtartására. Ügyeljen,
hogy biztosan álljon, és hogy e-gyensúlyát
minden munkafázisnál megtartsa.
• Legyen mindig figyelmes. Mindig
a munkára koncentráljon. Meggondoltan
A DEWALT tanúsítja, hogy ez az elektromos
szerszám megfelel a 98/37/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 61029-1, prEN 610292-11, EN55014, EN55014-2, EN61000-3-2 és
EN61000-3-3 sz. európai szabványoknak és
irányelveknek.
A gép hangnyomásszintje megfelel a 86/188/
EWG és 98/37/EWG európai irányelvnek
a prEN 61029-2-11 szerint mérve.
Hangnyomásszint (Lpa)
90,8 (dB/A)*
Hangteljesítményszint (Lwa)
98,8 (dB/A)
*: A munkahelyre vonatkoztatott emissziós
érték.
Vi s e l j e n h a l l á s v é d ő e s z k ö z t 8 5 d B / A
hangnyomásszint felett.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás a prEN
61029-2-11 szerint <2,5 m/s2.
A biztonsági vizsgálatot végezte:
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
A tanúsító okirat száma: BM 9910407
Horst Großmann
fejl. igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40,
D-65510, Idstein, Németország
14
•
•
•
•
•
•
cselekedjen. Ne használja a gépet, ha
fáradt.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon
leszorítóeszközt, vagy satut a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságos a munka,
mert lehetővé válik, hogy mindkét kezével
a gépet kezelje.
Csatlakoztasson a géphez porelszívót.
Ha a gép lehetővé teszi, csatlakoztasson
hozzá porelszívót. Győződjön meg arról,
hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
Bekapcsolás előtt ellenőrizze, nem hagyotte szerelőszerszámot (kulcsot) a gépben.
Hosszabbítókábel. Használat előtt
ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje
ki, ha sérült. Ha a gépet a szabadban
használja, vegye figyelembe, hogy kizárólag
csak az arra jóváhagyott és megfelelő
jelöléssel ellátott hosszabbító-kábelt
szabad használni.
Használja a megfelelő szerszámot.
A gép rendeltetésszerű használata ebben
a kezelési útmutatóban le van írva.
Gyengébb gépekkel vagy előtétekkel ne
végezzen nehéz munkát. A jól megválasztott
szerszámmal optimális minőséget ér el, és
az Ön személyes biztonsága is garantált.
Megjegyzés: Ne használja másra az ajánlott
előtétkészülékeket és tartozékokat, mint
amit a kezelési utasítás ajánl, mert a nem
rendel-tetésszerű használat balesetekhez
vezet.
Ellenőrizze, nem sérült-e meg
a szerszám. Az elektromos szerszámot
és hálózati kábelét használatbavétel
előtt ellenőrizze, hogy a kifogástalan
és rendeltetésszerű működés feltételei
teljesülnek-e. Győződjön meg arról,
hogy a forgó-mozgó részek nincseneke akadályoztatva, és nem sérültek-e.
Vala-mennyi géprész megfelelően legyen
szerelve, ez biztosítja az elektomos
szerszám kifogástalan működését. A sérült
részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. Ne
használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolója hibás. A meghibásodott részek
cseréjét kizárólag csak vevőszolgálatunk,
vagy a cserére, javításra feljogosított
DEWALT szakszerviz végezheti. Ne próbálja
a gépet saját maga javítani.
•
•
•
•
•
•
Húzza ki a villásdugót. Kapcsolja ki
a gépet, és várja meg, amíg a forgómozgó géprészek teljesen megállnak, és
csak utána hagyja el a munkaterületet.
Szerszámcserénél, beállítási munkáknál,
karbantartásnál először a villásdugót húzza
ki a konnektorból. A villásdugót akkor is
húzza ki a konnektorból, ha a gépet nem
használja.
Kerülje a véletlenszerű bekapcsolást.
Biztosítsa, hogy a gép kikapcsolt állapotban
legyen, mielőtt a hálózatra csatlakoztatja.
Bánjon gondosan a kábellel. Ne a kábelnél
fogva húzza ki a hálózati csatlakozót
a dugaljból. Tartsa távol a kábelt hőforrástól,
olajtól, vágó élektől és durva felületektől.
Biztonságos helyen tárolja a készüléket.
Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek
által el nem érhető térben helyezze el.
Ápolja gondosan a szerszámot.
Ellenőrizze rendszeresen a hálózati
kábelt és a villásdugót. Ha sérülést
tapasztal, azonnal forduljon az illetékes
szakszervizhez, vevőszolgálathoz
a szakszerű javítás érdekében. Ellenőrizze
rendszeresen a hosszabbítókábelt, és
semmi esetre se használja, ha sérült.
Tartsa az összes kezelőelemet, fogantyút
és a kapcsolót szárazon, tisztán, és olajtól,
zsírtól mentesen.
Javítás. Ez a szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági követelményeknek. Javítást csak
központi vevőszolgálatunk, vagy az erre
feljogosított DEWALT szakszerviz végezhet.
Javításhoz a szerviz szakemberei eredeti
alkatrészeket használnak, minden más
súlyos balesetekhez vezethet.
Kiegészítő biztonsági előírások
gérfűrészhez
• Ellenőrizze, hogy a rögzítőgombok és karok
meg legyenek húzva, mielőtt a munkát
megkezdené.
• Csak akkor kapcsolja be a gépet, ha
a védőberendezések a helyükön vannak,
működnek, és kifogástalan állapotban
vannak.
• Ne használja fűrészt réslap nélkül.
• Tartsa kezeit a fűrészlaptól távol, ha a gép
be van kapcsolva.
• Ne kísérletezzen soha a mozgó fűrészlap
gyors megállításával azáltal, hogy
a fűrészlaphoz valamilyen tárgyat oldalról
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hozzányom, mert ez súlyos sérülések
okozója lehet.
A tartozékok használatánál a kezelési
útmutató szerint járjon el. A tartozékok hibás
használata sérülést okozhat.
Mindig a vágandó anyagnak megfelelő
fűrészlapot használjon.
Vegye figyelembe a fűrészlap megadott
legnagyobb sebességét.
A fűrészlap cseréjekor használjon
védőkesztyűt.
Ne használjon olyan fűrészlapot, amely
kisebb vagy nagyobb átmérőjű, mint az előírt.
Olyan méretű fűrészlapot használjon, ami
a műszaki adatokban leírtaknak megfelel.
A leginkább ajánlott az a fűrészlap, amely
az EN 847-1 szabványnak megfelel.
Ne használjon HSS (gyorsacél)
fűrészlapot.
Ne használjon deformálódott vagy sérült
fűrészlapot.
Ne szereljen fel soha csiszolótárcsát.
Emelje ki a fűrészlapot a vágatból, mielőtt
a kapcsolót elengedné.
A döntöttvágás megkezdése előtt
ellenőrizze, hogy a kar biztosan meg legyen
húzva.
Ne blokkolja a ventillátort a hajtótengely
megállítására.
Az Ön fűrészének fűrészlapburkolata
automatikusan felemelkedik, amikor
a kart süllyeszti; és ismét visszafordul,
ha a fűrész kiinduló helyzetébe tér vissza.
A védőburkolatot kézzel is felemelheti, ha
fűrészlapot cserél, vagy a lap állapotát
ellenőrzi. Ne húzza fel soha a lapvédőt,
csak ha a gép ki van kapcsolva.
Van a védőburkolat elején egy rés, amelyen
át jó a rálátás a munkadarabra. Bár ez
a rés a kirepülő forgácsot akadályozza,
előfordulhat, hogy mégis átjut rajta. Ezért
mindig használjon védőszemüveget.
Tartsa a gép környékét rendben és
szabadon, mint pl. forgács, vagy
maradékokra tekintettel.
Ellenőrizze rendszeresen a motor
levegőnyílásait, hogy tiszták és
forgácsmentesek legyenek.
Cserélje ki a réslapot, ha elhasználódott.
Vegye ki az akkut a gépből, ha fűrészlapot
cserél, vagy karbantartást végez.
Ne tisztítsa soha a gépet, és ne végezzen
karbantartást, ha a motor jár, és a fej nincs
nyugalmi helyzetében.
•
Ha lehet, szerelje a gépet egy
munkapadra.
A fűrészelés különös veszélyei
A legnagyobb veszélyek gérvágásnál:
– a forgó részek, például a fűrészlap
érintése.
A gérfűrész üzemeltetése során
a védőberendezések használata és a biztonsági
előírások betartása ellenére sem kerülhetők
el bizonyos kockázati tényezők, különösen az
alábbiak:
– Halláskárosodás a zajártalomtól.
– Balesetveszély, a forgó fűrészlap fedetlen
részénél.
– Sérülésveszély a fűrészlap cseréjénél.
– Az ujjak becsípődése a védőburkolat
kinyitásakor.
– A munka során keletkező fapor, különösen
a tölgy és a bükkpor belégzése egészségre
ártalmas.
A szerszámon levő címkék
Figyelmesen olvassa el a vásárlói
tájékoztatót.
Figyelmeztetés a biztonságos
használatra.
Kezét tartsa távol ettől a területtől.
16
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A D E WALT kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst00036395 - 17-04-2007
17
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
1016 Budapest
H-1158 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
7400, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Debrecen
Dorog
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
Kisgépcenter Bt.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
8000, Széna tér 3.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Tel.: 22/340-026
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
18
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
19
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
DW711 - - - - - C
Motor + Tisch
TISCH SAGEN 3
©
20
DW711 - - - - - C
Tisch
TISCH SAGEN 3
©
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising