DW711 | DeWalt DW711 TABLE SAW Type 5 instruction manual

509101-19 PL
DW711
2
3
4
5
6
PILARKA STOŁOWA
DW711
Serdeczne gratulacje!
Zdecydowałeś się na zakup narzędzia elektrycznego firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje
tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń
i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Moc wyjściowa
Średnica piły tarczowej
Średnica otworu do mocowania w pile tarczowej
Maksymalna prędkość obrotowa piły tarczowej
Maksymalna szerokość cięcia pod kątem 90o
Maksymalna szerokość cięcia pod kątem 45o
Maksymalna głębokość cięcia pod kątem 90o
Maksymalna głębokość cięcia ukosowego pod kątem 45o
Maksymalny kąt cięcia
Maksymalny kąt cięcia ukosowego
Cięcia kombinowane
Piła ustawiona pod kątem 90o względem deski
Maksymalna głębokość cięcia ukosowego pod kątem 45o
Maksymalna głębokość cięcia ukosowego pod kątem 48o
Piła ustawiona pod kątem 45o względem deski
Maksymalna głębokość cięcia ukosowego pod kątem 45o
Maksymalna głębokość cięcia ukosowego pod kątem 48o
Piła ustawiona pod kątem 48o względem deski
Maksymalna głębokość cięcia ukosowego pod kątem 45o
Maksymalna głębokość cięcia ukosowego pod kątem 48o
Maksymalna szerokość cięcia wzdłużnego z lewej/z prawej strony
Głębokość cięcia od strony stolika
Czas automatycznego hamowania tarczy
Ciężar
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
(V)
(W)
(W)
(mm)
(mm)
(obr/min)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(z lewej strony)
(z prawej strony)
(z lewej strony)
DW711
230
1300/1100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
55
45
48°
48°
48o
(mm)
(mm)
48
45
(mm)
(mm)
48
45
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(s)
(kg)
48
45
195/70
0 - 50
< 10,0
24
(A)
10
W instrukcji tej zastosowano następujące znaki specjalne:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania tej wskazówki narażasz się na doznanie obrażeń ciała, utratę życia lub
uszkodzenie narzędzia!
Napięcie elektryczne
Ostre krawędzie
7
19 Otwory do mocowania akcesoriów
Kontrola zakresu dostawy
Karton zawiera następujące części:
1 zmontowana pilarka stołowa
1 prowadnica wzdłużna
1 górna osłona stołowej piły tarczowej
1 dolna osłona stołowej piły tarczowej
1 patyk do popychania
1 klucz imbusowy (do śrub z łbem walcowym o
gnieździe sześciokątnym) 4 mm
1 klucz imbusowy 6 mm
1 klucz widełkowy
1 nasadka do odsysania pyłu mocowana do górnej
osłony
1 instrukcja obsługi
1 rysunek eksplodujący
•
•
•
•
Akcesoria dostępne na zamówienie
A3
20
21
22
23
24
25
Płyta końcowa
Pomocnicze pręty prowadzące
Wspornik przedmiotu obrabianego
Szczęka zaciskowa przedmiotu obrabianego
Odchylny ogranicznik
Nóżka o regulowanej wysokości (maksymalna
wysokość 760 mm)
26 Podstawa
A4
27 Zderzak wzdłużny do krótkich przedmiotów
obrabianych (w połączeniu z prowadnicami (21))
Sprawdź, czy elektronarzędzie i akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Ostrożnie wyjmij pilarkę z opakowania
transportowego.
Poluzuj pokrętło dolnej blokady głowicy (13), by móc
podnieść głowicę.
A5
28 Nóżki
29 Stolik rolkowy
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania tylko
jednym napięciem. Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Opis urządzenia (Rysunki A1 - A4)
Pilarka stołowa DEWALT jest przeznaczona do celów
profesjonalnych. Za pomocą tego precyzyjnego narzędzia
można szybko i wygodnie przecinać deski, ciąć je pod
kątem, wykonywać cięcia ukosowe lub kombinowane.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą być
wymieniane tylko przez autoryzowany specjalistyczny
zakład. Wymieniony kabel sieciowy lub wtyczkę należy
następnie fachowo usunąć jako odpad zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska.
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Wyłącznik
Dźwignia zwalniająca górną blokadę głowicy
Dodatkowa dźwignia blokująca stolik pilarki
Zdejmowalna dolna osłona piły tarczowej
Mocowana podstawa
Szczelina na piłę tarczową
Dźwignia ustalająca
Pokrętło zaciskowe mechanizmu obrotu
Obrotowe ramię mechanizmu obrotu
Skala kąta cięcia
Prowadnica
Rączka zaciskowa mechanizmu cięcia ukosowego
Pokrętło dolnej blokady głowicy
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2. Zawsze
całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze
wyciągaj wtyczkę sieciową z gniazda.
A2
14
15
16
17
18
Stolik pilarki stołowej
Klin rozdzielnik
Górna osłona piły tarczowej
Prowadnica wzdłużna
Stała dolna osłona (tylko przy korzystaniu z pilarki
stołowej)
Montaż górnej osłony (Rysunek B)
•
8
Przytwierdź osłonę (30) śrubą (32) do klina
rozdzielnika (31). Na śrubę załóż podkładkę i dociągnij
ją mocno przy użyciu nakrętki motylkowej.
Montaż piły tarczowej (Rysunki E1 - E5)
•
Przyłącz do osłony nasadkę do odsysania pyłu
(33).
Jako opcję można nabyć oddzielne urządzenie do
odsysania pyłu (DE7779).
Zęby nowej piły tarczowej są bardzo ostre i mogą
być niebezpieczne.
W celu zamontowania nowej piły tarczowej trzeba zdjąć
blat stolika i przesunąć konstrukcję podporową stolika do
najwyższej możliwej pozycji.
• Weź klucz do nakrętek okrągłych z dwoma otworami
na obwodzie (39) i przyłóż go do zewnętrznego
wieńca kołnierzowego wału (40) (Rysunek E1).
• W środku znajduje się duża śruba imbusowa. Włóż
w jej gniazdo krótszy koniec 6-milimetrowego klucza
sześciokątnego (41) przez otwór w głównej ramie
metalowej osłony.
• Śruba ta ma lewy gwint. By ją poluzować, obróć klucz
sześciokątny w kierunku ruchu wskazówek zegara.
• Wyjmij śrubę wraz z podkładką i zdejmij zewnętrzny
kołnierz.
• Kołnierz (40) zawiera dwa występy blokujące
(42), które poprzez piłę tarczową dosięgają do
wewnętrznego kołnierza. Występy muszą przylegać
do spłaszczeń po obydwu stronach wału (Rysunki E2
i E3).
• Średnica otworu centrującego piły tarczowej
wynosi 30 mm. Otwór zachodzi na odsadzenie na
wewnętrznym kołnierzu.
• Ruchoma osłona piły tarczowej (4) musi być
odsunięta. W tym celu wykręć śrubę z łbem
walcowym o gnieździe sześciokątnym (43) z prawej
strony stałego elementu noskowego i przesuń osłonę
do tyłu. Pozostaw ją w tej pozycji (Rysunek E4).
• By zamontować nową tarczę, wykonaj powyższe
operacje w odwrotnej kolejności. Zwróć uwagę na
to, by piła tarczowa przylegała do wewnętrznego
kołnierza, a jej zęby zwrócone były do dołu w kierunku
stolika.
• Przekonaj się, czy obydwa występy w zewnętrznym
kołnierzu prawidłowo zachodzą na spłaszczenia wału
poprzez wewnętrzny kołnierz.
• Podobnie przy wkręcaniu śruby imbusowej upewnij się,
czy podkładka znajduje się w odpowiedniej pozycji z tyłu
ramy (Rysunek E5).
• Nasuń podkładkę na śrubę imbusową i dokręć
śrubę.
• Wycofaj osłonę do tyłu i ponownie wkręć śrubę
imbusową (43) (Rysunek E4).
Montaż i regulacja prowadnicy wzdłużnej (Rysunki
C1 - C4)
Prowadnica wzdłużna składa się z części stałej i elementu
ślizgowego.
• Poluzuj pokrętło blokujące wspornik prowadnicy (34),
który utrzymuje płytkę zaciskową (Rysunek C1).
• Wsuń dolną część prowadnicy w szczelinę z przodu
stołu (Rysunki C2 i C3).
• Dosuń prowadnicę do piły tarczowej i zablokuj ją
pokrętłem. Sprawdź, czy prowadnica jest ustawiona
równolegle wzglądem tarczy. Gdyby tak nie było,
dokonaj następującej regulacji (Rysunek C4).
• Poluzuj pokrętło blokujące element ślizgowy
(35) (Rysunek C1). Wysuń element do tyłu aż do
całkowitego odsłonięcia znajdujących się u góry
obydwu otworów (36) (Rysunek C4).
• Za pomocą klucza imbusowego (o przekroju
sześciokątnym) poluzuj obydwie śruby z łbem
walcowym o gnieździe sześciokątnym poprzez
obydwa otwory na górze elementu ślizgowego.
• Tak ustaw prowadnicę, by znalazła się w pozycji
równoległej do piły tarczowej. W tym celu z przodu i
z tyłu tarczy zmierz jej odległość od prowadnicy.
• Po odpowiednim ustawieniu dokręć śruby imbusowe.
Jeszcze raz sprawdź, czy prowadnica jest równoległa
do piły tarczowej.
Regulacja stolika (Rysunki A1, D1 - D3)
Stolik można ręcznie przesuwać do góry i do dołu, a w
żądanej pozycji utrzymują go dwa pokrętła blokujące.
Pokrętła te znajdują się pod stolikiem, a mianowicie
pokrętło główne - z tyłu silnika (37) (Rysunek D1), a
pokrętło dodatkowe - z lewej strony piły tarczowej (3)
(Rysunek A1).
• Poluzuj pokrętła i przesuń stolik na żądaną
wysokość.
• Gdy maszyna jest wykorzystywana jako pilarka
stołowa, zasadniczo należy używać stałej dolnej
osłony (18) (Rysunek D3). Odkręć nakrętkę
sześciokątną M10 (38). Przyłóż osłonę tak, jak
to pokazano na rysunku D2. Zamień nakrętkę i
dokręć ją, by ustalić osłonę w odpowiedniej pozycji.
W przypadku używania maszyny jako pilarki
stołowej osłona ta zawsze musi być prawidłowo
zamocowana.
Można stosować piły tarczowe o średnicy
najwyżej 260 mm.
9
Regulacja piły tarczowej (Rysunek E1)
•
Gdy przy włączaniu i wyłączaniu piła tarczowa wykazuje
bicie osiowe, wykonaj następującą regulację:
• Odkręć śrubę mocującą kołnierz (40) i obróć tarczę
(44) o ćwierć obrotu.
• Ponownie dokręć śrubę i sprawdź, czy piła tarczowa
nadal bije.
• Powtórz tę operację, aż piła przestanie drgać.
•
W czasie regulacji zaleca się odciążyć głowicę
pilarki, gdyż wtedy śruba ustalająca daje się
łatwiej obracać.
Kontrola i ustawienie piły tarczowej względem stolika
(Rysunki F1 - F3)
•
•
•
•
Za pomocą kątownika przekonaj się, czy kąt wynosi
dokładnie 45o (Rysunek G2).
W razie konieczności regulacji obróć śrubę ustalającą
mechanizmu regulacji kąta cięcia ukosowego (51)
(Rysunek F3), aż głowica znajdzie się w pozycji
dokładnie pod kątem 45o. Wykonaj te same operacje
w celu ustawienia kąta 48o, gdy dźwignia ustalająca
(50) nie jest wciśnięta (Rysunek G1).
Przekonaj się, czy głowica jest zablokowana pod
kątem cięcia 0o.
Zwolnij rączkę zaciskową mechanizmu regulacji
kąta cięcia ukosowego (12) naciskając ją do dołu
(Rysunek F1).
Głowicę pilarki naciśnij w prawo, by przekonać się, czy
znajduje się dokładnie w pionowej pozycji. Ponownie
zaciągnij rączkę zaciskową.
Przyłóż kątownik (45) do stołu i w pionie do piły
tarczowej (44) (Rysunek F1).
Kontrola i ustawienie piły tarczowej względem
prowadnicy (Rysunki A1, H1 - H4)
•
•
Nie dotykaj kątownikiem do zębów piły
tarczowej.
•
W celu ustawienia wykonaj następujące operacje:
• Zwolnij rączkę zaciskową mechanizmu regulacji kąta
cięcia ukosowego.
• Za pomocą klucza imbusowego tak obróć śrubę (46),
by głowica znalazła się dokładnie pod kątem prostym
względem stolika (Rysunek F2).
• Sprawdź, czy wskaźnik kąta cięcia ukosowego (47)
pokazuje 0o na skali (48) (Rysunek F3).
• Gdyby tak nie było, odkręć obydwie śruby (4) i
przesuń skalę aż do osiągnięcia wskazania 0o.
Ponownie dokręć obydwie śruby.
•
Pokrętko zaciskowe mechanizmu obrotu (8) obróć w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
(Rysunek H1).
Opuść głowicę do dołu i zablokuj ją w tej pozycji
dokręcając odpowiednie pokrętło (13) (Rysunek A1).
Unieś dźwignię ustalającą (7) (Rysunek H1) i obróć
głowicę, aż ogranicznik ustali ją pod kątem cięcia
0o. Nie dokręcaj pokrętła zaciskowego (8) (Rysunek
H1).
Sprawdź, czy są widoczne obydwa znaczniki 0o (52)
na skali (10) (Rysunek H2).
Przyłóż kątownik (45) do lewego boku prowadnicy
(11) i do piły tarczowej (44) (Rysunek H3).
Nie dotykaj kątownikiem do ostrzy zębów piły
tarczowej.
Gdy piła tarczowa nie jest ustawiona dokładnie pod kątem
90o względem prowadnicy:
• Poluzuj obydwie śruby (53) i przesuń głowicę ze
skalą w lewo lub w prawo, aż piła tarczowa znajdzie
się pod kątem 90o względem prowadnicy (Rysunek
H4).
• Zablokuj pokrętło zaciskowe mechanizmu obrotu (9)
(Rysunek A1).
• Dokręć obydwie śruby (53) (Rysunek H4).
Kontrola i regulacja kąta cięcia ukosowego (Rysunki
F3, G1 i G2)
Pilarka jest wyposażona w dźwignię ustalającą kąt ukosu
z radełkowaną końcówką (50). Służy ona do ustalania
stałego kąta cięcia ukosowego jako 45o lub 48o, gdy
głowica znajduje się dokładnie pod kątem 90o względem
stolika (Rysunek G1).
- Dźwignia nie wciśnięta = 48o
- Dźwignia wciśnięta = 45o
• Wciśnij dźwignię ustalającą 45o/48o (50) (Rysunek
G1).
• Naciśnij do dołu rączkę zaciskową mechanizmu
regulacji kąta cięcia ukosowego (12) (Rysunek
G1).
• Obróć głowicę pilarki w lewo aż do skrajnej pozycji cięcia
ukosowego.
Sprawdź, czy drugi koniec skali kąta obrotu
cały czas styka się z obydwoma noskami
ustalającymi (54).
Regulacja klina rozdzielnika (Rysunki A1, D1, J1 i
J2)
Klin rozdzielnik (31) znajduje się w prawidłowej pozycji,
gdy najwyższy ząb piły tarczowej nie przewyższa jego
końca bardziej niż o 2 mm, a zakrzywienie korpusu klina
nie jest oddalone więcej niż o 5 mm od zarysu zębów piły
tarczowej (Rysunek J1).
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poluzuj zarówno główne (37) (Rysunek D1), jak
i dodatkowe (3) (Rysunek A1) pokrętło blokujące
stolik. Nie wykręcaj ich całkowicie.
Kluczem sześciokątnym wykręć śrubę (55) z tyłu
konstrukcji podporowej stolika (Rysunek D1). Zdejmij
nakrętkę i podkładkę z drugiego końca śruby.
Zdejmij blat stolika.
Klin rozdzielnik (31) (Rysunek J1) jest utrzymywany
przez dużą śrubę imbusową (56) z tyłu z prawej strony
pod stolikiem (Rysunek J2).
W celu regulacji klina rozdzielnika poluzuj śrubę
imbusową, co pozwala zarówno na obracanie
wspornika, jak i przesuwanie klina do góry i do
dołu.
Po poluzowaniu śruby obróć wspornik i przesuń klin
do góry lub do dołu, aż znajdzie się we właściwej
pozycji.
Ponownie mocno dokręć śrubę (56) (Rysunek J2).
Z powrotem załóż blat stolika i dokręć śrubę
imbusową (55) (Rysunek D1).
Ustaw blat stolika na żądanej wysokości.
Dokręć pokrętła blokujące blat stolika (Rysunki A1 i
D1).
•
•
•
•
Załączanie i wyłączanie (Rysunek A)
•
•
Dokładność cięcia zależy od wielu czynników, na przykład
od rodzaju obrabianego materiału. W tabeli w dalszej
części tekstu podano różne rodzaje pił tarczowych,
zalecane do danych przypadków zastosowania.
Uważaj, by podczas cięcia materiał nie przesuwał
się ruchem pełzającym. Dobrze go zamocuj.
Przed uniesieniem głowicy zaczekaj, aż tarcza
najpierw się zatrzyma. Gdy z tyłu przedmiotu
obrabianego wystają drobne włókna, przyklej
je taśmą w miejscu cięcia i ostrożnie przetnij ją
wraz z materiałem. Po zakończeniu pracy usuń
taśmę.
Maszyna ta nie wymaga dodatkowego smarowania.
Łożyska silnika są nasmarowane na stałe i
wodoszczelne.
• Unikaj stosowania oleju lub smaru, gdyż w połączeniu
z pyłem i wiórami może powodować zatory i różne
związane z tym problemy.
• Regularnie czyść suchą szczotką elementy, w których
i na których gromadzi się pył i wióry.
Nastawianie kąta cięcia (Rysunek A1)
Mechanizm obrotu można przestawiać na 0o, 15o, 22,5o,
30o i 45o w lewo lub w prawo. Istnieje także możliwość
nastawienia kąta cięcia na 48o.
• Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu obrotu
(8) i w celu zwolnienia ramienia (9) unieś dźwignię
ustalającą (7).
• Ustaw ramię pod odpowiednim kątem i zablokuj je
pokrętłem zaciskowym (8).
• Ustaw ramię mechanizmu obrotu tak, jak to pokazano
na rysunkach H1 - H3. Krawędź ramienia powinna
się pokryć z odpowiednią działką na skali.
Instrukcja obsługi
•
•
•
•
W celu załączenia maszyny naciśnij wyłącznik (1).
W celu wyłączenia maszyny ponownie naciśnij ten
sam wyłącznik.
Jakość cięcia
Smarowanie
•
Nie próbuj ciąć bardzo małych przedmiotów.
Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego nacisku
na piłę tarczową i nie staraj się przyśpieszyć pracy.
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik osiągnął
maksymalną prędkość obrotową.
Upewnij się, czy wszystkie pokrętła ustalające i
dźwignie są dobrze zamocowane.
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa i
obowiązujących przepisów.
Upewnij się, czy cięty materiał został
dobrze zamocowany.
Tylko lekko naciskaj piłę i nigdy nie
wywieraj na nią bocznej siły.
Unikaj przeciążania piły.
Po użyciu odkurz maszynę, by mieć
gwarancję prawidłowego działania dolnej
osłony.
Podczas cięcia pod kątem uważaj, by wióry
nie dostawały się między piłę tarczową a
prowadnicę, gdyż może to doprowadzić do
niedokładnego rzazu.
Regulacja kąta cięcia ukosowego (Rysunek G1)
•
Przed użyciem:
• Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie powinna ona
być nadmiernie zużyta, a jej maksymalna prędkość
obrotowa nie może przekraczać dopuszczalnej
wartości.
•
11
Dźwignię ustalającą 45o/48o (50) ustaw w żądanej
pozycji.
- Dźwignia nie wciśnięta = 48o
- Dźwignia wciśnięta = 45o
Poluzuj rączkę zaciskową mechanizmu cięcia
ukosowego i przechyl głowicę w lewo do jednej z
•
•
zaznaczonych pozycji, a mianowicie 0o, 15o, 30o,
33,85o i 45o.
Przytrzymaj głowicę, by nie opadła.
Trzymając głowicę dobrze zablokuj rączkę zaciskową
mechanizmu cięcia ukosowego.
•
cięcia ukosowego.
Dalej postępuj tak, jak przy cięciu pod kątem
prostym.
Cięcie na stoliku
Cięcie wzdłużne (Rysunki A1, A2, C1, D1 i N)
• Ustaw piłę tarczową w pionowej pozycji.
• Poluzuj zarówno główne (37) (Rysunek D1), jak
i dodatkowe (3) (Rysunek A1) pokrętło blokujące
blat stolika. Nie odkręcaj ich jednak całkowicie.
Nastaw odpowiednią głębokość cięcia przesuwając
blat stolika (14) (Rysunek A2) do góry lub do dołu.
Jego wysokość jest prawidłowa, gdy ostrza trzech
zębów wystają poza górną krawędź obrabianego
przedmiotu.
• Zwolnij pokrętło blokujące elementu ślizgowego
(35) (Rysunek C1). Przesuń element do przodu
lub do tyłu, by obrabiany przedmiot miał możliwie
jak najlepsze oparcie. Przynajmniej tylny koniec
prowadnicy powinien się znaleźć na wysokości
przedniej części klina rozdzielnika.
• Dobrze zamocuj pokrętła blokujące blat stolika.
• Sprawdź, czy plastikowa osłona (18) jest prawidłowo
zamocowana (Rysunek A2).
• Sprawdź, czy prowadnica wzdłużna jest ustawiona
równolegle do piły tarczowej.
• Tak przesuń prowadnicę wzdłużną, by uzyskać
żądaną szerokość cięcia. Kieruj się przy tym
wskazaniami skali umieszczonej z przodu blatu
stolika.
• Włącz maszynę.
• Powoli wprowadź obrabiany przedmiot pod górną
osłonę piły tarczowej dociskając go przy tym do
prowadnicy wzdłużnej. Pozwól, by zęby swobodnie
zagłębiały się w materiał i nie wywieraj na niego
nadmiernego nacisku. Prędkość obrotowa piły
tarczowej musi być stała.
• Zawsze posługuj się odpowiednim patykiem do
popychania (57) (Rysunek N).
• Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę.
Cięcie pod kątem
Praca bez osłony jest niebezpieczna. Podczas cięcia
wszystkie osłony muszą być odpowiednio przytwierdzone.
Sprawdź, czy aluminiowe przedmioty obrabiane są dobrze
zamocowane.
Cięcie pod kątem prostym (Rysunek K)
• Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu obrotu (8)
i unieś dźwignię ustalającą (7).
• Zablokuj ją w pozycji 0o i dokręć pokrętło zaciskowe
mechanizmu obrotu.
• Drewniany element, który ma być przecięty, dosuń do
prowadnicy (11).
• Chwyć rękojeść maszyny i naciśnij dźwignię
zwalniającą górnej blokady głowicy (2).
• Opuść głowicę o około 10 mm i zwolnij dźwignię
górnej blokady.
• Włącz maszynę. Naciśnij głowicę do dołu, by piła
tarczowa zagłębiła się w obrabiany przedmiot i
weszła w szczelinę ramienia mechanizmu obrotu.
• Pozwól pile swobodnie ciąć i nie wywieraj na nią
nadmiernego nacisku.
• Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę i znów
doprowadź głowicę do górnego położenia
spoczynkowego.
Przecinanie pod kątem (Rysunki K i L)
• Zwolnij pokrętło zaciskowe mechanizmu obrotu (8) i
unieś dźwignię ustalającą (7) (Rysunek K).
• Obróć głowicę w prawo lub w lewo ustawiając ją
pod żądanym kątem. Pozycje 15o, 22,5o, 30o i 45o
są ustalone (Rysunek L).
• Gdy jest potrzebny inny kąt (w tym także 48o),
przytrzymaj głowicę i zamocuj ją przez dokręcenie
pokrętła zaciskowego mechanizmu obrotu.
• Przed rozpoczęciem cięcia sprawdź, czy pokrętło
zaciskowe mechanizmu obrotu jest dobrze
dokręcone.
• Dalej postępuj tak, jak przy cięciu pod kątem
prostym.
Dostępne akcesoria
Urządzenie do odsysania pyłu
Jest do nabycia specjalne urządzenie do odsysania pyłu
(DE7779).
Cięcie ukosowe (Rysunki A1, G1 i M)
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać między 0o i 48o
z lewej strony. Kąty cięcia ukosowego do 45o mogą być
nastawiane z prawej lub lewej strony (Rysunek M).
• Poluzuj rączkę zaciskową mechanizmu cięcia
ukosowego (12). Nastaw żądany kąt (Rysunek A1).
• W razie potrzeby przestaw dźwignię ustalającą
45o/48o (50) (Rysunek G1).
• Dobrze zamocuj rączkę zaciskową mechanizmu
Mocowanie obrabianego przedmiotu (Rysunek A3)
•
•
12
W większości przypadków sama piła tarczowa
zapewnia dobry docisk przedmiotu obrabianego do
prowadnicy.
Gdy jednak materiał ma tendencję do przesuwania
się lub skośnego ustawiania, najlepiej jest użyć
•
szczęki zaciskowej (23) dostępnej jako wyposażenie
dodatkowe.
Zawsze używaj zacisków przy cięciu metali
nieżelaznych.
Stolik rolkowy zamontuj zgodnie z instrukcją
załączoną do podstawy.
•
Cięcie krótkich przedmiotów (Rysunek A3)
Przy cięciu krótkich przedmiotów zaleca się stosowanie
bocznego ogranicznika (27), zarówno przy cięciu
seryjnym, jak i cięciu krótkich, pojedynczych elementów
o różnej długości. Boczny ogranicznik stosuje się tylko w
połączeniu z prętami prowadzącymi (21), które również są
do nabycia w ramach wyposażenia dodatkowe.
•
Krótkie pręty prowadzące podstawy po stornie, po
której ma być zamontowany stolik rolkowy, zamień
na pręty o różnych długościach, dostarczone razem
ze stolikiem rolkowym.
Dalej postępuj zgodnie z instrukcją załączoną do
stolika rolkowego.
Asortyment dostępnych pił tarczowych (zalecanych)
Cięcie długich przedmiotów (Rysunek A3)
Długie przedmioty zawsze należy podpierać.
Rodzaj
piły
tarczowej
Wymiary piły
tarczowej
(Ø x otwór x
liczba zębów)
Zastosowanie
DT1529,
260 x 30 x 24
Piła tarczowa
seria 40
Na rysunku A3 przedstawiono specjalne urządzenie do
cięcia długich desek. Jest ono dostępne jako wyposażenie
dodatkowe. Z wyjątkiem podstawy i szczęki zaciskowej
pozostałe elementy mocuje się po obydwu stronach:
- Podstawa (28) (dostarczana wraz z instrukcją
montażu)
Pręty prowadzące (o długości 500 lub 1000 mm)
(21)
- Nóżki o regulowanej wysokości (25) do podpierania
prętów prowadzących. Nie używaj ich do podpierania
maszyny! wysokość statywów można regulować.
- Wsporniki podpierające materiał (22)
- Płyty końcowe (20) do utrzymywania prętów (także
przy korzystaniu ze stolika)
- Szczęka zaciskowa (23)
- Odchylny boczny ogranicznik (24)
• Ustaw pilarkę na podstawie i zamontuj pręty
prowadzące.
• Do prętów prowadzących (21) przykręć wsporniki
(22). Szczęka zaciskowa (23) działa tutaj jako boczny
ogranicznik.
• Zamontuj płyty końcowe (20).
• Do tylnego pręta przykręć odchylny boczny
ogranicznik (24).
• Odchylny boczny ogranicznik (24) może służyć
do ustalania długości długich desek. Można go
przestawiać na boki, a w razie nie używania - obrócić
i schować.
uniwersalna,
cięcie wzdłużne
oraz przecinanie
drewna i tworzywa
DT1530,
seria 40
DT1736,
seria 60
DT1737,
seria 60
260 x 30 x 80
260 x 30 x 58
260 x 30 x 80
sztucznego
Cięcie aluminium
Precyzyjne cięcie
materiałów
drewnopochodnych
i naturalnego
drewna
Bardzo precyzyjne
cięcie materiałów
drewnopochodnych
i naturalnego
drewna
Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich
akcesoriów, porozum się z dealerem DEWALT.
Transport maszyny
By ułatwić przenoszenie, opuść głowicę do dołu i naciśnij
pokrętło dolnej blokady głowicy (13).
Korzystanie ze stolika rolkowego (Rysunki A3 i A5)
Konserwacja
Stolik rolkowy (33) ułatwia przycinanie długich i grubych
desek (Rysunek A5). Można go zamocować zarówno z
lewej, jak i z prawej strony maszyny. Stolik rolkowy stosuje
się w połączeniu z podstawą dostępną jako wyposażenie
dodatkowe (Rysunek 3).
Elektronarzędzie firmy DEWALT odznacza się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak
warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest regularne
czyszczenie.
13
Deklaracja zgodności z normami UE
DW 711
Firma DEWALT oświadcza niniejszym, że opisywane
elektronarzędzie zostało wykonane zgodnie z
następującymi wytycznymi i normami: 98/3/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 61209-1, prEN 61029-2-11, EN
55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 oraz EN 61000-3-3.
W celu uzyskania więcej informacji prosimy o zwracanie
się pod podany niżej adres lub do jednej z naszych filii
wymienionych na tylnej stronie instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny z wytycznymi
Unii Europejskiej 86/188/EWG i 98/37/EWG i został
zmierzony według normy prEN 61029-2-11:
Poziom ciśnienia akustycznego, LpA dB(A)*
90,8
Moc akustyczna, LWA
dB(A)
98,8
Przy poziomie ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB(A)
zakładaj słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia według normy
prEN 61029-2-11: < 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Kolonia
Niemcy
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 11,
D-66510, Idstein, Niemcy
09-02-2006
14
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przy korzystaniu z elektronarzędzi w celu zapewnienia
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
obrażeniami ciała i pożarem przestrzegaj przepisów
bhp. Przed użyciem elektronarzędzia przeczytaj
następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i
dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
•
•
Wskazówki ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
grozi wypadkiem.
Uwzględnij wpływy otoczenia. Nie wystawiaj
elektronarzędzi na działanie wilgoci. Zapewnij dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie używaj elektronarzędzi
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. W
ekstremalnych warunkach zastosowania (na przykład
duża wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć
przez zastosowanie transformatora separującego lub
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
Trzymaj dzieci z dala od miejsca pracy! Dbaj o
to, by nikt nie dotykał elektronarzędzia ani kabla,
a zwłaszcza trzymaj dzieci z dala od miejsca
pracy. Młodociani poniżej 16 lat mogą używać
elektronarzędzi tylko pod fachowym nadzorem.
Przedłużacze na wolnym powietrzu. Przy pracy na
wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego
celu i odpowiednio oznakowane przedłużacze.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nie używane elektronarzędzia powinny
być przechowywane w suchych, zamkniętych
pomieszczeniach nieosiągalnych dla dzieci.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
Używaj okularów ochronnych i zakładaj sprzęt
ochronny dróg oddechowych przy pracy w zapylonym
pomieszczeniu.
Zwracaj uwagę na dopuszczalny poziom
ciśnienia akustycznego. Przy poziomie ciśnienia
akustycznego powyżej 85 dB(A) zakładaj specjalne
słuchawki.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do przytrzymywania
przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten
jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
elektronarzędzie dwiema rękami.
•
•
•
•
•
15
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj stabilną
postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej.
Unikaj niezamierzonego załączania.
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie przenoś
z palcem na wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla do
sieci upewnij się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się na
swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj
elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony.
Wyciągaj wtyczkę sieciową z gniazda. Wyłącz
elektronarzędzie, odczekaj, aż się zatrzyma, i dopiero
wtedy opuść miejsce pracy. W razie nieużywania
elektronarzędzia, przed rozpoczęciem konserwacji
i przy wymianie narzędzia roboczego wyciągaj
wtyczkę kabla sieciowego z gniazda.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi. Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W
niniejszej instrukcji opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani przystawek.
Optymalną jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko przy użyciu właściwego narzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
wyposażenia, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
może doprowadzić do wypadku.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie przenoś
elektronarzędzia za kabel ani nie używaj go do
wyciągania wtyczki z gniazda wtykowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Starannie konserwuj swoje narzędzia robocze.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji i wymiany
narzędzi. Regularnie kontroluj wtyczkę i kabel, a w
przypadku uszkodzenia zleć wymianę warsztatowi
serwisowemu firmy DEWALT. Regularnie kontroluj
przedłużacz i w razie uszkodzenia wymień go.
Wszystkie wyłączniki powinny być suche, czyste,
nie zabrudzone olejem ani smarem.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie,
czy jest całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić
nienaganną pracę elektronarzędzia, wszystkie części
muszą być prawidłowo zamontowane. Uszkodzone
elementy i urządzenia zabezpieczające powinny być
prawidłowo naprawione lub wymienione. Nie używaj
elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem.
•
Uszkodzone wyłączniki muszą być wymienione przez
warsztat serwisowy DEWALT.
Naprawy zlecaj tylko warsztatowi serwisowemu
firmy DEWALT. Niniejsze elektronarzędzie jest
zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy. Naprawy mogą być wykonywane
tylko przez warsztat serwisowy D EWALT, gdyż
w przeciwnym razie użytkownik naraża się na
wypadek.
•
•
•
•
Ochrona środowiska
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
pilarek ze skrętną tarczą
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
Upewnij się, czy piła tarczowa obraca się we
właściwym kierunku. Dbaj o to, by zawsze była
ona ostra. Nie używaj pił tarczowych o średnicach
większych lub mniejszych, niż określone w Danych
technicznych.
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, czy wszystkie
pokrętła ustalające i ściski śrubowe są dobrze
dokręcone.
Regularnie sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne do
chłodzenia silnika nie są zatkane. Usuń ewentualne
wióry.
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub
wymianą piły tarczowej wyjmuj wtyczkę sieciową z
gniazda wtykowego.
Przed zastosowaniem jakichkolwiek akcesoriów
przeczytaj ich instrukcję obsługi. Niewłaściwe użycie
może spowodować szkody.
Wstrzymaj się z piłowaniem, dopóki silnik nie osiągnie
pełnej prędkości obrotowej.
Przed wyłączeniem pilarki unieś piłę tarczową
znad rzazu w obrabianym przedmiocie. Nie
próbuj zatrzymać wału silnika przez przykładanie
jakiegokolwiek przedmiotu do wentylatora.
Gdy pilarka jest przyłączona do sieci, nigdy nie
trzymaj rąk w obszarze piły tarczowej.
Nie przecinaj zbyt małych przedmiotów.
Nie próbuj zatrzymywać maszyny pracującej z dużą
prędkością przykładając jakieś narzędzie lub inny
przedmiot do piły tarczowej. Może to doprowadzić
do poważnego wypadku.
Nie używaj uszkodzonych lub pękniętych pił
tarczowych.
Nie używaj tarcz szlifierskich.
Nie tnij metali żelaznych, metali nieżelaznych ani
kamienia.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
D E WALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z
niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
pilarek stołowych
•
Sprawdź, czy klin rozdzielnik znajduje się we
właściwej odległości od piły tarczowej (maksymalnie
5 mm).
Zawsze używaj zarówno górnej, jak i dolnej osłony
piły tarczowej.
Używaj patyka do popychania obrabianego
przedmiotu wzdłuż piły tarczowej.
Pilarka nadaje się tylko do cięcia drewna.
Upewnij się, czy piła tarczowa obraca się we
właściwym kierunku, a jej zęby są zwrócone w stronę
przodu pilarki.
16
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu
niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń
silnika, przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi
wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania
pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia,
taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie,
końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w
instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym
reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w
okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą
gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią
faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
ponosi Black&Decker. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
przez Centalny Serwis Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony
o czas niezbędny do importu niezbędnych części
zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o niegorszych parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 682-0808, fax: (22) 682-0809
zst00064619 - 16-06-2008
17
DW711 - - - - - C Table
TABLE SAW 3
©
18
DW711 - - - - - C Motor & Table
TABLE SAW 3
©
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising