BDJS450I | Black&Decker BDJS450I JUMP STARTER instruction manual

402011-58 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDJS450I
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Starterul de baterii Black & Decker este conceput să
furnizeze putere suplimentară bateriilor cu plumb-acid
la pornirea motoarelor de maşină, iar compresorul fără
fir este conceput să umfle anvelopele şi echipamentele
sport. Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
♦
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Aparatul trebuie să fie protejat de razele directe ale
soarelui, de căldură şi umezeală.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
♦
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
♦
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în
acest manual.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate
de baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, de baterii care prezintă
scurgeri de lichide, de vătămări corporale şi deteriorare
a materialelor.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Instrucţiuni specifice de siguranţă pentru startere
de baterii
Următoarele simboluri sunt marcate pe aparat:
Utilizarea aparatului dvs.
♦
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest
aparat.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦
Aparatul nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
♦
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi
udarea aparatului.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
♦
Utilizaţi aparatul numai într-o zonă bine ventilată.
♦
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
şi a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
Citiţi cu atenţi întregul conţinut al acestui
manual.
Nu utilizaţi aparatul în condiţii de umezeală şi nu îl expuneţi la ploaie.
Gaze explozive. Preîntâmpinaţi flăcările
şi scânteile şi asiguraţi o ventilaţie adecvată în timpul încărcării.
Indicator de inversare a polarităţii.
♦
Vehiculele pot prezenta sisteme electrice şi electronice (ex. sistem de administrare a motorului,
telefon mobil) ce pot fi deteriorate dacă sunt supuse
la tensiuni înalte de pornire şi la vârfuri de tensiune. Înainte de a conecta aparatul la vehicul, citiţi
manualul de utilizare al vehiculului pentru a verifica
dacă se permite pornirea asistată extern.
♦
Urmaţi aceste instrucţiuni şi instrucţiunile publicate
de producătorul bateriei, de producătorul vehiculului şi al oricărui echipament pe care intenţionaţi să
îl utilizaţi împreună cu această unitate. Examinaţi
etichetele de avertizare de pe aceste produse şi
de pe vehicul.
♦
Acest aparat nu este destinat a fi utilizat ca substitut
al unei baterii de vehicul. Nu încercaţi să operaţi
un vehicul care nu are o baterie instalată.
♦
Aparatul trebuie să fie conectat exclusiv la o baterie
plumb-acid de 12 V.
Avertisment! Nu utilizaţi aparatul pentru încărcarea
bateriilor cu celulă uscată, care sunt de obicei utilizate
la aparatele casnice. Aceste baterii pot exploda şi pot
cauza vătămări asupra persoanelor sau deteriorarea
obiectelor.
Siguranţa terţilor
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
♦
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
După utilizare
♦
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
♦
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
♦
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
3
♦
Verificaţi polaritatea bornelor bateriei de pe vehicul înainte de a conecta aparatul. Deconectaţi
întotdeauna mai întâi cablul negativ (negru) şi apoi
cablul pozitiv (roşu).
♦
Întrerupătorul de pornire/oprire trebuie să fie în
poziţia oprit înainte de conectarea la o sursă de
alimentare sau la o sarcină atunci când unitatea
se încarcă sau atunci când nu este folosită.
Avertisment! Nu permiteţi niciodată contactul clemei
roşii cu cea neagră sau cu un alt conductor obişnuit din
metal. Aceasta ar putea cauza deteriorarea aparatului
şi/sau produce scântei/explozie. Poziţionaţi întotdeauna
clemele bateriei în tocurile lor încorporate atunci când
nu sunt folosite.
♦
Atunci când utilizaţi această unitate în apropierea
bateriei şi motorului vehiculului, poziţionaţi-o pe
o suprafaţă orizontală, stabilă şi asiguraţi-vă că
toate clemele, cablurile, îmbrăcămintea şi corpul
sunt la distanţă de piesele mobile ale vehiculului.
♦
Acest aparat conţine o baterie plumb-acid sigilată.
Se recomandă aşezarea orizontală a aparatului în
timpul depozitării, utilizării şi reîncărcării.
Avertisment! În timpul încărcării pot fi evacuate gaze
explozive din bateriile plumb-acid, iar în condiţii extreme
pot apărea scurgeri din acestea. Asiguraţi-vă că zona
este bine ventilată atunci când alimentaţi bateria de la
surse externe şi când efectuaţi proceduri de încărcare.
♦
Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectaţi aparatul de la orice sursă de alimentare înainte
de a încerca efectuarea operaţiilor de întreţinere
sau curăţare. Oprirea comenzilor fără a deconecta
aparatul nu va reduce riscul aferent.
♦
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la
toate sursele de alimentare înainte de a începe
procedura de alimentare externă.
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizaţi numai împreună cu accesoriile incluse
sau cu cele de calibru mai mare sau egal cu 8,28
bari/120 psi. Utilizarea unui accesoriu nerecomandat pentru această unealtă ar putea fi periculoasă.
Nu vă jucaţi cu unealta. Aerul la presiune ridicată
este periculos. Nu orientaţi fluxul de aer către dvs.
sau către alte persoane.
Compresorul se poate încălzi în timpul utilizării.
Lăsaţi compresorul să se răcească timp de 30 de
minute înainte de a-l depozita.
Nu transportaţi niciodată compresorul trăgând de
furtun.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate
şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de
către o persoană responsabilă pentru siguranţa
lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40°C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10° C şi 40° C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu aparatul/unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
♦
Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin înţepare
sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera
riscul de vătămare şi incendiu.
♦
Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
♦
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe acumulatori
♦
Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă. Evitaţi
contactul pielii cu lichidul.
♦
În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza
vătămarea personală sau deteriorarea obiectelor. În
cazul contactului cu pielea, clătiţi imediat cu apă. În
cazul apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi
medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu
apă curată şi consultaţi medicul.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru compresoare
♦
Numai pentru uz casnic şi pentru automobile.
Umfl aţi anvelope de maşină şi bicicletă, mingi,
plute, saltele de piscină, saltele cu aer şi multe alte
obiecte din gospodărie.
♦
Aerul comprimat din compresor nu trebuie să fie
respirat. Nu inhalaţi niciodată aer din compresor
sau dintr-un dispozitiv de respirat conectat la
compresor.
♦
Umflaţi diverse articole numai la recomandarea
producătorilor acestora. Depăşirea presiunii
nominale poate cauza explodarea obiectelor,
conducând la vătămări personale.
♦
Nu lăsaţi compresorul în funcţiune nesupravegheat. Poate sparge anvelopele sau alte obiecte.
♦
Deoarece vibraţiile produse de compresor pot
determina deplasarea sa, nu îl utilizaţi amplasat pe
rafturi sau suprafeţe la înălţime. Utilizaţi-l la nivelul
solului sau al bancului de lucru.
♦
Nu modificaţi şi nu încercaţi să-l reparaţi. Nu perforaţi, nu sudaţi şi nu faceţi vreo modificare asupra
compresorului sau asupra ataşamentelor acestuia.
♦
Nu utilizaţi compresorul în timp ce motorul maşinii
este pornit.
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv
pentru a încărca acumulatorul din aparatul/unealta
împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori
ar putea exploda, determinând vătămări şi daune.
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
Nu desfaceţi încărcătorul.
Nu perforaţi încărcătorul.
Aparatul/unealta trebuie să fie poziţionat(ă) întro zonă bine ventilată în timpul încărcării.
14. Ştecher de încărcare 12 V c.c.
15. Depozitare accesorii
16. Suporturi cleme
Utilizare
Încărcarea unităţii (fig. A)
Această unitate se livrează parţial încărcată.
♦
Încărcaţi unitatea înainte de prima utilizare folosind
adaptorul de încărcare de la reţea (8) timp de 48
de ore.
Bateriile plumb-acid necesită o întreţinere de rutină
pentru a asigura gradul maxim de încărcare şi o durată
lungă de viaţă a acestora. Toate bateriile pierd energie
descărcându-se în timp şi într-o măsură mai mare la
temperaturi ridicate. Atunci când unitatea nu este în uz,
Black & Decker recomandă ca bateria să fie încărcată
la intervale de cel puţin 60 de zile.
♦
Verificaţi nivelul de încărcare a bateriei apăsând
pe butonul de stare a bateriei (11). Afişajul LED de
stare a încărcării (13) va indica nivelul de încărcare
a bateriei. Încărcaţi unitatea numai atunci când se
aprinde un singur LED roşu.
Notă: Încărcarea bateriei după fiecare utilizare va prelungi durata de viaţă a acesteia; descărcările puternice
frecvente între încărcări şi/sau încărcarea excesivă vor
reduce durata de viaţă a bateriei.
Transformator de izolare intrinsec. Reţeaua
principală de alimentare este separată electric
de ieşirea transformatorului.
Încărcătorul se dezactivează în mod automat dacă temperatura ambientală devine
prea ridicată. Prin urmare, încărcătorul va fi
nefuncţional. Suportul de încărcare trebuie
să fi e deconectat de la reţeaua principală
de alimentare şi dus la un centru de service
autorizat pentru a fi reparat.
Citiţi cu atenţi întregul conţinut al acestui
manual.
Bateria poate fi încărcată folosind adaptorul de încărcare de la reţea (8).
Acest aparat este destinat exclusiv uzului
casnic
Încărcarea unităţii cu ajutorul încărcătorului de la
reţea (fig. C)
Asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire/oprire (9) şi
indicatorul luminos LED de zonă (10) sunt oprite în
timpul încărcării unităţii.
♦
Introduceţi mufa jack a adaptorului de încărcare
(8) în priza de încărcare (14).
♦
Introduceţi adaptorul de încărcare (8) în priza de
alimentare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
Pe măsură ce încărcarea progresează, LED-urile roşii
se vor aprinde unul câte unul.
♦
Încărcaţi unitatea până când LEDUL verde se
aprinde/luminează intermitent.
♦
Continuaţi încărcarea pentru încă o oră sau două.
Notă: Priza de încărcare nu trebuie să fie conectată
mai mult de 60 de ore.
♦
Atunci când încărcarea este completă, scoateţi
adaptorul de încărcare (8) din priza de alimentare.
♦
Scoateţi mufa jack din priza de încărcare (14) şi
depozitaţi-o în siguranţă.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare:
1. Întrerupător de pornire/oprire pentru compresor
2. Furtun aer cu adaptor supapă universală
3. Manometru
4. Cleme de cupru pentru regim greu
5. Comutator pornit/oprit indicator LED zonă
6. Indicator de inversare a polarităţii
7. Cabluri de alimentare externă
8. Adaptorul de încărcare de la reţea
9. Întrerupător de pornire/oprire
10. Indicator luminos LED
11. Buton de stare a bateriei
12. Mâner de transport
13. LED-uri de stare a bateriei
Utilizarea unităţii ca starter de alimentare externă
(fig. A şi B)
Avertisment! Asiguraţi-vă că vehiculul este în poziţia
neutru, cu frâna de parcare cuplată.
Notă: În cazul în care conexiunile sunt incorecte, unitatea va emite continuu o avertizare sonoră şi indicatorul
roşu de inversare a polarităţii (6) se va aprinde, chiar
dacă întrerupătorul de pornire/oprire (9) este în poziţia
oprit. Rectificaţi imediat conexiunile.
5
Avertisment! Cablurile nu trebuie să se afle în calea
curelelor mobile sau a ventilatorului.
1. Opriţi contactul vehiculului şi toate accesoriile
înainte de efectuarea oricărei conexiuni.
2. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire/oprire al
unităţii (9) este oprit.
3. Procedura următoare este destinată unui sistem
cu împământare negativă, adică borna negativă
a bateriei este conectată la şasiu.
4. Conectaţi clema pozitivă (+) roşie la borna pozitivă
a bateriei vehiculului.
5. Conectaţi clema negativă (-) neagră la şasiu sau
la o componentă solidă, imobilă, metalică a vehiculului sau la şasiul acestuia. Nu prindeţi niciodată
clemă direct la borna negativă a bateriei sau la
piesa mobilă. Consultaţi manualul de utilizare al
automobilului.
6. Rotiţi întrerupătorul de pornire/oprire al unităţii (9)
în poziţia pornit.
7. Porniţi vehiculul şi învârtiţi motorul în cuplări de 3
până la 6 secunde.
♦
Dacă motorul nu porneşte în decurs de 6 secunde,
lăsaţi bateria internă a unităţii să se răcească timp
de 3 minute înainte de a face o încercare nouă.
8. Atunci când vehiculul porneşte, rotiţi întrerupătorul
de pornire/oprire al unităţii (9) în poziţia oprit.
9. Lăsaţi motorul vehiculului să meargă.
10. Deconectaţi mai întâi clema neagră (-) conectată la
motor sau la şasiu, apoi clema roşie (+) conectată
la borna pozitivă (+) a bateriei.
11. Apăsaţi cu atenţie cablul negativ de alimentare
externă (negru) în canalul de depozitare, începând
cu capătul opus clemei.
12. Prindeţi clema negativă (neagră) pe suportul clemei
(16).
13. Apăsaţi cu atenţie cablul pozitiv de alimentare
externă (roşu) în canalul de depozitare, începând
cu capătul opus clemei.
14. Prindeţi clema pozitivă (roşie) pe suportul clemei
(16).
15. Încărcaţi unitatea cât mai curând posibil.
Notă: După fiecare utilizare, curăţaţi clemele bateriei (4)
şi îndepărtaţi orice lichid de baterie care va determina
coroziunea clemelor (4). Păstraţi cablurile de încărcare
a bateriei înfăşurate lejer în timpul depozitării pentru
a preveni deteriorarea acestora.
Utilizarea compresorului (fig. A)
Avertisment! Atunci când utilizaţi compresorul:
♦
Nu folosiţi compresorul atunci când încărcătorul
este conectat la reţea.
♦
Nu orientaţi duza spre animale sau persoanele din
jur.
♦
Nu lăsaţi niciodată compresorul nesupravegheat
în timpul funcţionării.
♦
Utilizaţi numai adaptoarele din dotare.
♦
Dacă unitatea funcţionează o perioadă prelungită
de timp, aceasta se poate supraîncălzi şi poate
determina declanşarea blocării termice. Atunci
când survine acest lucru, opriţi compresorul şi
lăsaţi-l să se răcească timp de 30 de minute.
♦
Depozitaţi compresorul în spaţii ce nu se află la
îndemâna copiilor.
♦
Manometrul are doar rol indicativ. Presiunea anvelopelor trebuie verificată în mod regulat cu un
manometru certificat.
♦
Nu umflaţi prea tare niciun obiect deoarece acest
lucru poate determina riscul de vătămări.
Acest compresor poate fi utilizat pentru a umfla anvelope
de maşină şi echipament sport.
♦
Scoateţi furtunul compresorului din compartimentul
de depozitare.
♦
Dacă este necesar un adaptor, alegeţi adaptorul
corect pentru produsul pe care îl umflaţi şi fixaţi-l
în duză (2).
♦
Fixaţi duza (2) compresorului sau a adaptorului,
dacă este prevăzut, pe supapa obiectului ce trebuie
să fie umflat. Asiguraţi-vă că duza (2) este fixată
pe poziţie.
♦
Deplasaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1) al
compresorului în poziţia pornit (I).
♦
Monitorizaţi manometrul (3) până când se atinge
presiunea necesară.
♦
Deplasaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1) al
compresorului în poziţia oprit (0).
♦
Îndepărtaţi adaptorul, dacă este prevăzut, sau duza
(2) de pe obiectul ce trebuie să fie umflat.
♦
Îndepărtaţi adaptorul, dacă este prevăzut, şi
depozitaţi-l în compartimentul de depozitare (15)
a duzelor compresorului.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta
Utilizarea indicatorului luminos LED de zonă (fig. A)
Indicatorul luminos LED de zonă (10) va funcţiona până
la 50 de ore în condiţii de încărcare completă. Durata
de funcţionare a indicatorului luminos LED de zonă este
de 100.000 de ore.
♦
Apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire al indicatorului luminos LED de zonă (5) de pe partea
superioară a panoului unităţii pentru a aprinde
indicatorul LED (10).
♦
Apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire al indicatorului luminos LED de zonă (5) din nou pentru
a stinge indicatorul LED (10).
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos LED de zonă este
oprit în timp ce unitatea este încărcată sau depozitată.
6
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la
un centru local de colectare.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
Specificaţie tehnică
Acumulator
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Ieşire (instantanee)
Ieşire (constantă timp
de 5 secunde)
Greutate
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este montată)
şi îndepărtaţi praful din interior.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Compresor
Presiune (max.)
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Încărcător baterie
Intrare
Timp aprox. de încărcare
Greutate
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
V c.a. 230
h 48
kg 0,48
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
07-07-2009
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită
mediului înconjurător:
♦
bari/p.s.i 8,28/120
BDJS450I H1
Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme cu: Standardele şi legislaţia. EN60335, 2006/95/CE
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
♦
A 300
kg 7
Declaraţia de conformitate
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
♦
♦
BDJS450I
Tip 12 V
17 A plumbacid, sigilată
A 450
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc
deoarece acest lucru ar putea determina vătămări
personale sau explozii.
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l
din unealtă.
Acumulatorii sunt reciclabili. Puneţi acumulatorul
(acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru
7
♦
♦
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187404 - 17-09-2012
8
9
10
Download PDF

advertising