BDSBC10A | Black&Decker BDSBC10A BATTERY CHARGER instruction manual

www.blackanddecker.eu
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
567000-03 H
BDSBC10A
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
•
Szívből gratulálunk új Black & Decker Akkumulátortöltő
készülékéhez. Ezt a készüléket savas ólomakkumulátorok töltésére tervezetük. A készülék iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
•
•
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Elektromos szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat,
így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés,
a személyi sérülések és az anyag károsodásának
lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
•
A készülék rendeltetésszerű használata pontosan
le van írva a kezelési utasításban. Csak olyan alkalmazásra használja a készüléket, melyet a kezelési
utasítás ajánl. Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
•
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Ne használja a gépet, ha valamelyik részegysége
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás részegységek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni. Soha ne próbáljon
eltávolítani vagy kicserélni bármely olyan részegységet, melyet a kezelési utasítás nem említ.
Hálózati kábel biztonság
Figyelem! Soha ne hajtson végre változtatásokat a hálózati kábelen, vagy csatlakozón. Ha nem illeszkedik,
szereltessen fel egy megfelelő kimenetet egy minősített
villanyszerelővel. A helytelen csatlakoztatás elektromos
áramütés veszélyét jelenti.
Speciális biztonsági előírások töltőkészülékekhez
A következő figyelmeztető szimbólumok szerepelnek
a készüléken:
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a gép üzembe helyezése előtt.
A készülék használata
Mindig legyen óvatos, ha a készüléket használja.
•
A készülék használatát fi ataloknak, illetve képzetlen/tapasztalatlan felhasználók részére csak
felügyelet mellett engedélyezze.
•
A készüléket soha ne használja úgy, mint egy
játékot.
•
Csak száraz helyen használja, ne hagyja, hogy
a készüléket nedvesség érje.
•
Soha ne mártsa a készüléket vízbe.
•
Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék belsejében felhasználó által nem szervizelhető
alkatrészek vannak.
•
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por közelében.
•
A csatlakozó és a kábelek sérülésének megelőzésére, soha ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
A töltő használata csak belső térben megengedett!
Tárolásra nem alkalmas.
Használat előtt olvassa el a következő utasításokat:
•
Ha a hálózati kábel sérült, akkor le kell cseréltetni
a legközelebbi Black & Decker márkaszervizben,
a veszély megelőzésére.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
•
A sérült hálózati/töltő kábelt azonnal cseréltesse
ki.
•
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
•
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
•
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
•
Soha ne hagyja, hogy a piros és fekete csipeszek
(4) összeérjenek, vagy más általános fémvezetővel érintkezzenek. Ez a töltő sérülését okozhatja
és/vagy szikra keletkezhet, így robbanásveszélyes
helyzet alakulhat ki.
•
Az akkumulátor csipeszeket (4) mindig a beépített
tárolón tárolja, ha nem használja.
Használat után
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, jól
szellőző, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
•
Gyermekeknek soha nem lehet hozzáférési lehetősége a tárolt készülékhez.
•
Ha a készüléket a gépjárműben tárolja vagy szállítja, a csomagtartóban vagy megfelelően kikötve
helyezze el, a hirtelen sebesség vagy irányváltáskor fellépő elmozdulás megelőzésére.
•
A készüléket direkt napfénytől, hőtől és nyirkosságtól óvni kell.
•
Akkumulátorok
Figyelem! Soha ne próbáljon hideg/fagyott akkumulátort tölteni.
•
Ne nyissa ki az akkumulátor burkolatát.
•
Ne tegye ki az akkumulátort nedvességnek.
•
Szélsőséges körülmények között történő használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki
az akkuból. Ha folyadékot észlel az akkumulátoron,
óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
Átvizsgálás és javítás
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket
sérülés vagy hibás részegység tekintetében. Ellenőrizze a részegységeket törés tekintetében, a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát.
•
3
Soha ne nyúljon a szeméhez közel, miközben az akkumulátorral dolgozik. Sav, savmaradványok, korrózió
vagy szulfátdarabok kerülhetnek a szemébe.
Vegyen le magáról minden fémtárgyat, mint gyűrűt,
karkötő, nyaklánc és óra, ha savas ólomakkumulátorral dolgozik. Egy savas ólomakkumulátor elég magas
zárlati áramot tud produkálni, így komoly égési sérülést
képes okozni.
Különösen ügyeljen rá, hogy semmilyen fém tárgy ne
essen az akkumulátorra. Így szikra képződhet, vagy az
akkumulátor, vagy más elektromos rész rövidre zárhat,
ami robbanást eredményezhet.
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal
érintkezzen.
•
Ha mégis akkufolyadékkal érintkezne a bőre, vagy
netán a szemébe kerülne, kövesse az alábbiakat.
Figyelem! Az akkufolyadék híg kénsavat tartalmaz és
személyi sérülést, vagy vagyoni kárt okozhat. Ha az
oldat a bőrével érintkezne, azonnal öblítse le bő vízzel.
Ha pirosodás, fájdalom vagy irritáció jelentkezik, rögtön forduljon orvoshoz. Ha az oldat a szemébe kerül,
azonnal öblítse ki bő tiszta vízzel, és rögtön forduljon
orvoshoz.
•
A tönkrement akkuról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
•
Szükség esetén desztillált vízzel fel kell tölteni az
akkumulátor cellákat addig, amíg az akkumulátorsav eléri az akkumulátor gyártója által megadott
szintet. Ez segít a felesleges gáz kiengedésében
a cellákból. Soha ne töltse túl a cellákat. Záródugó nélküli (gondozásmentes) akkumulátorok
esetében, gondosan kövesse az akkumulátor
gyártójának töltésre vonatkozó előírásait.
•
Tanulmányozza az akkumulátor gyártójának összes speciális óvintézkedéseit, mint a záródugók
eltávolítása, vagy nem eltávolítása töltés alatt, és
az ajánlott töltési értékeket.
•
Ügyeljen rá, hogy a kezdeti töltési feszültség ne
haladja meg az akkumulátor gyártója által megköveteltet.
Figyelem! Robbanékony gáz keveredésének veszélye. Veszélyes savas ólomakkumulátorok közelében
dolgozni. Az akkumulátorok normál működése alatt
robbanékony gázok képződnek. Ebből az okból kifolyólag, rendkívül fontos, hogy minden használat előtt
olvassa el a kezelési utasítást, és pontosan tartsa be
az abban leírtakat.
•
Csak a Black & Decker által javasolt tartozékokat
és feltéteket használja a készülékkel. Minden ettől
eltérő tartozék vagy kiegészítő berendezés, feltét
használata tűzveszélyt, elektromos áramütés veszélyét és személyi sérülések kockázatát jelenti.
•
Hosszabbító kábel használata csak abszolút
szükséges helyzetekben ajánlott. Nem megfelelő
hosszabbító kábel használata esetén tűzveszély,
elektromos áramütés veszélye állhat fenn, és
a garancia érvénytelenítését jelenti.
Töltés előtti előkészületek
Az akkumulátortöltőt csak 12V savas ólomakkumulátorokhoz csatlakoztassa. Töltés előtt győződjön meg,
hogy az akkumulátor feszültsége valóban 12V, ami az
akkumulátoron lévő címkéről, vagy az alkalmazásához
kapott információs anyagban pl. a gépjármű kezelési
utasításában olvasható.
Soha ne használja a készüléket szárazelemek töltésére,
melyek általában a háztartási készülékek használnak.
Ezek az elemek szétrepedhetnek, vagy felrobbanhatnak
és személyi sérülést, vagy vagyoni kárt okozhatnak.
Figyelem! Savas ólomakkumulátorok töltésekor robbanásveszélyes gázok képződnek. Ezért a töltés alatt
folyamatosan biztosítani kell a szellőzést, valamint tilos
nyílt lángot használni és dohányozni, valamint kerülni
kell a szikraképződéssel járó tevékenységet.
•
Helyezze az akkumulátortöltőt olyan messzire
az akkumulátortól, amennyire csak a vezetékek
engedik. Az akkumulátortöltő olyan kapcsolókat
tartalmaz, amelyek szikrát képezhetnek.
•
Soha ne helyezze az akkumulátortöltőt az akkumulátor fölé, és ne állítsa az akkumulátortöltőt az
akkumulátor tetejére.
•
A robbanékony gázok a földhöz közel felgyülemlenek. Helyezze az akkumulátortöltőt annyira
magasra, amennyire csak tudja a talajszint felett.
•
Soha ne használjon elektromos kéziszerszámot
a töltési területen.
•
Soha ne dohányozzon vagy használjon nyílt lángot
a töltési területen.
•
Kövesse az előírásokat az akkumulátortöltő vezetékeinek vagy az akkumulátor csatlakozóinak csatlakoztatására és lecsatlakoztatására vonatkozóan.
Figyelem! A hajó akkumulátorokat el kell távolítani
a hajóból, és a parton kell tölteni. A hajón való töltéshez speciálisan tervezett felszerelés szükséges.
EZ A KÉSZÜLÉK NEM ALKALMAS HAJÓN VALÓ
TÖLTÉSRE!
LCD – (Liquid Crystal Display) Folyadékkristályos
kijelző
Ha folyadékkristállyal érintkezik a bőre:
•
Bő vízzel mossa le a teljes területet. Távolítsa el
a szennyezett ruházatot. Ha a folyadékkristály
a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő tiszta vízzel,
és rögtön forduljon orvoshoz. Ha a folyadékkristályt
lenyelte: bő vízzel öblítsen szájat. Igyon sok folyadékot (vizet) és próbáljon hányni. Forduljon azonnal
orvoshoz.
A gépjárműben lehetnek olyan elektromos és elektronikus rendszerek (pl. motorirányító rendszer, mobil
telefon), melyek sérülhetnek, ha magas bekapcsolási
feszültségnek és csúcsfeszültségnek teszi ki. Mielőtt
az akkumulátortöltőt a gépjárműre csatlakoztatja,
figyelmesen olvassa el a gépjármű kezelési utasítását
annak igazolására, hogy a külső töltő használata
megengedett.
Személyi biztonság
Mindig viseljen szemvédőt és megfelelő védőruházatot az akkumulátor folyadékkal való érintkezés elleni
védelemre.
4
•
•
•
Figyelem! A hajó akkumulátorokat el kell távolítani
a hajóból, és a parton kell tölteni. A hajón való töltéshez
speciálisan tervezett felszerelés szükséges.
Az áramkörre csatlakoztatott akkumulátor töltése
Figyelem! Hibás csatlakoztatás, akkumulátor rövidzárlat, az akkumulátor és az akkumulátortöltő elhelyezése
veszélyhelyzetet idézhet elő.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő előkészületet megtette,
mielőtt hozzálát a töltéshez.
Figyelem! Ha az akkumulátorsarui nem érhetőek el
vagy az akkumulátortöltő csipeszei a karosszériával
vagy az akkumulátorhoz közeli alkatrészekkel érintkeznek, az akkumulátort ki kell venni a járműből töltés
előtt. Kövesse a gyártó utasításait, az akkumulátor
eltávolítására vonatkozóan.
•
Ellenőrizze az akkumulátorsaruinak polaritását.
A pozitív (POS, P, +) akkumulátorsaru általában
nagyobb átmérőjű, mint a negatív (NEG, N, -)
akkumulátorsaru.
•
Kövesse a gyártó előírásait bármely szigetelőfedél
akkumulátorsaruról való eltávolítására vonatkozóan.
•
Csatlakoztassa az akkumulátortöltő pozitív (piros)
csipeszét a pozitív (POS, P, +), akkumulátorsarura.
•
Csatlakoztassa az akkumulátortöltő negatív
(fekete) csipeszét a jármű alvázához vagy egy
szilárd, nem mozgó, fém járműalkatrészhez, vagy
alvázrészhez. Soha ne csatlakoztassa közvetlenül
a negatív (NEG, N, -) akkumulátorsarura vagy mozgó részre. Vegye figyelembe a gépjármű használati
utasításában leírtakat.
Kövesse ezeket az előírásokat és az akkumulátor,
valamint a gépjármű gyártójának előírásait.
Csak akkor csatlakoztassa vagy csatlakoztassa
le a kimeneti csipeszeket, miután eltávolította
a készülék hálózati kábelét az elektromos áramforrásból. Soha ne hagyja, hogy a csipeszek
összeérjenek.
Ellenőrizze a gépjármű akkumulátor csatlakozóinak
polaritását, mielőtt a készüléket rácsatlakoztatja.
Mindig a negatív (fekete) kábelt csatlakoztassa le
először, majd a pozitív (piros) kábelt.
Ha áramkörre kötött akkumulátort tölt, kövesse a gyártó
előírásait az akkumulátorhoz való hozzáférésre vonatkozóan, és a következő előírásokat:
•
Soha ne töltse az akkumulátort, ha a jármű motorja
jár.
•
Ügyeljen rá, hogy a motor részegységei, pl. a hűtőventillátor automatikusan indulnak be. Tartsa
kezeit és testét távol a motor részegységeitől, és
úgy helyezze az akkumulátortöltőt és a kábeleket,
hogy ne érintkezzenek ezekkel.
•
Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő és a kábelek
úgy legyenek elhelyezve, hogy az ajtók és a motortér fedél zárásából eredően ne sérüljenek.
•
Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatásokat úgy tudja
elvégezni, hogy ne érjen az akkumulátorhoz közeli
fémtárgyhoz vagy részegységhez.
•
Ha az akkumulátortöltő a gépjármű akkumulátorának és motorjának közelében használja,
állítsa a készüléket egy sima, szintben lévő, stabil
felületre, és ügyeljen rá, hogy minden csipeszt,
kábelt, ruházatát és testrészeit a gépjármű mozgó
részeitől távol tartja.
•
Ha a járműből el kell távolítania az akkumulátort
töltéshez vagy a csatlakozók tisztításához, ellenőrizze le, hogy minden, a járműben található
áramkörre csatlakoztatott fogyasztó, ki legyen
kapcsolva, máskülönben szikraképződésre van
esély.
•
Elektromos áramütés veszélyének csökkentésére,
csatlakoztassa le a készüléket minden áramellátó
rendszerről mielőtt karbantartási munkálatot, vagy
tisztítást végez rajta. Az üzemi kacsoló kikapcsolása a készülék áramforrásról való lecsatlakoztatása
nélkül továbbra is elektromos áramütés veszélyét
hordozza.
Ha lecsatlakoztatja az akkumulátortöltőt az akkumulátorról, mindig:
•
Kapcsolja ki és áramtalanítsa az akkumulátortöltőt.
•
A negatív (fekete) csipeszt távolítsa el először.
•
A pozitív (piros) csipeszt távolítsa el utoljára.
•
Helyezze vissza a szigetelőfedelet az akkumulátorsarukra.
Az áramkörről leválasztott akkumulátor töltése
Figyelem! Hibás csatlakoztatás, akkumulátor rövidzárlat, az akkumulátor és az akkumulátortöltő elhelyezése veszélyhelyzetet idézhet elő. Ellenőrizze, hogy
a megfelelő előkészületet megtette, mielőtt hozzálát
a töltéshez.
Az akkumulátortöltő csatlakoztatása
Ha minden a töltésre és személyi védelemre vonatkozó
összes előkészületet befejezett, járjon el a következők
szerint:
•
A legtöbb gépkocsi és hasonló alkalmazáshoz az
akkumulátortöltőt úgy kell az akkumulátorra csatlakoztatni, hogy az akku az egyenáramú áramkörre
van csatlakoztatva. Ha ez megengedhető, kövesse
„Az áramkörre csatlakoztatott akkumulátor töltése”
fejezet előírásait.
•
Ha az akkumulátort töltés előtt le kell választani az
áramkörről, kövesse „Az áramkörről leválasztott
akkumulátor töltése” fejezet előírásait.
Ha az akkumulátort még nem választotta le az áramkörről, kövesse a gyártó utasításait, az akkumulátor töltés
előtti eltávolítására vonatkozóan.
•
Ellenőrizze az akkumulátorsaruinak polaritását.
A pozitív (POS, P, +) akkumulátorsaru általában
nagyobb átmérőjű, mint a negatív (NEG, N, -)
akkumulátorsaru.
•
Csatlakoztassa az akkumulátortöltő pozitív (piros)
csipeszét a pozitív (POS, P, +), akkumulátorsarura.
•
Csatlakoztassa az akkumulátortöltő negatív (fekete) csipeszét a negatív (NEG, N, -) akkumulátorsarura.
5
Ha lecsatlakoztatja az akkumulátortöltőt az akkumulátorról, mindig:
•
Kapcsolja ki és áramtalanítsa az akkumulátortöltőt.
•
A negatív (fekete) csipeszt távolítsa el először.
•
A pozitív (piros) csipeszt távolítsa el utoljára.
•
Helyezze vissza a szigetelőfedelet az akkumulátorsarukra.
•
•
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Digitális kijelző, gördülő üzenetek
Nyelvválasztó gomb
Funkció választó kapcsoló
Akkumulátor csipeszek
LED státusz kijelző
Töltésmérő
Kábeltartó
Akkumulátor csipesztartó
Hordozó fogantyú
a vörös zónától (0-25% töltöttség) a zöld zóna
(90-100% töltöttség) felé.
Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, AZ AKKUMULÁTOR TELJESEN FEL VAN TÖLTVE üzenet
jelenik meg, és zöld LED (5) fog világítani.
A töltő kikapcsolásához, először csatlakoztassa
le a fő áramforrásról, majd csatlakoztassa le az
akkumulátor csipeszeket (4). Tartsa be a kezelési
utasítás elején lévő „Biztonsági előírások” fejezetben leírtakat, mikor lecsatlakoztatja a készüléket.
A készülék használata
A Black & Decker akkumulátortöltő 10A gyors töltési
áramerősségen üzemeltető. Ez a készülék csak 12V
savas ólomakkumulátorok töltésére alkalmas, pl.: hagyományos autó-, hajó-, traktor akkumulátorok ugyan
úgy, mint zselés akkumulátorok, ahogy az autókban,
teherjárművekben, mezőgazdasági eszközökben,
csónakokban, fűnyírókban, kerti traktorokban és motorkerékpárokban előfordul.
Nyelvválasztás
Az intelligens töltő a hibaüzeneteket és információkat
a digitális kijelzőn jeleníti meg. A kezdő nyelv kiválasztásához (alap beállítás angol) járjon el a következők
szerint:
•
Csatlakoztassa a készüléket az áramforrásra, és
nyomja meg a nyelvválasztó gombot (2). Ezt addig
ismételje amíg a megfelelő nyelvhez ér.
•
Ha a nyelvet kiválasztotta, a töltő minden hibaüzenetet és információt az adott nyelven fog megjeleníteni.
Autoselect – automatikus választás technológia
Válassza ki az alkalmazást és az akkumulátortöltő
a többit beállítja.
4 szakaszos töltési technológia (C ábra)
Az akkumulátortöltő 4 szakaszos nagy hatékonyságú
töltési technológiát alkalmaz a beépített mikroprocesszor vezérlésnek köszönhetően, így gyors, biztonságos
és teljes töltését biztosítja a szervizelhető akkumulátoroknak.
1. szakasz – akkumulátor státusz
Annak ellenőrzésére, hogy az akkumulátor felveszi-e
a töltést, a csatlakozást ellenőrzi, megelőzve a fordított
polaritásból származó károsodásokat.
A nyelvet elég egyszer beállítani, nem kell minden
bekapcsoláskor újra állítani, mivel a töltő memorizálja
az előzőleg kiválasztott nyelvet.
Általános használati előírások
Állítsa üzembe a készüléket az „Akkumulátortöltő
csatlakoztatása” fejezet szerint.
•
Fordítsa a funkció választó kapcsolót (3) a kívánt
funkcióhoz.
•
Csatlakoztassa a készüléket 230 V ac áramforrásra.
•
Csatlkoztassa a töltő csipeszeit az akkumulátorhoz.
•
A digitális kijelző (1) AKKUMULÁTOR ANALIZÁLÁS-t fog kijelezni, jelezve, hogy a készülék
megfelelően van üzembe helyezve és használatra
kész.
•
ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZÁSOKAT fog megjelenni, ha a készülék az
áramforrásra van csatlakoztatva, de az akkumulátor nincs a készülékhez csatlakoztatva, vagy az
akkucsipeszek nem megfelelően vannak csatlakoztatva.
•
Ha a készülék befejezte az akkumulátor analizálást, elkezdi az újratöltést, ha a funkció választó
gombot (3) az intelligens töltéshez állította. Az
akkumulátor feszültsége fog megjelenni (például;
TÖLTÉS/12,5 VOLT). Ahogy az akkumulátor feltöltődik, a töltésmérő (6) nyila el fog mozdulni jelezve
az akkumulátor aktuális töltöttségi százalékát
2. szakasz – gyorstöltés
Gyors indítótöltés 10 A-n a maximális töltési áramerősség leadásával, bármely szervizelhető 12V akkumulátor
„felébresztésére” a gyors motorindítás érdekében. Így
tölti az akkumulátort annak 80%-os kapacitásáig.
•
3. szakasz – abszorpció (mélytöltés)
A túltöltés megelőzésére úgy, hogy lassan tölti fel az
akkumulátort 100%-os kapacitásra.
4. szakasz – fenntartó töltés
Az akkumulátort teljesen feltöltött állapotban tartja, így
mindig használatra készen áll.
Vezérlőpult
A következő szimbólumok szerepelnek a vezérlőpulton:
Intelligens töltés
Generátor ellenőrzés
6
Ha az első generátor ellenőrzés megfelelőnek találja
a generátort, a második teszt pedig nem megfelelőnek,
a problémát a következők okozhatják:
•
Laza ventilátorszíj
•
Egy megszakadt dióda hiba.
•
Az akkumulátor és a generátor és/vagy a földelés
közötti nem megfelelő csatlakozás.
Intelligens töltés (A ábra)
Automatikusan analizálja az akkumulátort és kiválasztja
a legjobb töltés értéket az akkumulátor típusának, méretének és töltöttségi szintjének megfelelően.
Körülbelüli töltési idő
Az akkumulátortöltő automatikusan változtatja a töltési áramerősséget, ahogy az akkumulátor töltődik és
megállítja a töltést, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött. Mélyciklusú akkumulátorok hosszabb töltési időt
igényelhetnek.
Megjegyzés: ROSSZ GENERÁTOR VAGY A MOTOR
NEM JÁR akkor is megjelenhet, ha sok extra tartozék
fogyasztó van a töltési rendszerre csatlakoztatva, így
megnövelve az áramigényt a generátortól. Ellenőrizze,
hogy a generátor az alkalmazásnak megfelelő méretű
legyen.
Egy akkumulátor töltéséhez szükséges idő megbecsüléséhez, használja az alábbi táblázatot:
20Ah 60Ah 180Ah 360Ah 450Ah 560Ah
10A
Problémamegoldás
1,06h 3,20h 10,00h
**
**
Kijelzések, általános problémák és lehetséges megoldások:
*
A fenti táblázatban lévő adatok hozzávetőlegesek és
50% töltöttségű akkumulátorra vonatkoznak. A töltési
idő nagymértékben függ az akkumulátor méretétől,
életkorától és állapotától.
Minden funkció kikapcsolása
•
Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő élő 230Vac
hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.
•
Kövesse az „Akkumulátortöltő csatlakoztatása”
fejezetben leírtakat.
•
A készülék automatikusan be fog kapcsolódni,
miután megfelelően az akkumulátorhoz lett csatlkaoztatva. Ha ez mégsem történik meg, vagy a csatlakozás mégsem megfelelő vagy az akkumulátor
feszültsége túl alacsony (3,0 Volt alatti).
Generátor ellenőrzése (B ábra)
Sokszor a hibás generátor a rejtett ok, amiért az akkumulátor lemerül.
Figyelem! Csak 12Vdc rendszereket ellenőrizzen.
1 Rész (nem terhelt)
Ellenőrizze, hogy ne legyen terhelés a generátoron,
azaz kapcsoljon ki minden jármű tartozékot és
fogyasztót.
•
Az akkumulátort teljesen fel kell tölteni a generátor
tesztelése előtt.
•
Járassa legalább 3 percig a motort, hogy elérje
a normál üresjárati sebességét és biztosítsa, hogy
üresjárati feszültség legyen.
•
A funkció választó kapcsoló (3) segítségével, válassza ki a generátor ellenőrzést (C ábra) mielőtt az
akkucsipeszeket az akkumulátorra csatlakoztatja.
GENERÁTOR ANALIZÁLÁS fog megjelenni miután
a csipeszeket csatlakoztatta.
•
Amikor a készülék elvégezte az ellenőrzést, GENERÁTOR JÓ üzenet jelenik meg és a zöld LED
fog világítani jelezve, hogy a generátor megfelelően
működik, vagy a ROSSZ GENERÁTOR VAGY
A MOTOR NEM JÁR és a piros LED fog világítani
jelezve, hogy a generátor nem felel meg a tipikus
feszültségtartománynak.
•
Intelligens töltés hibaüzenetei
ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZÁSOKAT - Ha ez a hibajel jelenik meg, a leggyakoribb ok
az akkumulátor nem megfelelő csatlakozása.
•
Kövesse a kezelési utasítás elején található „Biztonsági előírások” fejezetben leírtakat a hálózati
áramellátásról való lecsatlakozáshoz és az akkumulátor csipeszek (4) lecsatlakozásához, tisztítsa
meg az akkumulátor terminálokat és csatlakoztassa újra az akkumulátortöltőt. Ha a hiba továbbra is
fennáll, azt javasoljuk, hogy vigye az akkumulátort
egy hivatalos akkumulátor szervizközpontba bemérésre.
CSERÉLJE KI VAGY VIGYE SZERVIZBE AZ AKKUMULÁTORT - Ha a tölteni kívánt akkumulátor rövidzárlatos, ez a hibajelzés jelenik meg. Azt javasoljuk,
hogy vigye az akkumulátort egy hivatalos akkumulátor
szervizközpontba bemérésre.
LEHŰLÉS CIKLUS – piros LED világít - A ventilátornyílás gátolva van.
•
Ellenőrizze, hogy megfelelő levegőáramlás legyen,
mielőtt folytatja a töltést.
2 Rész (terhelt)
•
Terhelje a generátort úgy, hogy minden fogyasztót
/ tartozékot bekapcsol az autóban, kivéve a légkondicionálót és a fagyásmentesítőt.
•
Amikor a készülék elvégezte az ellenőrzést, GENERÁTOR JÓ üzenet jelenik meg és a zöld LED
fog világítani jelezve, hogy a generátor megfelelően
működik, vagy a ROSSZ GENERÁTOR VAGY
A MOTOR NEM JÁR és a piros LED fog világítani
jelezve, hogy a generátor nem felel meg a tipikus
feszültségtartománynak.
CSERÉLJE MEG A CSATLAKOZÓKAT A TERMINÁLOKON – A piros LED világít és folyamatos figyelmeztető hangjelzés hallható. Nem megfelelő akkumulátor
csatlakoztatás, az az a pozitív és negatív terminálok
fordítva vannak csatlakoztatva.
•
Kövesse a kezelési utasítás elején található „Biztonsági előírások” fejezetben leírtakat a hálózati
áramellátásról való lecsatlakozáshoz és az ak-
7
kumulátor csipeszek (4) lecsatlakozásához, majd
csatlakoztassa újra az akkumulátortöltőt.
•
TÚL HOSSZÚ TÖLTÉSI IDŐ – Ez a hibakód akkor jelenik meg, ha a töltési idő eléri a 18 órát, ami a következők
miatt lehetséges:
•
A tölteni kívánt akkumulátor hibás. Azt javasoljuk,
hogy vigye az akkumulátort egy hivatalos akkumulátor szervizközpontba bemérésre, vagy cserélje ki
az akkumulátort.
•
A tölteni kívánt akkumulátornak nagyobb kapacitása van, mint az akkumulátortöltőnek.
•
•
akkumulátorfolyadék maradványt eltávolított, ami
a csipeszek (4) korrodálását okozhatja.
Tisztítsa meg az akkumulátortöltő külső burkolatát
egy puha ronggyal, és ha szükséges enyhén szappanos oldattal.
Ne hagyja, hogy víz kerüljön az akkumulátortöltőbe.
Ne üzemeltesse a készüléket, ha nedves.
Tartsa az akkumulátortöltő kábelét tárolás közben
lazán feltekerve a kábel sérülésének megelőzésére.
Környezetvédelem
Hideg akkumulátor töltése
Ha a tölteni kívánt akkumulátor nagyon hideg, pl.:
a hőmérséklete fagypont alatt van (0°C/32°F), nem
tud felvenni magas áramerősségű töltést. A kezdeti
töltési áramerősség alacsony. A töltési áramerősség az
akkumulátor felmelegedésével emelkedni fog.
Figyelem! Soha ne kíséreljen meg fagyott akkumulátort tölteni.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Black & Decker márkaszervizek átveszik a régi Black & Decker készülékeket és
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítik. A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Generátor ellenőrzés hibaüzenetei
ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZÁSOKAT - Ha ez a hibajel jelenik meg, a leggyakoribb ok
az akkumulátor nem megfelelő csatlakozása.
•
Kövesse a kezelési utasítás elején található „Biztonsági előírások” fejezetben leírtakat a hálózati
áramellátásról való lecsatlakozáshoz és az akkumulátor csipeszek (4) lecsatlakozásához, tisztítsa
meg az akkumulátor terminálokat és csatlakoztassa újra az akkumulátortöltőt.
•
Ha a hiba továbbra is fennáll, azt javasoljuk, hogy
vigye az akkumulátort egy hivatalos akkumulátor
szervizközpontba bemérésre.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
CSERÉLJE MEG A CSATLAKOZÓKAT A TERMINÁLOKON – A piros LED világít és folyamatos figyelmeztető hangjelzés hallható.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Nem megfelelő akkumulátor csatlakoztatás, az az
a pozitív és negatív terminálok fordítva vannak csatlakoztatva.
•
Kövesse a kezelési utasítás elején található „Biztonsági előírások” fejezetben leírtakat a hálózati
áramellátásról való lecsatlakozáshoz és az akkumulátor csipeszek (4) lecsatlakozásához, majd
csatlakoztassa újra az akkumulátortöltőt.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátor
A savas ólomakkumulátorok sokszor újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának
végén, vegye figyelembe a környezetvédelem,
és a szakszerű elhelyezés szempontjait.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási
munkába kezd a készüléken, mindig csatlakoztassa le
a hálózati áramforrásról.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Soha ne mártsa a készüléket vízbe.
•
Minden használat után tisztítsa meg az akkumulátor csipeszeket és ellenőrizze, hogy minden
•
•
•
8
Soha ne tegye az akkumulátort tűz közelébe, mivel
ez robbanáshoz vezet.
Savas ólomakkumulátorok (Pb) újrahasznosíthatóak. Ezeket el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól. Ha nincs hozzáférése a termék újrahasznosítási sémához, az akkumulátort el kell
távolítani az alábbiak szerint, és a helyi előírások
szerint meg kell semmisíteni.
Soha ne zárja rövidre az akkumulátor csatlakozóit.
•
•
Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor nehéz.
Ha lehetséges, üzemeltesse a készüléket addig,
amíg teljesen lemeríti az akkut.
•
•
Megfelelően csomagolja be az akkumulátort, biztosítva,
hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre zárni.
•
Vigye az akkumulátort a márkaszervizbe vagy helyi
begyűjtő állomásra. Az összegyűjtött akkumulátorokat
újrahasznosítják vagy megsemmisítik az előírásoknak
megfelelően.
A garancia ér vényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
Black & Decker szervizbe, melyekről a magyarországi
képviseletnél érdeklődhet. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Kimeneti feszültség
Kimeneti áramerősség
Súly
Töltő
10A
Feszültség
12
Vac
W
Vdc
A
kg
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
BDSBC10A
230
180
12
10
2,5
A következő meghibásodások esetén a garancia
kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésből eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Akkumulátor kapacitás
20-180Ah
EU-TANÚSÍTÁS
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási okmányokat (számlát).
BDSBC10A TYPE1
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: EN 60335, 2006/95/EC
Alulírott felelős a technikai adatállomány összeállításáért és a Black & Decker nevében elkészített
nyilatkozatért.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
United Kingdom
06-08-2008
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt,
és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat
csak kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia az Európai
Unió tagállamai területén, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén érvényes.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés
módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az
eladás dátumától számított 24 hónapig a Black & Decker garanciát vállal a hibás alkatrészek cseréjére,
a normál kopásnak kitett termékek javítására, illetve
az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek
a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi
feltételekkel:
•
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
9
d)
A készülék túlterhelése miatt
jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
e) A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem
eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek
és tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól
(üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges,
műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán
fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját,
a termék típusát vagy termékkódját,
a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn
belüli ingyenes garanciális javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen
javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok
bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét
vonja maga után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében
tudunk pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat
elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk
és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek
a szerszámok iparszerű (professzionális),
közületi, valamint kölcsönzési felhasználása
miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél
a meghibásodás garanciaidőn belül
a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása,
kopása következtében állt elő. (ezek
a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
zst00092929 - 21-01-2009
10
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
Black & Decker KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTŐR:
ERFAKER KFT
1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
79/323-759
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
10/08
11
BDSBC10A
BATTERY CHARGER 1
Csak az itt felsorolt alkatrészek állnak rendelkezésre
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising