BDSBC10A | Black&Decker BDSBC10A BATTERY CHARGER instruction manual

402011-65 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDSBC10A
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Încărcătorul dvs. de baterie Black & Decker este utilizat
la încărcarea acumulatorilor pe bază de acid. Acest
produs este destinat exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare,
de vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în
acest manual.
Cablu de alimentare
Avertisment! Nu alteraţi vreodată cablul de alimentare
sau fişa. Daca nu se va potrivi, dispuneţi instalarea unei
prize de către un electrician calificat.
Conectarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare.
Instrucţiuni specifice de siguranţă pentru încărcătoare de baterie
Următoarele simboluri sunt marcate pe aparat:
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă-clasa 1).
Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile
vor reduce riscul de electrocutare.
Utilizarea aparatului dumneavoastră
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦
Aparatul nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
♦
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi
udarea aparatului.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
♦
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
şi a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
Extensia cablurilor & Produs Class 1
♦
cablul A 3 trebuie utilizat cu împământare
şi de Clasa 1.
Citiţi cu atenţi întregul conţinut al acestui
manual.
Acest aparat este destinat exclusiv uzului
casnic
Acesta nu este destinat pentru depozitare.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare:
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
♦
Nu permiteţi niciodată contactul clemei roşii cu
cea neagră (4) sau cu un alt conductor obişnuit din
metal.
Aceasta ar putea cauza deteriorarea aparatului şi/
sau produce scântei/explozie.
♦
Depozitaţi întotdeauna clemele bateriei (4) în tocurile lor încorporate atunci când nu sunt folosite.
După utilizare
♦
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
♦
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
♦
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Aparatul trebuie să fie protejat de razele directe ale
soarelui, de căldură şi umezeală.
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Acumulatorii
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să congelaţi
acumulatorul.
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
3
Pregatirea înaintea încărcării
Aparatul trebuie să fie conectat exclusiv la o baterie pe
bază de acid de 12 V. Înainte de încărcare, fiţi siguri că
tensiunea bateriei este de 12 V prin citirea etichetei sau
informaţiilor de pe baterie sau din informaţiile disponibile
ale aplicaţiilor, cum ar fi manualul utilizatorului auto.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
Avertisment! Lichidul bateriei este un acid sulfuric diluat şi poate cauza vătămare personală sau deteriorări.
În cazul contactului cu pielea, clătiţi imediat cu apă.
În cazul apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi
medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu
apă curată şi consultaţi medicul.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
♦
Adaugaţi apa distilată în fiecare orificiu până când
acidul din acumulator ajunge la nivelul specificat de
producător. Acest lucru ajuta la eliminarea gazelor
în exces din orificii. Nu supraîncărcaţi. Pentru bateriile fără capac de orificiu(fără întreţinere), urmaţi
cu prudenţă instrucţiunile producătorului.
♦
Studiaţi toate specificaţiile de precauţie ale producătorului de acumulatori, cum ar fi demontarea sau
montarea capacelor de orificiu în timpul încărcării
şi ratele recomandate pentru încărcare.
♦
Asiguraţi-vă ca ratele iniţiale de încărcare nu
depăşesc cerinţele producătorului.
Avertisment! Risc de amestec de gaze explozive.
Lucrul în vecinătatea bateriei pe bază de acid este
periculos. Bateriile generează gaze explozive în timpul
operării normale a bateriei.
De aceea, este extrem de important ca de fiecare dată,
înainte de utilzarea încărcătorului, să citiţi acest manual
şi să urmaţi instructiunile cu exactitate.
♦
Utilizarea unui ataşament nerecomandat sau
nevândut de Black & Decker poate duce la risc de
incendiu, electrocutare sau vătămare personală.
♦
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate duce la risc de
incendiu şi electrocutare şi la anularea garanţiei.
Nu utilizaţi aparatul pentru încărcarea bateriilor cu celulă
uscată, care sunt de obicei utilizate la aparatele casnice.
Aceste baterii pot exploda şi pot cauza vătămări asupra
persoanelor sau deteriorarea obiectelor.
Avertisment! Gazele explozive pot fi emanate de bateriile pe bază de acid în momentul încărcării. Asiguraţi
-vă că zona este bine ventilată şi îndepărtati orice sursă
de foc în momentul efectuării procedurilor de încărcare.
♦
Poziţionaţi încărcătorul bateriei cât de departe se
poate. Încărcătorul bateriei conţine întrerupătoare
ce pot produce o scânteie.
♦
Nu aşezaţi încărcătorul de baterie deasupra sau
pe partea superioară a încărcătorului de baterie.
♦
Gazele explozive se pot scurge pe sol. Aşezaţi
încărcătorul de baterie cât de sus posibil faţă de
sol.
♦
Nu utilizaţi unelte electrice în zona de încărcare.
♦
Nu fumaţi sau nu induceţi flama în zona de încărcare.
♦
Urmaţi instrucţiunile de conectare şi deconectare
a încărcătorului de baterie sau a terminalelor
bateriei.
Avertisment! O baterie maritimă (pentru barcă) trebuie
scoasă şi încărcată la ţărm. Pentru a fi încărcată la
bord este nevoie de echipament special pentru utilizare
maritimă. Acest aparat nu este destinat pentru astfel
de utilizare.
Vehiculele pot prezenta sisteme electrice şi electronice
(ex. sisteme de administrare a motorului, telefon mobil)
ce pot fi deteriorate dacă sunt supuse la tensiuni înalte
de pornire şi la vârfuri de tensiune. Înainte de a conecta aparatul la vehicul, citiţi manualul de utilizare al
vehiculului pentru a verifica dacă se permite pornirea
asistată extern.
♦
Urmaţi aceste instrucţiuni, dar şi cele publicate de
producătorul bateriei şi de producătorul vehiculului.
♦
Conectaţi şi deconectaţi exclusiv clemele după
scoaterea din priză a cablului prelungitor. Nu
permiteţi niciodată atingerea intre ele a clemelor.
♦
Verificaţi polaritatea bornelor bateriei de pe vehicul înainte de a conecta aparatul. Deconectaţi
întotdeauna mai întâi cablul negativ (negru) şi apoi
cablul pozitiv (roşu).
LCD - Liquid Crystal Display
Dacă un cristal lichid vine în contact cu pielea dvs:
♦
Clătiţi zona cu o cantitate mare de apă. Îndepărtaţi
hainele contaminate. Dacă un cristal lichid vă intră
în ochi. Clătiţi ochiul afectat cu apă curată si cereţi
ajutor medical. Dacă înghiţiti un cristal lichid: Clătiţi
gura cu apă. Beţi o cantitate mare de apă şi induceţi
voma. Cereţi ajutor medical.
Siguranţa personală
Purtaţi protecţie pentru ochi şi haine adecvate de protecţie împotriva contactului cu fluidele bateriei.
Evitaţi atingerea ochilor în timpul operării bateriei.
Acidul, particule de acid sau rugină vă pot intra in ochi.
La incărcarea bateriei montate în circuit urmaţi instrucţiunile producătorilor pentru accesarea bateriei, dar şi
următoarele:
Nu încătrcaţi bateria în timp ce motorul este pornit.
♦
♦
Fiţi conştienţi că unele componente ale motorului,
cum ar fi: radiatorul, pot porni automat. Tineţi mâinile şi corpul departe de componentele motorului,
dar şi faţă de încărcătorul bateriei şi de cabluri,
pentru a preveni contactul.
♦
Asiguraţi-vă că încărcătorul bateriei şi cablurile
sunt amplasate astfel încât să nu obstrucţioneze
Scoateţi -vă obiectele personale din metal, cum ar fi:
brăţări, inele, cercei, lanţ şi ceasuri atunci când lucraţi
cu bateria pe bază de acid. Bateria pe baza de acid
poate produce un scurtcircuit destul de puternic pentru
a produce arsuri severe.
Fiţi foarte precauţi pentru a reduce riscul scăpării unui
obiect din metal pe baterie. Acesta poate produce
scântei sau poate scurtcircuita bateria sau alte părţi
electrice, ceea ce poate cauza o explozie.
4
♦
♦
♦
♦
♦
închiderea uşilor şi a capacelor din compartimentul
motor.
Asiguraţi -vă că unele conexiuni pot fi făcute fără
a atinge caroseria de metal sau componente aflate
în apropierea bateriei.
Atunci când utilizaţi acest aparat în apropierea
bateriei şi a motorului vehiculului, poziţionaţi-o pe
o suprafaţă orizontală, stabilă şi asiguraţi-vă că
toate clemele, cablurile, îmbrăcămintea şi corpul
sunt la distanţă de piesele mobile ale vehiculului.
Dacă este necesar să scoateţi bateria de pe vehicul, pentru a o încărca sau a-i curăţa bornele,
asiguraţi vă că toate accesoriile din vehicul sunt
inchise, pentru a nu produce o scânteie.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectaţi aparatul de la orice sursă de alimentare înainte
de a încerca efectuarea operaţiilor de întreţinere
sau curăţare. Oprirea comenzilor fără a deconecta
aparatul nu va reduce riscul aferent.
Remontaţi izolaţiile terminalelor bateriei.
Încărcarea unei baterii deconectată din circuit.
Avertisment! O conectare incorectă, un scurtcircuit al
bateriei, amplasarea bateriei şi a încărcătorului bateriei
pot crea un pericol. Asiguraţi -vă că pregatirea adecvată
a fost efectuată înainte de a începe procedura.
Dacă bateria nu a fost scoasă deja din circuit, urmaţi
instrucţiunile producătorului privind scoaterea bateriei
înainte de încărcare.
♦
Verificaţi polaritatea terminalelor bateriei. Un terminal pozitiv (POS, P, +) are de obicei un diametru
mai mare decât un terminal negativ (NEG, N, -).
♦
Conectaţi clema pozitivă (roşie) de la încărcătorul
bateriei la terminalul pozitiv al bateriei (POS, P, +).
♦
Conectaţi clema negativă (neagră) de la încărcătorul bateriei la terminalul negativ al bateriei (NEG,
N, -).
La deconectarea încărcătorului bateriei de la baterie,
întotdeauna:
♦
Opriţi şi deconectaţi încărcătorul bateriei de la
reţeaua de alimentare.
♦
Scoateţi clema negativă mai intâi.
♦
Scoateţi clema pozitivă ultima.
♦
Remontaţi izolaţiile terminalelor bateriei.
Conectarea încărcătorului bateriei
Dupa finalizarea pregătirii pentru încărcare şi siguranţa
personală, procedaţi după cum urmează:
♦
La majoritatea aplicaţiilor auto încărcătorul bateriei
poate fi conectat la baterie în timp ce este conectat
la circuit. Este recomandat sâ urmaţi instrucţiunile
cuprinse în secţiunea „încărcare baterie în circuit“.
Dacă bateria trebuie deconectată de la circuit
♦
înainte de încărcare, urmaţi instrucţiunile date
în secţiunea „încărcare baterie deconectată din
circuit“.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Încărcarea unei baterii instalată în circuit
Avertisment! O conectare incorectă, un scurtcircuit al
bateriei, amplasarea bateriei şi a încărcătorului bateriei
pot crea un pericol. Asiguraţi -vă că pregatirea adecvată
a fost efectuată înainte de a începe procedura.
Avertisment! Dacă nu se poate ajunge la terminalele
bateriei sau clemele încărcătorului bateriei intră în
contact cu suprafaţa de lucru sau cu componente din
apropierea bateriei, bateria trebuie scoasă înainte de
încărcare. Urmaţi instrucţiunile producătorului pentru
a scoate bateria.
♦
Verificaţi polaritatea terminalelor bateriei. Un terminal pozitiv (POS, P, +) are de obicei un diametru
mai mare decât un terminal negativ (NEG, N, -).
♦
Urmaţi instrucţiunile producătorului pentru a scoate
izolaţiile terminalelor bateriei.
♦
Conectaţi clema pozitivă (roşie) de la încărcătorul
bateriei la terminalul pozitiv al bateriei (POS, P, +).
♦
Conectaţi clema negativă (-) neagră la şasiu sau
la o componentă solidă, imobilă, metalică a vehiculului sau la şasiul acestuia.
Nu prindeţi niciodată clema direct la borna negativă
a bateriei sau la piesa mobilă. Consultaţi manualul de
utilizare al automobilului.
Display digital, rulare mesaje
Buton selectare limbă
Buton de selecţie a funcţiei
Cleme acumulator
Indicator de încărcare LED
Orificiu de încărcare
Depozitare cabluri
Depozitare cleme
Mâner de transport
Selectare limbă
Încărcătorul inteligent poate afişa mesaje de eroare şi
informaţii în limba selectată. Pentru a schimba limba
deja setată (Engleza), procedaţi după cum urmează:
♦
Conectaţi unitatea la o sursă de alimentare şi în
timpul iniţializării, apăsaţi o dată butonul (2) pentru
selectare limbă; prin apăsarea repetată a butonului
de selectare a limbii veţi putea alege limba dorită.
♦
După ce aţi selectat limba, încărcătorul inteligent
va afişa toate mesajele în aceasta limbă.
♦
Butonul de selectare a limbii nu trebuie apăsat de
fiecare dată când unitatea este deschisă; încărcătorul inteligent isi va aminti selecţiile anterioare ale
acestei limbi.
Instrucţiuni generale de utilizare
♦
Setaţi unitatea după cum este descris în secţiunea
„Conectarea încărcătorului bateriei“.
♦
Rotiţi butonul de selecţie a funcţiei (3) către poziţia
dorită.
♦
Conectaţi încărcătorul la o priză de 230 V c.c.
♦
Conectaţi clemele încărcătorului la baterie.
♦
Display-ul digital (1) va indica „ANALYSING BATTERY“ (analizare baterie), ceea ce înseamnă că
bateria este setată corect şi gata de utilizare.
La deconectarea încărcătorului bateriei de la sursa
principală de alimentare, întotdeauna:
♦
Opriţi şi deconectaţi încărcătorul bateriei de la
reţeaua de alimentare.
♦
Scoateţi clema negativă mai intâi.
♦
Scoateţi clema pozitivă ultima.
5
♦
♦
♦
♦
Încărcare inteligentă (Smart charge, fig. A)
Analizează automat bateria şi selectează cea mai bună
rată de încărcare pentru tipul de baterie, mărimea şi
nivelul de descărcare.
CHECK BATTERY CONNECTIONS va fi afişat la
conectarea unităţii fără baterie conectată la încărcător sau clemele nu sunt conectate corespunzător.
După ce unitatea a analizat bateria, va începe
procesul de reîncărcare dacă funcţia control knob
(3) a fost setată pentru încărcare inteligentă.
Tensiunea bateriei va fi afişată (ex: CHARGING/12,5 VOLTS). În timpul încărcării bateriei,
săgeata indicatoare de încărcare (6) se va mişca
indicând procentul de încărcare al bateriei, de la
zona de roşu (0 - 25%) la zona de verde (75 - 100%).
După încărcare completă a unităţii,va fi afişat
mesajul BATTERY IS FULLY CHARGED, iar zona
ledului verde (5) va fi aprinsă.
Pentru a închide încărcătorul bateriei, deconectaţi
mai întâi cablul principal şi apoi clemele (4). Citiţi
„Instrucţiunile de siguranţă“ de la inceputul acestui
manual, utile pentru deconectare.
Timp aproximativ de încărcare
Încărcătorul bateriei va ajusta automat rata de încărcare
pe masură ce bateria se încarcă şi opreşte încărcarea
după finalizarea încărcării bateriei. Bateriile cu circuit
complet pot necesita un timp mai lung pentru încărcare.
Pentru a estima timpul de încărcare al unei baterii,
consultaţi următorul tabel:
20 Ah 60 Ah 180 Ah 360 Ah 450 Ah 560 Ah
10 A
1,06
ore
***
3,20
oră
***
10,00
ore
***
Notă: Acest tabel are doar scop indicativ. Aceşti timpi
pot varia în funcţie de condiţia bateriei şi mediului în
care bateria este încărcată.
Notă: Timpii din tabelul de mai jos sunt aproximativi şi
sunt calculaţi pentru o baterie descărcată 50%. Timpul
de încărcare pentru baterie poate varia în funcţie de
mărimea, vechimea şi starea bateriei.
Utilizare
Încărcătorul de baterie Black & Decker are o rată rapidă
de încărcare de 10 Amperi. Este destinat doar pentru
încărcare bateriilor de 12 V pe bază de acid, de ex:
pentru sectorul auto convenţional, fără mentenanţa sau
maritim; bateriile cu gel şi circuit complet sunt utilizate
la maşini, camioane, echipamente agricole, abarcaţiuni,
grădini, tractoare, motociclete şi diverse alte aplicaţii.
Verificare alternator (fig. B)
Un alternator defect poate fi cauza ascunsă a unei
baterii descărcate.
Avertisment! Verificaţi doar sistemele de 12 V c.c.
Tehnologie de auto-selecţie
Selectaţi aplicaţia, iar încărcătorul va efectua restul
operaţiei.
Partea 1 (fără sarcină)
♦
Asiguraţi -vă că alternatorul nu este în sarcină prin
închiderea accesoriilor din vehicul.
♦
Bateria trebuie să fie complet incărcată înainte de
testarea alternatorului.
♦
Lăsaţi motorul la ralanti pentru 3 minute si verificaţi
dacă există pierderi de tensiune.
♦
Utilizând butonul de selecţie a funcţiei (3) selectaţi
verifi carea alternatorului (fi g. C) înainte de conectarea clemelor la baterie; va fi afişat mesajul
„ANALYSING ALTERNATOR“ după ce sunt conectate clemele.
♦
După verificarea completă a unităţii, va fi afişat
mesajul „ALTERNATOR GOOD“, ledul verde va
indica dacă alterantorul este bun sau nu, iar ledul
roşu va indica „ALTERNATOR BAD“ sau „ENGINE NOT RUNNING“, dacă alternatorul nu este în
media de tensiune.
Tehnologie de încărcare 4-Stage (fig. C)
Încărcătorul bateriei are 4 etape tehnologice si utilizează
un miroprocesor care asigură rapiditatea, siguranţa şi
încărcarea completă a bateriilor.
Etapa 1 - Status baterie
Pentru a vă asigura că bateria poate accepta o încărcare, o verificare a conexiunii previne deteriorarea cauzată
de inversarea polarităţii.
Etapa 2 - Încărcare
Încărcare rapidă cu ajutorul curentului c. de până la 80%
din capacitatea bateriei.
Etapa 3 - Absorbţia
Evită supraîncărcarea prin încărcarea lentă de până la
100% din capacitatea bateriei.
Partea 2 (în sarcină)
♦
Porniti alternatorul prin deschiderea tuturor accesoriilor cu excepţia A/C şi degivrării.
♦
După verificarea completă a unităţii, va fi afişat
mesajul „ALTERNATOR GOOD“, ledul verde va
indica dacă alterantorul este bun sau nu, iar ledul
roşu va indica „ALTERNATOR BAD“ sau „ENGINE NOT RUNNING“, dacă alternatorul nu este în
media de tensiune.
Etapa 4 -Menţinere încărcare
Menţine bateria complet încărcată pe timp îndelungat
astfel încât este pregătită oricând pentru utilizare.
Control Panel
Pictogramele următoare sunt afişate în Control Panel:
Încărcare
inteligentă
Dacă la prima verificare alternatorul este bun, iar la
doua verificare nu, problema poate fi cauzată de una
dintre urmatoarele:
♦
Curele slăbite ventilator.
♦
O defecţiune diodă intermitentă.
Verificare
alternator
6
mare de încărcare. Rata iniţială de încărcare va fi mică.
Rata va creşte dacă bateria se încălzeşte.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să congelaţi
acumulatorul.
♦
Conexiune necorespunzătoare între baterie şi
alternator şi/sau sol.
Notă: Mesajele „ALTERNATOR BAD sau „ENGINE
NOT RUNNING“ pot fi afişate dacă a fost suplimentat
pentru încărcare numărul de accesorii , mărind astfel
necesitatea alternatorului. Asiguraţi -vă că alternatorul
suportă aplicaţia.
Mesaje defecţiuni verificare alternator
CHECK BATTERY CONNECTIONS - Cauza cea mai
probabilă a acestui mesaj este o slabă conexiune
a bateriei.
♦
Citiţi „Instrucţiunile de siguranţă“ de la începutul
acestui manual, deconectaţi cablul AC şi clemele
bateriei, curăţaţi bornele bateriei şi reconectaţi.
♦
Dacă situaţia persistă, vă recomandăm să duceţi
bateria la un centru service certificat pentru auto
în vederea evaluării.
REVERSE CLAMPS ON TERMINALS - Ledul roşu
este aprins şi emite avertizări acustice interrmitente.
Conectarea bornei pozitiv cu borna negativ este
incorectă.
♦
Citiţi „Instrucţiunile de siguranţă“ de la începutul
acestui manual, deconectaţi cablul AC şi clemele
bateriei şi reconectaţi bateria cu polaritatea corectă.
Depanare
Indicaţii display, probleme comune şi soluţii posibile:
Fără funcţii
♦
Asiguraţi - vă că încărcătorul bateriei este introdus
într-o priză de 230 V c.c.
♦
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Conectarea
încărcătorului de baterie” de la începutul acestui
manual.
♦
Unitatea va porni automat după conectarea corespunzătoare a bateriei. Dacă nu porneşte, fie nu este
conectată corespunzător la borne, fie tensiunea
bateriei este prea scăzută (sub 0,5 Volţi).
Mesaje defecţiuni încărcare inteligentă (smart)
CHECK BATTERY CONNECTIONS - Cauza cea mai
probabilă a acestui mesaj este o slabă conexiune
a bateriei.
♦
Citiţi „Instrucţiunile de siguranţă“ de la începutul
acestui manual, deconectaţi cablul principal şi
clemele baterie (4), curaţaţi bornele bateriei şi reconectaţi. Dacă situaţia persistă, vă recomandăm să
duceţi bateria la un centru service certificat pentru
auto în vederea evaluării.
REPLACE OR SERVICE BATTERY - Bateria încărcată
are, fie un circuit deschis, un orificiu scurtat, fie are exces de sulfat şi nu poate accepta o încărcare normală.
Vă recomandăm să duceţi bateria la un centru service
certificat pentru auto în vederea evaluării.
COOL DOWN CYCLE - red LED lit - Ventilaţia grilei,
care permite intrarea sau ieşirea aerului în/din încărcător, poate fi blocată.
♦
Asiguraţi - vă că există o ventilaţie amplă înainte
de efectuarea procedurilor.
REVERSE CLAMPS ON TERMINALS - Ledul roşu
este aprins şi emite avertizări acustice interrmitente.
Conectarea bornei pozitiv cu borna negativ este
incorectă.
♦
Citiţi „Instrucţiunile de siguranţă“ de la începutul
acestui manual, deconectaţi cablul principal şi
clemele baterie (4) şi reconectaţi clemele conform
descrierii in secţiunea „Încărcare baterie“.
OVERTIME CONDITION - La afisarea acestui mesaj,
ciclul de încărcare a depăşit 18 hours; această situaţie
poate apărea datorită:
♦
Bateria care se încarcă este defectă. Căutati un
centru service pentru a servisa sau înlocui bateria.
♦
Bateria care se încarcă are o capacitate foarte
mare, mai mare decât cea specificată pentru
încărcător.
Întreţinerea
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere sau curăţare a aparatului, deconectaţi-l.
♦
Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi. Nu scufundaţi aparatul în
apă.
♦
După fi ecare utilizare, curăţaţi clemele bateriei
(4) şi îndepărtaţi orice lichid de baterie care va
determina coroziunea clemelor (4).
♦
Curataţi exteriorul carcasei încărcătorului de
baterie cu un material fin şi dacă este necesar cu
o soluţie cu săpun.
♦
Nu permiteţi lichidelor să intre în încărcătorul
bateriei. Nu operaţi daca încărcătorul este umed.
♦
Păstraţi cablurile de încărcare a bateriei înfăşurate
lejer în timpul depozitării pentru a preveni deteriorarea acestora.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Încărcarea unei baterii foarte reci
Dacă bateria care trebuie încărcată este foarte rece, de
ex: temperaturi de sub 0°C/32°F, nu poate admite o rata
7
Declaraţia de conformitate
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
BDSBC10A TYPE1
Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme cu: Standardele şi legislaţia. EN60335, 2006/95/CE
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
24-10-2008
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Acumulatorii pe bază de acid pot fi reîncărcaţi
de multe ori. La sfârşitul duratei lor de viaţă
utilă, eliminaţi acumulatorii acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
♦
♦
♦
♦
♦
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor sau manoperei defectuoase,
a lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconvenienţe minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Nu aruncaţi bateria în foc deoarece acest lucru ar
putea cauza explozii.
Acumulatorii pe bază de acid plumb (Pb) sunt reciclabili. Aceştia nu trebuie să fie aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Acumulatorul trebuie să fie
scos şi eliminat în conformitate cu regulamentele
locale.
Nu scurtcircuitaţi bornele bateriei.
Aveţi grijă deoarece acumulatorul este greu.
Dacă este posibil, utilizaţi aparatul pentru a descărca complet acumulatorul.
Puneţi acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj
adecvat pentru a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Duceţi bateria către agentul dvs. de service sau către
un centru local de reciclare. Acumulatorii colectaţi vor
fi reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.
Specificaţie tehnică
Tensiune de intrare
Putere consumată nominală
Tensiune de ieşire
Curent de ieşire
Greutate
Încărcător
10A
Volţi
12
V c.a.
W
V c.c.
A
kg
BDSBC10A
230
180
12
10
2,5
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Capacitate baterie
20 - 180 Ah
8
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187414 - 04-09-2012
9
10
Download PDF

advertising