BDPC100A | Black&Decker BDPC100A POWER INVERTER instruction manual

402011-71 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDPC100A
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Invertorul de tensiune Black & Decker este conceput
să inverseze curentul continuu (c.c.) în curent alternativ
(c.a.). Permite curentului de 12 V c.c. dintr-un automobil
să alimenteze cu curent alternativ un echipament care
este alimentat în mod normal de la o reţea principală
de alimentare. Acest produs este destinat exclusiv
uzului casnic.
♦
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în
acest manual.
Instrucţiuni specifice de siguranţă pentru invertoarele de tensiune
Avertisment! Acest aparat converteşte curentul de
12 C c.c. al bateriei în tensiune de 230 V c.a. specifică
reţelelor de alimentare. Adoptaţi măsuri de precauţie,
inclusiv următoarele, pentru a reduce riscul de electrocutare.
♦
Conectaţi numai un ştecher potrivit la cablul de
alimentare de la un aparat la invertor.
♦
Nu conectaţi niciodată un aparat modificând ştecherul sau utilizând un adaptor.
♦
Nu conectaţi niciodată un aparat deteriorat sau
incomplet.
♦
Nu conectaţi niciodată invertorul la reţeaua principală de alimentare sau la ieşirea unui alt invertor.
Invertorul nu poate converti alimentarea de la
reţea în tensiune c.c.
Invertorul nu poate fi folosit pentru a suplimenta alimentarea de la reţea.
♦
Deconectaţi fişa auxiliară de 12 V c.c. sau bornele
acumulatorului de la sursa de alimentare şi scoateţi
ştecherul aparatului din invertor înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere sau de curăţare
a aparatului.
♦
Nu acoperiţi invertorul. Utilizaţi exclusiv în spaţii
bine ventilate.
♦
Nu deschideţi invertorul, nu există componente ce
pot fi reparate în interiorul acestuia. Nu perforaţi
invertorul.
♦
Verificaţi dacă conexiunile la alimentarea c.c.
sunt curate şi fixate. Conectorii slăbiţi pot cauza
supraîncălzirea cablurilor şi topirea izolaţiei.
♦
Verificaţi că nu aţi inversat polaritatea.
♦
Nu instalaţi în compartimentele motorului.
♦
Nu utilizaţi invertorul pentru a alimenta vreun
dispozitiv medical.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate
de baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, electrocutare, de vătămări
corporale şi deteriorare a materialelor.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Utilizarea aparatului dumneavoastră
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦
Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
♦
Utilizaţi exclusiv într-o locaţie uscată. Nu permiteţi
udarea aparatului.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu desfaceţi carcasa corpului. Înăuntru nu există
componente ce pot fi reparate de către utilizator.
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
♦
Pentru a reduce riscul deteriorării ştecherelor şi
cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priza electrică.
După utilizare
♦
Atunci când nu este utilizat, aparatul trebuie depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
♦
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
♦
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
♦
Aparatul trebuie să fie protejat de razele directe ale
soarelui, de căldură şi umezeală.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Priză electrică
Priză cu alimentare de la reţea
Conector electric
Mufă auxiliară pentru conectare la priza auto de
12 V c.c
Adaptor de bord cu alimentare electrică
Led indicator
Port USB
Cum funcţionează invertorul de tensiune
Invertorul de tensiune converteşte tensiunea joasă c.c.
(curent continuu) de la un acumulator sau altă sursă
de alimentare în curent standard de 230 V c.a. (curent
alternativ) specific reţelelor casnice de alimentare.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
3
Unda de ieşire a invertorului de tensiune
Unda de ieşire c.a. a invertorului de tensiune este cunoscută ca „undă sinusoidală modificată”.
♦
Pentru a scoate fişa de accesorii de 12 V c.c. (4) din
adaptorul de bord/sursă de alimentare(5), apăsaţi
tasta (8) din fig. C şi trageţi pentru a separa.
Avertisment! Conectorii slăbiţi pot cauza supraîncălzirea cablurilor şi topirea izolaţiei. Verificaţi pentru
a vă asigura că nu aţi inversat polaritatea. Deteriorarea
cauzată de inversarea polarităţii nu este acoperită de
garanţia pe care o oferim.
Acest tip de undă este adecvată pentru majoritatea
sarcinilor c.a., inclusiv alimentările cu tensiune liniară
şi de comutare, utilizate la echipamentele electronice,
la transformatoare şi motoare.
Instrucţiuni de operare
Conectarea la o sursă electrică folosind sursa de
alimentare/adaptor de bord (fig. B)
Invertorul poate fi conectat la o priză electrică pentru
zbor de utilizare la bordul aeronavei.
♦
Asiguraţi-vă că fişa de accesorii de 12 V c.c.(4) este
scoasă din sursa de alimentare/adaptor de bord(5)
înainte de a începe procedurile.
♦
Pentru a scoate fişa de accesorii de 12 V c.c. (4) din
sursa de alimentare/adaptorul de bord (5), apăsaţi
tasta (8) din (fig. C) şi trageţi pentru a separa.
♦
Introduceţi ştecherul (3) în mufa (2) din spatele
invertorului.
♦
Conectaţi cu fermitate sursa de alimentare/adaptorul de bord(5) la priza electrică pentru zbor.
♦
Introduceţi fişele principale ale aparatului în priza
principală (1) a invertorului şi operaţi în mod normal.
♦
După fi nalizarea utilizării invertorului asiguraţivă că aţi scos sursa de alimentare/adaptorul de
bord(5) din priza electrică pentru zbor.
Cerinţe privind alimentarea electrică
Sursa de alimentare trebuie să furnizeze curentul necesar pentru a opera sarcina.
Avertisment! Invertorul de alimentare trebuie să fie
conectat numai la acumulatori cu o tensiune nominală
de ieşire de 12 volţi. Aparatul nu va funcţiona la un
acumulator de 6 volţi şi va suferi deteriorări iremediabile
dacă este conectat la o baterie de 24 de volţi.
Conectarea la o sursă electrică.
Invertorul de tensiune este prevăzut cu o mufă auxiliară
(4) de 12 V c.c. şi un adaptor de bord cu alimentare (5)
pentru conectarea la o sursă de alimentare c.c.
Notă: Pentru o performanţă optimă, asiguraţi-vă că
motorul este în funcţiune atunci când utilizaţi invertorul.
Totuşi, invertorul de tensiune este posibil să nu poată
funcţiona în timpul pornirii motorului deoarece trebuie
să fie de 12 V c.c., iar tensiunea acumulatorului poate
scădea semnificativ în timpul pornirii.
Invertorul dvs. va încărca/reîncărca electronice personale mici de până la 100W:
♦
MP3 playere
♦
Telefoane mobile
♦
PDA -uri
♦
Camere digitale şi camere video
♦
Laptopuri
Conectarea la o sursă electrică folosind mufa auxiliară de 12 V c.c. (fig. A)
Mufa auxiliară pentru conectare la priza auto de
12 V c.c. (4) este adecvată pentru utilizarea invertorului
de tensiune numai pentru aparate care folosesc până la
100 waţi. Vârful fişei este pozitiv (+) şi contactul lateral
este negativ (-).
Notă: Conectaţi sursa de alimentare a aparatului la
priza din spatele invertorului.
♦
Introduceţi ştecherul încărcătorului (3) în conectorul încărcătorului (2) din spatele aparatului.
♦
Introduceţi fişa auxiliară de 12 V c.c. (4) în capătul
adaptorului de bord (5) al sursei de alimentare.
Asiguraţi-vă că aceasta este introdusă complet în
locaş.
♦
Conectaţi invertorul de tensiune la sursa de alimentare introducând ferm mufa auxiliară de 12 V c.c.
(4) în ieşirea auxiliară a unui vehicul sau a unei alte
surse de alimentare c.c.
Notă: La unele vehicule, priza pentru accesorii este
pusă sub tensiune numai atunci când cheia de pornire
este în poziţie auxiliară.
♦
Introduceţi fişele principale ale aparatului în priza
principală (1) a invertorului şi operaţi în mod normal.
Avertisment! Nu utilizaţi cu sisteme electrice pozitive
împământate (de ex. cazul vehiculelor mai vechi).
Avertisment! O conexiune cu polaritate inversată va
cauza arderea siguranţei şi poate determina o deteriorare iremediabilă a invertorului de tensiune.
♦
După finalizarea utilizării invertorului asiguraţi-vă
că aţi scos fişa de accesorii de 12 V c.c.(4) din sursa
de 12 V c.c.
Conectarea dispozitivelor la invertor
Dispozitive AC
Invertorul de tensiune este prevăzut cu o priză electrică
standard (1). Conectaţi cablul echipamentului pe care
doriţi să îl utilizaţi la priza electrică (1). Asiguraţi-vă că
cerinţa de putere a echipamentului dvs. nu depăşeşte
puterea nominală indicată pe unitate.
Notă: Este posibil ca unele surse de alimentare să nu
funcţioneze cu acest invertor din cauza curentului de
pornire necesar pentru a porni dispozitivele respective.
Invertorul se va opri în modul de suprasarcină.
Dispozitive USB
Invertorul de tensiune este prevăzut cu un port USB
standard (6).
♦
Conectaţi conectorul USB de la echipamentul pe
care doriţi să îl utilizaţi în portul USB (6).
Invertorul este montat cu protecţie de suprasarcină şi
se va opri la aplicarea unei rate excesive de incărcare.
Pentru a reporni aparatul după oprirea datorată suprasarcinii, scoateţi suprasarcina şi resetaţi prin deconectarea de la sursa de alimentare c.c., după care reconectaţi.
Avertisment! Acest aparat nu va funcţiona cu aparate
de putere ridicată sau cu echipamente care produc
4
căldură, cum ar fi uscătoarele de păr, cuptoarele cu
microunde şi prăjitoarele de pâine.
Aşadar, producătorul vă recomandă să utilizaţi aceste
tipuri de dispozitive numai de la o priză casnică standard
şi nu de la aparat.
Funcţii de protecţie ale invertorului de tensiune
Aparatul dvs. monitorizează următoarele condiţii potenţial periculoase:
♦
Protecţia la tensiune joasă. Această condiţie
nu este periculoasă pentru aparat dar ar putea
deteriora sursa de alimentare. Aparatul se va
închide automat la intrarea unei tensiuni de 10,5 +/0,5 V c.c. După corectarea condiţiilor, deconectaţi
de la sursa de alimentare c.c. şi conectaţi din nou.
♦
Protecţia la supratensiune. Invertorul se va inchide automat la intrarea unei tensiuni de 16,75 Vdc
+/- 0,25 V; atunci când condiţiile permit, deconectaţi şi reconectati sursa de alimentare c.c.
♦
Protecţia la scurtcircuit. O condiţie de polaritate
inversată sau de scurtcircuit poate determina
deschiderea siguranţelor externe sau interne şi
poate cauza deteriorarea iremediabilă a aparatului.
Fiţi foarte atenţi pentru a asigura o conexiune cu
polaritate corectă.
♦
Protecţia la suprasarcină. Invertorul de tensiune
se va opri automat atunci când sarcina continuă
depăşeşte puterea nominală. Când nu mai există
suprasarcină, resetaţi aparatul prin deconectare
de la sursa de alimentare şi reconectaţi.
♦
Protecţia la supratemperatură. Dacă temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată,
aparatul se va opri automat. Lăsaţi aparatul să se
răcească cel puţin 15 minute înainte de a-l reporni
după o oprire cauzată de căldură. Deconectaţi
aparatul în timp ce se răceşte.
Această problemă nu survine la majoritatea echipamentelor alimentate de acumulatori. Majoritatea acestor
dispozitive utilizează un încărcător separat sau un
transformator care este conectat la o priză electrică c.a.
Aparatul poate funcţiona fără probleme cu majoritatea
încărcătoarelor şi transformatoarelor.
Depanare
Dacă aparatul este pornit şi nu există alimentare, iar
ledul verde (5) nu este aprins:
♦
Verificaţi dacă toate conexiunile c.c. sunt corect
făcute.
♦
Verificaţi strângerea conexiunilor de c.c.
Dacă aparatul este pornit şi nu funcţionează, iar ledul
roşu (5) este aprins, una dintre următoarele situaţii
poate apărea:
♦
Tensiune joasă acumulator
♦
Protecţia la supratensiune
♦
Scurtcircuit
♦
Supraîncărcare
♦
Supratemperatură
Resetaţi aparatul prin deconectare de la sursa de
alimentare şi reconectaţi.
Interferenţa cu televizoarele
Invertorul de tensiune este ecranat pentru a reduce la
minim interferenţa cu semnalele TV. Totuşi, în unele
cazuri, pot fi vizibile unele interferenţe, mai ales în cazul
unor semnale TV slabe.
Întreţinerea
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Pentru rezultate optime, aparatul trebuie poziţionat pe
o suprafaţă orizontală şi/sau solidă. Aparatul trebuie
să fie utilizat exclusiv într-o locaţie care îndeplineşte
următoarele criterii:
♦
USCATĂ - Nu lăsaţi apa sau alte lichide să intre în
contact cu aparatul.
♦
RĂCOROASĂ - Temperatura aerului înconjurător
trebuie să fie între 4 °C şi 40 °C (39 °F şi 105 °F).
În mod ideal, între 15 °C şi 25 °C (60 °F şi 80 °F).
Ţineţi aparatul pe cât posibil ferit de razele directe
ale soarelui.
♦
BINE VENTILATĂ - Păstraţi liberă zona care înconjoară aparatul pentru a asigura circulaţia liberă
a aerului.
♦
Nu poziţionaţi obiecte pe sau peste aparat în timpul
utilizării. Aparatul se va opri dacă temperatura
internă devine prea ridicată.
♦
SIGURĂ - Nu utilizaţi aparatul lângă materiale inflamabile sau în orice locaţie în care se pot acumula
vapori sau gaze inflamabile. Acesta este un aparat
electric care poate produce scântei la efectuarea
sau la ruperea conexiunilor electrice.
Avertisment! Dispozitivele reîncărcabile - Unele dispozitive reîncărcabile nu funcţionează corespunzător de
la un invertor cu undă sinusoidală modificată. Acestea
funcţionează corect de la o priză casnică standard ce
furnizează o undă sinusoidală pură.
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere sau curăţare a aparatului, deconectaţi-l.
♦
Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi. Nu scufundaţi aparatul în
apă.
Înlocuirea siguranţei pentru fi şa auxiliară c.c. al
vehiculului
♦
Scoateţi capacul rotindu-l în sens invers acelor de
ceasornic.
♦
Scoateţi capacul şi ştiftul central.
♦
Scoateţi siguranţa.
♦
Montaţi o siguranţă nouă de tip şi dimensiuni
similare (10A).
♦
Montaţi la loc capacul şi ştiftul central.
♦
Strângeţi capacul rotindu-l în sensul acelor de
ceasornic pe fişă.
5
Protejarea mediului înconjurător
Declaraţia de conformitate
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
BDPC100A Tip 1
Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme cu: EN60950, 2006/95/CE
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
06-10-2008
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor sau manoperei defectuoase,
a lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconvenienţe minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
Curent de intrare
Putere de ieşire
Port USB
Greutate
BDPC100A
12
230
9
100
5 V, 500 mA
kg 0,4
V c.c.
V c.a.
A
W
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
6
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187410 - 11-09-2012
7
Download PDF

advertising