D51856 | DeWalt D51856 NAILER instruction manual

533222-26 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D51856
1. ábra
f
e
d
g
i
h
a
c
b
2. ábra
n
d
2
j
3. ábra
k
l
4. ábra
g
m
3
PNEUMATIKUS KERETSZEGEZŐ GÉP
D51856
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
cég gyártmánya mellett döntött. Sokéves
tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Típus
Ajánlott üzemi
nyomás
bar
Maximális üzemi nyomás bar
Levegőfogyasztás
lövésenként
l
Kioldó fajtája
Társzög
Szegek
típus
hossz
szárátmérő
szög
Súly
D51856
1
érintőnyomástól, a munkavégzés irányától, az
energiaforrás beállításától, a munkadarabtól
és a munkadarab megtámasztásától függ.
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amely halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges veszélyt
jelez, amely könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Biztonsági figyelmeztető
jelzés nélkül olyan lehetséges veszélyt
jelez, amely anyagi kárt okozhat.
4,6 – 8,4
8,4
2,04
(6,9 bar nyomásnál)
érintős működtetésű
31°
kg
D-fejű
57 – 100
2,9 – 3,3
31°– 34°
3,8
dB(A)
96,3
dB(A)
1,5
dB(A)
dB(A)
104
1,5
Súlyozott vibrációs
gyorsulás négyzetes
középértéke
m/s²
Mérési bizonytalanság K m/s²
4,71
1,5
mm
mm
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
LPA (hangnyomásszint)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
1
4
Ez az érték a szerszám saját jellemzője,
és nem a szerszám használata közben
a kéz-kar rendszerre gyakorolt hatást jelenti.
A kéz-kar rendszerre a szerszám használata
során gyakorolt hatás a markolóerőtől, az
D51856
A DEWALT A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok" című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 2006/42/EK, EN 792-13,
EN 12549, ISO 8662-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
hajvédőt, hogy a hosszú haj ne akadályozza
a munkában.
6. Ne nyúljon ki túl messzire.
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
7. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.12.31.
Biztonsági előírások
Szerszámok használata során mindig tartsa be az
Ön országában érvényes biztonsági előírásokat,
hogy csökkentse a személyi sérülések veszélyét.
A termék használata előtt olvassa el a biztonsági
előírásokat.
Az útmutatót biztonságos helyen tartsa!
OLVASSON EL MINDEN
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉST
ÉS ÚTMUTATÁST.
Általános tanácsok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
balesetet okozhat.
2. Mérje fel a munkaterület környezetét is.
A szerszámot nedvességtől óvja. Tartsa
a munkaterületet jól megvilágítva. Ne
használja a szerszámot gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
3. Tartsa távol a gyermekeket.
Ne engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. 16 éven aluliak számára
felügyeletet kell biztosítani.
4. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
5. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
A laza öltözék vagy az ékszer beleakadhat
a mozgó alkatrészekbe. Szabadban végzett
munka esetén lehetőleg viseljen gumi
védőkesztyűt és csúszásgátló lábbelit. Hordjon
8. A megfelelő szerszámot használja.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük. Ne
erőltesse túl a kisebb szerszámokat vagy
tartozékokat, ne használja őket nagyobb
igénybevételre tervezett szerszámok helyett.
Jobban és biztonságosabban végzi el
a munkát, ha a szerszámot legfeljebb csak
a számára megengedett fordulatszámon
működteti.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy szerelék használata,
illetve itt fel nem sorolt művelet végzése
személyi sérülés veszélyével járhat.
9. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
Tartsa a szerszámokat tisztán és jó
állapotban, hogy jobban és biztonságosabban
dolgozhasson velük. Tartsa be
a karbantartáshoz és a tartozékcseréhez
kapcsolódó utasításokat. A kezelőgombokat
tartsa szárazon, tisztán, olaj- és
zsírmenetesen.
10. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Mielőtt használni kezdené a szerszámot,
ellenőrizze, nincs-e rajta sérülés, hogy
megállapíthassa, hogy megfelelően működik
és rendeltetésszerű feladatát ellátja.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek,
nem állnak-e fenn olyan körülmények,
amelyek befolyásolhatják a szerszám
működését. A sérült védőeszközöket vagy
egyéb hibás alkatrészeket javíttassa meg vagy
a használati útmutatónak megfelelően cserélje
ki.
11. A szerszámot DEWALT márkaszervizzel
javíttassa.
Ez a szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. A veszély elkerülése
érdekében a szerszámot csak képzett
szakember javíthatja.
5
Kiegészítő biztonsági
utasítások pneumatikus
szegezőgépekhez
• MINDIG viseljen védőszemüveget.
• MINDIG hordjon hallásvédő eszközt.
• Csak ebben a kézikönyvben ajánlott típusú
szegeket használjon.
• Ne használjon állványt a szerszám
támasztékhoz szerelésénél.
• SOHA ne használja a szerszámot
a kézikönyvünkben megadottaktól eltérő
célokra.
• SOHA ne használja a szerszámot
építőállványon, lépcsőn, létrán vagy más
ezekhez hasonló helyen.
• Ne használja a szerszámot ládák vagy
rekeszek beszegeléséhez.
• Ne használja a szerszámot
közlekedésbiztonsági eszközöknek pl. járműre
vagy alvázra történő rögzítéséhez.
• Használat előtt ellenőrizze, megfelelően
működik-e a kontaktütköző. Soha ne
használja a szerszámot, ha a kioldója vagy
a kontaktütközője sérült.
• A sűrített levegő rendszerhez történő
csatlakozásnál használjon gyorscsatlakozókat.
A nem tömíthető csőcsatlakozót úgy illessze
a szerszámra, hogy a lecsatlakoztatás után ne
maradjon sűrített levegő a szerszámban.
• MINDIG tiszta és száraz sűrített levegővel
dolgozzon. Oxigént vagy gyúlékony gázt ne
használjon energiaforrásként a szerszámhoz.
• A szerszámhoz megadott legnagyobb
megengedett levegőnyomást SOHA nem
lépheti túl.
• Ezt a szerszámot csak olyan levegőellátó
rendszerre csatlakoztassa, amelynek
legnagyobb megengedett nyomása
a szerszámét nem haladja meg 10%-nál
nagyobb mértékben. Ha nagyobb a nyomás,
iktasson be biztonsági szeleppel is ellátott
nyomáscsökkentő szelepet a sűrített levegő
ellátó rendszerébe.
6
• NE használjon oxigént, gyúlékony gázt
vagy egyéb reakcióképes gázt a sűrített
levegő működtetéséhez. Ennek robbanás
és/vagy súlyos személyi sérülés lehet
a következménye.
• Mielőtt a szerszámot a kezében viszi,
csatlakoztassa le a sűrített levegő ellátó
rendszerről, különösen olyan helyeken, ahol
létrát használ, vagy ahol csak szokatlan
testtartásban lehet mozogni.
• A használaton kívüli szerszámot
csatlakoztassa le a levegőellátásról.
• Kerülje el, hogy a szerszám bármilyen okból
meggyengüljön vagy megsérüljön, például:
– kilyukasztás vagy kivésés miatt
– a gyártó által nem engedélyezett
átalakítások miatt
– kemény anyagokhoz (pl. acél) való
hozzányomás miatt
– ha leejtik vagy áterőltetik a padlózaton
– ha túl nagy erőt gyakorolnak rá
• Ne használja a szerszámot kalapácsként.
FIGYELMEZTETÉS! Sem a betöltött sem az
üres szegelőgépet ne irányítsa sem önmaga
sem mások felé. Ennek figyelmen kívül
hagyása súlyos személyi sérülést okozhat.
• Munka közben úgy tartsa a szerszámot,
hogy feje vagy egyéb testrésze akkor
se sérülhessen meg, ha a szerszám
az energiaellátás megszakadása vagy
a munkadarabon belüli keményebb részekbe
ütközés miatt visszalökne.
• SOHA ne működtesse a szegezőgépet üres
térben.
• A munkaterületen csak egyik kezében vigye
a szerszámot, és SOHA ne bekapcsolt
kioldóval.
• Csak olyan tömlőt használjon, amelynek
névleges nyomása meghaladja a szerszám
legnagyobb megengedett üzemi nyomását.
• Mérje fel a körülményeket a munkaterületen.
A kilőtt szegek áthatolhatnak a vékony
munkadarabokon, elcsúszhatnak
a munkadarab sarkainál és éleinél, ami
emberre is veszélyes. A felhasznált
szegek hosszúsága nem haladhatja meg
a munkadarab vastagságát. A munkadarab
vastagságát meghaladóan hosszú szeg
visszaverődhet, ha kemény felületre (pl. beton
vagy acél) helyezett munkadarabba ütik be.
• A szükségtelenül magas zajszint, a fokozott
kopás és az abból eredő meghibásodások
elkerülése végett a szegelőgépet az adott
munkafolyamathoz szükséges legkisebb
nyomáson kell működtetni.
• Ne üssön be szegeket a munkadarab
széléhez túl közeli helyekre. MINDIG tartson
legalább 25 mm távolságot a munkadarab
szélétől, hogy a szeg tönkre ne tegye
a munkadarabot.
• Ne üssön be szegeket már meglévő szegek
tetejére.
• Csak a gyártó vagy hivatalos képviselője által
ajánlott cserealkatrészeket használjon fel.
• Javításokat csak a gyártóval vagy hivatalos
képviselőjével végeztessen, tartsa magát
a kézikönyvünkben megadott információkhoz,
valamint a megfelelő szerszámot és
felszerelést használja.
• A kezelő személyes biztonsága érdekében
ajánlatos a kontaktütköző rugóját 3-4 évente
cserélni.
• Ne szerelje szét és ne blokkolja a szegezőgép
semmilyen részét (pl. a biztonsági
szorítókengyelt).
• A szerszámot megfelelő módon és
rendszeresen szervizeltesse.
• MINDIG viseljen védőkesztyűt a személyi
sérülések veszélyének csökkentése végett.
– Szegek cseréjekor vagy behelyezésekor
éles szélektől származó sérülések
veszélye.
– A kart és a kezet érő kényelmetlenség.
A szerszám által okozott vibráció
maradandó sérülést okozhat az ujjain,
a kezén és a karján. Viseljen kesztyűt,
hogy kezét kipárnázza, munka közben
gyakran tartson szüneteket és szabjon
határt a napi munkaidőnek.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Pneumatikus szerszám biztonsági
szorítókengyellel.
Ne dolgozzon a szerszámmal
építőállványon vagy létrán állva.
Maradványkockázatok
• A következő veszélyek együtt járnak
a szerszám használatával:
– A szerszám helytelen kezelése miatt
bekövetkező személyi sérülések.
– A kezelő elvesztheti a szerszám feletti
uralmát, ha nem elég erősen markolja
a szerszámot.
– A karok és kezek izmainak túlfeszülése,
különösen fejmagasság felett végzett
munkáknál. Hosszú ideig tartó munka
közben rendszeresen iktasson be
szüneteket.
– Ne dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt,
ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Munka közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
• Bizonyos veszélyek (ú.n. maradványkockázatok) a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők:
– Halláskárosodás. Bizonyos feltételek
mellett, és bizonyos ideig tartó használat
után a termék működésével járó
zaj hozzájárulhat a halláskárosodás
kialakulásához.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
MINDIG viseljen védőszemüveget.
MINDIG hordjon hallásvédőt.
Megfelelő szögek.
A tárban tartható szegek maximális
mennyisége.
Szeg átmérője.
Szeg hossza.
Maximális üzemi nyomás.
– A szerszám visszalökése miatt a kezelő
elvesztheti a szerszám feletti uralmát.
– Kiálló pontoktól, éles szélektől és
a munkadarab helytelen kezeléséből
adódó sérülések veszélye.
Szeg típusa: D-fejű
7
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (n)
a szerszámháznak a kioldó feletti felületébe van
belenyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 szegelőgép
1 követőkioldó
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
vagy beállítás előtt MINDIG
áramtalanítsa a szerszámot.
Levegőcsatlakozó szerelék
(1. ábra)
Ezeknek a szerszámoknak egy 3/8“ szabványos
csőmenetű levegőcsatlakozójuk (b) van.
A szerszámot a zárósapkába szerelt
3/8" – 1/4"-es adapterrel szállítjuk.
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• Tekerje át a csatlakozódarab külső menetes
végét teflonszalaggal, hogy a levegő ne
szivároghasson.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
• Az 1/4" csatlakozó felszereléséhez csavarja
be a csatlakozódarabot a zárósapkában lévő
3/8" – 1/4" adapterbe, és húzza meg erősen.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: SOHA ne
végezzen átalakítást az elektromos
szerszámon vagy annak részein. Azzal
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön D51856 típusú pneumatikus szegezőgépe
fába történő szegbelövéshez készült.
NE használja párás környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a szegezőgépek professzionális szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
a. kioldókapcsoló
b. levegőcsatlakozó szerelék
c. szegtár
d. kontaktütköző
e. levehető védőburkolat
f. mélységállító kerék
g. fedősapka
ÖSSZESZERELÉS
Akasztóhorog (1. ábra)
A fedősapkán (g) egy süllyesztett menetes furat
(M8 x 15 mm) van, ahová tartót lehet becsavarni.
8
Vegye le a furatról a borítóját (h), hogy
hozzáférjen a függesztő furathoz (i), amelynél
fogva a szegezőgép övre vagy akasztóhurokra
függeszthető.
• A 3/8" csatlakozó felszereléséhez vegye ki
a 3/8" – 1/4" adaptert, ha van. Csavarja be
a csatlakozót a zárósapkába, és húzza meg
erősen.
KEZELÉS
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat. Biztonságosan
szorítsa le a munkadarabot.
Helyes kéztartás (4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG a bemutatott
helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG erősen tartsa
a szerszámot, számítva annak hirtelen
megugrására.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a főfogantyún
(m), a másik pedig az fedősapkán (g) van.
A szerszám előkészítése
(2. ábra)
• Engedje le a kondenzvizet a légkompresszor
tartályaiból és a tömlőkből.
• Kenje meg a szerszámot. Lásd
a Karbantartás című részt.
• Vegyen ki minden szeget a tárból.
• A szegkinyomót (j) a hátsó helyzetében
reteszelje.
• Ellenőrizze, hogy a kontaktütköző (d)
és a szegkinyomó (j) akadálytalanul
mozgatható-e.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a szerszámot, ha a kontaktütköző
vagy a szegkinyomó nem mozgatható
szabadon.
FIGYELMEZTETÉS: Ha hosszú ideig
dolgozik, pl. fej feletti magasságban,
időnként változtasson testhelyzetet. Ne
dolgozzon huzamosabb ideig elegendő
pihenők nélkül.
• Ellenőrizze, hogy a levegőellátó rendszer
nyomása az ajánlott maximális üzemi nyomás
alatt van-e.
• Csatlakoztassa a levegőtömlőt a szerszámon
levő csatlakozódarabhoz.
• Ellenőrizze, nem hallható-e szivárgás
a szelepeknél vagy a tömítéseknél.
• Állítsa a levegőnyomást az ajánlott minimális
üzemi nyomásra.
FIGYELMEZTETÉS: SOHA ne
használja a szerszámot, ha szivárog,
vagy ha bármely része sérült.
FIGYELMEZTETÉS: NE
csatlakoztassa a levegőellátást,
amíg nem végzett a szerszám
előkészítésével.
Üzemeltetés hideg időjárásnál
Ha fagypont alatti hőmérsékleten használja
a szerszámot:
• Használat előtt tartsa minél melegebben.
• Csatlakoztassa le a szerszámról
a levegőellátást.
• Cseppentsen 10 – 15 csepp DEWALT
pneumatikus olajat (vagy etilénglikolt
tartalmazó téli pneumatikus olajat)
a levegőbemenetbe.
• A levegőnyomást állítsa legfeljebb 5,5 bar-ra.
• Csatlakoztassa a levegőtömlőt a szerszámon
levő csatlakozódarabhoz.
• Az alább leírt módon töltse be a szegeket
a tárba.
• Működtesse a szerszámot 5-ször vagy 6-szor
egy hulladékfán, hogy az O-gyűrűk kapjanak
kenést.
• Növelje meg a levegőnyomást a normál üzemi
nyomásra.
• Normál módon használja a szerszámot.
Üzemeltetés meleg időjárásnál
A szerszámnak normál módon kell működnie.
Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, hogy az
ütők, az O-gyűrűk és egyéb gumialkatrészek ne
károsodjanak.
A szerszámtár betöltése
(2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG
csatlakoztassa le a szerszámot
a levegőellátásról a szegek betöltése
előtt.
• A szegkinyomót (j) a hátsó helyzetében
reteszelje.
• Megfelelően összeválogatott szegszárakat
válasszon. Lásd a Műszaki adatok című
fejezetben.
• Az összeválogatott szegszárakat töltse be
a tár tetején lévő betöltő nyílásba.
• Reteszelje ki a szegkinyomót úgy, hogy
hátrahúzza, és óvatosan csúsztatja előre
addig, amíg a szegekhez nem nyomódik.
A szerszám működtetése
(1. ábra)
A szegezőgép követő üzemmódban működik.
KÖVETŐ ÜZEMMÓD
A követő üzemmód megszakításokkal végzett
szegezésnél használatos, ahol a szegeket nagyon
gondosan és pontosan kell elhelyezni.
• Nyomja a kontaktütközőt (d) a munkadarab
felületéhez.
• A kioldót (a) behúzva működtesse
a szerszámot. Ha a kontaktütközőt
a munkadarab felületéhez nyomja, a kioldó
minden egyes megnyomásakor a szerszám
egy-egy szeget üt be a munkadarabba.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos sérülés
veszélyének csökkentése végett
NE nyomja meg a kioldót, amikor
a szerszám nincs használatban.
MINDIG 90°-os szögben helyezze
a szerszámot a munkadarab
felületéhez.
A levehető védőburkolat (e) a megmunkálás alatt
lévő munkadarabot védi sérüléstől.
9
Mélység beállítása (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
véletlen beindulása által okozott súlyos
sérülés veszélyének csökkentése
végett a mélység beállítása előtt
MINDIG:
• Csatlakoztassa le a levegőellátást.
beállítást végez, módosít vagy
javítást végez rajta. A gép véletlen
beindulása sérülést okozhat.
A következő karbantartási
műveleteket naponta végezze
el:
• Kerülje a kioldó megérintését
beállítás közben.
A szegek beütésének mélysége a szerszám orrrészén lévő mélységállítóval szabályozható.
A mélység csökkentéséhez a mélységbeállító
kereket (f) az óramutató járásának irányában
forgassa (ne irányítsa a szerszámot önmaga felé).
A mélység növeléséhez a mélységbeállító kereket
(f) az óramutató járásával ellentétes irányban
forgassa (ne irányítsa a szerszámot önmaga felé).
Beszorult szeg kiszabadítása
(3. ábra)
Ha egy szeg beszorul az orr-részben,
a következő módon távolítsa el:
• Csatlakoztassa le a levegőellátást
a szerszámról.
Kenés
Kenje meg a szerszámot 10-15 csepp DEWALT
pneumatikus szerszámolajjal.
A zárósapkán lévő csatlakozódarabba
cseppentsen.
Engedje le a kondenzvizet
a légkompresszor tartályaiból
és a tömlőkből
• Nyissa ki a kompresszor tartályain a leeresztő
csapokat vagy egyéb leeresztő szelepeket.
• Engedje le a felgyülemlett vizet a tömlőkből.
• Vegye ki a tárat a szegezőgépből.
– Csavarja ki a csavarokat (k) a tár mindkét
oldalán.
– Csavarja ki a keret csavarját (l).
• Húzza ki az elgörbült szeget, szükség esetén
használjon fogót.
• Tegye vissza a tárat.
• Csatlakoztassa a levegőtömlőt a szerszámon
levő csatlakozódarabhoz.
• Töltse be a szegeket a tárba. Lásd
A szerszámtár betöltése című fejezetet.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a szegek
gyakran elakadnak az orr-részben,
javíttassa meg a szerszámot egyik
DEWALT márkaszervizzel.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. Folyamatosan kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
10
Tisztítás
TISZTÍTSA MEG A TÁRAT, A SZEGKINYOMÓT
ÉS A KONTAKTÜTKÖZŐ SZERKEZETET
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen védőszemüveget és porvédő
álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: A műanyag
részeket csak enyhén szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Sok háztartási tisztítószer
tartalmaz olyan vegyi anyagokat,
amelyek súlyosan károsíthatják
a műanyagot. Ne használjon benzint,
terpentint, lakk- vagy festékhígítót,
vegytisztító folyadékot, illetve
semmi olyan szert, amely súlyosan
károsíthatja a műanyag részeket.
SOHA ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és SOHA
ne is merítse a szerszám egyik részét
sem folyadékba.
Győződjön meg arról, hogy
a szerszámon minden
rögzítőelem szorosra van
húzva és sértetlen.
A laza rögzítőelemeket alkalmas szerszámmal
húzza szorosra.
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
HIBAELHÁRÍTÁS
Ha úgy látja, hogy a szerszám nem működik
megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat.
Ha ez nem oldja meg a problémát, forduljon
a javítóműhelyéhez.
A szerszám nem működik
• Ellenőrizze a levegőellátást.
• Ha túl alacsony a hőmérséklet, melegítse fel
a szerszámot.
A szerszám gyenge teljesítményt ad le
• Ellenőrizze a levegőellátást.
• Ellenőrizze, hogy tiszta-e a levegőkimenet.
• Kenje meg a szerszámot.
A sapkánál szivárog a levegő
• Húzza meg a sapka csavarjait.
A szerszám nem ad ki szeget
• Ellenőrizze a levegőellátást.
• Kenje meg a szerszámot.
• Tisztítsa meg a tárat és az orr-részt.
• Ellenőrizze, hogy a rögzítőkilincs szorosan
tartja-e a tárat.
A szegek elakadnak a szerszámban
• Csak a megadott típusú szegeket használja.
• Ellenőrizze, hogy a rögzítőkilincs szorosan
tartja-e a tárat.
• Húzza meg az orr-rész csavarjait.
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével
a környezetszennyezés,illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ha
igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa
el készülékét a legközelebbi DEWALT szervizbe,
amelyekről a magyarországi képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől
vagy ebből a kézikönyvből. Emellett a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
11
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított 3 napon
túl, de 30 napon belül meghibásodást észlel és a szakszervizünk
megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az
esetben a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre
kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem
gyártási eredetű hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni,
a munkát térítésmentesen elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő
készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
zst00193415 - 18-01-2013
12
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és
ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy
nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
13
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
14
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising