BDSL302 | Black&Decker BDSL302 SPOTLIGHT instruction manual

www.blackanddecker.eu
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
567000-02 H
BDSL301
BDSL302
2
MAGYAR
Átvizsgálás és javítás
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket
sérülés vagy hibás részegység tekintetében.
Ellenőrizze a részegységeket törés tekintetében,
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát.
•
Ne használja a gépet, ha valamelyik részegysége sérült vagy hibás.
•
A sérült vagy hibás részegységek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
•
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan,
a sérült részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. Soha ne
próbáljon eltávolítani vagy kicserélni bármely
olyan részegységet, melyet a kezelési utasítás
nem említ.
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Reflektorához.
Ezt a készüléket barkácsolási munkálatok megvilágítására és szabadidős felhasználásra terveztük.
A készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Akkumulátoros szerszám használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, akkumulátorszivárgás, a személyi sérülések és az anyag
károsodásának lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a gép üzembe helyezése előtt.
•
A készülék rendeltetésszerű használata pontosan le van írva a kezelési utasításban. Csak
olyan alkalmazásra használja a készüléket,
melyet a kezelési utasítás ajánl. Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve
kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
•
Kér jük, gondosan őr iz ze meg a kezelési
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes
információnak.
Speciális biztonsági előírások reflektorokhoz
A következő figyelmeztető szimbólumok szerepelnek
a készüléken:
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Figyelem! Ne érintse meg a lencsét, mivel
a használat alatt felforrósodhat és a reflektor kikapcsolása után jó néhány percig forró
is maradhat.
Figyelem! Gyulladás veszély. A forró
lencsék anyagi kárt vagy tüzet okozhatnak! Soha ne érjen a lencsékhez vagy
takarja le!
A készülék használata
Mindig legyen óvatos, ha a készüléket használja.
•
A készülék használatát fiataloknak, illetve képzetlen/tapasztalatlan felhasználók részére csak
felügyelet mellett engedélyezze.
•
A készüléket soha ne használja úgy, mint egy
játékot.
•
Csak száraz helyen használja, ne hagyja, hogy
a készüléket nedvesség érje.
•
Soha ne mártsa a készüléket vízbe.
•
Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát.
A készülék belsejében felhasználó által nem
szervizelhető alkatrészek vannak.
•
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por közelében.
•
A csatlakozó és a hálózati kábel sérülésének
megelőzésére, soha ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
•
•
•
•
•
Használat után
•
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
jól szellőző, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen.
•
Gyermekeknek soha nem lehet hozzáférési
lehetősége a tárolt készülékhez.
•
Ha a készüléket a gépjárműben tárolja vagy
szállítja, a csomagtartóban vagy megfelelően
kikötve helyezze el, a hirtelen sebesség vagy
irányváltáskor fellépő elmozdulás megelőzésére.
•
A készüléket direkt napfénytől, hőtől és nyirkosságtól óvni kell.
•
•
•
•
•
3
Hagyja a reflektort teljesen lehűlni tárolás vagy
újratöltés előtt.
Minden gyúlékony anyagot tartson távol a reflektor lencséjétől. A magas hő tüzet okozhat.
Soha ne helyezze a lámpát lencsével lefelé
semmilyen felületre, ha be van kapcsolva vagy
lehűléskor.
Ne hagyja felügyelet nélkül a reflektort. Gyerekeket és állatokat tartson távol a munkaterülettől.
Ha ütés érte a készüléket, vagy leejtette, vizsgálja meg a lencsét sérülések tekintetében. Ne
használja a készüléket, ha a lencse sérült, vagy
ha nincs megfelelően felszerelve a lámpára.
A lencse üvegből készült. A lencse megrepedhet
vagy eltörhet, ha ütés éri a készüléket. Ha a lencse megsérült eredeti, gyártó által forgalmazott
lencsére kell kicserélni. Viseljen védőkesztyűt,
mivel az éles szélek sérülést okozhatnak.
Soha ne nézzen közvetlenül a reflektorba, vagy
világítson a készülékkel más személy szemébe.
Ne mártsa a reflektort vízbe.
Csak olyan pótégőt használjon, mely a kezelési
utasítás műszaki adatainak megfelel.
Kizárólag a készülékkel szállított Black & Decker
töltő adaptert használja a reflektor töltéséhez.
A töltő adaptert először a reflektorhoz csatlakoztassa, majd ezután illessze a töltési áramforrásba.
130oC
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
Akkumulátorok
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Soha ne töltsön sérült akkumulátort.
•
Ne hagyja vízzel érintkezni az akkumulátort, óvja
az esőtől.
•
Soha ne tegye az akkumulátort hő közelébe.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
Az akkut csak 4-40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
•
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse
a készüléket.
•
A tönkrement akkuról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
A töltő automatikusan kikapcsolódik, ha
a környezeti hőmérséklet túl magasra
szökik. Így a töltő üzemképtelen lesz.
Csatlakoztassa le a töltőbázist a hálózati
áramforrásról, és vigye a legközelebbi
szervizállomásra.
Ezt a készüléket el kell különíteni a normál
háztartási hulladéktól.
Leírás
Az Ön által vásárolt készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Hord fogantyú
2. 2 pozíciós fényerőszabályzós kapcsoló (magas
és alacsony állás)
3. Töltés LED kijelző
4. Hordszíj
5. Retesz
6. Pisztolyfogantyú
7. Be/ki kapcsoló
8. Töltő csatlakozó
9. Kvarc halogénégő
10. Hálózati töltő csatlakozódugó
11. Hálózati töltő adapter
Töltőkészülékek
Az Ön töltőkészülékét egy adott feszültségre tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!
Figyelem! Soha ne kísérelje meg a töltőkészülék lecserélését egy másik normál hálózati csatlakozóra.
A készülék töltése (A és B ábra)
Ezt a készüléket részben feltöltött állapotban szállítjuk.
•
Az első használat előtt töltse fel a készüléket
a hálózati töltő adapter (11) segítségével 24 órán
keresztül, amíg a zöld töltés kijelző LED (3)
világítani kezd.
•
Minden használat után töltse fel a reflektort
addig, amíg a zöld töltés kijelző LED (3) világít.
A töltés LED kijelzők (3) mutatják az akkumulátor
töltöttségi szintjét töltés közben.
•
Egy piros LED világít: a készüléknek töltésre van
szüksége.
•
Két piros LED világít: magas töltöttségi szint.
•
A zöld LED világít: a készülék teljesen fel van
töltve.
Kizárólag csak a készülékkel szállított Black & Decker töltőkészüléket használja a készülékben található
akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése
személyi és dologi kárt okozhat.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
•
A sérült kábeleket azonnal cserélje ki.
•
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
•
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
•
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
A reflektort mindig jól szellőző helyen töltse.
Minden akkumulátor veszít a töltöttségéből egy idő
elteltével, különösen, ha felmelegedik. Ha nem használja a reflketort rendszeresen, töltse fel kéthavonta
24 órán keresztül.
A készülék töltése a hálózati töltővel (B ábra)
Ellenőrizze, hogy a reflektor ki van kapcsolva
(a retesz (5) ki pozícióban legyen és az üzemi
kapcsolót (7) ne húzza be).
Megjegyzés: Az akkumulátor optimális élethosszához ne töltse a készüléket 48 óránál hosszabb
időtartamig.
•
Illessze a töltő csatlakozódugót (10) a töltő
csatlakozóba (8).
•
Illessze a hálózati töltő adaptert (11) a hálózati
konnektorba.
•
Töltse a készüléket addig, amíg a zöld akkumulátor státusz LED (3) világít (kb. 24 órán
keresztül).
•
Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, csatlakoztassa le a töltőkészüléket és tárolja hűvös,
száraz helyen.
Jelzések a töltőn
Az Ön töltőkészüléke kettősszigetelésű,
ezért a földelés nem szükséges.
Olvassa el a kezelési utasítást a készülék
használata előtt.
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
A készülék használata
•
4
Mielőtt üzembe helyezi a reflektort távolítsa el
a töltő csatlakozódugót (10) a töltő csatlakozóból
(8).
A reflektor működtetése (C ábra)
•
Mozgassa a reteszt (5) „ki” pozícióba.
•
Az üzemi kapcsoló (7) „be” pozícióban való
rögzítéséhez, nyomja meg az üzemi kapcsolót,
majd nyomja meg a reteszt (5).
•
A refl ektor kikapcsolásához, nyomja meg az
üzemi kapcsolót (7) és mozgassa a reteszt (5)
„ki” pozícióba.
•
Engedje el az üzemi kapcsolót (7).
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy
a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Magas és alacsony fényerő kapcsoló (D ábra)
A reflektor üzemidejének meghosszaggításához
a készülék egy 2 pozíciós fényerőszabályzós kapcsolóval (2) van ellátva.
•
Csúsztassa a kapcsolót (2) előre az égő irányába
a reflektor magas fényerőre való beállításához.
•
Csúsztassa a kapcsolót (2) hátra a reflektor alacsony fényerőre való beállításához (megnövelt
üzemidő).
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátor
A Black & Decker akkumulátorok sokszor
újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának végén, vegye fi gyelembe a környezetvédelem, és a szakszerű elhelyezés
szempontjait.
A beépített hord szíj használata
A hord szíj (4) a készülék tárolására vagy szállítására alkalmas. Állítsa zsinórokon lévő csúszkát
úgy, hogy a hord szíj biztonságosan rögzítse
a reflektort a támasztó tárgy körül.
•
Karbantartás
•
•
•
•
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási vagy
tisztítási munkába kezd a készüléken, mindig csatlakoztassa le a hálózati áramforrásról.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot. Soha ne mártsa a készüléket vízbe.
•
Soha ne zárja rövidre az akkumulátor csatlakozóit.
Soha ne tegye az akkumulátort tűz közelébe,
mivel ez robbanáshoz vezet.
Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor nehéz.
Ha lehetséges, üzemeltesse a készüléket addig,
amíg teljesen lemeríti az akkut.
NiCd, NiMh, Lítium Ion és savas ólomakkumulátorok (Pb) újrahasznosíthatóak. Ezeket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól. Megfelelően csomagolja be az akkumulátort, biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre
zárni. Vigye az akkumulátort a márkaszervizbe
vagy helyi begyűjtő állomásra. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy megsemmisítik az előírásoknak megfelelően.
Műszaki adatok
BDSL301
Környezetvédelem
Felvett feszültség VDC 12
BDSL302
12
Felvett
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
áramerősség
Súly
mA 300 max.
kg 1,0
300 max.
1,5
Üzemidő
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége
rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
magas fok.
perc 17
18
perc 24
25
Üzemidő
alacsony fok.
Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé
teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
Akkumulátor
Típus 6V 3Ah SLA
12V 3Ah SLA
Égő
Típus 6V H3 35/25W
12V H3 55/35W
halogén
Fényerő
halogén
lm 300
760
Feszültség
VAC 230
230
Kb. töltési idő
óra 18-24
18-24
Töltő
Súly
5
kg 0,2
0,2
EU-TANÚSÍTÁS
•
•
BDSL301 TYPE1, BDSL302 TYPE1
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: EN 60598, 2006/95/EEC
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen kezelésből eredtek.
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be
nem tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép
elveszti a garanciát. Ha garanciális igénye van,
feltétlen mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási okmányokat (számlát).
Alulírott felelős a technikai adatállomány összeállításáért és a Black & Decker nevében elkészített
nyilatkozatért.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
United Kingdom
08-08-2008
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége
iránt, és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat csak kiegészíti és semmi esetre sem
befolyásolja hátrányosan az Ön törvényes jogait.
A garancia az Európai Unió tagállamai területén,
valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás
(EFTA) területén érvényes.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az eladás dátumától számított 24 hónapig
a Black & Decker garanciát vállal a hibás alkatrészek
cseréjére, a normál kopásnak kitett termékek javítására, illetve az ilyen termékek kicserélésére, hogy
ügyfeleinek a lehető legkisebb kellemetlenséget
okozza az alábbi feltételekkel:
•
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
•
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
•
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől vagy külső behatástól sérült meg;
•
A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz
vagy a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai
közé.
A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
Black & Decker szervizbe, melyekről a magyarországi képviseletnél érdeklődhet. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
A következő meghibásodások esetén a garancia
kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és
a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek
a normál használat során elkopnak.
6
d)
A készülék túlterhelése miatt
jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
e) A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem
eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek
és tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól
(üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges,
műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán
fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját,
a termék típusát vagy termékkódját,
a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn
belüli ingyenes garanciális javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen
javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok
bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét
vonja maga után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében
tudunk pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat
elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk
és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek
a szerszámok iparszerű (professzionális),
közületi, valamint kölcsönzési felhasználása
miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél
a meghibásodás garanciaidőn belül
a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása,
kopása következtében állt elő. (ezek
a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
zst00092928 - 20-01-2009
7
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
Black & Decker KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTŐR:
ERFAKER KFT
1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
79/323-759
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
10/08
8
9
E15469
www.2helpU.com
Csak az itt felsorolt alkatrészek állnak rendelkezésre
BDSL301 - BDSL302
29 - 08 - 08
©
TYP.
1
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising