BDSL302 | Black&Decker BDSL302 SPOTLIGHT instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
566808-34 TR
BDSL301
BDSL302
2
TÜRKIYE
•
Kullanım amacı
Black & Decker el feneriniz aydınlatma sağlamak ve
konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve
hobi kullanımı içindir.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
El fenerleri için özel güvenlik talimatları
El fenerinizde aşağıdaki güvenlik sembolü bulunmaktadır:
Güvenlik talimatları
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek
için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka
okumalıdır.
Uyarı!
Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi
zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik
talimatlarına uyulmalıdır.
•
Cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
•
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da
elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
•
Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak
üzere saklayın.
Uyarı! El feneri çalışırken çok ısındığı ve
kapatıldıktan sonra da bir süre daha sıcak
kaldığı için lense dokunmayın.
Uyarı! Yanma tehlikesi. Sıcak lens maddi
hasara veya yangına yol açabilir. Lense
dokunmayın veya üzerini kapatmayın.
•
•
Cihazınızın kullanımı
Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
•
Bu cihaz, çocuklar veya güçsüz kişilerce yanlarında yetkin bir kişi olmadan kullanılmamalıdır.
•
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
•
Sadece kuru bir yerde kullanın. Ünitenin ıslanmasına izin vermeyin.
•
Cihazı suya batırmayın.
•
Gövde muhafazasını açmayın. Cihazın içinde bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi
bir parça yoktur.
•
Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
•
Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak
için fi şi prizden çıkartmak istediğinizde asla
kablodan tutarak çekmeyin.
•
•
•
•
•
Kullanımdan sonra
•
Cihazlar, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı
yüksek bir yerde saklanmalıdır.
•
Çocuklar, cihazların saklandığı yere erişememelidir.
•
Cihaz bir araç içinde saklanırken veya taşınırken, ani hız veya yön değişikliklerinde hareket
etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya
sabitlenmelidir.
•
Cihaz doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve
nemden korunmalıdır.
•
Depolama veya şarj işlemlerinden önce el fenerini tamamen soğuyana kadar bekleyin.
Yanıcı maddeleri el fenerinin lensinden uzak
tutun. Aşırı derecede yüksek ısı yangına neden
olabilir.
Açıkken veya soğuması için beklenirken lambayı
herhangi bir yere asla yüzü aşağı bakacak şekilde koymayın.
El feneri çalışırken başından ayrılmayın. Çocukları ve hayvanları çalışma alanından uzak
tutun.
Darbeye maruz kaldığında veya el feneri düşürüldüğünde lenste hasar olup olmadığını kontrol
edin. Lens yerinde değilse veya hasarlıysa
çalıştırmayın.
Lens, camdan üretilmiştir. Lens, bir darbeye
maruz kalırsa kırılabilir. Eğer lens hasar görürse
üreticinin orijinal parçaları ile değiştirilmelidir.
Keskin kenarlar yaralanmaya neden olabileceğinden eldiven takın.
Hiçbir zaman doğrudan ışığa bakmayın ya da
ışığı başka birinin gözlerine tutmayın.
El fenerini suya batırmayın.
Aküler ve şarj cihazları için ek güvenlik talimatları
Aküler
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
•
Aküleri suya maruz bırakmayın.
•
Aküleri ısıya maruz bırakmayın.
•
Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
•
Sadece 4 °C ila 40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin.
•
Yalnızca aletle birlikte verilen şarj cihazlarını
kullanarak şarj edin.
•
Aküleri atarken, Çevrenin korunması başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
İncelemeler ve tamiratlar
•
Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki
kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki
hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm
diğer koşulları kontrol edin.
•
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise
cihazı kullanmayın.
•
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini sağlayın.
Şarj cihazları
Şarj cihazınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
3
Uyarı! Şarj cihazı ünitesini kesinlikle normal bir
elektrik fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.
•
Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle birlikte
verilen aküyü şarj etmek için kullanın. Diğer aküler
patlayarak yaralanma veya hasara yol açabilir.
•
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle
şarj etmeye çalışmayın.
•
Kusurlu kabloları hemen değiştirtin.
•
Şarj cihazını suya maruz bırakmayın.
•
Şarj cihazını açmayın.
•
Şarj cihazını delmeyin.
El feneriniz, şarj sırasında iyi havalandırmalı bir alana
yerleştirilmelidir.
Tüm aküler, özellikle ısındıklarında, zamanla şarj
kaybedebilir. Sık kullanılmıyorsa, cihazı her iki ayda
bir, 24 saat şarjda bırakarak yeniden şarj edin.
LED göstergeler (3), şarj seviyesini gösterir.
•
Bir kırmızı LED cihazın yakın zamanda şarj
edilmesi gerektiğini belirtir.
•
İki kırmızı LED yüksek seviyeli bir şarjı belirtir.
•
Yeşil LED cihazın tam şarjlı olduğunu belirtir.
Şebeke şarj cihazıyla şarj etme (Şekil B)
•
El fenerinin kapalı olduğundan emin olun (tetik kilidi (5) kapalı konumda ve tetik 7) basılı değil).
Not: Akü ömrünü uzun süre korumak için 48 saatten
uzun şarj etmeyin.
•
Şarj adaptörü bağlantı ucunu (10) şarj girişine
(8) takın.
•
Şebeke şarj adaptörünü (11) şebeke elektrik
prizine takın.
•
Yeşil LED şarj göstergesi (3) yanana kadar şarj
edin (yaklaşık 24 saat).
Eğer fener uzun süre kullanılmayacaksa şarj cihazını
şebeke bağlantısından çıkartın ve serin, kuru bir
yerde saklayın.
Şarj cihazınızın üzerinde, aşağıdaki semboller
bulunmaktadır:
KULLANIMI
Şarj cihazanız çift yalıtımlıdır. Bu yüzden,
hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur.
•
Aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
El fenerinin kullanımı (Şekil C)
•
Tetik kilidini (5) açık konuma getirin.
•
Açma/kapama düğmesini (7) açık konumda
kilitlemek için, tetiğe (7) basın ve tetik kilidini
(5) itin.
•
El fenerini kapatmak için, tetiğe (7) basın ve tetik
kilidini (5) açık konuma getirin.
•
Açma/kapama düğmesini (7) bırakın.
Bu alet, yalnızca kapalı alanda kullanım
içindir.
130oC
ya da yeşil LED şarj göstergesi (3) yanana kadar
şarj edin.
Her kullanımdan sonra yeşil LED şarj göstergesi
(3) yanana kadar şarj edin.
Ortam sıcaklığının çok yüksek olması durumunda şarj cihazı otomatik olarak kapanır.
Sonuç olarak şarj cihazı çalışmayacaktır.
Şarj kaidesi, şebeke beslemesinden çıkartılmalı ve yetkili bir tamir servisinde tamir
ettirilmelidir.
El fenerini çalıştırmadan önce şarj adaptörü
bağlantı ucunu (10) şarj girişinden (8) çıkartın.
Işının ayarlanması (Şekil D)
El fenerinin çalışma süresini uzatmak için fener,
parlaklık ayar düğmesi (2) ile donatılmıştır.
•
Parlak ışını seçmek için parlaklık ayar düğmesini
(2) ileri, lambaya doğru itin.
•
Soluk ışını (uzun çalışma süresi) seçmek için
parlaklık ayar düğmesini (2) arkaya doğru itin.
Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte
atılmamalıdır.
ÖZELLİKLER
Dahili taşıma kordonunun kullanılması
•
Taşıma kordonu (4) el fenerini saklamak ya da
taşımak için kullanılabilir. Kordonu destekleyici
nesnenin etrafından güvenli bir şekilde tutmak
için, üzerindeki sürgüyü ayarlayın.
Bu cihaz, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya
tümünü içermektedir:
1. Tutma sapı
2. 2 konumlu parlaklık ayar düğmesi (parlak ışın ve
soluk ışın)
3. LED şarj göstergesi
4. Taşıma kordonu
5. Tetik kilidi
6. Tutma sapı
7. Açma/kapama tetik düğmesi
8. Şarj girişi
9. Quartz halojen ampul
10. Şarj adaptörü bağlantı ucu
11. Şebeke şarj adaptörü
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli
temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya
temizlik işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın
fişini çekin.
•
Cihazı zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.
Cihazı suya batırmayın.
El fenerinin şarj edilmesi (Şekiller A ve B)
Bu el feneri kısmen şarj edilmiş olarak gelir.
•
İlk kullanımdan önce el fenerini şebeke geriliminden şarj eden adaptörü (11) kullanarak 24 saat
4
Teknik veriler
Çevrenin korunması
BDSL301
Giriş voltajı
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
12
(maks.)
mA 300
300
Ağırlık
kg 1.0
1.5
Giriş akımı
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Çalışma süresi
(parlak ışın)
(düşük ışın)
dak. 24
Akü
Tür 6V 3 Ah SLA
Ampul
Tür 6V H3 35/25W
halojen
Işık yoğunluğu
18
25
12V 3 Ah SLA
12V H3 55/35W
halojen
Im 300
760
Vac 230
230
süresi
saat 18-24
18-24
Ağırlık
kg 0.2
Şarj cihazı
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya
yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından
toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Giriş
Yaklaşık şarj
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir
yetkili tamir servisine iade edin.
0.2
AT uygunluk beyanatı
BDSL301 TYPE 1, BDSL302 TYPE 1
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu teyit eder: Standartlar ve
Yönetmelikler. EN60598, 2006/95/EEC
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten Black & Decker yetkili tamir
servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle
ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden
ulaşabilirsiniz: www.2helpU.com
Aşağıda imzası bulunan, teknik dosyanın derlenmesinden ve Black & Decker adına bu bildirimi
yapmaktan sorumludur.
Black & Decker aküler defalarca şarj edilebilir. Hizmet ömürlerinin sonunda, aküleri
çevremize gerekli özeni göstererek atın.
•
•
•
dak. 17
Çalışma süresi
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin
tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
ihtiyacını azaltır.
•
•
BDSL302
Vdc 12
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
İngiltere
08-08-2008
Akü terminallerini kısa devre yapmayın.
Aküyü, patlamaya yol açabileceği için ateşe
atmayın.
Akünün ağır olduğunu unutmayın.
Aküyü sonuna kadar bitirip aletten çıkartın.
NiCd, NiMh, Lityum İyon ve Kurşun Asit (Pb)
aküler geri dönüşümlüdür. Evsel atıklarla birlikte
atılmamalıdırlar. Aküyü, terminallerin kısa devre
yapmayacağından emin olduğunuz, uygun bir
kaba yerleştirin. Aküyü, yetkili servisinize veya
bölgenizdeki geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı
hiç bir şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları
değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar
dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
5
•
•
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya
kaza sırasında zarar görmüşse;
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
6
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Balıkesir - Edremit
Özkan Bobinaj
Cennet Ayağı Mah. Demirbaş Sitesi A4-Bl. No.2/B
0266 374 20 29
12
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
13
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
14
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
15
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
16
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
0412 237 29 04
17
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No.4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
23
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
24
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
25
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
26
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318 Okmeydanı
0212 222 94 18
28
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
29
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 42
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00101798 - 12-05-2009
7
Telefon
8
E15469
www.2helpU.com
Sadece belirtilen yedek parçalar mevcuttur.
BDSL301 - BDSL302
29 - 08 - 08
©
TYP.
1
9
10
Download PDF

advertising