BDSL302 | Black&Decker BDSL302 SPOTLIGHT instruction manual

402011-46 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDSL301
BDSL302
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Lanterna dumneavoastră Black & Decker a fost
concepută pentru a furniza lumină pentru locuinţă sau
pentru utilizarea în timpul liber. Acest produs este destinat
exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de service.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Instrucţiuni specifice de siguranţă pentru lanterne
Următoarele simboluri de avertizare sunt inscripţionate
pe lanterna dumneavoastră:
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate
de baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, de baterii care prezintă
scurgeri de lichide, de vătămări corporale şi deteriorare
a materialelor.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual.
Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Avertisment! Nu atingeţi lentilele deoarece
acestea devin foarte fierbinţi în timpul
funcţionării şi rămân fierbinţi câteva minute
după ce lanterna a fost oprită.
Avertisment! Pericol de arsuri. Lentilele
fierbinţi pot cauza disptrugeri de proprietate
sau incendiu. Nu atingeţi sau acoperiţi lentilele.
♦
Utilizarea aparatului dumneavostră
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦
Aparatul nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
♦
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi udarea
aparatului.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
♦
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
şi a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
♦
După utilizare
♦
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
♦
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele
depozitate.
♦
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
♦
Aparatul trebuie să fie protejat de razele directe ale
soarelui, de căldură şi umezeală.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lăsaţi lanterna să se răcească complet înainte de
a fi depozitată sau încărcată.
Ţineţi materialele combustibile departe de lentilele
lanternei. Căldura foarte mare poate provoca
incendii.
Nu aşezaţi niciodată lanterna cu faţa în jos pe nicio
suprafaţă atunci când este în funcţiune sau se
răceşte.
Nu lăsaţi lanterna nesupravegheată. Ţineţi copiii şi
animalele departe de zona de lucru.
Verificaţi ca lentilele să nu fie deteriorate ca urmare
a impactului sau dacă aparatul este scăpat. Nu
utilizaţi aparatul fără lentile sau dacă acestea sunt
deteriorate.
Lentilele sunt confecţionate din sticlă. Acestea se
pot crăpa sau sparge ca urmare a unui impact. Dacă
lentilele sunt deteriorate, acestea trebuiesc înlocuite
cu piese originale de la producător. Purtaţi mănuşi
deoarece suprafeţele ascuţite pot provoca răniri.
Nu priviţi niciodată direct în fascicolul de lumină şi
nu o îndreptaţi spre ochii altei persoane.
Nu scufundaţi lanterna în apă.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40°C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 4°C şi 40°C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi
instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător“.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce
ar putea afecta utilizarea aparatului.
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
3
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită
tensiune. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de
alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
10. Mufă jack încărcător
11. Adaptorul încărcătorului
Încărcarea lanternei (fig. A şi B)
Această lanternă se livrează parţial încărcată.
♦
Încărcaţi lanterna înainte de prima utilizare cu
ajutorul adaptorului încărcătorului (11) pentru 24
de ore sau până când LED-ul verde indicator de
încărcare (3) se aprinde.
♦
Încărcaţi după fiecare utilizare până când LED-ul
verde indicator de încărcare (3) se aprinde.
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru
a încărca acumulatorul uneltei împreună cu care a fost
furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda, determinând
vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
LED-ul (3) indică nivelul de încărcare al acumulatorului
pe parcursul încărcării.
♦
Un LED roşu indică faptul că aparatul trebuie
încărcat.
♦
Două LED-uri roşii indică un nivel ridicat de încărcare
rămas.
♦
Luminile LED-ului verde indică faptul că aparatul
este încărcat complet.
Lanterna trebuie încărcată într-o zonă bine ventilată.
Încărcarea cu ajutorul încărcătorului (fig. B)
♦
Asiguraţi-vă că lanterna este oprită (butonul de
blocare al întrerupătorului (5) este pe poziţia oprit
şi întrerupătorul (7) nu este apăsat).
Notă: Pentru a asigura o durată de viaţă optimă
acumulatorului, nu-l încărcaţi mai mult de 48 de ore.
♦
Introduceţi mufa jack a încărcătorului (10) în priza
de încărcare (8).
♦
Introduceţi adaptorul încărcătorului (11) în priză.
♦
Încărcaţi până când luminile verzi ale LED-ului
indicator (3) se aprind (aproximativ 24 de ore).
Toţi acumulatorii se descarcă în timp, mai ales atunci când
sunt calzi. Reîncărcaţi aparatul la fiecare două luni câte
24 de ore dacă nu este folosit în mod frecvent.
Dacă aparatul nu va fi folosit pentru perioade lungi de
timp, deconectaţi încărcătorul şi depozitaţi-l într-un loc
răcoros şi uscat.
Următoarele simboluri sunt amplasate pe încărcătorul
dumneavostră:
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Utilizare
Citiţi cu atenţi întregul conţinut al acestui
manual.
♦
Acest aparat este destinat exclusiv uzului
casnic
130oC
Înainte de a utiliza lanterna scoateţi mufa jack
a încărcătorului (10) din priza de încărcare (8).
Utilizarea lanternei (fig. C)
♦
Mişcaţi butonul pentru blocarea întrerupătorului (5)
în poziţia deblocat.
♦
Pentru a bloca întrerupătorul (7) în poziţia pornit,
apăsaţi întrerupătorul (7) precum şi butonul de
blocare al întrerupătorului (5).
♦
Pentri a închide lanterna, apăsaţi întrerupătorul (7)
şi mutaţi butonul de blocare a întrerupătorului (5) în
poziţia deblocat.
♦
Eliberaţi întrerupătorul (7).
Încărcătorul se dezactivează în mod automat
dacă temperatura ambientală devine prea
ridicată. Prin urmare, încărcătorul va fi
nefuncţional. Suportul de încărcare trebuie
să fie deconectat de la reţeaua principală
de alimentare şi dus la un centru de service
autorizat pentru a fi reparat.
Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună
cu gunoiul menajer.
Butonul de setare a intensităţii înalte şi scăzute
a luminii (fig. D)
Pentru a prelungi durata de funcţionare a lanternei,
aceasta este prevăzută cu un buton de reglare
a intensităţii luminii (2).
♦
Împingeţi butonul (2) în faţă spre bec pentru a seta
lanterna pe fază mare.
♦
Împingeţi butonul (2) în spate pentru a seta lanterna
pe fază scurtă (durată de funcţionare prelungită).
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile
următoare:
1. Mâner de transport
2. Buton cu 2 poziţii pentru reglarea intensităţii luminii
(setare înaltă şi redusă)
3. LED indicator de încărcare
4. Curea de transport
5. Buton pentru blocarea întrerupătorului
6. Mâner de prindere
7. Întrerupător pornire/oprire
8. Priză de încărcare
9. Bec cuarţ halogen
Utilizarea curelei de transport incluse
♦
Cureaua de transport (4) poate fi folosită pentru
depozitarea sau transportul lanternei. Ajustaţi
ghidajul pe şnururi pentru a fixa cureaua în jurul
obiectului de susţinere.
4
Întreţinerea
♦
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea în mod regulat.
♦
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere sau curăţare a aparatului, deconectaţi-l.
♦
Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă
umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi. Nu scufundaţi aparatul în
apă.
Specificaţii tehnice
Tensiune de intrare
V c.c.
Curent de intrare (max) mA
Greutate
kg
Timpul de funcţionare
cu fază lungă
min
Timpul de funcţionare
cu fază scurtă
min
Acumulator
Tip
Bec
Tip
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, ţineţi cont de mediul înconjurător. Agenţii de
reparaţii Black & Decker vor primi uneltele vechi
Black & Decker şi se vor asigura că acestea sunt eliminate
în mod sigur, ţinând cont de mediul înconjurător.
Intensitatea luminii
BDSL302
12
300
1,5
17
18
24
6 V 3 Ah SLA
6 V H3 35/25 W
halogen
lm 300
25
12 V 3 Ah SLA
12 V H3 55/35 W
halogen
760
230
18 - 24
0,2
Declaraţia de conformitate
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de uz casnic
la centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
BDSL301 TIP 1, BDSL302 TIP 1
Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme
cu: Standardele şi legislaţia. EN60598, 2006/95/EEC
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
service autorizat contactând biroul local al Black & Decker
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
08-08-2008
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate
pentru colectarea şi reciclarea produselor
Black & Decker când acestea au ajuns la
sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dumneavoastră la orice
agent de service autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
♦
BDSL301
12
300
1,0
Încărcător
Intrare
V c.a. 230
Timp aprox. de încărcare h 18 - 24
Greutate
kg 0,2
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de materii prime
Acumulatorii Black & Decker pot fi reîncărcate
de mai multe ori. La sfârşitul duratei lor de viaţă
utilă, eliminaţi acumulatorii acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
♦
♦
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
unealtă.
Bateriile NiCd, NiMh, Li-ion şi plumb-acid (Pb)
sunt reciclabile. Aceştia nu trebuie să fie aruncaţi
împreună cu gunoiul menajer. Puneţi acumulatorul
într-un ambalaj adecvat pentru a vă asigura că
bornele nu pot fi scurtcircuitate. Duceţi-l la orice
agent de service autorizat sau la un centru local de
colectare
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona
Europeană de Comerţ Liber.
Nu scurtcircuitaţi bornele bateriei.
Nu aruncaţi bateria în foc deoarece acest lucru ar
putea cauza explozii.
Aveţi grijă deoarece acumulatorul este greu.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
5
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de service autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187418 - 05-09-2012
6
7
Download PDF

advertising