DW717 | DeWalt DW717 MITRE SAW instruction manual

‫‪DW717‬‬
‫‪DW717XPS‬‬
‫‪666444-94 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
5
6
7
8
‫‪DW717/DW717XPS‬‬
‫מסור זווית‬
‫ברכותינו!‬
‫‪DW717‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול(‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש(‬
‫‪) KpA‬תחום הסטייה של לחץ הקול(‬
‫‪) K WA‬תחום סטייה של עצמת הרעש(‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪ .(DEWALT‬שנים‬
‫רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים שח־‬
‫ברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר של‬
‫המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫ערכי רעידות כוללים )סך וקטורי תלת‪-‬צירי( נקבעו לפי תקן‬
‫‪:EN60745‬‬
‫עצמת רעידות נקובה ‪ah‬‬
‫מטר‪/‬שנייה‪2.0 2‬‬
‫‪= ah‬‬
‫מטר‪/‬שנייה‪1.5 2‬‬
‫תחום הסטייה ‪= K‬‬
‫‪DW717/DW717XPS‬‬
‫מתח‬
‫הספק כניסה‬
‫קוטר להב המסור‬
‫קוטר קדח הלהב‬
‫עובי גוף להב המסור‬
‫מהירות מרבית של המסור‬
‫כושר ניסור רוחבי מרבי ב‪90°-‬‬
‫כושר ניסור מרבי בזווית ‪45°‬‬
‫עומק ניסור מרבי ב‪90°-‬‬
‫עומק ניסור מרבי בהטיית מסור ב‪45°-‬‬
‫זווית ניסור מרבית )מצבים מרביים(‬
‫הטיית המסור )מצבי קצה מרביים(‬
‫זווית ניסור ‪0°‬‬
‫ הרוחב התוצאתי עם גובה‬‫מרבי של ‪ 89‬מ”מ‬
‫ הגובה התוצאתי עם רוחב‬‫מרבי של ‪ 320‬מ”מ‬
‫זווית ניסור לשמאל ‪45°‬‬
‫ הרוחב התוצאתי עם גובה‬‫מרבי של ‪ 89‬מ”מ‬
‫ הגובה התוצאתי עם רוחב‬‫מרבי של ‪ 226‬מ”מ‬
‫הטיית להב המסור לשמאל ‪45°‬‬
‫ הרוחב התוצאתי עם גובה‬‫מרבי של ‪ 58‬מ”מ‬
‫ הגובה התוצאתי עם רוחב‬‫מרבי של ‪ 320‬מ”מ‬
‫הטיית להב המסור לימין ‪45°‬‬
‫ הרוחב התוצאתי עם גובה‬‫מרבי של ‪ 30‬מ”מ‬
‫ הגובה התוצאתי עם רוחב‬‫מרבי של ‪ 320‬מ”מ‬
‫זווית ‪ ,31.62°‬הטיה ‪33.85°‬‬
‫ הגובה התוצאתי עם רוחב‬‫מרבי של ‪ 272‬מ”מ‬
‫זמן עצירה אוטומטית של הלהב‬
‫משקל‬
‫וולט‬
‫וט‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫סל”ד‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫שמאל‬
‫ימין‬
‫שמאל‬
‫ימין‬
‫‪230‬‬
‫‪1,675‬‬
‫‪250‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪320‬‬
‫‪226‬‬
‫‪88‬‬
‫‪56‬‬
‫‪60°‬‬
‫‪51°‬‬
‫‪48°‬‬
‫‪48°‬‬
‫מ”מ‬
‫‪302‬‬
‫מ”מ‬
‫‪76‬‬
‫מ”מ‬
‫‪213‬‬
‫מ”מ‬
‫‪76‬‬
‫מ”מ‬
‫‪302‬‬
‫מ”מ‬
‫‪50‬‬
‫מ”מ‬
‫‪302‬‬
‫מ”מ‬
‫‪22‬‬
‫)‪dB(A‬‬
‫)‪dB(A‬‬
‫)‪dB(A‬‬
‫)‪dB(A‬‬
‫‪92‬‬
‫‪105‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪4.2‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים הפועלים במתח ‪ 230V 10‬אמפר‪ ,‬ברשת‬
‫הגדרות‪ :‬הנחיות בטיחות‬
‫ההגדרות המפורטות להלן מתארות את רמות החומרה‬
‫של מילות האזהרה וסמלי האזהרה הבאים‪ .‬קרא את‬
‫חוברת ההוראות ושים לב לסמלים הבאים‪.‬‬
‫סכנה‪ :‬מציין מצב מסוכן שאם לא מונעים‬
‫אותו הוא יגרום לפגיעה גופנית חמורה‬
‫או למוות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מציין מצב שעלול להיות מסוכן‪ ,‬שאם‬
‫לא מונעים אותו הוא עלול לגרום לפגיעה‬
‫גופנית חמורה או למוות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬מציין מצב שעלול להיות מסוכן‪ ,‬שאם‬
‫לא מונעים אותו הוא עלול לגרום לפציעה‬
‫קלה או בינונית‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כשהגדרת מצב מסוכן זו מופיעה‬
‫ללא הסימול היא מציינת מצב שעלול להיות‬
‫מסוכן‪ ,‬שאם לא מונעים אותו הוא עלול לגרום‬
‫נזק לרכוש‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫מציין סכנת אש‪.‬‬
‫מ”מ‬
‫שניות‬
‫ק”ג‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW717/DW717XPS‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבו־‬
‫דה החשמליים המתוארים בנושא „נתונים‬
‫טכניים” תוכננו לעמידה בכל דרישות הת־‬
‫קנים הבאים‪) EC/98/37 :‬עד ‪ 28‬דצמבר‪,‬‬
‫‪) EC /2006/42 ;(2009‬מ‪ 29 -‬דצמבר‪,‬‬
‫‪EC; 2006/95/EC;/2004/108 ;(2009‬‬
‫‪EN 61029 -1:20 0 0 + A11:20 03 +‬‬
‫‪44‬‬
‫> ‪10.0‬‬
‫‪23‬‬
‫‪9‬‬
‫‪A12:2003; EN 61029-2-9:2002; EN‬‬
‫;‪55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2‬‬
‫‪.EN 61000-3-3‬‬
‫‪.5‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫החתום מטה אחראי לאיסוף החומר הטכני ולהצהרה זו‬
‫בשם חברת דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪Horst Grossmann‬‬
‫סגן נשיא להנדסה ופיתוח מוצר‬
‫‪,D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪01.03.08‬‬
‫‪.8‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪.9‬‬
‫אזהרה! בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים‬
‫חובה תמיד להקפיד על כל כללי הבטיחות‬
‫הבסיסיים שלהלן כדי להפחית את הסכנות של‬
‫התלקחות אש‪ ,‬התחשמלות ופגיעה גופנית‪.‬‬
‫לפני תחילת השימוש בכלי‪ ,‬קרא בעיון את כל ההוראות‬
‫וההנחיות המפורטות בחוברת זו; שמור את החוברת‬
‫כדי שתוכל לשוב ולעיין בה בעת הצורך‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫שמור חוברת זו לשימוש עתידי‪.‬‬
‫הוראות בטיחות כלליות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‪ .‬שולחן עבודה‬
‫או מקום עבודה שאינם מסודרים עלולים לגרום‬
‫לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‪ .‬אל‬
‫תחשוף את כלי העבודה לגשם‪ .‬אל תשתמש בכלי‬
‫בתנאי לחות גבוהה או רטיבות‪ .‬הקפד על תאורה‬
‫טובה של מקום העבודה )‪ 250‬עד ‪ 300‬לוקס(‪ .‬אל‬
‫תשתמש בכלי במקומות בהם הוא עלול לגרום‬
‫לשריפה או להתפוצצות‪ ,‬כמו למשל בקרבת נוזלים‬
‫וגזים דליקים‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‪ .‬מנע ככל האפשר מגע‬
‫גופני עם גופים או משטחים מאורקים )כמו למשל‬
‫צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של מערכת הסקה‪ ,‬תנו־‬
‫רים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו’(‪ .‬כאשר מפעילים את‬
‫הכלי בתנאים קשים )כמו למשל במקרה של לחות‬
‫גבוהה‪ ,‬במהלך פעולת עיבוד המייצרת כמות גדולה‬
‫של שבבי מתכת וכו’( ניתן לשפר את הבטיחות‬
‫החשמלית שלו על‪-‬ידי התקנת שנאי מבודד או‬
‫מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫הרחק אנשים אחרים‪ .‬אל תאפשר לאנשים אחרים‪,‬‬
‫במיוחד ילדים‪ ,‬שאינם קשורים ישירות בעבודה‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪10‬‬
‫לגעת בכלי או בכבל המאריך והרחק אותם מאזור‬
‫העבודה‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‪ .‬כשכלי העבודה‬
‫אינם בשימוש חובה לאחסן אותם במקום יבש ונעול‪,‬‬
‫הרחק מטווח ידם של ילדים‪.‬‬
‫אל תאמץ את הכלי‪ .‬הכלי יבצע את העבודה באופן‬
‫טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד‬
‫אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫השתמש בכלי המתאים לעבודה שיש לבצע‪.‬‬
‫אל תאמץ כלי עבודה קטנים כדי לבצע עבודות‬
‫המחייבות שימוש בכלי עבודה המתאימים לעומס‬
‫כבד‪ .‬אל תשתמש בכלי לביצוע עבודות שהוא אינו‬
‫מיועד להן; לדוגמה‪ ,‬אל תשתמש במסור דיסק כדי‬
‫לנסר ענפי עצים או בולי עץ‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי ביגוד‬
‫רפויים ואל תענוד תכשיטים מכיוון שהם עלולים‬
‫להיתפס בחלקים סובבים‪ .‬כשעובדים במקום‬
‫פתוח‪ ,‬מחוץ למבנה‪ ,‬מומלץ לנעול נעליים שאינן‬
‫מחליקות‪ .‬השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער‬
‫ארוך כדי להרחיק אותו מאזור העבודה‪.‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד במשקפי מגן‪.‬‬
‫השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק בכל‬
‫מקרה בו העבודה יוצרת אבק או גורמת להתעו־‬
‫פפות חלקיקים‪ .‬אם חלקיקים אלה עלולים להיות‬
‫חמים מאוד‪ ,‬לבש גם סינר עמיד בחום‪ .‬השתמש‬
‫תמיד במגני אוזניים‪ .‬חבוש תמיד קסדת בטיחות‪.‬‬
‫חבר ציוד לאיסוף אבק‪ .‬אם הכלי מצויד בחיבור‬
‫לאמצעים להוצאה ואיסוף של אבק‪ ,‬ודא שהם‬
‫מחוברים לכלי ושנעשה בהם שימוש יעיל‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט‬
‫למשוך בכבל כדי לנתק את הכלי מרשת החשמל‪.‬‬
‫הרחק את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן וממקומות‬
‫חדים‪ .‬אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות‬
‫הכבל שלו‪.‬‬
‫אבטח את החלק המעובד‪ .‬השתמש במלחציים או‬
‫במלחצת הידוק כדי לאבטח את הפריט המעובד‪.‬‬
‫במצב זה הפריט מאובטח טוב יותר ושתי הידיים‬
‫חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫אל תנסה להפעיל את הכלי מחוץ לטווח ההפעלה‬
‫הבטוח‪ .‬הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫טפל בכלים והקפד לבצע את התחזוקה שלהם‬
‫כהלכה‪ .‬שמור על כלי העיבוד חדים ונקיים כדי‬
‫להבטיח ביצועים טובים ובטוחים יותר‪ .‬בצע את‬
‫פעולות הסיכה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלים בבדיקה תקופתית ואם‬
‫התגלה בהם נזק כלשהו תקן אותם בתחנת שירות‬
‫מורשית‪ .‬הקפד על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות‬
‫והמתגים‪.‬‬
‫נתק את הכלים ממקור המתח‪ .‬נתק את הכלי‬
‫מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש‪ ,‬לפני ביצוע‬
‫טיפול בכלי וכן לפני החלפת אביזרים ייעודיים שלו‬
‫כגון להבים וכד’‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫•‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‪ .‬צור הרגל של‬
‫בדיקה לפני ההפעלה כדי לגלות אם כל מפתחות‬
‫הכוונון וכלים אחרים הוסרו מהכלי‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‪ .‬אל תישא את הכלי‬
‫כשהאצבע על מתג ההפעלה‪ .‬ודא שמתג ההפעלה‬
‫של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור הכלי‬
‫לרשת החשמל‪.‬‬
‫השתמש בכבלים מאריכים המיועדים לשימוש‬
‫חיצוני‪ ,‬מתחת לכיפת השמים‪ .‬בדוק בקפדנות‬
‫את הכבל המאריך לפני כל שימוש והחלף אותו אם‬
‫התגלה בו נזק‪ .‬כאשר מפעילים את הכלי במקום‬
‫שאינו מקורה‪ ,‬חובה תמיד להשתמש בכבלים‬
‫מאריכים המיועדים לשימוש תחת כיפת השמיים‬
‫ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫שמור על ערנות‪ .‬שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪.‬‬
‫פעל בהיגיון‪ .‬אל תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף‬
‫או נמצא תחת השפעת תרופות או אלכוהול‪.‬‬
‫בדוק לאיתור חלקים פגומים‪ .‬לפני השימוש בכלי‪,‬‬
‫בדוק אותו ואת כבל ההזנה שלו בקפדנות כדי‬
‫להבטיח שהוא יפעל כהלכה ויבצע את הפעולה‬
‫אותה הוא יועד לבצע‪ .‬בדוק את היישור ואת חופש‬
‫התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים‪ ,‬תקינות‬
‫התקנתם או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע על‬
‫הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬חובה לתקן או להחליף‬
‫בתחנת שירות מורשית מגן או כל חלק אחר שנגרם‬
‫לו נזק‪ ,‬אלא אם מצוין אחרת בחוברת ההוראות‬
‫של המוצר‪ .‬החלפת מתג פגום חייבת להתבצע רק‬
‫על‪-‬ידי סוכנות תיקון מורשית‪ .‬אל תשתמש בכלי אם‬
‫מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪.‬‬
‫אסור בהחלט לנסות לבצע תיקונים אלה בעצמך‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אזהרה! השימוש בציוד עזר או אביזר או ביצוע‬
‫פעולה כלשהי באמצעות כלי זה פרט לאלה‬
‫המומלצים בחוברת הוראות זו עלולים לגרום‬
‫לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫•‬
‫‪ .21‬דאג לתיקון הכלי על‪-‬ידי מי שהוסמך לכך‪ .‬כלי‬
‫חשמלי זה עומד בכל הדרישות של תקנות הבטי־‬
‫חות הישימות‪ .‬אם נדרש תיקון הוא חייב להתבצע‬
‫רק על‪-‬ידי מי שהוסמך לכך ויש להשתמש בחלפים‬
‫מקוריים בלבד; אי‪-‬ציות לאזהרה זו עלול לגרום‬
‫סכנה משמעותית למשתמש‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורי זווית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כלי זה מצויד בכבל הזנה מיוחד שאם נגרם לו נזק‪,‬‬
‫חובה להחליף אותו באמצעות היצרן או תחנת‬
‫שירות מורשית של היצרן‪.‬‬
‫אל תשתמש במסור לניסור חומרים שונים מאלה‬
‫שהומלצו על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי אם המגנים אינם מותקנים‬
‫במקומם‪ ,‬או אם המגנים אינם פועלים או אינם‬
‫מתוחזקים כהלכה‪.‬‬
‫ודא שהזרוע קבועה ומאובטחת בזמן ביצוע עבודת‬
‫ניסור עם להב מוטה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪11‬‬
‫ודא שהרצפה בקרבת הכלי מפולסת‪ ,‬נקייה ומסו־‬
‫דרת וסלק כל הצטברות של פסולת כגון שבבים‬
‫ושיירי ניסור אחרים‪.‬‬
‫השתמש בלהבי מסור מושחזים כהלכה‪ .‬הקפד‬
‫שלא לחרוג ממהירות הסיבוב המרבית הרשומה‬
‫על להב המסור‪.‬‬
‫ודא שכל כפתורי הנעילה וידיות ההידוק מהודקים‬
‫היטב לפני התחלת כל פעולה‪.‬‬
‫אסור לקרב את הידיים לאזור הניסור של המסור‬
‫כל זמן שהכלי מחובר למקור המתח‪.‬‬
‫אסור בהחלט לנסות לעצור במהירות את סיבוב‬
‫הכלי על‪-‬ידי הצמדת כלי כלשהו או חפץ אחר כנגד‬
‫להב המסור המסתובב; פעולה כזו עלולה לגרום‬
‫לתאונה חמורה‪.‬‬
‫לפני השימוש בציוד עזר כלשהו עיין בספר הוראות‬
‫ההפעלה‪ .‬שימוש לקוי בציוד עזר עלול לגרום‬
‫נזק‪.‬‬
‫השתמש בכלי אחיזה או השתמש בכפפות עבודה‬
‫בזמן טיפול בלהב מסור‪.‬‬
‫לפני השימוש‪ ,‬ודא שלהב המסור מותקן כהלכה‪.‬‬
‫ודא שלהב המסור מסתובב בכיוון הנכון‪.‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור בעלי קוטר גדול או קטן‬
‫מהמידה המומלצת‪ .‬לפירוט מידות להבי המסור‬
‫המתאימים לשימוש עיין בנתונים הטכניים‪ .‬הש־‬
‫תמש רק בלהבי מסור המפורטים בחוברת זו‪,‬‬
‫העומדים בתקן ‪.EN 847-1‬‬
‫שקול שימוש בלהבי מסור שתוכננו להפחתת‬
‫רעש‪.‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור מפלדת חיתוך מהירה‬
‫)‪.(HSS‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור סדוקים או פגומים‪.‬‬
‫אל תשתמש בדיסקי שחיקה כלשהם‪.‬‬
‫אסור להשתמש במסור ללא לוח חריץ הניסור‪.‬‬
‫הרם את המסור מחריץ הניסור שבחומר לפני‬
‫שחרור מתג ההפעלה‪.‬‬
‫אסור בהחלט לעצור את המניפה בכל דרך שהיא‬
‫כדי לרתק את ציר המנוע‪.‬‬
‫מגן להב המסור יתרומם באופן אוטומטי כאשר‬
‫מורידים את הזרוע; הוא יירד על הלהב כאשר מנוף‬
‫שחרור נעילת הראש )‪ (12‬נדחף‪.‬‬
‫אסור בהחלט להרים באופן ידני את מגן להב המ־‬
‫סור אלא אם המסור מנותק והלהב אינו מסתובב‪.‬‬
‫ניתן להרים את המגן באופן ידני כשמתקינים או‬
‫כשמסירים את להב המסור או לצורך ביקורת של‬
‫המסור‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר שחריצי האוורור של המנוע נקיים‬
‫וחופשיים משבבים‪.‬‬
‫החלף את לוח חריץ הניסור כאשר הוא התבלה‪.‬‬
‫נתק את הכלי ממקור המתח לפני ביצוע כל פעולת‬
‫תחזוקה או בזמן החלפת להב המסור‪.‬‬
‫אסור בהחלט לבצע עבודות תחזוקה או ניקוי כשה־‬
‫מסור עדיין פועל והראש אינו במצב המנוחה שלו‪.‬‬
‫במידת האפשר‪ ,‬מומלץ תמיד להתקין את המסור‬
‫באמצעות ברגים על שולחן העבודה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫אם אתה משתמש בסמן לייזר לסימון קו הניסור‪,‬‬
‫ודא שמקור האור הוא מסוג ‪ ,CLASS 2‬על‪-‬פי תקן‬
‫‪ .EN 60825-1‬אל תחליף את דיודת הלייזר בדיודה‬
‫מסוג שונה‪ .‬אם נגרם נזק לסמן הלייזר‪ ,‬תקן אותו‬
‫בתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בנורית ‪ LED‬לסימון קו הניסור‪,‬‬
‫ודא שנורית ה‪ LED-‬היא מסוג ‪ ,CLASS 2‬על‪-‬פי‬
‫תקן ‪ .EN 60825-1‬אל תחליף את נורית ה‪LED-‬‬
‫בנורית מסוג שונה‪ .‬אם נגרם נזק לנורית ה‪,LED-‬‬
‫תקן אותה בתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫בחלק הקדמי של המגן קיימים חריצים המאפשרים‬
‫ראות בזמן הניסור‪ .‬למרות שהחריצים מפחיתים‬
‫באופן משמעותי מאוד את התעופפות השבבים‬
‫לכיוון הפנים‪ ,‬הם עדיין פתחים במגן ולכן חובה‬
‫להשתמש תמיד במשקפי מגן כאשר מנסרים‬
‫ומביטים דרך החריצים‪.‬‬
‫בזמן ניסור עץ‪ ,‬חבר את הכלי להתקן לאיסוף‬
‫אבק‪ .‬עליך להתחשב תמיד בגורמים המשפיעים‬
‫על החשיפה לאבק כמו למשל‪:‬‬
‫ סוג החומר המעובד )סיבית יוצרת למשל כמות‬‫גדולה יותר של אבק בהשוואה לעץ(;‬
‫ השחזת להב המסור;‬‫ כוונון נכון של להב המסור;‬‫ ודא שמערכת הפינוי המקומית וכן כל הכי־‬‫סויים‪ ,‬חוצצים ומגלשים מכווננים כהלכה‪.‬‬
‫הגורמים הבאים משפיעים על החשיפה לרעש‪:‬‬
‫ השתמש בלהבי מסור שתוכננו להפחתת רעש‬‫הניסור;‬
‫השתמש רק בלהבי מסור מושחזים כהלכה‪.‬‬
‫יש לבצע את תחזוקת המסור במועדים הדרושים‪,‬‬
‫באופן מחזורי;‬
‫דווח על כל תקלה שהתגלתה במסור‪ ,‬כולל במגנים‬
‫או בלהב המסור‪ ,‬מיד עם גילויה;‬
‫ספק תאורה כללית או מקומית מספקת;‬
‫ודא שהמפעיל מאומן כהלכה באופן השימוש‪ ,‬כוונון‬
‫והפעלת המסור;‬
‫כשהמסור מצויד בסמן לייזר‪ ,‬אל תשנה אותו לסוג‬
‫לייזר אחר‪ .‬תיקונים חייבים להתבצע רק על‪-‬ידי יצרן‬
‫סמן הלייזר או נציג מורשה שלו‪.‬‬
‫סיכוני בריאות שונים הנגרמים כתוצאה מש־‬
‫איפת אבק הנוצר בזמן ניסור של עץ ובמיוחד‬
‫אלון‪ ,‬אשור וכן ‪.MDF‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מסור זווית מורכב‬
‫‪ 1‬מפתח ללהב המסור‬
‫‪ 1‬להב המסור‬
‫‪ 1‬שקית איסוף אבק‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫תיאור )ציורים ‪(A1 - A7‬‬
‫אזהרה‪ :‬אסור בהחלט לבצע כל שינוי בכלי‬
‫החשמלי או בכל חלק שלו‪ .‬נזק או פגיעה‬
‫גופנית עלולים להיגרם‪.‬‬
‫סיכונים נוספים‬
‫הסיכונים המפורטים להלן נובעים מעצם השימוש‬
‫במסורים‪:‬‬
‫ פציעות הנגרמות כתוצאה מנגיעה בחלקים‬‫סובבים‬
‫למרות היישום של תקנות הבטיחות הישימות והשימוש‬
‫בהתקנים ובציוד בטיחות‪ ,‬לא ניתן למנוע לחלוטין סיכו־‬
‫נים מסוימים‪ .‬סיכונים אלה כוללים‪:‬‬
‫ פגיעה בשמיעה‪.‬‬‫ סכנת תאונות שעלולות להיגרם כתוצאה‬‫מהחלקים הלא מכוסים של הלהב הסובב‪.‬‬
‫ סכנת פציעה בזמן החלפת להב המסור‪.‬‬‫ סכנת צביטה ומעיכת האצבעות בזמן פתיחת‬‫המגנים‪.‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫מגן תחתון ניתן להזזה של להב המסור‬
‫גדר‪ ,‬בצד שמאל‬
‫ידית ניסור זוויתי‬
‫תפס קביעת זווית הניסור‬
‫צינור אבק )אינו מוצג(‬
‫לוח שנתות לניסור זוויתי‬
‫גדר‪ ,‬בצד ימין‬
‫לוח חריץ ניסור‬
‫ידית נשיאה‬
‫ידית הפעלה‬
‫ידית לשחרור נעילת ראש המסור‬
‫נועל כוש‬
‫מד זווית ההטיה‬
‫כפתור נעילת מסילה‬
‫עצר חירוץ‬
‫‪A2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫עצר מחליק‬
‫מגן עליון קבוע של הלהב‬
‫תפס‪/‬ידית הטיית המסור‬
‫ידית נעילת הטיית המסור‬
‫פין נעילת ראש המסור‬
‫מפתח‬
‫שיקוע למאחז יד‬
‫קדחי התקנה על שולחן‬
‫‪A3‬‬
‫‪ 26‬שקית איסוף אבק‬
‫‪12‬‬
‫אביזרים אופציונאליים‬
‫הרכבה‬
‫‪A4‬‬
‫‪ 27‬מאריך לתמיכת העבודה‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין את סכנת הפציעה‪,‬‬
‫הפסק את פעולת היחידה ונתק אותה‬
‫ממקור המתח לפני הזזת המסור‪ ,‬הסרה או‬
‫התקנת אביזרים‪ ,‬וכן לפני כוונונים למעט כפי‬
‫שמפורט בהוראות לכוונון הלייזר‪.‬‬
‫‪A5‬‬
‫‪ 28‬מערכת תאורת עבודה ‪LED‬‬
‫‪A6‬‬
‫‪ 29‬מהדק להידוק החלק המנוסר‬
‫הוצאה מהאריזה )ציורים ‪(A1, B‬‬
‫• הוצא בזהירות את המסור מחומרי האריזה באמ־‬
‫צעות ידית הנשיאה )‪.(10‬‬
‫• שחרר את כפתור נעילת המסילה )‪ ,(16‬ודחוף את‬
‫ראש המסור לאחור כדי לנעול אותו במצב האחורי‪.‬‬
‫• לחץ כלפי מטה על ידית ההפעלה )‪ (11‬ושלוף את‬
‫פין הנעילה )‪ ,(22‬כפי שמוצג בציור‪.‬‬
‫• שחרר בעדינות את הכוח המופעל כלפי מטה והנח‬
‫לזרוע להתרומם עד לגובה המרבי‪.‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪ 30‬סמן לייזר‬
‫ייעוד‬
‫המסור שלך‪ ,‬דגם ‪ ,DW717‬מתוצרת דה‪-‬וולט תוכנן‬
‫למטרות ניסור מקצועי של עץ‪ ,‬מוצרי עץ‪ ,‬אלומיניום ופ־‬
‫לסטיק‪ .‬הוא יבצע פעולות ניסור שונות כגון ניסור לרוחב‪,‬‬
‫ניסור בהטיה וניסור זוויתי באופן מדויק ובטוח‪.‬‬
‫התקנה על שולחן עבודה )ציור ‪(C‬‬
‫• חורים )‪ (25‬בכל ארבע הרגליים מאפשרים את‬
‫התקנת המסור על שולחן העבודה‪ .‬קיימים שני‬
‫גדלים של חורים‪ ,‬המתאימים לברגים במידות‬
‫שונות‪ .‬בחר באחד מהחורים; אין צורך להשתמש‬
‫בשניהם‪ .‬הדק היטב את המסור למקומו כדי למנוע‬
‫כל אפשרות של תזוזה‪ .‬כדי לשפר את ניידות הכלי‪,‬‬
‫ניתן להתקין אותו על לוח עץ לבוד בעובי ‪ 12.5‬מ”מ‬
‫לפחות‪ ,‬אותו ניתן להדק אל משטח העבודה וכן‬
‫להעביר אותו למקומות עבודה אחרים‪.‬‬
‫• כאשר אתה מתקין את המסור על לוח של עץ לבוד‪,‬‬
‫חובה להקפיד שבורגי ההתקנה לא יבלטו מהחלק‬
‫התחתון של לוח העץ‪ .‬כל שטח הפנים של לוח‬
‫העץ הלבוד חייב לבוא במגע עם משטח העבודה‬
‫עליו מתקינים את המסור‪ .‬בעת התקנת המסור אל‬
‫משטח עבודה כלשהו‪ ,‬התקן את חבקי ההידוק רק‬
‫על זיזי ההידוק המיועדים לכך‪ ,‬במקום בו ממוקמים‬
‫החורים של בורגי ההתקנה‪ .‬הידוק בכל מקום אחר‬
‫יפריע לפעולה התקינה של המסור‪.‬‬
‫• כדי למנוע עיוות ואי‪-‬דיוקים‪ ,‬ודא שמשטח ההתקנה‬
‫ישר לחלוטין ואינו מעוות או לא אחיד‪ .‬אם המסור‬
‫מתנדנד על משטח ההתקנה‪ ,‬הכנס לוחיות כוונון‬
‫מתחת לרגל הגבוהה‪ ,‬עד שהמסור עומד יציב על‬
‫משטח ההתקנה‪.‬‬
‫מסור הזווית דגם ‪ DW717‬הוא כלי חשמלי מקצועי‪.‬‬
‫אסור בהחלטלאפשר לילדים לבוא במגע עם הכלי‪.‬‬
‫נדרש פיקוח כאשר כלי זה מופעל על‪-‬ידי מפעילים‬
‫בלתי‪-‬מנוסים‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫הכלי שלך מבודד בבידוד כפול על‪-‬פי תקן ‪EN‬‬
‫‪ ;61029‬לכן אין צורך במוליך ארקה‪.‬‬
‫במקרה של צורך בהחלפת כבל ההזנה‪ ,‬הכלי חייב‬
‫להיות מתוקן בתחנת שירות מורשית או על‪-‬ידי חש־‬
‫מלאי מוסמך‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪.‬‬
‫שטח החתך המזערי של המוליך הוא ‪ 1.5‬ממ”ר‪ .‬כאשר‬
‫משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה תמיד‬
‫לפרוס את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫התקנת להב המסור )ציורים ‪(D1 - D5‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין את סכנת הפציעה‪,‬‬
‫הפסק את פעולת היחידה ונתק אותה ממקור‬
‫המתח לפני הזזת המסור‪ ,‬הסרה או התקנת‬
‫אביזרים‪ ,‬וכן לפני כוונונים למעט כפי שמפורט‬
‫בהוראות לכוונון הלייזר‪.‬‬
‫אסור בהחלט ללחוץ על כפתור נעילת הכוש‬
‫בזמן שלהב המסור מסתובב‪.‬‬
‫אל תנסר באמצעות מסור זווית זה מתכת‬
‫ברזלית )המכילה ברזל או פלדה( או חומרי‬
‫בניין או אזבסט‪.‬‬
‫מפלי מתח‬
‫זרמי פרץ גורמים למפלי מתח רגעיים‪ .‬בתנאי הזנת מתח‬
‫גרועים‪ ,‬ציוד חשמלי אחר עלול להיות מושפע‪.‬‬
‫אם עכבת )אימפדנס( המערכת של רשת ההזנה נמוכה‬
‫מ‪ 0.25-‬אוהם‪ ,‬קרוב לוודאי שלא תיגרמנה הפרעות‬
‫כלשהן‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לחץ על ידית שחרור נעילת הראש )‪ (12‬כדי לשחרר‬
‫את המגן התחתון )‪ ,(2‬ולאחר מכן הרם את המגן‬
‫התחתון עד לסוף מהלכו‪.‬‬
‫השתמש בראש טורקס )‪ (Torx) (33‬המותקן בקצה‬
‫ידית מפתח להב המסור שסופק )‪ ,(23‬הרפה את‬
‫הידוק בורג תושבת המגן )‪ (34‬במידה שתאפשר‬
‫להעביר את יחידת הפינה הזוויתית )‪ (35‬בין ראש‬
‫הבורג לבין המגן‪ .‬פעולה זו תאפשר להרים את‬
‫תושבת המגן )‪ (36‬במידה מספקת שתאפשר גישה‬
‫אל בורג נעילת להב המסור )‪.(37‬‬
‫כשהמגן התחתון מוחזק במצב המוגבה באמצעות‬
‫בורג תושבת המגן )‪ (34‬לחץ ביד אחת על כפתור‬
‫נעילת הכוש )‪ (14‬ובמצב זה הפעל ביד השנייה את‬
‫מפתח להב המסור )‪ (23‬שסופק כדי להרפות את‬
‫ההידוק של בורג נעילת להב המסור בעל התבריג‬
‫השמאלי )‪ ,(37‬על‪-‬ידי סיבובו בכיוון השעון‪.‬‬
‫כוונון‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין את סכנת הפציעה‪,‬‬
‫הפסק את פעולת היחידה ונתק אותה ממקור‬
‫המתח לפני הזזת המסור‪ ,‬הסרה או התקנת‬
‫אביזרים‪ ,‬וכן לפני כוונונים למעט כפי שמפורט‬
‫בהוראות לכוונון הלייזר‪.‬‬
‫המסור שלך כוונן באופן מדויק במפעל‪ .‬אם יש צורך‬
‫לבצע כוונון מחדש כתוצאה מהמשלוח או הטיפול במסור‪,‬‬
‫בצע את הפעולות המפורטות להלן כדי לכוונן את המסור‪.‬‬
‫לאחר הביצוע‪ ,‬כל הכוונונים חייבים להישאר מדויקים‪.‬‬
‫בדיקה וכוונון הלהב אל הגדר )ציורים ‪(E1 - E4‬‬
‫• הרפה את הידוק ידית כוונון הזווית )‪ (4‬ולחץ על‬
‫תפס הזווית )‪ (5‬כדי לשחרר את זרוע זווית החיתוך‬
‫)‪.(42‬‬
‫• סובב את זרוע הזווית עד שהתפס משתלב במצב‬
‫של זווית ניסור ‪ .0°‬אל תהדק את הידית‪.‬‬
‫• משוך את הראש כלפי מטה עד שהלהב מתחיל‬
‫להיכנס אל חריץ הניסור )‪.(43‬‬
‫• הנח זוויתן )‪ (44‬כנגד הצד השמאלי של הגדר )‪(3‬‬
‫ולהב המסור )‪) (39‬ציור ‪.(E3‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להשתמש בנועל הכוש‪ ,‬לחץ על‬
‫הכפתור כפי שמוצג וסובב ידנית את הכוש עד‬
‫שתרגיש את השתלבות הנעילה‪ .‬המשך לה־‬
‫חזיק את כפתור הנעילה לחוץ על‪-‬מנת למנוע‬
‫אפשרות סיבוב של הכוש‪) .‬ציור ‪(D4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסר את בורג נעילת הלהב )‪ (37‬ואת קולר ההידוק‬
‫החיצוני )‪.(38‬‬
‫התקן את להב המסור )‪ (39‬על מתאם הלהב )‪(40‬‬
‫היושב ישירות כנגד קולר ההידוק הפנימי )‪ ,(41‬תוך‬
‫הקפדה שהשיניים בחלק התחתון של להב המסור‬
‫פונות לכיוון החלק האחורי של המסור )מהמפעיל‬
‫והלאה(‪.‬‬
‫התקן את קולר ההידוק החיצוני )‪.(38‬‬
‫הדק את בורג נעילת הלהב )‪ (37‬על‪-‬ידי סיבוב‬
‫נגד מגמת השעון תוך החזקת נועל הכוש משולב‬
‫באמצעות היד השנייה‪.‬‬
‫הורד את תושבת המגן )‪ (36‬כלפי מטה עד שיחידת‬
‫הפינה הזוויתית )‪ (35‬נמצאת מתחת לראש בורג‬
‫תושבת המגן )‪.(34‬‬
‫הדק את בורג תושבת המגן‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תיגע עם שיני המסור בזוויתן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫הרפה את הידוק הברגים )‪ (45‬והזז את מכלל‬
‫זרוע לוח השנתות‪/‬זווית החיתוך שמאלה או ימינה‬
‫עד שהלהב בזווית של ‪ 90°‬לגדר‪ ,‬כפי שנמדד‬
‫באמצעות הזוויתן‪.‬‬
‫הדק את הברגים )‪ .(45‬בשלב זה יש להתעלם‬
‫מקריאת סמן הזווית‪.‬‬
‫כוונון סמן הזווית )ציורים ‪ E1, E2‬ו‪(F-‬‬
‫• הרפה את הידוק ידית כוונון הזווית )‪ (4‬ולחץ על‬
‫תפס הזווית )‪ (5‬כדי לשחרר את זרוע זווית החיתוך‬
‫)‪.(42‬‬
‫• הזז את זרוע הזווית כדי לקבוע את סמן הזווית‬
‫)‪ (46‬מול מצב האפס‪ ,‬כפי שמוצג בציור ‪.F‬‬
‫• כשידית קביעת הזווית משוחררת‪ ,‬הנח לתפס‬
‫קביעת הזווית להשתלב למקומו כאשר אתה מסובב‬
‫את זרוע הזווית מעבר למצב אפס‪.‬‬
‫• שים לב לסמן )‪ (46‬ולמד הזווית )‪ .(7‬אם הסמן אינו‬
‫מראה בדיוק אפס‪ ,‬הרפה את הידוק בורג )‪ ,(47‬הזז‬
‫את הסמן כך שיראה ‪ 0°‬והדק שוב את הבורג‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אסור בהחלט ללחוץ על נועל הכוש‬
‫בזמן שלהב המסור מסתובב‪ .‬הקפד להחזיק‬
‫את תושבת המגן במצב מטה והדק היטב‬
‫את בורג תושבת המגן אחרי התקנת להב‬
‫המסור‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬לפני הפעלת המסור‪ ,‬חובה להחזיר‬
‫את תושבת המגן למצבה המקורי ולהדק‬
‫את הבורג‪.‬‬
‫אי‪-‬ביצוע פעולות אלה עלול לאפשר למגן לגעת‬
‫בלהב המסור המסתובב ולגרום לנזק למסור‬
‫ופגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫כוונון נועל הזווית‪/‬מוט המגרעת )ציורים ‪(A1, G‬‬
‫אם ניתן להזיז את בסיס המסור כאשר ידית קביעת‬
‫הזווית )‪ (4‬נעולה‪ ,‬יש צורך לכוונן את נועל הזווית‪/‬מוט‬
‫המגרעת )‪.(48‬‬
‫• שחרר את ידית קביעת זווית הניסור )‪.(4‬‬
‫• הרפה את הידוק אום הנעילה )‪ (61‬על מוט נעילת‬
‫הזווית‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בדיקה וכוונון של זווית ההטיה )ציורים ‪H1, I1, I2,‬‬
‫‪ J1‬ו‪(J2-‬‬
‫הדק היטב את נועל הזווית‪/‬מוט המגרעת )‪(48‬‬
‫באמצעות מברג‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הרפה את המוט סיבוב‬
‫אחד‪.‬‬
‫ודא שהשולחן אינו זז כשהידית )‪ (4‬נעולה בזווית‬
‫כלשהי )לא זווית שנקבעה מראש(‪.‬‬
‫הדק את אום הנעילה )‪.(61‬‬
‫בדיקה וכוונון של זווית ההטיה לשמאל‬
‫• הרפה את כפתור ההידוק של הגדר השמאלית‬
‫)‪ (52‬והחלק את החלק העליון של הגדר השמאלית‬
‫לשמאל‪ ,‬עד לסוף מהלכו‪.‬‬
‫• הרפה את ידית הידוק זווית ההטיה )‪ (21‬והרם את‬
‫תפס ההטיה )‪ (20‬כדי לשחרר את זרוע המסור‪.‬‬
‫• הזז את זרוע המסור לשמאל עד שהתפס משתלב‬
‫וממקם אותה בזווית הטיה של ‪ .45°‬אל תהדק את‬
‫הידית‪.‬‬
‫• בדוק שסמן ההטיה )‪ (50‬מראה ‪ 45°‬על סקלת‬
‫ההטיה )‪) (15‬ציור ‪.(J1‬‬
‫• אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫• הרפה את הידוק האום )‪ (55‬וסובב את בורג העצר‬
‫)‪ (56‬פנימה או החוצה כנדרש עד שהסמן )‪(50‬‬
‫מראה ‪ .45°‬הדק שוב את האום )‪.(55‬‬
‫• כדי להשיג הטיה של ‪ ,48°‬סובב את הבורג שעל‬
‫עצר מצב הזווית החוצה כדי לאפשר לזרוע המסור‬
‫לזוז כנדרש‪.‬‬
‫בדיקה וכוונון הלהב אל השולחן )ציורים ‪(H1 - H4‬‬
‫• הרפה את ידית הידוק זווית ההטיה )‪ (21‬והרם את‬
‫תפס ההטיה )‪ (20‬כדי לשחרר את זרוע המסור‪.‬‬
‫• הזז את זרוע המסור עד שהתפס משתלב במצב‬
‫של זווית הטיה ‪ .0°‬אל תהדק את הידית‪.‬‬
‫• משוך את הראש כלפי מטה עד שהלהב מתחיל‬
‫להיכנס אל חריץ הניסור )‪.(43‬‬
‫• הנח זוויתן )‪ (44‬על השולחן והצמד אותו אל הלהב‬
‫)‪) (39‬ציור ‪.(H2‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תיגע עם שיני המסור בזוויתן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫הרפה את הידוק האומים )‪ (55 ,49‬והזז את מכלל‬
‫זרוע המסור שמאלה או ימינה עד שהלהב בזווית‬
‫של ‪ 90°‬לשולחן‪ ,‬כפי שנמדד באמצעות הזוויתן‪.‬‬
‫הדק את האום )‪ .(49‬לאחר השלמת כוונון הזווית‬
‫בין הלהב לבין השולחן יש לכוונן את זווית ההטיה‬
‫של הלהב‪.‬‬
‫כוונן את זוויות ההטיה לשמאל ולימין‪.‬‬
‫אם סמן הזווית )‪ (50‬אינו מראה אפס על מד זווית‬
‫הטיית הלהב )‪ ,(15‬הרפה את הידוק הבורג )‪(51‬‬
‫המהדק את הסמן והזז את הסמן כנדרש‪.‬‬
‫בדיקה וכוונון של זווית ההטיה לימין‬
‫• הרפה את כפתור ההידוק של הגדר הימנית )‪(53‬‬
‫והחלק את החלק העליון של הגדר הימנית לשמאל‪,‬‬
‫עד לסוף מהלכו‪.‬‬
‫• הרפה את ידית הידוק זווית ההטיה )‪ (21‬והרם את‬
‫תפס ההטיה )‪ (20‬כדי לשחרר את זרוע המסור‪.‬‬
‫• הזז את זרוע המסור לימין עד שהתפס משתלב‬
‫וממקם אותה בזווית הטיה ‪ .45°‬אל תהדק את‬
‫הידית‪.‬‬
‫• בדוק שסמן ההטיה )‪ (50‬מראה ‪ 45°‬על סקלת‬
‫ההטיה )‪) (15‬ציור ‪.(J2‬‬
‫• אם יש צורך בכוונון‪ ,‬המשך בפעולות שתוארו‬
‫בהוראות הכוונון של ההטיה לשמאל‪.‬‬
‫כוונון הגדר )ציורים ‪ I1‬ו‪(I2-‬‬
‫ניתן לכוונן את החלק העליון של הגדר כדי ליצור מרווח‬
‫ולאפשר הטיה של להב המסור עד ‪ 48°‬מלאות לימין‬
‫או לשמאל‪.‬‬
‫לכוונון הגדר השמאלית )‪:(3‬‬
‫• הרפה את הידוק כפתור הפלסטיק )‪ (52‬והחלק את‬
‫הגדר לשמאל‪.‬‬
‫• בצע מעבר ניסיון‪ ,‬כשהמסור כבוי‪ ,‬כדי לבדוק את‬
‫המרווח‪ .‬כוונן את הגדר כך שתהיה קרובה ככל‬
‫האפשר אל להב המסור כדי לספק תמיכה מרבית‬
‫לחלק המנוסר‪ ,‬ללא הפרעה לתנועה מעלה ומטה‬
‫של הזרוע‪.‬‬
‫• הדק היטב את הכפתור‪ .‬לכוונון הגדר הימנית‬
‫)‪:(8‬‬
‫• הרפה את הידוק כפתור הפלסטיק )‪ (53‬והחלק את‬
‫הגדר לימין‪.‬‬
‫• המשך בפעולות כפי שבוצעו לכוונון הגדר השמא־‬
‫לית‪.‬‬
‫כוונון מערכת הידוק ההטיה )ציור ‪(K‬‬
‫אם ניתן להזיז את זרוע המסור כשידית נעילת הה־‬
‫טיה )‪ (21‬נעולה‪ ,‬יש צורך לכוונן את מערכת הידוק‬
‫ההטיה‪.‬‬
‫• הסר את הבורג )‪ (56‬המחזיק את הידית‪.‬‬
‫• הרם את הידית וסובב אותה ‪ 1/8‬סיבוב נגד מגמת‬
‫השעון‪ .‬התקן את הבורג‪.‬‬
‫• בדוק שזרוע המסור אינה זזה כשידית הידוק הה־‬
‫טיה )‪ (21‬נעולה בזווית ביניים כלשהי )לא במצבים‬
‫הקבועים מראש(‪.‬‬
‫כוונון מוביל המסילה )ציור ‪(K‬‬
‫• בדוק באופן סדיר את גודל מרווח המסילות‪.‬‬
‫• כדי להקטין את המרווח‪ ,‬סובב בהדרגה את בורג‬
‫הקיבוע )‪ (57‬במגמת השעון תוך החלקת ראש‬
‫המסור לפנים ולאחור‪ .‬כוונן את המרווח כך שיהיה‬
‫קטן ככל האפשר מבלי לגרום לכל התנגדות להח־‬
‫לקה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬החריצים המובילים )‪ (54‬עלולים להי־‬
‫סתם בנסורת‪ .‬השתמש במקל או בלחץ אוויר‬
‫נמוך כדי לנקות את החריצים המובילים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫בקרת זווית הניסור )ציור ‪(E1‬‬
‫ידית כוונון הזווית )‪ (4‬ותפס הזווית )‪ (5‬מאפשרים‬
‫למסור לנסר בזווית של ‪ 60‬מעלות לשמאל ו‪50-‬‬
‫מעלות לימין‪.‬‬
‫כדי לכוון את זווית הניסור של המסור‪:‬‬
‫• הרפה את הידוק ידית כוונון הזווית )‪ (4‬ולחץ על‬
‫תפס הזווית )‪ (5‬כדי לקבוע את זווית הניסור הרצויה‬
‫על מד זווית הניסור‪.‬‬
‫• לחץ כלפי מטה על ידית קביעת הזווית )‪ (4‬כדי‬
‫לנעול את שולחן המסור למקומו‪.‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫אזהרה‪ :‬הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫לפני ההפעלה‪:‬‬
‫• התקן את להב המסור המתאים‪ .‬אל תשתמש בלה־‬
‫בי מסור בלויים מדי‪ .‬אסור להשתמש בלהבי מסור‬
‫שמיועדים למהירויות נמוכות ממהירות הסיבוב‬
‫המרבית של המסור‪.‬‬
‫• אל תנסה לנסר חלקים קטנים מאוד‪.‬‬
‫• הנח ללהב המסור לבצע את הניסור באופן חופשי‪.‬‬
‫אל תפעיל כוח‪ .‬הנח למנוע להגיע למלוא מהירותו‬
‫לפני תחילת הניסור‪.‬‬
‫• ודא שכל כפתורי הנעילה וידיות ההידוק מהודקים‬
‫היטב‪.‬‬
‫• אבטח היטב את החלק שיש לנסר‪.‬‬
‫• למרות שמסור זה ינסר עץ וגם חומרים אל‪-‬ברזליים‬
‫רבים‪ ,‬הוראות הפעלה אלה מתייחסות לניסור עץ‬
‫בלבד‪.‬‬
‫• ההנחיות הבאות ישימות גם לחומרים אחרים‪ .‬אסור‬
‫לנסר באמצעות מסור זה חומרים ברזליים )ברזל‬
‫ופלדה(‪ ,‬אזבסט או חומרי בנייה אחרים!‬
‫• אסור להשתמש במסור ללא לוח חריץ הניסור‪ .‬אל‬
‫תפעיל את המסור אם חריץ הניסור רחב יותר מ‪10-‬‬
‫מ”מ‪.‬‬
‫בקרת הטיית המסור )ציורים ‪(H1, J1‬‬
‫ידיות כוונון הזווית )‪ (20‬וידית תפס הזווית )‪ (21‬מאפש־‬
‫רים למסור לנסר בזווית של ‪ 48‬מעלות לשמאל ולימין‪.‬‬
‫המסור שלך מצויד בשתי ידיות לכוונון הזווית )‪,(20‬‬
‫אחת בכל צד של בית התמיכה האחורי‪ .‬יש צורך בידית‬
‫אחת בלבד כדי לשנות את זווית ההטיה לשני הכיוונים‪.‬‬
‫ידית הידוק הזווית )‪ (21‬מותקנת על החלק העליון של‬
‫בית התמיכה האחורי‪.‬‬
‫כדי לכוון את זווית ההטיה של המסור‪:‬‬
‫• הרפה את ההידוק של ידית הידוק הטיית הלהב‬
‫)‪ .(21‬הרם את אחת מהידיות לזווית של ‪ 45º‬בערך‬
‫וקבע את זווית ההטיה הרצויה על מד זווית ההטיה‬
‫)‪ .(15‬שני מדי זווית מותקנים לנוחות המפעיל‪.‬‬
‫• נעל את ידית הידוק זווית הטיית המסור )‪ (21‬כדי‬
‫לקבוע את הזווית הדרושה‪ .‬ניתן להרים את ידיות‬
‫נעילת הזווית )‪ (20‬למצב אנכי כדי לעקוף את זוויות‬
‫העצירה הקבועות של המסור‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(L‬‬
‫קדח מיוחד )‪ (58‬מותקן במתג ההפעלה‪/‬הפסקה )‪(1‬‬
‫ומאפשר התקנת מנעול כדי לנעול את הכלי‪.‬‬
‫• להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫)‪.(1‬‬
‫• להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה מהמתג‪.‬‬
‫עצר החלקה )ציור ‪(U‬‬
‫בקרת עצר ההחלקה )‪ (18‬ממקמת את מסילות המסור‬
‫כך שניתן לנסר את הפרופילים בגובה האנכי המקסימלי‪.‬‬
‫הקפד תמיד להדק היטב את כפתור נעילת המסילות‬
‫בזמן השימוש בעצר ההחלקה כדי למנוע ממערכת‬
‫ההחלקה לזוז ממקומה שלא בכוונה‬
‫מיקום הגוף והידיים‬
‫מיקום נכון של הגוף ושל הידיים במהלך הפעלת מסור‬
‫הזווית יאפשר ניסור קל‪ ,‬מדויק ובטוח יותר‪.‬‬
‫• אסור בהחלט לקרב את הידיים לאזור הניסור‪.‬‬
‫• הנח את היד במרחק שאינו קטן מ‪ 150-‬מ”מ מלהב‬
‫המסור‪.‬‬
‫• הדק היטב את החלק המנוסר אל השולחן ואל‬
‫הגדר במשך כל הניסור‪ .‬השאר את ידיך במקום‬
‫עד לשחרור מתג ההפעלה ועצירה מוחלטת של‬
‫הלהב‪.‬‬
‫• בצע תמיד מעבר ניסיון )ללא הפעלת המסור( לפני‬
‫ביצוע הניסור בפועל כדי לבדוק את נתיב מעבר‬
‫הלהב‪.‬‬
‫• אל תצליב את ידיך‪.‬‬
‫• עמוד על שתי רגליך כשהן יציבות על הקרקע ושמור‬
‫על שיווי משקל‪.‬‬
‫• כאשר אתה מזיז את זרוע המסור לימין או לשמאל‪,‬‬
‫עקוב אחריה ועמוד מעט לצידו של הלהב‪.‬‬
‫• צפה דרך חריצי המגן בזמן מעקב אחרי קו העיפ־‬
‫רון‪.‬‬
‫כפתור נעילת המסילה )ציורים ‪(A1, U‬‬
‫כפתור נעילת המסילה )‪ (16‬מאפשר לך לנעול בכוח‬
‫את ראש המסור כדי למנוע ממנו להחליק על המסילות‪.‬‬
‫יש צורך בנעילה זו כשמבצעים ניסורים מסוימים או‬
‫כשמובילים או מעבירים את המסור‪.‬‬
‫עצר לניסור חריצים )ציורים ‪(A1, S‬‬
‫עצר החירוץ )‪ (17‬מאפשר ניסור חריצים‪ .‬העברת‬
‫המנוף לפנים‪ ,‬לכיוון חזית המסור‪ ,‬וסיבוב בורג הכוונון‬
‫הידני משנים את העומק של החריץ המנוסר‪ .‬העברת‬
‫הידית לכיוון החלק האחורי של המסור עוקפת את‬
‫עצר החירוץ‪.‬‬
‫פין נעילת ראש המסור )ציור ‪(A2‬‬
‫כדי לנעול את ראש המסור במצב מטה‪ ,‬לחץ על ראש‬
‫המסור כלפי מטה‪ ,‬לחץ את הפין )‪ (22‬פנימה והרפה‬
‫מראש המסור‪ .‬פעולה זו תחזיק את ראש המסור במצב‬
‫מטה באופן בטוח לצורך העברת המסור ממקום למקום‪.‬‬
‫לשחרור‪ ,‬לחץ על ראש המסור כלפי מטה ומשוך והוצא‬
‫את הפין‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫אזהרה‪ :‬כאשר יש לנסר בזווית את קצה‬
‫פרופיל העץ ומוסרת חתיכה קצרה‪ ,‬מקם‬
‫את הפרופיל כך שהחלק המוסר יימצא בצד‬
‫המסור הפונה בזווית הגדולה יותר אל הגדר;‬
‫לדוגמה‪ ,‬ניסור בזווית לשמאל‪ ,‬הקצה המוסר‬
‫לימין ‪ -‬ניסור בזווית לימין‪ ,‬הקצה המוסר‬
‫לשמאל‪.‬‬
‫ניסורים בסיסיים‬
‫ניסור אנכי לרוחב החומר )ציורים ‪ A1 , A2‬ו‪(M-‬‬
‫• הרפה את הידוק ידית כוונון הזווית )‪ (4‬ולחץ על‬
‫תפס הזווית )‪ (5‬כדי לשחרר את זרוע זווית הני־‬
‫סור‪.‬‬
‫• שלב את תפס זווית הניסור במצב של ‪ 0°‬והדק את‬
‫ידית קביעת הזווית‪.‬‬
‫• הנח את העץ שיש לנסר כשהוא צמוד אל הגדר )‪3‬‬
‫ו‪.(8-‬‬
‫• אחוז היטב בידית ההפעלה )‪ (11‬ולחץ על ידית שח־‬
‫רור נעילת הראש )‪ (12‬כדי לשחרר את הראש‪.‬‬
‫• לחץ על מתג ההפעלה )‪ (1‬כדי להפעיל את המ־‬
‫נוע‪.‬‬
‫• הורד את הראש כדי לאפשר ללהב המסור לנסר‬
‫את החלק שיש לנסר ולהיכנס אל לוח החריץ )‪(9‬‬
‫מפלסטיק‪.‬‬
‫• לאחר השלמת הניסור‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה‪ ,‬הנח‬
‫ללהב המסור להגיע לעצירה מוחלטת לפני החזרת‬
‫ראש המסור למצב המנוחה העליון שלו‪.‬‬
‫ניסור בהטיה )ציורים ‪ A1, A2‬ו‪(P-‬‬
‫ניתן לקבוע את הטיית המסור מ‪ 48°-‬לשמאל ועד ‪48°‬‬
‫לימין וניתן לבצע את הניסור כשזרוע הזווית נמצאת‬
‫בין זווית אפס לבין זווית ניסור מרבית של ‪ 45°‬לימין‬
‫או לשמאל‪.‬‬
‫הטיית להב המסור לשמאל‬
‫• החלק את החלק העליון של גדר הצד השמאלית‬
‫)‪ (3‬לשמאל עד לסוף מהלכו‪.‬‬
‫• הרפה את ידית הידוק זווית ההטיה )‪ (21‬והרם את‬
‫תפס ההטיה )‪ (20‬כדי לקבוע את הטיית המסור‬
‫כנדרש‪.‬‬
‫• תפס הזווית יתמקם באופן אוטומטי בזוויות ‪,22.5°‬‬
‫‪ 33.85°‬ו‪ .45°-‬אם דרושה זווית ביניים כלשהי‪,‬‬
‫החזק היטב את ראש המסור בזווית הרצויה ונעל‬
‫אותו למקומו על‪-‬ידי הידוק ידית קביעת זווית‬
‫ההטיה‪.‬‬
‫• המשך לבצע את הניסור לפי ההוראות לביצוע ניסור‬
‫ישר לרוחב החלק‪.‬‬
‫ביצוע ניסור בהחלקה )ציורים ‪(A1, N‬‬
‫מסילת ההובלה מאפשרת ניסור של חומר בעל מידות‬
‫גדולות יותר מ‪ 76.2 -‬מ”מ ועד ‪ 111.8‬מ”מ בעזרת‬
‫שילוב של תנועת משיכה לאחור‪ ,‬הורדה ודחיפה לפנים‬
‫של ראש המסור‪.‬‬
‫• שחרר את כפתור נעילת המסילה )‪.(16‬‬
‫• משוך את ראש המסור לכיוונך והפעל את המסור‪.‬‬
‫• הורד את להב המסור לתוך החומר ודחוף את ראש‬
‫המסור לאחור כדי להשלים את הניסור‪.‬‬
‫• פעל כמפורט לעיל‪.‬‬
‫הטיית להב המסור לימין‬
‫• החלק את החלק העליון של גדר הצד הימנית )‪(8‬‬
‫לימין עד לסוף מהלכו‪.‬‬
‫• המשך לבצע את הניסור כפי שהוסבר בנושא ניסור‬
‫עם הטיית המסור לשמאל‪.‬‬
‫אזהרה‪:‬‬
‫• אל תבצע ניסור עם הזזת ראש המסור‬
‫על המסילות בחומר שמידותיו קטנות‬
‫מ‪ 76.2-‬מ”מ‪.‬‬
‫• הקפד לנעול את ראש המסור במצב‬
‫האחורי לאחר סיום ביצוע פעולות הניסור‬
‫עם הזזת המסור לאורך המסילות‪.‬‬
‫איכות הניסור‬
‫הגימור החלק של הניסור תלוי במספר גורמים‪ ,‬כמו‬
‫למשל החומר המנוסר‪ .‬כאשר מבקשים להשיג ניסור‬
‫בעל גימור חלק במיוחד עבור ניסור פרופילים או עבו־‬
‫דות אחרות בעלות דיוק גבוה‪ ,‬מומלץ להשתמש בלהב‬
‫חד )להב קרביד בעל ‪ 60‬שיניים( ולהפעיל את המסור‬
‫במהירות קידום אחידה ונמוכה יותר כדי להשיג את‬
‫התוצאות המבוקשות‪.‬‬
‫ניסור אנכי זוויתי לרוחב החומר )ציורים ‪A1, A2‬‬
‫ו‪(O-‬‬
‫• שחרר את הידוק ידית זווית הניסור )‪ (4‬ולחץ על‬
‫תפס נעילת הזווית )‪.(5‬‬
‫• הזז את הזרוע לימין או לשמאל להשגת הזווית‬
‫הדרושה‪ .‬תפס קביעת זווית הניסור יתמקם באופן‬
‫אוטומטי בזווית ‪ 31.62° ,22.5° ,15° ,10°‬ו‪45°-‬‬
‫לשמאל או לימין‪ .‬אם דרושה זווית ביניים כלשהי‬
‫החזק היטב את ראש המסור בזווית הרצויה ונעל‬
‫אותו למקומו על‪-‬ידי הידוק ידית קביעת הזווית‪.‬‬
‫• ודא תמיד שידית קביעת הזווית נעולה היטב לפני‬
‫הניסור‪.‬‬
‫• המשך לבצע את הניסור לפי ההוראות לביצוע ניסור‬
‫ישר לרוחב החלק‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬ודא שהחומר המנוסר אינו זוחל‬
‫במהלך הניסור; הדק אותו היטב למקומו‪.‬‬
‫המתן תמיד לעצירה מוחלטת של הלהב לפני‬
‫הרמת הזרוע‪ .‬אם עדיין נוצרים פיצוצים קלים‬
‫בצד האחורי של החלק המנוסר‪ ,‬הדבק רצועת‬
‫נייר דבק )מסקינג טייפ( על העץ‪ ,‬במקום בו יש‬
‫לבצע את הניסור‪ .‬נסר דרך נייר הדבק והסר‬
‫אותו בזהירות אחרי הניסור‪.‬‬
‫הידוק החלק המנוסר )ציור ‪(A6‬‬
‫• כאשר ניתן‪ ,‬הדק את העץ אל המסור‪.‬‬
‫• להשגת תוצאות מיטביות השתמש במהדק )כליבה(‬
‫)‪ (29‬המיוצר במיוחד עבור המסור שלך‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ככל הניתן‪ ,‬הדק את החלק המנוסר אל הגדר‪ .‬אפשר‬
‫להדק את החלק בכל צד של להב המסור; זכור שעליך‬
‫למקם את המהדק כנגד משטח ישר ומוצק של הגדר‪.‬‬
‫חיבורים בעלי זוויות חיתוך מורכבות )ציורים ‪R1‬‬
‫ו‪(R2-‬‬
‫חיבור מורכב מיוצר באמצעות ניסור המבוצע בו‪-‬זמנית‬
‫גם בזווית )ציור ‪ (Q2‬וגם עם הטיית להב המסור )ציור‬
‫‪ .(Q1‬סוג זה של ניסור משמש לייצור מסגרות או תיבות‬
‫בעלות דפנות משופעות כמו שמוצג בציור ‪.R1‬‬
‫תמיכה לחלקים ארוכים )ציור ‪(A4‬‬
‫• הקפד תמיד לתמוך בחלקים ארוכים‪.‬‬
‫• להשגת תוצאות מיטביות‪ ,‬היעזר במתקן תמיכה‬
‫)‪ (27‬כדי להגדיל את רוחב השולחן )ניתן לרכישה‬
‫כציוד אופציונלי(‪ .‬תמוך בחומרים ארוכים באמצעות‬
‫כל אמצעי תמיכה מקובל‪ ,‬כגון חמור תמיכה או‬
‫התקן דומה כדי למנוע את שקיעת קצה החומר‬
‫המנוסר‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אם זווית הניסור משתנה בין ניסור‬
‫לניסור‪ ,‬בדוק אם ידית נעילת ההטיה וכפתור‬
‫כוונון הזווית מהודקים היטב‪ .‬חובה להדק‬
‫היטב את הכפתורים האלה אחרי כל שינוי‬
‫של זווית הניסור ו‪/‬או הטיית הלהב )ציורים‬
‫‪ R1‬ו‪.(R2-‬‬
‫ניסור מסגרות לתמונות‪ ,‬תיבות תצוגה ופרוייקטים‬
‫אחרים בעלי ארבעה צדדים )ציורים ‪ Q1‬ו‪(Q2-‬‬
‫התרשים שלהלן יסייע לך לבחור את זווית הניסור‬
‫ואת זווית הטיית להב המסור עבור ניסור חיבורים‬
‫בעלי זוויות מורכבות‪ .‬כדי להשתמש בתרשים‬
‫כהלכה‪ ,‬בחר את הזווית הרצויה „‪) ”A‬ציור ‪(R2‬‬
‫של העבודה ואתר את הזווית על הקשת המתאימה‬
‫בתרשים‪ .‬מנקודה זו עליך לרדת בתרשים ישר‬
‫למטה כדי למצוא את זווית ההטיה הנכונה ולהעביר‬
‫קו ישר שמאלה כדי למצוא את זווית הניסור‪.‬‬
‫קבע את המסור בזוויות הדרושות ובצע מספר‬
‫ניסורי ניסיון‪.‬‬
‫תרגל את התאמת החתיכות המנוסרות זו לזו‪.‬‬
‫דוגמה‪ :‬כדי ליצור תיבה בעלת ארבע דפנות עם‬
‫זוויות חיצוניות של ‪) 25°‬זווית „‪) (”A‬ציור ‪,(R2‬‬
‫השתמש בקשת העליונה הימנית‪ .‬מצא את זווית‬
‫‪ 25°‬על קשת הזוויות‪ .‬עקוב אחרי הקו החוצה האו־‬
‫פקי שמאלה או ימינה כדי למצוא את קביעת זווית‬
‫הניסור על המסור )‪ .(23°‬באופן דומה‪ ,‬עקוב אחרי‬
‫הקו החוצה האנכי אל החלק העליון או התחתון כדי‬
‫למצוא את זווית הטיית הלהב על המסור )‪ .(40°‬בצע‬
‫תמיד מספר ניסורי ניסיון על חתיכות עץ פסולות כדי‬
‫לוודא את תקינות קביעת זוויות הניסור‪.‬‬
‫•‬
‫ייצור מסגרות מפרופילים ומסגרות אחרות‬
‫נסה לבצע מספר עבודות פשוטות מחומרים פסולים‬
‫עד שתפתח „תחושה” למסור שלך‪ .‬המסור שלך הוא‬
‫כלי מושלם לייצור מחברים זוויתיים מהסוג המוצג‬
‫בציור ‪ .Q1‬החיבור המוצג מבוצע תוך שימוש בהטיה‬
‫לאחד מהצדדים‪.‬‬
‫•‬
‫ שימוש בכוונון הטיית הלהב‬‫זווית ההטיה של כל אחד מהלוחות מכווננת באופן נפרד‬
‫ל‪ 45°-‬וביחד נוצרת פינה של ‪.90°‬‬
‫זרוע הזווית נעולה במצב אפס‪ .‬מניחים את העץ כשצידו‬
‫הרחב פונה אל השולחן והצד הצר פונה לעבר הגדר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ שימוש בכוונון הזווית‬‫את אותו ניסור אפשר גם לבצע על‪-‬ידי ניסור בזווית‬
‫ימנית או שמאלית כשהצד הרחב של העץ מוצמד אל‬
‫הגדר‪.‬‬
‫שני התרשימים )ציורים ‪ Q1‬ו‪ (Q2-‬מיועדים עבור‬
‫מוצרים בעלי ארבעה צדדים בלבד‪ .‬אם מספר הצדדים‬
‫משתנה‪ ,‬גם זווית הניסור וזווית ההטיה של להב המסור‬
‫משתנות‪ .‬הטבלה שלהלן מפרטת את הזוויות המתאי־‬
‫מות עבור צורות מסוגים שונים‪ ,‬בהנחה שכל הצדדים‬
‫הם בעלי אורך זהה‪ .‬עבור צורות אחרות‪ ,‬שלא מוצגות‬
‫בטבלה‪ ,‬יש לחלק ‪ 180°‬במספר הצלעות כדי לקבוע את‬
‫זווית הניסור או את זווית הטיית להב המסור‪.‬‬
‫מספר הצדדים‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫תיבה בעלת ‪ 6‬צדדים‬
‫תיבה בעלת ‪ 8‬צדדים‬
‫קבע את זווית הניסור הזאת על המסור‬
‫)”‪ „A‬זווית צד התיבה )זווית‬
‫זווית הניסור או הטיית‬
‫להב המסור‬
‫‪45°‬‬
‫‪36°‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪25.7°‬‬
‫‪22.5°‬‬
‫‪20°‬‬
‫‪18°‬‬
‫תיבה מרובעת‬
‫קבע את זווית ההטיה הזאת על המסור‬
‫ניסור פרופילי עץ‬
‫ניסור של פרופילים תחתונים מבוצע בזווית הטיית‬
‫מסור של ‪.45°‬‬
‫‪18‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בצע תמיד הפעלת ניסיון ללא הפעלת המסור לפני‬
‫ביצוע הניסור בפועל‪.‬‬
‫כל הניסורים מבוצעים כשגב הפרופיל מונח בצורה‬
‫שטוחה על המסור‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫פינה פנימית‬
‫ צד שמאל‬‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק העליון של‬
‫הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• שמור את הצד השמאלי של הניסור‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫צד ימין‬
‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק התחתון של‬
‫הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• שמור את הצד השמאלי של הניסור‪.‬‬
‫הכנה מיוחדת לניסורים רוחביים רחבים )ציורים‬
‫‪((A1, T1, T2‬‬
‫המסור שלך יכול לנסר חלקים רחבים מאוד )עד ‪391‬‬
‫מ”מ( כאשר מכינים אותו במיוחד לביצוע פעולה זו‪.‬כדי‬
‫להכין את המסור עבור חלקים רחבים כאלה‪ ,‬בצע את‬
‫הצעדים הבאים‪:‬‬
‫• הסר מהמסור את הגדרות המחליקות‪ ,‬הימנית‬
‫והשמאלית‪ ,‬והנח אותן בצד‪ .‬להסרת הגדרות‪,‬‬
‫שחרר את ההידוק של כפתורי הגדרות מספר‬
‫סיבובים והחלק כל גדר כלפי חוץ‪ .‬כוונן ונעל את‬
‫בקרת זווית הניסור במצב של ‪ 0‬מעלות‪.‬‬
‫• הסר את בורגי הגדר האחורית )‪ (64‬מהרגל הימנית‬
‫האחורית והתקן אותם בחורי הברגים של הגדר‬
‫הימנית )‪.(8‬‬
‫צד ימין‬
‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק העליון של‬
‫הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• שמור את הצד הימני של הניסור‪.‬‬
‫ניסור פרופילי עץ עליונים )כותרת(‬
‫ניסור של פרופילים עליונים מבוצע בזווית מורכבת של‬
‫הטיית מסור ושל ניסור בזווית‪ .‬כדי להשיג את הדיוק‬
‫המרבי‪ ,‬המסור כולל מצבי ניסור שנקבעו מראש בזווית‬
‫של ‪ 31.62°‬ובהטיית להב המסור בזווית של ‪.33.85°‬‬
‫קביעות אלה מיועדות עבור פרופילים עליונים )כותרות(‬
‫תקניים בעלי זווית של ‪ 52°‬בחלק העליון וזווית של ‪38°‬‬
‫בחלק התחתון‪.‬‬
‫• הקפד לבצע ניסור ניסיון בפסולת עץ לפני ביצוע‬
‫הניסורים הסופיים‪.‬‬
‫• כל הניסורים מבוצעים בהטיית המסור לשמאל‬
‫כשגב הפרופיל מונח על בסיס המסור‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תנסר חומר תוך שימוש בהכנה‬
‫מיוחדת מבלי להתקין את בורגי הגדר הא־‬
‫חורית )‪ (64‬מכיוון שאם לא תותקן‪ ,‬ייתכן כי‬
‫החלק המנוסר לא ייתמך כהלכה ויגרום לאיבוד‬
‫השליטה ולאפשרות לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫פינה פנימית‬
‫ צד שמאל‬‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק העליון של‬
‫הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• זווית לימין‪.‬‬
‫• שמור את הצד השמאלי של הניסור‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫צד ימין‬
‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק העליון של‬
‫הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• זווית לימין‪.‬‬
‫• שמור את הצד הימני של הניסור‪.‬‬
‫חירוץ )ציור ‪(S‬‬
‫המסור שלך מצויד בעצר חירוץ )‪ (17‬ובבורג כוונון )‪(59‬‬
‫כדי לבצע עבודות חירוץ‪.‬‬
‫• הפוך את עצר החירוץ )‪ (17‬לכיוון חזית המסור‪.‬‬
‫• כוונן את בורג הכוונון )‪ (59‬כדי לקבוע את עומק‬
‫חיתוך החריץ‪ .‬ייתכן שקודם יהיה צורך לשחרר את‬
‫אום הנעילה )‪.(60‬‬
‫• הנח חתיכת חומר פסול ברוחב של ‪ 5‬ס”מ בערך‬
‫בין הגדר לבין החלק המחורץ כדי לבצע חירוץ ישר‬
‫ואחיד‪.‬‬
‫פינה חיצונית‬
‫ צד שמאל‬‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק התחתון של‬
‫הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• שמור את הצד הימני של הניסור‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫זווית לשמאל‪.‬‬
‫שמור את הצד הימני של הניסור‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫צד ימין‬
‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק התחתון של‬
‫הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• זווית לשמאל‪.‬‬
‫• שמור את הצד השמאלי של הניסור‪.‬‬
‫פינה חיצונית‬
‫ צד שמאל‬‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק התחתון של‬
‫הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫צור מצע באמצעות לוח סיבית בעובי ‪ 38‬מ”מ או‬
‫מעץ חזק ושטוח אחר בעובי ‪ 38‬מ”מ במידות‪:‬‬
‫‪ 368x660‬מ”מ‪ .‬מצע זה חייב להיות שטוח‪ ,‬אחרת‬
‫החומר המנוסר עלול לזוז במהלך הניסור ולגרום‬
‫לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫התקן את לוח המצע במידות ‪ 368x660‬על המסור‬
‫בעזרת ארבעה בורגי עץ באורך ‪ 76.2‬מ”מ )‪(61‬‬
‫דרך החורים שבגדר הבסיס‪ .‬חובה להשתמש‬
‫בארבעה ברגים כדי לאבטח כהלכה את לוח המצע‪.‬‬
‫כשמשתמשים בהכנה מיוחדת זו‪ ,‬המצע ייחתך‬
‫לשני חלקים‪ .‬עליך לוודא שהברגים מהודקים היטב‬
‫אחרת לוח המצע עלול להתרופף ולגרום לפגיעה‬
‫גופנית‪ .‬ודא שלוח המצע מהודק היטב אל השולחן‪,‬‬
‫צמוד כנגד הגדר וממורכז באופן שווה משמאל‬
‫ומימין‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין את סכנת הפציעה‪,‬‬
‫הפסק את פעולת היחידה ונתק אותה ממ־‬
‫קור המתח לפני הסרה או התקנת אביזרים‪,‬‬
‫לפני כוונון או החלפה‪ ,‬הכנת היחידה לניסור‬
‫או בזמן ביצוע תיקונים‪ .‬ודא שמתג ההפעלה‬
‫במצב מנותק‪ .‬הפעלה בשוגג עלולה לגרום‬
‫לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬לפני השימוש‪ ,‬ודא שהמסור מותקן‬
‫כהלכה על משטח שטוח ויציב‪ .‬אי‪-‬ציות לאז־‬
‫הרה זו יכול לגרום למסור חוסר יציבות וסכנת‬
‫נפילה שעלולה לגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫• הנח את החומר שיש לנסר על לוח המצע המותקן‬
‫על השולחן‪ .‬ודא שהחלק המנוסר צמוד היטב אל‬
‫הגדר האחורית‪.‬‬
‫• אבטח את החומר לפני התחלת הניסור‪ .‬נסר לאט‬
‫דרך החומר בתנועת החוצה‪-‬למטה‪-‬וחזרה‪ .‬אם‬
‫החומר אינו מאובטח כהלכה או אם פעולת הניסור‬
‫מבוצעת במהירות הדבר עלול לגרום להתרופפות‬
‫החומר המנוסר ולסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫אחרי ביצוע מספר ניסורים בזוויות ניסור שונות מ‪,0º-‬‬
‫ייתכן שלוח המצע יתרופף ולא יוכל יותר לתמוך כהלכה‬
‫את החומר המנוסר‪ .‬התקן על המסור לוח מצע חדש‬
‫אחרי כוונון וקביעת זווית הניסור הרצויה‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫אזהרה‪ :‬שימוש ממושך בלוח מצע בעל מספר‬
‫חריצי ניסור קודמים עלול לגרום לאיבוד השלי־‬
‫טה בחומר המנוסר ולסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬נשוף באמצעות אוויר דחוס את האבק‬
‫והלכלוך מבית הכלי בכל פעם שניתן להבחין‬
‫באבק המצטבר סביב פתחי האוורור‪ .‬במהלך‬
‫ביצוע פעולות אלה‪ ,‬השתמש בציוד הגנה‬
‫מתאים לעיניים ובמסכת אבק מאושרת‪.‬‬
‫איסוף האבק )ציורים ‪ A2‬ו‪(A3-‬‬
‫• התקן את שקית האבק )‪ (26‬על צינור הוצאת האבק‬
‫)‪.(6‬‬
‫• ככל שניתן‪ ,‬חבר מערכת לפינוי אבק המתוכננת‬
‫בהתאם לתקנות המחייבות לגבי בקרת פליטת‬
‫אבק‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תשתמש בממסים או בחומרים‬
‫כימיים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי‬
‫שאינם מתכתיים‪ .‬חומרים כימיים מסוג זה‬
‫עלולים להחליש את החומרים מהם עשויים‬
‫חלקים אלה‪ .‬השתמש במטלית הטבולה במים‬
‫ובסבון עדין‪ .‬אסור בהחלט לאפשר לנוזל כל־‬
‫שהו לחדור לתוך הכלי; אסור בהחלט לטבול‬
‫חלק כלשהו של הכלי בנוזל‪.‬‬
‫להבי ניסור‬
‫כדי להפיק מהמסור את מלוא יכולתו‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בלהבי ניסור בעלי קוטר של ‪ 250‬מ”מ‪ ,‬עם חור מרכזי‬
‫בקוטר ‪ 30‬מ”מ‪.‬‬
‫הובלה )ציורים ‪ A1, A2‬ו‪(B-‬‬
‫כדי לאפשר נשיאה והעברה נוחות של המסור‪ ,‬שולבה‬
‫בו ידית נשיאה )‪ (10‬המותקנת בחלק העליון של זרוע‬
‫המסור‪.‬‬
‫• כדי להעביר את המסור‪ ,‬הנמך את הזרוע ולחץ על‬
‫פין הנעילה )‪.(22‬‬
‫• נעל את כפתור נעילת המסילה כשראש המסור‬
‫במצב הקדמי‪ ,‬נעל את זרוע קביעת הזווית במצב‬
‫הזווית השמאלית ביותר‪ ,‬החלק את הגדר )‪ 3‬ו‪(8-‬‬
‫פנימה עד הסוף ונעל את ידית ההטיה )‪ (20‬כשר־‬
‫אש המסור במצב אנכי כדי להביא את הכלי למצב‬
‫הקומפקטי ביותר‪.‬‬
‫• השתמש תמיד בידית הנשיאה )‪ (10‬או במאחזי‬
‫היד )‪ (24‬המוצגים בציור ‪ B‬כדי לשאת ולהעביר‬
‫את המסור‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין את סכנת הפציעה‪ ,‬נקה‬
‫את משטח השולחן באופן סדיר‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין את סכנת הפציעה‪ ,‬נקה‬
‫את מערכת איסוף האבק באופן סדיר‪.‬‬
‫אביזרים אופציונליים )ציורים ‪(A6 - A3‬‬
‫אזהרה‪ :‬מכיוון שאביזרים שונים מאלה המוצ־‬
‫עים על‪-‬ידי חברת דה‪-‬וולט לא נבחנו לפעולה‬
‫עם כלי זה‪ ,‬השימוש באביזרים מסוג זה עלול‬
‫לגרום למצבים מסוכנים‪.‬כדי להקטין את סכנת‬
‫הפציעה‪ ,‬חובה להשתמש אך ורק באביזרים‬
‫המומלצים על‪-‬ידי חברת דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫אזהרת לייזר‪:‬‬
‫קרינת לייזר‪ :‬אסור בהחלט להביט לתוך מקור‬
‫אלומת האור‬
‫מוצר לייזר ‪CLASS 2‬‬
‫הספק מוצא מרבי‬
‫>‪1MW @ 630 NM – 680 NM‬‬
‫‪IEC 60825-1 +A1, +A2:2002‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫אזהרת תאורת עבודה ‪:LED‬‬
‫קרינת ‪:LED‬אסור בהחלט להביט לתוך מקור‬
‫אלומת האור‬
‫מוצר ‪LED CLASS 2‬‬
‫הספק מוצא מרבי‬
‫‪P = 9.2 mW; λpeak = 456 nm‬‬
‫;‪I EC 6 0 8 25 -1:1:19 9 3; +A1:19 97‬‬
‫‪+A2:2001‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים המתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט‬
‫שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה‬
‫הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪ .‬הכן‬
‫את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי‬
‫אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים לשי־‬
‫מוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה‬
‫בהם שימוש חוזר מסייעים למניעת זיהום‬
‫הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי‬
‫גלם בסיסיים‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף‬
‫נפרד למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים‬
‫או שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש‬
‫מוצר חדש‪.‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור‬
‫מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪.‬‬
‫כדי לנצל את השירות הזה‪ ,‬החזר את הכלי לכל סוכנות‬
‫תיקון מוסמכת שתאסוף עבורנו את הכלים‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות דה‪-‬וולט המ־‬
‫קומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪.‬‬
‫לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות השירות המורשות של דה‪-‬וולט‪,‬‬
‫כולל פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת‬
‫באינטרנט בכתובת‪.www.2helpU.com :‬‬
‫‪zst00132114 - 20-07-2010‬‬
‫‪21‬‬
DW717
Tisch
GEHRUNGSSÄGE 1
©
22
DW717
Motor
GEHRUNGSSÄGE 1
©
23
DW717XPS
Tisch
GEHRUNGSSÄGE 1
©
24
DW717XPS
Motor
GEHRUNGSSÄGE 1
©
25
26
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫דקר ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising