GL652 | Black&Decker GL652 STRING TRIMMER Type 2 - 3 instruction manual

402011 - 34 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GL652
GL653
GL655
GL656
A
B
C
D
E
F
2
G
H
I
J
K
3
Destinaţia de utilizare
♦
Trimmerul Black&Decker a fost conceput pentru
tunderea şi finisarea marginilor de gazon şi pentru
cosirea ierbii în spaţii restrânse.
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Siguranţa terţilor
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de
incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale
şi deteriorare a materialelor.
♦
♦
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive,
cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive.
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor sau a cablurilor, nu trageţi niciodată
de cablu pentru a scoate ştecherul din priză.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de
a utiliza aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
acest aparat diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
După utilizare
♦
♦
♦
Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest
aparat.
♦ Utilizaţi întotdeauna ochelari sau vizoare de
protecţie.
♦ Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor
nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze
aparatul.
♦ Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se
apropie de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul de alimentare.
♦ Este necesară o supraveghere atentă atunci
când aparatul este folosit în apropierea copiilor.
♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦ Acest aparat nu trebuie să fie folosit drept
jucărie.
♦ Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.
♦ Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi
udarea aparatului.
♦ Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦ Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat
şi nu la îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele
depozitate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie
poziţionat în portbagaj sau trebuie să fie legat
pentru a preveni deplasarea sa ca urmare
a schimbărilor rapide de viteză şi direcţie.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
♦
♦
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate
sau defecte. Verificaţi dacă există componente rupte sau orice altă condiţie ce ar putea
afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un
agent autorizat de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să
înlocuiţi vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestui aparat
(consultaţi specificaţia tehnică). Cablul prelungitor
trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber
şi trebuie să fie marcat corespunzător.
4
ROMÂNĂ
Se poate folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de
1,5 mm² de până la 30 m fără a afecta performanţa
produsului. Înainte de utilizare, inspectaţi cablul
prelungitor pentru a depista semne de deteriorare,
uzură şi îmbătrânire.
Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este deteriorat
sau defect.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
♦
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru trimmerele electrice de tuns iarba
♦
♦
♦
Avertisment! Elementele de tăiat vor continua să
se rotească după ce motorul este oprit.
♦ Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea
adecvată a aparatului.
♦ Înainte de utilizare, verificaţi pentru a depista
semne de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe
cablul de alimentare şi pe cablul prelungitor.
În cazul în care un cablu se deteriorează în
timpul utilizării, deconectaţi-l imediat de la
reţeaua electrică principală. NU ATINGEŢI
CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA ALIMENTAREA.
♦ Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablurile
sunt deteriorate sau uzate.
♦ Purtaţi pantofi duri sau cizme pentru a vă
proteja picioarele.
♦ Purtaţi pantaloni lungi pentru a vă proteja
picioarele.
♦ Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă
traseul de tuns iarba este lipsit de beţe, pietre,
sârme şi orice alte obstacole.
♦ Utilizaţi aparatul numai în poziţie verticală,
cu firul de tăiat aproape de sol. Nu porniţi
niciodată aparatul în altă poziţie.
♦ Deplasaţi-vă încet atunci când utilizaţi aparatul. Aveţi grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este umedă şi alunecoasă.
♦ Nu lucraţi pe pante abrupte. Lucraţi transversal pe pante, nu în sus şi în jos.
♦ Nu traversaţi niciodată alei sau străzi din pietriş cu aparatul în funcţiune.
♦ Nu atingeţi niciodată firul de tăiat în timp ce
aparatul este în funcţiune.
♦ Nu aşezaţi aparatul pe jos până când firul de
tăiat nu s-a oprit complet.
♦ Utilizaţi exclusiv tipul adecvat de fir de tăiat.
Nu utilizaţi niciodată fir metalic sau fir de pescuit.
♦ Fiţi atenţi să nu atingeţi lama de tăiat a firului.
♦ Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de firul de tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi
la poziţia cablului.
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna mâinile şi picioarele la distanţă de firul de tăiat, mai ales atunci când
porniţi motorul.
Înainte de a utiliza aparatul şi după orice fel
de impact, verificaţi aparatul pentru a depista
semnele de uzură sau deteriorare şi reparaţi-l
dacă este necesar.
Nu operaţi niciodată aparatul dacă acesta
prezintă apărători deteriorate sau dacă nu
are apărătorile montate.
Aveţi grijă să evitaţi vătămările cauzate de
orice dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea
firului aparatului. După prelungirea unui fir
nou de tăiat, readuceţi întotdeauna aparatul
în poziţia normală de funcţionare înainte de
a-l reporni.
Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu prezintă reziduuri.
Nu utilizaţi trimmerul de tuns iarba (marginile
gazonului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de
elementele de tăiat.
Etichetele prezente pe aparat
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:
Citiţi manualul înainte de utilizare.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie
în timpul utilizării acestui aparat.
Ţineţi persoanele şi animalele la o distanţă de cel puţin 6 m faţă de zona de
lucru.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate ridicată.
Siguranţa electrică
Acest aparat prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii
de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
5
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service Black&Decker autorizat pentru a evita
pericolul.
Descriere
♦
Trageţi uşor de tub (14) în afară până când
butonul de reglare (6) se fixează pe poziţie.
♦ Când butonul se fixează pe poziţie, unealta
este setată în poziţia de funcţionare la distanţa
cea mai scurtă.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă
aceasta se află în poziţia de funcţionare.
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Manetă de declanşare (întrerupător de pornire/oprire)
2. Mâner
3. Opritor cablu
4. Cablu alimentare
5. Mâner secundar
6. Buton de reglare
7. Cârlige depozitare cablu
8. Carcasă motor
9. Apărătoare
10. Lama firului de tăiat
11. Carcasă bobină
12. Fir de tăiat
13. Ghidaj margine
14. Tub
Montarea ghidajului de margine (fig. D)
♦
♦
♦
♦
Riscuri reziduale.
Asamblare
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie
incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste
riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării
uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în
special a stejarului, fagului şi MDF).
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă
că unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea apărătorii (fig. A)
♦
♦
♦
♦
Scoateţi şurubul (15) de pe apărătoare (9).
Poziţionaţi apărătoarea pe unealtă conform
ilustraţiei.
Apăsaţi ferm apărătoarea până când face clic.
Fixaţi apărătoarea cu ajutorul şurubului.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă
apărătoarea nu este montată corespunzător.
Conectarea uneltei la reţeaua principală
(fig. B)
♦
♦
♦
Poziţionaţi ghidajul de margine (13) în faţa
uneltei, conform ilustraţiei.
Depărtaţi uşor picioruşele ghidajului de margine.
Glisaţi picioruşele peste carcasa motorului (8)
în orificiile (16) de pe ambele părţi laterale.
Asiguraţi-vă că ghidajul marginii se potriveşte
perfect în ghidajele de pe carcasa motorului.
Conectaţi fişa mamă a unui cablu prelungitor
adecvat la cablul de alimentare (4).
Treceţi cablul prin opritorul de cablu (3).
Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.
Pentru unităţile cablate direct: Înainte de a
conecta ştecherul la priza electrică, asiguraţivă că acest cablu trece prin opritorul de cablu.
Utilizare
Avertisment! Cablul prelungitor trebuie să fie
adecvat pentru utilizarea în aer liber.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în
propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Setarea uneltei în poziţia de funcţionare
(fig. C)
Setarea uneltei în modul tuns sau finisare
margini (fig. C, E şi F)
Unealta este livrată în poziţia de transportare.
Înainte de utilizare, unealta trebuie să fie setată
în poziţia de funcţionare.
Unealta poate fi utilizată în modul tuns, conform ilustraţiei din fig. E sau în modul de finisare
a marginilor pentru a tunde iarba care depăşeşte
6
Tunderea ierbii
conturul marginilor de gazon şi rondurile de flori,
conform ilustraţiei din fig. F.
♦
♦
♦
Modul de tuns (fig. C şi E)
Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să fie
în poziţia ilustrată în fig. E. În caz contrar:
♦ Potriviţi unealta în poziţia de funcţionare.
♦ Apăsaţi butonul de reglare (6).
♦ Rotiţi mânerul (2) în timp ce eliberaţi butonul.
♦ Atunci când capătul se află în poziţia corespunzătoare, butonul se va fixa.
Notă: Capătul se va roti într-o singură direcţie.
♦
♦
Finisarea marginilor
Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe
margini mai late de 50 mm.
♦ Nu folosiţi unealta pentru a crea margini. Pentru a crea marginile folosiţi o cazma specială.
♦ Dirijaţi unealta conform ilustraţiei din fig. F.
♦ Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi
uşor unealta.
Modul finisare margini (fig. C şi F)
Pentru modul de finisare a marginilor, capătul de
tuns trebuie să fie în poziţia ilustrată în fig. F. În
caz contrar:
♦ Potriviţi unealta în poziţia de funcţionare.
♦ Apăsaţi butonul de reglare (6).
♦ Rotiţi mânerul (2) în timp ce eliberaţi butonul.
♦ Atunci când capătul se află în poziţia corespunzătoare, butonul se va fixa.
Notă: Capătul se va roti într-o singură direcţie.
Întreţinerea
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi
de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
Reglarea înălţimii uneltei (fig. C)
Această unealtă dispune de un mecanism telescopic care vă permite să îl setaţi la o înălţime
confortabilă. Există trei setări pentru înălţime.
Pentru a regla setarea înălţimii, procedaţi după
cum urmează:
♦ Apăsaţi butonul de reglare (6).
♦ Trageţi uşor tubul (14) în interiorul sau în afara carcasei motorului (2) la înălţimea dorită,
eliberând în acelaşi timp butonul.
♦ Atunci când tubul se află în poziţia corespunzătoare, butonul se va fixa.
♦
♦
♦
Pornirea şi oprirea
♦
♦
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi maneta de
declanşare (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi maneta de
declanşare.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de
pe unealtă folosind o perie moale sau o cârpă
uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie
de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Curăţaţi în mod regulat firul de tăiat şi bobina
folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta iarba şi mizeria de sub apărătoare.
Montarea unei bobine noi de fir de tăiat
(fig. G şi H)
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi
maneta de declanşare în poziţia pornit.
Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile
la reprezentanţii Black&Decker (nr. piesă A6441).
Sunt disponibile, de asemenea, casete complete
conţinând o bobină cu fir de tăiat (piesa nr. A6442).
♦ Deconectaţi unealta.
♦ Ţineţi clapetele (17) apăsate şi scoateţi capacul bobinei (18) din carcasă (11) (fig. G).
♦ Scoateţi bobina goală (19) din capacul bobinei.
♦ Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe ca-
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
♦
Ţineţi unealta conform ilustraţiei din fig. E.
Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape,
începând de la vârf.
Cosiţi câte puţin pe rând.
Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi
de plantele delicate.
Dacă unealta începe să funcţioneze încet,
reduceţi sarcina.
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă uscată.
7
♦
♦
♦
♦
♦
pacul şi carcasa bonei.
Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o în protuberanţa de pe capacul bobinei. Rotiţi uşor bobina
până când se aşează.
Desfaceţi capătul unui fir de tăiat şi dirijaţi
firul printr-unul din ochiuri (20) (fig. H). Firul ar
trebui să iasă aproximativ 11 cm din capacul
bobinei.
Desfaceţi capătul celuilalt fir de tăiat şi dirijaţi
firul prin celălalt ochi. Firul ar trebui să iasă
aproximativ 11 cm din capacul bobinei.
Aliniaţi clapetele (17) de pe capacul bobinei
cu orificiile de ieşire (21) din carcasă (fig. G).
Împingeţi capacul pe carcasă până când face
clic pe poziţie.
punzător, marca Black&Decker. Asiguraţi-vă că
există fir de tăiat în ambele secţiuni ale bobinei
(fig. K).
Înlocuirea ştecherului de alimentare de
la reţeaua principală de energie (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu prizele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Avertisment! Dacă firele de tăiat depăşesc lama
de tăiat (10), tăiaţi-le astfel încât să ajungă până
la lamă.
Depanare
Înfăşurarea unui fir nou pe o bobină goală
(fig. I, J şi K)
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă
problema nu se remediază, vă rugăm să contactaţi
agentul de reparaţii Black&Decker local.
Avertisment! Înainte de a continua, opriţi şi deconectaţi unealta.
Puteţi înfăşura un fir nou de tăiat pe o bobină
goală.
Pachetele de fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanţii Black&Decker (nr. piesă
A6440).
♦ Scoateţi bobina goală din unealtă, conform
indicaţiilor menţionate anterior.
♦ Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
♦ Înfăşuraţi mai întâi un fir nou pe partea superioară a bobinei:
- Introduceţi 2 cm de fir de tăiat într-unul din
fantele din secţiunea superioară a bobinei, conform ilustraţiei.
- Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată de săgeată. Asiguraţi-vă
că înfăşuraţi firul în mod ordonat şi în
straturi. Nu îl intercalaţi.
- Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge
la adâncituri (23), tăiaţi-l.
- Introduceţi temporar firul în fantele (22) de
pe o parte a bobinei, conform ilustraţiei.
♦ Repetaţi procedura de mai sus pentru al
doilea fir de tăiat din secţiunea inferioară
a bobinei. Poziţionaţi firul în fantele neutilizate (22).
♦ Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior pentru a fixa bobina pe unealtă.
Nu uitaţi să eliberaţi firul de tăiat din fantele
de fixare (22).
Unealta funcţionează încet
♦
♦
Verificaţi dacă carcasa bobinei se poate mişca
nestingherit.
Curăţaţi-o dacă este necesar.
Verificaţi ca firul de tăiat să nu iasă mai mult
de 11 cm din carcasa bobinei. În acest caz,
tăiaţi-l astfel încât să ajungă doar până la lama
de tăiat.
Alimentarea automată cu fir nu funcţionează
♦
Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul
bobinei din carcasă.
♦ Trageţi firul de tăiat până când iese 11 cm
din carcasă. Dacă rămâne fir insuficient pe
bobină, instalaţi o nouă bobină de fir de tăiat
conform indicaţiilor menţionate anterior.
♦ Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu
orificiile de ieşire din carcasă.
♦ Împingeţi capacul pe carcasă până când face
clic pe poziţie.
♦ Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat,
tăiaţi-l astfel încât să ajungă până la lamă.
Dacă alimentarea automată cu fir nu funcţionează
Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat cores-
8
Specificaţie tehnică
sau dacă bobina este blocată, încercaţi următoarele sugestii:
♦ Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.
♦ Scoateţi bobina şi verificaţi dacă maneta se
poate mişca liber.
♦ Scoateţi bobina şi desfăşuraţi firul de tăiat,
apoi înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform indicaţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi
bobina conform instrucţiunilor.
GL652
Tip 2-3
Tensiune de
intrare
Putere
absorbită
Viteză în gol
Greutate
Vc.a. 230
230
W 450
460
min-1 10.000/12.000
kg 2,7
Protejarea mediului înconjurător
GL655
Tip 2-3
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
Tensiune de
intrare
Putere
absorbită
Viteză în gol
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black&Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Greutate
GL653
Tip 2-3
10.000/12.000
2,7
GL656
Tip 2-3
Vc.a. 230
230
W 480
500
min-1 10.000/12.000 9.500/11.500
kg 3,2
3,2
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu
EN 786:
= 5 m/s2, incertitudine (K) = 1,5 m/s2,
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
GL652 , GL653 , GL655, GL656
Black&Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE
(din 29 dec. 2009), EN 60335-1, EN 60335-2-91
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L ≤ 50 cm,
Anexa VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black&Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, L ≤ 50 cm):
LWA (putere sonoră măsurată) 95 dB(A)
incertitudine (K) = 3 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 96 dB(A)
incertitudine (K) = 3 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directiva 2004/108/CE.
9
Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black&Decker la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black&Decker.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs.
produs Black&Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale.
Informaţii suplimentare despre marca
Black&Decker şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional
de Inginerie
Black&Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
01-01-2010
Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Înregistraţi-vă produsul online la
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
sau transmiteţi prenumele, numele şi codul produsului dvs. filialei Black&Decker din ţara dvs.
Garanţie
Black&Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această
declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
În cazul în care un produs Black&Decker se
defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black&Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black&Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai
apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black&Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
zst00187600 - 04-09-2012
10
GL652 - GL653 - GL655 - GL656
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
1
2
3
6
7
8
4
5
E15493
www.2helpU.com
11
25 - 09 - 08
TYP.
2-3
12
Download PDF

advertising