DWD112 | DeWalt DWD112 DRILL instruction manual

567000-04 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DWD112
DWD112S
DWD115S
1. ábra
2. ábra
3. ábra
2
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
3
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ FÚRÓ
DWD112, DWD112S, DWD115S
Gratulálunk!
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják vagy más tartozékokkal vagy
az nincs megfelelően karbantartva, akkor a vibráció a megadott
értéktől eltérhet. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke
is jelentősen nőhet.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk valamint az
átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi
a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
DWD112
DWD112S
DWD115S
V
230
230
230
1/2
1/2
1/2
W
701
701
701
0-2500
0-2500
0-2500
10/25/13
10/25/13
10,9
10,9
1/2”x20
1/2”x20
Típus
Leadott teljesítmény
Meg kell becsülni és figyelembe
kell venni az arra az időtartamra jutó vibrációt, amíg az eszköz
ki van kapcsolva vagy be van
kapcsolva, de nem használják
a munkához. Így a munkavégzés
során a kitettség mértéke is jelentősen csökkenhet.
Üresjárati
fordulatszám
min-1
Maximális fúrókapacitás
acél/fa/beton
mm 10/25/13
Nyomaték
Nm
10,9
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi
óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például:
az eszköz és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Tokmány-hajtótengely
-csavarmenet mérete UNF 1/2”x20
Tokmány maximális
befogadóképessége mm
10
10
10
Súly
kg
1,9
1,8
1,96
LPA (hangnyomás) dB(A)
83
83
83
KPA (toleranciafaktor)dB(A)
3
3
3
LWA (hangteljesítményszint)
94
94
94
3
3
3
Biztosítékok:
dB(A)
KWA (toleranciafaktor)dB(A)
Európa 230 voltos szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz/címkékhez társított
veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
VESZÉLY: Közvetlen veszélyhelyzetet azonosít, amelyet ha nem
kerülnek el, súlyos vagy halálos
balesetet okozhat.
Kibocsátott vibráció értéke ah
Csavarozás kalapálás nélkül
ahD =
m/s²
Bizonytalanság K = m/s²
13
1.5
13
1.5
13
1.5
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha
nem kerülnek el, halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk
meg, így az itt megadott értéket össze lehet
hasonlítani egy másik szerszám értékével.
Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha
nem hárítanak el, könnyű vagy
közepesen súlyos sérülést okozhat.
4
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tüzet és/
vagy súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelöl, amely, ha nem hárítják
el, anyagi kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát jelöli.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
A tűzveszélyt jelzi.
Az “elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy
a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést
a szerszám fölött.
DWD112, DWD112S, DWD115S
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a “Műszaki adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/E, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter dugaszt.
Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és
a megfelelő fali dugaljak használata csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha
teste földelt felülettel érintkezik, az növeli
az elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
29.07.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében olvassa el az utasításokat
tartalmazó kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS: Minden biztonsági figyelmeztetést olvasson
5
vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza
ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhat
a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c) A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást végezne tartozékot cserélne vagy
eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; és ne engedje, hogy
azt olyan személyek használják, akik
a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám
veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e,
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elekt-
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra, amit csinál, és használja
a józan eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés használata, például a porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen,
6
•
romos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszám befogókat a használati utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
•
Maradványkockázat
A következő kockázatok minden fúró használatával együtt járnak:
– A szerszám forgórészének vagy felforrósodott részeinek megérintése miatti
sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékok cseréjénél
– A por belélegzéséből eredő egészségügyi kockázat famegmunkálásnál.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További speciális biztonsági szabályok fúrókhoz
•
•
•
•
•
A fúráshoz használt fúrófejek és szerszámok a művelet közben felforrósodhatnak. Hordjon védőkesztyűt, ha meg
szeretné érinteni őket.
A fogantyúkat tartsa szárazon, tisztán,
olaj- és zsírmenetesen; gumikesztyű
viselése ajánlott. Így jobban tudja uralni
a szerszámot.
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt
oldalfogantyút. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal
olyan műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy a készülék
saját kábelét vághatná el. Az “élő” (áram
alatt lévő) vezetékkel való érintkezés
elektromossá teheti a szerszám csupasz
fémrészeit, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon leszorítót vagy más célszerű módszert a munkadarab szilárd felületre való rögzítéséhez. A munkadarab
kézben tartása vagy a saját testéhez való
szorítása nem megbízható módszer, így
könnyen elveszítheti a gép feletti uralmat.
Hordjon biztonsági védőszemüveget
vagy más alkalmas szemvédő eszközt.
Fúrás közben szilánkok szabadulhatnak
el. A repülő törmelékek maradandó szemkárosodást okozhatnak.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (f) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1
1
1
1
•
7
Fúró
Tokmánykulcs (DWD112)
Használati utasítás
Robbantott ábra
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
•
a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete: 1,5 mm2; maximális hossza:
30 m.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná a szerszámot.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot és annak alkatrészeit. Anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének
csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
a. Sebességfokozat-váltós bekapcsoló billentyű
b. Blokkoló gomb
c. Irányváltó kapcsoló
d. Tokmány
e. Főfogantyú
RENDELTETÉS
Ezeket a nagy igénybevételre tervezett V.S.R.
fúrókat a professzionális szerszámhasználóknak terveztük.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezeket a nagy igénybevételre tervezett fúrókat a professzionális szerszámhasználóknak
terveztük.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot és válaszsza le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen beállítást végezne
tartozékot cserélne vagy eltárolná.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe. Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott
személy használja, akkor az ilyen személy
gép-használatát felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Helyes kéztartás (1., 3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében MINDIG a 3. ábrán a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva,
ezért nincs szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében MINDIG tartsa szorosan
a szerszámot, nehogy megugorjon.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
A helyes kéztartásban egyik keze a szerszám
alatt, a másik pedig a főfogantyún (e) van.
Hosszabbító kábel használata
Kapcsolók (1., 2. ábra)
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
A szerszám elindításához nyomja le a kapcsolóbillentyűt. A fúró leállításához engedje föl
a billentyűt.
8
nálat okozza. AZONNAL ENGEDJE
FEL A BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT
és távolítsa el a fúrófejet a munkadarabtól, hogy megállapíthassa a leállás
okát. NE KAPCSOLGASSA KI- ÉS BE
A BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT, HOGY
MEGPRÓBÁLJA AZZAL A FÚRÁST
ÚJRA ELINDÍTANI EGY LEÁLLÁSNÁL
— EZ TÖNKRETEHETI A FÚRÓGÉPET.
5. A leállások minimalizálása és az anyag
kitörésének csökkentése érdekében
(a nagy nyomás miatt) csökkentse a nyomást a fúrófejre és mozgassa azt ki- és be
a furatban, annak kiszélesítéséhez.
6. Ne kapcsolja le a motort, ha azt a kifúrt
furatból szeretné kivenni. Így megakadályozhatja a beszorulást.
7. A változtatható sebességű fúrógépeknél
nem kell a furatot megütni. Használja
a fúrógépet alacsony sebességgel a furat
megkezdéséhez, majd nyomja a bekapcsoló billentyűt erősebben a szerszám
felgyorsításához, ha a furat már elég mély
ahhoz, hogy a fúrófej nem jöhet ki belőle.
A fokozatváltó kapcsoló (a) segítségével szabályozhatja a fúró sebességét—minél jobban
lenyomja a kapcsolót, annál nagyobb lesz
a fúró sebessége.
Folyamatos működtetéshez nyomja meg
és tartsa lenyomva a billentyűt, nyomja le
a reteszelő gombot (b), majd engedje el
a billentyűt.
MEGJEGYZÉS: Alacsonyabb sebességgel
kezdjen fúrni, ha a fúrás helyét nem pontozta
ki, fémet, műanyagot vagy kerámiát fúr, vagy
csavarozási műveletet végez. A magasabb
sebesség alkalmasabb fa és forgácslap fúrására, illetve csiszoló és polírozó tartozékok
használatához.
Az irányváltó kart (c) használhatja a szár kivételére szűk furatoknál, vagy csavarok kihajtására. A kapcsolóbillentyű fölött található.
A motor forgásának megfordításához
ELŐSZÖR engedje föl a kapcsolót, és azután
tolja a kart jobbra. A visszahajtási művelet
befejeztével állítsa vissza a kart az előre
irányba.
A folyamatos működésre állított szerszámot úgy állítsa le, hogy röviden megnyomja
a kapcsolót, majd felengedi. Mindig kapcsolja
ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve
mielőtt kihúzná a konnektorból.
FÉMEK FÚRÁSA
Alacsony sebességgel kezdjen fúrni, és utána
növelje a teljesítményt miközben egyenletesen
nyomja a szerszámot. A furatból folyamatosan,
egyenletesen kifolyó fémforgács jelzi a megfelelő fúrási sebességet. Fémfúráshoz használjon hűtőfolyadékot. Kivételt képez az öntöttvas
és a bronz, ezeket szárazon kell fúrni.
MEGJEGYZÉS: Nagy átmérőjű [5/16” (8 mm)
- 1/2” (13 mm)] furatokat könnyebben lehet
készíteni acélban, ha először egy kisebb furatot [5/32” (4 mm) - 3/16” (5 mm)] készít.
Fúrás
FIGYELMEZTETÉS: A személyi sérülést okozó kockázatok
csökkentése érdekében, MINDIG
fogja be vagy szorosan szorítsa
le, rögzítse a munkadarabot. Ha
vékony munkadarabot fúr ki, akkor
helyezzen mögé fa-alátétet, hogy
megelőzze a károkat.
FA FÚRÁSA
Alacsony sebességgel kezdjen fúrni, és utána
növelje a teljesítményt miközben egyenletesen nyomja a szerszámot. Fába ugyanazzal a fúrószárral lehet fúrni, mint fémbe.
Ezek a szárak túlmelegedhetnek, hacsak nem
húzza ki gyakran, hogy kitakarítsa a forgácsot
a furatból. A hasadásra hajlamos munkadarabot egy fadarabbal kell alátámasztani.
1. Csak éles fúrófejet használjon. FÁHOZ
használjon csavarmenetes, lapos fúrószárat, spirálfúrót vagy koronafúrót. FÉMHEZ
használjon nagy sebességű acél csavarmenetes fúrószárat vagy koronafúrót.
2. A fúrófejet mindig csak annak tengelyével
egyező irányból nyomja. Használjon elég
nyomást, hogy a fúrófej dolgozhasson, de
ne nyomja túlzott erővel, hogy a motort
leállítsa vagy a fúrófejet tönkretegye.
3. Tartsa a szerszámot két kézzel, hogy
megakadályozza a fúrógép elfordulását.
4. HA A FÚRÁS LEÁLL, azt rendszerint
a túlterhelés vagy a nem megfelelő hasz-
Kulcsmentes tokmány – DWD112S,
DWD115S (4-6. ábra)
A DWD112S és DWD115S típusok kulcsmentes tokmánya (d) kényelmesebb használatot
biztosít. Fúrószár vagy más tartozék befogásához kövesse a következő lépéseket.
9
1. Markolja meg egyik kezével a tokmány
hátsó részét, a másikkal pedig forgassa
az első részt az óramutató járásával ellentétes irányba a 4. ábra szerint. Fordítsa
a tokmányt annyira, hogy a szükséges
tartozék beférjen.
2. Illessze be a fúrószárat vagy más tartozékot kb. 3/4” (19 mm) mélyen a tokmányba,
majd erősen szorítsa meg az első rész
óramutató járásával megegyező irányba
forgatásával. Amikor a tokmány majdnem
elég szoros, kattogást fog hallani. 4–6 kattanás után a tokmány már eléggé rászorul
a tartozékra.
3. Ha a tartozékot ki szeretné venni, akkor
ismételje meg a fenti 1. lépést.
a tokmányba. Kézzel szorítsa meg a tokmány gyűrűjét.
2. Illessze a tokmány kulcsot a tokmány
oldalán lévő valamennyi nyílásba, és az
óramutató járásának megfelelő irányba
forgassa. Fontos, hogy a tokmány megszorításánál mind a három furatot használja.
A szár kilazításához forgassa a tokmányt
óramutató járásával ellenkező irányba egyetlen furat használatával, majd kézzel lazítsa
tovább a tokmányt.
KULCSOS TOKMÁNY LESZERELÉSE
(7. ÁBRA)
Szorítsa rá a tokmányt egy 1/4” (6 mm) vagy
nagyobb méretű imbuszkulcsra (nem tartozék). Gumikalapáccsal vagy fadarabbal üsse
meg erősen az óramutató járásával ellentétes
irányba az imbuszkulcsot. Így annyira meglazíthatja a tokmányt, hogy utána kézzel is
lecsavarhatja.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbálja a csavarozófejet (vagy bármely más tartozékot) úgy befogni,
hogy a befogópofát az egyik kézzel tartja, miközben bekapcsolja
a szerszámot. Ez a szerszám
meghibásodását és/vagy személyi
sérülést okozhat.
KULCSOS TOKMÁNY FELSZERELÉSE
(8. ÁBRA)
Csavarja rá a tokmányt amennyire tudja puszta kézzel. Szorítsa rá a tokmányt egy 1/4”
(6 mm) vagy nagyobb méretű imbuszkulcs
(nem tartozék) rövidebb végére, ütögesse
gumikalapáccsal a hosszabb véget az óramutató járásával megegyező irányba.
KULCSMENTES TOKMÁNY LESZERELÉSE
(5. ÁBRA)
Szorítsa rá a tokmányt egy 1/4” (6 mm)
vagy nagyobb méretű imbuszkulcsra (nem
tartozék). Gumikalapáccsal vagy fadarabbal
ütögesse meg a kulcs hosszabb végét az
óramutató járásával ellentétes irányba. Így
annyira meglazíthatja a tokmányt, hogy utána
kézzel lecsavarhatja.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
KULCSMENTES TOKMÁNY FELSZERELÉSE (6. ÁBRA)
Csavarja rá a tokmányt amennyire tudja puszta kézzel. Szorítsa rá a tokmányt egy 1/4”
(6 mm) vagy nagyobb méretű imbuszkulcs
rövidebb végére (nem tartozék), ütögesse
a hosszabb véget az óramutató járásával
megegyező irányba.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének
csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
Kulcsos tokmány – DWD112 (7., 8.
ábra)
A DWD112 készüléken kulcsos tokmány található (d). Fúrószár vagy más tartozék befogásához kövesse a következő lépéseket.
1. Nyissa szét a befogópofákat, és illessze
a szár tövét kb. 3/4” (19 mm) mélységben
Motorkefék
A DEWALT továbbfejlesztett szénkeferendszert használ, amely automatikusan leállítja
10
Környezetvédelem
a fúrót, ha a kefék elkopnak. Ezzel megelőzhető a motor súlyos károsodása. Új szénkefe
szettek vásárolhatók minden DEWALT szervizközpontban. Mindig az eredetivel azonos
cserealkatrészeket használjon.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
KENÉS
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő kenést.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket,
amint a szellőzőnyílások környékén port lát. A művelet végzésekor
viseljen professzionális védőszemüveget és porvédő álarcot.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más
erős vegyszert a szerszám nem
fémes alkatrészeinek tisztítására.
Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait.
Csak vizes vagy enyhe mosószeres textíliát használjon. Soha ne
engedje, hogy a szerszám belsejébe folyadék jusson; a szerszám
semmilyen részét ne merítse
folyadékba.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses
s z e r v i z k é p v i s e l e t h e l y é r ő l a D E WA LT
képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a szerződött D E WALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT, által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel, ezek használata veszélyes lehet. A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
11
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244934 - 21-08-2014
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
14
FÚRÓ 1
©
DWD112S
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising