KW1600E | Black&Decker KW1600E ROUTER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-32 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KW1600E
A
B
C
D
2
E
F
G
H
3
I
J
K
L
4
M
N
O
P
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Felsőmarójához.
Ezt a készüléket fa, és fatermékek marására terveztük.
A felsőmaró iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
e.
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
Elektromos szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
elektromos áramütés, a személyi sérülések és
az anyag károsodásának lehetőségét.
f.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Mielőtt
bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási
munkába kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok
és gázok közelében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, mely begyújthatja
a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
d.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor
keletkezése esetén) az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáramvédelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben. Soha ne
mártsa a készüléket vízbe!
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha
e.
f.
g.
4.
a.
6
a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet.
Győződjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő
gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos
baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit.
Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó részektől. A laza
ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak
a mozgó részekbe. Hosszú haj esetében használjon
sapkát, hogy ne zavarja a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek a por
okozta veszélyek.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa
a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet
cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat előtt
mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati
kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával
egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja
a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült
vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét
csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne
kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket
és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni
vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb és
biztonságosabb munkavégzés érdekében. Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat
szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut vagy
más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére.
Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét
keze szabadon marad a gép irányítására.
•
Az elektromos szerszámot a szigetelt fogási
felületeinél tartsa, mert a vágószerszám véletlenül hozzáérhet a szerszám tápkábeléhez. Élő
vezetékkel való találkozás a készülék fém részeit is
élővé, vezetővé teszi, és így elektromos áramütés
veszélyét jelenti a felhasználó számára.
•
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához.
Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és személyi
sérülést okozhat, ha a munkadarabot a kezében
tartja, vagy testéhez támasztja.
Figyelem! A marási alkalmazásokkor keletkező porral
való érintkezés vagy belégzés veszélyt jelenthet a munkaterületen tartózkodók és a felhasználó egészségére.
Viseljen pormaszkod, melyet speciálisan arra terveztek,
hogy megvédje használóját a keletkezett portól és gáztól.
Ügyeljen arra, hogy a munkaterületen tartózkodó összes
személy is viselje a pormaszkot.
•
Marás után alaposan távolítson el minden pormaradványt.
•
Csak olyan marószárat használjon, amelynek
szárátmérője a készüléken levő szorítópatronhoz
méretéhez illeszkedik.
•
Csak olyan marószárat használjon, amely a készülék
üresjárati fordulatszámának megfelel. A marószár
maximális fordulatszáma mindig egyenlő, vagy
nagyobb kell legyen, mint a készülék üresjárati fordulatszáma, mely a gép adattábláján van feltüntetve.
•
Soha ne használjon olyan marószárat, amelynek
átmérője nagyobb, mint a műszaki adatokban
megadott maximális átmérő.
•
Ne használja a gépet fordított, fejjel lefelé munkahelyzetben.
•
Ne próbálkozzon a készülék állványosításával.
•
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker márkaszervizben.
•
Különösen óvatosan dolgozzon, ha ólomtartalmú
festékréteget, vagy olyan faanyagot mar, amelyből
mérgező por keletkezhet.
Ne engedjen gyerekeket és terhes nőket
a munkaterületre.
Enni, inni és dohányozni a munkaterületen
tilos. Ne tároljon semmilyen ételt vagy italt
a munkaterületen.
A keletkezett port és más hulladékot a környezetvédelemi előírásoknak megfelelően kezelje
és távolítsa el.
•
A készülék rendeltetésszerű használatát már korábban
körül írtuk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt
igénylő munkánál. A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja. Ne erőltesse
a szerszámot. Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás súlyos
baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások kéziszerszámokhoz
Mások biztonsága
•
A készüléket/szerszámot korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező,
vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások felsőmarókhoz.
7
•
Leírás
használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős
személy munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
A gyermekeket felügyelni kell megakadályozva, hogy
játsszanak a szerszámmal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok
mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám
használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos használatából stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
•
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
•
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
•
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot
huzamosabb ideig használ, akkor tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
•
Halláskárosodás.
•
A használat közben famunkáknál keletkező por
belégzése miatti egészségkárosodás (különös
tekintettel a tölgy, bükk és MDF anyagokra).
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdené az összeszerelést, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva
az áramforrásról, a készülék ki van kapcsolva.
Marószár befogása (A ábra)
•
Távolítsa el a forgács elterelőt (10) úgy, hogy felfelé
húzza a marótalpból.
Figyelem! Ügyeljen rá, hogy ne hajlítsa meg a forgács
elterelőt.
•
Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (6), és forgassa
a tengelyt addig, amíg a tengely teljesen rögzül.
•
Oldja meg a befogópatron anyát (17) a mellékelt
szerelőkulccsal.
•
Helyezze a marószár (18) szárát a befogópatronba
(7). Ellenőrizze, hogy a szár legalább 3 mm-el
kinyúljon a befogópatronból az ábra szerint.
•
Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (6), és szorítsa
meg a befogópatron anyát (17) a mellékelt szerelőkulccsal.
Vibráció
A megállapított vibráció emisszió érték a standard teszt
metódus szerint EN60745 szabvány szerint van mérve,
és egy másik készülékkel való összehasonlításra szolgál.
A megállapított vibráció emisszió érték, szintén használható a kitettség előzetes megbecsülésére.
Figyelem! A vibráció emisszió érték a készülék használatakor eltérhet a megállapított értéktől a készülék
használatának módjától függően. A vibráció érték az itt
megállapított szint fölé emelkedhet.
Az élvezető felszerelése (B ábra)
Az élvezető (12) arra szolgál, hogy a készüléket egy él
vagy szél mentén, azzal párhuzamosan vezesse.
•
Helyezze a rudakat (19) a marótalpba az ábra szerint.
•
Állítsa be az élvezetőt a kívánt távolságba.
•
Szorítsa meg a rögzítő csavarokat (20).
A keletkező vibrációs mérték meghatározása: a 2002/44/
EC szabvány szerint adott a biztonságos érték, azonban
azok védelmében, akik rendszeresen használják a készüléket, egy becsült érték figyelembe vétele szükséges,
mely számításba veszi a kitettség időintervallumát,
a munkaterület karakterisztikáját, a készülék használati
módját, beleértve részegységek működési ciklusát,
mint pl. a készülék be- és kikapcsolása a kapcsolóra
gyakorolt hatása.
A porelszívó adapter felszerelése (C ábra)
A porelszívó adapter lehetővé teszi, hogy a felsőmaróhoz
porelszívó berendezést csatlakoztasson.
•
Helyezze a porelszívó adaptert (11) a porkivető
nyílásra az ábra szerint.
•
Csatlakoztassa a porelszívó berendezés csövét (23)
az adapterhez (11).
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
A következő piktogramok szerepelnek a készüléken:
A vezetősablon felszerelése (D ábra)
•
Tegye a vezetősablont (13) a maró talpába úgy,
hogy a sablon pereme lefelé (munkadarab felé)
mutasson.
•
Helyezze a két hosszú csavart (24) alulról a sablon
furatain át a talp furataiba.
•
Helyezzen mindkét csavarra egy-egy anyát és húzza
szorosra.
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
•
Be/ki üzemi kapcsoló
Kapcsolóretesz
Fogantyú
Fordulatszám előválasztó
Süllyesztés rögzítő kar
Tengelyrögzítő
Befogópatron
Revolver mélységütköző
Mélységütköző pálca
Forgács elterelő
Porelszívó adapter
A távtartó-darab felszerelése (E ábra)
•
Szerelje fel a távtartó-darabot (14) a mellékelt csavarokkal a készülék talpára.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker márkaszervizben.
8
Marási mélység beállítása egy darab fa segítségével
(K ábra)
•
Szerelje fel a marószárat a készülékre és süllyessze
le a gépet a fent leírtak szerint.
•
Oldja meg a rögzítő csavart (30).
•
Mozgassa a mélységütköző pálcát (9) felfelé a mélységütköző beállító (31) segítségével.
•
Helyezzen a kívánt marási mélységnek megfelelő
vastagságú fadarabot a mélységütköző (29) és az
ütközőpálca (9) közé.
•
Mozgassa a mélységütköző pálcát (9) lefelé a fadarabig mélységütköző beállító (31) segítségével.
•
Húzza szorosra a rögzítő csavart (30).
•
Finomállításhoz használja az után állító gombot (34).
•
Távolítsa el a fadarabot.
•
Húzza felfelé a süllyesztés rögzítő kart (5) és hagyja
a készüléket az eredeti helyzetébe visszaállni.
•
Miután bekapcsolja a felsőmarót, süllyessze le és
készítse el a kívánt marási feladatot.
A központosító csap felszerelése (F ábra)
•
Szerelje fel az élvezetőt a maróra a B ábra szerint,
de fejjel lefelé.
•
Helyezze fel a központosító csapot (15) az élvezető
munkadarab felőli oldalára a mellékelt csavarral (25).
A másolóvezető felszerelése (G ábra)
•
Helyezze fel az élvezetőt a B ábra szerint a készülékre.
•
Szerelje fel az ’L’ sínt (16) az élvezető felső oldalára
a vele szállított két csavarral és anyával.
•
Állítsa be az ’L’ sínen lévő forgófeltétet (26) a mellékelt szárnyas csavarral (27).
A kiegészítő élvezető felszerelése (H ábra)
A kiegészítő élvezető (21) arra szolgál, hogy a készüléket
egy vékony fadarab (pl. egy asztal széle) mentén, azzal
párhuzamosan vezesse.
•
Állítsa be az élvezetőt (12) ahogy szükséges.
•
Lazítsa meg a rögzítő csavarokat (28).
•
Helyezze a kiegészítő élvezetőt (21) a rudakra (19)
melyek a marótalpból kilógnak.
•
Állítsa be az élvezetőt úgy, hogy a munkadarab a két
élvezető közé legyen befogva.
•
Szorítsa meg a rögzítő csavarokat (28).
A revolver mélységütköző beállítása (L ábra)
Miután a revolver mélységütközőt a kívánt állásba
forgatta, utánállíthatja a kiválasztott ütközőt. Ha több
különböző marási mélységre van szüksége, állítsa be
mindegyik mélységütközőt.
•
Egy csavarhúzóval forgassa a mélységállító csavart
(35) fel vagy le, szükség szerint.
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját tempójában
dolgozni. Ne terhelje túl!
•
Óvatosan vezesse a hálózati kábelt, kerülje el
a kábel véletlenszerű átvágását.
A fordulatszám beállítása
•
Állítsa be a kívánt sebességet a fordulatszám előválasztó (4) segítségével. Kis átmérőjű marószárakhoz
magas, nagy átmérőjű marószárakhoz alacsonyabb
fordulatszámot használjon.
A marási mélység beállítása (I, J és K ábra)
A marási mélység az az X távolság, amely a mélységütköző pálca (9) és a mélységütköző (29) között
van. A marási mélységet, kétféle módon állíthatjuk be
a következők szerint.
A vezetőléc alkalmazása (M ábra)
Ha az élvezető használatára nincs lehetőség, például
egy könyvespolc hátoldalán a horonymarásnál, járjon el
a következőképpen:
•
Válasszon ki egy egyenes szélű fadarabot vezetőlécnek.
•
Fektesse a lécet a munkadarabra.
•
Mozgassa a lécet, míg a megfelelő helyre kerül
a készülék megvezetéséhez.
•
Biztonságosan rögzítse / szorítsa le a lécet a munkadarabra.
•
Vezesse a felsőmarót a léc mentén.
Marási mélység beállítása a skála segítségével
(J ábra)
•
Szerelje fel a marószárat a készülékre a fent leírtak
szerint.
•
Oldja meg a rögzítő csavart (30).
•
Húzza felfelé a süllyesztés rögzítő kart (5).
•
Süllyessze a marót lefelé addig, amíg a marószár
hozzáér a munkadarabhoz.
•
Nyomja le a süllyesztés rögzítő kart (5).
•
Mozgassa a mélységütköző pálcát (9) lefelé
a mélységütközőig a mélységütköző beállító (31)
segítségével. Állítsa be a skálát úgy, hogy a nulla
jelölés (32) a nyíllal (33) egybe álljon.
•
Mozgassa a mélységütköző pálcát (9) a skálán
a kikalkulált pozícióba a mélységütköző beállító (31)
segítségével. Egy negyed fordulat kb. 6.25 mm-nek
felel meg.
•
Húzza szorosra a rögzítő csavart (30).
•
Finomállításhoz használja az után állító gombot (34).
Egy teljes fordulat kb. 1 mm-nek felel meg.
•
Húzza felfelé a süllyesztés rögzítő kart (5) és hagyja
a készüléket az eredeti helyzetébe visszaállni.
•
Miután bekapcsolja a felsőmarót, süllyessze le és
készítse el a kívánt marási feladatot.
Vezetősablon használata (D ábra)
Vezetősablon sablon mentén történő maráshoz használható, például betűk kimarásához.
•
Rögzítse a sablont kétoldalas ragasztószalaggal,
vagy "G" kapoccsal a munkadarabhoz.
•
A marószárnak a vezetősablon peremén túl kell
érnie, hogy a munkadarabba a sablon formáját
bemarhassa.
A távtartó-darab használata (E ábra)
A távtartó-darabot akkor kell használni, ha merőleges
irányú szintkülönbségeket kell marnia fa- vagy laminált
anyagokba.
A központosító csap használata (F ábra)
A központosító csapot körformák marásánál használja.
9
•
•
•
•
Fúrjon egy furatot a központosító csap részére
a kimarandó kör középpontjába.
Helyezze a készüléket a munkadarabra úgy, hogy
a központosító csap a furatba illeszkedjen.
Állítsa be a kör rádiuszát az élvezető rudazatával.
A maró ekkor a munkadarab körül mozgatható a kör
kimarásához.
és ellenőrizze a munkafelületet. Állítson a marási
sebességen az előválasztóval (4) és ismételje meg
addig, amíg az optimális felület finomságot eléri.
Figyelem! Soha ne engedje el a fogantyúkat a sebesség
állításához, ha a marófej rögzítve van lent, és a munkadarabban üzemel.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
•
Külső él mentén történő marásnál haladjon az óramutató járásával ellentétes irányba (N ábra). Belső él
mentén az óramutató járásával megegyező irányba
haladjon.
•
Puhafához használjon HSS marószárat.
•
Keményfához használjon TCT (keményfémlapkás)
marószárat.
•
A készüléket vezető nélkül is használhatja (O ábra). Ez táblák készítésénél és kreatív, dekorálási
munkáknál hasznos. Szabad kézzel csak kis marásmélységgel dolgozzon.
•
Vegye figyelembe az alábbi táblázatot az alkalmazható marószárak tekintetében.
A másolóvezető használata (G ábra)
A másolóvezető segít egyenlő távolságot fenntartani
a szabálytalan formájú munkadarab széle mentén.
•
Helyezze a felsőmarót a munkadarabra a követendő
széltől a kívánt távolságba.
•
Állítsa az élvezető rúdjait úgy, hogy a kerék a munkadarabhoz érjen.
A készülék be- és kikapcsolása
Bekapcsolás
•
A készülék beindításához tartsa benyomva a kapcsolóreteszt (2) majd nyomja be az üzemi be/ki
kapcsolót (1).
•
Engedje el a kapcsolóreteszt.
KW1600EA - Marószárak (P ábra)
Kikapcsolás
•
A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
be/ki kapcsolót.
Figyelem! A készüléket mindig két kézzel tartva üzemeltesse.
Megnevezés
Felhasználás
Egyenes maró (1)
Hornyolás és falcolás
Kontúrmaró (2)
Laminált- vagy keményfa körülmarására, precíz profilmarásra
sablon után
Marás
•
Szerelje fel a marószárat és állítsa be a kívánt
marásmélységet a fentiek szerint.
•
Tartsa a készüléket szorosan mindkét kezével
a fogantyúknál (3) fogva, helyezze a készüléket
a munkadarabra és kapcsolja be.
•
Hagyja a motort felpörögni, mielőtt lesüllyeszti a készüléket a munkadarabba. Mikor a mélységütköző
pálca megakad, a süllyesztés rögzítő kart (5) aktiválja.
•
Végezze el a marást, konstans erőt kifejtve lefelé és
a marás irányába is. Markolja továbbra is szorosan
a fogantyúkat, és legyen felkészülve a lehetséges
visszaható erőre, ha a marószár hirtelen megakad,
pl. ha csomóhoz ér.
•
A munka végeztével oldja ki a süllyesztés rögzítő
kart és vezesse a marófejet felfelé az eredeti
pozíciójába. Mikor a készülék visszatért az eredeti
pozíciójába, már kikapcsolható. Ügyeljen rá, hogy
a talp rugós terhelésű és a marófej fel fog ugrani,
ha nem fogja vissza.
Falc maró (3)
Falcok készítése egyenes vagy
ívelt munkadarabokon
V-horonymaró (4)
Hornyolás, gravírozás és élek
letörése
Félgömbmaró (5)
Hornyolás, gravírozás és dekoratív élformák készítésére
Holkehl maró (6)
Dekoratív élformák készítésére
Profilmaró (7)
Dekoratív élformák készítésére
Lekerekítő maró (8) Él lekerekítésre
Fecskefark-maró (9) Fecskefark-kötések készítésére
Élező maró (10)
Élek letörésére
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellett hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba
kezdene, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék
belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik
részét folyadékba.
Marási sebesség
A marási sebesség változtatható a munka finomságának
megfelelően. A megfelelő sebesség kiválasztása függ
a munka finomságától, az anyagtól, és marószár átmérőjétől és formájától.
•
Készítse fel a készüléket úgy, hogy egy fadarabon
végez gyakorló marást. Végezze el a marószár
sebességének előállítását, kis átmérőjű marószárakhoz magas, nagy átmérőjű marószárakhoz
alacsonyabb fordulatszámot használjon.
•
Ha a marási munkát befejezte, húzza vissza a marófejet a munkadarabról, kapcsolja ki a készüléket
10
Környezetvédelem
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
KW1600E
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, globális mérnökség
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
31/03/2010
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával viszszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a vevőszolgálaton érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Befogópatron méret
Maximális marószár átmérő
Maximális marólöket
Súly
KW1600E TYPE1
230
1 600
11 000 – 28 000
1/2”(12,7) /
1/4” (6,35) /
8 mm / 6 mm
mm 42
mm 60
kg 5,1
VAC
W
min-1
mm
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint: Hangnyomás
(LpA) 90 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A), Hangerő (LWA)
101 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint: Vibrációs kibocsátási érték (ah) 3 m/s², bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
zst00243966 - 15-08-2014
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
14
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising