GK1050 | Black&Decker GK1050 POWERED LOPPER Type 2 instruction manual

506555-89 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
GK1000
GK1050
2
3
4
KESME YÖNÜ
5
TÜRKIYE
3.
a.
Kullanım amacı
Black & Decker Alligator™ dal makası, kullanıcı yerde
dururken, ağaç dallarını budamak ile ve düşen ağaç
dallarını ve çapı 25 mm’den, 100 mm’ye kadar olan
küçük ağaç kütüklerini kesmek için tasarlanmıştır. Bu alet
sadece hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.
b.
Güvenlik talimatları
Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını mutlaka okuyun. Bu talimatların
herhangi birisine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma riskine
neden olabilir.
c.
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride bakmak
üzere saklayın.
a. Aşağıda yer alan uyarılardaki «elektrikli alet» terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1.
a.
b.
c.
d.
Çalışma alanının güvenliği
Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık
ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
e.
f.
g.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Elektrik güvenliği
Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın
veya ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik
çarpması riskini arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
6
Kişisel güvenlik
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç
ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi
kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun
toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret
veya kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin
kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık konumdaki elektrikli aletleri elektrik
şebekesine bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol
elbiseler ve takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha
iyi ve güvenli çalışacaktır.
Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm
elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü elektrikli aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri aletin
istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan
veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli
aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler,
eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
f.
g.
5.
a.
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu,
elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol
edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka
uyun ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler
için kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
•
•
•
•
•
•
Servis
Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların kullanıldığı yetkili servise tamir ettirin. Bu,
elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
•
•
Alligator™ dal makasları için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Aleti kesinlikle omuz hizasının üzerinde kullanmayın. Her zaman düşen dallardan uzakta durun.
Uyarı! Aleti ağaç kesmek için kullanmayın.
•
Her zaman vücudunuzu ve elbiselerinizi testere
zincirinden koruyun. Aleti önünüzde tutun. Özellikle yere yakın dalları keserken testere zincirinin
konumuna dikkat edin. Aleti açmadan önce zincirin
herhangi bir şeyle temas etmediğinden emin olun.
•
Düşen ağaçlardan veya dallardan nasıl güvenli bir
şekilde kaçabileceğinizi önceden planlayın. Çıkış
yolunda hareketi önleyecek veya engelleyecek
nesneler olmamasına dikkat edin. Islak çimenlerin
ve yeni kesilmiş ağaç kabuklarının kaygan olduğunu
unutmayın.
•
Bir dalın düşme yönü değişebilir. Aşağıdakiler dahil
olmak üzere, düşme yönünü etkileyen tüm koşulları
dikkate alın:
− Öngörülen düşme yönü.
− Dalın doğal eğimi.
− Olağanın dışında ağır dal yapıları veya çürükler.
− Aşağı sarkan dallar dahil olmak üzere çevrede
ağaçların veya engellerin oluşu.
− Rüzgarın hızı ve yönü.
•
Kesilecek dal ile etraftaki kişiler, binalar ve diğer
nesneler arasında dalın uzunluğunun en az 2 1/2
katı kadar mesafe olmalıdır. Bu mesafe dahilindeki
kişiler, binalar veya nesneler düşen dalın çarpması
riski altındadır.
•
Gergin bir dalı keserken, geri yaylanmaya karşı
dikkatli olun. Ahşap liflerindeki gerilim serbest kaldığında, dal yaylanarak kullanıcıya çarpabilir ve/veya
zincir testereyi kontrolsüz bir şekilde fırlatabilir.
•
Aletle çalışırken, kaymayan güvenlik ayakkabıları,
güvenlik başlığı, gözlük, kulaklık ve eldiveni kapsayan koruyucu elbiseler giyin.
•
Bir kaza durumunda yakında (fakat güvenli bir
mesafede) birilerinin olmasına dikkat edin.
•
Aleti ağaçta, merdivende veya başka herhangi
dengesiz bir yüzeyde ayakta durarak kullanmayın.
•
Daima sağlam ve dengeli basın.
•
•
•
Motor çalışırken aleti iki elinizle sıkıca tutun.
Kolları kuru, yağsız ve gressiz tutun. Gresli veya
yağlı kollar kayarak kontrolün kaybolmasına neden
olur.
Hareket eden zincirin, siperlik çubuğunun ucundaki
herhangi bir nesne ile temas etmesine izin vermeyin.
Testere zincirini gergin tutun. Alet kapalı ve aküsü
çıkarılmışken, zincir gerilimini düzenli aralıklarla
kontrol edin.
Kesme işlemine sadece zincir hareketi tam hızdayken başlayın ve bu hıda kesmeye devam edin.
Kesimi bitirebilecek ve zincire sıkışabilecek veya
zincirin içine düşebilecek kayan ağaçları veya diğer
etkileri izleyin.
Önceki bir kesime tekrar girerken son derece dikkatli
olun. Alt siperlikteki çivileri ağaca geçirin. Zincirin,
tam hıza ulaşmadan önce ağaçla temas etmesine
izin vermeyin.
Bu aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir. Bu
alet yalnızca ahşap kesmek için tasarlanmıştır. Aleti,
öngörülen amaçlar dışında kullanmayın; örneğin
aleti plastik, beton veya ahşap olmayan inşaat
malzemelerini kesmek için kullanmayın.
Eğer pala veya aletin içine kir girerse, çalışmayı
durdurun, aküyü çıkartın ve kiri temizleyin.
Aşınmış zincirler veya zincir siperlik çubukları derhal
değiştirilmelidir.
Sadece orijinal yedek parça ve aksesuarları kullanın.
Diğer kişilerin güvenliği
•
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya
sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanabilir.
•
Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla
kontrol altında tutulmalıdır.
Titreşim
Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde belirtilen
titreşim emisyon değerleri EN60745 tarafından belirlenen
standart bir test yöntemine uygun olarak ölçülmektedir ve
diğer bir aletle karşılaştırma yaparken kullanılabilir. Beyan
edilen titreşim emisyon değeri aynı zamanda maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki
titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine bağlı
olarak, beyan edilen değere göre farklılık sergileyebilir.
Titreşim düzeyi belirlenen seviyenin üzerinde artış
gösterebilir.
İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC tarafından getirilen
elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere titreşime
maruz kalmayı değerlendirirken, çalışma döngüsü
içerisinde örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif durumda
7
yönelik ve kaçınılamayan başka bazı riskler de bulunmaktadır. Bunlar:
•
Hareketli parçalarla, keskin parçalarla veya sıcak
parçalarla temas etmekten doğan yaralanma riski.
Dalların veya döküntülerin, kullanıcının, etraftaki
kişilerin veya eşyaların üzerine düşmesinden doğan
yaralanma riski.
•
Öngörülmeyen kullanımdan, merdivenden düşmekten, ağaç üzerinde çalışma konumundan, elektrik
kablosunun zarar görmesinden, aletin ıslak veya
tehlikeli yerlerde kullanılmasından, ürünün çocuklar
veya güçsüz kişiler tarafından kullanılmasından,
uygun koruma eşyalarının takılmaması veya uygun
giysilerin giyilmemesinden kaynaklanan yaralanma
riskleri.
olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün
zaman dilimleri dahil olmak üzere mevcut kullanım durumu ve aletin kullanım şekli göz önünde bulundurularak
değerlendirilmelidir.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek
için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka
okumalıdır.
Aleti ıslak yerlerde kullanmayın veya yağmura maruz bırakmayın.
Her zaman koruma başlığı, kulaklığı ve
koruyucu gözlüğü kullanın.
Yukarıdaki riskler alete ilişkin güvenlik talimatları ve/veya
işaretlerindeki uyarılara işaret etmektedir.
Düşen nesnelerden kaçının. Etraftaki kişilerin
uzakta durmasını sağlayın.
Bu kılavuzda belirtilen titreşim değeri, standartlaştırılmış
EN 60745 testi ile uyumludur. Kullanıcı, uzun süre boyunca yüksek düzeyde titreşime maruz kalmamalıdır. Bu
aletin titreşim emisyonları 5m/s altındadır ve 2002/44/EC
ile düzenlenen 8 saatlik gün boyunca sürekli işletim sınırları dahilindedir. Gerçek işletim koşulları değişebilir veya
standartlaştırılmış testte kaydedilen titreşim düzeyinin
artması mümkündür.
Aleti, merdiven üzerindeyken kullanmayın.
Her 10 dakikalık kullanımdan sonra zincir
gerilimini kontrol edin. Gerektiğinde 3 mm
açıklığa geri ayarlayın.
ÖZELLİKLER
1. Üst siperlik
2. Alt siperlik
3. Pala
4. Yağ kapağı
5. Açma/kapama düğmeleri
6. Talaş püskürtme noktası
Zinciri her 10 dakikalık kullanımdan sonra
yağlayın.
Uyarı! Talaş püskürtme noktası: Zincire
dokunmaktan kaçının!
Zincirin dönüş yönü.
Kablo hasar görmüş veya kesilmişse, anında
prizden çekin.
Zincir gerginlik ayarı (Şekil A ve B)
Uyarı! Zincir gerginliğini ayarlamadan veya başka
herhangi bir ayarlamadan önce aletin kapalı ve fişinin
çekilmiş olduğundan emin olun.
Uyarı! Zincir palası ve zincir kullanımdan sonra sıcak
olabilir. Ayarlamadan önce soğumasını bekleyin.
Alet montaj edilmiş şekilde satılmaktadır. Fakat ilk
kullanımdan önce zincir (12) gerginliğini ve zincir somunlarını kontrol etmenizi ve gerekirse ayarlamanızı
tavsiye ederiz.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır. bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş
değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
•
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Zincir gerginliğinin kontrol edilmesi ve ayarlanması
(Şekil A)
•
Zinciri (12) germek için zincir somunlarını (7),
anahtar (9) ile gevşetin. Böylece zincir gerginlik
ayarı zincir palasını (3) dışa doğru itecek ve gerekli
gerginlik sağlanacaktır. İki zincir somunlarını (7)
güvenli bir şekilde yeniden sıkın.
•
Zinciri (12) hafifçe çekerek doğru gerginliğin elde
edildiğinden emin olun. Zincir paladan (3) 3 mm
çekildikten sonra geri dönüyorsa gerilim doğrudur.
Pala (3) ve zincir (12) arasında alt tarafta hiçbir
‘sarkma’ olmamalıdır.
Not: Zinciri aşırı sıkılamayın, bu aşırı yıpranmaya neden
olur ve kılavuz çubuğu ile zincirin kullanım ömrünü kısaltır. Ayrıca bu durum, ürün performansının düşmesine
neden olur.
Uzatma kablolarının kullanımı
Daima bu aletin elektrik girişine uygun (teknik özel•
liklerine bakın), onaylı bir uzatma kablosu kullanın.
Uzatma kablosu açık havada kullanıma uygun ve
buna göre işaretlenmiş olmalıdır. 30 m’ye kadar
1.5 mm2 iletken ebatlı HO5VV-F uzatma kablosu, güç
kaybı yaşanmadan kullanılabilir. Kullanmadan önce,
uzatma kablosunda hasar, aşınma veya eskime olup
olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya kusurlu ise,
uzatma kablosunu değiştirin. Bir kablo makarası
kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemeleri ve güvenlik tedbirleri uygulamasına rağmen, ağaç kesme testerelerinin kullanımına
8
etmek sorunun giderilmesinde yardımcı olabilir. Bu
da sorunu çözmezse aleti yetkili bir Black & Decker
servisine götürün.
Not: İlk kullanımda ve testere zinciri yeni olduğunda,
yeni testere zinciri biraz boşalabileceğinden gerilimi sık
sık kontrol edin.
Not: Zincir yukarıda belirtildiği şekilde gerilemiyorsa,
değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda en yakın yetkili
servis ile temasa geçin.
Aleti yağlama (Şekil E)
Alet her kullanımdan önce ve her on dakikalık kullanımdan sonra sadece uygun kalitede yağ (Kat. No. A6027)
kullanılarak yağlanmalıdır.
•
Yağ kapağını (4) açın ve şişeyi yağ doldurma noktasına (10) sokun. Yağı dağıtmak için şişeye bir kez
hafif bir basınç uygulayın.
Zincir ve palanın değiştirilmesi
Uzun süre kullanımdan sonra zincir (12) ve/veya palanın
(3) değiştirilmesi gerekebilir. Black & Decker tarafından
tavsiye edilen parçaların kullanıldığından emin olun.
Zincir ve palanın çıkartılması (Şekil A ve B)
Uyarı! Testere zincirini takarken ve çıkarırken her zaman
koruyucu eldiven giyin. Testere zinciri keskindir ve çalışmazken dahi sizi kesebilir.
Uyarı! Zincir palası ve zincir kullanımdan sonra sıcak
olabilir. Değiştirmeden önce soğumasını bekleyin.
•
Aleti sağlam ve sabit bir yüzeye koyun.
•
Zincir somunlarını (7) verilen anahtar (9) ile saatin
tersi yönde çevirerek çıkarın.
•
Zincir kapağını (8) çıkartın.
•
Kolları açın ve üst siperliği (1) çekin.
•
Palayı (3) geri çekin ve zinciri (12) pala üzerindeki
yuvasından kaldırın.
•
Zinciri (12) aletten çıkartın.
•
Palayı (3) cıvataların üzerinden geçirip aşağı doğru
indirerek takın.
Bu, kesme hızına veya ağaç türüne bağlı olarak 10
dakikalık kullanım süresi için yeterlidir.
Delik, yağı zincir üzerinden palaya (3) taşır. Fazla miktarda yağ sıkılırsa zincir siperliklerinden yağ sızabilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi bir soruna işaret
etmez.
Açılması ve kapatılması
Uyarı! Düğmeyi kesinlikle açık konumda kilitlemeye
çalışmayın.
Güvenliğiniz için, alet çift açma/kapama düğmesiyle
donatılmıştır. Bu sistem, aletin istenmeyen şekilde çalıştırılmasını önler.
Açılması (Şekil F)
•
Aleti açmak için kollardan sıkıca kavrayın ve her iki
düğmeye de basın (5).
Zincir ve palanın takılması (Şekil C ve D)
Uyarı! Testere zincirini takarken ve çıkarırken her zaman
koruyucu eldiven giyin. Testere zinciri keskindir ve çalışmazken dahi sizi kesebilir.
Kapatılması (Şekil F)
Düğmelerin (5) her ikisini de serbest bırakın.
Not: Aletin çalıştırılması için her iki düğmeye de basılması gerekir.
İşlemin düz bir yüzey üzerinde yapıldığından emin
olun.
•
Kolları açın ve üst siperliği (1) çekin.
•
Palayı (3) zincir germe mekanizması ile ilk cıvatanın
arasındaki yere yerleştirerek palayı (3) cıvataların
üzerinden geçirip aşağı doğru indirerek takın.
•
Zinciri (12) palanın (3) ön tarafından takın ve palanın
(3) uçtaki zincir dişlisine geçirin.
•
Zincir (12) ve palayı (3), zincir palanın içindeki oyuğa
oturacak şekilde, geri çekerek dişli (11) üzerinden
geçirin. Zincir dişlerinin dişli üzerinde doğru yöne
baktığından emin olun.
•
Zincir kapağını (8) kapatın ve zincir somunlarını (7)
sıkın.
Aleti zorlamayın – çalışması için serbest bırakın. Tasarlandığı hızda görevini daha iyi ve daha güvenli bir
şekilde yerine getirecektir. Aşırı güç zincirin gerilmesine
neden olur.
Testere zinciri veya pala (3) sıkışırsa:
•
Aleti kapatın.
•
Aletin fişini şebekeden çıkarın.
•
Pala (3) üzerindeki gerginliğini azaltmak için kesiği
takozlarla açın. Testereyi bükerek açmaya çalışmayın. Yeni bir kesim işlemine başlayın.
Dal kesme (Şekil G)
Yerel yasaların veya düzenlemelerin dalların budanmasını yasaklamadığından veya sınırlandırmadığından
emin olun. Kesim yapmadan önce aletin tam hızda
çalıştığından emin olun.
•
Aletin sıçrama ve yana kayma olasılığını önleyecek
şekilde sıkıca tutun.
•
Hafif bir basınç uygulayarak aleti dalın üzerine
sürün.
Kullanımı
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı
yüklenmeyin.
•
Bakım bölümünde açıklandığı şekilde düzenli olarak
aletin temizliğini yapın. Özellikle zincir kapağının
içinin temizliğine dikkat edin.
•
Alt (2) ve üst (1) siperlik, tutma kollarından biri bırakıldığında veya bir dal parçası kesildiğinde kapanmak
üzere tasarlanmıştır.
•
Siperlikler bu şekilde kapanmazsa aleti çalıştırmayı
bırakın ve fişi prizden çıkartın. Herhangi bir kirin hareketi engelleyip engellemediğini kontrol edin. Böyle
bir durumda zincir kapağını (8) çıkartarak içini kontrol
Her zaman yukarıdan aşağı doğru kesin. Bu şekilde
zincire sıkışmanız önlenir.
•
Şekil G’de gösterildiği gibi kesim yapın. Kesme
işlemine dalın ucundan başlayın. Dalı, mantıklı
adımlarda küçük kısımlara keserek kısaltın.
•
Alet tam hızda çalışırken onu kesikten çıkarın.
9
Bakım
Çevrenin korunması
Black & Decker elektrikli/şarjlı aletiniz minimum bakımla
uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli
özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Elektrikli/şarjlı alet üzerinde herhangi bir bakım
işlemi gerçekleştirmeden önce:
•
Aleti kapatın ve fişten çekin.
•
Ya da aletin çıkartılabilir aküsü varsa; aleti kapatın
ve aküyü aletten çıkartın.
•
Ya da aletin dahili aküsü varsa, bitene kadar çalıştırın
ve sonra kapatın.
•
Şarj cihazını temizlemeden önce fişten çekin. Şarj
cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir bakım
gerektirmemektedir.
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma deliklerini
yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak
temizleyin.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle silin.
Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Mandreni düzenli olarak tamamen açın ve içindeki tozu
dökmek için hafifçe vurun (mandren alete takılıysa).
Temizleme
•
Düzenli olarak zincir kapağını açın ve içinde birikmiş
olabilecek kiri temizleyin.
•
Havalandırma deliklerini temiz, kuru bir boya fırçasıyla düzenli olarak temizleyin.
•
Aleti temizlemek için, sadece yumuşak sabun ve
nemli bir bez kullanın. Aletin içine sıvı kaçmasına
kesinlikle izin vermeyin ve aletin hiçbir parçasını
kesinlikle sıvıya batırmayın.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Yağlama
•
Düzenli olarak şekil D’de gösterildiği şekilde yağlama
noktalarını (10) yağlayın.
Teknik özellikleri
Taşıma
•
Aleti her zaman siperlikler kapalıyken taşıyın.
Voltaj
Giriş gücü
Zincir hızı (yüksüz)
Maks. kesme çapı
Ağırlık
Saklanması
•
Ürün birkaç ay süresinde kullanılmayacaksa metal
parçaları yağ ile silin.
•
Aleti, güvenli ve kuru bir yerde saklayın. Saklandığı
yerin sıcaklığı daima +5 °C ila +40 °C aralığında
olmalıdır. Aleti düz bir zemin üzerinde tutun.
VAC
W
m/s
mm
kg
GK1000
TYPE 2
230
550
2.3
100
3
GK1050
TYPE 2
230
600
2.3
100
3
2000/14/EC’ye göre ölçülen garantili ses basıncı
düzeyi:
LpA (ses basıncı) 87 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A),
LwA (akustik güç) 98 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A),
LwA (garantili) 105 dB(A), El/kol ağırlıklı titreşim 2.6 m/s2
10
belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black & Decker yetkili
tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet veren
yetkililerin tam detaylarını www.2helpU.com sitesinden
öğrenebilirsiniz.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
GK1000 GK1050
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar), 2006/42/
EC (29 Aralık 2009’dan itibaren), EN 60745-1normlarına
uygun olduğunu beyan eder.
2000/14/EC, Zincir testere Ek VI
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
2000/14/EC’ye göre ölçülen ses basıncı düzeyi:
LwA (akustik güç)
87 dB
LwA (garantili)
105 dB
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifine de uygundur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı Black & Decker
adına vermiştir.
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı,
Global Mühendislik
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
27-08-2009
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti
verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları
değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri
tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu
belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir
servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura
ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda
11
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
0412 237 29 04
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
0446 224 08 01
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00119022 - 27-01-2010
12
13
14
Download PDF

advertising