EPC126 | Black&Decker EPC126 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-99 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
EPC126
EPC146
EPC186
EPC128
EPC148
EPC188
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
d.
Szívből gratulálunk új Black & Decker EPC126/EPC146/
EPC186 Fúró/csavarozó gépéhez. Ezt a készüléket
csavarozási feladatok elvégzésére valamint fa, fém és
műanyagok fúrására terveztük.
Szívből gratulálunk új Black & Decker EPC128/EPC148/
EPC188 Fúró/csavarozó gépéhez. Ezt a készüléket
csavarozási feladatok elvégzésére valamint fa, fém és
műanyagok és lágy kőzetanyagok fúrására terveztük.
Ezek a készülékek iparszerű felhasználásra nem
alkalmasak.
e.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonsági figyelmeztetések
f.
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági fi gyelmeztetést és utasítást.
A következő figyelmeztetések, utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést
vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is fellapozhassa. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámát jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
d.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor
keletkezése esetén) az elektromos biztonság
növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
e.
f.
g.
4
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen
növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására.
b.
c.
d.
6.
a.
Akkumulátoros készülék használata és ápolása
Kizárólag csak műszaki adatokban megadott
töltőkészüléket használja az akkumulátor töltésére. Más töltő használata személyi és dologi
kárt és tűzveszélyt okozhat.
Kizárólag csak a műszaki adatokban megadott
akkumulátort csatlakoztasson a készülékre.
Más akkumulátor használata személyi és dologi
kárt okozhat.
Ügyeljen az akkumulátort a megfelelő tárolásra.
Rövidzárlat okozásának veszélye miatt kerülje,
hogy fémes tárgyak az akku pólusaival érintkezzenek. A tűzveszély mellett az akku is károsodhat.
(pl.: ha az akkumulátort a szerszámos kofferben
tárolja, az abban lévő szerszámokkal érintkezhet).
Szélsőséges körülmények között való használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki az akkuból. Kerülje az érintkezést az
akkufolyadékkal. Ha mégis érintkezésbe kerül
vele, öblítse le bő vízzel. Ha szemébe kerül,
forduljon azonnal orvoshoz. Az akkufolyadék
bőrirritációt és megégést okozhat.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további
speciális biztonsági utasítások
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások fúrókhoz és csavarozókhoz.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Az ütvefúró használata közben viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
Mindig használja a készülékkel szállított pótfogantyút. A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol
a befogott tartozék rejtett vezetékkel vagy saját
hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel
való találkozás a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így elektromos áramütés veszélyét
jelenti a felhasználó számára.
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és
személyi sérülést okozhat, ha a munkadarabot
a kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne nyúljon a fúrószárhoz,
mert az a fúrás során felforrósodhat.
A készüléket korlátozott fi zikai, érzékszervi és
mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják; kivétel, ha számukra a szerszám
♦
Akkumulátor töltő
♦
A Black & Decker töltőt csak annak az akkumulátornak a töltésére használja, amelyet a szerszámhoz
mellékeltünk. Más akkumulátor felrobbanhat,
személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.
♦
Ne próbáljon elemet tölteni a töltővel.
♦
A hibás tápkábelt azonnal cseréltesse ki.
♦
Óvja a töltőt a víztől és a nedvességtől.
♦
Ne nyissa föl a töltőt.
♦
Ne tesztelje a töltőt.
használatához a biztonságukért felelős személy
felügyeletet és tájékoztatást biztosít számukra.
A gyermekeket felügyelni kell; meg kell akadályozni, hogy a szerszámmal játsszanak.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban leírtuk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az Ön
biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az
előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
A töltő automatikusan kikapcsol, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra emelkedik. A hő
hatására való kioldás csak egyszer lehetséges, és teljes cserét igényel.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan
használják a szerszámot. A vibrációs értékek az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigeteléssel rendelkezik; ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel. Ne próbálja a töltőt hálózati
csatlakozóval helyettesíteni.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség
kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen fut a napi kitettséget jelentő idő mellett.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Üzemmód választó / nyomaték beállító gyűrű
4. Tokmány
5. Sebesség választó
6. Szerszám befogó
7. Akkumulátor
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
A ábra
8. Töltőkészülék csatlakozó
9. Töltőkészülék
10. Töltőállomás (csak két akkumulátorral szállított,
„CAB” kiterjesztésű típusoknál)
További biztonsági utasítások akkumulátorokhoz
és töltőkhöz
Akkumulátor
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az
akkumulátort!
♦
Ne tegye ki víznek vagy nedvességnek.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
♦
Használt akkumulátor/elem leselejtezése során kövesse „A környezet védelme“ című rész utasításait.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt, vegye ki az
akkumulátort a szerszámból.
Akkumulátor fel- és leszerelése (B &C ábra)
♦
Az akkumulátor (7) behelyezéséhez igazítsa az
akkut a gép akkunyílásához. Csúsztassa az akkumulátort a tartórekeszbe és addig nyomja, amíg
a helyére nem kattan.
♦
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg
a kioldó gombot (11), egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a rekeszből.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
6
Akkumulátor sapka felszerelése (C ábra)
Figyelmeztetés! Szállítás és tárolás alkalmával illessze
a sapkát (12) az akkumulátorra (7).
Használat
Fúrószár vagy csavarozó hegy befogása, illetve
kivétele (D ábra)
Figyelem! Először mindig távolítsa el az akkut a gépből!
Ez a készülék gyorsszorítós fúrótokmánnyal van ellátva,
amely egyszerű és gyors tartozékcserét tesz lehetővé.
♦
Reteszelje a készüléket úgy, hogy a forgásirányváltó
kapcsolót (2) középállásba tolja.
♦
Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy az egyik kezével
a tokmány elülső részét (13) forgatja, miközben
a másik kezével a hátsó felét (14) szilárdan tartja,
amíg a tokmánypofák megfelelően kinyílnak.
♦
Helyezze be a fúrószárat vagy csavarozó hegyet
(15) a tokmányba és gondosan szorítsa meg
a tokmányt, amíg a tokmánypofák megfelelően
bezáródnak.
Ezt a készüléket egy kettősvégű csavarozóheggyel
szállítjuk, mely a csavarozóhegy tartóban (6) található.
♦
A csavarozó hegy tartóból való eltávolításához,
emelje ki a vájatból.
♦
Tároláshoz, erősen nyomja a tartóba.
Figyelmeztetés! Fal, padló vagy mennyezet fúrása
előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (A és F ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden
olyan esetben tölteni kell, ha az nem ad elégséges
áramot egy olyan munkánál, amit a szerszám korábban
erőlködés nélkül elvégzett. Amikor először vagy hosszú
idő után újra tölti az akkumulátort, legfeljebb 80%-ig
tudja csak feltölteni. Az akkumulátor néhány töltés és
lemerülés után éri el teljes kapacitását. Az akkumulátor
a töltés közben melegedhet; ez normális jelenség és
nem jelez hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
A töltőkészülék töltőállomással való használata
(csak két akkumulátorral szállított, „CAB” kiterjesztésű típusoknál)
♦
Az akkumulátor (7) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és helyezze be a töltőállomásba (10). Az
akku csak egy bizonyos helyzetben illeszthető be
a töltőállomásba. Ne erőltesse! Ellenőrizze, hogy
az akku teljesen beilleszkedik a töltőállomásba.
♦
Dugja a töltő (9) villásdugóját a hálózati dugaljba.
Normális használatnál a 3 órás töltési idő elegendő
energiát biztosít a legtöbb alkalmazáshoz. Az akkumulátor és a töltőkészülék állapotától függően, a töltési idő
6 óráig történő meghosszabbításával az akkumulátor
használati idejét jelentősen növelheti.
♦
Vegye ki az akkumulátort a töltőkészülékből.
A fúrótokmány leszerelése és felszerelése (E ábra)
♦
Teljesen nyissa ki a tokmánypofákat.
♦
Távolítsa el a tokmányrögzítő csavart úgy, hogy az
óramutató járásával megegyező irányba forgatja
egy csavarhúzó segítségével.
♦
Szorítson a tokmányba egy imbuszkulcsot és
kalapáccsal mérjen gyenge ütéseket rá, az ábra
szerint.
♦
Távolítsa el az imbuszkulcsot a tokmányból.
♦
Csavarja le a tokmányt a tengelyről az óramutató
járásával ellentétes irányba.
♦
A tokmány felszereléséhez, csavarja a tokmányt
a tengelyre és biztosítsa a tokmányrögzítő csavar
segítségével.
A töltőkészülék töltőállomás nélküli használata
♦
Az akku töltése előtt ellenőrizze, hogy a gép kikapcsolt állapotban legyen.
♦
Az akkumulátor töltéséhez, bizonyosodjon meg
arról, hogy az a készülékre van illesztve.
♦
Dugja a töltőkészülék csatlakozódugóját (8) a töltőkészülék csatlakozójába.
♦
Dugja a töltőkészüléket a hálózati dugaljba.
Normális használatnál a 3 órás töltési idő elegendő
energiát biztosít a legtöbb alkalmazáshoz. Az akkumulátor és a töltőkészülék állapotától függően, a töltési idő
6 óráig történő meghosszabbításával az akkumulátor
használati idejét jelentősen növelheti.
♦
Húzza ki a gépből a töltőkészülék csatlakozódugóját.
Figyelem! Ne használja a gépet, miközben az a töltőkészülékhez van csatlakoztatva.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám
rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos használatából
stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet kizárni. Ezek
például a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek érintése által okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
A szerszám huzamos használata által okozott
♦
egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot
huzamosabb ideig használ, akkor tartson
rendszeresen szüneteket a munkában.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és
rétegeltlemez anyagokra.
Forgásirány kiválasztása (G ábra)
Fúráshoz és csavarok behajtásához használja a jobbra (óramutató járásával egyező irányú) forgásirányt.
Csavarok kihajtásához, vagy megszorult fúrószárak
kilazításához, használja a balra (óramutató járásával
ellentétes irányú) forgásirányt.
7
♦
♦
♦
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Fúráshoz és csavarok behajtásához állítsa
a forgásirányváltó kapcsolót (2) baloldali pozícióba.
Csavarok kihajtásához, vagy megszorult fúrószárak kilazításához, állítsa a forgásirányváltó
kapcsolót jobboldali pozícióba.
A készülék bereteszeléséhez állítsa
a forgásirányváltó kapcsolót középállásba.
Fúrás
♦
Segítse könnyed nyomással a készüléket a fúrószárral párhuzamos irányba.
♦
Ha a fúrószár hegye már majdnem átér az anyagon,
csökkentse a gépre gyakorolt nyomást.
♦
Ha a fúrószár szálkásítja, vagy kiszakítja a munkadarabot, helyezzen egy darab fát a munkadarab
hátoldalához.
♦
Ha fában nagy furatot kíván létrehozni, használjon
faspirál fúrót.
♦
Fémekhez használjon HSS fém fúrószárat.
♦
Puha kőzetanyagokhoz használjon kőzet fúrószárat.
♦
Használjon kenőanyagot fémek fúrásához - kivéve
sárgaréz és öntöttvas.
♦
Központosító fúróval jelölje meg a fúrni kívánt lyuk
közepét a még pontosabb munkavégzés érdekében.
Az üzemmódok és a nyomaték kiválasztása (H ábra)
Ez a készülék az egy forgatható gyűrűvel van ellátva,
mely segítségével kiválaszthatja a megfelelő üzemmódot és a csavarok behajtásához szükséges nyomatékot.
Nagyobb csavarokhoz és keményebb munkadarabokhoz a magasabb nyomaték szükséges, mint a kisebb
csavarokhoz és lágyabb munkadarabokhoz. A forgatható gyűrű segítségével széles a nyomaték beállításának
lehetősége, így a különböző felhasználási területeknek
megfelelő nyomatékon tudja a készüléket használni.
♦
Fa, fém és műanyag fúrásához forgassa a gyűrűt
♦
(3) fúróállásba úgy, hogy a fúrás szimbólumot
a jelöléshez (16) igazítja.
Csavarozáshoz forgassa a gyűrűt a kívánt állásra.
Ha nem tudja még megfelelően beállítani a nyomatékot, akkor a következőképpen járjon el:
Állítsa be a gyűrűt (3) a legalacsonyabb nyomatékra.
Húzza meg így az első csavart.
Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt
elracsnizik, növelje a gyűrű segítségével
a nyomatékot és folytassa a csavarozást.
Ismételje ezt a módszert mindaddig, amíg el
nem éri a megfelelő beállítást. A többi csavart
ugyanezzel a beállítással csavarozza be.
Csavarozás
♦
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
♦
Ha a csavar csak nagyon nehezen hajtható be,
tegyen kenőanyagként egy kis mosószert vagy
szappant a csavarra.
♦
Mindig tartsa a gépet egyvonalban a csavarral.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
Fúrás kőzetbe (H és I ábra) (csak EPC128 / EPC148
/ EPC188 típusoknál)
♦
Kőzet fúrásánál fordítsa a gyűrűt (3) ütvefúrás pozícióba úgy, hogy a szimbólumot a (16) jelzéshez
forgatja.
♦
Tolja a sebességváltó kapcsolót (5) a készülék eleje
felé (2. sebesség).
A rendszeres tisztításon kívül az Ön töltőkészüléke más
karbantartást nem igényel.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen beállítást változtat
a gépen, vagy karbantartási munkába kezd, mindig
távolítsa el az akkumulátort a készülékből. Csatlakoztassa le a töltőkészüléket a hálózati áramforrásról,
mielőtt megtisztítja.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú
tisztítót.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse
meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Sebességváltó kapcsoló (I ábra)
♦
Fémek fúrásához és csavarozáshoz tolja a kétfokozatú sebességváltó kapcsolót (5) a készülék
hátulja felé. (1. sebesség).
♦
Egyéb anyagok fúrásához tolja a kétfokozatú
sebességváltó kapcsolót (5) a készülék eleje felé.
(2. sebesség).
Fúrás / csavarozás
♦
Válassza ki a forgásirány váltó kapcsolóval (2)
a jobb vagy bal forgásirányt.
♦
A gép bekapcsolásához nyomja be az üzemi kapcsolót (1). A kapcsoló behúzásának mértékével
arányosan nő a fordulatszám.
♦
A gép leállításához engedje el az üzemi kapcsolót.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs
szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
8
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását. Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Akkumulátor
Kapacitás
Típus
Súly
Bemeneti
feszültség
Vváltakozó
Leadott
feszültség
Ve. á.
Áramerősség
mA
Töltési idő (kb.)
h
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok
elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
lásd a szerződött Black & Decker szervizek listáját,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes címen:
www.2helpU.com
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd válassza
le a szerszámról.
A NiCd, NiMH és Li-Ion cellák újrahasznosíthatóak.
Adja le márkaszervizben vagy a helyi hulladékhasznosító telepen.
Kapacitás
Típus
Súly
EPC126 (H1) EPC146 (H1) EPC186(H1)
min-1 0-450/
0-1 400
Maximális
nyomaték
nm 18
Tokmány
kapacitása
mm 10
Maximális fúrási kapacitás
Fém/fa
mm 10/25
Akkumulátor
Kapacitás
Típus
Súly
A12/A12E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,5
14,4
90500844
90500848
90500856
90500859
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
230-240
230-240
14,5-15,3
210-220
8-10
17,4-18,2
200-210
8-10
21,75-22,6
210-230
8-10
Ve. á. 12
14,4
18
min-1 0-450/
0-1 400
0-450/
0-1 500
0-400/
0-1 350
22
25
10
10
10/25
10
10/25
10
Akkumulátor
Műszaki adatok
Ve. á. 12
90500843
90500847
90500855
90500858
Maximális
nyomaték
nm 18
Tokmány
kapacitása
mm 10
Maximális fúrási kapacitás
Fém/fa
mm 10/25
Kőzet
mm 10
A Black & Decker akkumulátorokat számos
alkalommal fel lehet tölteni. Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások
betartásával selejtezze le őket.
Feszültség
Üresjárati
fordulatszám
A18NH
1,5
NiMH
0,9
EPC128 (H1) EPC148 (H1) EPC188(H1)
Feszültség
Üresjárati
fordulatszám
Akkumulátor
♦
A14NH
1,5
NiMH
0,7
Töltő
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi
hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről
új termék vásárlásakor.
♦
A12NH
Ah 1,5
NiMH
kg 0,6
18
A12/A12E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,5
Akkumulátor
0-450/
0-1 500
0-400/
0-1 350
Kapacitás
Típus
Súly
20
25
Töltő
10
10
10/25
10/25
A14/A14E
A18/A18E
1,0
NiCd
0,6
1,0
NiCd
0,7
A12NH
9
A18/A18E
1,0
NiCd
0,7
A14NH
A18NH
1,5
NiMH
0,7
1,5
NiMH
0,9
90500843
90500847
90500855
90500858
90500844
90500848
90500856
90500859
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
230-240
230-240
14,5-15,3
210-220
8-10
17,4-18,2
200-210
8-10
21,75-22,6
210-230
8-10
Ah 1,5
NiMH
kg 0,6
Bemeneti
feszültség
Vváltakozó
Leadott
feszültség
Ve. á.
Áramerősség
mA
Töltési idő (kb.)
h
A14/A14E
1,0
NiCd
0,6
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 87 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangerő (LWA) 98 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Ütvefúrás betonban (ah, ID) 11,4 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2, Fúrás fémben (ah, D) < 2,5 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2,
Csavarozás ütés nélkül (ah, S) < 2,5 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/EPC188
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
13/07/2011
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243907 - 15-08-2014
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising