DW246 | DeWalt DW246 DRILL Type 5 instruction manual

533444-74 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW217
DW221
DW226
DW236
DW246
DW248
1
4
6
3
5
1
2
7
A
2
B
C
8
5
1
2
D
E
3
F
G
4
FÚRÓGÉP
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
W
min-1
DW217
230
5
675/675
0-4000
DW221
230
5
701/701
0-2500
DW226
230
5
701/701
0-1200
DW236
230
5
701/701
0-850
DW246
230
5
701/701
0-600
DW248
230
5
701/701
0-600
mm
8/20
10/25
10/30
13/30
13/35
13/35
UNF
mm
1/2” x 20
-
1/2” x 20
43
1/2” x 20
43
1/2” x 20
43
1/2” x 20
43
1/2” x 20
43
mm
10
10
13
13
13
13
kg
kg
1,6
–
1,7
–
–
2,0
–
2,1
–
2,2
–
2,2
dB(A)
LPA (hangnyomás)
dB(A)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint) dB(A)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
84
3,0
91
3,7
85
3,0
93
3,0
84
3,0
93
4,0
85
3,0
93
4,5
86
3,0
92
3,0
84
3,0
93
3,1
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Maximális fúrókapacitás
(fémben/puhafában)
Tokmány - hajtótengelycsavarmenet mérete
Gallér átmérő
Tokmány maximális
befogadóképessége
Súly
oldalfogantyú nélkül
oldalfogantyúval
V
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
Fém fúrásnál
ahD =
m/s²
4,6
4,8
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kibocsátott vibráció értéke ah
Csavarozás kalapálás nélkül
ahD =
m/s²
2,5
≤ 2,5
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az itt
megadott értéket össze lehet hasonlítani egy másik
szerszám értékével. Az érték felhasználható az
előzetes kockázatelemzéshez.
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az eszközt
más célra használják, más tartozékokkal
vagy nincs megfelelően karbantartva,
akkor a vibráció a megadott értéktől
eltérhet. Így a teljes munkaidőre
5
számított kitettség mértéke is jelentősen
nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva, de
nem használják a munkához. Így a teljes
munkaidőre számított kitettség mértéke
is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi
óvintézkedéseket, amelyekkel
csökkenteni lehet a kezelőkre jutó
vibrációt; például: az eszköz és
a tartozékok karbantartása, a kezek
melegen tartása, a munkamódszer
módosítása.
Biztosítékok:
230 V-os szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági
utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek
el, halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet
jelöl, amelyet ha nem hárítanak el,
könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelöli.
6
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
04.08.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Minden
biztonsági figyelmeztetést olvasson
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY KÉSŐBB IS
FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port
vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste
földelt felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, illetve
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles
szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli
az elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
f)
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha elkerülhetetlen az elektromos
szerszám nedves helyen való használata,
használjon Fi-relével védett áramforrást.
A Fi-relé használata csökkenti az elektromos
áramütés veszélyét.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés,
például porálarc, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy fülvédő használata
csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, illetve olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre
illesztve maradt fogó vagy kulcs személyi
sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja
uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
7
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot mielőtt
beállítást végezne rajta, tartozékot
cserélne benne, vagy eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására. Ellenőrizze, hogy
a mozgó részek igazítása megfelelőe, illetve nem szorulnak-e; ellenőrizze
az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az
elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
8
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságos üzemelését.
További biztonsági előírások
fúrókhoz
•
•
•
•
•
•
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél
a tartozék rejtett kábeleket vagy
a készülék saját kábelét vághatná el.
Az „élő” (áram alatt lévő) vezetékkel való
érintkezés elektromossá teheti a szerszám
csupasz fémrészeit, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Használjon beszorítót vagy más célszerű
módszert a munkadarab szilárd felületre
való rögzítéséhez. A munkadarab kézben
tartása vagy a saját testéhez való szorítása
nem megbízható módszer, így könnyen
elveszítheti a gép feletti uralmat.
Hordjon biztonsági védőszemüveget vagy
más alkalmas szemvédő eszközt. Fúrás
közben szilánkok szabadulhatnak el. A repülő
törmelékek maradandó szemkárosodást
okozhatnak.
A fúrófejek és más szerszámok a művelet
közben felforrósodhatnak. Hordjon
védőkesztyűt, ha meg szeretné érinteni őket.
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán,
ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk olaj vagy
zsír; gumikesztyű viselése ajánlott. Így
a szerszám jobban irányítható.
Maradványkockázat
A következő kockázatok minden fúró használatával
együtt járnak:
– A szerszám forgórészének vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradvány kockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékok cseréjénél
– A por belélegzéséből eredő egészségügyi
kockázat famegmunkálásnál.
– A repülő törmelék által okozott személyi sérülés
veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi sérülés
veszélye.
3 Irányváltó csúszókapcsoló
4 Orsóretesz (Tengelyrögzítés)
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
A szerszám jelzései
5 Kulcsmentes tokmány
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
6 Főfogantyú
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (A. ÁBRA)
A dátumkód (7) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Fúrógép
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és
tartozékait olyan sérülésekre, amelyek a szállítás
során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás figyelmes
átolvasására és megértésére a készülék
használata előtt.
Leírás (A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa
az elektromos szerszámot és annak
alkatrészeit. Anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
RENDELTETÉS
A fúrógépet professzionális fúrási és csavarozási
műveletekre terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A fúró professzionális elektromos szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe. Ha
a szerszámot kevésbé gyakorlott személy használja,
az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
1 Sebességfokozat-váltó kapcsoló
2 Blokkoló gomb
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
DW248 - Beragadás elleni védelem
A beragadás elleni védelem célja, hogy Ön
ne veszíthesse el uralmát a szerszám fölött,
ha beragadna, azaz nehogy kirepüljön a fúró
a kezéből. Ez akkor történhet meg, ha acélt fúr vagy
nagyméretű furatokat készít fában.
Beragadás esetén a motor rendszeres időközönként
ki- illetve bekapcsol. Három figyelmeztető jelzés
van:
- Ellenőrzési szint: a beragadásjelző egyszer
felvillan, ha lenyomja az indító gombot (1). Az
elektronika megfelelően működik.
- Beragadási szint: ha a beragadás még mindig
fönnáll, az elektronika leállítja a szerszám
motorját, a jelzőfény pedig folyamatosan világít.
- Riasztási mód: Ha a jelzőfény folyamatosan
villog, az elektronika nem működik megfelelően.
Juttassa el a szerszámot egy hivatalos DEWALT
szervizbe.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelő
kettős szigeteléssel van ellátva, ezért
nincs szükség földelő vezetékre.
Amennyiben a tápkábelt cserélni kell, a szerszámot
csak a márkaszervizben vagy képzett
villanyszerelővel javíttassa.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat). A kábelér minimális
keresztmetszete 1,5 mm².
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
9
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy javítás
előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
Fúrószárak fel- és leszerelése (A, B ábra)
• Nyissa ki a tokmányt a gyűrű óramutató járásával
ellentétes elfordításával, és illessze be a szárat.
• Az óramutató járásával egyező irányba forgatva
szorítsa meg.
• A szár leszerelésénél ugyanezen lépéseket
fordított sorrendben hajtsa végre.
DW221/DW226/DW236/DW246/DW248 Hajtótengely reteszelés
A fönti típusok hajtótengely reteszelővel (4)
rendelkeznek.
• Nyomja le a hajtótengely reteszelő gombot,
így a tokmány nem fordul el a szár be- és
kiszerelésekor.
FIGYELMEZTETÉS: Működés közben
soha ne nyomja meg a reteszelő gombot.
Irányváltó csúszókapcsoló (C ábra)
• Az előre- vagy hátramenő forgásirány
kiválasztásához használja az irányváltó
csúszókapcsolót (3) (lásd a nyilat a szerszámon).
FIGYELMEZTETÉS: A forgásirány
megváltoztatása előtt mindig várja meg
amíg a motor teljesen leáll.
Tokmány leszerelése (E és F ábra)
• Nyissa ki a tokmánypofákat, amennyire csak
lehet.
• A tokmányban lévő rögzítőcsavart (8)
csavarhúzóval csavarja ki az óramutató járásával
megegyező irányba.
• Illesszen szorosan imbuszkulcsot a tokmányba,
és az ábrán bemutatott módon, kalapáccsal
ütögesse meg.
Használat előtt
• Helyezze be a megfelelő szárat.
• Jelölje meg azt a helyet, ahová a lyukat akarja
fúrni.
10
MŰKÖDÉS
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
állítást/módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
utasításokat és a vonatkozó előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek és elektromos
vezetékek elhelyezkedésével.
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra. A túlzott erő alkalmazása
nem gyorsítja a fúrást, de csökkenti
a szerszám teljesítményét és
megrövidítheti élettartamát.
Helyes kéztartás (A, G ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze a burkolat alatt,
a másik pedig a főfogantyún (6) van.
Be- és kikapcsolás (D ábra)
• A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a sebességfokozat-váltós bekapcsoló billentyűt
(1). A kapcsolóra gyakorolt nyomás határozza
meg a szerszám sebességét.
• A szerszám leállításához engedje föl
a kapcsolót.
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
• Ha szükséges, a folyamatos működtetéshez
nyomja le a reteszelő gombot (2), majd engedje
fel a sebességfokozat-váltós kapcsolóbillentyűt.
A reteszelő gomb csak teljes sebességnél
működik.
• A folyamatos működésre állított szerszámot
úgy állítsa le, hogy röviden megnyomja
a kapcsolót, majd felengedi. Mindig kapcsolja
ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve
mielőtt kihúzná a konnektorból.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy javítás
előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
Kenés
Az elektromos gép nem igényel kiegészítő kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy
enyhe mosószeres textíliát használjon.
Soha ne engedje, hogy a szerszám
belsejébe folyadék jusson; a szerszám
semmilyen részét ne merítse folyadékba.
által ajánlott tartozékokat használja
ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT termékek
gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték
élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a szerződött DEWALT szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és azok
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen is megtalálható:
www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak a DEWALT
zst00244810 - 28-08-2014
11
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
12
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
14
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
DW217
FÚRÓGÉP 5
©
15
DW221
FÚRÓGÉP 5
©
16
DW248
FÚRÓGÉP 4
©
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising