D23700 | DeWalt D23700 CIRCULAR SAW Type 2 instruction manual

402112-88 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D23700
Figura 1
d
e
k
l
g
f
h
i
m
j
b
a
ee
c
n
o
ff
2
k
Figura 2
Figura 3
k
h
k
f
3
Figura 4
k
q
p
Figura 5
u
d
5 mm
j
s
r
t
4
g
i
h
Figura 6
l
w
m
v
Figura 7
aa
z
y
bb
dd
o
cc
f
x
5
Figura 8
ee
c
6
FERĂSTRĂU CIRCULAR
D23700
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul, fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda
Tip
Putere absorbită
Turaţie în gol
Adâncime de tăiere
Diametru disc
Grosime corp disc
Alezaj disc
Reglare unghi oblic
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
Vc.c.
V
D23700
230
kg
230/115
2
1 750
4 700
86
235
1,6
30
0–45°
8,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
101
3
110
3
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745-1, EN60745-2-5:
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 115 V 16 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
7
Declaraţia de conformitate CE
b)
DIRECTIVA UTILAJE
c)
D23700
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
8
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c)
d)
e)
f)
g)
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
ferăstrăul circular
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate ferăstraiele
PERICOL:
a) Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona
de tăiere şi disc. Ţineţi cealaltă mână pe
mânerul auxiliar sau pe carcasa motorului.
Dacă ambele mâini ţin ferăstrăul, nu există
riscul să fie tăiate de disc.
9
b) Nu întindeţi mâinile sub piesa de prelucrat.
Apărătoarea nu vă poate proteja de disc sub
piesa de prelucrat.
c) Reglaţi adâncimea de tăiere potrivit
grosimii piesei de prelucrat. Sub piesa de
lucru trebuie să se vadă mai puţin dintr-un
dinte de disc.
d) Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe picior
piesa pe care o tăiaţi. Fixaţi piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Este
important să sprijiniţi în mod adecvat piesa
de prelucrat pentru a minimiza expunerea
corpului, blocarea discului sau pierderea
controlului.
e) Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Contactul
cu un cablu sub tensiune va determina,
de asemenea, scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi va cauza electrocutarea
operatorului.
f) Atunci când efectuaţi spintecări, utilizaţi
întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă
de ghidare. Prin aceasta se îmbunătăţeşte
precizia tăieturii şi se reduc şansele de blocare
a discului.
g) Utilizaţi întotdeauna discuri de
dimensiunea şi forma corectă (diamantate
faţă de rotunde) a orificiilor arborelui.
Discurile care nu se potrivesc cu sistemele de
montaj ale ferăstrăului vor funcţiona excentric,
determinând pierderea controlului.
h) Nu utilizaţi niciodată şaibe sau şuruburi
deteriorate sau incorecte pentru discuri.
Şaibele şi şurubul pentru disc au fost special
concepute pentru ferăstrăul dvs., pentru
performanţa şi siguranţa optime în timpul
operării.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă valabile pentru toate
ferăstraiele
Cauzele şi măsurile de precauţie adoptate de
operator pentru recul:
- reculul reprezintă reacţia bruscă a unui disc
agăţate, blocate sau aliniate incorect, ce
determină deplasarea în sus a ferăstrăului, de
pe piesa de prelucrat înspre operator;
- atunci când discul este agăţată sau blocată
strâns în tăietură, aceasta se împiedică, iar
10
reacţia motorului dirijează rapid unitatea înapoi
înspre operator;
– dacă discul se îndoaie sau nu se aliniază
corect în tăietură, zimţii de pe marginea
din spate a discului pot săpa în suprafaţa
superioară a lemnului, făcând ca discul să
iasă în sus din tăietură şi să fie proiectată
înspre operator.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a ferăstrăului şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare.
a) Menţineţi ambele mâini bine strânse pe
ferăstrău şi poziţionaţi-le astfel încât
să poată face faţă forţelor de recul.
Poziţionaţi-vă corpul pe oricare din
lateralele discului, însă nu în linie cu
aceasta. Reculul poate cauza ricoşarea
discului înapoi, însă forţele de recul pot fi
controlate de operator dacă sunt adoptate
măsuri de precauţie adecvate.
b) Atunci când discul se blochează sau atunci
când întrerupeţi o tăietură din orice motiv,
eliberaţi întrerupătorul şi ţineţi nemişcat
ferăstrăul în material până când discul se
opreşte complet. Nu încercaţi niciodată
să scoateţi discul din material sau să
trageţi înapoi ferăstrăul în timp ce discul
se mişcă; în caz contrar, se poate declanşa
reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri de
corecţie pentru a elimina cauza blocării
discului.
c) Atunci când reporniţi ferăstrăul introdus în
piesa de prelucrat, centraţi discul acestuia
în tăietură şi verificaţi ca dinţii acestuia să
nu fi intrat în material. În cazul în care discul
ferăstrăului se blochează, aceasta poate să
iasă din tăietură sau să ricoşeze din piesa de
prelucrat atunci când ferăstrăul este repornit.
d) Sprijiniţi panourile mari pentru a minimiza
riscul de agăţare a discului şi de recul.
Panourile mari au tendinţa de a se îndoi
sub propria greutate. Suporturile trebuie
poziţionate sub panou, pe ambele laturi,
aproape de linia de tăiere şi aproape de
marginea panoului.
e) Nu folosiţi discuri boante sau deteriorate.
Discurile neascuţite sau incorect poziţionate
produc tăieturi înguste, cauzând fricţiune
excesivă, blocarea discului şi reculul.
f) Manetele de blocare pentru adâncimea
discului şi reglarea înclinaţiei trebuie să
fie strânse şi fixate înainte de efectuarea
tăieturii. Dacă reglajul discului se deplasează
în timpul efectuării tăieturii, ar putea determina
blocarea sau reculul.
g) Acordaţi o atenţie suplimentară atunci
când efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte
zone fără vizibilitate. Discul care pătrunde
în material poate tăia obiecte ce pot cauza
reculul.
Instrucţiuni de siguranţă
pentru ferăstraie cu apărătoare
de disc oscilantă
a) Înainte de fiecare utilizare, verificaţi
închiderea corespunzătoare a apărătorii
inferioare. Nu operaţi ferăstrăul dacă
apărătoarea inferioară nu se mişcă liber
şi nu se închide imediat. Nu fixaţi sau nu
legaţi niciodată apărătoarea inferioară în
poziţia deschis. În cazul scăpării accidentale
a ferăstrăului, apărătoarea inferioară se
poate îndoi. Ridicaţi apărătoarea inferioară
cu mânerul de retragere şi asiguraţi-vă că nu
atinge discul sau orice altă componentă şi că
se mişcă liber în toate unghiurile şi adâncimile
de tăiere.
b) Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii
inferioare. Dacă apărătoarea şi arcul
nu funcţionează corect, acestea trebuie
reparate înainte de utilizare. Apărătoarea
inferioară poate funcţiona lent datorită
pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase sau
acumulărilor de reziduuri.
c) Apărătoarea inferioară trebuie retrasă
manual numai pentru tăieturile speciale
precum „decupajele” şi „tăieturile
combinate”. Ridicaţi apărătoarea inferioară
cu mânerul de retragere şi, de îndată ce
discul pătrunde în material, apărătoarea
inferioară trebuie eliberată. Pentru orice
alte tipuri de tăiere cu ferăstrăul, apărătoarea
inferioară ar trebui să funcţioneze în mod
automat.
d) Trebuie să verificaţi întotdeauna ca
apărătoarea inferioară să acopere discul
înainte de a poziţiona ferăstrăul pe bancă
sau podea. Un disc neprotejat, liber va
cauza ricoşarea înapoi a ferăstrăului care
va tăia orice îi stă în cale. Fiţi atenţi la timpul
necesar pentru ca discul să se oprească după
eliberarea întrerupătorului.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă pentru toate ferăstraiele cu cuţit de despicare
a) Utilizaţi cuţitul de despicare adecvat pentru
discul folosit. Pentru funcţionarea cuţitului de
despicare, este necesar ca acesta să fie mai
gros decât corpul discului, însă mai subţire
decât zimţii acesteia.
b) Reglaţi cuţitul de despicare conform
instrucţiunilor din acest manual.
Distanţarea, poziţionarea şi alinierea incorectă
pot anula efectul cuţitului de despicare în
împiedicarea reculului.
c) Utilizaţi întotdeauna cuţitul de despicare,
cu excepţia cazurilor în care efectuaţi
decupaje. Cuţitul de despicare trebuie să fie
poziţionat la loc după efectuarea decupajelor.
Cuţitul de despicare cauzează interferenţe în
timpul efectuării decupajelor şi poate genera
reculul.
d) Pentru funcţionarea cuţitului de despicare,
acesta trebuie să fie cuplat în piesa de
prelucrat. În timpul tăieturilor scurte, cuţitul de
despicare nu împiedică reculul.
e) Nu operaţi ferăstrăul în cazul în care
cuţitul de despicare este îndoit. Chiar şi un
contact uşor poate încetini viteza de închidere
a apărătorii.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă pentru ferăstraiele
circulare
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi. Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
• Purtaţi o mască antipraf.
• Nu utilizaţi discuri de diametru mai mare
sau mai mic decât cel recomandat. Pentru
dimensionarea adecvată a discurilor, consultaţi
specificaţiile tehnice. Utilizaţi exclusiv discurile
menţionate în acest manual, ce respectă
standardul EN 847-1.
• Nu folosiţi niciodată discuri abrazive de
debitat.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
11
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
h. Manetă retragere apărătoare inferioară
i. Apărătoare disc inferioară
j. Disc de ferăstrău
k. Buton de reglare unghi oblic
l. Marcaj pentru tăietură oblică
m. Marcaj pentru tăietură dreaptă
n. Buton de reglare a adâncimii
o. Ghidaj paralel
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Ferăstrăul circular D23700 a fost conceput pentru
efectuarea operaţiilor profesionale de tăiere
a lemnului şi a materialelor plastice.
Codul pentru dată (ff), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Exemplu:
Acest ferăstrău circular este o unealtă electrică
profesională.
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ferăstrău circular
1 Ghidaj paralel
1 Cheie disc ferăstrău
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Buton de siguranţă
c. Mâner frontal
d. Buton de blocare a axului
e. Orificiu de evacuare a prafului extras
f. Ghidaj ferăstrău
g. Cuţit de despicare
12
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Reglarea ghidajului pentru
tăieturi la 90° (fig. 1, 4)
1. Reglaţi ferăstrăul la un unghi de 0°.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
2. Retrageţi apărătoarea discului folosind maneta
(h) şi poziţionaţi ferăstrăul pe partea cu discul.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
4. Poziţionaţi un şablon de unghiuri pe disc (f)
şi ghidaj (f) pentru a regla setarea la 90°.
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Reglarea adâncimii de tăiere
(fig. 1, 2)
1. Slăbiţi butonul de reglare a adâncimii (n).
2. Deplasaţi ghidajul (f) pentru a obţine
adâncimea corectă de tăiere.
3. Strângeţi butonul de reglare a adâncimii (n).
AVERTISMENT: Pentru rezultate
optime, lăsaţi discul ferăstrăului să iasă
din piesa de prelucrat cu aproximativ
3 mm (consultaţi inserţia din figura 2).
Reglarea unghiului oblic
(fig. 3)
Unghiul oblic poate fi reglat între 0° şi 45°.
1. Slăbiţi butonul de reglare a unghiului oblic (k).
3. Slăbiţi butonul de reglare a unghiului oblic (k).
– Slăbiţi piuliţa (p) limitatorului (q).
– Reglaţi limitatorul (q) după necesităţi.
– Strângeţi piuliţa (p) şi butonul de reglare (k).
Înlocuirea discului ferăstrăului
(fig. 5)
1. Cuplaţi butonul de blocare a axului (d) şi
deşurubaţi şurubul de fixare a discului (r)
rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic
folosind cheia hexagonală furnizată împreună
cu unealta.
2. Retrageţi apărătoarea inferioară a discului
(i) folosind maneta (h) şi înlocuiţi discul (j).
Montaţi la loc şaibele (s şi t) în poziţia corectă.
3. Verificaţi direcţia de rotire a discului.
4. Înfiletaţi manual pe şurubul de prindere
a discului (r) pentru a menţine şaiba pe poziţie.
Rotiţi în sens orar.
5. Apăsaţi butonul de blocare a axului (d) în timp
ce rotiţi axul până când discul încetează să se
rotească.
6. Strângeţi bine şurubul de prindere a discului
folosind cheia.
Reglarea cuţitului de
despicare (fig. 5)
Pentru reglarea corectă a cuţitului de despicare
(g), consultaţi inserţia din figura 5. Reglaţi distanţa
cuţitului de despicare după ce schimbaţi discul
ferăstrăului sau ori de câte ori este necesar.
1. Reglaţi adâncimea de tăiere la 0 mm pentru
a avea acces la ambele şuruburi de prindere
(u) ale cuţitului de despicare.
2. Slăbiţi şuruburile (u) şi extindeţi cuţitul de
despicare la lungimea maximă.
3. Reglaţi jocul şi strângeţi şurubul.
2. Setaţi unghiul oblic înclinând ghidajul
ferăstrăului (f) până când marcajul indică
unghiul dorit pe scală.
3. Strângeţi butonul de reglare a unghiului oblic
(k).
13
Reglarea marcajelor firului de
tăiat (fig. 6)
Marcajele pentru tăieturile oblice (l) şi pentru
tăieturile drepte (m) dispun de câte două caneluri
fiecare:
– canelură îngustă: pentru centrarea discurilor
standard din oţel
– canelură lată: pentru centrarea discurilor TCT
Pentru reglare, procedaţi în felul următor:
1. Cu discul blocat la 90°, faceţi o tăietură de
probă de aprox. 400 mm.
2. Retrageţi încet ferăstrăul.
3. Slăbiţi şurubul (v) şi aliniaţi tăietura (w) şi
marcajul (m).
4. Strângeţi bine şurubul (v).
Ambele marcaje de ale firului de tăiere sunt acum
reglate corect.
Montarea si demontarea
ghidajului paralel (fig. 7)
Ghidajul paralel (o) este utilizat pentru tăierea
paralel cu marginea piesei de prelucrat.
Montarea
1. Introduceţi ghidajul paralel (o) în ghidajul
ferăstrăului (f), conform ilustraţiei.
2. Introduceţi şurubul (x) în orificiu (y).
3. Aşezaţi suportul de prindere (z) peste şurub şi
strângeţi şurubul de blocare (aa).
Reglarea
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că materialul ce trebuie
debitat este bine fixat pe poziţie.
• Aplicaţi numai o presiune uşoară
pe unealtă şi nu aplicaţi o presiune
laterală pe discul ferăstrăului.
• Evitaţi suprasolicitarea.
• Nu folosiţi discuri excesiv de uzate.
Nu utilizaţi ferăstrăul pentru decupaje.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 8)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
1. Slăbiţi şurubul de blocare (aa) şi setaţi ghidajul
paralel (o) la lăţimea dorită. Reglarea poate fi
citită pe gradaţie (bb).
Ţineţi unealta de mânerul principal (ee) şi de
mânerul auxiliar (c) pentru ghidarea corectă
a ferăstrăului.
2. Strângeţi şurubul de blocare (aa). Marcajele
(cc) şi (dd) pot fi utilizate ca ghidaj: marcajul
(cc): pentru discuri standard din oţel, marcajul
(dd): pentru discuri TCT.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Înainte de utilizare
• Asiguraţi-vă că apărătorile sunt montate
corect. Apărătoarea discului de ferăstrău
trebuie să fie în poziţie închisă.
• Asiguraţi-vă că discul ferăstrăului se roteşte în
direcţia săgeţii de pe disc.
14
Din motive de siguranţă, întrerupătorul de pornire/
oprire (a) al uneltei este dotat cu un buton de
siguranţă (b). Apăsaţi butonul de siguranţă pentru
a debloca unealta. Pentru a porni unealta, apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (a). De îndată
ce întrerupătorul de pornire/oprire este eliberat,
întrerupătorul de siguranţă se activează automat
pentru a preîntâmpina pornirea accidentală
a maşinii.
AVERTISMENT: Nu porniţi sau nu
opriţi unealta atunci când discul
ferăstrăului atinge piesa de prelucrat
sau alte materiale.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitivul
de blocare a axului în timp ce unealta
este în funcţiune.
Dirijarea uneltei (fig. 1)
• Pentru rezultate optime, prindeţi partea
inferioară a piesei de prelucrat orientată spre
disc.
• Urmaţi linia desenată pe piesa de prelucrat
folosind marcajul (m)
• În cazul unui unghi oblic de 45°, urmaţi linia
desenată pe piesa de prelucrat, folosind
marcajul (l).
• Depărtaţi cablul şi aşezaţi-l în spatele uneltei.
Extragerea prafului (fig. 1)
Unealta este prevăzută cu o evacuare pentru praf
(e).
• Ori de câte ori este posibil, conectaţi un
dispozitiv de extracţie a prafului, conceput
în conformitate cu regulamentele relevante
referitoare la emisiile de praf.
• Utilizaţi întotdeauna un extractor de aspiraţie,
conceput în conformitate cu directivele
aplicabile referitoare la emisiile de praf atunci
când tăiaţi lemn. Furtunurile de aspiraţie ale
majorităţii aspiratoarelor se vor potrivi direct
în evacuarea pentru praf.
AVERTISMENT: Nu folosiţi un
extractor de aspiraţie fără protecţia
adecvată la scântei atunci când tăiaţi
metale cu ferăstrăul.
ÎNTREŢINERE
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
15
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00196331 - 18-12-2012
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising