DC820 | DeWalt DC820 IMPACT DRIVER Type 10 instruction manual

666444-70 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
DC840
DC845
1 ‫ציור‬
c
d
g
k
l
b
a
h
I
2 ‫ציור‬
I
h
j
3 ‫ציור‬
2
A
B
‫ציור ‪5‬‬
‫ציור ‪4‬‬
‫‪f‬‬
‫‪d‬‬
‫‪c‬‬
‫‪e‬‬
‫ציור ‪6‬‬
‫‪m‬‬
‫‪3‬‬
‫‪DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832,‬‬
‫‪DC835, DC837, DC840, DC845‬‬
‫מברגות‪/‬מפתחות אימפקט )הולם( נטענים‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט‪ .l‬שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים שחברת דה‪-‬וולט היא‬
‫אחת מהשותפות האמינות ביותר של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫‪DC820‬‬
‫‪DC822‬‬
‫‪DC825‬‬
‫‪DC827‬‬
‫‪DC830‬‬
‫‪DC832‬‬
‫‪DC835‬‬
‫‪DC837‬‬
‫‪DC840‬‬
‫‪DC845‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪NiCd/NiMH‬‬
‫–‬
‫‪NiCd/NiMH‬‬
‫–‬
‫‪NiCd/NiMH‬‬
‫–‬
‫‪NiCd/NiMH‬‬
‫–‬
‫‪NiCd/NiMH‬‬
‫–‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫–‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫–‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫–‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫–‬
‫‪/NiCd‬‬
‫‪NiMH‬‬
‫–‬
‫סל"ד‬
‫‪0-2400‬‬
‫‪0-2400‬‬
‫‪0-2400‬‬
‫‪0-2400‬‬
‫‪0-2400‬‬
‫‪0-2400‬‬
‫‪0-2400‬‬
‫‪0-2400‬‬
‫‪0-2400‬‬
‫‪0-2400‬‬
‫הקשות לדקה‬
‫‪2700‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪2700‬‬
‫מומנט מרבי‬
‫ניוטון‪-‬מטר ‪195‬‬
‫‪195‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫‪140‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪130‬‬
‫מחזיק כלים‬
‫‪1/2‬‬
‫מרובע‬
‫‪1/2‬‬
‫מרובע‬
‫‪1/4‬‬
‫משושה‬
‫‪1/4‬‬
‫משושה‬
‫‪1/2‬‬
‫מרובע‬
‫‪1/2‬‬
‫מרובע‬
‫‪1/4‬‬
‫משושה‬
‫‪1/4‬‬
‫משושה‬
‫‪1/2‬‬
‫מרובע‬
‫‪1/4‬‬
‫משושה‬
‫מידת בורג מקסימלית‬
‫מ"מ‬
‫‪M16‬‬
‫‪M16‬‬
‫‪M12‬‬
‫‪M12‬‬
‫‪M16‬‬
‫‪M16‬‬
‫‪M12‬‬
‫‪M12‬‬
‫‪M16‬‬
‫‪M12‬‬
‫משקל‬
‫)ללא ערכת סוללות(‬
‫ק"ג‬
‫‪0.98‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.96‬‬
‫וולט ז"י‬
‫מתח‬
‫סוג‬
‫סוג הסוללה‬
‫מהירות מרבית‬
‫ללא עומס‬
‫הקשות‬
‫‪DC820‬‬
‫‪DC822‬‬
‫‪DC825‬‬
‫‪DC827‬‬
‫‪DC830‬‬
‫‪DC832‬‬
‫‪DC835‬‬
‫‪DC837‬‬
‫‪DC840‬‬
‫‪DC845‬‬
‫)‪dB(A‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪90‬‬
‫‪) KPA‬תחום סטייה של לחץ הקול( )‪dB(A‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש(‬
‫)‪dB(A‬‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫‪101‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫‪101‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪101‬‬
‫‪) KWA‬תחום סטייה‬
‫של עצמת הרעש(‬
‫)‪dB(A‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪) LPA‬לחץ הקול(‬
‫ערכי רעידות כוללים )סך וקטורי תלת‪-‬צירי( נקבעו לפי תקן ‪:EN 60745‬‬
‫רעידות‬
‫ערך פליטה‬
‫תחום סטייה ‪K‬‬
‫מטר‪/‬שנייה‪²‬‬
‫מטר‪/‬שנייה‪²‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪5.3‬‬
‫עצמת הרעידות הנקובה שפורטה בגיליון נתונים זה‬
‫נמדדה על‪-‬פי נתוני הבחינה המפורטים בתקן ‪EN 60745‬‬
‫וניתן להשתמש בה להשוואה בין כלי אחד לשני‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש בנתונים אלה לצורך הערכה ראשונית של‬
‫החשיפה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬רמת עצמת הרעידות המוצהרת‬
‫מייצגת את היישומים העיקריים של הכלי‪.‬‬
‫יחד‪-‬עם‪-‬זאת‪ ,‬אם משתמשים בכלי עבור‬
‫יישומים אחרים‪ ,‬עם אביזרים שונים או אם‬
‫הכלי אינו מתוחזק כהלכה‪ ,‬עצמת הרעידות‬
‫עשויה להשתנות‪ .‬מצב כזה עלול להגדיל‬
‫במידה משמעותית את רמת החשיפה‬
‫הכוללת במהלך העבודה‪.‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪5.3‬‬
‫הערכה נכונה של רמת החשיפה לרעידות‬
‫חייבת להתחשב גם במספר הפעמים‬
‫שפעולת הכלי מופסקת או במשכי הזמן‬
‫שהוא פועל אך אינו מבצע כל עבודה‪.‬‬
‫התחשבות במשתנים אלה יכולה להפחית‬
‫במידה משמעותית את תוצאת חישוב רמת‬
‫החשיפה במהלך כל משך העבודה‪.‬‬
‫למד להכיר אמצעי בטיחות נוספים להגנת‬
‫המפעיל מפני השפעות הרעידות כמו למשל‪:‬‬
‫תחזק את הכלי ואת האביזרים‪ ,‬שמור על‬
‫חום הידיים‪ ,‬ארגן את סדר העבודה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪DE9180‬‬
‫‪DE9181‬‬
‫‪DE9503‬‬
‫‪DE9140‬‬
‫‪DE9502‬‬
‫‪DE9501‬‬
‫‪DE9141‬‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫‪NiMH‬‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫‪NiMH‬‬
‫‪NiMH‬‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫מתח‬
‫וולט ז"י‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14.4‬‬
‫קיבול‬
‫אמפר‪-‬שעה‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1.1‬‬
‫משקל‬
‫ק"ג‬
‫‪0.68‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.86‬‬
‫‪0.69‬‬
‫‪0.40‬‬
‫מתח רשת‬
‫וולט ז"ח‬
‫ערכת סוללות‬
‫סוג הסוללה‬
‫‪DE9130‬‬
‫מטען‬
‫‪DE9135‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫‪NiCd/NiMH‬‬
‫‪NiCd/NiMH/Li-Ion‬‬
‫משך טעינה מקורב‬
‫דקות‬
‫‪30‬‬
‫)ערכות סוללות ‪ 2.0‬אמפר‪/‬שעה(‬
‫‪40‬‬
‫)ערכות סוללות ‪ 2.0‬אמפר‪/‬שעה(‬
‫משקל‬
‫ק"ג‬
‫‪0.52‬‬
‫‪0.52‬‬
‫סוג הסוללות‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‬
‫‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫הגדרות‪ :‬הנחיות בטיחות‬
‫ההגדרות המפורטות להלן מתארות את רמות החומרה‬
‫של מילות האזהרה וסמלי האזהרה הבאים‪ .‬קרא את‬
‫חוברת ההוראות ושים לב לסמלים הבאים‪.‬‬
‫סכנה‪ :‬מציין מצב מסוכן‪ ,‬שאם לא מונעים‬
‫אותו הוא יגרום לפגיעה גופנית חמורה או‬
‫למוות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מציין מצב מסוכן‪ ,‬שאם לא מונעים‬
‫אותו הוא עלול לגרום לפגיעה גופנית‬
‫חמורה או למוות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬מציין מצב שעלול להיות מסוכן‪,‬‬
‫שאם לא מונעים אותו הוא עלול לגרום‬
‫לפציעה קלה או בינונית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מציין מצב שאינו קשור לפציעהשאם‬
‫לא מונעים אותו הוא עלול לגרום נזק‬
‫לרכוש‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫מציין סכנת אש‪.‬‬
‫הצהרת תאימות ‪EC‬‬
‫הנחיית מכונות‬
‫מוצרים אלה תואמים להנחיה ‪ .EC/2004/108‬לקבלת‬
‫מידע נוסף‪ ,‬פנה אל דה‪-‬וולט בכתובת הבאה או עיין בגב‬
‫המדריך‪.‬‬
‫החתום מטה אחראי לאיסוף הקובץ הטכני ועורך הצהרה‬
‫זו מטעם דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫הורסט גרוסמן‬
‫סגן נשיא להנדסה ולפיתוח מוצרים‬
‫‪,DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪01.10.2009‬‬
‫אזהרה‪ :‬להפחתת סכנת הפציעה‪ ,‬קרא את‬
‫חוברת ההוראות‪.‬‬
‫הנחיות בטיחות כלליות לשימוש בכלי‬
‫חשמלי‬
‫אזהרה! קרא בעיון את כל ההוראות‬
‫והאזהרות‪ .‬אי‪-‬ציות לאזהרות ולהוראות‬
‫המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות‪,‬‬
‫לשריפה ו‪/‬או לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫שמור את כל האזהרות וההוראות לשימוש עתידי‬
‫‪DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832,‬‬
‫‪DC835, DC837, DC840, DC845‬‬
‫דה‪-‬וולט מצהירה כי מוצרים אלה המתוארים תחת "נתונים‬
‫טכניים" תואמים אל‪) EC/98/37 :‬עד ‪ 28‬בדצמבר ‪,(2009‬‬
‫‪) EC/2006/42‬מ‪ 29-‬בדצמבר ‪,EN 60745-1 ,(2009‬‬
‫‪.EN 60745-2-2‬‬
‫‪5‬‬
‫המונח ”כלי חשמלי“ המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן‬
‫מתייחס לכלי העבודה החשמלי שלך המוזן במתח רשת‬
‫)באמצעות כבל( או המופעל באמצעות סוללה נטענת‪.‬‬
‫‪ (1‬בטיחות באזור העבודה‬
‫א( שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪.‬‬
‫מקומות שאינם מסודרים ואפלים מזמינים תאונות‪.‬‬
‫ב( אל תפעיל כלי עבודה חשמליים בסביבה בה‬
‫קיימים אדים נפיצים כגון בקרבת נוזלים‪ ,‬גזים‬
‫ג(‬
‫או אבק דליקים‪ .‬כלי עבודה חשמליים יוצרים‬
‫ניצוצות שעלולים להצית אבק או אדים דליקים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים‬
‫חשמליים‪ .‬הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד‬
‫השליטה בעבודה‪.‬‬
‫‪ (2‬בטיחות חשמלית‬
‫א( התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע‬
‫ההזנה של הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את‬
‫התקע בכל אופן שהוא‪ .‬אל תשתמש בתקעים‬
‫מתאמים עם כלי עבודה חשמליים מאורקים‪.‬‬
‫תקעים מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את‬
‫סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ב( מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או‬
‫משטחים מאורקים )כמו למשל צינורות‬
‫מים‪ ,‬רדיאטורים של מערכת הסקה‪ ,‬תנורים‬
‫חשמליים‪ ,‬מקררים וכו'‪ .‬סכנת ההתחשמלות‬
‫גדלה אם גופך מוארק‪.‬‬
‫ג( אל תחשוף את כלי העבודה לגשם או לתנאי‬
‫לחות גבוהה‪ .‬מים החודרים אל הכלי יגדילו את‬
‫סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ד( אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט‬
‫להשתמש בכבל החשמלי לצורך נשיאת הכלי‪,‬‬
‫משיכתו או הוצאת התקע משקע ההזנה‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן‪ ,‬ממקומות חדים‬
‫ומחלקים נעים‪ .‬כבלים פגומים או מסובכים ועם‬
‫קשרים יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ה( כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש‬
‫מתחת לכיפת השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד‬
‫לשימוש חיצוני‪ ,‬במקומות שאינם מקורים‪ ,‬יקטין‬
‫את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ו( כשחייבים להפעיל כלי עבודה חשמלי במקום לח‬
‫מאוד‪ ,‬השתמש במקור מתח המוגן על‪-‬ידי מפסק‬
‫פחת‪ .‬שימוש במפסק פחת מקטין את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫‪ (3‬בטיחות אישית‬
‫א( במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליך‬
‫לשמור על עירנות‪ ,‬לשים לב לכל פעולותיך‬
‫ולפעול בשיקול דעת‪ .‬אסור להפעיל כלי עבודה‬
‫חשמלי אם אתה עייף או נמצא תחת השפעה‬
‫של סמים‪ ,‬אלכוהול או תרופות‪ .‬גם רגע קצרצר‬
‫של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלים חשמליים‬
‫עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫ב( השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד באמצעי‬
‫הגנה לעיניים‪ .‬שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות‬
‫מתאים כגון מסכת אבק‪ ,‬נעלי בטיחות שאינן‬
‫מחליקות‪ ,‬קסדה או אמצעים להגנה על השמיעה‪,‬‬
‫יפחית סכנות לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫ג( מנע הפעלה בשוגג‪ .‬ודא שמתג ההפעלה נמצא‬
‫במצב מנותק לפני חיבור הכלי למקור המתח‬
‫ו‪/‬או לערכת הסוללות‪ ,‬הרמת הכלי או נשיאתו‪.‬‬
‫נשיאת הכלי כשאצבעך על המתג או חיבור הכלי‬
‫לרשת החשמל כשמתג ההפעלה שלו במצב‬
‫מחובר הם מצבים מסוכנים שמזמינים תאונות‪.‬‬
‫ד( הסר את מפתח ההידוק או כל מפתח אחר לפני‬
‫הפעלת הכלי‪ .‬מפתח הידוק או כוונון הנשאר‬
‫צמוד אל חלק סובב של הכלי החשמלי עלול לגרום‬
‫לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫ה( שמור על היציבות‪ .‬הקפד על עמידה יציבה ושיווי‬
‫משקל‪ .‬יציבה טובה ושמירה על שיווי המשקל‬
‫מאפשרות שליטה טובה יותר בכלי העבודה‬
‫במצבים בלתי צפויים‪.‬‬
‫ו( לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש‬
‫רפויים או תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פריטי לבוש‬
‫וכפפות מחלקים נעים‪ .‬פריטי ביגוד רפויים‪,‬‬
‫תכשיטים ושיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים‬
‫סובבים‪.‬‬
‫ז( אם עומדים לרשותך אמצעים לחיבור ציוד‬
‫ליניקה ואיסוף אבק‪ ,‬הקפד להשתמש בהם‬
‫ולוודא שהם מחוברים כהלכה‪ .‬שימוש במערכות‬
‫לאיסוף האבק מפחית את הסכנות הקשורות‬
‫באבק‪.‬‬
‫‪ (4‬שימוש ושמירה על כלי עבודה חשמליים‬
‫א( אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש בכלי העבודה‬
‫המתאים ליישום שלך‪ .‬הכלי המתאים יבצע את‬
‫העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל‬
‫בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫ב( אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו‬
‫מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪ .‬כלי חשמלי שלא‬
‫ניתן לשלוט בפעולתו באמצעות המתג הוא מסוכן‬
‫וחובה לתקן אותו‪.‬‬
‫ג( נתק את התקע ממקור המתח ו‪/‬או נתק את‬
‫ערכת הסוללות מהכלי החשמלי לפני ביצוע‬
‫כוונונים‪ ,‬החלפת אביזרים או אחסנת הכלי‪.‬‬
‫נקיטת אמצעי בטיחות אלה תפחית את סכנת‬
‫ההפעלה בשוגג של כלי חשמלי‪.‬‬
‫ד( אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים‬
‫הרחק מטווח הגישה של ילדים ואל תאפשר‬
‫לאנשים שאינם מכירים היטב את כלי העבודה‬
‫החשמליים או שלא קראו חוברת הוראות זו‬
‫להפעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי עבודה חשמליים‬
‫על‪-‬ידי משתמשים בלתי מיומנים וחסרי הכשרה‬
‫מתאימה היא מסוכנת‪.‬‬
‫ה( תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את‬
‫היישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪,‬‬
‫שבר חלקים או כל פגם או נזק אחר שעלול‬
‫להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬אם‬
‫הכלי ניזוק‪ ,‬דאג לתיקון הכלי לפני השימוש בו‪.‬‬
‫תאונות רבות קורות בגלל כלי עבודה חשמליים‬
‫שאינם מתוחזקים כהלכה‪.‬‬
‫ו( שמור את כלי החיתוך נקיים וחדים‪ .‬קל יותר‬
‫לשלוט בכלי חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות‬
‫המתוחזקים כהלכה‪ ,‬והם נוטים פחות להיתפס‪.‬‬
‫ז( השתמש בכלי החשמלי‪ ,‬באביזריו במקדחים‪,‬‬
‫ראשי הברגה וכו' על‪-‬פי הוראות אלה‪ ,‬תוך‬
‫התחשבות בתנאי העבודה ובסוג העבודה שיש‬
‫לבצע‪ .‬שימוש בכלי עבודה חשמלי לביצוע פעולות‬
‫שאינו מיועד להן עלול לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫‪ (5‬שימוש בכלי עבודה חשמליים המוזנים מסוללות‬
‫והשמירה עליהם‬
‫א( בצע את הטעינה אך ורק באמצעות המטען‬
‫שסופק עם הכלי‪/‬המכשיר‪ .‬מטען המתאים לערכת‬
‫‪6‬‬
‫ב(‬
‫ג(‬
‫ד(‬
‫סוללות מסוג מסוים עלול לגרום לשריפה בעקבות‬
‫ניסיון לטעון ערכת סוללות מסוג אחר‪.‬‬
‫הקפד להתקין בכלי עבודה חשמליים אך ורק את‬
‫הסוללות הייעודיות המיועדות להם‪ .‬שימוש בסוג‬
‫אחר של סוללות עלול לגרום לסכנת פגיעה גופנית‬
‫ושריפה‪.‬‬
‫כשערכת הסוללות אינה בשימוש‪ ,‬הרחק אותה‬
‫מחפצים מתכתיים אחרים כגון אטבים להידוק‬
‫נייר‪ ,‬מטבעות‪ ,‬מפתחות‪ ,‬מסמרים‪ ,‬ברגים או‬
‫חפצי מתכת קטנים אחרים שעלולים לגרום‬
‫לקצר בין הדקי החיבור של ערכת הסוללות‪.‬‬
‫נוזל הסוללה עלול לגרום לפגיעות גופניות או לנזק‬
‫לרכוש‪.‬‬
‫בתנאי שימוש קיצוניים‪ ,‬נוזל עלול להתיז מתוך‬
‫הסוללה‪ ,‬הימנע ממגע בנוזל זה‪ .‬במקרה של‬
‫מגע‪ ,‬שטוף מיד את המקום במים‪ .‬אם הנוזל בא‬
‫במגע עם העיניים‪ ,‬בנוסף לשטיפה פנה לקבלת‬
‫סיוע רפואי‪ .‬נוזל המותז מתוך הסוללה עלול‬
‫לגרום לגירוי או לכוויות‪.‬‬
‫לידיים ולזרועות שלך‪ .‬השתמש בכפפות כדי לספק‬
‫שיכוך נוסף והגבל את החשיפה על‪-‬ידי הפסקת‬
‫העבודה למנוחה לעתים קרובות‪.‬‬
‫סיכונים שיוריים‬
‫למרות היישום של נהלי הבטיחות המתאימים‪ ,‬והשימוש‬
‫בהתקנים ובציוד בטיחות‪ ,‬לא ניתן למנוע לחלוטין סיכונים‬
‫מסוימים‪ .‬סיכונים אלה כוללים‪:‬‬
‫– פגיעה בשמיעה‪.‬‬
‫– סכנה לפגיעה גופנית עקב חלקיקים מתעופפים‪.‬‬
‫– סכנת כוויות כתוצאה מאביזרים המתלהטים במהלך‬
‫העבודה‪.‬‬
‫– סכנה לפגיעה גופנית עקב שימוש ממושך‪.‬‬
‫סימונים על הכלי‬
‫הסמלים הבאים מוצגים על הכלי‪:‬‬
‫קרא את המדריך לפני השימוש‪.‬‬
‫‪ (6‬טיפול‬
‫א( הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬‬
‫ידי מי שהוסמך לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף‬
‫מקוריים‪ ,‬זהים‪ .‬עמידה בדרישות אלה תבטיח‬
‫שמירה על בטיחות הכלי החשמלי‪.‬‬
‫הקפד להשתמש בציוד הגנה לאוזניים‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות‬
‫הקפד להשתמש בציוד הגנה לעיניים‪.‬‬
‫כללי בטיחות מיוחדים נוספים עבור‬
‫כל המקדחות הרוטטות‬
‫• במהלך השימוש במקדחות רוטטות השתמש במגני‬
‫אוזניים‪ .‬חשיפה לרעש בעצמה גדולה עלולה לגרום‬
‫לאיבוד כושר השמיעה‪.‬‬
‫• השתמש בידיות המסופקות עם הכלי‪ .‬איבוד שליטה‬
‫עלול לגרום לפציעה‪.‬‬
‫• כשמבצעים פעולה שבה כלי החיתוך עלול לגעת‬
‫במוליכים נסתרים או בכבל ההזנה שלו‪ ,‬החזק את‬
‫הכלי החשמלי רק במשטחי האחיזה המבודדים‪.‬‬
‫מגע של כלי החיתוך במוליך חשמלי "חי" עלול לגרום‬
‫לחישמול חלקי המתכת החשופים של הכלי ולחשמל‬
‫את המפעיל‪.‬‬
‫• השתמש במלחצות הידוק או בשיטה מתאימה‬
‫אחרת לצורך האבטחה והקיבוע של הפריט‬
‫המעובד אל משטח יציב‪ .‬אם הפריט המעובד מוחזק‬
‫בידך או בצמוד לגופך הוא אינו יציב והתוצאה עלולה‬
‫להיות איבוד השליטה עליו‪.‬‬
‫• השתמש במשקפי בטיחות או בציוד הגנה אחר‬
‫לעיניים‪ .‬ביצוע עבודות קידוח והקשה גורם להעפת‬
‫שברי חומר‪ .‬חלקיקים מתעופפים עלולים לגרום‬
‫לפגיעה תמידית בעיניים‪.‬‬
‫• ראשי הברגה‪ ,‬מפתחות גביע )"בוקסות"( וכלי‬
‫עבודה אחרים מתחממים מאוד במהלך העבודה‪.‬‬
‫השתמש בכפפות כאשר עליך לגעת בהם‪.‬‬
‫• אל תפעיל את הכלי למשכי זמן ארוכים‪ .‬רעידות‬
‫הנגרמות על‪-‬ידי פעולת הכלי עלולות לגרום נזק‬
‫‪7‬‬
‫‪IPM‬‬
‫הקשות בדקה‪.‬‬
‫מיקום קוד תאריך‬
‫קוד תאריך‪ ,‬הכולל גם את שנת הייצור‪ ,‬מודפס על משטח‬
‫הבית המהווה את משטח החיבור בין הכלי לבין ערכת‬
‫הסוללות‪.‬‬
‫דוגמה‪:‬‬
‫‪XX XX 2009‬‬
‫שנת ייצור‬
‫הוראות בטיחות חשובות עבור כל‬
‫סוגי המטענים‬
‫שמור על חוברת הוראות זו‪ :‬חוברת זו כוללת מידע‬
‫בטיחות חשוב והוראות הפעלה למטעני סוללות ‪DE9130/‬‬
‫‪.DE9135‬‬
‫• לפני השימוש במטען‪ ,‬קרא את כל ההוראות‬
‫והאזהרות שעל המטען‪ ,‬אריזת ערכת הסוללות והכלי‬
‫המשתמש בערכת הסוללות‪.‬‬
‫סכנה‪ :‬סכנת התחשמלות‪ .‬המטען מוזן‬
‫במתח ‪ 230‬וולט‪ .‬אסור בהחלט להחדיר אליו‬
‫פריטים מוליכים‪ .‬פעולה כזו עלולה לגרום‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬סכנת הלם חשמלי‪ .‬אסור לאפשר‬
‫לנוזל כלשהו לחדור לתוך המטען‪ .‬חדירת‬
‫נוזל עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬סכנת כווייה‪ .‬להפחתת סכנת‬
‫הפציעה‪ ,‬טען רק סוללות נטענות של דה‪-‬‬
‫וולט‪ .‬סוגים אחרים של סוללות עלולים‬
‫להתפוצץ ולגרום פגיעה גופנית ונזק‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬בתנאים מסוימים‪ ,‬כשהמטען מחובר‬
‫אל מקור המתח‪ ,‬מגעי החיבור החשופים‬
‫שבתוך המטען עלולים להתקצר על‪-‬ידי חומר‬
‫זר‪ .‬חובה להרחיק ממגעי מטען הסוללות‬
‫ומחלליו חומרים זרים בעלי מוליכות חשמלית‬
‫כגון צמר פלדה‪ ,‬רדיד אלומיניום‪ ,‬חלקיקי‬
‫מתכת וכו'‪ .‬הקפד תמיד לנתק את מטען‬
‫הסוללות ממקור המתח כאשר לא מותקנת‬
‫בו ערכת סוללות לטעינה‪ .‬נתק את המטען‬
‫ממקור המתח לפני שתנסה לנקות אותו‪.‬‬
‫• אסור בהחלט לטעון את ערכת סוללות באמצעות‬
‫מטענים אחרים‪ ,‬מלבד אלה המפורטים בחוברת זו‪.‬‬
‫המטען וערכת הסוללות תוכננו במיוחד לעבוד יחד‪.‬‬
‫• מטעני סוללות אלה אינם מיועדים לכל שימוש‬
‫אחר‪ ,‬מלבד טעינת סוללות נטענות של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫שימושים אחרים עלולים לגרום להתלקחות אש או‬
‫לסכנת התחשמלות‪.‬‬
‫• אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי‬
‫רטיבות‪.‬‬
‫• כשעליך לנתק את המטען‪ ,‬משוך את התקע ולא‬
‫את הכבל‪ .‬משיכת התקע תפחית את סכנת הנזק‬
‫לתקע החשמלי ולכבל‪.‬‬
‫• ודא שהכבל מנותב כך שלא ידרכו עליו‪ ,‬לא ייתקלו‬
‫בו ושלא ייגרם לו כל נזק‪.‬‬
‫• אסור להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬אלא אם אין כל‬
‫ברירה אחרת‪ .‬שימוש בכבל מאריך שאינו מתאים‬
‫עלול לגרום לסכנת התלקחות אש או התחשמלות‪.‬‬
‫• לשמירה על הבטיחות‪ ,‬הכבל המאריך חייב‬
‫להיות בעל שטח חתך )‪ (AWG‬מספיק גדול‪ .‬ככל‬
‫שהמספר )‪ (AWG‬המציין את עובי המוליך קטן‬
‫יותר כך יכולת העברת הזרם של הכבל גדולה יותר‪,‬‬
‫כלומר‪ ,‬מוליך במידה ‪ 16‬יכול להוליך זרם גדול‬
‫יותר ממוליך בעל מידה ‪ .18‬כשמשתמשים ביותר‬
‫מכבל מאריך אחד להשגת האורך הכולל הדרוש‪ ,‬יש‬
‫להקפיד שכל אחר מהכבלים המאריכים יהיה בעל‬
‫שטח חתך העולה על המידה המינימלית הדרושה‪.‬‬
‫• אסור להניח על המטען חפץ כלשהו או להציב את‬
‫המטען על משטח רך שעלול לחסום את חריצי‬
‫האוורור ולגרום לחימום יתר פנימי‪ .‬הצב את המטען‬
‫במקום המרוחק מכל מקור חום‪ .‬המטען מאוורר‬
‫באמצעות חריצי אוורור בחלק העליון והתחתון של‬
‫בית המטען‪.‬‬
‫• אסור להפעיל את המטען עם כבל או תקע פגומים‬
‫— החלף מיד כל חלק פגום‪.‬‬
‫• אל תפעיל את המטען אם הוא ספג חבטה חזקה‪,‬‬
‫נפל או שנגרם לו נזק בכל אופן אחר‪ .‬הבא את‬
‫המטען לתחנת שירות מורשית‪.‬‬
‫לא נכונה של המטען עלולה לגרום להתלקחות אש או‬
‫לסכנת התחשמלות‪.‬‬
‫• נתק את המטען מרשת החשמל לפני שתנסה לבצע‬
‫ניקוי כלשהו‪ .‬ניתוק ממקור המתח מקטין את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪ .‬הסרת ערכת הסוללות לא תקטין את‬
‫הסכנה‪.‬‬
‫• אסור בהחלט לנסות לחבר יחד ‪ 2‬מטעני סוללות‪.‬‬
‫• מטען הסוללות תוכנן לפעולה במתח רשת רגיל‬
‫של ‪ 230‬וולט‪ .‬אל תנסה להשתמש בו עם מקור‬
‫מתח שונה‪ .‬הוראה זו אינה מתייחסת למטען סוללות‬
‫הפועל במתח רכב‪.‬‬
‫שמור על חוברת הוראות זו‬
‫מטענים‬
‫מטען הסוללות ‪ DE9130‬מיועד עבור סוללות ‪ NiCd‬ו‪-‬‬
‫‪ NiMH‬הפועלות במתח ‪ 18–7.2‬וולט‪.‬‬
‫מטען הסוללות ‪ DE9135‬מיועד עבור סוללות ‪NiCd,‬‬
‫‪ NiMH‬ו‪ Li-Ion-‬הפועלות במתח ‪ 18–7.2‬וולט‪.‬‬
‫מטעני סוללות אלה אינם דורשים כוונון כלשהו ותוכננו‬
‫להפעלה פשוטה וקלה ככל האפשר‪.‬‬
‫נוהל טעינה‬
‫סכנה‪ :‬סכנת התחשמלות‪ .‬המטען מוזן‬
‫במתח ‪ 230‬וולט‪ .‬אסור בהחלט להחדיר אליו‬
‫פריטים מוליכים‪ .‬פעולה כזו עלולה לגרום‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫‪ .1‬חבר את מטען הסוללות )‪ (j‬לשקע מתאים לפני‬
‫התקנת ערכת הסוללות‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנס את ערכת הסוללות )‪ (h‬אל המטען‪ .‬הנורית‬
‫האדומה )טעינה( תהבהב ברציפות כדי לציין שתהליך‬
‫הטעינה החל‪.‬‬
‫‪ .3‬סיום תהליך הטעינה יצוין על‪-‬ידי הנורית האדומה‬
‫שתאיר באופן קבוע‪ .‬ערכת הסוללות טעונה לחלוטין‬
‫וניתן להשתמש בה או להשאיר אותה במטען‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי להבטיח ביצועים מיטביים ואורך חיים מרבי‬
‫של סוללות ‪ NiCd, NiMH‬ו‪ ,Li-Ion-‬לפני השימוש הראשון‬
‫הקפד לטעון אותן במשך ‪ 10‬שעות לפחות‪.‬‬
‫תהליך הטעינה‬
‫עיין בטבלה שלהלן לבדיקת מצב הטעינה של ערכת‬
‫הסוללות‪.‬‬
‫מצב הטעינה‬
‫בטעינה‬
‫טעונה במלואה‬
‫השהיית טעינת ערכת‬
‫הסוללות חמה‪/‬קרה‬
‫החלף את ערכת הסוללות‬
‫תקלה‬
‫– – – – – –‬
‫–––––––––––‬
‫––– – ––– –‬
‫•••••••••••‬
‫•• •• •• ••‬
‫• אסור לפרק את המטען; כאשר נדרש תיקון או‬
‫שירות‪ ,‬הבא אותו לתחנת שירות מורשית‪ .‬הרכבה‬
‫‪8‬‬
‫ריענון אוטומטי‬
‫פעולת טעינת הריענון האוטומטית תשווה ותאזן את‬
‫הטעינה של כל אחד מתאי ערכת הסוללות ותביא אותם‬
‫לטעינת שיא‪ .‬חובה לרענן את הטעינה של ערכת הסוללות‬
‫אחת לשבוע או בכל פעם שערכת הסוללות לא מסוגלת‬
‫לספק את כמות העבודה הרגילה‪.‬‬
‫כדי לרענן את ערכת הסוללות‪ ,‬הכנס את ערכת הסוללות‬
‫אל המטען בדרך הרגילה‪ .‬השאר את ערכת הסוללות‬
‫במטען לפחות ‪ 10‬שעות‪.‬‬
‫השהיית טעינת ערכת הסוללות‬
‫חמה‪/‬קרה‬
‫כשהמטען מגלה ערכת סוללות חמה או קרה מדי‪ ,‬הוא‬
‫מתחיל באופן אוטומטי בפעולת השהיית ערכת סוללות‬
‫חמה‪/‬קרה ודוחה את הטעינה עד שערכת הסוללות הגיעה‬
‫לטמפרטורה מתאימה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬המטען עובר באופן‬
‫אוטומטי למצב של טעינה רגילה‪ .‬תכונה זו מבטיחה אורך‬
‫חיים מרבי של ערכת הסוללות‪.‬‬
‫ערכות סוללות ‪ LI-ION‬בלבד‬
‫סוללות ‪ Li-Ion‬כוללות מערכת הגנה אלקטרונית אשר‬
‫מגנה עליהן מפני עומסי‪-‬יתר‪ ,‬התחממות‪-‬יתר או פריקה‬
‫עמוקה‪.‬‬
‫הכלי יפסיק לפעול באופן אוטומטי בעקבות הכניסה‬
‫לפעולה של מערכת ההגנה האלקטרונית‪ .‬במקרה זה‪ ,‬יש‬
‫להכניס את סוללת ה‪ Li-Ion-‬ליחידת המטען‪ ,‬עד שתיטען‬
‫במלואה‪.‬‬
‫סכנה‪ :‬אסור לנסות לפתוח את ערכת‬
‫הסוללות מכל סיבה שהיא‪ .‬אם התיבה‬
‫של ערכת הסוללות נסדקה או נגרם לה‬
‫נזק אחר‪ ,‬אל תכניס אותה למטען‪ .‬אל‬
‫תמחץ‪ ,‬אל תפיל ואל תגרום כל נזק לערכת‬
‫הסוללות‪ .‬אל תשתמש בערכת הסוללות או‬
‫במטען שקיבלו חבטה חזקה‪ ,‬הופלו‪ ,‬נדרסו‬
‫או שנגרם להם נזק בכל אופן אחר )כמו‬
‫למשל‪ ,‬שנוקבו על‪-‬ידי מסמר‪ ,‬הוכו בפטיש‬
‫או שדרכו עליהם(‪ .‬פעולה כזו עלולה לגרום‬
‫להתחשמלות‪ .‬חובה להחזיר את ערכות‬
‫הסוללות שנגרם להן נזק למרכז השירות‬
‫לצורך מיחזור‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כשהכלי אינו בשימוש‪ ,‬הנח אותו‬
‫על צדו על משטח יציב‪ ,‬במקום בו הוא‬
‫לא יגרום להכשלה או לסכנת נפילה‪ .‬חלק‬
‫מהכלים‪ ,‬בעלי ערכת סוללות גדולה‪ ,‬יכולים‬
‫לעמוד באופן ניצב על ערכת הסוללות אך‬
‫במצב זה הם עלולים ליפול בקלות‪.‬‬
‫הוראות בטיחות מיוחדות עבור סוללות ‪) NICD‬ניקל‬
‫קדמיום( או ‪) NIMH‬ניקל מטאל הידריד(‬
‫• אסור לשרוף את ערכת הסוללות‪ ,‬גם אם היא‬
‫ניזוקה באופן חמור או אם היא התבלתה לחלוטין‪.‬‬
‫ערכת הסוללות עלולה להתפוצץ בעקבות חשיפה‬
‫לאש‪.‬‬
‫• בתנאי עבודה קשים במיוחד או בתנאי טמפרטורה‬
‫חריגים‪ ,‬כמות קטנה של נוזל עלולה לדלוף מתאי‬
‫ערכת הסוללות‪ .‬מצב זה אינו מצביע על תקלה‪.‬‬
‫הוראות בטיחות חשובות לכל ערכות‬
‫הסוללות‬
‫עם זאת‪ ,‬אם האטם החיצוני נפרץ‪:‬‬
‫א‪ .‬ונוזל הסוללות בא במגע עם עור גופך‪ ,‬רחץ מיד‬
‫את המקום במים ובסבון במשך מספר דקות‪.‬‬
‫כאשר עליך להזמין ערכות סוללות חליפיות‪ ,‬הקפד לציין‬
‫את המספר הקטלוגי ואת המתח‪ .‬עיין בטבלה המפורטת‬
‫בסוף חוברת זו לבדיקת התאימות בין מטענים לבין ערכות‬
‫הסוללות‪.‬‬
‫ב‪ .‬ונוזל הסוללות חדר לעיניך‪ ,‬רחץ אותן מיד במים‬
‫נקיים במשך ‪ 10‬דקות לפחות ופנה מיד לקבלת‬
‫סיוע רפואי‪) .‬הערה רפואית‪ :‬נוזל הסוללה הוא‬
‫תמיסת מימת האשלגן )פוטסיום הידרוקסיד(‬
‫בריכוז של ‪(.25-35%‬‬
‫ערכת סוללות חדשה מסופקת במצב בו היא אינה טעונה‬
‫במלואה‪ .‬לפני השימוש בערכת הסוללות ובמטען‪ ,‬קרא‬
‫את הוראות הבטיחות הבאות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בצע את נהלי‬
‫הטעינה המפורטים‪.‬‬
‫קרא את כל ההוראות‬
‫• אל תטען ואל תשתמש בערכת הסוללות בסביבה‬
‫נפיצה כגון בנוכחות נוזלים‪ ,‬אבק וגזים דליקים‪.‬‬
‫הכנסה והוצאה של ערכת הסוללות מהמטען עלולה‬
‫להצית את האבק או את האדים הנפיצים‪.‬‬
‫• טען את ערכות הסוללות רק במטעני סוללות של דה‪-‬‬
‫וולט‪.‬‬
‫• אסור בהחלט לטבול את ערכת הסוללות במים או‬
‫בנוזלים אחרים או להתיז עליה‪.‬‬
‫• אין לאחסן או להשתמש בכלי ובערכת הסוללות‬
‫במקומות בהם טמפרטורת הסביבה עלולה לחרוג‬
‫מעל ‪) 40°C‬כמו למשל בסככות חיצוניות או מבני‬
‫מתכת בקיץ(‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הוראות בטיחות מיוחדות לסוללות ‪) LI-ION‬ליתיום‪-‬יון(‬
‫• אסור לשרוף את ערכת הסוללות‪ ,‬גם אם היא‬
‫ניזוקה באופן חמור או אם היא התבלתה לחלוטין‪.‬‬
‫ערכת הסוללות עלולה להתפוצץ בעקבות חשיפה‬
‫לאש‪ .‬כאשר ערכת סוללת ליתיום‪-‬יון נשרפת‪ ,‬נוצרים‬
‫אדים וחומרים רעילים‪.‬‬
‫• אם תכולת הסוללה באה במגע עם עור הגוף‪ ,‬רחץ‬
‫מיד את המקום במים ובסבון‪ .‬אם נוזל המצבר בא‬
‫במגע עם העיניים‪ ,‬שטוף היטב את העיניים במים‬
‫נקיים במשך ‪ 15‬דקות או עד שהגירוי פסק‪ .‬אם יש‬
‫צורך בסיוע רפואי‪ ,‬האלקטרוליט של הסוללה הוא‬
‫תערובת של פחמה אורגנית ומלחי ליתיום‪.‬‬
‫• תכולת תאי סוללה פתוחים עלולה לגרום לגירוי של‬
‫דרכי הנשימה‪ .‬ספק מיד אוויר צח‪ .‬אם התסמינים‬
‫נמשכים‪ ,‬פנה לקבלת סיוע רפואי‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬סכנת כווייה‪ .‬נוזל הסוללה עלול‬
‫להיות דליק אם הוא יהיה חשוף ללהבה‬
‫גלויה או ניצוצות‪.‬‬
‫השהיית ערכת סוללות חמה‪/‬קרה‪.‬‬
‫אסור בהחלט להחדיר פריטים מוליכים‪.‬‬
‫מכסה ערכת הסוללות )ציור ‪(3‬‬
‫אסור לטעון ערכות סוללות שנגרם להן נזק‪.‬‬
‫ערכת הסוללות מסופקת עם מכסה להגנה על מגעי‬
‫ערכת הסוללות כאשר היא מנותקת‪ .‬אם לא מתקינים את‬
‫המכסה על ערכת הסוללות‪ ,‬חלקי מתכת שונים בארגז‬
‫הכלים עלולים לגעת במגעי ערכת הסוללות‪ ,‬לגרום לקצר‪,‬‬
‫לסכנת התלקחות ונזק חמור ערכת הסוללות‪.‬‬
‫השתמש רק בערכות סוללות של דה‪-‬וולט‪,‬‬
‫סוללות מסוגים אחרים עלולות להתפוצץ‬
‫ולגרום פגיעה גופנית ונזק‪.‬‬
‫‪ .1‬הסר את מכסה המגן לפני הכנסת ערכת הסוללות אל‬
‫המטען או אל הכלי )ציור ‪.(3A‬‬
‫אסור לחשוף למים‪.‬‬
‫‪ .2‬התקן את מכסה המגן על מגעי ערכת הסוללות מיד‬
‫אחרי הסרת ערכת הסוללות מהמטען או מהכלי )ציור‬
‫‪.(3B‬‬
‫החלף מייד כבלי חשמל פגומים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬ודא שמכסה המגן נמצא במקומו‬
‫לפני אחסון או נשיאת ערכת הסוללות‬
‫המנותקת מהכלי או מהמטען‪.‬‬
‫טען רק בין ‪ 4°C‬לבין ‪.40°C‬‬
‫ערכת סוללות )ציור ‪(1‬‬
‫סלק את ערכת הסוללות באופן אחראי‪ ,‬שאינו‬
‫פוגע באיכות הסביבה‪.‬‬
‫הכלים ‪ DC820, DC822, DC825‬ו‪ DC827-‬פועלים‬
‫באמצעות ערכות סוללות במתח של ‪ 18‬וולט‪.‬‬
‫אסור בהחלט לשרוף ערכות סוללות מסוג‬
‫‪ +NiMH, NiCd‬ו‪.Li-Ion-‬‬
‫סוג ערכת הסוללות‬
‫הכלים ‪ DC830, DC832, DC835‬ו‪ DC837-‬פועלים‬
‫באמצעות ערכות סוללות במתח של ‪ 14.4‬וולט‪.‬‬
‫טוען ערכות סוללות ‪ NiMH‬ו‪.NiCd‬‬
‫הכלים ‪ DC840‬ו‪ DC845-‬פועלים באמצעות ערכות‬
‫סוללות במתח של ‪ 12‬וולט‪.‬‬
‫טוען ערכות סוללות ‪.Li-Ion‬‬
‫המלצות אחסון‬
‫‪ .1‬מקום האחסון הטוב ביותר הוא מקום קריר ויבש‪,‬‬
‫הרחוק מקרינת שמש ישירה ותנאי חום או קור‬
‫קיצוניים‪ .‬כדי להפיק חיי שירות וביצועים מיטביים‬
‫מערכות הסוללות‪ ,‬הקפד לשמור אותן בטמפרטורת‬
‫החדר כאשר אינן בשימוש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יש לאחסן ערכות סוללות ‪ Li-Ion‬כשהן‬
‫טעונות במלואן‪.‬‬
‫‪ .2‬משך אחסון ממושך לא יגרום נזק לערכת הסוללות או‬
‫למטען‪ .‬בתנאי אחסון טובים‪ ,‬ניתן לאחסן אותם למשך‬
‫‪ 5‬שנים ואף יותר‪.‬‬
‫למידע על משך הטעינה‪ ,‬עיין בנתונים‬
‫הטכניים‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מברגה‪/‬מפתח אימפקט )הולם( נטען‬
‫‪ 2‬ערכות סוללות‬
‫‪ 1‬מטען‬
‫‪ 1‬מדריך למשתמש‬
‫תוויות על המטען ועל ערכת הסוללות‬
‫‪ 1‬תרשים מפוצל‬
‫בנוסף לתמוניות השונות המוצגות בחוברת זו‪ ,‬בתוויות על‬
‫המטען ועל ערכת הסוללות מופיעות התמוניות הבאות‪:‬‬
‫הערה‪ :‬דגמי ‪ N‬אינם מצוידים בערכות סוללות ובמטענים‪.‬‬
‫קרא את המדריך לפני השימוש‪.‬‬
‫ערכת הסוללות בטעינה‪.‬‬
‫ערכת הסוללות טעונה‪.‬‬
‫ערכת הסוללות פגומה‪.‬‬
‫• בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה עלול‬
‫להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫• קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו לפני‬
‫הפעלת הכלי‪.‬‬
‫תיאור )ציורים ‪(5–1‬‬
‫אזהרה‪ :‬אסור בהחלט לבצע כל שינוי בכלי‬
‫החשמלי או בכל חלק שלו‪ .‬סכנה לפגיעה‬
‫גופנית או נזק לרכוש‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ייעוד‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫מברגות‪/‬מפתחות אימפקט )הולם( נטענים אלה הם כלים‬
‫לעומס גבוה‪ ,‬המיועדים ליישומי הברגה מקצועיים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬הסר תמיד את ערכת הסוללות לפני‬
‫ההרכבה והכוונון‪ .‬הפסק תמיד את פעולת‬
‫הכלי לפני התקנה או הסרה של ערכת‬
‫הסוללות‪.‬‬
‫אסור להשתמש בתנאי רטיבות או בנוכחות נוזלים או גזים‬
‫דליקים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬טען את ערכות הסוללות רק‬
‫במטעני סוללות של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫פעולת ההידוק בהולם של כלי זה שימושית במיוחד‬
‫להברגת אמצעי הידוק בעץ‪ ,‬מתכת ובטון‪.‬‬
‫מברגות‪/‬מפתחות אימפקט )הולם( אלה הם כלי עבודה‬
‫חשמליים מקצועיים‪ .‬אל תאפשר לילדים לגעת בכלי‪.‬‬
‫פיקוח נדרש כשכלי זה מופעל על‪-‬ידי מפעיל חסר ניסיון‪.‬‬
‫‪ .a‬מתג הדק‬
‫‪ .b‬מתג קדימה‪/‬אחורה‬
‫‪ .c‬שרוול‬
‫‪ .d‬תפסנית שחרור מהיר משושה ‪"1/4‬‬
‫התקנה והסרה של ערכת הסוללות‬
‫מהכלי )ציור ‪(2‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי ונתק את‬
‫ערכת הסוללות לפני ביצוע כל כוונון או‬
‫התקנה‪/‬הסרה של כלים או אביזרים‪ .‬הפעלה‬
‫אקראית עלולה לגרום לפציעה‪.‬‬
‫‪ .e‬פין עצר‬
‫הערה‪ :‬ודא שערכת הסוללות טעונה במלואה‪.‬‬
‫‪ .f‬הינע מרובע‬
‫התקנת ערכת הסוללות בידית הכלי‬
‫‪ .g‬תאורת עבודה‬
‫‪ .h‬ערכת סוללות‬
‫‪ .i‬לחצני שחרור ערכת הסוללות‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור ערכת הסוללות לכלי ודא תמיד שמתח ערכת‬
‫הסוללות מתאים למתח העבודה שלו‪ ,‬הרשום על לוחית‬
‫הזיהוי‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬בדוק שמתח ההזנה של המטען‬
‫מתאים למתח הרשת‪.‬‬
‫מטען זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול‬
‫על‪-‬פי תקן ‪ ;EN 60335‬לכן אין צורך במוליך‬
‫ארקה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬יש להפעיל יחידות הפועלות במתח‬
‫של ‪ 115‬וולט עם שנאי מבודד חסין‪-‬כשל‬
‫עם סיכוך מוארק בין הסליל הראשוני לסליל‬
‫המשני‪ .‬יש להזין את הכלי מרשת החשמל‬
‫רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‪ ,‬הפועל‬
‫בזרם שאינו גדול מ‪ 0.03 -‬אמפר‪.‬‬
‫אם נגרם נזק לכבל ההזנה‪ ,‬חובה להחליפו בכבל חלופי‬
‫מיוחד אותו ניתן להשיג באמצעות תחנת שירות מורשית‬
‫של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אסור להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬אלא אם אין כל ברירה‬
‫אחרת‪ .‬השתמש תמיד בכבל מאריך מאושר המתאים‬
‫לצריכת הזרם של המטען שלך )ראה נתונים טכניים(‪.‬‬
‫שטח החתך המזערי של המוליך הוא ‪ 1‬ממ"ר; אורך מרבי‬
‫‪ 30‬מטר‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה‬
‫תמיד לפרוס את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .1‬כוון את בסיס הכלי מול החריץ שבתוך ידית הכלי‬
‫)ציור ‪.(2‬‬
‫‪ .2‬החלק את ערכת הסוללות לתוך הידית עד שתשמע‬
‫את נקישת הנעילה‪.‬‬
‫הסרת ערכת הסוללות מידית הכלי‬
‫‪ .1‬לחץ על כפתורי שחרור ערכת הסוללות )‪ (i‬ומשוך‬
‫בכוח את ערכת הסוללות מתוך ידית הכלי‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנס את ערכת הסוללות אל המטען כפי שמתואר‬
‫בחלק הדן במטען הסוללות שבחוברת זו‪.‬‬
‫תפס לחגורה )אביזר אופציונאלי(‬
‫)ציור ‪(1‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין את הסיכון של פגיעה‬
‫גופנית חמורה‪ ,‬אסור בהחלט לתלות את‬
‫הכלי גבוה או לתלות עצמים מן התפס‬
‫לחגורה‪ .‬הקפד לתלות על חגורת הכלים רק‬
‫את תפס החגורה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין את הסיכון של פגיעה‬
‫גופנית חמורה‪ ,‬בדוק וודא שהבורג )‪(l‬‬
‫המחזיק את תפס החגורה מאובטח היטב‪.‬‬
‫ניתן להתקין על הכלי שלך תפס לחגורה )‪ .(k‬התפס‬
‫לחגורה מאפשר לתלות את הכלי על חגורת הכלים‬
‫ולשחרר בכך את שתי הידיים לביצוע עבודה‪.‬‬
‫ניתן להתקין את התפס לחגורה בשני צדי הכלי‪ ,‬כדי‬
‫לאפשר שימוש בו הן למשתמשים ימניים והן למשתמשים‬
‫שמאליים‪ .‬אם אין לך צורך בתפס לחגורה‪ ,‬ניתן להסיר‬
‫אותו מן הכלי‪.‬‬
‫כדי להעביר את התפס לחגורה מצד לצד‪ ,‬הסראת הבורג‬
‫)‪ (l‬אשר מקבע את התפס‪ ,‬העבר אותו לצד השני וחבר‬
‫מחדש‪ .‬בעת התקנת התפס לחגורה אל הכלי‪ ,‬הקפד‬
‫להדק את בורג הקיבוע למומנט של ‪ 0.6‬עד ‪ 0.8‬ניוטון‪-‬‬
‫מטר‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫הוראות שימוש‬
‫אזהרה‪ :‬הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל‬
‫הוראות הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי ונתק את‬
‫ערכת הסוללות לפני ביצוע כל כוונון או‬
‫התקנה ‪/‬הסרה של כלים או אביזרים‪.‬‬
‫אחיזה נכונה של הכלי בידיים‬
‫)ציור ‪(6‬‬
‫אזהרה‪ :‬להפחתת הסיכון של פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הקפד תמיד למקם נכון את הידיים‪,‬‬
‫כמתואר בציור‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬להפחתת הסיכון של פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הקפד תמיד להחזיק את הכלי היטב‬
‫ולהיות מוכן לתגובה או רתיעה פתאומית של‬
‫הכלי‪.‬‬
‫מיקום נכון ואחיזה נכונה מתקבלים כאשר יד אחת אוחזת‬
‫בידית הראשית )‪ ,(m‬כמוצג בציור‪.‬‬
‫מתג הפעלה במהירות משתנה‬
‫)ציור ‪(1‬‬
‫הערה‪ :‬כשהכלי מופעל בפעם הראשונה אחרי שינוי כיוון‬
‫הסיבוב‪ ,‬ייתכן שתישמע נקישה ברגע ההפעלה‪ .‬זוהי‬
‫תופעה רגילה והיא אינה מצביעה על תקלה כלשהי‪.‬‬
‫תאורת עבודה )ציור ‪(1‬‬
‫הכלי מצויד בתאורת עבודה )‪ (g‬הממוקמת מעל למתג‬
‫ההפעלה )‪ .(a‬תאורת העבודה תופעל כשלוחצים על מתג‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תאורת העבודה נועדה להאיר את אזור העבודה‬
‫עצמו‪ ,‬ואינה מיועדת לשמש כפנס יד‪.‬‬
‫תפסנית שחרור מהיר )ציור ‪(4‬‬
‫‪DC825, DC827, DC835, DC837, DC845‬‬
‫הערה‪ :‬תפסנית זו מתאימה רק לאביזרים בעלי קנה‬
‫משושה ‪."1/4‬‬
‫לפני החלפת אביזרים‪ ,‬הבא את המתג למצב מנותק‬
‫)מרכזי( או הסר את ערכת הסוללות‪.‬‬
‫להתקנת אביזר‪ ,‬משוך את קולר התפסנית )‪ (c‬הלאה‬
‫מחזית הכלי‪ ,‬הכנס את האביזר לתפסנית והרפה מהקולר‪.‬‬
‫האביזר ננעל למקומו‪.‬‬
‫להסרת אביזר‪ ,‬משוך את קולר התפסנית מחזית הכלי‪.‬‬
‫הסר את האביזר והרפה מהקולר‪.‬‬
‫סדן )קנה הנעה( עם פין עצר )ציור ‪(5‬‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג ההפעלה )‪.(a‬‬
‫‪DC820, DC822, DC830, DC832, DC840‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה‪.‬‬
‫לפני החלפת אביזרים‪ ,‬הבא את המתג למצב מנותק‬
‫)מרכזי( או הסר את ערכת הסוללות‪.‬‬
‫הכלי שלך מצויד בבלם‪ .‬התפסנית תפסיק להסתובב מיד‬
‫לאחר שחרור מלא של מתג ההפעלה‪.‬‬
‫השתמש במהירוית הנמוכות להתחלת קידוח ללא הדגשה‬
‫מוקדמת‪ ,‬לקידוח במתכות ובחומרים פלסטיים או להברגת‬
‫ברגים‪ .‬לשמירת אורך חיי השירות של הכלי‪ ,‬השתמש‬
‫במהירות סיבובים משתנה רק לצורך התחלת קדחים או‬
‫להברגה‪.‬‬
‫להתקנת מפתח גביע )בוקסה( על הסדן‪ ,‬כוון את החור‬
‫שבצידו של מפתח הגביע מול פין העצר )‪ (e‬שעל הסדן‬
‫)‪ .(f‬דחוף את מפתח הגביע על הסדן‪ ,‬עד שפין העצר‬
‫משתלב בחור‪ .‬ייתכן שיהיה צורך ללחוץ מעט על פין העצר‬
‫כדי לסייע להתקנת המפתח‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬השתמש רק במפתחות גביע‬
‫המיועדים למפתחות אימפקט )הולם(‪.‬‬
‫מפתחות גביע רגילים עלולים להישבר‬
‫ולגרום למצב מסוכן‪ .‬בדוק היטב את מפתח‬
‫הגביע לפני השימוש כדי לוודא שהוא תקין‬
‫ושאינו סדוק‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא מומלץ להשתמש באופן קבוע בתחום מהירות‬
‫הסיבובים המשתנה‪ .‬מצב זה עלול לגרום נזק למתג ויש‬
‫להימנע ממנו‪.‬‬
‫כפתור בקרת פעולה קדימה‪/‬אחורה‬
‫)ציור ‪(1‬‬
‫להסרת מפתח גביע‪ ,‬לחץ על פין העצר דרך החור ושלוף‬
‫והסר את המפתח‪.‬‬
‫כפתור בקרת פעולה קדימה‪/‬אחורה )‪ (b‬קובע את כיוון‬
‫הסיבוב של הכלי וכן משמש ככפתור נעילה‪.‬‬
‫שימוש‬
‫לבחירת כיוון פעולה קדימה‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה ולחץ‬
‫על כפתור בקרת פעולה קדימה‪/‬אחורה בצד ימין של הכלי‪.‬‬
‫מפתח האימפקט שלך מפיק את מומנט המוצא המפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫לבחירת כיוון פעולה אחורה‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה ולחץ‬
‫על כפתור בקרת פעולה קדימה‪/‬אחורה בצד שמאל של‬
‫הכלי‪.‬‬
‫המצב המרכזי של כפתור הבקרה נועל את הכלי במצב‬
‫מנותק‪ .‬כאשר משנים את מצב כפתור הבקרה חובה לוודא‬
‫שמתג ההפעלה משוחרר‪.‬‬
‫מס' קטלוגי ליברה‪-‬רגל‬
‫ליברה‪-‬אינץ' ניוטון‪-‬מטר‬
‫‪DC820‬‬
‫‪145‬‬
‫‪1740‬‬
‫‪195‬‬
‫‪DC822‬‬
‫‪145‬‬
‫‪1740‬‬
‫‪195‬‬
‫‪DC825‬‬
‫‪111‬‬
‫‪1330‬‬
‫‪150‬‬
‫‪DC827‬‬
‫‪111‬‬
‫‪1330‬‬
‫‪150‬‬
‫‪DC830‬‬
‫‪135‬‬
‫‪1620‬‬
‫‪180‬‬
‫‪12‬‬
‫מס' קטלוגי ליברה‪-‬רגל‬
‫‪DC832‬‬
‫ליברה‪-‬אינץ' ניוטון‪-‬מטר‬
‫‪135‬‬
‫‪1620‬‬
‫‪180‬‬
‫‪DC835‬‬
‫‪103‬‬
‫‪1240‬‬
‫‪140‬‬
‫‪DC837‬‬
‫‪103‬‬
‫‪1240‬‬
‫‪140‬‬
‫‪DC840‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1440‬‬
‫‪160‬‬
‫‪DC845‬‬
‫‪96‬‬
‫‪1150‬‬
‫‪130‬‬
‫זהירות‪ :‬ודא שהבורג‪/‬אום ו‪/‬או המערכת‬
‫מסוגלים לשאת את המומנט המופק על‪-‬ידי‬
‫הכלי‪ .‬מומנט גדול מדי עלול לגרום לשבר‬
‫ולסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫‪ .1‬הצב את מפתח הגביע על ראש הבורג‪ .‬הקפד שהכלי‬
‫מכוון ישר מול הבורג‪/‬אום‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על המתג כדי להתחיל את הפעולה‪ .‬בדוק‬
‫תמיד את מומנט ההידוק באמצעות מד‪-‬פיתול‪ ,‬מכיוון‬
‫שמומנט ההידוק מושפע על‪-‬ידי גורמים שונים‪ ,‬כולל‬
‫אלה המפורטים להלן‪:‬‬
‫• מתח‪ :‬מתח נמוך‪ ,‬כתוצאה מסוללה פרוקה‪ ,‬יגרום‬
‫להקטנת מומנט ההידוק‪.‬‬
‫• מידת המפתח‪ :‬שימוש במפתח גביע במידה לא‬
‫נכונה יגרום להפחתת מומנט ההידוק‪.‬‬
‫• מידת הבורג‪ :‬ברגים בעלי קוטר גדול מחייבים‬
‫בדרך‪-‬כלל מומנט הידוק גדול יותר‪ .‬מומנט ההידוק‬
‫ישתנה גם על‪-‬פי אורך הבורג‪ ,‬דרגת החוזק‬
‫ומקדם המומנט‪.‬‬
‫• בורג‪ :‬ודא שכל התבריגים נקיים מחלודה או‬
‫מזהמים אחרים כדי לאפשר מומנט הידוק נכון‪.‬‬
‫• חומר‪ :‬סוג החומר וטיב הגימור שלו ישפיעו על‬
‫מומנט ההידוק‪.‬‬
‫• משך ההידוק‪ :‬הידוק ממושך יותר יגרום למומנט‬
‫הידוק גדול יותר‪ .‬שימוש במשך הידוק גדול‬
‫מהמומלץ עלול לגרום לעומס‪-‬יתר על הבורג‪/‬אום‪,‬‬
‫סכנת גזירת תבריגים או נזק‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי ונתק את‬
‫ערכת הסוללות לפני ביצוע כל כוונון או‬
‫התקנה‪/‬הסרה של כלים או אביזרים‪ .‬הפעלה‬
‫אקראית עלולה לגרום לפציעה‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ניקוי‬
‫אזהרה‪ :‬נשוף באמצעות אוויר דחוס את‬
‫האבק והלכלוך מבית הכלי בכל פעם שניתן‬
‫להבחין באבק המצטבר סביב פתחי האוורור‪.‬‬
‫במהלך ביצוע פעולות אלה‪ ,‬השתמש‬
‫בציוד הגנה מתאים לעיניים ובמסכת אבק‬
‫מאושרת‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תשתמש בממסים או בחומרים‬
‫כימיים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי‬
‫שאינם מתכתיים‪ .‬חומרים כימיים מסוג זה‬
‫עלולים להחליש את החומרים מהם עשויים‬
‫חלקים אלה‪ .‬השתמש במטלית הטבולה‬
‫במים ובסבון עדין‪ .‬אסור בהחלט לאפשר‬
‫לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי; אסור‬
‫בהחלט לטבול חלק כלשהו של הכלי בנוזל‪.‬‬
‫הוראות לניקוי המטען‬
‫אזהרה‪ :‬סכנת התחשמלות‪ .‬לפני ניקוי‪ ,‬נתק‬
‫את המטען ממקור המתח‪ .‬ניתן להסיר לכלוך‬
‫ומשחת סיכה )גריז( מן המשטחים החיצוניים‬
‫של המטען בעזרת מטלית או מברשת‬
‫רכה )לא מתכתית(‪ .‬אל תשתמש במים או‬
‫בתמיסות ניקוי כלשהן‪.‬‬
‫אביזרים אופציונאליים‬
‫אזהרה‪ :‬מכיוון שאביזרים שונים מאלה‬
‫המוצעים על‪-‬ידי חברת דה‪-‬וולט לא נבחנו‬
‫לפעולה עם כלי זה‪ ,‬השימוש באביזרים מסוג‬
‫זה עלול לגרום למצבים מסוכנים‪ .‬להפחתת‬
‫הסכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬רצוי להשתמש‬
‫בכלי זה רק באביזרים מומלצים של חברת‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט‬
‫שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה‬
‫הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪ .‬הכן‬
‫את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי‬
‫אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים‬
‫לשימוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה‬
‫בהם שימוש חוזר מסייעים למניעת זיהום‬
‫הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי‬
‫גלם בסיסיים‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד‬
‫למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או‬
‫שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש מוצר‬
‫חדש‪.‬‬
‫דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור מוצרי‬
‫החברה דה‪-‬וולט לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪.‬‬
‫כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך לכל תחנת‬
‫שירות מורשית שתאסוף אותו מטעמנו‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות דה‪-‬וולט‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של דה‪-‬וולט כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪.www.2helpU.com :‬‬
‫ערכת סוללות נטענת‬
‫ערכת סוללות זו מאריכת ימים וחובה לטעון אותה כאשר‬
‫היא לא מצליחה יותר להפיק את הכוח הדרוש לביצוע‬
‫עבודה שבוצעה קודם בקלות‪ .‬כשערכת הסוללות אינה‬
‫נטענת יותר וסיימה את חייה‪ ,‬עליך לסלק אותה תוך‬
‫שמירה על איכות הסביבה‪:‬‬
‫• המשך להפעיל את הכלי עד לריקון מלא של ערכת‬
‫הסוללות ולאחר מכן הסר אותה מהכלי‪.‬‬
‫• ערכות סוללות ‪ NiCd, NiMH‬ו‪ Li-Ion-‬ניתנות‬
‫למיחזור‪ .‬הבא אותן לכל תחנת שירות מורשית או‬
‫לתחנת מיחזור מקומית‪ .‬ערכות הסוללות שייאספו‪,‬‬
‫ימוחזרו או יסולקו באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה‪.‬‬
‫‪zst00123824 - 18-03-2010‬‬
‫‪14‬‬
SCHLAGSCHRAUBENSCHL. 10
©
DC820
15
16
17
18
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫דקר ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
10/05
Date of repair
repair
Annahmedatum
‫‘מס‬
Repair order
Defect
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Stamp
Signature
Defekt
mer
Stempel
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
IL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Download PDF

advertising