D51855 | DeWalt D51855 NAILER instruction manual

567000-90 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D51855
1. ábra
a
i
b
h
u
c
g
d
f
e
2. ábra
n
j
k
2
k
m
l
j
3. ábra
a
4. ábra
q
s
o
p
t
r
5. ábra
6. ábra
g
v
3
KERETSZEGEZŐ GÉP
D51855
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Definíciók: Biztonsági útmutatások
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Műszaki adatok
Típus
Ajánlott üzemi
nyomás
Maximális üzemi nyomás
Levegőfogyasztás
lövésenként
D51855
1
bar 4,6 – 8,4
bar
8,4
l/m
2,12
6,9 bar
nyomásnál
Szegek
hossza
mm 38 – 90
szárátmérő
mm 2,5 – 3,3
szög
15°
Kapacitás
tárolható szegek mennyisége
300
Súly
kg
3,8
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
Súlyozott RMS
gyorsulási érték
Toleranciafaktor K
1
4
dB(A)
95,1
dB(A)
dB(A)
1,5
106
dB(A)
1,5
m/s²
m/s²
3,41
1,5
Ez az érték a szerszám saját jellemzője,
és nem a szerszám használata közben
a kéz-kar rendszerre gyakorolt hatást jelenti.
A kéz-kar rendszerre a szerszám használata
során gyakorolt hatás a markolóerőtől, az
érintőnyomástól, a munkavégzés irányától, az
energiaforrás beállításától, a munkadarabtól
és a munkadarab megtámasztásától függ.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D51855
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 792-13.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és
Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009. 12. 31.
Biztonsági előírások
Kéziszerszám használata során mindig tartsa
be az Ön országában érvényes biztonsági
előírásokat, hogy csökkentse a személyi sérülések
veszélyét. A készülék használata előtt olvassa el
a biztonsági előírásokat.
Az útmutatót biztonságos helyen tartsa!
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános tanácsok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
balesetet okozhat.
2. Mérje fel a körülményeket
a munkaterületen.
A szerszámot nedvességtől óvja. Tartsa
a munkaterületet jól megvilágítva. Ne
használja a szerszámot gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
3. Tartsa távol a gyermekeket.
Ne engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. 16 éven aluliak számára
felügyeletet kell biztosítani.
4. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
5. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert. A laza
öltözék vagy az ékszer beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe. Szabadban végzett munka
esetén lehetőleg viseljen védőkesztyűt és
csúszásgátló lábbelit. Viseljen hajvédőt, hogy
a hosszú haj ne akadályozza a munkában.
6. Ne nyúljon ki túl messzire.
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
7. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt.
8. A megfelelő szerszámot használja.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük. Ne
erőltesse túl a kisebb szerszámokat vagy
tartozékokat, ne használja őket a nagyobb
igénybevételre tervezett szerszámok
helyett. Jobban és biztonságosabban végzi
el a munkát, ha a szerszámot legfeljebb
csak a számára megengedett sebességen
működteti.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy szerelék használata,
illetve itt fel nem sorolt művelet végzése
személyi sérülés veszélyével járhat.
9. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
Tartsa a szerszámokat tisztán és jó
állapotban, hogy jobban és biztonságosabban
dolgozhasson velük. Tartsa be
a karbantartáshoz és a tartozékcseréhez
kapcsolódó utasításokat. A kezelőgombokat
tartsa szárazon, tisztán, olaj- és
zsírmenetesen.
10. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Mielőtt használni kezdené a szerszámot,
ellenőrizze, nincs-e rajta sérülés, hogy
az megfelelően működhessen és
rendeltetésszerű feladatát elláthassa.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek,
nem állnak-e fenn olyan körülmények,
amelyek befolyásolhatják a szerszám
működését. A sérült védőeszközöket vagy az
egyéb hibás alkatrészeket javíttassa meg vagy
a használati útmutatónak megfelelően cserélje
ki.
11. A szerszámot hivatalos DEWALT szervizzel
javíttassa.
A szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. A veszély elkerülése érdekében
a szerszámot csak képzett szakember
javíthatja.
További biztonsági utasítások pneumatikus
szegezőgépekhez
• MINDIG viseljen védőszemüveget.
• MINDIG használjon hallásvédő eszközt.
• Csak ebben a kézikönyvben ajánlott típusú
szegeket használjon.
• Ne használjon állványt a szerszám
támasztékhoz szereléséhez.
5
• SOHA ne használja a szerszámot
a kézikönyvünkben megadottaktól eltérő
célokra.
• SOHA ne használja a szerszámot
építőállványon, lépcsőn, létrán vagy más
ezekhez hasonló helyen.
• Ne használja a szerszámot ládák vagy
rekeszek beszegeléséhez.
• Ne használja a szerszámot
közlekedésbiztonsági eszközöknek pl. járműre
vagy alvázra történő rögzítéséhez.
• Használat előtt ellenőrizze, megfelelően
működik-e a kontaktütköző. Soha ne
használja a szerszámot, ha a kioldója vagy
a kontaktütközője sérült.
• A sűrített levegő rendszerhez történő
csatlakozásnál használjon gyorscsatlakozókat.
A nem tömíthető csőcsatlakozót úgy illessze
a szerszámra, hogy a lecsatlakoztatás után ne
maradjon sűrített levegő a szerszámban.
• MINDIG tiszta és száraz sűrített levegővel
dolgozzon. Oxigént vagy gyúlékony gázt ne
használjon energiaforrásként a szerszámhoz.
• A szerszámhoz megadott legnagyobb
megengedett levegőnyomást SOHA NEM
lépheti túl.
• Ezt a szerszámot csak olyan levegőellátó
rendszerre csatlakoztassa, amelynek
legnagyobb megengedett nyomása
a szerszámét nem haladja meg 10%-nál
nagyobb mértékben. Ha nagyobb a nyomás,
iktasson be biztonsági szeleppel is ellátott
nyomáscsökkentő szelepet a sűrített levegő
ellátó rendszerébe.
• Csak olyan tömlőt használjon, amelynek
névleges nyomása meghaladja a szerszám
legnagyobb megengedett üzemi nyomását.
• A szükségtelenül magas zajszint, a fokozott
kopás és az abból eredő meghibásodások
elkerülése végett a szegelőgépet az adott
munkafolyamathoz szükséges legkisebb
nyomáson kell működtetni.
• NE használjon oxigént, gyúlékony gázt
vagy egyéb reakcióképes gázt a sűrített
levegő működtetéséhez. Ennek robbanás
és/vagy súlyos személyi sérülés lehet
a következménye.
• Mielőtt a szerszámot a kezében viszi,
csatlakoztassa le a sűrített levegő ellátó
rendszerről, különösen olyan helyeken, ahol
ehhez létra kell, vagy ahol csak szokatlan
testtartásban lehet mozogni.
6
• A használaton kívüli szerszámot
csatlakoztassa le a levegőellátásról.
• Előzze meg, hogy a szerszám bármilyen okból
meggyengüljön vagy megsérüljön, például:
– lyukasztás vagy vésés miatt
– a gyártó által nem engedélyezett
átalakítások miatt
– kemény anyagokhoz (pl. acél) való
hozzányomás miatt
– ha leejtik vagy áterőltetik a padlózaton
– ha túl nagy erőt gyakorolnak rá
• Ne használja a szerszámot kalapácsként.
FIGYELMEZTETÉS! Sem a betöltött
sem az üres szegezőgépet ne irányítsa sem
önmaga sem mások felé. Ellenkező esetben
súlyos személyi sérülés veszélye áll fenn.
• Munka közben úgy tartsa a szerszámot,
hogy feje vagy egyéb testrésze akkor
se sérülhessen meg, ha a szerszám
az áramellátás megszakadása vagy
a munkadarabon belüli keményebb részekbe
ütközés miatt visszalökne.
• SOHA ne működtesse a szegezőgépet üres
térben.
• A munkaterületen csak egyik kezében vigye
a szerszámot, és SOHA nem bekapcsolt
kioldóval.
• Mérje fel a körülményeket a munkaterületen.
A kilőtt szegek áthatolhatnak a vékony
munkadarabokon, elcsúszhatnak
a munkadarab sarkainál és éleinél, ami
emberre is veszélyes. A felhasznált
szegek hosszúsága nem haladhatja meg
a munkadarab vastagságát. A munkadarab
vastagságát meghaladóan hosszú szeg
visszaverődhet, ha kemény felületre (p. beton
vagy acél) helyezett munkadarabba ütik be.
• Ne üssön be szeget a munkadarab széléhez
túl közeli helyre. MINDIG tartson legalább
25 mm távolságot a munkadarab szélétől,
hogy a szeg tönkre ne tegye a munkadarabot.
• Ne üssön be szegeket már meglévő szegek
tetejére.
• Csak a gyártó vagy hivatalos képviselője által
ajánlott cserealkatrészeket használjon fel.
• Javításokat csak a gyártóval vagy hivatalos
képviselőjével végeztessen, tartsa magát
a kézikönyvünkben megadott információkhoz,
valamint a megfelelő szerszámot és
felszerelést használja.
• A kezelő személyi biztonsága érdekében
ajánlatos a kontaktütközőt 3–4 évente cserélni.
• Ne szerelje le a szegezőgép semmilyen részét
(pl. a biztonsági szorítókengyelt).
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Pneumatikus szerszám biztonsági
szorítókengyellel.
• A szerszámot megfelelő módon és
rendszeresen szervizeltesse.
• MINDIG viseljen védőkesztyűt a személyi
sérülések veszélyének csökkentése végett.
Ne dolgozzon a szerszámmal
építőállványon vagy létrán állva.
Fennmaradó veszélyek
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
• A következő veszélyek együtt járnak
a szerszám használatával:
– A szerszám helytelen kezelése miatt
bekövetkező személyi sérülések.
– A kezelő elvesztheti a szerszám feletti
uralmát, ha nem elég erősen markolja
a szerszámot.
– A karok és kezek izmainak túlfeszülése,
különösen fejmagasság felett végzett munkáknál. Hosszú ideig tartó munka közben
rendszeresen iktasson be szüneteket.
– Ne dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt,
ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Munka közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
• Bizonyos veszélyek (ú.n. fennmaradó
veszélyek) a vonatkozó biztonsági
előírások alkalmazása és a védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás. Bizonyos feltételek
mellett, és bizonyos ideig tartó használat
után a termék működésével járó
zaj hozzájárulhat a halláskárosodás
kialakulásához.
– A szerszám visszalökése miatt a kezelő
elvesztheti a szerszám feletti uralmát.
– Kiálló pontoktól, éles szélektől és
a munkadarab helytelen kezeléséből adódó
sérülések veszélye.
– Kiálló pontoktól, éles szélektől a szegek
cseréjekor vagy behelyezésekor
bekövetkező sérülések veszélye.
– A kart és a kezet érő kényelmetlenség.
A szerszám által okozott vibráció
maradandó károsodást okozhat az ujjain,
a kezén és a karján. Viseljen kesztyűt, hogy
kezét kipárnázza, munka közben gyakran
tartson szüneteket, és szabjon határt a napi
munkaidőnek.
Viseljen fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
Szegbeütési szög.
A tárban tartható szegek maximális
mennyisége.
Szeg átmérője.
Szeg hossza.
Maximális üzemi nyomás.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (u)
a szerszámháznak a kioldó feletti felületébe van
belenyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 szegezlőgép
1 követőkioldó
1 használati útmutató
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt.szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
7
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszámon
vagy annak részein soha ne végezzen
átalakítást. Azzal ugyanis anyagi kárt
vagy személyi sérülést okozhat.
a. Kioldó/reteszelő kapcsoló
A szerszám oldalára nyomtatott fekete kioldó
az ütéskioldó, amellyel a szerszám ilyen
üzemmódban működik.
b. Akasztóhorog
A követőkioldó és az ütéskioldó használatát lásd
A szerszám működtetése című fejezetben.
c. Tár
A KIOLDÓ LESZERELÉSE (2. ÁBRA)
d. Tár rögzítőkilincse
e. Szegvezető ajtó
1. Vegye le a gumigyűrűt (j) a vezetőcsap (k)
végéről.
f. Kontaktütköző
2. Vegye ki a vezetőcsapot.
g. Mélységállító korong
3. Vegye ki a kioldó egységet a készülékház
fogantyúja alatti vájatból.
h. Kopásvédők
i. Levegőkimeneti sapka
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön D51855 típusú keretszegezőgépe fába
történő szegbelövéshez készült.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a szegezőgépek professzionális szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt MINDIG reteszelje
a kioldót, csatlakoztassa le
a szerszámot a levegőellátóról, vegye
ki a szegeket a tárból a személyi
sérülések megelőzése végett.
Kioldó
FIGYELMEZTETÉS: Amikor nem
üt be szeget, ujjait tartsa TÁVOL
a kioldótól, hogy megelőzze
a szerszám véletlen beindulását.
Ne tartsa ujját a kioldón, amikor
a szerszámot a kezében hordozza.
Ütéskioldó módban a szerszám
a kioldó benyomva tartása alatt egy
szeget lő ki, ha a kontaktütköző
a munkafelületre van nyomva.
Ezekre a szerszámokra ütéskioldó van felszerelve.
Az eredeti csomagban egy követőkioldót is talál.
Az „ütéskioldás" és a „követőkioldás" definícióját
késöbb ismertetjük.
8
A szerszám oldalára nyomtatott szürke kioldó
a követőkioldó, amellyel a szerszám ilyen
üzemmódban működik.
A KIOLDÓ FELSZERELÉSE (2. ÁBRA)
1. Válasszon a követő- vagy ütéskioldó közül.
A szerszám csomagolásában mindkét kioldót
megtalálja.
2. Helyezze a kioldó egységet a vájatába.
3. Ügyeljen arra, hogy a kioldó rugója (l) a kioldó
szelepszára (m) körül legyen.
4. Igazítsa össze a kioldó furatait a készülékház
(n) furataival, majd illessze bele
a vezetőcsapot (k) az egész egységen áttolva,
az ábra szerint.
5. Tolja rá a gumigyűrűt (j) a vezetőcsap végére
az ábra szerint.
Levegőcsatlakozó szerelék
(1. ábra)
Ezeknek a szerszámoknak egy 3/8" szabványos
csőmenetű levegőcsatlakozójuk van. A szerszámot
a végén lévő sapkába szerelt 3/8" – 1/4"-es
adapterrel szállítjuk.
• Tekerje át a csatlakozódarab menetes
végét a teflonszalaggal, hogy a levegő ne
szivároghasson.
• Az 1/4" csatlakozót csavarja be a sapkában
lévő 3/8" – 1/4" adapterbe, és húzza meg
erősen.
• A 3/8" csatlakozót csavarja be a sapkában
lévő 3/8" – 1/4" adapterbe, ha van. Csavarja
bele a csatlakozót a szerszám végén lévő
sapkába, és húzza meg erősen.
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG
biztonságosan szorítsa le
a munkadarabot.
Helyes kéztartás (6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
hirtelen megugorjon.
A helyes kéztartásnál egyik keze a főfogantyún (v)
legyen.
A szerszám előkészítése
(1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt
karbantartáshoz, beszorult szeg
eltávolításához kezd, vagy elhagyja
a munkaterületet, a szerszámot
más helyre viszi, vagy átadja másik
kezelőnek, a személyi sérülés
veszélyének csökkentése végett
csatlakoztassa le a szerszámot
a levegőellátásról.
FIGYELMEZTETÉS: Viseljen
megfelelő szem- fül- és légzésvédőt.
MEGJEGYZÉS: Ezek a szegezőgépek úgy
vannak tervezve, hogy ne igényeljenek olajat.
Ha viszont úgy látja jónak, 10 –15 csepp olajat
cseppenthet az O-gyűrűkre, a gumi alkatrészekre
és a levegőcsatlakozó szerelékekre.
• Engedje le a kondenzvizet a kompresszor
légtartályaiból és a tömlőkből.
• Vegyen ki minden szeget a tárból.
• Győződjön meg arról, hogy a kontaktütköző (f)
akadálytalanul mozgatható-e.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a szerszámot, ha a kontaktütköző
vagy a szegkinyomó nem mozgatható
szabadon.
FIGYELMEZTETÉS: Ha hosszú ideig
dolgozik, pl. fej feletti magasságban,
időnként változtasson testhelyzetet. Ne
dolgozzon huzamosabb ideig elegendő
pihenők nélkül.
• Ellenőrizze, hogy a levegőellátó rendszer
nyomása az ajánlott maximális üzemi nyomás
alatt van-e.
• Csatlakoztassa a levegőtömlőt a szerszámon
levő csatlakozódarabhoz.
• Ellenőrizze, nem szivárog-e a levegő
a szelepeknél vagy a tömítéseknél.
• Emelje a nyomást az ajánlott minimális üzemi
nyomásra.
FIGYELMEZTETÉS: SOHA NE
használja a szerszámot, ha szivárog
vagy bármely része sérült.
FIGYELMEZTETÉS: NE
csatlakoztasson a levegőellátásra,
amíg nem végzett a szerszám
előkészítésével.
Üzemeltetés hideg időjárásnál
Ha fagypont alatti hőmérsékleten használja
a szerszámot:
• Ellenőrizze, hogy kompresszor tartályait
megfelelően leürítették-e használat előtt.
• Használat előtt tartsa minél melegebben
a szerszámot.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a tárból
minden szeget kivettek.
• Cseppentsen 10 –15 csepp DEWALT
pneumatikus szerszámolajat a levegőbelépő
helyre.
• Csatlakoztassa le a szerszámot
a levegőellátásról.
• A levegőnyomást állítsa legfeljebb 5,5 bar-ra.
• Csatlakoztassa a levegőtömlőt a szerszámon
levő csatlakozódarabhoz.
• Az alább leírt módon tegye a szegeket a tárba.
• Működtesse a szerszámot 5-ször vagy 6-szor
egy hulladékfán, hogy az O-gyűrűk kapjanak
kenést.
• Növelje meg a nyomást a normál üzemi
nyomásra.
• Normál módon használja a szerszámot.
• Legalább naponta kenje.
• Legalább naponta ürítse le a kompresszor
tartályait.
MEGJEGYZÉS: Kérjük, nézze át A szerszám
előkészítése című fejezetet a Kezelés címszó
alatt, ha úgy dönt, hogy fog használni olajat.
Üzemeltetés meleg időjárásnál
A szerszámnak normál módon kell működnie. Ne
tegye ki közvetlen napsugárzásnak, hogy az ütők,
az O-gyűrűk és gumialkatrészek ne melegedjenek
fel.
9
Akasztóhurok (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A kioldó minden
egyes megnyomására a szerszám kilő
egy-egy szeget, amíg a kontaktütköző
a felülethez van nyomva.
A DEWALT keretszegezők akasztóhoroggal is
fel vannak szerelve, amely a szerszám bármely
oldalához elfordítható, és ki is hajtható, amikor
nincs szükség rá.
ÜTÉSKIOLDÓ –
Ha egyáltalán nincs rá szükség, le is lehet szerelni
a szerszámról.
Az ütéskioldó üzemmód lapos, helyhez kötött
felületre történő szegezésnél használatos.
Reteszelő kapcsoló használata
(3. ábra)
Az ütéskioldó két módon működtethető:
szakaszos és folyamatos módon.
FIGYELMEZTETÉS: Ne tartsa
lenyomva a kioldót, amikor a szerszám
használaton kívül van. Tartsa
a reteszelő kapcsolót a jobb oldali
(OFF) állásában, amikor a szerszám
használaton kívül van. Ellenkező
esetben súlyos személyi sérülés
veszélye áll fenn.
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt állítást
végez a szerszámon, reteszelje
a kioldót, csatlakoztassa le róla
a levegőcsövet, és vegye ki a szegeket
a tárból. Ellenkező esetben súlyos
személyi sérülés veszélye áll fenn.
Minden DEWALT szegezőgépen van kioldó
reteszelő kapcsoló (a), amelyet ha jobb oldali
állásba kapcsolnak, megakadályozza a szerszám
működtetését. A kapcsoló középső állásában
a szerszám teljes mértékben üzemkész.
A kioldónak mindig reteszelve kell lennie, amikor
a szerszámon állítást végeznek, vagy használaton
kívül van.
A szerszám működtetése
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
viseljen megfelelő szem- és fülvédőt,
amikor ezzel a szerszámmal dolgozik.
A szerszám kétféle üzemmódban működtethető:
követő üzemmódban vagy ütéskioldó
üzemmódban. Az üzemmód attól függ, hogy
a kézikönyvünk Kioldó című részében bemutatott
kioldók közül melyiket szerelik fel a szerszámra.
KÖVETŐ KIOLDÓ –
(SZÜRKE)
A követő üzemmód megszakításokkal végzett
szegezésnél használatos, ahol a szegeket nagyon
gondosan és pontosan kell elhelyezni.
A szegezlőgép működtetése követő üzemmódban:
1. Nyomja a kontaktütközőt erősen
a munkadarab felületéhez.
2. Nyomja meg a kioldót.
10
(FEKETE)
A szerszám szakaszos működtetése:
1. Nyomja a kontaktütközőt a munkadarab
felületéhez.
2. Nyomja meg a kioldót.
A szerszám folyamatos működtetése:
1. Nyomja meg a kioldót.
2. Nyomja a kontaktütközőt a munkadarab
felületéhez. Amíg a kioldó lenyomva marad,
a kontaktütköző minden egyes megnyomására
a szerszám kilő egy-egy szeget. Ez lehetővé
teszi több szeg egymás utáni beütését.
FIGYELMEZTETÉS: Ne tartsa
lenyomva a kioldót, amikor a szerszám
használaton kívül van. Tartsa
a reteszelő kapcsolót a jobb oldali
(OFF) állásában, amikor a szerszám
használaton kívül van.
A szerszámtár betöltése
(4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ne irányítsa
a szerszámot sem önmaga sem
mások felé. Ez súlyos személyi
sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Amíg
a kontaktütköző vagy a kioldó aktív,
ne töltsön szegeket a tárba. Ellenkező
esetben személyi sérülést szenvedhet.
1. Reteszelje a kioldót.
2. Csatlakoztassa le a levegővezetéket
a szerszámról.
3. Az ajtót (p) a rögzítőkilincs (o) megnyomásával
nyithatja.
4. Forgatással nyissa ki a tár ajtaját (q).
5. Állítsa be úgy a szegplatformot (r), hogy az
adott hosszúságú szegeket befogadja.
Rövidebb szegeknél húzza felfelé
a szegplatformot (r).
Hosszabb szegeknél nyomja be
a szögplatform állítógombot (S)t, majd nyomja
a szegplatformot (r) lefelé.
6. Tegye rá a szegköteget a szegplatformra (r).
7. Tekerjen le elegendő mennyiségű [kb. 3"
(8 cm)] szeget, hogy betölthesse a szerszám
orr-részébe.
8. Töltse be a szegeket a szerszám orr-részébe
úgy, a második szeg a továbbító pecek (t)
sínjei közé kerüljön.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT kéziszerszámát minimális
karbantartási igény mellett hosszú idejű
használatra terveztük. A készülék folyamatos és
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól
és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: Beállítás előtt
reteszelje a kioldót, csatlakoztassa
le a szerszámot a levegőellátásról,
vegye ki a szegeket a tárból
a személyi sérülések megelőzése
végett.
MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy betöltés
közben ne deformálódjon a szegköteg.
Ellenkező esetben a szegvezető ajtó nem
zár be, és a szegeket esetleg nem lehet
folyamatosan továbbítani.
9. Csukja be teljesen a tár ajtaját (q).
10. Csukja be az ajtót (p) ügyelve arra, hogy az
ajtó reteszelő kilincse (o) teljesen zárt állásban
legyen.
A következő karbantartási műveleteket naponta végezze el:
Mélység beállítása (5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
véletlen beindulása által okozott súlyos
sérülés veszélyének csökkentése
végett a mélység beállítása előtt
MINDIG:
• Reteszelje a kioldót.
• Csatlakoztassa le a levegőellátást.
• Kerülje a kioldó megérintését
beállítás közben.
A szegek beütésének mélysége a kioldó melletti
mélységállítóval szabályozható.
1. A mélységet a mélységállító korong (g) jobbra
forgatásával állíthatja kisebbre.
2. A mélységet a mélységállító korong (g) balra
forgatásával állíthatja nagyobbra.
Beszorult szeg kiszabadítása
(4. ábra)
Ha egy szeg beszorul az orr-részben,tartsa
a szerszámot a testétől távol, és a következő
módon távolítsa el a szeget:
1. Reteszelje a kioldót.
2. Csatlakoztassa le a levegővezetéket
a szerszámról.
3. Nyissa ki az ajtót (p).
4. Nyissa ki a tár ajtaját (q).
5. Vegye ki a beszorult szeget.
6. Ha a szegköteg deformálódott, igazítsa ki.
MEGJEGYZÉS: Ha a szegek továbbra is
elakadnak az orr-részben, javíttassa meg
a szerszámot egy hivatalos DEWALT szervizzel.
Kenés
Kenje meg a szerszámot 10-15 csepp DEWALT
pneumatikus szerszámolajjal.
A szerszám végén lévő sapkán lévő
csatlakozódarabba cseppentsen.
Engedje le a kondenzvizet
a kompresszor légtartályaiból
és a tömlőkből
• Nyissa ki a kompresszor tartályain a leeresztő
csapokat vagy egyéb leeresztő szelepeket.
• A tömlőkből engedje le a felgyülemlett vizet.
Tisztítás
TISZTÍTSA MEG A TÁRAT ÉS A KONTAKTÜTKÖZŐ SZERKEZETET
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen védőszemüveget és porvédő
álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: A műanyag
részeket csak enyhén szappanos
nedves ronggyal tisztítsa. Sok
háztartási tisztítószer tartalmaz
olyan vegyi anyagot, amely súlyosan
károsíthatja a műanyagot. Ne
használjon benzint, terpentint,
lakk- vagy festékhígítót, vegytisztító
11
folyadékot, illetve semmi olyan
szert, amely súlyosan károsíthatja
a műanyag részeket. SOHA ne
hagyja, hogy a szerszám belsejébe
folyadék kerüljön, és SOHA ne is
merítse a szerszám egyik részét sem
folyadékba.
Győződjön meg arról, hogy
a szerszámon minden
rögzítőelem szoros és sértetlen
A laza rögzítőelemeket alkalmas szerszámmal
feszítse meg.
HIBAELHÁRÍTÁS
Ha úgy látja, hogy a szerszám nem működik
megfelelően, kövesse az alábbi utasításokat.
Ha ez nem oldja meg a problémát, forduljon
a javítóműhelyéhez.
A szerszám nem működik
• Ellenőrizze a levegőellátást.
• Ha túl alacsony a hőmérséklet, melegítse fel
a szerszámot.
A szerszám gyenge teljesítményt ad le
• Ellenőrizze a levegőellátást.
• Ellenőrizze, hogy tiszta-e a levegőkimenet.
• Kenje meg a szerszámot.
A sapkánál szivárog a levegő
• Húzza meg a sapka csavarjait.
A szerszám nem ad ki szeget
• Ellenőrizze a levegőellátást.
• Kenje meg a szerszámot.
• Tisztítsa meg a tárat és az orr-részt.
• Ellenőrizze, hogy a rögzítőkilincs szorosan
tartja-e a tárat.
A szegek elakadnak a szerszámban
• Csak a megadott típusú szegeket használja.
• Ellenőrizze, hogy a rögzítőkilincs szorosan
tartja-e a tárat.
• Húzza meg az orr-rész csavarjait.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
12
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha majd úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul, vagy már nincs rá szüksége,
ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
Az elhasznált termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasznlálását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés megelőzésében
és csökkenti a nyersanyagok iránti
igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében azt átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink,
valamint elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő internet címen:
www.2helpU.com.
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított 3 napon
túl, de 30 napon belül meghibásodást észlel és a szakszervizünk
megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az
esetben a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre
kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem
gyártási eredetű hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni,
a munkát térítésmentesen elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő
készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és
ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy
nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
zst00193414 - 18-01-2013
13
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
14
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
15
KERETSZEGEZŐ 1
©
D51855
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising