KX1692 | Black&Decker KX1692 HEATGUN instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
566808-22 TR
KX1692
KX1693
2
3
TÜRKIYE
(RCD) korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD
kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.
Kullanım amacı
Black & Decker sıcak hava tabancanız farklı ısıtma
uygulamaları için tasarlanmıştır (örneğin boya sökme). Bu alet sadece hafif hizmet ve hobi kullanımı
içindir.
3.
a.
Güvenlik talimatları
Genel güvenlik kuralları
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını ve
talimatlarını mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma
riskine neden olabilir.
b.
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride
bakmak üzere muhafaza edin. Aşağıda yer alan
uyarılardaki “elektrikli alet” terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Çalışma alanı
Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya
dumanları ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan
ve etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.
d.
e.
Elektriksel güvenlik
Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik
yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir
adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş
fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları
gibi topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması
halinde yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın
veya ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi
elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle
kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin
veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan,
yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış
kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma uygun
bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Kişisel güvenlik
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve
sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken
bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmayla
sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik
ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi koruyucu
donanımların kullanılması kişisel yaralanmaları
azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı
güç kaynağına ve/veya aküye bağlamadan,
yerden kaldırmadan veya taşımadan önce
düğmenin kapalı konumda olduğundan
emin olun. Aleti, parmağınız düğme üzerinde
bulunacak şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli basın. Bu,
beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi
kontrol edilmesine olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde
kullanıldığından emin olun. Bu ataşmanların
kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli
alet, belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir
edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç kaynağından çekin ve/veya aküyü
elektrikli aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik
tedbirleri aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin
e.
f.
g.
5.
a.
•
elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin.
Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde
tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını
ve tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve
elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek
tüm diğer koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
elektrikli aleti kullanmadan önce tamir ettirin.
Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin bakımının
yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve
kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun ve çalışma ortamının koşullarını
ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde
bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli
durumlara neden olabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis
Elektrikli aletinizin bakımını, sadece aynı
yedek parçaları kullanan yetkili bir tamir servisine yaptırın. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin
muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
•
•
•
Ek güvenlik talimatları
Uyarı! Sıcak hava tabancaları için ek güvenlik talimatları
Sıcak hava akımını diğer insanların veya hayvanların üzerine tutmayın.
Kullanım sırasında çok ısındığı ve kullanım
sonrasında da yaklaşık 30 dakika sıcak kaldığı
için uca dokunmayın.
Kullanım sırasında veya kullanımdan hemen
sonra ucu herhangi bir nesneye temas edecek
şekilde yerleştirmeyin.
Uçtan içeri herhangi bir şey sokmayın; aksi
taktirde elektrik çarpabilir.
Alet açıkken ucun içine bakmayın.
Aleti saç kurutma makinesi olarak kullanmayın!
Aletin üfl ediği hava sıcaklığı bir saç kurutma
makinesininkinden çok daha fazladır.
Toksik buharlar oluşabileceği için kullanım sırasında uygun havalandırma sağlandığından emin
olun.
Aleti hiçbir zaman nemli hava koşullarında kullanmayın.
Boyayı çıkartırken çalışma alanının diğer bölgelerden ayrılmış olduğundan emin olun. Kurşunlu
boya tozu ve dumanlarına karşı korunma için
özel olarak tasarlanmış bir toz maskesi kullanın
ve çalışma alanına giren veya bu alanda bulunan
kişilerin de korunduğundan emin olun.
Boyayı yakmayın. Yangın tehlikesi oluşturabilir.
Uca boya yapışmasına izin vermeyin çünkü kısa
bir süre sonra alev alabilir.
Aleti kapatın ve herhangi bir aksesuar takmadan
önce soğumasını bekleyin.
Kurşun bazlı boya sökme
•
Boya sökülürken çok dikkatli olunmalıdır. Boya
döküntüleri, kalıntıları ve buharları zehirli olan
kurşun içerebilir.1960 öncesi tüm binalar geçmişte kurşun içeren boyalarla boyanmış olabilir.
Bu boya ek boya katlarıyla kaplanmış olabilir.
Yüzeylerde biriken kurşun, el-ağız teması sonucunda yutulabilir.
•
Çok düşük düzeylerde kurşuna maruz kalınması
bile beyin ve sinir sisteminde onarılamaz tahribatlara yol açabilir. Kurşun zehirlenmesi en çok
çocuklar ve gebe kadınlar açısından tehlike arz
etmektedir.
•
Çalışmaya başlamadan önce, sökülecek boyanın
kurşun içerip içermediğini belirlemek önemlidir.
Bu, bir test kiti ile veya profesyonel bir dekoratör
tarafından yapılabilir. Kurşun bulaşmış olma
ihtimali olan bir çalışma alanında sigara içmeyin,
yemek yemeyin veya hiçbir şey içmeyin. Kurşun
bazlı boyalar yalnızca profesyoneller tarafından
sökülmeli ve sıcak hava tabancası kullanılarak
sökülmemelidir.
Uyarı! Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı
sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür
kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanabilir.
Uyarı! Çocuklar, aletle oynamalarının önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
Uyarı! Aleti, kullanılmadığı zamanlarda desteği
üzerinde bırakın.
Uyarı! Aletin düzgün kullanılmaması, yangına yol
açabilir, bu nedenle aleti yanıcı maddeler bulunan
yerlerde kullanırken dikkatli olun.
•
Aynı yeri uzun süre ısıtmayın.
•
Aleti hiçbir zaman ortam atmosferinde patlayıcı
gazlar varken kullanmayın.
•
Isının göz önünde olmayan yanıcı maddelere
iletilmediğinden emin olun.
•
Kullanımdan sonra aleti destekte bırakın ve kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
•
Aleti, açıkken ortada bırakmayın.
•
Hava girişi yuvalarını veya uç çıkışını tıkamayın;
aksi takdirde oluşacak aşırı ısı aletin hasar görmesine neden olabilir.
Etiketler
Aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
dikkatlice okuyun.
5
Elektrik güvenliği
Konik uç (15) - Hava akımını küçük ve daha toplu
alanlar üzerinde yoğunlaştırır.
Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu yüzden hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını
kontrol edin.
•
Yansıtıcı uç (14) - Havayı nesnenin etrafına sabit
bir şekilde dağıtır.
Cam koruyucu ucu (15) - Camı boya sökülmesi
sırasında korumak için.
•
Aksesuarın bağlama parçasını aletin ucu (1)
üzerine takın.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Aletiniz, boya ve vernik sökmek için kazıma raspası
ile sunulur.
Uzatma kabloları
•
Bu alet çift yalıtımlı olduğundan 2. sınıf, 2 veya
3 göbekli uzatma kablosu kullanılmalıdır.
•
30 metreye kadar uzatma kablosu, güç kaybı
yaşanmadan kullanılabilir.
İki konumlu tutma kolu (Şekil C)
Cihazınız iki konumlu tutma koluyla çeşitli uygulamalarda konforlu bir şekilde kullanılabilecek çok amaçlı
bir sıcak hava tabancasıdır. Kabzalı tutma şekli (a)
veya uzatılmış tutma şekliyle (b) kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
•
Tutma konumunu değiştirmek için döner tutma
kolu hareket düğmesine (3) basılı tutarken tutma
kolunu 180 derece döndürün.
ÖZELLİKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uç
Hava giriş delikleri
Döner tutma kolu hareket düğmesi
Isı ayar düğmesi (açma/kapama)
Asma halkası
Destek
Isı koruması
Kullanım
Sıcak hava tabancasının açılması ve kapanması
(Şekil D)
•
Sıcak hava tabancasını çalıştırmak için ısı ayar
düğmesini (4) 1, 2, veya 3 konumuna getirin (3
numaralı konum sadece KX1693 modeli içindir).
Not: Bu numaralar, kullanma kılavuzunun sonundaki
teknik veriler tablosunda açıklanan ısı numaralarını
temsil eder.
•
Sıcak hava tabancasını kapatmak için, ısı ayar
düğmesini (4) yeniden (0) konumuna getirin.
Şekil A
10. Black & Decker ucu
Şekil G-J
12. Yüzeye yayma ucu
13. Cam koruma ucu
14. Yansıtıcı uç
15. Konik uç
16. Kazıma raspası
Montaj (Şekil A ve B)
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş
olduğundan emin olun.
Uyarı! Bir aksesuar takmadan önce aletin kapalı ve
soğumuş olduğundan emin olun.
Aletin kullanımı
•
Kullanım öncesinde aletin birkaç saniye ısınmasını sağlayın.
Not: İlk kullanım sırasında uçtan biraz duman çıkabilir. Bu normaldir ve kısa bir sürede azalacaktır.
•
Düşük - Boya ve vernik kurutmak, etiketleri
çıkarmak, yalıtım kablolarını büzmek ve donmuş boruları açmak için düşük bir sıcaklık ayarı
kullanın.
•
Orta - Plastik kaynağı, plastik boruların bükülmesi, sıkı somun ve vidaların gevşetilmesi için
ortalama bir sıcaklık ayarı kullanın.
•
Yüksek - Boya ve vernik sökmek, tesisat bağlantılarını lehimlemek için yüksek bir sıcaklık ayarı
kullanın.
Belirli bir malzemede aleti kullanıp kullanmayacağınızdan emin değilseniz, düşük bir sıcaklık ayarında
çalışmaya başlayın ve malzemenin ufak bir parçası
üzerinde deneme yapın.
Sıcak hava tabancanız entegre Black & Decker
kazıma raspası ile sunulur.
•
Kazıma raspasının (9) yuvasını, raspa tutucusunun (10) çıkıntısı ile aynı hizaya getirin ve tespit
vidasını (8) altına getirin.
Not: Raspadaki (9) deliğin, raspa tutucusu (10) içindeki vidanın (8) sol tarafına gelmesini sağlayın.
•
Tespit vidasını (8) sıkın.
•
Raspa tutucusunu (10) ucunun hava çıkışı (1)
üzerine yerleştirin. Aynı hizada olmasına dikkat
edin; raspa tutucusunun (10) içindeki küçük
bombe, ucun boşluğa oturur.
•
Raspa tutucu kıskaç vidasını (11) sıkın.
Sıcak hava tabancanız (sadece KX1693) ayrıca aşağıdaki dört uç ile sunulur. En iyi sonuçlar için uçların
her zaman kullanılması tavsiye edilir.
Isı korumasını çıkartmak
Özellikle dar alanlarda çalışırken ısı koruması (7)
çıkartılabilir.
Uyarı! Isı korumasını çıkartmadan evvel cihazın
kapalı veya soğumuş olduğundan emin olun.
Yüzeye yayma ucu (12) - Geniş düz yüzeylerden
boya ve vernik kazıma için ideal.
6
Uyarı! Isı koruması olmadan çalışıldığında daha fazla
yanma riski bulunur.
•
Isı korumasını (7) saatin tersi yönünde döndürerek sıcak hava tabancasından çıkartın.
•
Isı korumasını (7) sıcak hava tabancasına yeniden takarken yerine oturduğunda sabitlemek
için saat yönünde döndürün.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli
özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Montajdan önce aleti kapatın, fişini prizden
çekin ve aletin soğumasını bekleyin.
•
Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak bir
fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
•
Aleti temizlemek için, sadece yumuşak sabun
ve nemli bir bez kullanın. Herhangi bir aşındırıcı
veya çözücü bazlı temizlik maddesi kullanmayın.
Aletin içine sıvı kaçmasına kesinlikle izin vermeyin ve aletin hiçbir parçasını kesinlikle sıvıya
batırmayın.
Elsiz kullanım (Şekil E)
Uyarı! Aleti daima kendinizden ve diğer insanlardan
uzağa doğrultun. Uca dokunmayın. Uç içine bir şey
düşmemesi için özen gösterin.
Alet, elsiz kullanımı için desteğe (6) sahiptir.
•
Sıcak hava tabancasını uzatılmış konuma getirin
(Şekil C b).
•
Aleti, düşmeyeceği bir yüzeye yerleştirin.
•
Aletin çekilerek düşmesini önlemek için kabloyu
sabitleyin.
Çevrenin korunması
Boya sökme (Şekiller G-J)
Not: Şekil G’den J’ye gösterilen uçlar sadece KX1693
modelinde bulunur.
Uyarı! Aleti daima kendinizden ve diğer insanlardan
uzağa doğrultun. Uca dokunmayın. Uç içine bir şey
düşmemesi için özen gösterin.
•
Boyayı ısıtmak için sıcak havayı çalışma alanına
tutun.
•
Boyayı yakmayın. Ucu yüzeyden en az 25 mm
uzakta tutun.
•
Boya yumuşayınca, raspayı kullanarak sökün.
Yumuşayan boyayı hemen sökün çünkü tekrar
sertleşebilir.
•
Her zaman ahşabın desenleri yönünde sökün.
•
Raspa üzerinde boya ve parça birikmesine izin
vermeyin.
•
Dikey bir konumda sökerken, boyanın uç içine
düşmesini engellemek için yukarıdan aşağıya
doğru çalışın.
•
Cama yakın bir yüzeyde boya sökerken, camı
ısıdan korumak için gerekli önlemleri alın.
Uyarı! Metal veya tahta çerçeveli pencerelerden boya
sökmek için cam koruyucu ucunu kullanın.
•
Tüm boya birikintilerini dikkatli bir şekilde atın
ve kullanım sonrasında çalışma alanını güzelce
temizleyin.
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin
tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya
yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından
toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir
yetkili tamir servisine iade edin.
Soğutulması (Şekil F)
Kullanım sırasında, aletin ucu aşırı derecede ısınır.
•
Sadece kapattıktan sonra, sıcak hava tabancasını asma halkasından (5) asın veya “Elsiz
Kullanım” bölümünde anlatılan şekilde destekte
(6) bırakın.
•
Sıcak hava tabancasının soğuması için en az 30
dakika bekleyin.
•
Soğuma süresini kısaltmak için, kapamadan
önce aleti düşük bir sıcaklık ayarına getirip birkaç
dakika çalıştırın.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten Black & Decker yetkili tamir
servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle
ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden
ulaşabilirsiniz: www.2helpU.com
7
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Teknik veriler
Voltajı
Yapı
Giriş gücü
Sıcaklık aralığı
Düğmenin konumu
1
2
3
Ağırlık
KX1692
VAC 230/240
Sınıf II
W 1600
°C 140-560
140°C
560°C
Yok
kg 0.75
KX1693
230/240
Sınıf II
1800
140-560
140°C
380°C
560°C
0.75
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
AT uygunluk beyanatı
KX1692, KX1693
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder: 98/37/EC,
2006/95/EC, EN 60335
LpA (ses basıncı)
el/kol ağırlıklı titreşimi
80 dB(A)
2,5 m/s2
Aşağıda imzası bulunan, teknik dosyanın derlenmesinden ve Black & Decker adına bu bildirimi
yapmaktan sorumludur.
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG
İngiltere
15-08-2008
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı
hiç bir şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları
değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar
dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya
kaza sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
8
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
0224 254 48 75
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
0252 612 12 79
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00089170 - 28-11-2008
9
KX1692 - KX1693
TYP.
1
Sadece belirtilen yedek parçalar mevcuttur.
©
E15411
www.2helpU.com
10
23 - 06 - 08
Download PDF

advertising