KX1692 | Black&Decker KX1692 HEATGUN instruction manual

666444-88 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
www.blackanddecker.eu
KX1692
KX1693
2
3
‫עברית‬
‫ייעוד הכלי‬
‫ב‪.‬‬
‫אקדח החימום שלך‪ ,‬תוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬תוכנן לביצוע יישומי‬
‫חימום שונים כדוגמת הסרת צבע‪ .‬מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי‬
‫בלבד ולמקומות מקורים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫הוראות בטיחות כלליות‬
‫ד‪.‬‬
‫אזהרה! קרא בעיון את כל ההוראות והאזהרות‪ .‬אי‪-‬‬
‫ציות לאזהרות המפורטות להלן עלול לגרום להתחש־‬
‫מלות‪ ,‬לשרפה ו‪/‬או לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שמור על כל האזהרות וההוראות לשימוש עתידי‪ .‬המונח ”כלי‬
‫חשמלי“ המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס לכלי‬
‫העבודה החשמלי שלך המוזן במתח רשת )באמצעות כבל( או‬
‫המופעל באמצעות סוללה נטענת‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫בטיחות באזור העבודה‬
‫שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪ .‬אזורי עבודה‬
‫חשוכים ושאינם מסודרים מזמינים תאונות‪.‬‬
‫אל תפעיל כלי עבודה חשמליים באוויר נפיצה‪ ,‬כמו למשל‬
‫בנוכחות של נוזלים‪ ,‬גזים או סוגי אבק דליקים‪ .‬כלי עבודה‬
‫חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים להצית אבק או אדים‬
‫דליקים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים חשמליים‪.‬‬
‫הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד השליטה בעבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע ההזנה של‬
‫הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את התקע בכל אופן שהוא‪.‬‬
‫אל תשתמש בתקעים מתאמים עם כלי עבודה חשמליים‬
‫מאורקים‪ .‬תקעים מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את‬
‫סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו‘(‪ .‬סכנת‬
‫ההתחשמלות גדלה אם גופך מוארק‪.‬‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה לגשם או לתנאי לחות גבוהה‪.‬‬
‫מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט להשתמש‬
‫בכבל לצורך נשיאה‪ ,‬משיכה או ניתוק התקע החשמלי של‬
‫הכלי‪ .‬הרחק את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן‪ ,‬ממקומות‬
‫חדים ומחלקים נעים‪ .‬כבלים פגומים או מסובכים ועם קשרים‬
‫יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪ ,‬חובה‬
‫להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש מתחת לכיפת‬
‫השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד לשימוש חיצוני‪ ,‬במקומות‬
‫שאינם מקורים‪ ,‬יקטין את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כשחייבים להפעיל כלי עבודה חשמלי במקום לח מאוד‪,‬‬
‫השתמש במקור מתח המוגן על‪-‬ידי מפסק פחת‪ .‬שימוש‬
‫במפסק פחת מקטין את את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בטיחות אישית‬
‫במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליך לשמור על‬
‫עירנות‪ ,‬לשים לב לכל פעולותיך ולפעול בשיקול דעת‪.‬‬
‫אסור להפעיל כלי עבודה חשמלי אם אתה עייף או נמצא‬
‫תחת השפעה של סמים‪ ,‬אלכוהול או תרופות‪ .‬גם רגע‬
‫קצרצר של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלים חשמליים‬
‫עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד באמצעי הגנה לעי־‬
‫ניים‪ .‬שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות מתאים כגון מסכת‬
‫אבק‪ ,‬נעלי בטיחות שאינן מחליקות‪ ,‬קסדה או אמצעים להגנה‬
‫על השמיעה‪ ,‬יפחית סכנות לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫מנע הפעלה בשוגג‪ .‬ודא שמתג ההפעלה נמצא במצב מנו־‬
‫תק לפני חיבור הכלי למקור המתח ו‪/‬או לערכת הסוללות‪,‬‬
‫הרמת הכלי ו‪/‬או נשיאתו נשיאת הכלי כשאצבעך על המתג‬
‫או חיבור הכלי לרשת החשמל כשמתג ההפעלה שלו במצב‬
‫מחובר הם מצבים מסוכנים שמזמינים תאונות‪.‬‬
‫הסר מפתח כוונון או כל מפתח אחר לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫מפתח הידוק או כוונון הנשאר צמוד אל חלק סובב של הכלי‬
‫החשמלי עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫אל תנסה להפעיל את הכלי מחוץ לטווח ההפעלה הבטוח‪.‬‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪ .‬יציבה טובה ושמירה‬
‫על שיווי המשקל מאפשרות שליטה טובה יותר בכלי העבודה‬
‫במצבים בלתי צפויים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש רפויים או‬
‫תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פריטי לבוש וכפפות מחלקים‬
‫נעים‪ .‬פריטי ביגוד רפויים‪ ,‬תכשיטים ושיער ארוך עלולים‬
‫להיתפס בחלקים סובבים‪.‬‬
‫אם עומדים לרשותך התקנים להוצאה ואיסוף של אבק‬
‫עליך לוודא שהם מחוברים ונעשה בהם שימוש נכון‪.‬‬
‫השתמש באמצעים אלה כדי להקטין את הסכנות הקשורות‬
‫לאבק‪.‬‬
‫שימוש ושמירת הכלי החשמלי‬
‫אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש בכלי העבודה המתאים ליי־‬
‫שום שלך‪ .‬הכלי המתאים יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח‬
‫יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל‬
‫ומנתק אותו כהלכה‪ .‬כלי שלא ניתן להפעיל ולהפסיק את‬
‫פעולתו באמצעות מתג ההפעלה הוא מסוכן וחובה לתקנו‪.‬‬
‫נתק את התקע ממקור המתח ו‪/‬או נתק את ערכת הסוללות‬
‫מהכלי החשמלי לפני ביצוע כוונונים‪ ,‬החלפת אביזרים או‬
‫אחסנת הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי בטיחות אלה תפחית את סכנת‬
‫ההפעלה בשוגג של כלי חשמלי‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים הרחק מטווח‬
‫הגישה של ילדים ואל תאפשר לאנשים שאינם מכירים‬
‫היטב את כלי העבודה החשמלי או שלא קראו חוברת‬
‫הוראות זו להפעיל אותו‪ .‬הפעלת כלי עבודה חשמליים‬
‫על‪-‬ידי משתמשים בלתי מיומנים וחסרי הכשרה מתאימה‬
‫היא מסוכנת‪.‬‬
‫תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את היישור ואת‬
‫חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם או‬
‫נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪.‬‬
‫אם הכלי ניזוק‪ ,‬דאג לתיקון הכלי לפני השימוש בו‪ .‬תאונות‬
‫רבות קורות בגלל כלי עבודה חשמליים שאינם מתוחזקים‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫שמור את כלי החיתוך נקיים וחדים‪ .‬קל יותר לשלוט בכלי‬
‫חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים כהלכה‪ ,‬והם‬
‫נוטים פחות להיתפס‪.‬‬
‫השתמש בכלי החשמלי‪ ,‬באביזריו ובאזמלים‪ ,‬להבים וכו‘‬
‫על‪-‬פי הוראות אלה תוך התחשבות בתנאי העבודה ובסוג‬
‫העבודה שיש לבצע‪ .‬שימוש בכלי עבודה חשמלי לביצוע‬
‫פעולות שאינו מיועד להן עלול לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫טיפול‬
‫הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬ידי מי‬
‫שהוסמך לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף מקוריים‪ ,‬זהים‪.‬‬
‫עמידה בדרישות אלה תבטיח שמירה על בטיחות הכלי‬
‫החשמלי‪.‬‬
‫אזהרות בטיחות נוספות‬
‫•‬
‫אזהרה! הוראות בטיחות נוספות לאקדחי חום‪.‬‬
‫•‬
‫אזהרה! אל תשתמש בכלי מתחת לכיפת השמיים‪ ,‬הוא מיועד‬
‫לשימוש במקומות מקורים בלבד‪.‬‬
‫אזהרה! כלי זה אינו מיועד לשימוש על‪-‬ידי אנשים )כולל ילדים(‬
‫בעלי מגבלות פיזיות‪ ,‬נפשיות‪ ,‬או חסרי ניסיון וידע‪ ,‬אלא אם הם‬
‫נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה מתאימה הדנה באופן‬
‫השימוש בכלי זה על‪-‬ידי האדם האחראי לבטיחותם‪.‬‬
‫חשיפה לעופרת‪ ,‬אף ברמה נמוכה ביותר‪ ,‬עלולה לגרום נזק‬
‫מוחי ונזק למערכת העצבים שאינם ניתנים לשיקום; ילדים‬
‫ונשים הרות רגישים ביותר להרעלת עופרת‪.‬‬
‫לפני התחלת העבודה‪ ,‬חשוב לקבוע אם הצבע שיש להסיר‬
‫מכיל עופרת‪ .‬ניתן לבצע בדיקה זו באמצעות ערכת בחינה‬
‫או להיעזר בצבע מקצועי‪ .‬אל תעשן‪ ,‬אל תאכל ואל תשתה‬
‫בסביבה שעלולה להיות מזוהמת בעופרת‪ .‬הסרת צבעים‬
‫על בסיס עופרת חייבת להתבצע רק על‪-‬ידי מומחים ואסור‬
‫להסיר אותם באמצעות אקדח חימום‪.‬‬
‫מדבקות‬
‫אזהרה! יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו עם‬
‫הכלי‪.‬‬
‫קרא חוברת זו בעיון לפני השימוש במכשיר זה‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫אזהרה! כשכלי זה אינו נמצא בשימוש חובה להניח אותו על‬
‫המעמד שלו‪.‬‬
‫כלי זה בנוי בשיטת הבידוד הכפול; לכן הוא אינו זקוק‬
‫לארקה‪ .‬לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד‬
‫שמתח הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום‬
‫על לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫אזהרה! אם לא משתמשים בכלי זה בזהירות הוא עלול לגרום‬
‫להתלקחות אש ולכן חובה להיזהר כשמשתמשים בו במקומות‬
‫בהם קיימים חומרים דליקים‪.‬‬
‫אל תחמם את אותו מקום במשך זמן ממושך‪.‬‬
‫•‬
‫אל תשתמש בכלי בקרבת גזים נפיצים;‬
‫•‬
‫היה מודע לסכנה שהחום עלול לעבור אל חומרים דליקים‬
‫•‬
‫הנסתרים מהעין;‬
‫אחרי השימוש‪ ,‬הנח את הכלי על המעמד שלו ואפשר לו‬
‫•‬
‫להתקרר לפני אחסונו‪.‬‬
‫אל תשאיר את הכלי ללא השגחה בזמן שהוא פועל‪.‬‬
‫•‬
‫אל תחסום את פתח הכניסה או את פיית יציאת האוויר מכיוון‬
‫•‬
‫שמצב זה עלול לגרום להצטברות חום רב שעלול לגרום נזק‬
‫לכלי‪.‬‬
‫אל תכוון את זרם האוויר החם אל בעלי חיים או אל אנשים‬
‫•‬
‫אחרים‪.‬‬
‫אל תיגע בפייה מכיוון שהיא מגיעה לטמפרטורה גבוהה‬
‫•‬
‫ביותר במהלך העבודה ונשארת חמה עד ‪ 30‬דקות לאחר‬
‫סיום השימוש בכלי‪.‬‬
‫אל תניח ואל תשעין את הפייה כנגד חומר כלשהו בזמן‬
‫•‬
‫העבודה או מיד לאחר השימוש‪.‬‬
‫אסור בהחלט להחדיר דבר כלשהו לתוך הפייה מכיוון שאתה‬
‫•‬
‫עלול להתחשמל‪.‬‬
‫אל תתבונן לתוך הפייה כשהכלי מופעל‪.‬‬
‫•‬
‫אל תשתמש באקדח החימום לייבוש שיער! טמפרטורת‬
‫•‬
‫האוויר המסופק גבוהה בהרבה מזו של מייבש שיער‪.‬‬
‫הקפד על אוורור נאות בזמן השימוש באקדח החימום מכיוון‬
‫•‬
‫שעלולים להיפלט אדים רעילים‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי בתנאי לחות גבוהה או רטיבות‪.‬‬
‫•‬
‫כשמסירים צבע חובה לוודא שסביבת העבודה סגורה‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש במסכת אבק שתוכננה במיוחד להגנה מפני אבק‬
‫ואדי צבע‪ ,‬וכן ודא שכל מי שנמצא באזור העבודה או נכנס‬
‫אליו מוגן גם כן בהתאם‪.‬‬
‫אל תבעיר צבע מכיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שרפה‪.‬‬
‫•‬
‫אסור לאפשר לצבע להידבק אל הפייה מכיוון שהוא עלול‬
‫•‬
‫להתלקח לאחר זמן מה‪.‬‬
‫הפסק את פעולת הכלי ואפשר לו להתקרר לפני התקנת‬
‫•‬
‫אביזר כלשהו‪.‬‬
‫•‬
‫כדי למנוע מצב מסוכן‪ ,‬אם כבל ההזנה נפגם חובה להחליף‬
‫אותו על‪-‬ידי היצרן או בתחנת שירות מוסמכת של בלק אנד‬
‫דקר‪.‬‬
‫כבלים מאריכים‬
‫ניתן להשתמש בכבל בעל ‪ 2‬או ‪ 3‬מוליכים מכיוון שכלי זה‬
‫•‬
‫הוא בעל בידוד כפול ומבנה מסוג ‪.II‬‬
‫ניתן להשתמש בכבל מאריך באורך של עד ‪ 30‬מטר ללא‬
‫•‬
‫איבוד של הספק‪.‬‬
‫מאפיינים‬
‫‪ .1‬פייה‬
‫‪ .2‬פתחי כניסת אוויר‬
‫‪ .3‬לחצן שחרור נעילת הידית הסובבת‬
‫‪ .4‬מתג הפעלת חימום )חיבור‪/‬ניתוק(‬
‫‪ .5‬וו תליה‬
‫‪ .6‬מעמד‬
‫‪ .7‬מגן חום‬
‫ציור ‪A‬‬
‫‪ .10‬פיית בלק אנד דקר‬
‫ציורים ‪G - J‬‬
‫‪ .12‬פיית זנב‪-‬דג‬
‫‪ .13‬פיית הגנה לזכוכית‬
‫‪ .14‬פיית כף מחזירת חום‬
‫‪ .15‬פייה קונית‬
‫‪ .16‬מגרד ידני‬
‫הרכבה )ציורים ‪ A‬ו‪(B-‬‬
‫אזהרה! לפני ההרכבה‪ ,‬ודא שהמכשיר מנותק ואינו מחובר‬
‫לרשת החשמל‪.‬‬
‫אזהרה! לפני התקנה או הסרה של אביזרים‪ ,‬ודא שמתג ההפעלה‬
‫מנותק ושהכלי אינו מחובר למתח הזנה‪.‬‬
‫אקדח החימום שלך מסופק עם מגרד בלק אנד דקר אינטגרלי‪.‬‬
‫כוון את החריץ של להב המגרד )‪ (9‬מול הבליטה של מחזיק‬
‫•‬
‫הלהב )‪ (10‬ומקם מתחת לבורג ההידוק )‪.(8‬‬
‫הערה‪ :‬ודא שהחור שבמגרד )‪ (9‬נמצא משמאל לבורג )‪ (8‬שב־‬
‫מחזיק הלהב )‪.(10‬‬
‫הדק את בורג ההידוק )‪.(8‬‬
‫•‬
‫הנח את מחזיק הלהב )‪ (10‬מעל ליציאת הפייה )‪ .(1‬ודא שהוא‬
‫•‬
‫מיושר כהלכה; הבליטה הקטנה בצד הפנימי של מחזיק הלהב‬
‫הסרת צבע המכיל עופרת‬
‫חובה לנקוט בכל אמצעי הזהירות כשמסירים צבע‪ .‬הצבע‬
‫•‬
‫המקולף‪ ,‬שייריו ואדי הצבע עלולים להכיל עופרת שהיא חומר‬
‫רעיל‪ .‬כל מבנה שנבנה לפני ‪ 1960‬עלול להיות צבוע בצבע‬
‫המכיל עופרת‪ .‬ייתכן כי צבע זה כוסה בשכבות צבע אחרות‪.‬‬
‫לאחר שאבק פסולת המכיל עופרת שקע על המשטחים‪ ,‬מגע‬
‫של יד מזוהמת בפה עלול לגרום לבליעת שיירי עופרת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪ (10‬משתלבת במגרעת של הפייה‪.‬‬
‫הדק את בורג ההידוק של מחזיק הלהב )‪.(11‬‬
‫•‬
‫אקדח החום שלך )דגם ‪ KX1693‬בלבד( מסופק גם עם ארבע‬
‫הפיות הבאות‪ .‬להשגת התוצאות הטובות ביותר מומלץ תמיד‬
‫להשתמש בפיות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הסר את מגן החום )‪ (7‬על‪-‬ידי סיבובו נגד מגמת השעון‬
‫והסרתו מאקדח החימום‪.‬‬
‫התקן את מגן החום )‪ (7‬על אקדח החימום ונעל אותו על‪-‬ידי‬
‫סיבובו במגמת השעון‪.‬‬
‫שימוש ללא אחיזת יד )ציור ‪(E‬‬
‫אזהרה! כוון תמיד את הכלי ממך והלאה והרחק מאנשים אחרים‪.‬‬
‫אל תיגע בפייה‪ .‬הקפד לוודא שלא תיפול אף חתיכת חומר לתוך‬
‫הפייה‪.‬‬
‫פיית זנב דג ‪ - (12).‬מתאימה במיוחד להסרת צבע ולכה ממשטחים‬
‫גדולים ושטוחים‪.‬‬
‫פייה קונית )‪ - (15‬מרכזת את זרם האוויר אל אזור קטן ויותר‬
‫מרוכז‪.‬‬
‫אקדח החימום מצויד במעמד )‪ (6‬כדי לאפשר שימוש בכלי ללא‬
‫אחיזתו ביד‪.‬‬
‫הבא את אקדח החימום למצב בו הידית ישרה )ציור ‪(C b‬‬
‫•‬
‫הנח את אקדח החימום על משטח יציב כדי שלא יתהפך‪.‬‬
‫•‬
‫אבטח את הכבל החשמלי כדי למנוע אפשרות של משיכת‬
‫•‬
‫הכלי‪.‬‬
‫פיית כף מחזירת חום)‪ - (14‬מפזרת את האוויר באופן אחיד‬
‫סביב כל החלק‪.‬‬
‫פייה להגנת זכוכית)‪ - (13‬להגנת זכוכית בזמן הסרת צבע‪.‬‬
‫התקן את התקן החיבור של האביזר על הפייה )‪.(1‬‬
‫•‬
‫הסרת צבע )ציורים‪(G - J‬‬
‫הערה‪ :‬הפיות המוצגות באיורים ‪ G‬עד ‪ J‬מסופקים רק עם דגם‬
‫‪.KX1693‬‬
‫אזהרה! כוון תמיד את הכלי ממך והלאה והרחק מאנשים אחרים‪.‬‬
‫אל תיגע בפייה‪ .‬הקפד לוודא שלא תיפול אף חתיכת חומר לתוך‬
‫הפייה‪.‬‬
‫כוון את האוויר החם לאזור העבודה‪ ,‬כדי לחמם את הצבע‪.‬‬
‫•‬
‫אסור לשרוף את הצבע‪ .‬החזק את הפייה במרחק של ‪25‬‬
‫•‬
‫מ“מ לפחות מפני השטח‪.‬‬
‫כאשר הצבע התרכך‪ ,‬גרד אותו בעזרת מגרד‪ .‬גרד מיד‬
‫•‬
‫את הצבע שהתרכך מכיוון שהשהייה תגרום לו להתקשות‬
‫מחדש‪.‬‬
‫ככל שניתן‪ ,‬גרד את הצבע לאורך סיבי העץ‪.‬‬
‫•‬
‫אל תאפשר לצבע ופסולת אחרת להצטבר על המגרד‪.‬‬
‫•‬
‫כאשר יש לבצע גירוד אנכי‪ ,‬בצע את הגירוד כלפי מטה כדי‬
‫•‬
‫למנוע אפשרות שצבע ייפול וייכנס לפייה‪.‬‬
‫כשמסירים צבע ממשטחים הקרובים לזכוכית‪ ,‬נקוט באמצעי‬
‫•‬
‫הזהירות הדרושים כדי להגן על הזכוכית מפני החום‪.‬‬
‫אזהרה! השתמש בפיית הגנה לזכוכית כשיש להסיר את הצבע‬
‫ממסגרות עץ או מתכת של חלונות‪.‬‬
‫עם סיום העבודה‪ ,‬סלק את כל שיירי הצבע שגורד באופן‬
‫•‬
‫יסודי ובטוח כדי לוודא שאזור העבודה נקי לחלוטין‪.‬‬
‫הכלי שלך מצויד גם במגרד ידני להסרת צבע ולכה‪.‬‬
‫ידית דו‪-‬מצבית )ציור ‪(C‬‬
‫הכלי שברשותך הוא אקדח חימום רב‪-‬תכליתי המצויד בידית דו‪-‬‬
‫מצבית המאפשרת שימוש נוח ביישומים רבים ושונים‪ It is.‬הוא‬
‫תוכנן לשימוש במצב מבנה דמוי אקדח )‪ (a‬או במבנה ישר )‪.(b‬‬
‫כדי להחליף בין המצבים השונים‪ ,‬לחץ על לחצן שחרור נעילת‬
‫•‬
‫הידית )‪ (3‬וסובב את הידית ב‪ 180-‬מעלות‪.‬‬
‫שימוש‬
‫הפעלת אקדח החום שלך )ציור ‪(D‬‬
‫כדי להפעיל את אקדח החום‪ ,‬לחץ על מתג קביעת דרגת‬
‫•‬
‫החום )‪ (4‬לפנים למצב ‪ 2 ,1‬או ‪) 3‬מצב ‪ 3‬קיים רק בדגם‬
‫‪.(KX1693‬‬
‫הערה‪ :‬מספרי המצב מייצגים את דרגות החום המתוארות בטבלת‬
‫הנתונים הטכניים שבסוף חוברת זו‪.‬‬
‫כדי להפסיק את פעולת אקדח החום‪ ,‬משוך את מתג קביעת‬
‫•‬
‫דרגת החום )‪ (4‬לאחור עד לגילוי מצב ניתוק )‪.(O‬‬
‫שימוש בכלי‬
‫הנח לכלי להתחמם מספר שניות לפני התחלת השימוש‪.‬‬
‫•‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שבשימוש הראשון יעלה עשן קל מהפייה‪.‬‬
‫זוהי תופעה רגילה שתפחת במהירות‪.‬‬
‫נמוך ‪ -‬השתמש בטמפרטורה נמוכה למטרות קיבוע וייבוש של‬
‫•‬
‫צבע ולכה‪ ,‬הסרת מדבקות‪ ,‬כיווץ של שרוולי בידוד מתכווצים‬
‫בחום ולצורך הפשרת צינורות קפואים‪.‬‬
‫בינוני))דגם ‪ - (KX1693‬השתמש בדרגת חום בינוני להל־‬
‫•‬
‫חמת חלקי פלסטיק‪ ,‬כיפוף צינורות פלסטיק ולצורך שחרור‬
‫אומים וברגים תפוסים‪.‬‬
‫גבוה‪ -‬השתמש בדרגת החום הגבוהה לקיבוע או להסרת‬
‫•‬
‫צבעים ולכות‪ ,‬וכן לביצוע הלחמות בעבודות שרברבות‬
‫)צינורות נחושת(‪.‬‬
‫קירור האקדח )ציור ‪(F‬‬
‫במהלך השימוש‪ ,‬פיית האקדח מתחממת מאוד‪.‬‬
‫אחרי הפסקת פעולת האקדח‪ ,‬תלה אותו באמצעות אוזן‬
‫•‬
‫התלייה )‪ (5‬או השתמש במעמד )‪ (6‬כמפורט בנושא ”שימוש‬
‫ללא אחיזת יד“‪.‬‬
‫הנח לאקדח להתקרר במשך ‪ 30‬דקות לפחות‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לקצר את משך הקירור ככל האפשר‪ ,‬קבע את טמפרטורת‬
‫•‬
‫העבודה למינימום והנח לאקדח להמשיך לפעול מספר דקות‬
‫לפני הפסקת פעולתו‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫אם אינך בטוח לגבי הטמפרטורה המתאימה עבור חומר מסוים‪,‬‬
‫התחל בקביעת טמפרטורה נמוכה ובצע בדיקה על חתיכת פסולת‬
‫של אותו חומר‪.‬‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן ממושך‬
‫עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת רצון של הכלי‬
‫תלויה בטיפול נכון ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫אזהרה! הפסק את פעולת הכלי‪ ,‬נתק אותו ממקור המתח והנח לו‬
‫להתקרר לפני ביצוע פעולת תחזוקה כלשהי על הכלי‪.‬‬
‫נקה באופן סדיר את חריצי האוורור של המכשיר באמצעות‬
‫•‬
‫מברשת רכה או מטלית יבשה‪.‬‬
‫לניקוי הכלי יש להשתמש בתמיסת סבון עדין ומטלית לחה‪.‬‬
‫•‬
‫אל תשתמש בחומר שוחק כלשהו או בתכשיר ניקוי על בסיס‬
‫של ממס כלשהו‪.‬אסור בהחלט להטביל חלק כלשהו של הכלי‬
‫בנוזל או לאפשר חדירת נוזל כלשהו לתוכו‪.‬‬
‫הסרת מגן החום‬
‫ניתן להסיר את מגן החום )‪ (7‬לצורך עבודה במקומות צרים‬
‫מאוד‪.‬‬
‫אזהרה! לפני התקנה או הסרה של מגן החום‪ ,‬ודא שמתג ההפעלה‬
‫מנותק ושהכלי קר‪.‬‬
‫אזהרה! כשעובדים ללא מגן החום קיימת סכנת כווייה גדולה‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם אשפה‬
‫ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שעליך להחליף את כלי העבודה שלך מתוצרת‬
‫בלק אנד דקר‪ ,‬או אם אין לך יותר צורך בו‪ ,‬אל תשליך אותו לאשפה‬
‫הביתית‪ .‬הכן את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה‬
‫מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר‪ .‬חומרים‬
‫ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מסייעים‬
‫למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי‬
‫גלם בסיסיים‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד למוצרים‬
‫חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או שתוכל למסור את הכלי‬
‫הישן שלך לחנות בה תרכוש מוצר חדש‪.‬‬
‫חברת בלק אנד דקר מעמידה לרשותך מתקן לאיסוף ומיחזור של‬
‫מוצרי בלק אנד דקר‪ ,‬לאחר שהגיעו לסוף חיי השירות שלהם‪ .‬כדי‬
‫לנצל את השירות הזה‪ ,‬החזר את הכלי לכל סוכנות תיקון מוסמכת‬
‫שתאסוף עבורנו את הכלים‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית הקרובה‬
‫אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר המקומית לפי‬
‫הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות השירות‬
‫המורשות של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל פרטיהן המלאים ואנשי הקשר‬
‫שלהן מפורטת באינטרנט בכתובת‪.www.2helpU.com :‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫מבנה‬
‫הספק כניסה‬
‫תחום טמפרטורה‬
‫מצב המתג‬
‫מצב המתג‬
‫מצב המתג‬
‫משקל‬
‫וולט ז”ח‬
‫וט‬
‫‪C°‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ק”ג‬
‫‪KX1692‬‬
‫‪230/240‬‬
‫סוג ‪II‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪560 - 140‬‬
‫‪130°C‬‬
‫‪560°C‬‬
‫לא ישים‬
‫‪0.75‬‬
‫‪KX1693‬‬
‫‪230/240‬‬
‫סוג ‪II‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪560 - 140‬‬
‫‪130°C‬‬
‫‪320°C‬‬
‫‪560°C‬‬
‫‪0.75‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪KX1692, KX1693‬‬
‫חברת בלק אנד דקר )‪ (Black & Decker‬מצהירה‬
‫שמוצרים אלה תואמים לדרישות התקנים‪/98/37 :‬‬
‫‪EC, 2006/95/EC, EN 60335‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול(‬
‫רעידת יד‪/‬זרוע משוקללת‬
‫‪dB(A) 80‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2.5‬מ‘‪/‬שנ‬
‫החתום מטה אחראי לאיסוף החומר הטכני ולהצהרה זו בשם‬
‫חברת בלק אנד דקר‬
‫‪Kevin Hewitt‬‬
‫מנהל מחלקת‬
‫הנדסת מוצרי צריכה‬
‫‪,Spennymoor‬‬
‫‪,County Durham‬‬
‫‪ ,DL16 6JG‬בריטניה‬
‫‪11-09-2008‬‬
‫‪zst00132146 - 28-07-2010‬‬
‫‪7‬‬
‫‪TYP.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪KX1692 - KX1693‬‬
‫תמיכה חלקית ‪ -‬זמינים רק החלקים המופיעים בתרשים‬
‫©‬
‫‪23 - 06 - 08‬‬
‫‪www.2helpU.com‬‬
‫‪8‬‬
‫‪E15411‬‬
9
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
H
month
monate
měsíců
hónap
LT
24
LV
PL
IL
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
‫ודיוולט בישראל‬.
‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬.
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
‫אתרי אינטרנט‬: www.dewalt.org.il
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
D
CZ
No.
Nr.
Číslo
Sorszám
H
Date of repair
repair
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
IL
‫‘מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Auftragsnum-
Signature
Annahmedatum
Reparaturdatum
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
mer
Unterschrift
Razítko
Podpis
Jótállás új határideje
LT
06/10
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת‬
‫התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Download PDF

advertising