PAD1200 | Black&Decker PAD1200 CAR VAC instruction manual

566808-82 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
PAD1200
2
TÜRKIYE
Kullanım amacı
Özellikler
Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü
içermektedir.
1. Açma/kapama düğmesi
2. Çıkartılabilir tutma kolu ve hortum
3. Kilitleme halkası
4. Hortum
5. Filtre temizleme tekerleği
6. Şeffaf hazne kapağı
7. Hazne kapağı açma mandalı
8. Çift kullanımlı aksesuar ucu
9. Aksesuar mandalı
10. Emme ucu
Black & Decker Dustbuster ® şarjlı araç süpürgeniz hafif
ve kuru temizlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Cihaz, aracın elektrik sisteminden güç alır ve sigara
çakmağından bağlantısı sağlanır. Bu cihaz yalnızca
taşıt temizliğinde kullanılmak içindir.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Pille çalışan cihazları kullanırken yangın tehlikesini, pillerin akmasını, yaralanmaları ve maddi zararları
azaltmak için aşağıda belirtilen talimatların yanı sıra
temel güvenlik önemlerine de her zaman uyulmalıdır.
♦
Cihazı kullanmadan önce elinizdeki kullanım kılavuzunu baştan sona dikkatle okuyun.
♦
Cihazın kullanım amacı bu kılavuzda açıklanmıştır.
Cihazın bu kılavuzda önerilenlerden başka aksesuar ve ek parçalarla kullanılması ya da başka
amaçlarla çalıştırılması yaralanmalara yol açabilir.
♦
İleride bakmak üzere bu kılavuzu saklayın.
Kurulum
Aksesuarların takılması (Şekiller A ve B)
Çift kullanımlı aksesuar ucu (8) döşeme ve toz temizlemek için açılıp, katlanabilen bir fırçaya sahiptir.
Emme ucu (10) dar ve erişilmesi zor yerlerde temizlik
için kullanışlıdır.
♦
Bir aksesuar takmak için aksesuar mandalına (9)
basın ve aksesuarı kolun (2) üzerine geçirin.
♦
Bir aksesuar çıkartmak için aksesuar mandalına
(9) basın ve aksesuarı çekin.
Cihazın kullanılması
♦
Cihazı su bulunan alanların yakınında kullanmayın.
♦
Cihazı, sıvıları veya herhangi bir yanıcı maddeyi
toplamak için kullanmayın.
♦
Cihazı suya batırmayın.
♦
Cihazı prizden çıkarmak için asla kablosundan
tutarak çekmeyin. Kabloyu ısıdan, yağdan ve
nesnelerin keskin kenarlarından uzak tutun.
♦
Bu alet, deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler ile çocuklar dahil, fiziksel, duyusal ve zihinsel kapasiteleri
azalmış kişiler tarafından; güvenliklerinden sorumlu biri tarafından aletin kullanımı hakkında bilgilendirilmeden ve refakat edilmeden kullanılmamalıdır.
Çocukları, cihazla oynamalarını engellemek için
yalnız bırakmayın.
Hortum girişine (11) gerektiğinde aksesuar takmak için
kol (2) hortumdan (4) çıkartılabilir. Kolu çıkartmak için:
♦
Kolu (2) cihazdan çözün.
♦
Kilitleme halkasını (3) saatin tersi yönünde döndürerek klipsleri açın.
♦
Hortumu (4) koldan çıkartın (2).
♦
Hortum girişine (11) aksesuarı takın.
Kolu yeniden takmak için:
♦
Hortumdan aksesuarı çıkartın.
Hortumu (4) kolun içine itin (2). Kilitleme halkasını
♦
(3) yerine oturana kadar saat yönünde döndürün.
Kullanım sonrası
♦
Cihazı temizlemeden önce cihazı prizden çekin.
♦
Cihaz, kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalıdır.
♦
Cihazlar çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırılmalıdır.
Kullanım
12 Vdc aksesuar fişi kullanılarak bir güç kaynağına
bağlanması (Şekiller C ve D)
Not: Fişin ucu artı (+), yan bağlantı ise eksidir (-).
♦
Cihazın tabanındaki aksesuar yuvasından (13)
12 Vdc aksesuar fişini (12) çıkartın.
♦
Kablo klipsini (14) kablo haznesinden çözün.
♦
Kabloyu kablo haznesinden (15) tamamen çözün.
♦
12 Vdc aksesuar fişini (12) bir taşıtın veya dc güç
kaynağının aksesuar çıkışına sıkıca takmak suretiyle cihazınızı güç kaynağına bağlayın.
Not: Bazı taşıtlarda aksesuar soketi sadece kontak
açıldığında çalışır duruma gelebilir.
Uyarı! Pozitif topraklamalı elektrik sistemlerinde (yani
eski araçlarda) kullanmayın.
Uyarı! Ters kutup bağlantısı sigortanın atmasına yol
açar ve cihazda kalıcı hasara yol açabilir.
♦
Cihazınızı kullandıktan sonra:
♦
12 Vdc aksesuar fişini (12) 12 Vdc güç kaynağından
çıkartın.
♦
Kabloyu kablo haznesine (15) sarın ve kablo klipsiyle (14) sabitleyin.
İnceleme ve onarımlar
♦
Kullanmadan önce cihazı kontrol ederek arızalı ya
da eksik parça olup olmadığına bakın. Parçalarda
kırılma, düğmelerde hasar ve cihazın çalışmasını
etkileyebilecek başka durumlar olup olmadığını
kontrol edin.
♦
Hasarlı veya arızalı parça varsa, cihazı kullanmayın.
Hasarlı veya arızalı parçaların onarım ve değiştirme
♦
işlemlerini yetkili serviste yaptırın.
♦
Kablo görüp görmediğini düzenli aralıklarla kontrol
edin.
♦
Hiçbir parçayı yerinden çıkarmayın ve bu kılavuzda
belirtilenlerden başka parçalarla değiştirmeyin.
Aksesuar fiş ve soketleri için ek güvenlik talimatları
Yangın riskini azaltmak için 12 Vdc çıkışının tozdan
arındırılmış olduğuna ve adaptör fişi takıldığında sıkı
bir bağlantı olduğuna emin olun.
3
♦
♦
♦
Ön filtreyi (16) takın.
Şeffaf hazne kapağını (6) kapatın ve yerine oturduğuna emin olun.
Uyarı! Hiçbir koşulda toz haznesini yıkamayın.
Uyarı! Cihazı suya batırmayın. Cihazın dışını temizlemek için nemli bir bez ve sabunlu su kullanılmalıdır.
Cihazın yeniden kullanılmadan veya saklanmadan önce
tamamıyla kuru olduğuna emin olun.
12 Vdc aksesuar fi şini (12) cihazın tabanındaki
aksesuar yuvasında (13) saklayın.
Cihazın çalıştırılması
♦
Açmak için, açma/kapama düğmesini (1) sağa itin.
♦
Kapatmak için, açma/kapama düğmesini (1) kapanma konumunda sabitlenene kadar sola itin.
Cihaz, iyi durumdaki ve normal şarjlı bir araç aküsü ile
akünün güç seviyesini fazla etkilemeden 30 dakikaya
kadar çalışabilir.
Uyarı! Daha uzun süreli kullanım aküyü bitirecektir.
Temizlik yaparken aracın motoru çalışmamalıdır. Bu
araç süpürgesinin ömrünü kısaltabilir.
İnce partikül filtresinin temizlenmesi (Şekil F)
İnce partikül filtresi (17) partikül ve büyük cisimlerin
motor yuvasına girmesini önler.
Filtre (17) yeniden kullanılabilir ve düzenli aralıklarla
temizlenmelidir.
♦
Ön filtreyi (16) yukarıda açıklandığı şekilde cihazdan çıkartın.
♦
İnce partikül filtresini (17) sıkıca çekerek çıkartın.
♦
Filtreyi sertçe vurarak üzerindeki tozları temizleyin.
♦
İhtiyaç olursa, filtreyi ılık sabunlu su ile yıkayın.
♦
Filtrelerin kuruduğundan emin olun.
♦
İnce partikül filtresini (17) cihaza takın.
♦
Ön filtreyi (16) yukarıda açıklandığı şekilde takın.
Temizleme
♦
Cihazı kullanırken hortumun sıkışmadığından,
kıvrılmadığından veya tıkanmadığından emin olun.
♦
Tutma kolu (2) cihazdan kolayca çıkartılarak, cihazın 1,5 metre civarında temizlik yapmanıza imkan
verir.
♦
Tutma kolu (2) çıkartıldığında cihaz üzerindeki
entegre koldan tutulabilir.
♦
Tutma kolu (2) hortumdan da (4) ayrılabilir ve bu
sayede gerektiğinde hortum girişine (11) aksesuar
takılabilir.
Filtrelerin değiştirilmesi
Filtreler her 6 ila 9 ayda bir ya da yıprandıklarında veya
hasar gördüklerinde değiştirilmelidir. Yedek fi ltreleri
Black & Decker satış noktalarından temin edebilirsiniz
(Kat. No. PD10):
♦
Eski filtreleri yukarıda açıklandığı gibi çıkarın.
♦
Yeni filtreleri yukarıda açıklandığı gibi takın.
Yararlı tavsiyeler
♦
Basamaklarda temizlik yaparken en aşağıdan
başlayıp yukarı doğru çıkın.
Emiş gücünün en iyi duruma getirilmesi (Şekil G)
Emiş gücünü en iyi durumda tutmak için, filtrelerin kullanım sırasında düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekir.
♦
Filtre temizleme tekerleğini (5) filtrelerin üzerindeki
tozu çıkarmak için 2 kere saat yönünde döndürün.
♦
İnce partikül filtresi düzenli aralıklarla temizlenmelidir, “ince partikül filtresinin temizlenmesi” bölümüne
bakın
Çevre Koruması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşündüğünüzde veya artık kullanılamaz durumda
olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu
ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Temizlik ve bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur
ve ham madde ihtiyacını azaltır.
Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
Uyarı! Cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya temizlik
işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın fişini çekin.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Cihazı zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı
veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın. Cihazı
suya batırmayın.
Toz haznesinin temizlenmesi (Şekil E)
Toz haznesi düzenli olarak, tercihen her kullanımdan
sonra temizlenmelidir.
♦
Hazne kapağı açma mandalına (7) basın ve şeffaf
hazne kapağını (6) açık konumda sabit kalacak
şekilde 180° açın.
♦
Ön filtreyi çıkartın (16).
♦
Toz haznesini boşaltın.
♦
Ön filtreyi (16) çöp kovası üzerinde hafifçe sallayarak temizleyin.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için lütfen ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
4
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Teknik özellikleri
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı, Eyüp - İstanbul
PAD1200
Vdc 12
kg 1,6
Voltaj
Ağırlık
AT uygunluk beyanatı
PAD1200 - H1
Black & Decker, bu ürünün aşağıda belirtilen yönetmeliklere uygun olduğunu teyit eder: 2006/95/EC,
EN 60335
EN60704-1’e göre ölçülmüş ses
basıncı: = 66 dB(A)
Aşağıda imzası bulunan, teknik dosyanın derlenmesinden ve Black & Decker adına bu bildirimi yapmaktan sorumludur.
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, İngiltere
23-03-2009
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile
ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir
şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi EFTA‘nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi
kabul eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
♦
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
♦
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
♦
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
♦
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin listesi, satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
Internet üzerinden erişebilirsiniz: www.2helpU.com.
5
No.
1
2
3
4
5
6
7
İl
Adana
Afyon
Ağrı
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
8
9
10
11
12
13
14
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çorum
Diyarbakır
Elazığ
15
16
17
18
19
20
21
22
Erzurum
Eskişehir
Isparta
Mersin
Mersin
İstanbul
İstanbul
İstanbul
23
24
İstanbul
İstanbul
Yetkili Servis
Emin Elektrik Bobinaj
Emek Motor
Tamgüç Bobinaj
Orhan Bobinaj
Yiğit Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Saydam Motor Yedek
Parça
Vokart
Vokart
Kısacık Bobinaj
Ovalı Bobinaj
Emek Bobinaj
Çetsan Elektrik
Kalender Elektrik
Bobinaj
Bursan Bobinaj
Escom Elektronik
İzmir Bobinaj
Şekerler Elektrik Bobinaj
Üniversal Bobinaj
Akel
Fırat Dış Ticaret
Kardeşler Bobinaj
Elektrik
Mert Elektrik
SVS Teknik
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Gebze
Malatya
Muğla
Muğla
Muğla
Nevşehir
Niğde
Adapazarı
Orijinal Elektrik
Tarık Makina
Doruk Hırdavat
Boro Civata
Çetin Bobinaj
Doruk Hırdavat
Mert Bobinaj
Akın Elektrik Bobinaj
Gülsoy Bobinaj Makina
Teknik Karot
Özer Bobinaj
Bodrum Makina
General Elektrik Bobinaj
Öztürk Bobinaj İnşaat
Çiftgüç
Emek Motor
Engin Elektrik Bobinaj
42
43
Sivas
Tekirdağ
Bayraktar Elektrik
Birkan
44
45
46
47
48
49
50
Tokat
Uşak
Van
Zonguldak
Zonguldak
Yalova
Düzce
Çetin Elektrik Bobinaj
Zengin Bobinaj
Özen Elektrik Bobinaj
Genel Elektromotor
Tümen Bobinaj
Kale İnşaat
Yıldız Makina
Adres
Kızılay Cad. 9. Sok. No: 9/D
Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15
Kağızman Cad. No: 42
Yalınç Sok. No: 17 Siteler
668. Sok. No: 8 Eminel Koop. İvedik / Ostim
San. Sit. 682. Sok. No: 38
Küçük San. Sit. Çubukçu Sok. No: 2/B Söke Aydın
Telefon
0322 351 80 46
0272 212 11 14
0472 215 70 41
0312 385 92 92
0312 395 05 37
0242 345 36 22
0256 512 81 91
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B
Beşevler Küçük San. Sit. 47. Sok. Parkoop No: 67 Nilüfer
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 41
Hamdibey Mah. İstiklal Cad. No: 160
Küçük San. Sit. 23. Cad. No: 5/C Cami Yanı
San. Sit. Karakol Sok. No: 1
San. Sit. 11. Sok. No: 46
0224 254 48 75
0224 441 57 00
0286 217 96 71
0286 316 49 66
0364 234 68 84
0412 223 72 77
0424 224 85 01
San. Sit. 5. Blok No: 135
Kırmızı Toprak Mah. Ali Fuat Güven Cad. No: 31/A
Yeni San. Sit. 6. Blok No: 28
Nusratiye Mah. 5005 Sok. No: 20/A
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68 Sok. No:19
Nato Yolu Cad. Özgün Sok. No: 1 Y. Dudullu
Tersane Cad. Kuthan No: 38 Kat: 3 Karaköy
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No: 5 Çağlayan
0442 242 77 28
0222 224 15 30
0246 223 70 11
0324 336 70 98
0324 233 44 29
0216 540 53 55
0212 252 93 43
0212 224 97 54
İkitelli Org. Demirciler San. Sit. D-2BL. No: 280 İkitelli
Evliya Çelebi Mah. İstasyon Cad. Gibtaş San. Sit. F Blok
No: 24 Tuzla
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 24 Güneşli – Bağcılar
Bağdat Cad. Adalı Sk. No: 8 Maltepe
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sit. Doğanlar/Bornova
1203/2. Sok. No: 21/B Gıda Çarşısı Yenişehir
Cüneyt Bey Mah. İbrahim Turan Cad. No: 98/A Menderes
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sit. Doğanlar/Bornova
San. Çarşısı 4. Blok No: 35
Eski San. Böl. 5. Cad. No: 8
S.Orhan Mah. İlyasbey Cad. 1111 Sok. No: 5/1 Gebze
Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No: 125
Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95
Türkkuyusu Mah. San. Sit. Ethem Demiröz Sok. No: 8
Taşyaka Mah. San. Sit. 260. Sok. No: 18 Fethiye
Atakent Mah. Çevreyolu Üzeri
Yeni San. Sit. 8 Blok No: 28
Eski San. Çarşısı 1. BL. No: 2 Niğde
Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. (Tek Yokuşu) Şehit Metin
Akkuş Sok. No: 19
Yeni Çarşı No: 72 C
Şeyh Sinan Mah. Ş. Pilot İhsan Aksoy Sok. Aksoy Pasajı
No: 20/7-B
San. Sit. Cami Altı No: 22
İslice Mah. Ürem Sok. No: 10/C
Alçekiç Pasajı No: 41
Çınartepe Mah. T.T.K 69 Ambarları 4. Kısım
Kışla San. Sit. D Blok No: 17 Kdz. Ereğli
Hürriyet Mah. Eski Bursa Cad. No: 39 Altınova
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No: 10
0212 549 65 78
0216 446 69 39
zst00149050 - 11-03-2011
6
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 478 14 12
0232 469 80 70
0232 782 10 84
0232 478 14 12
0366 212 38 89
0352 336 41 23
0262 646 92 49
0262 642 79 10
0422 336 39 53
0252 316 28 51
0252 612 38 34
0252 697 64 98
0384 213 19 96
0388 232 83 59
0264 291 05 67
0346 221 47 55
0282 654 50 91
0356 214 63 07
0276 227 27 46
0432 214 22 20
0372 268 08 64
0372 323 74 97
0226 461 22 43
0380 514 70 56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising