PAD1200 | Black&Decker PAD1200 CAR VAC instruction manual

666444-99 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
www.blackanddecker.eu
PAD1200
2
‫עברית‬
‫הנחיות בטיחות נוספות לתקעים ולשקעים של המכשיר‬
‫כדי לצמצם את סכנת השריפה‪ ,‬בדוק וודא שהשקע ‪ 12‬וולט‬
‫ז"י נקי מפסולת כלשהי‪ ,‬ובעת התקנת התקע המתאם‪ ,‬ודא‬
‫שמתקבל חיבור מותאם והדוק‪.‬‬
‫שימוש‬
‫שואב האבק שלך‪ ®Dustbuster ,‬מתוצרת בלק אנד דקר‪,‬‬
‫הוא שואב אבק לרכב המיועד למשימות קלות של שאיבת‬
‫חומרים יבשים‪ .‬המכשיר מוזן במתח ממערכת החשמל של‬
‫הרכב‪ ,‬אליה הוא מתחבר דרך שקע מצית הסיגריות‪ .‬מכשיר‬
‫זה מיועד לשימוש ביתי בלבד‪.‬‬
‫מאפיינים‬
‫מכשיר זה כולל חלק מן המאפיינים הבאים או את כולם‪.‬‬
‫‪ .1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ .2‬צינור גמיש‪/‬ידית נתיקים‬
‫‪ .3‬טבעת נעילה‬
‫‪ .4‬צינור גמיש‬
‫‪ .5‬גלגל ניקוי המסננים‬
‫‪ .6‬דלת שקופה‬
‫‪ .7‬סגר דלת‬
‫‪ .8‬אביזר ‪ 2‬פיות יניקה‬
‫‪ .9‬תפס אביזרים‬
‫‪ .10‬אביזר למקומות צרים‬
‫הוראות בטיחות‬
‫אזהרה! כשמשתמשים במכשירים חשמליים הניזונים‬
‫ממתח סוללות חובה לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים‪ ,‬כולל‬
‫אלה המפורטים להלן‪ ,‬כדי להפחית את סכנת התלקחות‬
‫אש‪ ,‬דליפה מסוללות‪ ,‬פגיעה גופנית אחרת או נזק לרכוש‪.‬‬
‫♦ קרא חוברת זו בעיון לפני השימוש במכשיר‪.‬‬
‫♦ השימוש המיועד מתואר בחוברת זו‪ .‬שימוש באביזרי‬
‫עזר או ציוד נלווה וכן ביצוע פעולה כלשהי באמצעות‬
‫מכשיר זה השונה מאלה המומלצות בחוברת זו עלולים‬
‫לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫♦ שמור חוברת זו לשימוש עתידי‪.‬‬
‫הרכבה‬
‫שימוש במכשיר‬
‫♦ אל תשתמש במכשיר זה בקרבת מים‪.‬‬
‫♦ אל תשתמש במכשיר זה לשאיבת נוזלים או חומרים‬
‫כלשהם שעלולים להתלקח‪.‬‬
‫♦ אל תטבול את המכשיר במים‪.‬‬
‫♦ אסור בהחלט למשוך בכבל הזנת המתח כדי נתק‬
‫את המכשיר מהשקע‪ .‬הרחק את כבל הזנת המתח‬
‫ממקורות חום‪ ,‬משמן וממקומות חדים‪.‬‬
‫♦ מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים )כולל ילדים(‬
‫בעלי כישורים פיזיים‪ ,‬חישתיים או שכליים ירודים‪ ,‬או‬
‫חסרי ניסיון וידע בהפעלת המכשיר‪ ,‬אלא אם קיים‬
‫עליהם פיקוח וניתנו להם הסברים והדרכה על הפעלת‬
‫המכשיר על‪-‬ידי אדם האחראי לבטיחותם‪ .‬יש להשגיח‬
‫על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו עם המכשיר‪.‬‬
‫התקנת אביזרים )ציורים ‪ A‬ו‪(B-‬‬
‫לאביזר ‪ 2‬פיות היניקה )‪ (8‬יש מברשת שניתנת לקיפול‬
‫לפנים לצורך ניקוי אבק וניקוי ריפודי ריהוט‪.‬‬
‫האביזר למקומות צרים )‪ (10‬מיועד להקל על השאיבה‬
‫במקומות צרים‪ ,‬שהגישה אליהם קשה‪.‬‬
‫♦ כדי להתקין אביזר‪ ,‬לחץ על תפס האביזרים )‪ (9‬והחלק‬
‫את האביזר על הידית )‪.(2‬‬
‫♦ להסרת האביזר‪ ,‬לחץ על תפס האביזרים )‪ (9‬והסר‬
‫את האביזר‪.‬‬
‫ניתן להסיר את הידית )‪ (2‬מהצינור הגמיש )‪ (4‬וכך ניתן‬
‫לחבר את האביזרים ישירות אל תושבת חיבור הצינור‬
‫הגמיש )‪ (11‬לפי הצורך‪ .‬להסרת הידית‪:‬‬
‫♦ שחרר את הידית )‪ (2‬מהמכשיר‪.‬‬
‫♦ סובב את טבעת הנעילה )‪ (3‬נגד כיוון השעון ושחרר‬
‫את התפסים‪.‬‬
‫♦ משוך והסר את הצינור הגמיש )‪ (4‬מהידית )‪.(2‬‬
‫♦ התקן את האביזר ישירות על תושבת חיבור הצינור‬
‫הגמיש )‪.(11‬‬
‫לאחר השימוש‬
‫♦ נתק את המכשיר ממקור המתח לפני ניקוי‪.‬‬
‫♦ כשלא משתמשים במכשיר‪ ,‬יש לאחסן אותו במקום‬
‫נקי ויבש‪.‬‬
‫♦ אסור לאפשר גישת ילדים אל המכשיר המאוחסן‪.‬‬
‫ביקורת ותיקונים‬
‫♦ לפני השימוש‪ ,‬בדוק את המכשיר לגילוי נזק או חלקים‬
‫פגומים‪ .‬בדוק לגילוי חלקים שבורים‪ ,‬נזק למתגים או‬
‫תנאים אחרים שעלולים להשפיע על הפעולה התקינה‬
‫של המכשיר‪.‬‬
‫♦ אל תשתמש במכשיר אם התגלה בו פגם או נזק‪.‬‬
‫♦ תיקון של נזק או של חלקים פגומים חייב להתבצע רק‬
‫על‪-‬ידי סוכנות תיקון מורשית‪.‬‬
‫♦ בדוק באופן סדיר את כבל הזנת המתח לגילוי סימני‬
‫נזק‪.‬‬
‫♦ אסור בהחלט להסיר או להחליף חלק כלשהו במכשיר‪,‬‬
‫למעט אלה המפורטים בחוברת זו‪.‬‬
‫להתקנת הידית‪:‬‬
‫♦ הסר את האביזר מהצינור הגמיש‪.‬‬
‫♦ דחף את הצינור הגמיש )‪ (4‬אל הידית )‪ .(2‬סובב את‬
‫טבעת הנעילה )‪ (3‬בכיוון השעון עד שהיא ננעלת‬
‫במקומה‪.‬‬
‫שימוש‬
‫התחברות אל מקור הזנת המתח באמצעות התקע ‪12‬‬
‫וולט של המכשיר )ציורים ‪ C‬ו‪(D-‬‬
‫הערה‪ :‬חוד התקע הוא חיובי )‪ (+‬והמגע הצדי הוא שלילי‬
‫)‪.(-‬‬
‫♦ הסר את התקע ‪ 12‬וולט של המכשיר )‪ (12‬ממגרעת‬
‫האחסון )‪ (13‬שבבסיס המכשיר‪.‬‬
‫♦ פרוס עד הסוף את הכבל ממקום אחסון הכבל )‪.(14‬‬
‫‪3‬‬
‫♦ פרוס עד הסוף את הכבל ממקום אחסון הכבל )‪.(15‬‬
‫♦ חבר את המכשיר אל מקור הזנת המתח על‪-‬ידי הכנסת‬
‫התקע ‪ 12‬וולט של המכשיר )‪ (10‬אל שקע הזנת‬
‫אביזרים ברכב או אל מקור מתח ישר אחר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בכלי רכב מסוימים ייתכן ששקע האביזרים יהיה‬
‫"חי" רק כאשר מתג ההתנעה‪/‬מערכת ההצתה נמצא במצב‬
‫"הזנת מתח אביזרים"‪.‬‬
‫אזהרה! אסור להשתמש במכשיר עם מערכות חשמל שבהן‬
‫הפלוס מחובר לגוף‪) ,‬לדוגמה‪ ,‬מכוניות מדגמים ישנים(‪.‬‬
‫אזהרה! חיבור בקוטביות הפוכה יגרום לשריפת נתיך‪ ,‬וכן‬
‫ייתכן שלמכשיר ייגרם נזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫♦ לאחר סיום השימוש במכשיר‪:‬‬
‫♦ הסר את התקע ‪ 12‬וולט של המכשיר )‪ (12‬מהשקע‬
‫‪ 12‬וולט זרם ישר‪.‬‬
‫♦ גלול את הכבל על מקום אחסון הכבל )‪ (15‬ואבטח‬
‫אותו באמצעות תפס הכבל )‪.(14‬‬
‫♦ אחסן את התקע ‪ 12‬וולט של המכשיר )‪ (12‬במגרעת‬
‫באחסון )‪ (13‬שבבסיס המכשיר‪.‬‬
‫ניקוי ותחזוקה‬
‫הכלי שלך תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזוקה‬
‫מזערית‪.‬‬
‫פעולה ממושכת ומשביעת רצון של המכשיר תלויה בטיפול‬
‫נכון במכשיר ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫אזהרה! נתק את המכשיר ממקור המתח לפני ניקוי‪.‬‬
‫נקה באופן סדיר את בית המנוע במטלית לחה‪ .‬אל תשתמש‬
‫בתכשיר ניקוי על בסיס של ממס או תכשיר המכיל חומר‬
‫שוחק‪ .‬אל תטבול את המכשיר במים‪.‬‬
‫ריקון מיכל האבק )ציור ‪(E‬‬
‫חובה לנקות את מסנן האבק באופן סדיר‪ ,‬ומומלץ לעשות‬
‫זאת לאחר כל שימוש‪.‬‬
‫♦ לחץ על תפס הדלת )‪ (7‬ופתח את הדלת השקופה )‪(6‬‬
‫לזווית של ‪ 180°‬עד שהיא ננעלת במצב הפתוח‪.‬‬
‫♦ הסר את מסנן הקדם )‪.(16‬‬
‫♦ רוקן את מיכל האבק‪.‬‬
‫♦ נקה את מסנן הקדם )‪ (19‬על‪-‬ידי טלטול עדין מעל לפח‬
‫אשפה‪.‬‬
‫♦ התקן מחדש את מסנן הקדם )‪(16‬‬
‫♦ סגור את הדלת השקופה )‪ (6‬וודא שהיא ננעלת‬
‫במקומה‪.‬‬
‫אזהרה! אסור בהחלט לשטוף במים את מיכל האבק‪.‬‬
‫אזהרה! אל תטבול את המכשיר במים‪ .‬יש לנקות את‬
‫המשטחים החיצוניים של המכשיר במטלית לחה ומי‬
‫סבון‪ .‬ודא תמיד שהמכשיר יבש לגמרי לפני שימוש חוזר‬
‫או אחסון‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה‬
‫♦ להפעלת המכשיר‪ ,‬החלק את מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫)‪ (1‬לימין‪.‬‬
‫♦ לכיבוי המכשיר‪ ,‬החלק את מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪(1‬‬
‫לשמאל עד שהוא ננעל בנקישה במצב כבוי‪.‬‬
‫ניתן להשתמש במכשיר לפרקי זמן של עד ‪ 30‬דקות מבלי‬
‫להשפיע על רמת הטעינה של מצבר רכב טעון ותקין‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש ממושך יגרום לריקון מצבר הרכב‪ .‬אסור‬
‫להשאיר את מנוע הרכב בפעולה במהלך הניקוי‪ ,‬מכיוון‬
‫שעקב כך עלול אורך חיי השירות של המכשיר לרדת‪.‬‬
‫ניקוי מיכל האבק העדין )ציור ‪(F‬‬
‫מסנן האבק העדין )‪ (17‬מונע חדירת חלקיקים ואובייקטים‬
‫גדולים יותר לבית המנוע‪.‬‬
‫המסנן )‪ (17‬ניתן לשימוש חוזר‪ ,‬וחובה לנקות אותו באופן‬
‫סדיר‪.‬‬
‫♦ הסר את מסנן הקדם )‪ (16‬מהמכשיר כמתואר לעיל‪.‬‬
‫♦ הסר את מסנן האבק העדין )‪ (17‬במשיכה חזקה‪.‬‬
‫♦ טפח טפיחות קלות על המסנן כדי לשחרר ולהסיר אבק‬
‫מהמסנן‪.‬‬
‫♦ במידת הצורך‪ ,‬רחץ את המסנן בתמיסת מי‪-‬סבון‬
‫פושרים‪.‬‬
‫♦ ודא שהמסננים יבשים‪.‬‬
‫♦ התקן את מסנן האבק העדין )‪ (17‬במכשיר‪.‬‬
‫♦ התקן מחדש את מסנן הקדם )‪ (16‬כמתואר לעיל‪.‬‬
‫שאיבה‬
‫♦ בזמן הפעלת המכשיר‪ ,‬ודא שהצינור הגמיש אינו לכוד‪,‬‬
‫מפותל או חסום‪.‬‬
‫♦ ניתן להסיר בקלות את הידית )‪ (2‬מהמכשיר‪ ,‬וכך תוכל‬
‫להגיע לגבהים של עד ‪ 1.5‬מטר מהמכשיר‪.‬‬
‫♦ כשהידית )‪ (2‬מוסרת‪ ,‬ניתן לשאת את המכשיר‬
‫באמצעות הידית המובנית‪.‬‬
‫♦ ניתן גם להסיר את הידית )‪ (2‬מהצינור הגמיש )‪ (4‬וכך‬
‫ניתן לחבר את האביזרים ישירות אל תושבת חיבור‬
‫הצינור הגמיש )‪ (11‬לפי הצורך‪.‬‬
‫עצות לשימוש יעיל‬
‫♦ בזמן שאיבת מדרגות‪ ,‬התחל תמיד למטה והתקדם‬
‫במעלה המדרגות‪.‬‬
‫החלפת המסננים‬
‫יש להחליף את המסננים בכל ‪ 6‬עד ‪ 9‬חודשים וכאשר הם‬
‫מתבלים או נגרם להם נזק‪ .‬תוכל לרכוש מסננים חלופיים‬
‫מסוכן בלק אנד דקר )מספר קטלוגי ‪:(PD10‬‬
‫♦ הסר את המסננים הישנים כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫♦ התקן את המסננים החדשים כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫שיפור עצמת היניקה‬
‫כדי לשמור על עצמת יניקה מיטבית‪ ,‬יש לנקות את המסננים‬
‫באופן סדיר במהלך השימוש‪.‬‬
‫♦ סובב את גלגל ניקוי המסננים )‪ (5‬שני סיבובים בכיוון‬
‫השעון כדי להסיר את האבק מהמסננים‪.‬‬
‫♦ חובה לנקות את מסנן האבק העדין באופן סדיר‪ ,‬עיין‬
‫בנושא ”ניקוי מסנן האבק העדין“‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫אחריות‬
‫חברת בלק אנד דקר בטוחה באיכות הגבוהה של מוצריה‬
‫ומספקת אחריות יוצאת מן הכלל‪ .‬הצהרת אחריות זו מתוו־‬
‫ספת על הזכויות שלך על‪-‬פי דין ואינה גורעת מהן מאומה‪.‬‬
‫אחריות זו תקפה בכל המדינות החברות באיחוד האירופאי‬
‫וכן באזור הסחר החופשי האירופאי‪.‬‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שעליך להחליף את כלי העבודה שלך‬
‫מתוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬או אם אין לך יותר צורך בו‪ ,‬אל‬
‫תשליך אותו לאשפה הביתית‪ .‬הכן את הכלי לאיסוף נפרד‬
‫של אשפה‪.‬‬
‫אם מוצר של בלק אנד דקר מתקלקל כתוצאה מחומרי ייצור‬
‫פגומים‪ ,‬ייצור לקוי או חוסר תאימות בתוך ‪ 24‬חודשים‬
‫מתאריך הרכישה‪ ,‬חברת בלק אנד דקר תחליף חלקים‬
‫פגומים‪ ,‬תתקן מוצרים שפעלו בתנאי עבודה סבירים או‬
‫תחליף מוצרים כאלה כדי להבטיח גרימת אי‪-‬נוחות מזערית‬
‫ללקוח‪ ,‬אלא אם‪:‬‬
‫♦ המוצר שימש לצורך מסחרי‪ ,‬מקצועי או למטרות‬
‫השכרה‪.‬‬
‫♦ המוצר הופעל שלא כהלכה או הוזנח‪.‬‬
‫♦ נזק נגרם למוצר כתוצאה מגופים זרים‪ ,‬חומרים זרים‬
‫או במקרה של תאונה‪.‬‬
‫♦ בוצע ניסיון תיקון של המכשיר על‪-‬ידי מי שאינו שייך‬
‫לתחנת שירות מוסמכת על‪-‬ידי חברת בלק אנד דקר‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה‬
‫מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר‪.‬‬
‫חומרים ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר‬
‫מסייעים למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את‬
‫הדרישה לחומרי גלם בסיסיים‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד‬
‫למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או שתוכל‬
‫למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש מוצר חדש‪.‬‬
‫חברת בלק אנד דקר מעמידה לרשותך מתקן לאיסוף‬
‫ומיחזור של מוצרי בלק אנד דקר‪ ,‬לאחר שהגיעו לסוף חיי‬
‫השירות שלהם‪ .‬כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך‬
‫לכל תחנת שירות מורשית שתאסוף אותו מטעמנו‪.‬‬
‫לתביעת שירות במסגרת אחריות זו‪ ,‬עליך להציג את‬
‫חשבונית הרכישה למוכר המכשיר או לגורם המוסמך לתקן‬
‫אותו‪ .‬תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪.www.2helpU.com :‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫בקר באתר שלנו ‪www.blackanddecker.co.uk‬‬
‫כדי לרשום מוצר בלאק אנד דקר חדש וכדי להתעדכן‬
‫במוצרים חדשים ובהצעות מיוחדות‪ .‬מידע נוסף על המו־‬
‫תג בלאק אנד דקר ועל מגוון המוצרים שלנו זמין באתר‬
‫‪.www.blackanddecker.co.uk‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫‪PAD1200‬‬
‫‪12 Vdc‬‬
‫ק"ג ‪1.6‬‬
‫מתח‬
‫משקל‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪PAD1200 - H1‬‬
‫חברת בלק אנד דקר )‪ (Black & Decker‬מצהירה‬
‫שמוצרים אלה תואמים לדרישות התקנים‪EC,/2006/95 :‬‬
‫‪ ,EN 60335‬רמת עצמת הרעש‪ ,‬הנמדדת ‪ ,‬הנמדדת‬
‫על‪-‬פי תקן ‪(EN 60704-1: = 66 dB(A‬‬
‫החתום מטה אחראי לאיסוף החומר הטכני ולהצהרה זו‬
‫בשם חברת בלק אנד דקר‬
‫‪Kevin Hewitt‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסת‬
‫מוצרי צריכה‬
‫‪,Spennymoor, County Durham‬‬
‫‪DL16 6JG, United Kingdom‬‬
‫‪23-03-2009‬‬
‫‪zst00119283 - 20-01-2010‬‬
‫‪5‬‬
6
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
H
month
monate
měsíců
hónap
LT
24
LV
PL
IL
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
D
CZ
No.
Nr.
Číslo
Sorszám
H
Date of repair
repair
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
IL
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Auftragsnum-
Signature
Annahmedatum
Reparaturdatum
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
mer
Unterschrift
Razítko
Podpis
Jótállás új határideje
LT
10/05
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Download PDF

advertising