PAD1200 | Black&Decker PAD1200 CAR VAC instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-59 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
PAD1200
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Autó porszívójához. Az autó porszívót könnyű száraz porszívásra
terveztük. A készülék az autó elektromos rendszeréről
üzemel, és a szivargyújtó foglalathoz csatlakozik. Ez
a készülék csak háztartási felhasználásra alkalmas, ipari
alkalmazása tilos.
•
•
•
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Akkumulátoros készülék használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat,
így elkerülheti a tűzveszély, az akkumulátor szivárgás,
a személyi sérülések és az anyag károsodásának
lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
•
Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, feltétet és kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl. A készülék csak
a rendeltetésszerű használat fejezetben leírt területen használható. Minden ettől eltérő tartozék és
alkalmazási terület személyi sérülés okozója lehet.
•
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
•
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Rendszeresen ellenőrizze a kábelt. Ha a kábel
sérült, előírás szerint le kell cseréltetni valamelyik
Black & Decker szakszervizben.
Soha ne kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni
a készülék bármely más részét, mint ami a kezelési
utasításban szerepel.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások tartozék
csatlakozókhoz és kimenetekhez
Tűzveszély csökkentéséhez ellenőrizze, hogy a 12Vdc
kimenet portól és szennyeződéstől mentes legyen, és
amikor az adapter csatlakozót beilleszti a kimenetbe,
ellenőrizze, a biztos csatlakoztatást.
Elektromos biztonság
Ez a készülék 12 V-s akkufeszültségű, negatív testelésű
személygépkocsik energiarendszerére lett tervezve.
Figyelem! A szivargyújtó csatlakozó egy nem szervizelhető biztosítékkal van ellátva. A biztosíték hiba esetén
aktiválódik. Ha ez bekövetkezik, a biztosítékot ki kell
cseréltetni a csatlakozóval és a kábellel együtt a gyártóval vagy egy hivatalos Black & Decker márkaszervizben
a veszélyhelyzet elkerüléséhez.
A készülék használata
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
•
Ne használja a porszívót folyadék vagy más tűzveszélyes anyag felszívására.
•
Ne használja a porszívót gyúlékony gázok közelében.
•
Ne mártsa a porszívót vízbe.
•
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót a szivargyújtó foglalatából. Tartsa távol a kábelt éles
szélektől, védje olajtól és hőtől.
•
Ügyeljen rá, hogy a kábelt soha ne csípje be a kocsi
ajtajába, ablakába vagy bármely emelőkarjába.
•
A készülék nem alkalmas cigaretta csikkek vagy
hamu felszívására.
•
Mindig tartsa a szívócsonkot arcától és szemétől
távol.
•
A készülék használatát ne engedélyezze olyan
felhasználóknak (beleértve gyerekeknek), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel
rendelkeznek, illetve képzetlen felhasználóknak;
csak és kizárólag abban az esetben, ha felügyeletet
biztosít mellettük. Gyermekek esetén különösen
kiemelt felügyelet szükséges, hogy ne játszanak
a készülékkel.
Figyelem! Ne használja a készüléket ettől eltérő feszültségről vagy polaritásról.
Leírás
Ez a készülék a következő tulajdonságokkal és felszereléssel rendelkezhet:
1. Be/ki kapcsoló
2. Eltávolítható szívócső/fogantyú
3. Rögzítő gyűrű
4. Szívócső
5. Szűrő tisztítókerék
6. Átlátszó portartály ajtó
7. Kioldófül a portartály ajtajához
8. 2 az 1-ben kombi kefe tartozék
9. Tartozékrögzítő
10. Résszívó feltét
Összeszerelés
Tartozékok felhelyezése (A és B ábra)
A 2 az 1-ben kombi feltétnek (8) van egy kefe része,
melyet előre hajtva porszíváshoz és kárpitok tisztításához
használhat.
Használat után
•
Csatlakoztassa le a készüléket az áramellátásról,
mielőtt kitisztítja.
•
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
A résszívó feltét (10) nehezen elérhető, szűk helyek
porszívózását könnyíti meg.
•
A tartozékok felhelyezéséhez nyomja meg a tartozékrögzítőt (9), és csúsztassa a tartozékot a fogantyúra (2).
•
A tartozékok levételéhez nyomja meg a tartozékrögzítőt (9), és távolítsa le a tartozékot.
Ellenőrzés és javítás
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően
működnek-e, nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, esetleg előforduló töréseit,
3
A fogantyút (2) eltávolíthatja a szívócsőről (4), így a tartozékokat közvetlenül a szívócső mandzsettájára (11) is
fel tudja illeszteni. A fogantyú eltávolításához:
•
Csatlakoztassa le a fogantyút (2) a készülékről.
•
Forgassa a rögzítő gyűrűt (3) az óramutató járásával
ellentétes irányba a kioldáshoz.
•
Húzza ki a szívócsövet (4) a fogantyúból (2).
•
Illessze a tartozékot közvetlenül a szívócső mandzsettájára (11).
Porszívózás
•
Miközben a készüléket üzemelteti, ellenőrizze,
hogy a szívócső nem akadt meg semmiben, nincs
elcsavarodva vagy akadályozva.
•
A fogantyút (2) könnyedén eltávolíthatja a készülékről, így 1,5m távolságban porszívózhat a készülék
körül.
•
Ha a fogantyút (2) eltávolította, a készüléket a beépített fogantyúnál fogva szállíthatja.
•
A fogantyú (2) szintén eltávolítható a szívócsőről
(4), így minden tartozékot használhat közvetlenül
a szívócső mandzsettára (11) csatlakoztatva is, ha
szükséges.
A fogantyú felszerelése:
•
Távolítsa el a tartozékot a szívócsőről.
•
Nyomja a szívócsövet (4) a fogantyúba (2). Forgassa a rögíztő gyűrűt (3) az óramutató járásával
megegyező irányba addig, amíg rögzül a helyén.
Javaslatok optimális használathoz
•
Ha lépcsőt porszívózik, mindig a lépcső aljánál
kezdje a porszívást és innen haladjon felfelé.
A készülék használata
Szívóerő optimalizálása
A szívóerő optimalizálása érdekében használat alatt
a szűrőt rendszeresen tisztítani kell.
•
Forgassa el a szűrő tisztítókereket (5) két fordulattal
az óramutató járásával megegyező irányba, így
kitisztíthatja a szűrőket eltömítő port.
•
A finomszűrőt rendszeresen kell tisztítani, lásd
a „Finomszűrő tisztítása” fejezetet.
A készülék csatlakoztatása a 12Vdc tartozék csatalkozó segítségével az autó áramellátó rendszerére
(C és D ábra)
Megjegyzés: A csatlakozó teteje pozitív (+) és az oldalsó
csatlakozó negatív (-).
•
Távolítsa el a 12Vdc tartozék csatlakozót (12) a készülék alján lévő tároló rekeszből (13).
•
Csíptesse ki a kábelcsíptetőt (14) a kábel tárolóból.
•
Teljesen tekerje le a kábelt a kábel tárolóról (15).
•
Csatlakoztassa a készüléket az áramellátó rendszerhez úgy, hogy a 12Vdc tartozék csatlakozót
(12) határozottan beilleszti a jármű, vagy más dc
áramellátó rendszer tartozék kimenetébe.
Megjegyzés: Néhány járműnél a tartozék csatlakozó
kimenet csak akkor üzemkész, ha az indítókulcs tartozék
pozícióba van állítva.
Figyelem! Ne használja a készüléket pozitív földelésű
elektromos rendszerekkel (pl. régebbi járművek).
Figyelem! Fordított polaritású csatlakoztatás a biztosíték
kiolvadását okozza, és a készülék maradandó károsodását okozhatja.
•
Ha befejezte a készülék használatát:
•
Távolítsa el a 12Vdc tartozék csatlakozót (12)
a 12Vdc kimenetből.
•
Tekerje fel a kábelt a kábel tárolóra (15) és rögzítse
a kábelcsíptetővel (14).
•
Tárolja a 12Vdc tartozék csatalkozót (12) a tároló
rekeszben (13) a készülék alján.
Tisztítás és karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási
munkába kezd a készüléken, mindig csatlakoztassa le
az áramforrásról.
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy enyhén
nedves kendővel. Ne használjon karcot hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot. Soha ne mártsa
a készüléket vízbe.
A portartály ürítése (E ábra)
A portartályt rendszeresen ki kell üríteni, ajánlott minden
használat után.
•
Oldja ki a fület (7) elforgatva 180°-al, amíg a ki
pozícióba nem kerül és nyissa ki az átlátszó ajtót
(6).
•
Távolítsa el az előszűrőt (16).
•
Ürítse ki a portartályt.
•
Tisztítsa ki az előszűrőt (16) úgy, hogy kirázza
a kuka fölött.
•
Helyezze vissza az előszűrőt (16).
•
Zárja be az átlátszó ajtót (6) és ügyeljen rá, hogy
a helyére illeszkedjen.
Figyelem! Soha, semmilyen körülmények között ne
öblítse ki a portartályt.
Figyelem! Soha ne mártsa a készüléket vízbe. Nedves
ruha és szappanos víz elegendő a készülék külső tisztításához. Mindig ügyeljen rá, hogy a készülék teljesen
száraz legyen mielőtt használja vagy tárolja.
A készülék be- és kikapcsolása
•
A készülék bekapcsolásához csúsztassa az üzemi
kapcsolót (1) jobbra.
•
A készülék kikapcsolásához csúsztassa az üzemi
kapcsolót balra, amíg rögzül a KI pozícióban.
A készüléket kb. 30 percig lehet üzemeltetni anélkül,
hogy egy megfelelően feltöltött, jó állapotú gépkocsi
akkumulátor teljesítménye csökkenne.
Figyelem! Hosszabb használat lemeríti az akkumulátort.
Ne járassa a gépkocsi motorját, miközben porszívózik
a készülékkel. Így elkerülheti a porszívó élettartamának
csökkenését.
4
A finomszűrő tisztítása (F ábra)
A finomszűrő (17) akadályozza meg, hogy a por és
nagyobb szennyeződések bejussanak a motorházba.
A filter (17) újrahasználható és rendszeres tisztításra
szorul.
•
Távolítsa el az előszűrőt (16) a készülékből az
előzőekben leírtak szerint.
•
Távolítsa el a finomszűrőt (17) határozottan kihúzva
a helyéről.
•
Ütögesse meg a szűrőt határozottan a szűrőben
maradt por eltávolításához.
•
Ha szükséges mossa ki a szűrőt meleg, szappanos
vízben.
•
Ellenőrizze, hogy a szűrő teljesen száraz legyen.
•
Helyezze vissza a finomszűrőt (17) a készülékbe.
•
Helyezze vissza az előszűrőt (16) az előzőekben
leírtak szerint.
Figyelem! Soha ne használja a készüléket filterek nélkül.
Optimális tisztítási eredmény csak tiszta szűrőkkel és
üres portartállyal érhető el. Ha kikapcsolás után por kezd
hullani a gépből, ez azt jelzi, hogy a portartály tele van,
ilyenkor ki kell üríteni.
Műszaki adatok
Feszültség
Súly
Vdc
kg
PAD1200
12
1,6
CE megfelelőségi nyilatkozat
PAD1200-H1
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/95/EC, EN 60335
Hangnyomásszint EN 60704-1 szerint
mérve = 66 dB(A)
Alulírott felelős a technikai adatállomány összeállításáért és a Black & Decker nevében elkészített nyilatkozatért.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG, United Kingdom
23-03-2009
Szűrők cseréje
A szűrőket legalább 6-9 havonta ki kell cserélni, vagy
ha elkopott, illetve ha sérült. Pótszűrő a Black & Decker
szakkereskedésekben kapható (katalógus száma: PD10).
•
Távolítsa el a régi szűrőket a fent leírtak szerint.
•
Helyezze be az új szűrőket a fent leírtak szerint.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával viszszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
zst00244000 - 15-08-2014
5
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
6
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
7
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
8
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising