PAD1200 | Black&Decker PAD1200 CAR VAC instruction manual

402111-49 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
PAD1200
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Aspiratorul pentru maşină Black & Decker
Dustbuster® a fost conceput pentru aplicaţii uşoare
de aspirare uscată. Aparatul este alimentat de la
sistemul electric al automobilului şi conectat la priza
brichetei. Acest aparat este destinat exclusiv uzului
casnic.
♦
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent
autorizat de reparaţii.
Verificaţi în mod regulat cablul de alimentare
pentru depistarea deteriorărilor.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi vreo componentă diferită de cele specificate
în acest manual.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
mufele şi ştecherele accesoriilor
Pentru a reduce riscul de incendiu, asiguraţi-vă că
priza de 12 V c.c. este lipsită de reziduuri, iar atunci
când este montat ştecherul adaptor, asiguraţi-vă că
este bine fixat.
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate
de baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile
de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare,
pentru a reduce riscul de incendiu, de baterii care
prezintă scurgeri de lichide, de vătămări corporale şi
deteriorare a materialelor.
♦
Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest
aparat diferite de cele recomandate în prezentul
manual de instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Furtun/mâner detaşabil
3. Inel de blocare
4. Furtun
5. Disc curăţare filtru
6. Uşă transparentă
7. Încuietoare uşă
8. Accesoriu perie 2 în 1
9. Clamă accesoriu
10. Accesoriu pentru spaţii înguste
Utilizarea aparatului dvs.
♦
Nu utilizaţi în apropierea surselor de apă.
♦
Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide sau
orice materiale care se pot aprinde.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul din priză. Ţineţi cablul
de alimentare departe de surse de căldură, ulei
şi muchii ascuţite.
♦
Această unealtă nu este destinată utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Asamblare
Montarea accesoriilor (fig. A şi B)
Duza 2 în 1 (8) prezintă o perie care poate fi pliată în
faţă pentru curăţarea prafului şi a tapiţeriei.
Accesoriul pentru spaţii înguste (10) permite aspirarea în spaţii greu accesibile.
♦
Pentru montarea unui accesoriu, apăsaţi clama
(9) acestuia şi glisaţi accesoriul pe mâner (2).
♦
Pentru scoaterea unui accesoriu, apăsaţi clama
(9) acestuia şi îndepărtaţi accesoriul.
Mânerul (2) poate fi scos de pe furtun (4), permiţând
accesoriilor să fie conectate direct la manşonul furtunului (11) atunci când este necesar. Pentru a scoate
mânerul:
♦
Desfaceţi mânerul (2) de pe aparat.
♦
Rotiţi inelul de blocare (3) în sens antiorar pentru
a elibera clamele.
♦
Trageţi furtunul (4) din mâner (2).
♦
Montaţi accesoriul direct la manşonul furtunului
(11).
După utilizare
♦
Deconectaţi aparatul înainte de curăţarea acestuia.
♦
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie
să fie depozitat într-un spaţiu uscat.
♦
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Pentru a monta la loc mânerul:
♦
Scoateţi accesoriul din furtun.
♦
Împingeţi furtunul (4) în mâner (2). Rotiţi inelul
de blocare (3) în sens orar până când face clic
pe poziţie.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate
sau defecte. Verificaţi dacă există componente
rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă
condiţie ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
3
Utilizare
cesoriu direct la manşonul furtunului (11) atunci
când este necesar.
Conectarea la o sursă electrică folosind mufa auxiliară pentru conectare la priza auto de 12V c.c.
(fig. C şi D)
Notă: Vârful fişei este pozitiv (+) şi contactul lateral
este negativ (-).
♦
Scoateţi ştecherul accesoriului de 12 V c.c. (12)
din fanta de depozitare (13) de pe baza aparatului.
♦
Desfaceţi clema cablului (14) de pe compartimentul de stocare a cablului.
♦
Desfăşuraţi complet cablul din compartimentul
de stocare a cablului (15).
♦
Conectaţi aparatul la sursa de alimentare introducând ferm mufa auxiliară de 12 V c.c. (12) în
ieşirea auxiliară a unui vehicul sau a unei alte
surse de alimentare c.c.
Notă: La unele vehicule, priza pentru accesorii este
pusă sub tensiune numai atunci când cheia de pornire este în poziţie auxiliară.
Avertisment! Nu utilizaţi cu sisteme electrice pozitive împământate (de ex. cazul vehiculelor mai vechi).
Avertisment! O conexiune cu polaritate inversată va
cauza arderea siguranţei şi poate determina o deteriorare iremediabilă a aparatului.
♦
Atunci când aţi terminat de utilizat aparatul:
♦
Scoateţi ştecherul accesoriului de 12 V c.c. (12)
din sursa de 12 V c.c.
♦
Înfăşuraţi cablul în compartimentul de depozitare a cablului (15) şi fixaţi-l cu clema de cablu
(14).
♦
Depozitaţi ştecherul accesoriului de 12 V c.c.
(12) în fanta de depozitare (13) de pe baza aparatului.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
Atunci când aspiraţi trepte, începeţi întotdeauna
de la baza acestora în sus.
Optimizarea forţei de aspiraţie
Pentru a păstra forţa de aspiraţie la un nivel optim,
filtrele trebuie să fie curăţate în mod regulat în timpul
utilizării.
♦
Rotiţi discul de curăţare a filtrului (5) două rotaţii
în sens orar pentru a îndepărta praful din filtre.
♦
Filtrul de particule fine trebuie să fie curăţat în
mod regulat; consultaţi secţiunea „Curăţarea filtrului de particule fine”.
Curăţarea şi întreţinerea
Unealta dvs. Black&Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare şi de curăţarea în mod
regulat.
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere sau curăţare a aparatului, deconectaţi-l.
Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi. Nu scufundaţi aparatul în
apă.
Golirea recipientului de praf (fig. E)
Recipientul de praf trebuie golit în mod regulat, de
preferinţă după fiecare utilizare.
♦
Eliberaţi încuietoare uşii (7) şi deschideţi uşa
transparentă (6) la 180° până când face clic în
poziţia deschis.
♦
Scoateţi prefiltrul (16).
♦
Goliţi recipientul de praf.
♦
Curăţaţi prefiltrul (16) scuturându-l deasupra
unui coş de gunoi.
♦
Montaţi la loc prefiltrul (16).
♦
Închideţi uşa transparentă (6) şi asiguraţi-vă că
face clic pe poziţie.
Avertisment! Nu clătiţi sub nicio formă recipientul
de praf.
Avertisment! Nu scufundaţi aparatul în apă. Trebuie
folosită o cârpă umedă şi apă cu săpun pentru a curăţa exteriorul aparatului. Asiguraţi-vă întotdeauna că
aparatul este uscat complet înainte de a-l utiliza din
nou sau înainte de a-l depozita.
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni aparatul, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) către dreapta.
♦
Pentru a opri aparatul, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) către stânga, până când face
clic.
Aparatul poate fi utilizat pe perioade de până la 30
de minute fără a afecta în mod considerabil alimentarea unei baterii de maşină în stare bună şi încărcată
normal.
Avertisment! Utilizarea prelungită poate consuma
bateria. Nu porniţi motorul vehiculului în timpul utilizării aparatul deoarece acest lucru poate scurta durata de viaţă a acestuia.
Aspirarea
♦
Atunci când utilizaţi aparatul, asiguraţi-vă că furtunul nu este prins, răsucit sau blocat.
♦
Mânerule (2) poate fi scos cu uşurinţă de pe
aparat, permiţând o rază de manevrare de 1,5 m
în jurul acestuia.
♦
Cu mânerul (2) scos, aparatul poate fi transportat folosind mânerul încorporat.
♦
Mânerul (2) poate fi scos, de asemenea, de pe
furtun (4), astfel încât puteţi conecta orice ac-
Curăţarea filtrului de particule fine (fig. F)
Filtrul de particule fine (17) împiedică intrarea particulelor şi a obiectelor mai mari în carcasa motorului.
Filtrul (17) este reutilizabil şi trebuie să fie curăţate
în mod regulat.
♦
Scoateţi prefiltrul (16) din aparat, conform indicaţiilor menţionate anterior.
4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Scoateţi filtrul de particule fine (17) trăgând cu
fermitate.
Scuturaţi bine filtrul pentru a îndepărta praful din
acesta.
Dacă este necesar, spălaţi filtrul în apă caldă cu
săpun.
Asiguraţi-vă că filtrele sunt uscate.
Montaţi filtrul de particule fine (17) înapoi pe
aparat.
Montaţi la loc prefiltrul (16) conform instrucţiunilor de mai sus.
Specificaţie tehnică
PAD1200
Tensiune
V c.c.
12
Greutate
kg
1,6
Declaraţia de conformitate CE
Înlocuirea filtrelor
Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6 până
la 9 luni şi ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate.
Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul
dvs. Black & Decker (nr. piesă PD10):
♦
Scoateţi filtrele vechi conform instrucţiunilor de
mai sus.
♦
Montaţi filtrele noi conform instrucţiunilor de mai
sus.
PAD1200 - H1
Black & Decker declară că aceste produse sunt
conforme cu:
2006/95/CE, EN 60335,
Nivelul presiunii sonore măsurate conform cu
EN 60704-1: = 66 dB(A)
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black&Decker
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie pentru Consumatori
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
23-03-2009
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black&Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Garanţie
Black&Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
În cazul în care un produs Black&Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni
de la data achiziţiei, Black&Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor
supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel
de produse pentru a asigura inconveniente minime
pentru client, cu excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black&Decker.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o
listă a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai
5
apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black&Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă
rugăm
să
vizita ţi
site - u l
n o str u
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black&Decker şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale.
Informaţii suplimentare despre marca Black&Decker
şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187577 - 04-09-2012
6
7
Download PDF

advertising