HP188F4BK | Black&Decker HP188F4BK CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-27 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
HP126F4
HP128F4
HP146F4
HP148F4
HP186F4
HP188F4
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Fúró/csavarozó
gépéhez. Ezt a készüléket csavarozási feladatok
elvégzésére valamint fa, fém, műanyagok és lágy
kőzetanyagok fúrására terveztük. Ezek a készülékek
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése
előtt. Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
f.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Mielőtt
bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok
és gázok közelében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, mely begyújthatja
a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém
munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az elektromos
biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor
vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán
keresztül
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
d.
e.
f.
g.
4
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen
növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó
transzformátort vagy hibaáram-védelmi kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha az elvégzendő munka nagy porral, vagy
lepattanó részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg róla,
hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne
használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására.
b.
c.
d.
6.
a.
Akkumulátoros készülék használata és ápolása
Kizárólag csak műszaki adatokban megadott
töltőkészüléket használja az akkumulátor töltésére. Más töltő használata személyi és dologi
kárt és tűzveszélyt okozhat.
Kizárólag csak a műszaki adatokban megadott
akkumulátort csatlakoztasson a készülékre.
Más akkumulátor használata személyi és dologi
kárt okozhat.
Ügyeljen az akkumulátort a megfelelő tárolásra.
Rövidzárlat okozásának veszélye miatt kerülje,
hogy fémes tárgyak az akku pólusaival érintkezzenek. A tűzveszély mellett az akku is károsodhat. (pl.:
ha az akkumulátort a szerszámos kofferben tárolja,
az abban lévő szerszámokkal érintkezhet).
Szélsőséges körülmények között való használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki az akkuból. Kerülje az érintkezést az
akkufolyadékkal. Ha mégis érintkezésbe kerül
vele, öblítse le bő vízzel. Ha szemébe kerül,
forduljon azonnal orvoshoz. Az akkufolyadék
bőrirritációt és megégést okozhat.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások fúrókhoz és csavarozókhoz.
•
•
•
•
•
•
•
5
Viseljen hallásvédőt. A magas zajszint halláskárosodáshoz vezethet.
Mindig használja a készülékkel szállított pótfogantyúkat. A készülék feletti irányítás elvesztése,
súlyos baleset előidézője lehet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a befogott
tartozék rejtett vezetékkel vagy saját hálózati
kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel való találkozás a készülék fém részeit is élővé, vezetővé
teszi, és így elektromos áramütés veszélyét jelenti
a felhasználó számára.
Használjon leszorító eszközt vagy satut
a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez
vezethet, és személyi sérülést okozhat, ha
a munkadarabot a kezében tartja, vagy testéhez
támasztja.
Mielőtt fúrási munkálatba kezdene falazatba,
padlózatba, vagy tetőzetbe, mindig ellenőrizze
a vezetékek és csövek elhelyezkedését.
Soha ne érintse meg a fúrószár hegyét azonnal
a munka befejezése után, mivel ez forró lehet.
A készülék használatát ne engedélyezze olyan felhasználóknak (beleértve gyerekeknek),
•
akik csökkent fi zikai, érzékelési vagy mentális
képességekkel rendelkeznek, illetve képzetlen
felhasználóknak; csak és kizárólag abban az esetben, ha felügyeletet biztosít mellettük. Gyermekek
esetén különösen kiemelt felügyelet szükséges,
hogy ne játszanak a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban leírtuk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az Ön
biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével!
Töltőkészülék
•
K izárólag c sak a készülékkel szállítot t
Black & Decker töltőkészülékét használja a mellékelt
akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése
személyi és dologi kárt okozhat.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
•
A sérült hálózati kábelt azonnal cserélje ki.
•
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
•
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
•
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
Vibráció
A megállapított vibráció emisszió érték a standard
teszt metódus szerint EN60745 szabvány szerint van
mérve, és egy másik készülékkel való összehasonlításra
szolgál. A megállapított vibráció emisszió érték, szintén
használható a kitettség előzetes megbecsülésére.
Olvassa el a kezelési utasítást használat
előtt.
A töltő automatikusan kikapcsolódik, ha
a környezeti hőmérséklet túl magasra szökik.
Amint a környezeti hőmérséklet lehűl, a töltő
újra üzemkész lesz.
Figyelem! A vibráció emisszió érték a készülék használatakor eltérhet a megállapított értéktől a készülék
használatának módjától függően. A vibráció érték az
itt megállapított szint fölé emelkedhet.
Az akkumulátor túl forró.
A keletkező vibrációs mér ték meghatározása:
a 2002/44/EC szabvány szerint adott a biztonságos
érték, azonban azok védelmében, akik rendszeresen
használják a készüléket, egy becsült érték figyelembe
vétele szükséges, mely számításba veszi a kitettség
időintervallumát, a munkaterület karakterisztikáját,
a készülék használati módját, beleértve részegységek
működési ciklusát, mint pl. a készülék be- és kikapcsolása a kapcsolóra gyakorolt hatása.
Az akkut csak 10-40°C közötti környezeti
hőmérsékleten töltse.
Töltési folyamat befejeződött (folyamatosan
világító zöld lámpa).
Töltés (zöld lámpa villog).
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
A következő piktogramok szerepelnek a készüléken:
Hibás akkumulátor.
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Alacsony hálózati ellátás.
Elektromos biztonság
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
Az Ön töltőkészüléke kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő
adattábláján feltüntetettnek! Soha ne próbálja
a töltőegységet helyettesíteni egy normál
hálózati csatlakozóval.
Akkumulátorok
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az
esőtől. Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
•
Ne hagyja az akkumulátort hőnek kitéve.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
Az akkut csak 10-40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
•
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az
akkumulátort.
•
A tönkrement akkuról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
•
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Tokmány
4. Üzemmód választó / nyomaték beállító gyűrű
6
5.
6.
7.
8.
A készülék használata
Kétfokozatú sebességváltó
Szerszám befogó
Akkumulátor
Pótfogantyú (csak HP188F4 típusnál)
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében dolgozni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni, vagy ha
a teljesítménye már nem elegendő a készülék megfelelő
működtetéséhez. Egy új, vagy hosszú ideig nem használt akkumulátor első feltöltésével kb. 80%-os töltöttségi
szintet ér el. Számos teljes feltöltés és kisütési ciklus
után éri el teljes kapacitását az akkumulátor. Töltés
alatt az akku felmelegedhet; ez normális jelenség, nem
hibára utaló jel.
A ábra
9. Töltőkészülék
10. Töltőaljzat
11. Töltés kijelzés
Összeszerelés
Figyelem! Összeszerelés előtt távolítsa el az akkumulátort a készülékből.
Az akkumulátor fel- és leszerelése (B ábra)
•
Az akkumulátor (7) felhelyezéséhez igazítsa az
akkut a gép akkunyílásához. Tolja befelé, amíg
reteszelődik.
•
A leszereléshez nyomja meg az akku kioldógombot
(12) miközben húzza ki az akkumulátort az akkunyílásból.
Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 4°C alatti, és
40°C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: körülbelül 24°C.
3 órás töltő használata
•
Az akkumulátor (7) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és csúsztassa a töltőaljzatot (10) az
akkura.
•
Dugja a töltő (9) villásdugóját a hálózati dugaljba.
Töltés alatt az akku felmelegedhet. Normális használatnál a 3 órás töltési idő elegendő energiát biztosít
a legtöbb alkalmazáshoz. A töltési idő 6 óráig történő
meghosszabbításával az akkumulátor teljesen fel lesz
töltve.
•
Távolítsa el a töltőaljzatot az akkumulátorról.
Akkumulátor sapka felhelyezése (C ábra)
Figyelem! Szállításkor és tároláskor mindig helyezze
az akkumulátor sapkát (13) az akkumulátorra (7).
A védősapka az akkumulátor érintkezőinek befedésére
szolgál. A védősapka nélkül különböző fémtárgyak
rövidre zárhatják az érintkezőket, ami tűzveszélyes és
az akkumulátor károsodásához vezet.
1 órás töltő használata
•
Az akkumulátor (7) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és csúsztassa a töltőbe (9). Az akku csak
egy bizonyos helyzetben illeszthető be a töltőbe.
Ne erőltesse! Ellenőrizze, hogy az akku teljesen
beilleszkedik a töltőbe.
•
Dugja a töltő villásdugóját a hálózati dugaljba.
•
Ellenőrizze, hogy a piros töltésjelző (11) felgyullade.
Kb. 1 órás töltés után a piros töltésjelző (11) kialszik. Az
akku ekkor teljesen fel van töltve.
•
Vegye ki az akkut a töltőből.
A pótfogantyú felszerelése
•
Lazítsa meg a pótfogantyút (8), úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
•
Csúsztassa a pótfogantyút a tokmányon keresztül
a készülékházra.
•
Szorítsa meg a pótfogantyút, úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányba forgatja.
Fúrószár vagy csavarozó hegy befogása, illetve
kivétele (D ábra)
Ez a készülék gyorsszorítós fúrótokmánnyal van
ellátva, amely egyszerű és gyors tartozékcserét tesz
lehetővé.
•
Reteszelje a készüléket úgy, hogy a forgásirányváltó kapcsolót (2) középállásba tolja.
•
Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy az egyik kezével
a tokmányperselyt (14) forgatja, miközben a másik
kezével a készüléket tartja, amíg a tokmánypofák
megfelelően kinyílnak.
•
Helyezze be a fúrószárat vagy csavarozó hegyet
(15) a tokmányba.
•
Gondosan szorítsa meg a tokmányt úgy, hogy
az egyik kezével a tokmányperselyt (14) forgatja,
miközben a másik kezével a készüléket szilárdan
tartja, amíg a tokmánypofák megfelelően bezáródnak.
Ezt a készüléket egy kettősvégű csavarozóheggyel szállítjuk, mely a csavarozóhegy tartóban (6) található.
•
A csavarozó hegy tartóból való eltávolításához,
emelje ki a vájatból.
•
Tároláshoz, erősen nyomja a tartóba.
Forgásirány kiválasztása (E ábra)
Fúráshoz és csavarok behajtásához használja a jobbra (óramutató járásával egyező irányú) forgásirányt.
Csavarok kihajtásához, vagy megszorult fúrószárak
kilazításához, használja a balra (óramutató járásával
ellentétes irányú) forgásirányt.
•
Fúráshoz és csavarok behajtásához állítsa a forgásirányváltó kapcsolót (2) baloldali pozícióba.
•
Csavarok kihajtásához, vagy megszorult fúrószárak
kilazításához, állítsa a forgásirányváltó kapcsolót
jobboldali pozícióba.
•
A készülék bereteszeléséhez állítsa a forgásirányváltó kapcsolót középállásba.
A z üzemmódok és a nyomaték kiválasztása
(F ábra)
Ez a készülék az egy forgatható gyűrűvel van ellátva,
mely segítségével kiválaszthatja a megfelelő üzemmódot és a csavarok behajtásához szükséges nyomatékot.
Nagyobb csavarokhoz és keményebb munkadarabok-
7
hoz a magasabb nyomaték szükséges, mint a kisebb
csavarokhoz és lágyabb munkadarabokhoz. A forgatható gyűrű segítségével széles a nyomaték beállításának
lehetősége, így a különböző felhasználási területeknek
megfelelő nyomatékon tudja a készüléket használni.
•
Fa, fém és műanyag fúrásához forgassa a gyűrűt
•
•
Központosító fúróval jelölje meg a fúrni kívánt lyuk
közepét a még pontosabb munkavégzés érdekében.
Csavarozás
•
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
•
Ha a csavar csak nagyon nehezen hajtható be,
tegyen kenőanyagként egy kis mosószert vagy
szappant a csavarra.
•
Mindig tartsa a gépet egyvonalban a csavarral.
(4) fúróállásba úgy, hogy a fúrás szimbólumot
a jelöléshez (16) igazítja.
Csavarozáshoz forgassa a gyűrűt a kívánt állásra.
Ha nem tudja még megfelelően beállítani a nyomatékot, akkor a következőképpen járjon el:
Állítsa be a gyűrűt (4) a legalacsonyabb nyomatékra.
Húzza meg így az első csavart.
Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt
elracsnizik, növelje a gyűrű segítségével
a nyomatékot és folytassa a csavarozást.
Ismételje ezt a módszert mindaddig, amíg el
nem éri a megfelelő beállítást. A többi csavart
ugyanezzel a beállítással csavarozza be.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba
kezdene, távolítsa el az akkumulátort a készülékből.
Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
•
Rendszeresen tisztítsa a fúrótokmányt úgy, hogy
a pofákat teljesen kinyitja, és a tokmányt egy
fakalapáccsal könnyedén kopogtatja, hogy belsejéből a por eltávozhasson.
Fúrás kőzetbe (F és G ábra) (csak HP188F4 típusnál)
•
Kőzet fúrásánál fordítsa a gyűrűt (4) ütvefúrás pozícióba úgy, hogy a szimbólumot a (16) jelzéshez
forgatja.
•
Tolja a sebességváltó kapcsolót (5) a készülék eleje
felé (2. sebesség).
Sebességváltó kapcsoló (G ábra)
•
Fémek fúrásához és csavarozáshoz tolja a kétfokozatú sebességváltó kapcsolót (5) a készülék
hátulja felé. (1. sebesség).
•
Egyéb anyagok fúrásához tolja a kétfokozatú
sebességváltó kapcsolót (5) a készülék eleje felé.
(2. sebesség).
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Fúrás / csavarozás
•
Válassza ki a forgásirány váltó kapcsolóval (2)
a jobb vagy bal forgásirányt.
•
A gép bekapcsolásához nyomja be az üzemi kapcsolót (1). A kapcsoló behúzásának mértékével
arányosan nő a fordulatszám.
•
A gép leállításához engedje el az üzemi kapcsolót.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Fúrás
•
Segítse könnyed nyomással a készüléket
a fúrószárral párhuzamos irányba.
•
Ha a fúrószár hegye már majdnem átér az anyagon,
csökkentse a gépre gyakorolt nyomást.
•
H a a f ú r ó s z á r s z á l k á sít j a , va g y k i s z a kí tja a munkadarabot, helyezzen egy darab fát
a munkadarab hátoldalához.
•
Ha fában nagy furatot kíván létrehozni, használjon
faspirál fúrót.
•
Fémekhez használjon HSS fém fúrószárat.
•
Puh a kő zet a nya g o k h oz h a s z n á l j o n kő zet
fúrószárat.
•
Használjon kenőanyagot fémek fúrásához - kivéve
sárgaréz és öntöttvas.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a vevőszolgálaton érdeklődhet.
A legközelebbi Black & Decker szervizről a vevőszolgálaton érdeklődhet. A szervizzel kapcsolatosan
8
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Akkumulátor
A1712
A1714
Feszültség
VDC
12
14,4
18
Akkumulátorok
Kapacitás
Ah
1,7
1,7
1,7
Súly
kg
0,65
0,75
0,85
A Black & Decker akkumulátorok sokszor újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának
végén, vegye figyelembe a környezetvédelem,
és a szakszerű elhelyezés szempontjait:
•
•
Töltőkészülék
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el a gépből.
A NiCd, NiMH és Li-Ion akkuk újrahasznosíthatók.
Kérjük, vigye az akkut a legközelebbi Black & Decker szervizbe vagy a helyi begyűjtőhelyre.
A1718
3 órás
1 órás
Felvett feszültség
VAC
230
230
Töltési idő
óra
3
1
0,3
0,4
Súly
kg
CE megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki adatok
Feszültség
VDC
Üresjárati fordulatszám min -1
HP126F4
HP146F4
12
14,4
0-375/
0-375/
0-1400
0-1400
Maximális nyomaték
Nm
30
40
Tokmány kapacitás
mm
10
13
Fém
mm
10
13
Fa
mm
19
25
Kőzet
mm
-
-
A1712
A1714
1,37
1,45
HP126F4 H1/ HP146F4 H1/ HP186F4 H1/ HP128F4
H1/ HP148F4 H1/ HP188F4 H1
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a szerszámok
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 98/37/EC, EN 60745
Hangnyomásszint EN 60745 szerint mérve:
Hangnyomásszint LpA
89,9 dB(A)
toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
Hangteljesítmény szint LWA
102,9 dB(A)
toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
Maximális fúrás kapacitás
Akku típusszám
Súly (AKKU NÉLKÜL)
Feszültség
kg
VDC
Üresjárati fordulatszám min -1
HP186F4
HP128F4
18
12
0-375/
0-375/
0-1400
0-1400
Maximális nyomaték
Nm
42
33
Tokmány kapacitás
mm
13
10
Fém
mm
13
10
Fa
mm
38
19
Kőzet
mm
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN 60745 szerint
mérve:
13,5 m/s2
Ütvefúrás betonba (ah, iD)
toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
Fúrás fémbe (ah, D)
1,85 m/s2
toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
Csavarozás (ah, S)
0,71 m/s2,
toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
Alulírott felelős a technikai adatállomány összeállításáért és a Black & Decker nevében elkészített
nyilatkozatért.
Maximális fúrás kapacitás
-
10
A1718
A1712
kg
1,45
1,41
HP148F4
HP188F4
VDC
14,4
18
0-375/
0-450/
Akku típusszám
Súly (AKKU NÉLKÜL)
Feszültség
Üresjárati fordulatszám min -1
0-1400
0-1500
Maximális nyomaték
Nm
40
36
Tokmány kapacitás
mm
13
13
mm
13
13
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
23-3-2009
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Maximális fúrás kapacitás
Fém
Fa
mm
25
38
Kőzet
mm
13
13
A1714
A1718
1,48
1,55
Akku típusszám
Súly (AKKU NÉLKÜL)
kg
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00190855 - 30-10-2012
10
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
11
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
12
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising