DC019 | DeWalt DC019 SPOTLIGHT instruction manual

567000-42 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DC019
DC020
1. ábra
2
2. ábra
3. ábra
4. ábra
3
5. ábra
6. ábra
4
DC019/DC020 NAGY IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT
AKKUMULÁTOROS / VEZETÉKES MUNKALÁMPA
Gratulálunk!
VIGYÁZAT: Ha a figyelmeztető szót
a szimbólum nélkül használják, akkor
az olyan potenciálisan veszélyes helyzetet azonosít, amely anyagi károkkal járhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó termékfejlesztésünknek és innovációnknak köszönhetően a DEWALT cég a professzionális szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé vált.
A tűzveszélyt jelzi.
Műszaki adatok
DC019
Feszültség
Max.
névleges
áramerősség
Vv.á. 230
a 3,2
Akkumulátor V - e.á. 12–18
NiCd/
NiMH/
Li-ion
DC020
DC020LX
230
–
15
–
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-ion
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-ion
115
Fluoreszcens
lámpa
Vv.á. 230
230
W 38
38
38
Súly (csak az
egység)
kg 2,5
2,7
2,5
Fontos biztonsági előírások
1. FIGYELMEZTETÉS!A DC019 és DC020
lámpák használata során az alapvető biztonsági előírásokat be kell tartani, köztük
a következőket:
a. A DC019 és DC020 lámpák használata
előtt olvassa el a használati utasítást.
b. A sérülés veszélyének elkerülése érdekében különös figyelmet igényel a lámpa használata, ha gyermekek vannak
a közelben.
c. Ne érjen mozgó részekhez.
d. Csak a gyártó által ajánlott és árusított
tartozékokat használja ezzel a termékkel.
e. Kültéri használatra nem alkalmas.
f. Áramtalanításkor fordítson minden szabályzót a ki (“O”) állásba, és utána húzza ki a konnektorból.
g. Soha ne húzza ki a kábelnél fogva
a konnektorból.A csatlakozódugaszt
húzza, ne a vezetéket.
h. Szervizelés és tisztítás alkalmával
áramtalanítsa.
i. Ne üzemeltessen munkalámpát sérült kábellel vagy dugasszal, illetve ha
a lámpa rendellenesen működik, leesett
vagy bármi módon megsérült.Az ilyen
lámpát vigye vissza a legközelebbi
márkaszervizbe vizsgáltassa, javíttassa meg vagy végeztesse el elektromos
vagy mechanikai beállítását.
j. Az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye
a munkalámpát vízbe vagy más folyadékba.Ne rakja olyan helyre a lámpát,
ahonnan leeshet, illetve beleeshet
a fürdőkádba vagy mosogatóba.
Kimenetek
230 Vv.á. szerszám
15 Amper –
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
5
k. Csak a gyártó által szállított töltővel
használja.
l. Mielőtt kicserélné az égőt, mindig
áramtalanítsa. Az égőt hasonló típusú,
38 wattos égőre cserélje.
m. Megfelelően földelt konnektorhoz csatlakoztassa. Lásd: Földelési útmutató.
VIGYÁZAT: Bizonyos körülmények
között, amikor a lámpa áramforráshoz
csatlakozik, áram alatt lévő akkumulátor érintkezőit idegen anyagok/tárgyak
rövidre zárhatják. A töltő nyílásaitól
a vezető anyagokat távol kell tartani,
ide tartoznak a teljesség igénye nélkül
a következők: a fémforgácsok, az alumínium fólia és bármely fémes anyag
lerakódása. Mindig húzza ki a lámpa
tápkábelét a tisztítás előtt.
Munkalámpákra vonatkozó biztonsági előírások
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Ne használja a lámpát gyúlékony folyadékok, illetve gázzal kevert,
robbanásveszélyes levegőben. A belső
szikrák meggyújthatják a gőzöket, és
személyi sérülést okozhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Távolítsa el az akkumulátort
mielőtt cseréli a fluorescens égőt.
Ha közvetlenül a fluorescens lámpa fényébe néz, a fény elvakíthatja.
Ne vigye a lámpát vizes, nedves környezetbe. Csak száraz helyen használja. Ne
engedje, hogy folyadék jusson a lámpa
belsejébe. Ne merítse folyadékba a lámpát.
A lámpa háztartási és kereskedelmi használatra készült.
Ne működtesse lámpabura nélkül.
Az akkumulátor használata előtt olvasson
el minden utasítást, tanulmányozza az
akkumulátor és az akkumulátoros eszköz
figyelmeztető jelzéseit.
Ezt a terméket nem használhatják korlátozott fizikai, mentális képességekkel
rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek
(beleértve a gyermekeket is); kivétel, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet és tájékoztatást biztosít számukra.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a termékkel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
jusson a lámpa belsejébe. Ez elektromos áramütést okozhat.
•
6
Ha a tápkábel sérült, azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, a márkaszervizzel
vagy hasonlóan képzett személlyel a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében.
A lámpát soha ne érje csapadék - eső
ill. hó.
A lámpa háztartási és kereskedelmi
használatra készült.
Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek rá, abban nem botolhatnak meg, ill.
más módon nem sérthetik vagy húzhatják meg.
Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve, ha arra mindenképpen szükség van.
A nem megfelelő hosszabbító használata
tüzet vagy akár halálos áramütést is okozhat
Helyezze a töltőt a hőforrásoktól távol.
Soha ne helyezze a lámpát puha felületre, és ne helyezzen rá tárgyakat, mert
ezek eltömíthetik a szellőztető nyílásokat, ami miatt belseje túlmelegedhet.
Helyezze a töltőt a hőforrásoktól távol.
Soha ne használja a lámpát sérült vezetékkel vagy csatlakozókkal — ezeket
azonnal cseréltesse ki.
Soha ne használja a lámpát, ha erős
ütés érte, leesett vagy más módon
megsérült. Ilyen esetben juttassa el a készüléket a hivatalos márkaszervizbe.
Ne szerelje szét a lámpát. jutassa azt el
a hivatalos márkaszervizbe, ha azt valamilyen oknál fogva karban kellene tartani vagy javítani kellene. A rendeltetési
céllal ellentétes felhasználás tüzet, áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
Válassza le a lámpát az elektromos hálózatról tisztítás előtt. Ezzel csökkentheti az elektromos áramütés kockázatát.Ha csak az akkumulátort távolítja el,
azzal a kockázatot nem csökkenti.
•
A DC020 (230 V) lámpát 230 V, 50 Hz
váltóáramú áramforrásról működtetheti (kivéve konnektor). A DC020 (115 V)
lámpát 115 V, 50 Hz váltóáramú áramforrásról működtetheti. Egyenáramról
is működik, teljesen feltöltött akkumulátorral. Más feszültséggel ne használja.
Maradványkockázat
A következő kockázatok együtt járnak az eszköz használatával:
– ha közvetlenül a fluorescens lámpa
fényébe néz, a fény elvakíthatja
– a forró égő megérintése égési sérülést
okozhat
Munkaterület megvilágítás
A lámpa 12–18 V-os NiCd, NiMH vagy Li-Ion
akkumulátorral működik.
Földelési útmutató
Fontos biztonsági utasítások minden akkumulátorhoz
A DC020 (230 V) munkalámpát földelni kell.
Hiba vagy rendellenes működés esetén a földelés a legkisebb ellenállású utat biztosítja az
elektromos áramnak az áramütés veszélyének csökkentése érdekében. A lámpa olyan
kábellel rendelkezik, amelyben földelő vezeték
van, a végén pedig földelt csatlakozó dugasz.
A dugaszt megfelelő aljzatba kell dugni, amelyet a helyi előírásoknak és rendelkezéseknek
megfelelően szereltek föl és földeltek.
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön meg arról, hogy a rendelésen megadta
az akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági
útmutatót Kövesse a töltő kezelési útmutatójában leírt töltési folyamatot.
VESZÉLY: A lámpa földelő vezetékének nem megfelelő csatlakoztatása
elektromos áramütést okozhat. A lámpa földelő vezetékének szigetelése
kívülről sárga-zöld csíkos. Ha a kábelt
vagy a dugaszt cserélni kell, ne csatlakoztassa a lámpa földelő vezetékét
a fázis vezetékhez. A lámpa javítását
csak DEWALT márkaszerviz végezheti. Ne módosítsa a lámpához mellékelt
dugaszt – ha nem illeszkedik a konnektorba, szereltessen föl megfelelő
konnektort a DEWALT munkatársával.
OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST
•
•
•
•
A FÖLDELT, VEZETÉKKEL CSATLAKOZTATOTT LÁMPA 16 AMPERT VAGY ANNÁL KISEBB ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYEL
A NÉVLEGES 230 VOLTOS ÁRAMKÖRBEN
A lámpa névleges 230 voltos áramkörben
használható; földelt dugasszal ellátott, melynek megjelenését a következő ábra mutatja.
7
Soha ne használja a töltőt vagy az akkumulátort robbanékony légkörben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor
töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele
meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
SOHA ne fröccsentsen rá vizet, ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Soha ne tárolja vagy tartsa az eszköz
vagy az akkumulátort olyan helyen,
ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40˚ C-t (105° F) (például
szabadtéri pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A LÍTIUM IONOS (LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye. Soha ne próbálja kinyitni, felnyitni
az akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, akkor azt ne tegye a töltőbe. Ez áramütéssel vagy halálos
áramütéssel járhat. A megsérült akkumulátorokat vissza kell juttatni a szervizközpontba az újrahasznosításuk
érdekében.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbálja kinyitni, felnyitni az akkumulátort.
Ha az akkumulátor háza megrepedt
vagy más módon megsérült, akkor azt
ne tegye a töltőbe. Ne préselje össze,
ne ejtse le az akkumulátort, ill. azt ne
tegye tönkre. Ne használjon olyan
akkumulátort, amelyet erős ütés ért,
leejtettek vagy más módon megsértettek (értsd kilyukasztottak egy szöggel,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek, stb.).
A megsérült akkumulátorokat vissza
kell juttatni a szervizközpontba az újrahasznosításuk érdekében.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem használja, akkor azt tárolja olyan stabil
felületen, ahol az nincs az útban,
azaz nem okoz botlás vagy leesés
veszélyt. Néhány, nagy akkumulátorral rendelkező szerszám leállítható az
akkumulátorra, de könnyen felborul.
SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
A NIKKEL KADMIUM (NiCd) VAGY NIKKEL
FÉMHIDRID (NiMH) AKKUMULÁTOROKHOZ
•
•
•
•
•
Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott vagy teljesen elhasználódott. Az
akkumulátorok a tűzben felrobbanhatnak.
Toxikus gőzök és anyagok keletkeznek
a lítium ionos akkumulátor égésekor.
Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel
érintkezik, akkor azt azonnal mossa le
kímélő szappannal és vízzel. Ha az akkumulátor-folyadék a szemébe jutna, öblítse
legalább 15 percig tiszta vízzel vagy addig,
amíg az irritáció nem szűnik meg. Ha orvosi segítségre lenne szükség, akkor tájékoztassa az orvost, hogy a folyadék organikus
karbonátokat és lítium sókat tartalmazott.
A kinyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, akkor kérjen orvosi segítséget.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés veszélye. Az akkumulátor-folyadék a szikráktól vagy lángoktól meggyulladhat.
Akkumulátor kupak (2. ábra)
Az akkumulátorhoz tartozik egy kupak, amely
az akkumulátor érintkezőit védi, ha nincs csatlakoztatva. A védőkupak nélkül például a fémtárgyak rövidre zárhatnák az érintkezőket és
ezzel tüzet okozhatnának vagy tönkre tehetnék az akkumulátort.
1. Vegye le a védőkupakot az akkumulátor
érintkezőiről, mielőtt azt a töltőbe vagy
a szerszámba helyezné (2A ábra).
2. Helyezze a védőkupakot rögtön az akkumulátorra ha azt kivette a szerszámból
vagy a töltőből (2B ábra).
Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott vagy teljesen elhasználódott. Az
akkumulátorok a tűzben felrobbanhatnak.
Az akkumulátorok az extrém környezeti hatások és/vagy hőmérséklet mellett
nagyon gyengén ereszthetnek. Ez nem
jelent meghibásodást.
Ennek ellenére, ha a külső réteg megsérült:
a. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a bőrére került, akkor azt mossa le szappanos vízzel - több percen keresztül.
b. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a szemébe került, akkor azt öblítse legalább 10 percig tiszta vízzel és kérjen
azonnal orvosi segítséget. (Egészségügyi megjegyzés: A folyadék 25-35%os káliumhidroxid oldatból áll.)
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg
arról, hogy a védőkupak az akkumulátoron van, ha az akkumulátort
el szeretné tenni vagy azt (önállóan)
el szeretné szállítani valahova.
Akkumulátor
DC019 ÉS DC020 AKKUMULÁTORAI
A DC019 és DC020 12–18 V-os DEWALT nikkel kadmium, nikkel-fémhidrid és lítium ionos
akkumulátorokkal működik. Üzemelési idejük
18 V-os akkumulátorral legalább 1 óra.
8
Az akkumulátort töltheti DEWALT 1 órás és 15
perces töltővel vagy 12 voltos gépkocsi töltővel. Feltétlenül olvasson el minden biztonsági
utasítást a töltő használata előtt.
Tűz közelében ne használja.
Ne dugja be a kábelt.
A 38W fluorescens lámpa 12–18V-os DEWALT
akkumulátorral vagy 230 V, illetve 115 V váltóáramú feszültséggel működik.
Az égő helyes elhelyezése.
Akkumulátor leszorítás.
Javaslatok a tároláshoz
1. A legalkalmasabb a hűvös és száraz, közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Az akkumulátor
maximális teljesítménye és élettartama érdekében amikor nem használja, tárolja azt
szobahőmérsékleten.
MEGJEGYZÉS: A Li-Ion akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. Az akkumulátort és a töltőt minden károsodás nélkül lehet hosszabb ideig tárolni.
Megfelelő körülmények között 5 vagy több
évig is tárolhatók.
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód a szerszám burkolatán található
ott, ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik! A kód egyben megadja a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
Az akkumulátor címkéi
1
Munkalámpa
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül
a címkéken a következő ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Soha ne helyezzen közéjük elektromosan vezető tárgyat.
1
Használati utasítás
1
Robbantott ábra
• Ellenőrizze a lámpát, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná a lámpát.
Ne használjon sérült akkumulátort.
Csak DEWALT akkumulátort használjon, másfajta akkumulátorok felrobbanhatnak, sérülést vagy anyagi kárt
okozva.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
Óvja a víztől.
A hibás tápvezetéket azonnal cseréltesse ki.
RENDELTETÉS
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
A DC019 és DC020 munkalámpa fényforrásként használható.
lSoha ne dobja tűzbe a NiMH, a NiCd+
és a lítium ionos akkumulátorokat.
A DC019 és DC020 munkalámpa profeszszionális eszköz. NE engedjen gyermeket
a szerszám közelébe. Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy használja, az ilyen
személy géphasználatát felügyelni kell.
A lámpa címkéi
A lámpán a következő piktogramok találhatók:
a.
b.
c.
d
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Megfelelő égőt használjon.
9
Ki- és bekapcsolás
Fogantyú
Akkumulátor port
16 A-s kimenet (DC020 QW, 230 V csak)
13 A-s kimenet (DC020 GB, 230 V csak)
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Tápkábel
Beépített kábelösszefogó
Akkumulátor rögzítő
Fluorescens égő
Lámpabura
Lámpa burkolat
Tartókar
Gumitömítés
Védőlemez
115 vagy 230 V-os váltóáramú fali csatlakozóba.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V v.á.): A két
foglalat áram alatt van és használható.
MEGJEGYZÉS: A két foglalat csak váltóáramú használatnál aktív.
Akkumulátoros működés (1., 4. ábra)
1. Helyezze az összehajtott DC020 lámpát szilárd, sík felületre a lámpaburával (i) lefelé.
2. Emelje fel az akkumulátor leszorítót (g) egyik
kezével, a másikkal pedig helyezze be az akkumulátort az akkumulátor portba (c). Lassan
engedje vissza az akkumulátor leszorítót
az akkumulátorra, hogy jól rögzüljön.
3. Egyik kezével tartsa a fogantyút (b), a másikkal pedig emelje meg a lámpa burkolatot (j).
Elektromos biztonság
Az elektromos terméket csak egy feszültségtartományra tervezték. Mindig ellenőrizze,
hogy az adattáblán megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
DC020 LX; DC019
Az eszköz az EN 60598 szabványnak
megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva,
Használat (1–5. ábra)
1. Helyezze az összehajtott DC020 lámpát
szilárd, sík felületre.
2. A lámpa többféle állásba hozható. Egyik
kezével tartsa szorosan a fogantyút (b),
a másikkal pedig emelje föl a kitámasztó kart
(k) a lehetséges öt állás valamelyikébe.
3. Tetszés szerint helyezze el a lámpát.
Nyomja meg a kapcsológombot (ON/OFF)
(a) a bekapcsoláshoz (ON).
A DC020 BD, QW és GB típusok földeltek (I.
osztály) az EN 60335 és EN 60598 szabványnak megfelelően.
Hosszabbító kábel használata
FIGYELMEZTETÉS: Őrizze meg az
elektromos vezetékek jó állapotát. Ne
használjon kopott, csupasz vagy repedezett kábelt, mert áramütést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A berendezés
alacsony feszültségen működtetve túlmelegedhet.Túl hosszú hosszabbító
kábel használatakor a kábel túlmelegedhet.
Amikor már nem használja a lámpát, fordítsa
a kapcsolót OFF állásba, hajtsa össze a lámpatestet a tároláshoz.
A fluorescens égő cseréje (1., 6.
ábra)
Csak földelt, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt használjon, amely alkalmas vezetékes földelésű készülékekkel való
használatra.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. A fluorescens égő cseréje
előtt húzza ki a lámpát a konnektorból, illetve vegye le az akkumulátort.
Ezek az óvintézkedések csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
VIGYÁZAT:
Ha
közvetlenül
a fluorescens lámpa fényébe néz,
a fény elvakíthatja.
VIGYÁZAT: Megvághatja magát. Ha
törött égét cserél, védje kezét. Ne vegye ki csupasz kézzel a törött üvegdarabokat a foglalatból, mert megsérülhet.
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott, háromeres hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A kábelér minimális keresztmetszete 1,5 mm2.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
MŰKÖDÉS
Váltóáramú működés
A fluorescens égő cseréjéhez a lámpatestet
az első ábra szerint álló helyzetbe kell hoznia.
1. Csomagolja ki a tápkábelt és dugja be egy
10
KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT: A lámpa sérülésének elkerülése érdekében NE válassza el
a gumitömítést a lámpaburától. A gumitömítés véglegesen rögzítve van.
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális karbantartás melletti tartós használatra
terveztük. A folyamatos kielégítő működés
feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres
tisztítás.
MEGJEGYZÉS:
A
javasolt
csereégő
a DEWALT DC0213 38W fluorescens égő.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. A fluorescens égő cseréje
előtt húzza ki a lámpát a konnektorból, illetve vegye le az akkumulátort.
Ezek az óvintézkedések csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
MEGJEGYZÉS: Ne érjen a tükröző felülethez.
A felület szennyeződése csökkenti a tükröző
képességet.
1. Egyik kezével szorosan tartva a lámpatest
(j) alsó sarkát és a lámpaburát (i), másik
kezével hajtsa vissza a gumitömítést (l)
a lámpatestről az egyik alsó saroktól kezdve.
2. Miközben szilárdan tartja a lámpatestet,
minden oldalon hajtsa vissza a tömítést;
utoljára a tetejét hagyja.
3. Távolítsa el és tegye félre a gumitömítést
(l) és a lámpaburát (i).
4. Egyik kezével szorosan tartva a lámpatest alsó sarkát, másik kezével távolítsa el
a védőlemezt (m). Finomam nyomja össze
a védőlemez két oldalát mutató- és hüvelykujjával, hogy kiszabadítsa. Tegye félre
a védőlemezt.
5. Egy kézzel tartsa szilárdan a lámpatest
alsó sarkát. Másik kezével határozottan
markolja meg középen a fluoreszcens
égőt (h) és kapaszkodjon bele a fehér műanyag burkolatba a védőlemez alatt. Továbbra is szilárdan tartva az alsó sarkot,
óvatosan vegye ki az égőt a lámpatestből
az ábra szerint. Ügyeljen, hogy a foglalat
és környéke ne szennyeződjön piszokkal
porral vagy más anyaggal.
6. Állítsa be ugyanúgy a csereégőt, mint
ahogy az előző égő állt. Egy kézzel tartsa
szilárdan a lámpatest alsó sarkát. Másik
kezével óvatosan nyomja meg az égő műanyag burkolatát, és így rögzítse az égőt
a helyére.
7. Ha az új égő a helyére került, finoman
nyomja meg még egyszer az égő műanyag csatlakozóházát a megfelelő csatlakozás biztosítására. Helyezze vissza
a védőlemezt visszacsiptetve azt a lámpatestre.
8. Helyezze vissza a lámpaburát. Helyezze
föl a gumitömítést az egyik fölső sarokba,
és görgesse a tömítést végig a másik fölső sarokba. Ügyeljen, hogy a gumitömítés
szilárdan a helyére kerüljön a lámpatesten.
Megjegyzések a szervizelésről
A terméket a felhasználó nem tudja javítani.
A cserélhető égőn kívül nincsenek a lámpatestben a felhasználó által szervizelhető elemek. A lámpát márkaszervizben kell javíttatni
a statikus elektromosságra érzékeny belső
alkatrészek sérülésének elkerülése érdekében.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Tisztítás előtt távolítsa el az akkumulátort és húzza ki
a lámpát a váltóáramú csatlakozóaljzatból. Soha ne használjon oldószert
vagy más erős vegyszert a szerszám
nem fémes alkatrészeinek tisztítására.
Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik
ezen alkatrészek anyagait. Csak kissé
vizes vagy enyhe mosószeres textíliát használjon, vagy puha, nem fémes
kefét. Soha ne engedje, hogy a lámpa
belsejébe folyadék jusson; semmilyen
részét ne merítse folyadékba.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel, ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
11
Környezetvédelem
•
•
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa azt el a szerszámból.
A NiCd, NiMH és Li-Ion cellák újrahasznosíthatóak. Vigye vissza azokat kereskedőjéhez vagy a helyi hulladékhasznosító
telepre. Az összegyűjtött akkumulátorokat
újrahasznosítják vagy megfelelő módon
megsemmisítik.
A LÁMPÁT A KÖVETKEZŐ AKKUMULÁTOROKKAL HASZNÁLHATJA
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
DE9074
12 V
NiCd
1,3 Ah
DE9071
12 V
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12 V
NiCd
2,4 Ah
DE9501
12 V
NiMH
2,6 Ah
DE9094
14.4 V
NiCd
1,3 Ah
DE9091
14.4 V
NiCd
2,0 Ah
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
DE9092
14,4 V
NiCd
2,4 Ah
DE9502
14.4 V
NiMH
2,6 Ah
DE9140
14,4 V
Li-ion
2,0 Ah
DE9098
18 V
NiCd
1,3 Ah
DE9095
18 V
NiCd
2,0 Ah
DE9096
18 V
NiCd
2,4 Ah
DE9503
18 V
NiMH
2,6 Ah
DE9180
18 V
Li-ion
2,0 Ah
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről
Az Önhöz legközelebbi szerződéses
s z e r v i z k é p v i s e l e t h e l y é r ő l a D E WA LT
képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a szerződött D E WALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
Akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés után már nem ad le elegendő teljesítményt olyan munkafolyamatoknál, amelyeket
korábban könnyen el lehett vele végezni,
hasznos élettartama végén környezetbarát
módon selejtezze ki:
12
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel
a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
zst00193419 - 21-11-2012
13
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
14
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
15
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
MUNKALÁMPA 1
©
DC019
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising