DCD920 | DeWalt DCD920 C'LESS DRILL/DRIVER Type 10 instruction manual

‫‪DCD920‬‬
‫‪DCD925‬‬
‫‪DCD930‬‬
‫‪DCD935‬‬
‫‪DCD940‬‬
‫‪DCD945‬‬
‫‪559866-84 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
‫ציור ‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ציור ‪2‬‬
‫ציור ‪3‬‬
‫ציור ‪5‬‬
‫ציור ‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫ציור ‪4‬‬
‫ציור ‪9‬‬
‫ציור ‪8‬‬
‫ציור ‪7‬‬
‫ציור ‪12‬‬
‫ציור ‪11‬‬
‫ציור ‪10‬‬
‫ציור ‪13‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 13 ) ”1/2‬מ”מ( מקדחות‪/‬מברגות נטענות ‪DCD920, DCD930,‬‬
‫‪DCD940‬‬
‫‪ 13) ”1/2‬מ”מ( מקדחות רוטטות‪/‬מברגות נטענות ‪DCD925, DCD935,‬‬
‫‪DCD945‬‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪ .(DEWALT‬שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים שחברת‬
‫דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫סוג‬
‫סוג ערכת הסוללות‬
‫הספק מוצא‬
‫מהירות מרבית ללא עומס‬
‫מצב ‪1‬‬
‫מצב ‪2‬‬
‫מצב ‪3‬‬
‫קצב הנקישות‬
‫מצב ‪1‬‬
‫מצב ‪2‬‬
‫מצב ‪3‬‬
‫מומנט מקסימלי‬
‫מידת התפסנית‬
‫קוטר קידוח מרבי‬
‫עץ‬
‫מתכת‬
‫חומרי בניין‬
‫משקל )ללא ערכת הסוללות(‬
‫‪DCD920‬‬
‫‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪NiMH/Li-Ion‬‬
‫‪450‬‬
‫‪DCD935‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪NiMH/Li-Ion‬‬
‫‪325‬‬
‫‪DCD930‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪NiMH/Li-Ion‬‬
‫‪325‬‬
‫‪DCD945‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪NiMH‬‬
‫‪285‬‬
‫‪DCD940‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪NiMH‬‬
‫‪285‬‬
‫‪DCD925‬‬
‫וולט ז“י ‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪NiMH/Li-Ion‬‬
‫וט ‪450‬‬
‫‪500–0‬‬
‫‪1,250–0‬‬
‫‪2,000–0‬‬
‫‪425–0‬‬
‫‪1,200–0‬‬
‫‪1,800–0‬‬
‫‪425–0‬‬
‫‪1,200–0‬‬
‫‪1,800–0‬‬
‫‪425–0‬‬
‫‪1,200–0‬‬
‫‪1,800–0‬‬
‫‪425–0‬‬
‫‪1,200–0‬‬
‫‪1,800–0‬‬
‫‪8,500–0‬‬
‫‪21,250–0‬‬
‫‪34,000–0‬‬
‫‪55‬‬
‫‪13–1.5‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪55‬‬
‫‪13–1.5‬‬
‫‪7,225–0‬‬
‫‪20,400–0‬‬
‫‪30,600–0‬‬
‫‪50‬‬
‫‪13–1.5‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪50‬‬
‫‪13–1.5‬‬
‫‪7,225–0‬‬
‫‪20,400–0‬‬
‫‪30,600–0‬‬
‫‪44‬‬
‫‪13–1.5‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪44‬‬
‫‪13–1.5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1.82‬‬
‫‪50‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪45‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1.79‬‬
‫‪45‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1.68‬‬
‫‪38‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1.79‬‬
‫‪38‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1.68‬‬
‫‪88‬‬
‫‪3‬‬
‫‪99‬‬
‫‪3‬‬
‫‪77‬‬
‫‪3‬‬
‫‪88‬‬
‫‪3‬‬
‫‪88‬‬
‫‪3‬‬
‫‪99‬‬
‫‪3‬‬
‫‪77‬‬
‫‪3‬‬
‫‪88‬‬
‫‪3‬‬
‫‪88‬‬
‫‪3‬‬
‫‪99‬‬
‫‪3‬‬
‫‪77‬‬
‫‪3‬‬
‫‪88‬‬
‫‪3‬‬
‫סל“ד ‪500–0‬‬
‫סל“ד ‪1,250–0‬‬
‫סל“ד ‪2,000–0‬‬
‫נקישות לדקה‬
‫נקישות לדקה‬
‫נקישות לדקה‬
‫‪Nm‬‬
‫מ“מ‬
‫מ“מ‬
‫מ“מ‬
‫מ“מ‬
‫ק“ג‬
‫)‪dB(A‬‬
‫‪) LPA‬לחץ הקול(‬
‫)‪dB(A‬‬
‫‪) KPA‬תחום סטייה של לחץ הקול(‬
‫)‪dB(A‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש(‬
‫‪) K WA‬תחום סטייה של עצמת הרעש( )‪dB(A‬‬
‫ערכי רעידות כוללים )סך וקטורי תלת‪-‬צירי( נקבעו לפי תקן ‪:EN 60745‬‬
‫עצמת רעידות נקובה ‪ah‬‬
‫מתכת‬
‫‪= ah,D‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫מטר‪/‬שנייה‪2.5 > 2‬‬
‫תחום הסטייה ‪= K‬‬
‫‪1.5‬‬
‫מטר‪/‬שנייה‪1.5 2‬‬
‫עצמת רעידות נקובה ‪ah‬‬
‫פעולת מקדחה רוטטת‬
‫‪= ah,ID‬‬
‫–‬
‫מטר‪/‬שנייה‪10.5 2‬‬
‫תחום הסטייה ‪= K‬‬
‫–‬
‫מטר‪/‬שנייה‪1.8 2‬‬
‫עצמת רעידות נקובה ‪ah‬‬
‫הברגה‬
‫‪= ah,D‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫מטר‪/‬שנייה‪2.5 > 2‬‬
‫תחום הסטייה ‪= K‬‬
‫‪1.5‬‬
‫מטר‪/‬שנייה‪1.5 2‬‬
‫‪5‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪1.8‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪10.5‬‬
‫‪1.8‬‬
‫–‬
‫–‬
‫> ‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫הערכה נכונה של רמת החשיפה לרעידות‬
‫חייבת להתחשב גם במספר הפעמים שפעולת‬
‫הכלי מופסקת או במשכי הזמן שהוא פועל‬
‫אך אינו מבצע כל עבודה‪ .‬מצב כזה עלול‬
‫להגדיל במידה משמעותית את רמת החשיפה‬
‫הכוללת במהלך העבודה‪ .‬למד להכיר אמצעי‬
‫בטיחות נוספי‬
‫ם להגנת המפעיל מפני השפעות הרעידות כמו‬
‫למשל‪ :‬תחזק את הכלי ואת האביזרים‪ ,‬שמור‬
‫על חום הידיים‪ ,‬ארגן את סדר העבודה‪.‬‬
‫עצמת הרעידות הנקובה שפורטה בגיליון נתונים זה‬
‫נמדדה על‪-‬פי נתוני הבחינה המפורטים בתקן ‪EN‬‬
‫‪ 60745‬וניתן להשתמש בה להשוואה בין כלי אחד לשני‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בנתונים אלה לצורך הערכה ראשונית‬
‫של החשיפה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬רמת עצמת הרעידות המוצהרת‬
‫מייצגת את היישומים העיקריים של הכלי‪.‬‬
‫יחד‪-‬עם‪-‬זאת‪ ,‬אם משתמשים בכלי עבור‬
‫יישומים אחרים‪ ,‬עם אביזרים שונים או אם‬
‫הכלי אינו מתוחזק כהלכה‪ ,‬עצמת הרעידות‬
‫עשויה להשתנות‪ .‬מצב כזה עלול להגדיל‬
‫במידה משמעותית את רמת החשיפה הכוללת‬
‫במהלך העבודה‪.‬‬
‫ערכת הסוללות‬
‫סוג ערכת הסוללות‬
‫מתח‬
‫קיבול‬
‫משקל‬
‫מטען‬
‫מתח רשת‬
‫סוג ערכת הסוללות‬
‫משך טעינה מקורב‬
‫משקל‬
‫‪DE9180‬‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫וולט ז“י ‪18‬‬
‫אמפר‪-‬שעה ‪2.0‬‬
‫ק“ג ‪0.68‬‬
‫‪DE9140‬‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪DE9503‬‬
‫‪NiMH‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪DE9135‬‬
‫וולט ז“ח ‪230‬‬
‫‪NiCd/NiMH/Li-Ion‬‬
‫דקות ‪) 40‬ערכת סוללות ‪ 2.0‬אמפר‪/‬שעה(‬
‫ק“ג ‪0.52‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‬
‫‪DE9502‬‬
‫‪NiMH‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪0.86‬‬
‫‪DE9501‬‬
‫‪NiMH‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪0.69‬‬
‫‪DE9116‬‬
‫‪230‬‬
‫‪NiCd/NiMH‬‬
‫‪) 60‬ערכת סוללות ‪ 2.0‬אמפר‪/‬שעה(‬
‫‪0.4‬‬
‫‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫הגדרות‪ :‬הנחיות בטיחות‬
‫הצהרת תאימות ‪EC‬‬
‫ההגדרות המפורטות להלן מתארות את רמת החומרה‬
‫של כל סימולי האזהרות הבאות‪ .‬קרא בעיון את חוברת‬
‫ההוראות למפעיל ושים לב לסימולים הבאים‪.‬‬
‫הנחיית מכונות‬
‫סכנה‪ :‬מציין מצב מסוכן שאם לא מונעים‬
‫אותו‪ ,‬הוא יגרום לפגיעה גופנית חמורה‬
‫או למוות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מציין מצב שעלול להיות מסוכן‪ ,‬שאם‬
‫לא מונעים אותו הוא עלול לגרום לפגיעה‬
‫גופנית חמורה או למוות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬מציין מצב שעלול להיות מסוכן‪ ,‬שאם‬
‫לא מונעים אותו הוא עלול לגרום לפגיעה‬
‫גופנית קלה או בינונית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מציין מצב שאינו קשור לפציעה‬
‫שאם לא מונעים אותו‪ ,‬הוא עלול לגרום נזק‬
‫לרכוש‪.‬‬
‫‪DCD925, DCD920, DCD935, DCD930,‬‬
‫‪DCD945, DCD940‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה שמוצרים אלה‪ ,‬המתוארים בנו־‬
‫שא „נתונים טכניים” תוכננו לעמידה בדרישות התקנים‪:‬‬
‫‪) EC/98/37‬עד ‪ 28‬דצמבר‪EC,/2004/108 ,(2009 ,‬‬
‫‪) 2006/42/EC‬החל מ‪ 29-‬דצמבר‪EN 60745- ,(2009 ,‬‬
‫‪.1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2‬‬
‫מוצרים אלה תוכננו לעמידה ב דרישות הנחיה‬
‫‪ .EC/2004/108‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל‬
‫הכתובת המפורטת להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין‬
‫בחלק האחורי של חוברת זו‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫מציין סכנת אש‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫משיכתו או הוצאת התקע משקע ההזנה‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן‪ ,‬ממקומות חדים‬
‫ומחלקים נעים‪ .‬כבלים פגומים או מסובכים ועם‬
‫קשרים יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ה( כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש‬
‫מתחת לכיפת השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד‬
‫לשימוש חיצוני‪ ,‬במקומות שאינם מקורים‪ ,‬יקטין‬
‫את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ו( כשחייבים להפעיל כלי עבודה חשמלי במקום‬
‫לח מאוד‪ ,‬השתמש במקור מתח המוגן על‪-‬ידי‬
‫מפסק פחת‪ .‬שימוש במפסק פחת מקטין את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫החתום מטה אחראי לאיסוף החומר הטכני ולהצהרה זו‬
‫בשם חברת דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪Horst Grossmann‬‬
‫סגן נשיא להנדסה ופיתוח מוצר‬
‫‪,D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪30.07.2009‬‬
‫אזהרה‪ :‬להפחתת סכנת הפציעה‪ ,‬קרא את‬
‫חוברת ההוראות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫א(‬
‫אזהרות כלליות למכשירי חשמל‬
‫אזהרה! קרא בעיון את כל ההוראות והאזה־‬
‫רות‪ .‬אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות המפורטות‬
‫להלן עלול לגרום להתחשמלות‪ ,‬לשריפה ו‪/‬או‬
‫לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫שמור על כל האזהרות וההוראות לשימוש עתידי‬
‫ב(‬
‫המונח „כלי חשמלי” המופיע באזהרות מתייחס לכלי‬
‫עבודה חשמלי המוזן ממתח הרשת )באמצעות כבל(‬
‫או המופעל באמצעות ערכת סוללות נטענת‪.‬‬
‫‪ 1‬בטיחות באזור העבודה‬
‫א( שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪ .‬מקומות‬
‫בלתי מסודרים ואפלים מזמינים תאונות‪.‬‬
‫ב( אל תפעיל כלי עבודה חשמליים בסביבה בה‬
‫קיימים אדים נפיצים כגון בקרבת נוזלים‪ ,‬גזים או‬
‫אבק דליקים‪ .‬כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות‬
‫שעלולים להצית אבק או אדי גזים דליקים‪.‬‬
‫ג( הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים‬
‫חשמליים‪ .‬הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד‬
‫השליטה בעבודה‪.‬‬
‫ג(‬
‫ד(‬
‫ה(‬
‫‪ 2‬בטיחות חשמלית‬
‫א( התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע‬
‫ההזנה של הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את‬
‫התקע בכל אופן שהוא‪ .‬אל תשתמש בתקעים‬
‫מתאמים עם כלי עבודה חשמליים מאורקים‪.‬‬
‫תקעים מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את‬
‫סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ב( מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או‬
‫משטחים מאורקים‪ ,‬כמו למשל צינורות מים‪,‬‬
‫רדיאטורים של מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪,‬‬
‫מקררים וכו‘‪ .‬סכנת ההתחשמלות גדלה אם גופך‬
‫מוארק‪.‬‬
‫ג( אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי‬
‫רטיבות‪ .‬מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫ד( אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט‬
‫להשתמש בכבל החשמלי לצורך נשיאת הכלי‪,‬‬
‫ו(‬
‫ז(‬
‫בטיחות אישית‬
‫במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליך לש־‬
‫מור על עירנות‪ ,‬לשים לב לכל פעולותיך ולפעול‬
‫בשיקול דעת‪ .‬אל תשתמש בכלי חשמלי כאשר‬
‫אתה עייף או נמצא תחת השפעת סמים‪ ,‬אלכוהול‬
‫או תרופות‪ .‬גם רגע קצרצר של חוסר תשומת לב‬
‫בזמן הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום לפגיעה‬
‫גופנית חמורה‪.‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד בציוד הגנה‬
‫לעיניים‪ .‬שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות‬
‫מתאים כגון מסכת אבק‪ ,‬נעלי בטיחות שאינן‬
‫מחליקות‪ ,‬קסדה או אמצעים להגנה על השמיעה‪,‬‬
‫יפחית סכנות לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫מנע הפעלה בשוגג‪ .‬ודא שמתג ההפעלה נמצא‬
‫במצב מנותק לפני חיבור הכלי למקור המתח‬
‫ו‪/‬או לערכת הסוללות‪ ,‬הרמת הכלי ו‪/‬או נשיאתו‪.‬‬
‫נשיאת הכלי כשאצבעך על המתג או חיבור הכלי‬
‫לרשת החשמל כשמתג ההפעלה שלו במצב‬
‫מחובר הם מצבים מסוכנים שמזמינים תאונות‪.‬‬
‫הסר את מפתח ההידוק או כל מפתח אחר לפני‬
‫הפעלת הכלי‪ .‬מפתח הידוק או כוונון הנשאר‬
‫צמוד אל חלק סובב של הכלי החשמלי עלול לגרום‬
‫לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫אל תנסה להפעיל את הכלי מחוץ לטווח ההפעלה‬
‫הבטוח‪ .‬הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫יציבה טובה ושמירה על שיווי המשקל מאפשרות‬
‫שליטה טובה יותר בכלי העבודה במצבים בלתי‬
‫צפויים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש‬
‫רפויים או תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פריטי לבוש‬
‫וכפפות מחלקים נעים‪ .‬פריטי ביגוד רפויים‪,‬‬
‫תכשיטים ושיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים‬
‫סובבים‪.‬‬
‫אם הכלי מצויד בחיבור לאמצעים להוצאה ואי־‬
‫סוף של אבק‪ ,‬ודא שהם מחוברים לכלי ושנעשה‬
‫בהם שימוש יעיל‪ .‬שימוש במערכות לאיסוף האבק‬
‫מפחית את הסכנות הקשורות באבק‪.‬‬
‫‪ 4‬שימוש ושמירת הכלי החשמלי‬
‫א( אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש בכלי העבודה‬
‫המתאים ליישום שלך‪ .‬הכלי המתאים יבצע את‬
‫‪7‬‬
‫העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל‬
‫בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫ב( אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו‬
‫מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪ .‬כלי שלא ניתן להפעיל‬
‫ולהפסיק את פעולתו באמצעות מתג ההפעלה הוא‬
‫מסוכן וחובה לתקנו‪.‬‬
‫ג( נתק את התקע ממקור המתח ו‪/‬או נתק את ערכת‬
‫הסוללות מהכלי החשמלי לפני ביצוע כוונונים‪,‬‬
‫החלפת אביזרים או אחסנת הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי‬
‫בטיחות אלה תפחית את סכנת ההפעלה בשוגג‬
‫של כלי חשמלי‪.‬‬
‫ד( אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים‬
‫הרחק מטווח הגישה של ילדים ואל תאפשר‬
‫לאנשים שאינם מכירים היטב את כלי העבודה‬
‫החשמליים או שלא קראו חוברת הוראות זו לה־‬
‫פעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי עבודה חשמליים על‪-‬ידי‬
‫משתמשים בלתי מיומנים וחסרי הכשרה מתאימה‬
‫היא מסוכנת‪.‬‬
‫ה( תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את‬
‫היישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר‬
‫חלקים או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע‬
‫על הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬אם הכלי ניזוק‪,‬‬
‫דאג לתיקון הכלי לפני השימוש בו‪ .‬תאונות‬
‫רבות קורות בגלל כלי עבודה חשמליים שאינם‬
‫מתוחזקים כהלכה‪.‬‬
‫ו( שמור את כלי החיתוך נקיים וחדים‪ .‬קל יותר‬
‫לשלוט בכלי חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות‬
‫המתוחזקים כהלכה‪ ,‬והם נוטים פחות להיתפס‪.‬‬
‫ז( השתמש בכלי החשמלי‪ ,‬באביזריו‪ ,‬במקדחים‪,‬‬
‫ראשי הברגה וכו‘ על‪-‬פי הוראות אלה תוך‬
‫התחשבות בתנאי העבודה ובסוג העבודה שיש‬
‫לבצע‪ .‬שימוש בכלי עבודה חשמלי לביצוע פעולות‬
‫שאינו מיועד להן עלול לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫במגע עם העיניים‪ ,‬נוסף לשטיפה פנה לקבלת‬
‫סיוע רפואי‪ .‬נוזל המותז מתוך הסוללה עלול לגרום‬
‫לגירוי או לכוויות‪.‬‬
‫‪ 6‬טיפול‬
‫א( הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬‬
‫ידי מי שהוסמך לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף‬
‫מקוריים‪ ,‬זהים‪ .‬עמידה בדרישות אלה תבטיח‬
‫שמירה על בטיחות הכלי החשמלי‪.‬‬
‫כללי בטיחות מיוחדים נוספים של‬
‫מקדחה‪/‬מברגה‪/‬מקדחה רוטטת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 5‬שימוש בכלי עבודה חשמליים המוזנים מסוללות‬
‫והשמירה עליהם‬
‫א( טען את ערכת הסוללות רק באמצעות מטען‬
‫הסוללות המפורט על‪-‬ידי היצרן‪ .‬מטען המתאים‬
‫לערכת סוללות מסוג מסוים עלול לגרום לשריפה‬
‫בעקבות ניסיון לטעון ערכת סוללות מסוג אחר‪.‬‬
‫ב( הקפד להתקין בכלי עבודה חשמליים אך ורק‬
‫את הסוללות הייעודיות המיועדות להם‪ .‬שימוש‬
‫בסוג אחר של סוללות עלול לגרום לסכנת פגיעה‬
‫גופנית ושריפה‪.‬‬
‫ג( כשערכת הסוללות אינה בשימוש‪ ,‬הרחק אותה‬
‫מחפצים מתכתיים אחרים כגון אטבים להידוק‬
‫נייר‪ ,‬מטבעות‪ ,‬מפתחות‪ ,‬מסמרים‪ ,‬ברגים או‬
‫חפצי מתכת קטנים אחרים שעלולים לגרום‬
‫לקצר בין הדקי החיבור של ערכת הסוללות‪ .‬קצר‬
‫בין הדקי החיבור של ערכת הסוללות עלול לגרום‬
‫לכוויות או להתלקחות אש‪.‬‬
‫ד( בתנאי שימוש קיצוניים‪ ,‬נוזל עלול להתיז מתוך‬
‫הסוללה‪ ,‬הימנע ממגע בנוזל זה‪ .‬במקרה של‬
‫מגע‪ ,‬שטוף מיד את המקום במים‪ .‬אם הנוזל בא‬
‫•‬
‫•‬
‫במהלך השימוש במקדחות רוטטות השתמש‬
‫במגני אוזניים‪ .‬חשיפה לרעש עלולה לגרום לפ־‬
‫גיעה בשמיעה‪.‬‬
‫השתמש בידיות העזר המסופקות עם הכלי‪.‬‬
‫איבוד שליטה עלול לגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫החזק את הכלי החשמלי במאחזים המבודדים‬
‫כאשר עליך לבצע עבודה בה כלי החיתוך עלול‬
‫לגעת במוליכים נסתרים או בכבל החשמלי של‬
‫הכלי עצמו‪ .‬מגע של כלי החיתוך במוליך חשמלי‬
‫”חי“ עלול לגרום לחישמול חלקי המתכת החשופים‬
‫של הכלי ולחשמל את המפעיל‪.‬‬
‫השתמש במהדקים או בכל דרך מעשית אחרת‬
‫כדי לתמוך ולאבטח את החלק המעובד אל בסיס‬
‫יציב‪ .‬החזקת החלק המעובד ביד או צמוד אל גופך‬
‫משאירה אותו במצב בלתי יציב ואתה עלול לאבד‬
‫את השליטה‪.‬‬
‫במהלך השימוש במקדחות רוטטות השתמש‬
‫במגני אוזניים‪ .‬חשיפה לרעש עלולה לגרום לפגי־‬
‫עה בשמיעה‪ .‬איבוד זמני של כושר השמיעה או נזק‬
‫חמור לעור התוף עלולים להיגרם כתוצאה מחשיפה‬
‫לעצמות הרעש הגבוהות הנגרמות בעקבות ביצוע‬
‫עבודות קידוח במקדחה רוטטת‪/‬דופקת‪.‬‬
‫השתמש תמיד בציוד הגנה לעיניים‪ .‬ביצוע‬
‫עבודות קידוח והקשה גורם להעפת שברי חומר‪.‬‬
‫חלקיקים הניתזים ומתעופפים עלולים לגרום‬
‫לפגיעה ולנזק חמור וקבוע לעיניים‪.‬‬
‫ראשי הקשה וכלי עבודה אחרים מתחממים מאוד‬
‫במהלך העבודה‪ .‬השתמש בכפפות כאשר עליך‬
‫לגעת בהם‪.‬‬
‫סיכונים שיוריים‬
‫הסיכונים המפורטים להלן נובעים מעצם השימוש‬
‫במקדחות רוטטות‪:‬‬
‫– פגיעות גופניות הנגרמות כתוצאה ממגע בחלקים‬
‫סובבים או בחלקים חמים של הכלי‪.‬‬
‫למרות היישום של תקנות בטיחות ישימות והשימוש‬
‫בהתקנים ובציוד בטיחות‪ ,‬לא ניתן למנוע לחלוטין‬
‫סיכונים מסוימים‪ .‬סיכונים אלה כוללים‪:‬‬
‫– פגיעה בשמיעה‪.‬‬
‫– סכנת צביטת האצבעות בזמן החלפת כלי עזר‪.‬‬
‫– סכנה בריאותית כתוצאה משאיפת אבק הנוצר בזמן‬
‫עבודה בבטון‪ ,‬ו‪/‬או חומרי בנייה אחרים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫–‬
‫–‬
‫סכנה לפגיעה גופנית עקב חלקיקים מתעופפים‪.‬‬
‫סכנה לפגיעה גופנית עקב שימוש ממושך‪.‬‬
‫•‬
‫סימנים על הכלי‬
‫הסמלים הבאים מוצגים על הכלי‪:‬‬
‫•‬
‫קרא את המדריך לפני השימוש‪.‬‬
‫•‬
‫מיקום קוד תאריך‬
‫קוד תאריך‪ ,‬הכולל גם את שנת הייצור‪ ,‬מודפס על‬
‫משטח הבית המהווה את משטח החיבור בין הכלי לבין‬
‫ערכת הסוללות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫דוגמה‪:‬‬
‫‪XX XX 2009‬‬
‫שנת ייצור‬
‫הוראות בטיחות חשובות לכל מטעני‬
‫הסוללות‬
‫•‬
‫שמור על חוברת הוראות זו‪ :‬חוברת זו כוללת מידע‬
‫בטיחות חשוב והוראות הפעלה למטעני סוללות‬
‫‪.DE9135/DE9116‬‬
‫• לפני השימוש במטען‪ ,‬קרא את כל ההוראות והא־‬
‫זהרות שעל המטען‪ ,‬אריזת ערכת הסוללות והכלי‬
‫המשתמש בערכת הסוללות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫סכנה‪ :‬סכנת התחשמלות‪ .‬המטען מוזן‬
‫במתח ‪ 230‬וולט‪ .‬אסור בהחלט להחדיר אליו‬
‫פריטים מוליכים‪ .‬פעולה כזו עלולה לגרום‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬סכנת התחשמלות‪ .‬אסור לאפשר‬
‫לנוזל כלשהו לחדור לתוך המטען‪ .‬חדירת נוזל‬
‫עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬סכנת כווייה‪ .‬להפחתת סכנת הפ־‬
‫ציעה‪ ,‬טען רק סוללות נטענות של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫סוגים אחרים של סוללות עלולים להתפוצץ‬
‫ולגרום פגיעה גופנית ונזק‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬בתנאים מסוימים‪ ,‬כשהמטען מחובר‬
‫אל מקור המתח‪ ,‬מגעי החיבור החשופים שב־‬
‫תוך המטען עלולים להתקצר על‪-‬ידי חומר זר‪.‬‬
‫חובה להרחיק ממגעי מטען הסוללות חומרים‬
‫זרים בעלי מוליכות חשמלית כגון צמר פלדה‪,‬‬
‫רדיד אלומיניום‪ ,‬חלקיקי מתכת וכו‘‪ .‬הקפד‬
‫תמיד לנתק את מטען הסוללות ממקור המתח‬
‫כאשר לא מותקנת בו ערכת סוללות לטעינה‪.‬‬
‫נתק את המטען ממקור המתח לפני שתנסה‬
‫לנקות אותו‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שימושים אחרים עלולים לגרום להתלקחות אש או‬
‫לסכנת התחשמלות‪.‬‬
‫אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי‬
‫רטיבות‪.‬‬
‫כשעליך לנתק את המטען‪ ,‬משוך את התקע ולא‬
‫את הכבל‪ .‬משיכת התקע תפחית את סכנת הנזק‬
‫לתקע החשמלי ולכבל‪.‬‬
‫ודא שהכבל מנותב כך שלא ידרכו עליו‪ ,‬לא‬
‫ייתקלו בו ושלא ייגרם לו כל נזק‪.‬‬
‫אסור להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬אלא אם אין כל ברי־‬
‫רה אחרת‪ .‬שימוש בכבל מאריך שאינו מתאים עלול‬
‫לגרום לסכנת התלקחות אש או התחשמלות‪.‬‬
‫אסור להניח על המטען חפץ כלשהו או להציב את‬
‫המטען על משטח רך שעלול לחסום את חריצי‬
‫האוורור ולגרום לחימום יתר פנימי‪ .‬הצב את‬
‫המטען במקום המרוחק מכל מקור חום‪ .‬המטען‬
‫מאוורר באמצעות חריצי אוורור בחלק העליון‬
‫והתחתון של בית המטען‪.‬‬
‫אסור להפעיל את המטען עם כבל או תקע פגומים‬
‫— החלף מיד כל חלק פגום‪.‬‬
‫אל תפעיל את המטען אם הוא ספג חבטה חזקה‪,‬‬
‫נפלאו שנגרם לו נזק בכל אופן אחר‪ .‬הבא את‬
‫המטען לתחנת שירות מורשית‪.‬‬
‫אסור לפרק את המטען; כאשר נדרש תיקון או‬
‫שירות‪ ,‬הבא אותו לתחנת שירות מורשית‪ .‬הרכ־‬
‫בה לא נכונה של המטען עלולה לגרום להתלקחות‬
‫אש או לסכנת התחשמלות‪.‬‬
‫נתק את המטען מרשת החשמל לפני שתנסה‬
‫לבצע ניקוי כלשהו‪ .‬ניתוק ממקור המתח מקטין‬
‫את סכנת ההתחשמלות‪ .‬הסרת ערכת הסוללות‬
‫לא תקטין את הסכנה‪.‬‬
‫אסור בהחלט לנסות לחבר יחד ‪ 2‬מטעני סוללות‪.‬‬
‫מטען הסוללות תוכנן לפעולה במתח רשת רגיל‬
‫של ‪ 230‬וולט‪ .‬אל תנסה להשתמש בו עם מקור‬
‫מתח שונה‪ .‬הוראה זו אינה מתייחסת למטען‬
‫סוללות הפועל במתח רכב‪.‬‬
‫שמור על חוברת הוראות זו‬
‫מטעני סוללות‬
‫מטען הסוללות ‪ DE9116‬מיועד עבור סוללות ‪NiCd‬‬
‫ו‪ NiMH-‬הפועלות במתח ‪ 18–7.2‬וולט‪.‬‬
‫מטען הסוללות ‪ DE9135‬מיועד עבור סוללות ‪NiCd,‬‬
‫‪ NiMH‬ו‪ Li-Ion-‬הפועלות במתח ‪ 18–7.2‬וולט‪..‬‬
‫מטעני סוללות אלה אינם דורשים כוונון כלשהו ותוכננו‬
‫להפעלה פשוטה וקלה ככל האפשר‪.‬‬
‫נוהל טעינה )ציור ‪(1‬‬
‫אסור בהחלט לטעון את ערכת סוללות באמצעות‬
‫מטענים אחרים‪ ,‬מלבד אלה המפורטים בחוברת‬
‫זו‪ .‬המטען וערכת הסוללות תוכננו במיוחד לעבוד‬
‫יחד‪.‬‬
‫מטעני סוללות אלה אינם מיועדים לכל שימוש‬
‫אחר‪ ,‬מלבד טעינת סוללות נטענות של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫סכנה‪ :‬סכנת התחשמלות‪ .‬המטען מוזן‬
‫במתח ‪ 230‬וולט‪ .‬אסור בהחלט להחדיר אליו‬
‫פריטים מוליכים‪ .‬פעולה כזו עלולה לגרום‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .1‬חבר את מטען הסוללות )‪ (l‬לשקע מתאים לפני‬
‫התקנת ערכת הסוללות‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנס את ערכת הסוללות אל המטען‪ .‬הנורית הא־‬
‫דומה )טעינה( תהבהב ברציפות כדי לציין שתהליך‬
‫הטעינה החל‪.‬‬
‫‪ .3‬סיום תהליך הטעינה יצויין על‪-‬ידי הנורית האדומה‬
‫שתאיר באופן קבוע‪ .‬ערכת הסוללות טעונה לחלוטין‬
‫וניתן להשתמש בה או להשאיר אותה במטען‪.‬‬
‫הוראות בטיחות חשובות לכל ערכות‬
‫הסוללות‬
‫כאשר עליך להזמין ערכות סוללות חליפיות‪ ,‬הקפד לציין‬
‫את המספר הקטלוגי ואת המתח‪.‬‬
‫ערכת סוללות חדשה מסופקת במצב בו היא אינה טעונה‬
‫במלואה‪ .‬לפני השימוש בערכת הסוללות ובמטען‪ ,‬קרא‬
‫את הוראות הבטיחות הבאות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בצע את נהלי‬
‫הטעינה המפורטים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי להבטיח ביצועים מיטביים ואורך חיים מרבי‬
‫של סוללות ‪ NiCd, NiMH‬ו‪ ,Li-Ion-‬לפני השימוש הרא־‬
‫שון הקפד לטעון אותן במשך ‪ 10‬שעות לפחות‪.‬‬
‫קרא את כל ההוראות‬
‫•‬
‫תהליך הטעינה‬
‫עיין בטבלה שלהלן לבדיקת מצב הטעינה של ערכת‬
‫הסוללות‪.‬‬
‫•‬
‫מצב הטעינה‬
‫בטעינה‬
‫––––‬
‫––––––––––– טעונה במלואה‬
‫השהיית טעינת ערכת הסוללות‬
‫– –– – ––‬
‫חמה‪/‬קרה‬
‫החלף את ערכת הסוללות‬
‫•••••••••••‬
‫תקלה‬
‫•• •• •• ••‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תטען ואל תשתמש בערכת הסוללות בסביבה‬
‫נפיצה כגון בנוכחות נוזלים‪ ,‬אבק וגזים דליקים‪.‬‬
‫הכנסה והוצאה של ערכת הסוללות מהמטען עלולה‬
‫להצית את האבק או את האדים הנפיצים‪.‬‬
‫טען את ערכות הסוללות רק במטעני סוללות של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫אסור בהחלט לטבול את ערכת הסוללות במים או‬
‫בנוזלים אחרים או להתיז עליה‪.‬‬
‫אין לאחסן או להשתמש בכלי ובערכת הסוללות‬
‫במקומות בהם טמפרטורת הסביבה עלולה‬
‫לחרוג מעל ‪) 40° C‬כמו למשל בסככות חיצוניות‬
‫או מבני מתכת בקיץ(‪.‬‬
‫סכנה‪ :‬אסור לנסות לפתוח את ערכת הסול־‬
‫לות מכל סיבה שהיא‪ .‬אם התיבה של ערכת‬
‫הסוללות נסדקה או נגרם לה נזק אחר‪ ,‬אל‬
‫תכניס אותה למטען‪ .‬אל תמחץ‪ ,‬אל תפיל ואל‬
‫תגרום כל נזק לערכת הסוללות‪ .‬אל תשתמש‬
‫בערכת הסוללות או במטען שקיבלו חבטה‬
‫חזקה‪ ,‬הופלו‪ ,‬נדרסו או שנגרם להם נזק בכל‬
‫אופן אחר )כמו למשל‪ ,‬שנוקבו על‪-‬ידי מסמר‪,‬‬
‫הוכו בפטיש או שדרכו עליהם(‪ .‬פעולה כזו‬
‫עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬חובה להחזיר‬
‫את ערכות הסוללות שנגרם להן נזק למרכז‬
‫השירות לצורך מיחזור‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כשהכלי אינו בשימוש‪ ,‬הנח את‬
‫אותו על צדו על משטח יציב‪ ,‬במקום בו הוא‬
‫לא יגרום להכשלה או לסכנת נפילה‪ .‬חלק‬
‫מהכלים‪ ,‬בעלי ערכת סוללות גדולה‪ ,‬יכולים‬
‫לעמוד באופן ניצב על ערכת הסוללות אך‬
‫במצב זה הם עלולים ליפול בקלות‪.‬‬
‫ריענון אוטומטי‬
‫פעולת טעינת הריענון האוטומטית תשווה ותאזן את‬
‫הטעינה של כל אחד מתאי ערכת הסוללות ותביא‬
‫אותם לטעינת שיא‪ .‬חובה לרענן את הטעינה של ערכת‬
‫הסוללות אחת לשבוע או בכל פעם שערכת הסוללות לא‬
‫מסוגלת לספק את כמות העבודה הרגילה‪.‬‬
‫כדי לרענן את ערכת הסוללות‪ ,‬הכנס את ערכת הסוללות‬
‫אל המטען בדרך הרגילה‪ .‬השאר את ערכת הסוללות‬
‫במטען לפחות ‪ 10‬שעות‪.‬‬
‫השהיית טעינת ערכת הסוללות חמה‪/‬‬
‫קרה‬
‫כשהמטען מגלה ערכת סוללות חמה או קרה מדי‪ ,‬הוא‬
‫מתחיל באופן אוטומטי בפעולת השהיית ערכת סוללות‬
‫חמה‪/‬קרה ודוחה את הטעינה עד שערכת הסוללות‬
‫הגיעה לטמפרטורה מתאימה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬המטען‬
‫עובר באופן אוטומטי למצב של טעינה רגילה‪ .‬תכונה זו‬
‫מבטיחה אורך חיים מרבי של ערכת הסוללות‪.‬‬
‫הוראות בטיחות מיוחדות עבור סוללות ‪) NiCd‬ניקל‬
‫קדמיום( או ‪) NiMH‬ניקל מטאל הידריד(‬
‫• אסור לשרוף את ערכת הסוללות‪ ,‬גם אם היא ני־‬
‫זוקה באופן חמור או אם היא התבלתה לחלוטין‪.‬‬
‫ערכת הסוללות עלולה להתפוצץ בעקבות חשיפה‬
‫לאש‪.‬‬
‫• בתנאי עבודה קשים במיוחד או בתנאי טמפרטו־‬
‫רה חריגים‪ ,‬כמות קטנה של נוזל עלולה לדלוף‬
‫מתאי ערכת הסוללות‪ .‬מצב זה אינו מצביע על‬
‫תקלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם האטם החיצוני נפרץ‪:‬‬
‫ערכות סוללות ‪ Li-Ion‬בלבד‬
‫סוללות ‪ Li-Ion‬כוללות מערכת הגנה אלקטרונית אשר‬
‫מגנה עליהן מפני עומסי‪-‬יתר‪ ,‬התחממות‪-‬יתר או פריקה‬
‫עמוקה‪ .‬הכלי יפסיק לפעול באופן אוטומטי בעקבות‬
‫הכניסה לפעולה של מערכת ההגנה האלקטרונית‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬יש להכניס את סוללת ה‪ Li-Ion-‬ליחידת‬
‫המטען‪ ,‬עד שתיטען במלואה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מקדחות ‪ DCD945‬ו‪ DCD940-‬פועלות באמצעות‬
‫ערכות סוללות במתח של ‪ 12‬וולט‬
‫ונוזל הסוללות בא במגע עם עור גופך‪ ,‬רחץ‬
‫מיד את המקום במים ובסבון במשך מספר‬
‫דקות‪.‬‬
‫ונוזל הסוללות חדר לעיניך‪ ,‬רחץ אותן מיד‬
‫במים נקיים במשך ‪ 10‬דקות לפחות ופנה‬
‫מיד לקבלת סיוע רפואי‪) .‬הערה רפואית‪:‬‬
‫נוזל הסוללה הוא תמיסת מימת האשלגן‬
‫)פוטסיום הידרוקסיד( בריכוז של ‪25-‬‬
‫‪.35%‬‬
‫המלצות אחסון‬
‫‪ .1‬מקום האחסון הטוב ביותר הוא מקום קריר ויבש‪,‬‬
‫הרחוק מקרינת שמש ישירה ותנאי חום או קור‬
‫קיצוניים‪ .‬כדי להפיק חיי שירות וביצועים מיטביים‬
‫מערכות הסוללות‪ ,‬הקפד לשמור אותן בטמפרטורת‬
‫החדר כאשר אינן בשימוש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יש לאחסן ערכות סוללות ‪ Li-Ion‬כשהן‬
‫טעונות במלואן‪.‬‬
‫‪ .2‬משך אחסון ממושך לא יגרום נזק לערכת הסוללות‬
‫או למטען‪ .‬בתנאי אחסון טובים‪ ,‬ניתן לאחסן אותם‬
‫למשך ‪ 5‬שנים ואף יותר‪.‬‬
‫הוראות בטיחות מיוחדות לסוללות ‪) Li-Ion‬לי־‬
‫תיום‪-‬יון(‬
‫• אסור לשרוף את ערכת הסוללות‪ ,‬גם אם היא ני־‬
‫זוקה באופן חמור או אם היא התבלתה לחלוטין‪.‬‬
‫ערכת הסוללות עלולה להתפוצץ בעקבות חשיפה‬
‫לאש‪.‬‬
‫כאשר ערכת סוללת ליתיום‪-‬יון נשרפת‪ ,‬נוצרים‬
‫אדים וחומרים רעילים‪.‬‬
‫• אם תכולת הסוללה באה במגע עם עור הגוף‪ ,‬רחץ‬
‫מיד את המקום במים ובסבון‪ .‬אם נוזל המצבר בא‬
‫במגע עם העיניים‪ ,‬שטוף היטב את העיניים במים‬
‫נקיים במשך ‪ 15‬דקות או עד שהגירוי פסק‪ .‬אם יש‬
‫צורך בסיוע רפואי‪ ,‬האלקטרוליט של הסוללה הוא‬
‫תערובת של פחמה אורגנית ומלחי ליתיום‪.‬‬
‫• תכולת תאי סוללה פתוחים עלולה לגרום לגירוי‬
‫של דרכי הנשימה‪ .‬ספק מיד אוויר צח‪ .‬אם התס־‬
‫מינים נמשכים‪ ,‬פנה לקבלת סיוע רפואי‪.‬‬
‫תוויות על המטען ועל ערכת הסוללות‬
‫בנוסף לתמוניות השונות המוצגות בחוברת זו‪ ,‬בתוויות‬
‫על המטען ועל ערכת הסוללות מופיעות התמוניות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫קרא את המדריך לפני השימוש‪.‬‬
‫ערכת סוללות בטעינה‪.‬‬
‫ערכת הסוללות טעונה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬סכנת כווייה‪ .‬נוזל הסוללה עלול‬
‫להיות דליק אם הוא יהיה חשוף ללהבה גלויה‬
‫או ניצוצות‪.‬‬
‫ערכת הסוללות פגומה‪.‬‬
‫מכסה ערכת הסוללות )ציור ‪(3‬‬
‫השהיית ערכת סוללות חמה‪/‬קרה‪.‬‬
‫ערכת הסוללות מסופקת עם מכסה להגנה על מגעי‬
‫ערכת הסוללות כאשר היא מנותקת‪ .‬אם לא מתקינים את‬
‫המכסה על ערכת הסוללות‪ ,‬חלקי מתכת שונים בארגז‬
‫הכלים עלולים לגעת במגעי ערכת הסוללות‪ ,‬לגרום‬
‫לקצר‪ ,‬לסכנת התלקחות ונזק חמור ערכת הסוללות‪.‬‬
‫‪ .1‬הסר את מכסה המגן לפני הכנסת ערכת הסוללות‬
‫אל המטען או אל הכלי )ציור ‪.(3A‬‬
‫‪ .2‬התקן את מכסה המגן על מגעי ערכת הסוללות מיד‬
‫אחרי הסרת ערכת הסוללות מהמטען או מהכלי‬
‫)ציור ‪.(3B‬‬
‫אסור בהחלט להחדיר אליו פריטים‬
‫מוליכים‪.‬‬
‫אסור לטעון סוללות שנגרם להן נזק‪.‬‬
‫השתמש רק בערכות סוללות של דה‪-‬‬
‫וולט‪ ,‬סוגים אחרים של סוללות עלולות‬
‫להתפוצץ ולגרום פגיעה גופנית ונזק‪.‬‬
‫אסור לחשוף למים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬ודא שמכסה המגן נמצא במקומו לפני‬
‫אחסון או נשיאת ערכת הסוללות המנותקת‬
‫מהכלי או מהמטען‪.‬‬
‫החלף מיד כבל שהתגלה בו נזק‪.‬‬
‫ערכת סוללות‬
‫טען רק בין ‪ 4°C‬לבין ‪.40°C‬‬
‫סוג ערכת הסוללות‬
‫מקדחות ‪ DCD925‬ו‪ DCD920-‬פועלות באמצעות‬
‫ערכות סוללות במתח של ‪ 18‬וולט‪.‬‬
‫סלק את ערכת הסוללות באופן אחראי‪,‬‬
‫שאינו פוגע באיכות הסביבה‪.‬‬
‫מקדחות ‪ DCD935‬ו‪ DCD930-‬פועלות באמצעות‬
‫ערכות סוללות במתח של ‪ 14.4‬וולט‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ייעוד‬
‫מקדחות‪/‬מברגות‪/‬מקדחות רוטטות אלה מיועדות‬
‫ליישומים מקצועיים של קידוח‪ ,‬הברגה ופעולת מקדחה‬
‫רוטטת‪.‬‬
‫אסור בהחלט לשרוף ערכות סוללות מסוג‬
‫‪ +NiMH, NiCd‬ו‪.Li-Ion-‬‬
‫טוען ערכות סוללות ‪ NiMH‬ו‪.NiCd‬‬
‫טוען ערכות סוללות ‪.Li-Ion‬‬
‫אסור להשתמש בכלי בתנאי רטיבות או בנוכחות של‬
‫נוזלים או גזים דליקים‪.‬‬
‫למידע על משך הטעינה‪ ,‬עיין בנתונים‬
‫הטכניים‪.‬‬
‫מקדחות‪/‬מברגות‪/‬מקדחות רוטטות אלה הן כלי עבודה‬
‫חשמליים מקצועיים‪.‬‬
‫אסור בהחלט לאפשר לילדים לגעת בכלי‪ .‬פיקוח נדרש‬
‫כשכלי זה מופעל על‪-‬ידי מפעיל חסר ניסיון‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מקדחה רוטטת נטענת )דגמי ‪DCD945,‬‬
‫‪(DCD935, DCD925‬‬
‫‪ 1‬מקדחה‪/‬מברגה נטענת בעלת ידית מרכזית‬
‫)דגמי‪(DCD940, DCD930, DCD920‬‬
‫‪ 1‬ערכת סוללות ‪) Li-Ion‬דגמי ‪(L1‬‬
‫‪ 2‬ערכות סוללות ‪) Li-Ion‬דגמי ‪(L2‬‬
‫‪ 2‬ערכות סוללות ‪) NiMH‬דגמי ‪(B2‬‬
‫‪ 3‬ערכות סוללות ‪) NiMH‬דגמי ‪(B3‬‬
‫‪ 1‬תיבת כלים‬
‫‪ 1‬מטען‬
‫‪ 1‬ידית צד‬
‫‪ 1‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 1‬תרשים מפוצל‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור ערכת הסוללות לכלי ודא תמיד שמתח‬
‫ערכת הסוללות מתאים למתח העבודה שלו‪ ,‬הרשום‬
‫על לוחית הזיהוי‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬בדוק שמתח ההזנה של‬
‫המטען מתאים למתח הרשת‪.‬‬
‫מטען זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול‬
‫על‪-‬פי תקן ‪ ;EN 60335‬לכן אין צורך במוליך‬
‫ארקה‪.‬‬
‫אם נגרם נזק לכבל ההזנה‪ ,‬חובה להחליפו בכבל חלופי‬
‫מיוחד אותו ניתן להשיג באמצעות תחנת שירות מורשית‬
‫של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬דגמי ‪ N‬אינם מצוידים בערכות סוללות ובמ־‬
‫טענים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אסור להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬אלא אם אין כל ברירה‬
‫אחרת‪ .‬השתמש תמיד בכבל מאריך מאושר המתאים‬
‫לצריכת הזרם של המטען שלך )ראה נתונים טכניים(‪.‬‬
‫שטח החתך המזערי של המוליך הוא ‪ 1‬ממ”ר; אורך‬
‫מרבי ‪ 30‬מטר‪.‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫תיאור )ציורים ‪(2 ,1‬‬
‫כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה‬
‫תמיד לפרוס את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אסור בהחלט לבצע כל שינוי בכלי‬
‫החשמלי או בכל חלק שלו‪ .‬נזק או פגיעה‬
‫גופנית עלולים להיגרם‪.‬‬
‫‪.a‬‬
‫‪.b‬‬
‫‪.c‬‬
‫‪.d‬‬
‫‪.e‬‬
‫‪.f‬‬
‫‪.g‬‬
‫‪.h‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪.j‬‬
‫‪.k‬‬
‫‪.l‬‬
‫הרכבה וכוונונים‬
‫אזהרה‪ :‬הסר תמיד את ערכת הסוללות‬
‫לפני ההרכבה והכוונון‪ .‬הפסק תמיד את‬
‫פעולת הכלי לפני התקנה או הסרה של ערכת‬
‫הסוללות‪.‬‬
‫מתג הפעלה‬
‫מתג קדימה‪/‬אחורה‬
‫נורית ‪LED‬‬
‫תפסנית‬
‫קולר לכוונון מומנט‬
‫קולר בקרת מצב פעולה‬
‫בורר ממסרה‬
‫ידית צד‬
‫ידית ראשית‬
‫מארז ערכת סוללות‬
‫לחצני שחרור ערכת הסוללות‬
‫מטען‬
‫אזהרה‪ :‬טען את ערכות הסוללות רק במטעני‬
‫סוללות של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫התקנה והסרה של ערכת הסוללות‬
‫מהכלי )ציור ‪(2‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי ונתק את‬
‫ערכת הסוללות לפני ביצוע כל כוונון או‬
‫התקנה ‪/‬הסרה של כלים או אביזרים‪ .‬הפעלה‬
‫בשוגג עלולה לגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הערה‪ :‬ודא שערכת הסוללות )‪ (j‬טעונה במלואה‪.‬‬
‫המצב המרכזי של כפתור הבקרה נועל את הכלי במצב‬
‫מנותק‪ .‬כאשר משנים את מצב כפתור הבקרה חובה‬
‫לוודא שמתג ההפעלה משוחרר‪.‬‬
‫התקנת ערכת הסוללות בידית הכלי‬
‫‪ .1‬כוון את בסיס הכלי מול החריץ שבתוך ידית הכלי‬
‫)ציור ‪.(2‬‬
‫‪ .2‬החלק את ערכת הסוללות לתוך הידית עד שתשמע‬
‫את נקישת הנעילה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כשהכלי מופעל בפעם הראשונה אחרי שינוי כיוון‬
‫הסיבוב‪ ,‬ייתכן שתישמע נקישה ברגע ההפעלה‪ .‬מצב‬
‫זה אינו מצביע על תקלה‪.‬‬
‫הסרת ערכת הסוללות מידית הכלי‬
‫‪ .1‬לחץ על כפתורי שחרור ערכת הסוללות )‪ (k‬ומשוך‬
‫בכוח את ערכת הסוללות מתוך ידית הכלי‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנס את ערכת הסוללות אל המטען כפי שמתואר‬
‫בחלק הדן במטען הסוללות שבחוברת זו‪.‬‬
‫תאורת עבודה )ציור ‪(1‬‬
‫הכלי מצויד בתאורת עבודה )‪ (c‬הממוקמת מעל למתג‬
‫ההפעלה )‪ .(a‬תאורת העבודה תופעל כשלוחצים על‬
‫מתג ההפעלה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תאורת העבודה נועדה להאיר את אזור העבודה‬
‫עצמו‪ ,‬ואינה מיועדת לשמש כפנס יד‪.‬‬
‫מתג מהירות משתנה )ציור ‪(1‬‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג ההפעלה )‪ .(a‬להפסקת‬
‫פעולת הכלי‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה‪ .‬הכלי שלך מצויד‬
‫בבלם‪ .‬התפסנית תפסיק להסתובב מיד לאחר שחרור‬
‫מלא של מתג ההפעלה‪.‬‬
‫קולר בקרת מצב פעולה )ציורים ‪(6–4‬‬
‫המקדחה שלך מצוידת בקולר בקרת מצב פעולה )‪(f‬‬
‫נפרד‪ ,‬המאפשר לעבור בין מצבי הפעולה של הכלי ‪-‬‬
‫קידוח רגיל‪ ,‬הברגה‪ ,‬פעולה כמקדחה רוטטת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא מומלץ להשתמש באופן קבוע בתחום‬
‫מהירות הסיבובים המשתנה‪ .‬מצב זה עלול לגרום נזק‬
‫למתג ויש להימנע ממנו‪.‬‬
‫קידוח )ציור ‪(4‬‬
‫זהירות‪ :‬כשקולר בקרת מצב הפעולה במצב‬
‫של קידוח רגיל‪/‬מקדחה רוטטת‪ ,‬מצמד המק־‬
‫דחה לא ינתק את ההינע‪ ,‬ללא קשר לקביעת‬
‫קולר כוונון המומנט )‪.(e‬‬
‫ידית צד )ציור ‪(1‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה גו־‬
‫פנית‪ ,‬הקפד תמיד להשתמש בכלי כשידית‬
‫הצד מותקנת כהלכה‪ .‬אם לא תפעל כך‪ ,‬ידית‬
‫הצד עלולה להחליק במהלך העבודה והתוצ־‬
‫אה עלולה להיות אבדן השליטה בכלי‪ .‬אחוז‬
‫את הכלי היטב בשתי הידיים‪.‬‬
‫סובב את קולר בקרת מצב הפעולה )‪ (f‬עד שסמל‬
‫המקדח יתלכד עם החץ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להציב את קולר כוונון המומנט )‪ (e‬על כל‬
‫מספר רצוי שהוא‪.‬‬
‫ידית הצד )‪ (h‬מוצמדת ומהודקת אל חזית בית התמסו־‬
‫רת של הכלי‪ ,‬וניתן לסובב אותה ב‪ ,˚360-‬כדי לאפשר‬
‫שימוש הן לימניים והן לשמאליים‪ .‬יש להדק את הידית‬
‫במידה מספקת‪ ,‬כדי שתעמוד בכוחות הפיתול של‬
‫הכלי בעקבות היתפסות או האטה עקב עומס מוגדל‬
‫של המקדח או באביזר‪ .‬הקפד לאחוז את ידית הצד‬
‫באזור הקצה שלה‪ ,‬כדי להבטיח שליטה טובה בכלי‬
‫במהלך היתפסות‪.‬‬
‫הברגה )ציור ‪(5‬‬
‫סובב את קולר בקרת מצב הפעולה )‪ (f‬עד שסמל הבורג‬
‫יתלכד עם החץ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬במצב זה ניתן לבחור בכל רגע רצוי כל מספר‬
‫שהוא באמצעות קולר כוונון המומנט‪ .‬עם זאת‪ ,‬קולר‬
‫כוונון המומנט משולב רק במצב פעולה של מברגה‪,‬‬
‫ואינו פועל במצבי פעולה של קידוח רגיל או מקדחה‬
‫רוטטת‪.‬‬
‫אם הכלי אינו מצויד בידית צד‪ ,‬אחוז את הכלי ביד אחת‬
‫בידית וביד השנייה אחוז את ערכת הסוללות‪.‬‬
‫פעולת מקדחה רוטטת )ציור ‪(6‬‬
‫הערה‪ :‬ידית הצד מצורפת לכל הדגמים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כשקולר בקרת מצב הפעולה במצב‬
‫של קידוח רגיל‪/‬מקדחה רוטטת‪ ,‬מצמד המק־‬
‫דחה לא ינתק את ההינע‪ ,‬ללא קשר לקביעת‬
‫קולר כוונון המומנט )‪.(e‬‬
‫כפתור בקרת פעולה קדימה‪/‬אחורה‬
‫)ציור ‪(1‬‬
‫כפתור בקרת פעולה קדימה‪/‬אחורה )‪ (b‬קובע את כיוון‬
‫הסיבוב של הכלי וכן משמש ככפתור נעילה‪.‬‬
‫לבחירת כיוון פעולה קדימה‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה‬
‫ולחץ על כפתור בקרת פעולה קדימה‪/‬אחורה בצד ימין‬
‫של הכלי‪.‬‬
‫סובב את קולר בקרת מצב הפעולה )‪ (f‬עד שסמל הפטיש‬
‫יתלכד עם החץ‪.‬‬
‫קולר כוונון המומנט )ציורים ‪(6–4‬‬
‫הכלי שלך מצויד במנגנון לכוונון מומנט ההידוק של‬
‫המברגה המאפשר הידוק והסרה של מגוון גדול של‬
‫ברגים ואומים‪ .‬בכל היקף קולר כוונון המומנט )‪ (e‬קיימים‬
‫מספרים‪ .‬מספרים אלה משמשים לקביעת המצמד המ־‬
‫לבחירת כיוון פעולה אחורה‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה‬
‫ולחץ על כפתור בקרת פעולה קדימה‪/‬אחורה בצד‬
‫שמאל של הכלי‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫שיישמעו מספר נקישות של מנגנון המחגר )רצ’ט(‪,‬‬
‫כדי להבטיח שהושג כוח ההידוק המרבי‪.‬‬
‫כוונן את מומנט ההידוק המסופק‪ .‬ככל שהמספר גבוה‬
‫יותר כך מומנט ההידוק גדול יותר וניתן להדק ברגים‬
‫גדולים יותר‪ .‬כדי לבחור אחד מהמספרים‪ ,‬עליך לסובב‬
‫את הקולר עד שהמספר הרצוי נמצא מול חץ הסימון‪.‬‬
‫כדי לשחרר את האביזר‪ ,‬חזור על שלבים ‪ 1‬ו‪ 2-‬לעיל‪.‬‬
‫להבטחת הידוק מרבי‪ ,‬הקפד להדק את התפסנית כשיד‬
‫אחת אוחזת בשרוול התפסנית והיד השנייה מחזיקה‬
‫את הכלי‪.‬‬
‫ממסרה בעלת שלושה מצבים )ציורים ‪–4‬‬
‫‪(5‬‬
‫הפעלת התפסנית בעלת ההידוק העצמי )ציו־‬
‫רים ‪(12–10‬‬
‫‪DCD945, DCD935, DCD925‬‬
‫להתקנת מקדח או אביזר אחר‪ ,‬בצע את הפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬נעל את מתג ההפעלה במצב מנותק‪ .‬הפסק את‬
‫פעולת הכלי ונתק אותו ממקור הזנת המתח‪.‬‬
‫‪ .2‬אחוז את שרוול התפסנית )‪ (m‬ביד אחת והשתמש‬
‫ביד השנייה לאבטחת הכלי‪ ,‬כמוצג בציור ‪ .10‬סובב‬
‫את השרוול נגד כיוון השעון )במבט מהחזית( עד‬
‫שניתן להתקין את האביזר הרצוי‪.‬‬
‫‪ .3‬הכנס את האביזר לעומק של כ‪ 19-‬מ”מ בערך‬
‫בתפסנית‪ ,‬כמוצג בציור ‪ .11‬אחוז ביד אחת היטב‬
‫את שרוול התפסנית )‪ (m‬וסובב אותו בכיוון השעון‬
‫)במבט מהחזית(‪ ,‬כשידך השנייה אוחזת בחוזקה‬
‫בכלי‪ .‬סובב את השרוול בכיוון השעון עד שלא ניתן‬
‫להמשיך ולסובב אותו‪ ,‬כמוצג בציור ‪ .12‬במהלך‬
‫פעולת המקדחה לצורך קידוח‪ ,‬יבוצע הידוק עצמי‬
‫מתמיד של לחיי התפסנית על המקדח‪/‬האביזר‪ ,‬כדי‬
‫להבטיח חוזק דפינה מרבי‪.‬‬
‫הממסרה בעלת שלושה המצבים של המקדחה‪/‬מברגה‬
‫שלך מאפשרת לך לבחור בין שלושה צירופי מהירויות‪/‬‬
‫מומנט‪ ,‬להגדלת אפשרויות השימוש‪ .‬כדי לבחור במצב‬
‫‪) 1‬מומנט ההידוק הגבוה ביותר(‪,‬הפסק את פעולת‬
‫הכלי והנח לו להגיע למצב של עצירה מלאה‪ .‬החלק‬
‫את בורר מהירות הממסרת )‪ (g‬לפנים‪ ,‬עד הסוף‪ .‬מצב‬
‫‪) 2‬מומנט בינוני ומהירות בינונית( הוא במצב האמצעי‪.‬‬
‫מצב ‪) 3‬מהירות הפעולה הגבוהה ביותר( הוא במצב‬
‫האחורי ביותר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אל תשנה את מצב הממסרת כשהכלי פועל‪.‬‬
‫הקפד תמיד להניח לכלי להגיע למצב של עצירה מלאה‬
‫לפני שינוי מצב הממסרת‪ .‬אם החלפת מצב הממסרת‬
‫קשה‪ ,‬בדוק וודא שבורר מצב הממסרת משולב באחד‬
‫משלושת המצבים‪.‬‬
‫תפסניות‬
‫אזהרה‪ :‬אל תנסה להדק מקדחים )או כל‬
‫אביזר אחר( על‪-‬ידי אחיזת החלק הקדמי של‬
‫התפסנית והפעלת הכלי‪ .‬נזק עלול להיגרם‬
‫לתפסנית וכן קיימת סכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫הקפד תמיד לנעול את מתג ההפעלה ולנתק‬
‫את כלי העבודה ממקור המתח לפני החלפת‬
‫אביזרים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬לפני תחילת ההפעלה של הכלי‪,‬‬
‫הקפד לבדוק ולוודא שהמקדח‪/‬האביזר מהודק‬
‫ומקובע היטב‪ .‬מקדח‪/‬אביזר רפוי עלול להיפ־‬
‫לט מן הכלי ולגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫כדי לשחרר את האביזר‪ ,‬חזור על שלבים ‪ 1‬ו‪ 2-‬לעיל‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫הוראות שימוש‬
‫אזהרה‪ :‬הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫תפסנית ללא מפתח בעלת שרוול אחד )ציו־‬
‫רים ‪(9–7‬‬
‫‪DCD940, DCD930, DCD920‬‬
‫בכלי שלך מותקנת תפסנית ללא מפתח בעלת שרוול‬
‫סובב אחד המאפשר את הפעלת התפסנית ביד אחת‪.‬‬
‫להתקנת מקדח או אביזר אחר‪ ,‬בצע את הפעולות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫‪ .1‬נעל את המתג ההפעלה במצב מנותק‪ .‬הפסק את‬
‫פעולת הכלי ונתק אותו ממקור הזנת המתח‪.‬‬
‫‪ .2‬אחוז את השרוול השחור של התפסנית )‪ (d‬ביד‬
‫אחת והשתמש ביד השנייה לאבטח את הכלי כמוצג‬
‫בציור ‪ .7‬סובב את השרוול נגד כיוון השעון )במבט‬
‫מהחזית( עד שניתן להתקין את האביזר הרצוי‪.‬‬
‫‪ .3‬הכנס את האביזר לעומק של כ‪ 19-‬מ”מ בערך‬
‫בתפסנית והדק היטב על‪-‬ידי סיבוב שרוול התפס־‬
‫נית בכיוון השעון ביד אחת‪ ,‬תוך אחיזת הכלי ביד‬
‫השנייה‪ .‬המשך לסובב את שרוול התפסנית עד‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי ונתק את‬
‫ערכת הסוללות לפני ביצוע כל כוונון או‬
‫התקנה ‪/‬הסרה של כלים או אביזרים‪.‬‬
‫מיקום נכון של הידיים )ציור ‪(13‬‬
‫אזהרה‪ :‬להפחתת הסיכון של פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הקפד תמיד למקם נכון את הידיים‪,‬‬
‫כמתואר בציור ‪.13‬‬
‫אזהרה‪ :‬להפחתת הסיכון של פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הקפד תמיד להחזיק את הכלי היטב‬
‫ולהיות מוכן לתגובה או רתיעה פתאומית‬
‫של הכלי‪.‬‬
‫מיקום נכון ואחיזה נכונה מתקבלים כאשר יד אחת‬
‫אוחזת בידית הראשית )‪ ,(i‬והיד השנייה אוחזת בידית‬
‫הצד )‪.(h‬‬
‫‪14‬‬
‫פעולת קידוח רגיל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫פעולת מקדחה רוטטת‬
‫‪.1‬‬
‫בחר את תחום המהירות‪/‬מומנט הרצוי בעזרת בורר‬
‫מהירות הממסרת כדי להתאימו למהירות והמומנט‬
‫הדרושים לעבודה המתוכננת‪ .‬הצב את קולר בקרת‬
‫מצב הפעולה אל מול סמל המקדח‪.‬‬
‫לקידוח בעץ‪ ,‬השתמש במקדחים לולייניים‪ ,‬במק־‬
‫דחים מדגם מעדר‪ ,‬במקדחי עץ קצרים או במקדחי‬
‫כוס‪ .‬לקידוח במתכת‪ ,‬השתמש במקדחים לולייניים‬
‫מפלדה מהירה )‪ (HSS‬או במקדחי כוס‪ .‬במהלך‬
‫הקידוח ברוב סוגי המתכת יש להשתמש בנוזל‬
‫חיתוך‪ .‬אין להשתמש בנוזל חיתוך בעת קידוח‬
‫בפליז ובברזל יציקה‪.‬‬
‫הפעל לחץ קל על המקדחה‪ ,‬בקו ישר עם המקדח‪.‬‬
‫הפעל לחץ מספק לשמירה על חדירת המקדח‪,‬‬
‫אך אל תלחץ בכוח גדול מדי שעלול לעצור את‬
‫המקדחה או להסיט את המקדח‪.‬‬
‫החזק את הכלי היטב בשתי הידיים‪ ,‬כדי לשלוט‬
‫בתנועת הפיתול של המקדח‪.‬‬
‫אם המקדח נתפס‪ ,‬הדבר קורה בדרך‪-‬כלל כתוצאה‬
‫מעומס‪-‬יתר‪ .‬הרפה מיד ממתג ההפעלה‪ ,‬הוצא את‬
‫המקדח מהחור הנקדח וקבע את סיבת העצירה‪.‬‬
‫אסור בהחלט ללחוץ לסירוגין על מתג ההפעלה‬
‫בניסיון לשחרר את המקדח התפוס ‪ -‬פעולה כזו‬
‫עלולה לגרום נזק למקדח‪.‬‬
‫המשך להפעיל את המקדחה בזמן הוצאת המק־‬
‫דח מהחור שנקדח‪ .‬הפעלת המקדחה תמנע את‬
‫תפיסת המקדח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את תחום המהירות‪/‬מומנט הרצוי בעזרת בורר‬
‫מהירות הממסרת כדי להתאימו למהירות והמומנט‬
‫הדרושים לעבודה המתוכננת‪ .‬הצב את קולר בקרת‬
‫מצב הפעולה אל מול סמל הפטיש‪.‬‬
‫קדח תוך הפעלת כוח מספק על המקדחה כדי‬
‫למנוע ממנה לקפוץ יתר על המידה או „להתרומם”‬
‫מהקדח‪ .‬הפעלת כוח גדול מדי תגרום למהירויות‬
‫קידוח נמוכות יותר‪ ,‬חימום‪-‬יתר וקצב קידוח קטן‬
‫יותר‪.‬‬
‫קדח ישר‪ ,‬ושמור על המקדח בזווית ישרה אל‬
‫החומר הנקדח‪ .‬אל תפעיל לחץ צדי על המקדח‬
‫במהלך הקידוח מכיוון שפעולה זו תגרום לסתימת‬
‫תעלות המקדח ותאט את מהירות המקדח‪.‬‬
‫בזמן קידוח חורים עמוקים‪ ,‬אם מהירות ההקשה‬
‫מתחילה להאט‪ ,‬שלוף מעט את המקדח מהחור‪,‬‬
‫כשהמקדח ממשיך לפעול‪ ,‬כדי לסייע בניקוי הפ־‬
‫סולת מהקדח‪.‬‬
‫לקידוח בחומרי בניין שונים כגון לבנים‪ ,‬בטון‪,‬‬
‫בלוקים וכו’‪ ,‬השתמש במקדחים ייעודיים בעלי קצה‬
‫של מתק”ש )וידייה( או במקדחים המיועדים לקידוח‬
‫בחומרי בניין‪ .‬זרימה חלקה ורצופה של אבק מעידה‬
‫על קצב קידוח נכון‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬שימוש משביע רצון בכלי‬
‫למשך זמן רב תלוי בטיפול נכון ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫פעולת מברגה )ציורים ‪(6–4‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי ונתק את‬
‫ערכת הסוללות לפני ביצוע כל כוונון או‬
‫התקנה ‪/‬הסרה של כלים או אביזרים‪ .‬הפעלה‬
‫אקראית עלולה לגרום לפציעה‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר את תחום המהירות‪/‬מומנט הרצוי בעזרת בורר‬
‫מהירות הממסרת )‪ (g‬שבחלק העליון של הכלי‪,‬‬
‫כך שיתאים למהירות ולמומנט הדרושים לעבודה‬
‫המתוכננת‪ .‬ראשית כוון את קולר כוונון המומנט‬
‫)‪ (e‬לקביעת מומנט נמוכה יותר‪ ,‬כדי להבטיח‬
‫שהבורג‪/‬אמצעי ההידוק יהודק למומנט הדרוש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬השתמש בקביעת המומנט הנמוכה ביותר‬
‫הנדרשת כדי להדק את הבורג‪/‬אמצעי ההידוק‬
‫לעומק הרצוי‪ .‬ככל שהמספר נמוך יותר‪ ,‬כך מומנט‬
‫ההידוק המופק יהיה נמוך יותר‪.‬‬
‫‪ .2‬סובב את קולר בקרת מצב הפעולה )‪ (f‬כך שסמל‬
‫הבורג יהיה אל מול החץ‪.‬‬
‫‪ .3‬כוון את קולר כוונון המומנט )‪ (e‬אל מול המספר‬
‫המתאים למומנט ההידוק הרצוי‪ .‬בצע מספר‬
‫הברגות ניסיון באזורים סמויים או בפסולת עץ כדי‬
‫לקבוע את המצב הנכון של קולר המצמד‪.‬‬
‫מטען זה אינו מיועד לטיפול או תיקון על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫אין בתוך המטען חלקים כלשהם שהמשתמש יכול או‬
‫רשאי לטפל בהם‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫הערה‪ :‬ניתן לבחור בכל רגע רצוי כל מספר שהוא באמ־‬
‫צעות קולר כוונון המומנט‪ .‬עם זאת‪ ,‬קולר כוונון המומנט‬
‫משולב רק במצב פעולה של מברגה‪ ,‬ואינו פועל במצבי‬
‫פעולה של קידוח רגיל או מקדחה רוטטת‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬נשוף באמצעות אוויר דחוס את האבק‬
‫והלכלוך מבית הכלי בכל פעם שניתן להבחין‬
‫באבק המצטבר סביב פתחי האוורור‪ .‬במהלך‬
‫ביצוע פעולות אלה‪ ,‬השתמש בציוד הגנה‬
‫מתאים לעיניים ובמסכת אבק מאושרת‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות דה‪-‬וולט‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של דה‪-‬וולט‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪.www.2helpU.com :‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תשתמש בממסים או בחומרים‬
‫כימיים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי‬
‫שאינם מתכתיים‪ .‬חומרים כימיים מסוג זה‬
‫עלולים להחליש את החומרים מהם עשויים‬
‫חלקים אלה‪ .‬השתמש במטלית הטבולה במים‬
‫ובסבון עדין‪ .‬אסור בהחלט לאפשר לנוזל כל־‬
‫שהו לחדור לתוך הכלי; אסור בהחלט לטבול‬
‫חלק כלשהו של הכלי בנוזל‪.‬‬
‫ערכת סוללות נטענת‬
‫ערכת סוללות זו מאריכת ימים וחובה לטעון‬
‫אותה כאשר היא לא מצליחה יותר להפיק את‬
‫הכוח הדרוש לביצוע עבודה שבוצעה קודם‬
‫בקלות‪ .‬כשערכת הסוללות אינה נטענת יותר‬
‫וסיימה את חייה‪ ,‬עליך לסלק אותה תוך שמירה‬
‫על איכות הסביבה‪:‬‬
‫הוראות לניקוי המטען‬
‫אזהרה‪ :‬סכנת התחשמלות‪ .‬לפני ניקוי‪ ,‬נתק‬
‫את המטען ממקור המתח‪ .‬ניתן להסיר לכלוך‬
‫ומשחת סיכה )גריז( מן המשטחים החיצוניים‬
‫של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה‬
‫)לא מתכתית(‪ .‬אל תשתמש במים או בתמי־‬
‫סות ניקוי כלשהן‪.‬‬
‫•‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫•‬
‫אזהרה‪ :‬מכיוון שאביזרים שונים מאלה המוצ־‬
‫עים על‪-‬ידי חברת דה‪-‬וולט לא נבחנו לפעולה‬
‫עם כלי זה‪ ,‬השימוש באביזרים מסוג זה עלול‬
‫לגרום למצבים מסוכנים‪ .‬להפחתת הסכנה‬
‫של פגיעה גופנית‪ ,‬רצוי להשתמש בכלי זה רק‬
‫באביזרים מומלצים של חברת דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫המשך להפעיל את הכלי עד לריקון מלא של ערכת‬
‫הסוללות ולאחר מכן הסר אותה מהכלי‪.‬‬
‫ערכות סוללות ‪ NiCd, NiMH‬ו‪ Li-Ion-‬ניתנות‬
‫למיחזור‪ .‬הבא אותן לכל תחנת שירות מורשית או‬
‫לתחנת מיחזור מקומית‪ .‬ערכות הסוללות שייאס־‬
‫פו‪ ,‬ימוחזרו או יסולקו באופן שאינו פוגע באיכות‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט‬
‫שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה‬
‫הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪ .‬הכן‬
‫את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי‬
‫אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים לשי־‬
‫מוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה‬
‫בהם שימוש חוזר מסייעים למניעת זיהום‬
‫הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי‬
‫גלם בסיסיים‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף‬
‫נפרד למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים‬
‫או שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש‬
‫מוצר חדש‪.‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור‬
‫מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪.‬‬
‫כדי לנצל את השירות הזה‪ ,‬החזר את הכלי לכל סוכנות‬
‫תיקון מוסמכת שתאסוף עבורנו את הכלים‪.‬‬
‫‪zst00119853 - 29-01-2010‬‬
‫‪16‬‬
‫מקדחה נטענת ‪10‬‬
‫©‬
‫‪17‬‬
‫‪DCD920‬‬
18
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫דקר ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
10/05
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
‫‘מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising