BDBB214 | Black&Decker BDBB214 FLASHLIGHT instruction manual

566808-42 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
BDBB214
2
TÜRKIYE
•
Kullanım amacı
Black & Decker LED feneriniz aydınlatma sağlamak ve
konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi
kullanımı içindir.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
LED fenerler için özel güvenlik talimatları
•
Darbeye maruz kaldığında veya düşürüldüğünde
lenste hasar olup olmadığını kontrol edin. Lens
yerinde değilse veya hasarlıysa çalıştırmayın.
•
Hiçbir zaman doğrudan ışığa bakmayın ya da ışığı
başka birinin gözlerine tutmayın.
•
Suya batırmayın.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma riski,
akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik talimatlarına
uyulmalıdır.
•
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
•
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu aletle, kullanım kılavuzunda belirtilenler
dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
•
Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
Şarj edilemeyen piller için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Piller akabilir, patlayabilir ve yaralanma veya
yangına neden olabilir. Aşağıdaki açıklamaları dikkatle
okuyun. Bu riski azalmak için:
•
Pil(ler)i takmadan önce açma/kapama düğmesinin kapalı olduğundan emin olun. Pille çalışan
aletlerde açma/kapama düğmesinin açık olması
kazaya yol açabilir.
•
Sıra dışı koşullarda sıvı pilden dışarı akabilir,
temastan kaçının. Yanlışlıkla cilde temas edilirse
su ile yıkayın. Gözle temas durumunda ayrıca doktora başvurun. Pilden sıvı akması ciltte tahriş veya
yanmaya neden olabilir.
•
Pil üzerinde ve ambalajında belirtilen açıklamaları
dikkatle takip edin.
•
Pilleri pil ve alette işaretlendiği şekilde her zamanda
doğru kutuplara göre (+ ve -) yerleştirin.
•
Pil terminallerini kısa devre yapmayın.
•
Pilleri şarj etmeyin.
•
Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Tüm pilleri
aynı zamanda, aynı özellikte ve aynı marka pil ile
değiştirin.
•
Pilleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
•
Alet birkaç ay boyunca kullanılmayacaksa pilleri
çıkartın.
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
•
Pilleri atarken, “Çevrenin korunması" başlıklı bölümdeki talimatlara uyun.
•
Pilleri ateşe atmayın.
•
Pilleri suya batırmayın.
Aletin kullanımı
Aleti kullanırken her zaman dikkatli olun.
•
Aleti suya batırmayın.
•
Gövde muhafazasını açmayın. Aletin içinde bakımı
kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça
yoktur.
•
Aleti, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu
yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
•
Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak için
fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan
tutarak çekmeyin.
Diğer kişilerin güvenliği
•
Bu alet, deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler ile çocuklar dahil, fiziksel, duyusal ve zihinsel kapasiteleri
azalmış kişiler tarafından; güvenliklerinden sorumlu
biri tarafından aletin kullanımı hakkında bilgilendirilmeden ve refakat edilmeden kullanılmamalıdır.
•
Çocukları, aletle oynamalarını engellemek için yalnız
bırakmayın.
Kullanımdan sonra
•
Aletler, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı yüksek bir
yerde saklanmalıdır.
•
Çocuklar, aletin saklandığı yere erişememelidir.
•
Alet bir araç içinde saklanırken veya taşınırken, ani
hız veya yön değişikliklerinde hareket etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya sabitlenmelidir.
•
Alet doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve nemden
korunmalıdır.
ÖZELLİKLER
1. Esnek asma kancası
2. LED fener
3. Açma/kapama düğmesi
4. Pil haznesi kapağı
Montaj
İncelemeler ve tamiratlar
•
Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu parça
olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki kırılmaları,
muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol
edin.
•
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise aleti
kullanmayın.
•
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini
sağlayın.
Pillerin takılması (Şekil A)
Uyarı! Yalnızca AA tipinde (LR06) alkalin pilleri kullanın.
•
Pil haznesi kapağına (4) ulaşmak için LED feneri
ters döndürün.
•
Pil haznesi kapağını (4) açmak için saatin ters
yönünde döndürün ve çıkarın.
•
Üç yeni AA (LR06) alkalin pil (5) takın, (+) pozitif ve
(-) negatif terminalleri doğru eşleştirdiğinizden emin
olun.
3
•
•
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Pil haznesi kapağını (4) fenerin tabanına yerleştirin.
Sadece tek bir şekilde yerine oturacaktır, zorlamayın.
Pil bölmesini tam olarak kapatmak için pil haznesi
kapağını (4) saat yönünde döndürerek takın.
Kullanımı
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
LED feneri çalıştırmak
•
Feneri çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (3)
basın.
•
Feneri kapatmak için açma/kapama düğmesine (3)
bir kere daha basın.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili onarım
acentesine iade edin.
Asma kancasının kullanımı (Şekil B ve C)
•
Esnek kanca (1) feneri asmak, desteklemek veya
saklamak için kullanılır. Kanca döner olduğu için
fener (2) herhangi bir pozisyonda ayarlanabilir.
Kancanın asıldığı nesnenin güvenli olduğunu kontrol
edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve
temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Bakım
•
Black & Decker elektrikli/şarjlı aletiniz minimum
bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli
temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Elektrikli/şarjlı alet üzerinde herhangi bir bakım
işlemi gerçekleştirmeden önce:
•
Aleti kapatın ve fişten çekin
•
Ya da aletin çıkartılabilir aküsü varsa; aleti kapatın
ve aküyü aletten çıkartın.
•
Ya da aletin dahili aküsü varsa, bitene kadar çalıştırın
ve sonra kapatın.
•
Şarj cihazını temizlemeden önce fişten çekin. Şarj
cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir bakım
gerektirmemektedir.
•
Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli
olarak temizleyin.
•
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle
silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler
kullanmayın.
•
Mandreni düzenli olarak tamamen açın ve içindeki
tozu dökmek için hafifçe vurun (mandren alete
takılıysa).
Piller
Hizmet ömürlerinin sonunda, pilleri çevremize
gerekli özeni göstererek atın.
•
•
•
•
•
Pil terminallerini kısa devre yapmayın.
Pil(ler)i ateşe atmayın, kişisel yaralanma ya da
patlama riskine neden olabilir.
Pili bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
Piller geri dönüşümlüdür. Pilleri kutupların kısa devre
yapmayacağı şekilde uygun bir ambalaja koyun.
Pilleri yerel toplama merkezine teslim edin.
Teknik veriler
Giriş voltajı
Pil tipi
Ağırlık
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Aletinizin değiştirilmesi gerektiğini veya artık sizin için
faydalı olmadığını düşündüğünüzde çevreyi korumayı aklınızdan çıkarmayın. Black & Decker yetkili servisleri eski
Black & Decker aletlerini teslim alacak ve çevreye herhangi bir zarar vermeyecek şekilde yok edeceklerdir.
4
BDBB214
Vdc 4.5
3 x LR06 (AA)
kg 0.36
AT uygunluk beyanatı
BDBB214
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu teyit eder: Standartlar ve Yönetmelikler. EN60598
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı Black & Decker
adına vermiştir.
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
İngiltere
29-05-2009
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç
bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne
üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları
değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri
tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu
belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir
servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura
ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda
belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black & Decker yetkili
tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet veren
yetkililerin tam detaylarını www.2helpU.com sitesinden
öğrenebilirsiniz.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
5
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
0412 237 29 04
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
0446 224 08 01
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00112069 - 30-09-2009
6
Telefon
TYP.
H1
BDBB214
Sadece belirtilen yedek parçalar mevcuttur.
©
E15706
www.2helpU.com
7
07 - 05 - 09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising