BDBB214 | Black&Decker BDBB214 FLASHLIGHT instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
567000-49 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
BDBB214
2
MAGYAR
Rendeltetés
♦
A Black & Decker mini stecklámpáját hobbi munkákhoz
és szórakoztatási célokra terveztük.
A termék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
♦
♦
Biztonsági előírások
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
Egyedi biztonsági utasítások stecklámpákhoz
♦
Ha a stecklámpát leejti vagy az valaminek nekiütődik,
akkor ellenőrizze a lencséket sérülésre. Ne használja, ha a lencsék megsérültek vagy azok elmozdultak.
♦
Soha ne nézzen közvetlenül a fénybe és azt ne
irányítsa más szemébe se.
♦
Ne merítse vízbe a stecklámpát.
Figyelmeztetés! Elemekkel működtetett készülékek
használatakor be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, többek között a következőket a tűz, az elem-folyás,
a személyi sérülés és az anyagi károk kockázatának
csökkentése érdekében.
♦
A készülék használata előtt alaposan olvassa át
a kézikönyvet.
♦
Az útmutató ismerteti a készülék rendeltetését.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek
végzése személyes sérülés és/vagy anyagi kár
kockázatával jár.
♦
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használhassa azt referenciaként.
További biztonsági utasítások nem újratölthető
elemekhez
Figyelmeztetés! Az elemek felrobbanhatnak vagy
szivároghatnak, és sérülést, illetve tüzet okozhatnak.
A kockázatok csökkentése érdekében:
♦
Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló a ki
állásban van, mielőtt behelyezné az eleme(ke)
t.Ha az elemeket bekapcsolt szerszámba vagy
eszközbe helyezi be, akkor azzal balesetet okozhat.
♦
Nem megfelelő körülmények között az elem
ereszthet; kerülje a folyadékkal való érintkezést.
Ha az elem folyadéka bőrre kerül, bő vízzel mossa
le. Szembe kerülés esetén, forduljon ez mellett
orvoshoz is. Az elem folyadéka irritációt vagy égési
sérülést okozhat.
♦
Gondosan kövesse az elem címkéjén és csomagolásán található utasításokat és figyelmeztetéseket.
♦
Mindig az elemen és a készüléken jelzett módon,
a polaritásra ügyelve (+ és –) helyezze az elemeket
a készülékbe.
♦
Ne zárja rövidre az elem érintkezőit.
♦
Az elemet ne töltse.
♦
Ne használjon vegyesen régi és új elemet. Mindegyiket ugyanakkor, ugyanolyan márkájúra és típusúra
cserélje.
♦
Gyermekektől távol tartandó.
♦
Ha az eszközt hónapokig nem fogja használni, akkor
vegye ki belőle az elemeket.
♦
Soha ne próbálja felnyitni.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-t.
♦
Az elemek leselejtezésénél kövesse „A környezet
védelme” c. részben ismertetett utasításokat.
♦
Ne tegye/dobja tűzbe az elemeket.
♦
Az elemeket védje a víztől.
A készülék használata
Mindig körültekintően használja a készüléket.
♦
Ne merítse vízbe a készüléket.
♦
Ne nyissa fel a burkolatot. Belsejében nem találhatóak olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó meg
tudna javítani.
♦
Soha ne használja robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
porok jelenlétében.
♦
A csatlakozódugó és a kábel sérülésének elkerülése
érdekében soha ne a kábelt fogva húzza ki azt az
aljzatból.
Mások biztonsága
♦
A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem
rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket is)
kivéve a biztonságukért felelős személy felügyelete
mellett az utasításaikat követve.
♦
A gyermekeket felügyelni kell, meg kell akadályozni,
hogy játsszanak a készülékkel.
Használat után
♦
A nem használt elektromos eszközt száraz, jól szellőző helyen tárolja, ahol a gyerekek nem érhetik el.
♦
Ügyeljen, a gyerekek ne férhessenek hozzá a tárolt
eszközhöz.
♦
Ha a készüléket járműben tárolja, illetve szállítja
vagy azt a csomagtartóban tartja, akkor azt kösse
le, hogy ne mozdulhasson el a hirtelen gyorsuláskor
vagy az irányváltáskor.
♦
Óvja a közvetlen napsugárzástól, hőtől és nedvességtől.
Részegységek
1. Flexibilis horog
2. LED-es stecklámpa
3. Főkapcsoló
4. Elemtartó fedele
Ellenőrzés és javítás
♦
Használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült vagy
hibás-e a készülék valamely alkatrésze. Ellenőrizze,
hogy az alkatrészek nem töröttek-e, a kapcsolók
nem sérültek-e és nincs-e más olyan sérülés, amely
befolyásolhatja a készülék működését.
Összeszerelés
Az elemek behelyezése (A. ábra)
Figyelmeztetés! Csak AA méretű (LR06) alkáli elemeket
használjon.
3
♦
♦
♦
♦
♦
Fordítsa a stecklámpát fejjel lefele, hogy hozzáférjen
az elemtartó rekesz fedeléhez (4).
Csavarja az elemtartó rekesz fedelét (4) az óramutató járásával ellentétesen és vegye azt le.
Helyezzen be három új AA (LR06) alkáli elemet (5).
Győződjön meg az elem (+) pozitív és a (-) negatív
érintkezőinek megfelelő polaritásáról.
Tegye vissza a stecklámpa alapjára a fedelet (4).
Ne erőltesse, az csak egyféleképpen illeszkedik.
Az elemtartó rekesz fedelének (4) rögzítéséhez
csavarja azt az óramutató járásával azonos irányba,
hogy azt rögzítse.
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs
szüksége, akkor azt a háztartási hulladéktól elkülönítve
selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafelhasználását. Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Használat
A mini stecklámpa használata
♦
A mini stecklámpa bekapcsolásához nyomja meg
a főkapcsolót (3).
♦
A mini stecklámpa kikapcsolásához nyomja meg
mégegyszer a főkapcsolót (3).
A helyi rendelkezések előírhatják, hogy az elektromos
terméket - a háztartási hulladékoktól különválasztva - az
önkormányzat által üzemeltetett gyűjtőhelyen vagy az új
termék forgalmazójánál kell leadni.
A flexibilis horog használata (B. és C. ábrák)
A flexibilis horog (1) használható a mini stecklámpa
tároláshoz, megtámasztásához és felfüggesztéséhez.
A flexibilis horog segítségével a stecklámpát (2) tetszőleges pozícióban rögzítheti (B. ábra). Győződjön
meg arról, hogy a flexibilis horog jól illeszkedik a lámpát
tartó tárgyhoz.
A Black & Decker a termék élettartama végén lehetőséget biztosít a Black & Decker termékek gyűjtésére
és újrafeldolgozására. A szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely szerződéses
szervizképviseletünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Karbantartás
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
♦
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú tavú felhasználásra terveztük. A folyamatos
kielégítő működés feltétele a készülék megfelelő
gondozása és rendszeres tisztítása.
Figyelmeztetés! A vezetékes/vezeték nélküli szerszám/
eszköz karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/készüléket.
♦
Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort róla,
ha az levehető akkumulátorral működik.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a géppel egybe van építve, majd ezután kapcsolja
ki a szerszámot.
♦
Húzza ki a töltőt a tisztítás előtt. A töltő a rendszeres
tisztításon kívül nem igényel más karbantartást.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő
szellőzőnyílásait.
♦
A motorburkolatot tisztítsa rendszeresen nedves
ruhával. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítószereket.
Figyelmeztetés! Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha
van) és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Elemek
Hasznos élettartama végén a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
♦
♦
♦
♦
♦
Ne zárja rövidre az elemet.
Az elemeket ne dobja tűzbe, mert ezzel robbanást
vagy személyes sérülést okozhat.
Merítse le teljesen az elemet, majd vegye azt ki
a szerszámból.
Az elemek újrahasznosíthatók. Az elemet megfelelő
csomagolásban helyezze el, hogy sarkait ne lehessen rövidre zárni.
Adja azt le egy márkaszervizben vagy a helyi hulladékhasznosító telepen.
Műszaki adatok
BDBB214
Bemeneti feszültség V egyenáram 4.5
Elem mérete
Típus 3 × LR06 (AA)
Súly
kg 0.36
4
A Black & Decker márkával és a termékkínálatunkkal
kapcsolatos információkat
a www.blackanddecker.co.uk weboldalon tekintheti
meg.
CE megfelelőségi nyilatkozat
BDBB214 H1
A Black & Decker ezennel nyilatkozik arról, hogy a termék
megfelel: a szabványoknak és a jogszabályoknak.
EN60598
Ne felejtse regisztrálni készülékét!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Regisztrálja készülékét a www.blackanddecker.co.uk/
productregistration címen vagy küldje el vezetékés keresztnevét a termékkóddal együtt országa
Black & Decker képviseletének.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Fogyasztói termékek
mérnökség igazgatója
Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG
Egyesült Királyság
29-05-2009
Garancia
A Black & Decker biztos termékei minőségében, ezért
kiemelkedő garanciális feltételeket kínál. Ez a jótállási nyilatkozat kiegészíti és semmiféleképpen nem korlátozza
az Ön törvényben garantált jogait. A jótállás az Európai
Unió tagállamai és az Európai Szabadkereskedelmi
Övezet területén érvényes.
Ha a vásárlást követő 24 hónapon belül Black & Decker
szerszáma anyaghiba, összeszerelési hiányosság vagy
nem megfelelőség miatt meghibásodik a Black & Decker
ingyenesen kicseréli a hibás alkatrészeket vagy megjavítja a szokásos igénybevételnek megfelelő állapotú
készüléket, illetve kicseréli a terméket a vásárló számára
a legkisebb kellemetlenséget okozva kivéve, ha:
♦
A terméket kereskedelmi, professzionális vagy
bérleti célra használták;
♦
A terméket rendellenesen használták vagy elhanyagolták;
♦
A terméken idegen tárgytól vagy más anyagtól
származó sérülés vagy baleset nyomai látszanak;
♦
A terméket a Black & Decker szerződéses szervizen
és a Black & Decker szerelőin kívül más próbálta
megjavítani.
Ha jótállási igénye van, akkor bizonyítania kell a vásárlás
tényét az eladónak vagy a Black & Decker hivatalos
szervizének. Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
lásd a szerződött Black & Decker szervizek listáját, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének részletes ismertetését a következő internetes címen:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.co.uk
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreket.
5
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
f)
Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3)
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét
a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő
azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket
nem tudta rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk. Ezek a következők: motor
illetve állórész, forgórész, elektronika.
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A Black & Decker Hungary Kft. a meghibásodás
okának feltárása céljából fenntartja a jogot a hibás
termék bevizsgálására. Amennyiben a reklamáció
alkalmával a meghibásodás garanciális voltáról
nem nyilatkozunk, úgy 72 órán belül kell
értesítenünk a vásárlót a reklamáció intézésének
módjáról.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
•
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
•
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell
tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét
pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek
alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia
időn belüli ingyenes garanciális javításra.
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási
jegy érvénytelenségét vonja maga után.
Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
•
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
Nem terjed ki a garancia:
Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. (A rendeltetéssel ellentétes
használat elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük,
hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa
be!)
Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő. (ezek a következők:
megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám,
fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá:
meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.)
A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
4)
-
Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5)
Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6)
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
zst00121160 - 08-02-2010
6
Importőr:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
IMPORTŐR:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
06/09
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising