DWD010 | DeWalt DWD010 DRILL instruction manual

370000 - 95 LT
Originali instrukcija
DWD010
DWD012S
DWD014
DWD014S
1 pav./ рисунок
DWD010
DWD014
h
a
d
h
a
d
b
e
b
e
f
DWD014S
c
a
DWD012S
DWD012S, DWD014,
DWD014S
h
g
g
a
a
d
b
e
i
1
c
f
f
2 pav./ рисунок
3 pav./ рисунок
4 pav./ рисунок
d
5 pav./ рисунок
6 pav./ рисунок
2
7 pav./ рисунок
h
3
LIETUVIŲ
Keičiamo greičio reversinis gręžtuvas
DWD010, DWD012S, DWD014, DWD014S
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DeWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DeWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
V
Galios įvestis
W
Variklio greitis be apkrovos
/min
Maksimalus gręžimo gylis
plienas/mediena
mm
Veržimo jėga
Nm
Griebtuvo veleno sriegio dydis UNF
Maksimali užgriebimo galia
mm
Svoris
kg
LPA(garso slėgis)
KPA(garso slėgio paklaida)
LWA(garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWD010
220–240
380
0–3 600
6,5/15
3,9
3/8 col. x 24
6,5
1,16
DWD012S
230
380
0–2 600
10/20
5,2
1/2 col. x 20
10
1,2
DWD014
230
550
0–2 800
10/25
7,9
1/2 col. x 20
10
1,3
DWD014S
230
550
0–2 800
10/25
7,9
1/2 col. x 20
10
1,3
81
81
82
82
33 3 3
92
92
92
92
3
3
2,9
2,9
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
9,0
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
7,5
1,5
8,5
1,5
8,5
1,5
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų elektros tinkle
Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai 13 amperų elektros kištukuose
4
LIETUVIŲ
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
DWD0010, DWD012S, DWD014, DWD014S
Bendrovė „DeWALT“ pareiškia, kad šie elektriniai
įrankiai buvo sukurti laikantis tokių reikalavimų ir
standartų:
98/37/EB (iki 2009 m. gruodžio 28 d.), 2006/42/
EB (nuo 2009 m. gruodžio 29 d.), 2004/108/EB,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2; EN
61000-3-3,EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į DeWALT atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DeWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
31.03.2009
5
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
įspėjimus ir nurodymus dėl
saugos Nesilaikant visų toliau pateiktų
instrukcijų, galima patirti elektros smūgį,
sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.
Išsaugokite visus įspėjimus ir
nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) Darbo vietos sauga
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) Elektros sauga
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip
nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais
elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs
kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai
sumažins elektros smūgio pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių,
viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui
nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite
laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų
arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
LIETUVIŲ
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą
laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD
naudojimas sumažina elektros smūgio
pavojų.
3) Asmeninė sauga
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio
įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant
su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar
veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio
iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip
galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) Elektrinių įrankių naudojimas ir
priežiūra
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar dalys
nesulūžę ir visas kitas būsenas, kurios gali
turėti įtakos elektrinio įrankio naudojimui.
Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo
įrankiai aštriais pjovimo galais mažiau
strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo sąlygas
bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant
elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5) Techninė priežiūra
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
6
LIETUVIŲ
Papildomos ypatingos gręžtuvų
naudojimo saugos taisyklės
•
•
•
•
•
•
Dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali
sukelti klausos praradimą.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Prisilietus prie laido,
kuriuo teka elektros srovė, išorinės
metalinės dalys taip pat tampa „gyvos“ ir
gali nutrenkti operatorių.
Gnybtais ar kitomis praktiškomis
priemonėmis pritvirtinkite ir prilaikykite ruošinį
prispaustą prie stabilios platformos. Laikant
ruošinį rankomis arba atrėmus į save, jis nėra
stabilus - galite prarasti kontrolę.
Dėvėkite apsauginius akinius arba kitas
akių apsaugas. Gręžimo metu gali lėkti
skiedros. Sviedžiamos dalelės gali
negrąžinamai pažeisti jūsų regėjimą.
Dirbant antgaliai ir įrankiai gali labai įkaisti.
Mūvėkite pirštines, kai liečiate juos.
Rankenos turi būti sausos, švarios,
netepaluotos ir nealyvuotos.
Rekomenduojama mūvėti gumines
pirštines. Taip bus lengviau suvaldyti
įrankį.
Kiti pavojai
Naudojant grąžtus, kyla šie pavojai:
– susižeidimai palietus besisukančias dalis
arba įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios apdirbant betoną ir (arba) mūrą;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
7
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
Datos kodo padėtis (1 pav.)
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2009 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 gręžtuvas
1 griebtuvo raktas (DWD010, DWD014)
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors
jo dalies. Galite padaryti žalos turtui
arba susižeisti.
a.greičio reguliavimo gaidukas
b.fiksavimo mygtukas
c.sūkių krypties svirtis
d.griebtuvas
e.laido apsauginis įtaisas
f.laido rinkinys
g.greičio reguliavimo ratukas (DWD012S,
DWD014, DWD014S)
h.pagrindinė rankena
i.datos kodas vieta
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Galingi V.S.R. gręžtuvai skirti profesionaliems
gręžimo darbams.
Nenaudokite esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie galingi gręžtuvai yra profesionalūs elektriniai
įrankiai.
Neleiskite vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
LIETUVIŲ
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Remiantis EN 60745 standartu, šis
„DeWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DeWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Sukimosi krypties keitimo
svirtis (1 pav.)
Krypties keitimo svirtis (c) naudojama antgaliams
iš siaurų skylių ir varžtams išsukti. Ji įrengta virš
gaiduko.
Jei norite paleisti variklį kita kryptimi,
PIRMIAUSIA atleiskite svirtinį jungiklį, tada
pastumkite svirtį į dešinę (kai grąžtas laikomas
darbinėje padėtyje).
Po veiksmų, atliktų sukantis atgaline kryptimi,
grąžinkite svirtį į eigos į priekį padėtį.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Griebtuvas su raktu (1, 2, 3 pav.)
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
Norėdami įkišti grąžto antgalį ar
kitą priedą
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
Įspėjimas: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Prireikus ilginimo laido, naudokite tik sertifikuotą
ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio galią
(žr. techninius duomenis).
Minimalus laidininko skersmuo yra 1,5 mm2.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį. Vadovaukitės ir toliau pateikta
lentele.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
Surinkimas ir
reguliavimo darbai
Įspėjimas: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
DWD010, DWD014
Modeliuose DWD010 ir DWD014 yra raktinis
griebtuvas (d).
1.Ranka sukdami žiedą atidarykite griebtuvo
žiaunas ir įkiškite antgalio kotą maždaug
19 mm (3/4 col.) į griebtuvą. Suveržkite
griebtuvo žiedą ranka.
2.Uždėkite griebtuvo raktą ant kiekvienos iš
trijų angų ir sukdami pagal laikrodžio rodyklę
suveržkite. Labai svarbu suveržti griebtuvą
per visas tris angas.
Kad atlaisvintumėte grąžtą pasukite griebtuvą
prieš laikrodžio rodyklę tik vienoje angoje, tada
atlaisvinkite jį ranka.
Griebtuvo su raktu nuėmimas (2 pav.)
Suveržkite griebtuvą apie trumpesnį šešiakampio
veržliarakčio galą. Minkštu plaktuku staigiai
padaužykite raktą prieš laikrodžio rodyklę (žiūrint
iš įrankio priekio). Taip atlaisvinsite griebtuvą ir jį
bus galima nuimti ranka.
Griebtuvo su raktu įdėjimas (3 pav.)
Iki galo užsukite griebtuvą ranka. Įkiškite
trumpesnį šešiakampio veržliarakčio galą ir
minkštu plaktuku padaužykite jį pagal laikrodžio
rodyklę.
Beraktis griebtuvas (1, 4–6 pav.)
DWD012S, DWD014S
Modeliai DWD012S ir DWD014S turi berakčius
kumštelinius griebtuvus (d), kad juos būtų
patogiau naudoti.
8
LIETUVIŲ
Norėdami įkišti grąžto antgalį ar
kitą priedą
1.Suimkite galinę griebtuvo pusę viena
ranka, o kita ranka sukite priekinę pusę
prieš laikrodžio rodyklę, kaip parodyta 4
paveikslėlyje. Sukite tol, kol griebtuvas
atsidarys pakankamai, kad tilptų reikiamas
priedas.
2.Įkiškite antgalį ar kitą priedą į griebtuvą
maždaug 19 mm (3/4 col.) ir gerai suveržkite
laikydami galinę griebtuvo pusę viena ranka,
o kita ranka sukdami priekinę pusę pagal
laikrodžio rodyklę. Kai griebtuvas bus beveik
suveržtas, pasigirs spragtelėjimas. Po 4–6
spragtelėjimų griebtuvas bus glaudžiai
suveržtas apie priedą.
3.Norėdami ištraukti priedą, pakartokite pirmiau
minėtą 1 žingsnį.
Įspėjimas: Nebandykite įtvirtinti
grąžto antgalių (arba kokių nors
kitų priedų) laikydami už priekinės
griebtuvo dalies ir įjungdami įrankį.
Sugadinsite griebtuvą ir patys
susižeisite.
Greičio reguliavimas
Greičio reguliavimo svirtiniu jungikliu (a) galima
reguliuoti greitį – kuo stipriau nuspaustas
jungiklis, tuo didesni grąžto sūkiai.
Darbui be pertraukų spauskite ir laikykite
nuspaudę greičio keitimo mygtuką, tada pakelkite
fiksavimo mygtuką (b) ir atleiskite jungiklį.
Norėdami nutraukti nepertraukiamą veikimą,
trumpai spustelėkite ir atleiskite jungiklį. Pabaigę
darbą arba prieš ištraukdami kištuką iš maitinimo
lizdo, būtinai išjunkite įrankį.
Greičio reguliavimo ratukas
(1 pav.)
DWD012S, DWD014, DWD014S
Norėdami greitį sumažinti, greičio reguliavimo
ratuką (g) sukite prieš laikrodžio rodyklę.
Norėdami greitį padidinti, sukite ratuką pagal
laikrodžio rodyklę.
Tinkama rankų padėtis (7 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, visada
laikykite rankas tinkamoje padėtyje,
kaip parodyta 7 pav.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
visada tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Berakčio griebtuvo nuėmimas (5 pav.)
Suveržkite griebtuvą apie trumpesnį šešiakampio
veržliarakčio (nepridedamas) galą. Minkštu plaktuku
ar medienos gabalėliu padaužykite ilgesnį griebtuvo
galą pagal laikrodžio rodyklę. Taip atlaisvinsite
griebtuvą ir jį bus galima atsukti ranka.
Berakčio griebtuvo įdėjimas (6 pav.)
Iki galo užsukite griebtuvą ranka. Šešiakampiu
veržliarakčiu (nepateiktas) laikydami trumpesnį
griebtuvo galą, minkštu plaktuku padaužykite
ilgesnį griebtuvo galą pagal laikrodžio rodyklę.
Naudojimas
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti po
korpusu, o kita ranka – ant pagrindinės rankenos
(h).
Gręžimas
Įspėjimas: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio.
Įspėjimas: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, VISADA ruošinį
būtinai tvirtai pritvirtinkite arba
įtvirtinkite. Jeigu gręžiate ploną
ruošinį, naudokite medinę „atraminę“
trinkelę, kad nesugadintumėte
ruošinio.
Naudojimo instrukcija
Įspėjimas: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
Svirtinis jungiklis (1 pav.)
Nuspauskite svirtinį jungiklį, kad pradėtumėte
gręžti; jei norite sustabdyti gręžimą, atleiskite
svirtinį jungiklį.
PASTABA: Gręždami skyles, kuriose reikia
prakalti centrinį tašką, gręždami metalą ar
plastiką, įsukdami varžtus ar gręždami keramiką
naudokite mažesnius sūkius. Didesni sūkiai
labiau tinka medienai ir drožlių plokštei, taip pat
naudojant šlifavimo ir poliravimo priedus.
9
1.Naudokite tik aštrius grąžtus. MEDIENĄ
gręžkite lėtai, naudokite spiralinius,
plunksninius grąžtų antgalius ar žiedinius
pjūklus skylėms daryti. METALĄ gręžkite
LIETUVIŲ
lėtai, naudokite plieninius spiralinius grąžtų
antgalius ar žiedinius pjūklus skylėms daryti.
2.Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir jį
spauskite. Spauskite tiek, kad grąžtas
gręžtų medžiagą, tačiau ne per stipriai, kad
neužgestų variklis arba kad nepakryptų
grąžtas.
3.Norėdami kontroliuoti sukamuosius grąžto
judesius, tvirtai laikykite įrankį abejomis
rankomis. Jei modelis yra be šoninės
rankenos, viena ranka suimkite grąžtą už
rankenos, o kita – už akumuliatorių pakuotės.
Perspėjimas: Perkrovos atveju
grąžtas gali išsijungti ir staigiai
pasisukti. Visuomet būkite pasirengę,
kad grąžtas gali išsijungti. Tvirtai
laikykite įrankį, kad suvaldytumėte
sukamuosius judesius ir išvengtumėte
sužeidimo.
4.JEIGU GRĄŽTAS STRINGA, tai paprastai
atsitinka dėl perkrovos arba netinkamo
naudojimo. TUOJ PAT ATLEISKITE
GAIDUKĄ, ištraukite iš ruošinio grąžto
antgalį ir nustatykite grąžto išsijungimo
priežastį. NEBANDYKITE ĮJUNGTI IR
IŠJUNGTI IŠSIJUNGUSIO GRĄŽTO –
GALITE JĮ SUGADINTI..
5.Norėdami maksimaliai sumažinti išsijungimą
ir medžiagos pradūrimą, mažiau spauskite
grąžtą ir, gręždami skylę, paskutinę
sekundės dalį atleiskite grąžto antgalį.
6.Traukdami grąžto antgalį iš išgręžtos skylės,
neišjunkite variklio. Taip apsaugosite grąžtą
nuo užstrigimo.
7.Naudojant keičiamo greičio grąžtus nereikia
prakalti taško, kuriame bus gręžiama skylė.
Skylę pradėkite gręžti lėtai, paskui, kai skylė
bus pakankamai gili, kad grąžtas neišslystų,
stipriau spauskite svirtinį jungiklį ir gręžkite
didesniu greičiu.
Medienos gręžimas
Pradėkite gręžti lėtai, tada tvirtai spausdami
įrankį padidinkite sūkius iki viso galingumo.
Skyles medienoje galite išgręžti naudodami
tokius pačius spiralinius grąžto antgalius, kaip
ir gręždami metalą. Šie gręžimo antgaliai gali
perkaisti, jei jų dažnai neištrauksite, kad nuo
griovelių nuvalytumėte drožles. Ruošinį, kuris gali
skeldėti, reikia paremti medine trinkele.
Techninė priežiūra
Šis „DeWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Variklio šepetėliai
„DeWALT“ naudoja pažangią šepetėlių sistemą,
kuri automatiškai išjungia grąžtą, kaip šepetėliai
susidėvi. Taip variklis apsaugomas nuo smarkaus
sugadinimo. Naujus šepetėlių rinkinius galima
įsigyti įgaliotuosiuose „DeWALT“ techninio
aptarnavimo centruose. Visuomet naudokite tik
originalias keičiamąsias dalis.
Sutepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Metalo gręžimas
Pradėkite gręžti lėtai, tada tvirtai spausdami
įrankį padidinkite sūkius iki viso galingumo.
Sklandus tolygus drožlių srautas nurodo, kad
gręžimo greitis yra tinkamas. Gręždami metalus,
naudokite pjovimui skirtą tepalą. Tačiau ketų ir
žalvarį reikia gręžti sausuoju būdu.
PASTABA: Dideles [5/16 col. (8 mm)–1/2 col.
(13 mm)] skyles pliene išgręšite lengviau, jei
pirmiausia išgręšite bandomąją skylę [5/32 col.
(4 mm)–3/16 col. (5 mm)].
Valymas
Įspėjimas: Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
10
LIETUVIŲ
Įspėjimas: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
Pasirenkami priedai
Įspėjimas: Kadangi kiti nei
„DeWALT“,priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su
šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Kad
būtų sumažintas sužeidimo pavojus,
su šiuo gaminiu rekomenduojama
naudoti tik „DeWALT“ priedus.
PERSPĖJIMAS: Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus,
priedus reikia naudoti tik iki
maksimalių dydžių, nurodytų techninių
duomenų skyriuje.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DeWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DeWALT“ surenka senus naudotus „DeWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
11
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietos „DeWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „DeWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕВЕРСИВНАЯ ДРЕЛЬ С РЕГУЛИРОВКОЙ
СКОРОСТИ
DWD010, DWD012S, DWD014, DWD014S
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DeWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные
усовершенствования сделали электроинструменты DeWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение
Потребляемая мощность
Число оборотов на х.х.
Максимальный диаметр
сверления сталь/дерево
Крутящий момент
Резьба шпинделя
Максимальный размер патрона
Вес
LPA (звуковое давление)
KPA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA ( погрешность измерения
акустической мощности)
DWD010
220–240
380
DWD012S
230
380
DWD014
230
550
DWD014S
230
550
0–3600
0–2600
0–2800
0–2800
мм
6,5/15
10/20
10/25
10/25
Нм
UNF
мм
кг
3,9
3/8" x 24
6,5
1,16
5,2
1/2" x 20
10
1,2
7,9
1/2" x 20
10
1,3
7,9
1/2" x 20
10
1,3
dB(A)
81
81
82
82
dB(A)
3
3
3
3
dB(A)
92
92
92
92
dB(A)
3
3
2.9
2.9
V
Вт
об/
мин
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значения вибрационного
м/с²
9,0
7,5
8,5
8,5
воздействия, ah =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
13
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWD0010, DWD012S, DWD014, DWD014S
DeWALT заявляет,
что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 98/37/ЕС
(до 28 декабря 2009 г.), 2006/42/ЕС
(с 29 декабря 2009 г.), 2004/108/EC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
За
дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу
или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся
лицо полностью
отвечает за соответствие технических
данных и делает это заявление от имени
фирмы DeWALT.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.03.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно
прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
15
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ
УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями
•
•
•
•
•
•
Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
Держите электроинструмент
только за изолированные
поверхности при выполнении
работ, во время которых режущая
принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель
подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
удара электрическим током.
Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять
контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении частицы материала
разлетаются во все стороны.
Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
Следите, чтобы руки были
сухими, чистыми и без следов
масла или смазки. Настоятельно
рекомендуется использовать
резиновые перчатки. Это улучшит
контроль над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (i), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Дрель
1 Ключ зажимного патрона (DWD012S,
DWD010, DWD014)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
17
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a.Курковый пусковой выключатель
с регулировкой скорости
b.Кнопка блокировки пускового выключателя
c.Переключатель направления вращения
(реверса)
d.Зажимной патрон
e.Защитное кольцо для кабеля
f.Электрический кабель
g.Дисковой переключатель скорости
(DWD012S, DWD014, DWD014S)
h.Основная рукоятка
i.Место положения кода даты
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные ударные дрели высокой мощности
с регулировкой скорости предназначены для
профессиональных работ по сверлению.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные ударные дрели являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DeWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DeWALT.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2.
ЧТОБЫ ВСТАВИТЬ В ИНСТРУМЕНТ СВЕРЛО
ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ НАСАДКУ:
1.Рукой поворачивая муфту, откройте кулачок
зажимного патрона и вставьте в патрон
хвостовик насадки диаметром около 19 мм.
Вручную затяните муфту патрона.
2.Вставьте ключ в каждое из 3-х отверстий
и затяните патрон, поворачивая ключ
в направлении по часовой стрелке. Очень
важно, чтобы патрон был затянут через
все 3 отверстия.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Чтобы вынуть насадку, поверните патрон
против часовой стрелки через одно отверстие,
затем ослабьте его вручную.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
СНЯТИЕ КЛЮЧЕВОГО ПАТРОНА (РИС. 2)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1)
Зажмите в патроне короткий конец
шестигранного ключа. Мягким молотком
ударяйте по длинному концу ключа,
поворачивая его в направлении против
часовой стрелки, удерживая дрель передней
частью к себе. Ослабив таким образом
патрон, отвинтите его вручную.
УСТАНОВКА КЛЮЧЕВОГО ПАТРОНА (РИС. 3)
Навинтите патрон вручную насколько возможно. Вставьте в патрон короткий конец шестигранного ключа и мягким молотком ударяйте
по длинному концу ключа, поворачивая его
в направлении по часовой стрелке.
Быстрозажимной патрон
(Рис. 1, 4-6)
DWD012S, DWD014S
Переключатель направления вращения
(реверса) (с) используется для извлечения
сверл из узких отверстий и вывинчивания
саморезов. Расположен над курковым
выключателем.
Модель DWD012S, DWD014S для большего
удобства оснащена быстрозажимным
патроном (d).
Для переключения вращения двигателя
СНАЧАЛА отпустите курковый выключатель,
затем сдвиньте переключатель направления
вращения вправо (удерживая дрель в рабочем
положении).
1.Удерживая заднюю часть патрона одной
рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть патрона, как показано
на Рисунке 4. Поворачивайте до тех пор,
пока патрон не раскроется достаточным
образом, чтобы в него можно было
вставить необходимую насадку.
После действий с использованием реверса
верните переключатель в переднее
положение.
Ключевой патрон
(Рис. 1, 2, 3)
DWD010, DWD014
Модели DWD010 и DWD014 оснащены
ключевым патроном (d).
ЧТОБЫ ВСТАВИТЬ В ИНСТРУМЕНТ СВЕРЛО
ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ НАСАДКУ:
2.Вставьте сверло или другую насадку
диаметром около 19 мм и крепко затяните
патрон, удерживая заднюю часть патрона
одной рукой, другой рукой поворачивая
переднюю часть в направлении по
часовой стрелке. Когда патрон будет почти
затянут,
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы услышите щелчок. После 4-6 щелчков
патрон будет надежно затянут.
3.Для освобождения насадки повторите шаг
1.
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь
закрепить сверло (или какуюлибо другую насадку), захватив
переднюю часть патрона
и одновременно включив
инструмент. Это может
привести к повреждению патрона
и получению травмы.
СНЯТИЕ БЫСТРОЗАЖИМНОГО ПАТРОНА
(РИС. 5)
Зажмите в патроне короткий конец
шестигранного ключа (не входит в комплект
поставки инструмента). Мягким молотком или
деревянным бруском ударяйте по длинному
концу ключа, поворачивая его в направлении
против часовой стрелки. Ослабив таким
образом патрон, отвинтите его вручную.
УСТАНОВКА БЫСТРОЗАЖИМНОГО
ПАТРОНА (РИС. 6)
Навинтите патрон вручную насколько
возможно. Зажмите в патроне короткий
конец шестигранного ключа (не входит
в комплект поставки инструмента) и мягким
молотком ударяйте по длинному концу ключа,
поворачивая его в направлении по часовой
стрелке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Курковый пусковой
выключатель (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель. Чтобы
выключить инструмент, отпустите курковый
пусковой выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте низкую
скорость для высверливания отверстий без
предварительного накернивания, а также при
сверлении металлов, пластиков, керамики
или при заворачивании саморезов. Высокая
скорость лучше всего подойдет для сверления
отверстий в древесине и смешанных
материалах, а также при использовании
19
шлифовальных и полировальных
принадлежностей.
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
При помощи куркового пускового выключателя
(а) можно регулировать скорость - чем
сильнее нажим на курковый выключатель, тем
выше скорость инструмента.
Для продолжительных операций нажмите
и удерживайте курковый выключатель, затем
переведите вверх кнопку блокировки (b)
и отпустите выключатель.
Для выключения непрерывного режима
работы инструмента кратко нажмите
и отпустите курковый выключатель. Всегда
выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
Дисковой переключатель
скорости (Рис. 1)
DWD012S, DWD014, DWD014S
Для снижения скорости поворачивайте
переключатель (g) в направлении против
часовой стрелки. Для увеличения скорости
поворачивайте дисковой переключатель
в направлении по часовой стрелке.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рис. 7.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте корпус инструмента,
другой рукой возьмитесь за основную рукоятку
(h).
Сверление
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
РУССКИЙ ЯЗЫК
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надежно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
1.Используйте только остро заточенные
сверла. Для сверления в ДЕРЕВЕ
используйте низкую скорость
и спиральные сверла, перьевые сверла,
шнековые сверла или цифенборы. Для
сверления в МЕТАЛЛЕ используйте
низкую скорость и спиральные сверла из
стали или цифенборы.
2.Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно
быть достаточным для равномерного
врезания сверла, но не слишком сильным,
чтобы не вызвать останов двигателя или
отклонение сверла.
3.Крепко держите инструмент обеими
руками, чтобы контролировать
вращательное действие сверла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае
перегрузки в результате
внезапного закручивания сверла
дрель может остановиться.
Всегда определяйте причину
останова. Крепко удерживайте
инструмент, чтобы
контролировать вращательное
действие сверла.
4.ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента или
неправильного использования. СРАЗУ ЖЕ
ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките
сверло из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ
ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КЛАВИШУ
ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ –
ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ
СТРОЯ.
5.Для сведения у минимуму риска
внезапного останова инструмента или
просверливания материала насквозь,
уменьшите давление на дрель
и осторожно высверливайте последнюю
часть отверстия.
6.Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
7.При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно
прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет
достаточно глубоким, чтобы сверло из
него не выскочило.
СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ
Начните сверление на низкой скорости,
постепенно увеличивая скорость
и одновременно с этим оказывая плотное
давление на дрель. Плавный и равномерный
выход металлической стружки из отверстия
указывает на надлежащую скорость
сверления. При сверлении металлов
используйте смазочно-охлаждающую
жидкость. Исключение составляют чугун
и медь, которые нужно сверлить без смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Широкие отверстия в стали
(диаметром 8 мм - 13 мм) легче выполнить,
если предварительно просверлить пилотное
отверстие (диаметром 4 мм – 5 мм).
СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ
Начните сверление на низкой скорости,
постепенно увеличивая скорость
и одновременно с этим оказывая плотное
давление на дрель. Делать отверстия
в дереве можно с использованием сверл для
металла. Эти сверла могут перегреваться,
поэтому нужно как можно чаще очищать
канавки сверла от опилок. Под заготовки,
способные расколоться при сверлении,
подкладывайте деревянный брусок.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DeWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Убедитесь, что курковый
переключатель находится
в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во
избежание травм, с данным
инструментом следует
использовать дополнительные
принадлежности, размер которых
не превышает размеры, указанные
в Технических характеристиках.
Щетки электродвигателя
DeWALT использует усовершенствованную
систему щеток, при которой инструмент
автоматически выключается в случае
износа угольных щеток. Данная система
предотвращает серьезные повреждения
электродвигателя. Наборы новых щеток можно
приобрести в авторизованных сервисных
центрах DeWALT. Всегда используйте сменные
детали, идентичные оригинальным.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Чистка
21
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DeWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DeWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DeWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
РУССКИЙ ЯЗЫК
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205008 - 09 -2013
22
23
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising