DWD010 | DeWalt DWD010 DRILL instruction manual

567000-70 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DWD010
DWD014
DWD014S
1. ábra
2
2. ábra
3. ábra
4. ábra
d
6. ábra
5. ábra
3
7. ábra
h
4
FORDULATSZÁM SZABÁLYZÓS
FÚRÓGÉP
DWD010, DWD014, DWD014S
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Maximális fúrókapacitás
acél/fa
Nyomaték
Tokmány-hajtótengely
-csavarmenet mérete
Tokmány maximális
befogadóképessége
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA( toleranciafaktor)
V
DWD010
220–240
DWD014
230
DWD014S
230
W
/min
1
380
0–3600
1
550
0–2800
1
550
0–2800
mm
Nm
6,5/15
3,9
10/25
7,9
10/25
7,9
UNF
3/8” x 24
1/2” x 20
1/2” x 20
mm
kg
6,5
1,16
10
1,3
10
1,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
81
3
92
3
82
3
92
2,9
82
3
92
2,9
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
ah =
m/s²
Bizonytalanság K =
m/s²
9,0
1,5
8,5
1,5
8,5
1,5
eltérhet. Így a teljes munkaidőre
számított kitettség mértéke is
jelentősen nőhet.
Az adatlapon megadott kibocsátott
vibráció értékét az EN 60745 szabvány
által meghatározott szabványos méréssel
határoztuk meg, így az itt megadott értéket
össze lehet hasonlítani egy másik szerszám
értékével. Az érték felhasználható az
előzetes kockázatelemzéshez.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják,
más tartozékokkal vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
5
a kezelőkre jutó vibrációt; például:
az eszköz és a tartozékok
karbantartása, a kezek melegen
tartása, a munkamódszer
módosítása.
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken,
ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv
hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Biztosítékok:
Európa 230 voltos szerszám 10 Amper az
eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet,
és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
27.07.2009
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
azonnali halálos vagy súlyos sérülést
okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyt jelez, amelyet ha
nem kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha
nem hárítanak el, könnyű vagy
közepesen súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el,
anyagi kárt okozhat.
FIGYELMEZTETÉS:A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében olvassa el az utasításokat
tartalmazó kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Minden
biztonsági figyelmeztetést
olvasson el a használati
utasítással együtt. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
Az “elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
DWD0010, DWD014, DWD014S
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét
munkaterület a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos
6
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
és a bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét,
figyeljen oda arra, amit csinál, és
használja a józan eszét, ha elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés - például a porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő - használata
csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem
szándékos beindítását. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója a ki
állásban van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, balesetet okozhat.
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot,
mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot. A forgó alkatrészhez
rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyi
sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így
jobban tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben is.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral
összefüggő veszélyek.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának.
Soha, semmilyen módon ne
változtassa meg a csatlakozódugaszt.
A földelt kéziszerszámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő
fali dugaljak használata csökkentik az
áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az
elektromos szerszámba, akkor az növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva;
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki
az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve
a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja
az elektromos szerszámot,
kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe.
A kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett
áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés
kockázat.
7
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten
az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos
szerszámot, ha a kapcsolóval nem
lehet ki- és bekapcsolni. A hibás
kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az
ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyi sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az áramforrásról mielőtt valamilyen
beállítást végezne rajta, tartozékot
cserélne benne vagy eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának kockázatát.
d) A nem használt elektromos
szerszámot tárolja olyan helyen, ahol
a gyerekek nem érhetik el; ne engedje,
hogy olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen
utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az elektromos
szerszám veszélyes lehet.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoztak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot,
tartozékokat és szerszámbefogókat
a használati utasításnak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosíthatja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságos
működését.
További speciális biztonsági
szabályok fúrókhoz
•
•
•
•
•
•
Viseljen fülvédőt.A zaj halláskárosodást
okozhat.
Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogási felületeinél tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél
a tartozék rejtett kábeleket vagy
a készülék saját kábelét vághatná el.
Az “élő” (áram alatt lévő) vezetékkel való
érintkezés elektromossá teheti
a szerszám csupasz fémrészeit, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon leszorítót vagy más célszerű
módszert a munkadarab szilárd felületre
való rögzítéséhez. A munkadarab kézben
tartása vagy a saját testéhez való
szorítása nem megbízható módszer, így
könnyen elveszítheti a gép feletti uralmat.
Hordjon biztonsági védőszemüveget
vagy más alkalmas szemvédő eszközt.
Fúrás közben szilánkok szabadulhatnak
el. A repülő törmelékek maradandó
szemkárosodást okozhatnak.
A fúráshoz használt fúrófejek és
szerszámok a művelet közben
felforrósodhatnak.Hordjon védőkesztyűt,
ha meg szeretné érinteni őket.
A fogantyúkat tartsa szárazon, tisztán,
olaj- és zsírmenetesen; gumikesztyű
viselése ajánlott. Így jobban tudja uralni
a szerszámot.
Maradványkockázat
A következő kockázatok minden fúró
használatával együtt járnak:
–
A szerszám forgórészének vagy
felforrósodott részeinek megérintése
miatti sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása, és a védőeszközök használata
8
Leírás (1. ábra)
ellenére bizonyos maradvány kockázatokat
nem lehet elkerülni. Ezek a következők:
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt
vagy személyi sérülést okozhat.
–
Halláskárosodás
–
Ujjak becsípődése a tartozékok
cseréjénél.
–
A por belélegzéséből eredő egészségügyi
kockázat famegmunkálásnál.
a. Sebességfokozat-váltós bekapcsoló
billentyű
–
A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
b. Blokkoló gomb
c. Irányváltó kapcsolókar
–A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
d. Tokmány
A szerszám jelzései
f.
A szerszámon a következő piktogramok
találhatók:
g. Fordulatszám szabályzó tárcsa
(DWD014)
e. Tokmánykulcs tároló gumigyűrű
h. Főfogantyú
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
i.
Ezeket a nagy igénybevételre tervezett
V.S.R. fúrókat a professzionális
szerszámhasználóknak terveztük.
Viseljen védőszemüveget.
NE használja nedves környezetben,
illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok
jelenlétében.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI HELYE (1. ÁBRA)
Ezeket a nagy igénybevételre
tervezett fúrókat a professzionális
szerszámhasználóknak terveztük.
A dátumkód az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
NE engedjen gyermeket a szerszám
közelébe. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, az ilyen
személy géphasználatát felügyelni kell.
2009 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
Elektromos biztonság
A csomag a következőket tartalmazza:
Fúró
1
Tokmánykulcs (DWD010, DWD014)
1
Használati utasítás
1
Robbantott ábra
Dátumkód helye
RENDELTETÉS
Hordjon fülvédőt.
1
Kábel
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az
adattáblán megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
• Ellenőrizze a szerszámot, annak
alkatrészeit és tartozékait olyan
sérülésekre, amelyek a szállítás során
keletkezhettek.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatban beszerezhető
speciális kábelre.
• Szánjon időt a használati utasítás
alapos áttanulmányozására és
megértésére mielőtt használná
a szerszámot.
9
Hosszabbító kábel használata
A szár kilazításához forgassa a tokmányt
óramutató járásával ellenkező irányba
egyetlen furat használatával, majd kézzel
lazítsa tovább a tokmányt.
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat).
KULCSOS TOKMÁNY LESZERELÉSE
(2. ÁBRA)
A kábelér minimális keresztmetszete 1,5 mm .
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje
le a kábelt. Lásd még az alábbi táblázatot.
2
Szorítsa be a tokmányba egy imbuszkulcs
rövidebb végét. Gumikalapáccsal vagy
fadarabbal üsse meg erősen az óramutató
járásával ellentétes irányba az imbuszkulcsot.
Így annyira meglazíthatja a tokmányt, hogy
utána kézzel is lecsavarhatja.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
KULCSOS TOKMÁNY FELSZERELÉSE
(3. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy javítás
előtt.Ellenőrizze, hogy
a kapcsológomb OFF (Ki) állásban
van-e. Az eszköz véletlenszerű
beindulása balesetet okozhat.
Csavarja rá a tokmányt amennyire tudja
puszta kézzel. Fogja be egy imbuszkulcs
rövidebb végét, és üsse az óramutató
járásának irányába puha kalapáccsal.
Kulcsmentes tokmány (1., 4-6. ábra)
DWD014S
Irányváltó kapcsolókar (1. ábra)
A a DWD014S típusok kulcsmentes
tokmánnyal (d) rendelkeznek
a kényelmesebb használat érdekében.
Az irányváltó kart (c) használhatja a szár
kivételére szűk furatoknál, vagy csavarok
kihajtására. A kapcsolóbillentyű fölött található.
FÚRÓSZÁR VAGY MÁS TARTOZÉK BEILLESZTÉSE
A motor forgásirányának megfordításához
ELŐSZÖR engedje föl a bekapcsoló gombot,
ezután tolja a kart jobbra (a kezelő felől
nézve).
1. Markolja meg egyik kezével a tokmány
hátsó részét, a másikkal pedig forgassa
az első részt az óramutató járásával
ellentétes irányba a 4. ábra szerint.
Fordítsa a tokmányt annyira, hogy
a szükséges tartozék beférjen.
A visszahajtási művelet befejeztével állítsa
vissza a kart az előre irányba.
Kulcsos tokmány (1., 2., 3. ábra)
2. Illessze be a fúrószárat vagy más
tartozékot kb. 19 mm ( 3/4”) mélyen
a tokmányba, majd erősen szorítsa
meg az első rész óramutató járásával
megegyező irányba forgatásával. Amikor
a tokmány majdnem elég szoros,
kattogást fog hallani. 4–6 kattanás után
a tokmány már eléggé rászorul a tartozékra.
DWD010, DWD014
A DWD010 és a DWD014 típusok kulcsos
tokmánnyal rendelkeznek (d).
FÚRÓSZÁR VAGY MÁS TARTOZÉK BEILLESZTÉSE
1. Nyissa szét a befogópofákat, és illessze
a szár tövét kb. 3/4” (19 mm) mélységben
a tokmányba. Kézzel szorítsa meg
a tokmány gyűrűjét.
3. Ha a tartozékot ki szeretné venni, akkor
ismételje meg a fenti 1. lépést.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
próbálja a csavarozó szárat (vagy
bármely más tartozékot) úgy
befogni, hogy a befogópofát az egyik
kézzel tartja, miközben bekapcsolja
a szerszámot. Ez a szerszám
meghibásodását és/vagy személyi
sérülést okozhat.
2. Illessze a tokmány kulcsot a tokmány
oldalán lévő valamennyi nyílásba, és az
óramutató járásának megfelelő irányba
forgassa. Fontos, hogy a tokmány
megszorításánál mind a három furatot
használja.
10
Fordulatszám szabályzó (1. ábra)
KULCSMENTES TOKMÁNY LESZERELÉSE (5. ÁBRA)
DWD014, DWD014S
Szorítsa be a tokmányba egy imbuszkulcs
rövidebb végét (nem tartozék).
Gumikalapáccsal vagy fadarabbal ütögesse
meg a kulcs hosszabb végét az óramutató
járásával ellentétes irányba. Így annyira
meglazíthatja a tokmányt, hogy utána kézzel
lecsavarhatja.
A sebesség csökkentéséhez forgassa
a tárcsát (g) az óramutató járásával
ellentétes irányba. A sebesség növeléséhez
pedig az óramutató járásával megegyező
irányba forgassa.
Helyes kéztartás (7. ábra)
KULCSMENTES TOKMÁNY FELSZERELÉSE (6. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében MINDIG a 7. ábrán
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
Csavarja rá a tokmányt amennyire tudja
puszta kézzel. Szorítsa rá a tokmányt egy
imbuszkulcs rövidebb végére (nem tartozék),
ütögesse a hosszabb véget puha kalapáccsal
az óramutató járásával megegyező irányba.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében MINDIG tartsa szorosan
a szerszámot, nehogy megugorjon.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
A helyes kéztartásban egyik keze a szerszám
alatt, a másik pedig a főfogantyún (h) van .
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat, és
a vonatkozó előírásokat.
Fúrás
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
csatlakoztassa le az áramforrásról
a szerszámot mielőtt beállítást
végezne rajta vagy tartozékot
cserélne benne.
Kapcsolóbillentyű (1. ábra)
A szerszám elindításához nyomja le
a kapcsolóbillentyűt. A fúró leállításához
engedje föl a bekapcsoló billentyűt.
MEGJEGYZÉS: Alacsonyabb sebességgel
kezdjen fúrni, ha a fúrás helyét nem pontozta
ki, fémet, műanyagot vagy kerámiát fúr, vagy
csavarozási műveletet végez. A magasabb
sebesség alkalmasabb fa és forgácslap
fúrására, illetve csiszoló és polírozó
tartozékok használatához.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülést okozó kockázatok
csökkentése érdekében , MINDIG
fogja be vagy szorosan szorítsa le,
rögzítse a munkadarabot. Ha vékony
munkadarabot fúr ki, akkor helyezzen
mögé fa-alátétet, hogy megelőzze
a károkat.
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG
A fokozatváltó kapcsoló (a) segítségével
szabályozhatja a fúró sebességét—minél
jobban lenyomja a kapcsolót, annál nagyobb
lesz a fúró sebessége.
Folyamatos működtetéshez nyomja meg
és tartsa lenyomva a billentyűt, nyomja le
a reteszelő gombot (b), majd engedje föl a
billentyűt.
1. Csak éles fúrófejet használjon.
FA anyagokhoz használjon alacsony
sebességet és fa fúrószárat, ún. ács
fúrószárat vagy körkivágót. FÉM
anyagokhoz használjon alacsony
sebességet és fém fúrószárat vagy
körkivágót.
A folyamatos működésre állított szerszámot
úgy állítsa le, hogy röviden megnyomja
a kapcsolót, majd felengedi. Mindig kapcsolja
ki a szerszámot, ha befejezte a munkát,
illetve mielőtt kihúzná a konnektorból.
2. A fúrófejet mindig csak annak tengelyével
egyező irányból nyomja. Használjon elég
nyomást, hogy a fúrófej dolgozhasson, de
ne nyomja túlzott erővel, hogy a motort
leállítsa vagy a fúrófejet tönkretegye.
11
3. Tartsa a szerszámot két kézzel, hogy
megakadályozza a fúrógép elfordulását.
Ha az adott modellhez csak egy fogantyú
tartozik, akkor tartsa a szerszámot az
egyik kezével a fogantyúnál és a másik
kezével az akkumulátornál.
MEGJEGYZÉS: Nagy átmérőjű [5/16”
(8 mm) - 1/2” (13 mm)] furatokat könnyebben
lehet készíteni acélban, ha először egy
kisebb furatot [5/32”
(4 mm) - 3/16” (5 mm)] készít.
FA FÚRÁSA
VIGYÁZAT: A fúrás a túlterhelés
miatt leállhat és ez a fúrógépet
gyorsan elcsavarhatja. Mindig
készüljön fel az ilyen leállásokra.
Tartsa a fúrógépet erősen, hogy
megakadályozza a szerszám
elfordulását és megelőzze
a sérüléseket.
Alacsony sebességgel kezdjen fúrni, és
utána növelje a teljesítményt miközben
egyenletesen nyomja a szerszámot. Fába
ugyanazzal a fúrószárral lehet fúrni, mint
fémbe. Ezek a szárak túlmelegedhetnek,
hacsak nem húzza ki gyakran, hogy
kitakarítsa a forgácsot a furatból.
A hasadásra hajlamos munkadarabot egy
fadarabbal kell alátámasztani.
4. HA A FÚRÓ LEÁLL, azt rendszerint
a túlterhelés vagy a nem megfelelő
használat okozza. AZONNAL ENGEDJE
FEL A BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT és
távolítsa el a fúrófejet a munkadarabtól,
hogy megállapíthassa a leállás okát. NE
KAPCSOLGASSA KI- ÉS BE
A BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT, HOGY
MEGPRÓBÁLJA AZZAL A FÚRÁST
ÚJRA ELINDÍTANI EGY LEÁLLÁSNÁL
— EZ TÖNKRETEHETI A FÚRÓGÉPET.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. A folyamatos
kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy javítás
előtt.Ellenőrizze, hogy
a kapcsológomb OFF (Ki) állásban
van-e. Az eszköz véletlenszerű
beindulása balesetet okozhat.
5. A leállások minimalizálása és az anyag
kitörésének csökkentése érdekében
(a nagy nyomás miatt) csökkentse
a nyomást a fúrófejre és mozgassa
azt ki- és be a furatban, annak
kiszélesítéséhez.
6. Ne kapcsolja le a motort, ha azt
a kifúrt furatból szeretné kivenni. Így
megakadályozhatja a beszorulást.
Szénkefék
A DEWALT továbbfejlesztett szénkeferendszert
használ, amely automatikusan leállítja a fúrót,
ha a kefék elkopnak. Ezzel megelőzhető
a motor súlyos károsodása. Új szénkefe
szettek vásárolhatók minden DEWALT
szervizközpontban. Mindig az eredetivel
azonos cserealkatrészeket használjon.
7. A változtatható sebességű fúrógépeknél
nem kell a furatot megütni. Használja
a fúrógépet alacsony sebességgel
a furat megkezdéséhez, majd nyomja
a bekapcsoló billentyűt erősebben
a szerszám felgyorsításához, ha a furat
már elég mély ahhoz, hogy a fúrófej nem
ugorhat ki belőle.
FÉMEK FÚRÁSA
Kenés
Alacsony sebességgel kezdjen fúrni, és
utána növelje a teljesítményt miközben
egyenletesen nyomja a szerszámot.
A furatból folyamatosan, egyenletesen
kifolyó fémforgács jelzi a megfelelő fúrási
sebességet. Fémfúráshoz használjon
hűtőfolyadékot. Kivételt képez az öntöttvas
és a bronz, ezeket szárazon kell fúrni.
Elektromos szerszáma nem igényel
kiegészítő kenést.
12
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port lát.
A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes
vagy enyhe mosószeres textíliát
használjon. Soha ne engedje, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről
Az Önhöz legközelebbi szerződéses
s z e r v i z k é p v i s e l e t h e l y é r ő l a D E WA LT
képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a szerződött D E WALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, használatuk veszélyes
lehet.A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
VIGYÁZAT: A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak olyan
méretű tartozékokat használjon,
amely maximális érték a “Műszaki
adatok” című részben meg van adva.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos
további tájékoztatásért forduljon
kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
13
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244931 - 21-08-2014
14
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
16
TYP.
DWD010 - DWD012 - DWD012S - DWD014 DWD014S - DWD015 - DWD016 - DWD016S
800
25
1
11
3
12
101
102
11
6
5
5
104
103
1
4
3
23
23
17
23 26
23
19
18
23
23
3
DWD016S
23
22
22
20
21
24
E15687 / NO31853
WWW.2helpU.com
17
21 - 05 - 09
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising