D25013K | DeWalt D25013K ROTARY HAMMER instruction manual

402011-53 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D25012
D25013
Fig. 1
f
e
h
i
d
b
j
g
c
a
D25013
f
k
g
D25012
Fig. 2
D25013
f
g
f
g
2
f
g
Fig. 3
Fig. 4
d
j
3
CIOCANE ROTOPERCUTOARE SDS PLUS ®
PENTRU REGIM GREU D25012, D25013
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
D25012 D25013
Tensiune
V
230
230
(Numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
V
230/115 230/115
Tip
1
1
Putere absorbită
W
650
650
Turaţie în gol
min-1 0–1.550 0–1.550
Turaţie redusă
min-1 0–1.130 0–1.240
Bătăi pe minut
BPM 0–4.150 0–4.550
Percuţie
Găurire cu percuţie
J
2,4
2,4
Dăltuire
J
2,4
2,4
Capacitate maximă de găurire
în oţel/lemn/beton
mm 13/30/22 13/30/22
Poziţiile daltei
–
41
Capacitatea de găurire cu carote
în cărămidă moale
mm
50
50
Sistem prindere accesoriu
SDS Plus® SDS Plus®
Diametru inel
mm
43
43
Greutate
kg
2,3
2,3
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3,1
89
3
100
3,3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Găurirea în metal
Valoarea emisiilor
de vibraţii ah,D =
Incertitudine K =
4
m/s²
m/s²
D25012
D25013
3
1,5
3
1,5
Găurirea în beton
Valoarea nivelului
vibraţiilor ah,D =
Marjă K =
m/s²
m/s²
11
1,7
11
1,7
Dăltuire
Valoarea nivelului
vibraţiilor ah,Cheq =
Marjă K =
m/s²
m/s²
–
–
9,5
1,7
Înşurubarea fără percuţie
Valoarea nivelului
vibraţiilor ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al emisiilor de vibraţii reprezintă
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 115 V 16 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni
de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
D25012, D25013
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de
la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
27.07.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările şi instrucţiunile de
siguranţă Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
5
b)
c)
d)
e)
f)
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
6
d)
e)
f)
g)
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e)
f)
g)
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
ciocanele rotopercutoare
• Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de lovire cu ciocanul pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate pot
cauza vătămarea definitivă a ochilor. Purtaţi
o mască de praf sau un respirator pentru
aplicaţii care generează praf. Este posibil să
fie necesar echipament de protecţie pentru
urechi pentru majoritatea aplicaţiilor.
• Ţineţi întotdeauna ferm unealta. Nu
încercaţi să operaţi această unealtă fără
a o ţine cu ambele mâini. Se recomandă
ca mânerul lateral să fie utilizat întotdeauna.
Operarea acestei unelte cu o mână va
determina pierderea controlului. Străpungerea
sau întâlnirea materialelor dure precum barele
metalice poate fi, de asemenea, periculoasă.
Strângeţi bine mânerul lateral înainte de
utilizare.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea ciocanului pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
• Nu recondiţionaţi singuri accesoriile.
Recondiţionarea daltelor trebuie efectuată
de către un specialist autorizat. Daltele
recondiţionate necorespunzător pot provoca
vătămări.
• Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi.
Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
• Purtaţi mănuşi atunci când utilizaţi
unealta sau când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice accesibile pe unealtă
şi accesoriile pot fi extrem de fierbinţi în timpul
utilizării. Bucăţile mici de material spart pot
leza mâinile goale.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
• Nu aşezaţi unealta pe jos până când
accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriile
în mişcare pot provoca vătămări.
• Ţineţi uneltele electrice de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Contactul
cu un cablu sub tensiune va determina
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei şi va cauza electrocutarea
operatorului.
• Nu loviţi accesoriile blocate cu un ciocan
pentru a le desprinde. Fragmentele de metal
sau şpanul se pot disloca şi pot provoca
vătămări.
• Utilizaţi cleşti sau altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Susţinerea piesei
de prelucrat în mână sau sprijinită pe corp
este instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
• Daltele uşor uzate pot fi ascuţite din nou
prin polizare.
• Ţineţi cablul de alimentare departe de
accesoriul rotativ. Nu înfăşuraţi cablul în
jurul niciunei părţi a corpului. Un cablu
electric înfăşurat în jurul unui accesoriu rotativ
poate cauza vătămări personale şi pierderea
controlului.
7
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ciocanelor rotopercutoare:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
betonului şi/sau zidăriei.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (k), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de declanşare a turaţiei reglabile
b. Mâner principal
c. Mâner lateral
d. Tijă de adâncime
e. Mandrină SDS Plus®
f. Buton de selectare mod
g. Selector mod
h. Manetă inversare
i. Buton de blocare
j. Buton de detaşare a tijei de adâncime
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Aceste ciocane rotopercutoare de regim greu
au fost concepute pentru aplicaţii profesionale
de găurire şi găurire cu ciocanul, înşurubare şi
sfărâmare uşoară
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste ciocane rotopercutoare pentru regim greu
sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Conţinutul ambalajului
Siguranţa electrică
Ambalajul conţine:
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
1 Ciocan rotopercutor de regim greu
1 Mâner lateral
1 Tijă de reglare a adâncimii
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai
pentru modelele K)
1 Adaptor mandrină SDS Plus® (numai pentru
modelele C)
1 Mandrină (numai pentru modelele C)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schiţă explozie
8
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă
(fabricat conform standardelor BS
EN 61558 şi BS 4343), cu ecrane
conectate la împământare între bobina
principală şi cea secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea prizei de alimentare
(numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalată o priză nouă:
• Eliminaţi în siguranţă priza veche.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorului este
1,5 mm2.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Mânerul lateral (fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale, operaţi
ÎNTOTDEAUNA unealta cu mânerul
lateral instalat corect şi strâns bine.
Nerespectarea acestor instrucţiuni
poate conduce la alunecarea
mânerului lateral în timpul utilizării şi
la pierderea ulterioară a controlului.
Ţineţi unealta cu ambele mâini pentru
a maximiza controlul.
Împreună cu acest ciocan rotopercutor se
furnizează un mâner lateral asamblat pe unealtă.
Mânerul lateral (c) poate fi fixat pentru a se potrivi
atât utilizatorilor stângaci cât şi dreptaci.
PENTRU A REGLA MÂNERUL LATERAL
1. Slăbiţi mânerul lateral (c) rotindu-l în sens
invers acelor de ceasornic.
2. Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
3. Strângeţi mânerul lateral rotindu-l în sensul
acelor de ceasornic.
PENTRU A SCHIMBA POZIŢIA DE LUCRU PE
LATERALĂ
Pentru utilizatorii dreptaci: glisaţi clema
mânerului lateral peste mandrină, cu mânerul
pe partea stângă.
Pentru utilizatorii stângaci: glisaţi clema
mânerului lateral peste mandrină, cu mânerul
pe partea dreaptă.
Maneta de inversare (fig. 1)
Maneta de inversare (h) este utilizată pentru
a inversa ciocanul rotopercutor pentru a scoate
elemente de fixare sau accesorii blocate exclusiv
în funcţia de găurire.
ATENŢIE: Atunci când se deblochează
accesoriile blocate, fiţi pregătiţi pentru
un cuplu de reacţie puternic.
Pentru a inversa ciocanul rotopercutor, opriţi-l
şi aliniaţi maneta de inversare (h) cu săgeata
galbenă ce indică înapoi (vizualizată în poziţia de
susţinere a uneltei în timpul utilizării).
Pentru a poziţiona ciocanul rotopercutor în modul
de oeprare înainte, opriţi-l şi aliniaţi maneta de
inversare (h) cu săgeata galbenă ce indică înainte
(vizualizată în poziţia de susţinere a uneltei în
timpul utilizării).
Selectorul de mod (fig. 1, 2)
AVIZ: Unealta trebuie să se oprească
complet înainte de a activa butonul
de selectare a modului, în caz contrar
unealta se poate deteriora.
1. Pentru a selecta modul de operare,
apăsaţi butonul de selectare a modului (f)
şi rotiţi selectorul modului (g) astfel încât
săgeata galbenă să indice către simbolul
corespunzător.
9
2. Eliberaţi butonul de selectare a modului şi
verificaţi să fie blocat pe poziţie comutatorul de
selectare a modului.
NOTĂ: Săgeata galbenă de pe selectorul de mod
TREBUIE să fie aliniată întotdeauna cu unul dintre
simboluri. Nu există poziţii de operare între aceste
simboluri.
MODUL DE GĂURIRE ROTATIVĂ
Utilizaţi modul de găurire rotativă pentru
lemn, metal şi material plastice.
MODUL DE GĂURIRE CU CIOCANUL
Utilizaţi acest mod pentru găurirea în
zidărie.
MODUL NUMAI CIOCAN (NUMAI
PENTRU MODELUL D25013)
Pentru dăltuire uşoară.
Introducerea şi scoaterea accesoriilor SDS Plus® (fig. 1)
VAETISMENT: Purtaţi întotdeauna
mănuşi când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice expuse de pe
unealtă şi accesoriul pot deveni extrem
de fiebinţi în timpul utilizării.
AVERTISMENT: Nu încercaţi să
strângeţi sau să slăbiţiburghiele
(sau orice alt accesoriu) apucând de
partea din faţă a mandrinei şi pornind
unealta. Acest fapt poate conduce la
deteriorarea mandrinei şi la vătămare
personală.
Această unealtă foloseşte accesorii SDS Plus®
Recomandăm să folosiţi numai accesorii
profesionale.
Pentru a introduce accesoriul, introduceţi tija
acestuia aproximativ 19 mm (3/4") în mandrină.
Împingeţi şi rotiţi accesoriul până când se fixează
pe poziţie. Accesoriul va fi astfel strâns bine.
Pentru a scoate accesoriul, trageţi de manşonul
amndrinei (e) înapoi şi scoateţi accesoriul.
Mandrina SDS Plus® (fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
10
AVERTSIMENT: Pericol de arsuri.
Purtaţi ÎNTOTDEAUNA mănuşi când
schimbaţi accesoriile. Componentele
metalice accesibile pe unealtă şi
accesoriile pot fi extrem de fierbinţi
în timpul utilizării. Bucăţile mici de
material spart pot leza mâinile goale.
AVERTISMENT: Nu încercaţi să
strângeţi sau să slăbiţiburghiele
(sau orice alt accesoriu) apucând de
partea din faţă a mandrinei şi pornind
unealta. Acest fapt poate conduce la
deteriorarea mandrinei şi la vătămare
personală.
Pentru a introduce accesoriul, introduceţi tija
acestuia aproximativ 19 mm (3/4") în mandrină.
Împingeţi şi rotiţi accesoriul până când se fixează
pe poziţie. Accesoriul va fi astfel strâns bine.
Pentru a scoate accesoriul, trageţi de manşonul
amndrinei (e) înapoi şi scoateţi accesoriul.
Montarea unui adaptor de
mandrină şi a mandrinei
(comercializate separat)
1. Înşurubaţi mandrina pe capătul filetat al
adaptorului de mandrină.
2. Introduceţi mandrina şi adaptorul conectate
în unealtă ca şi cum ar fi un burghiu normal
SDS Plus®.
3. Pentru a scoate mandrina, procedaţi ca şi cum
aţi scoate un burghiu normal SDS Plus®.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
mandrine standard în modul de găurire
cu ciocanul.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Tija de adâncime (fig. 4)
PENTRU A REGLA TIJA DE ADÂNCIME
1. Împingeţi şi ţineţi apăsat butonul de detaşare
a tijei de adâncime (j) de pe mânerul lateral.
2. Deplasaţi tija de adâncime (d) astfel încât
distanţa dintre capătul tijei şi capătul
accesoriului să fie egală cu adâncimea de
găurire dorită.
3. Eliberaţi butonul pentru a bloca tija pe poziţie.
Atunci când găuriţi cu tija de adâncime, opriţivă atunci când aceasta ajunge la suprafaţa
materialului.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
Întrerupătorul de declanşare
(fig. 1)
Pentru a porni ciocanul rotopercutor, apăsaţi
întrerupătorul de declanşare (a). Pentru a opri
ciocanul rotopercutor, eliberaţi întrerupătorul.
NOTĂ: Folosiţi viteze reduse pentru începerea
găurilor fără utilizarea unui dorn, pentru găurirea în
metale, materiale plastice sau ceramică sau pentru
introducerea şuruburilor. Vitezele superioare sunt
mai adecvate pentru găurirea în zidărie cu eficienţă
maximă.
VITEZĂ VARIABILĂ
Întrerupătorul de declanşare cu viteză variabilă (a)
permite controlul vitezei. Cu cât este apăsat mai
mult întrerupătorul de declanşare, cu atât este mai
mare viteza uneltei.
BUTON DE BLOCARE
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
eliberaţi mecanismul de blocare înainte
de a deconecta ştecherul de la sursa
de alimentare. Nerespectarea acestei
instrucţiuni va cauza pornirea imediată
a găuririi cu ciocanul data viitoare
când unealta este introdusă în priză.
Pot surveni deteriorare sau vătămări
personale.
Butonul de blocare (i) este destinat utilizării numai
cu ciocan rotopercutor în repos, montat pe un banc
de găurire sau pentru aplicaţii de dăltuire.
De fiecare dată înaintea utilizării, asiguraţi-vă că
mecanismul de eliberare a butonului de reglare
funcţionează corect.
Pentru operarea continuă, apăsaţi şi ţineţi apăsat
întrerupătorul de declanşare (a); apăsaţi butonul
de blocare (i); eliberaţi întrerupătorul de declanşare
şi apoi eliberaţi butonul de blocare. Unealta va
continua să funcţioneze.
Pentru a opri unealta în modul de operare
continuă, apăsaţi rapid şi eliberaţi întrerupătorul de
declanşare.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 3)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (c) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (b).
Mandrină în suprasarcină
Dacă accesoriul este blocat sau prins, antrenarea
axului uneltei este întreruptă de mandrina în
suprasarcină. Deoarece există forţe care apar
în urma unei astfel de situaţii, ţineţi întotdeauna
bine unealta cu ambele mâini şi adoptaţi o poziţie
nemişcată.
Unelte de găurire
Aparatul este destinat găuririi cu ciocanul în beton,
cărămidă şi piatră. Este, de asemenea, adecvat
pentru găurirea fără percuţie în lemn, metal,
ceramică şi materiale plastice.
Găurirea (fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
AVERTSIMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămare personală,
asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că piesa
de prelucrat este ancorată sau fixată
bine. În cazul găuririi de materiale
subţiri, folosiţi o bucată suplimentară
de lemn pentru a preîntâmpina
deteriorarea materialului.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale, operaţi
ÎNTOTDEAUNA unealta cu mânerul
lateral instalat corect şi strâns bine.
Nerespectarea acestor instrucţiuni
poate conduce la alunecarea
mânerului lateral în timpul utilizării şi
la pierderea ulterioară a controlului.
Ţineţi unealta cu ambele mâini pentru
a maximiza controlul.
Apăsaţi butonul de selectare a modului (f) şi rotiţi
selectorul de mod (g) la simbolul burghiului pentru
găurire, la simbolul ciocanului pentru lovirea cu
ciocanul sau la simbolul de ciocan perforator
pentru găurirea cu ciocanul.
11
OPERAŢIA DE GĂURIRE
1. Pentru LEMN, folosiţi burghie elicoidale,
burghie cu şurub de ghidare, burghie spiralate
de mare putere sau carote de găurire. Pentru
METAL, utilizaţi burghie elicoidale de oţel sau
carote de găurire. Folosiţi un lubrifiant pentru
debitare atunci când găuriţi metale. Excepţiile
sunt fonta şi alama care trebuie găurite uscat.
Pentru ZIDĂRIE, utilizaţi accesorii cu vârfuri
sinterizate sau speciale pentru zidărie. Ieşirea
egală şi constantă de pulbere indică faptul că
găurirea este efectuată la viteza corectă.
2. Apăsaţi întotdeauna în linie dreaptă cu
burghiul. Folosiţi o presiune suficientă pentru
a păstra burghiul în material, însă nu apăsaţi
atât de tare încât să blocaţi motorul sau să
îndoiţi burghiul.
3. Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini pentru
a controla acţiunea de rotire a maşinii de
găurit.
AVERTISMENT: Unealta se poate
bloca dacă este supraîncărcată,
cauzând o răsucire bruscă. Fiţi
întotdeauna vigilenţi în acest sens.
Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini
pentru a controla acţiunea de rotire şi
a evita vătămarea.
4. ÎN CAZUL ÎN CARE MAŞINA DE GĂURIT
SE BLOCHEAZĂ, acest fapt survine de
obicei datorită faptului că este supraîncărcată
sau utilizată necorespunzător. ELIBERAŢI
IMEDIAT ÎNTRERUPĂTORUL, scoateţi
burghiul din material şi determinaţi cauza
blocării. NU ACŢIONAŢI ÎNTRERUPĂTORUL
ÎN POZIŢIA PORNIT ŞI OPRIT ÎN
ÎNCERCAREA DE A PORNI O MAŞINĂ
DE GĂURIT BLOCATĂ — ACEST LUCRU
POATE DETERIORA MAŞINA DE GĂURI.
5. Pentru a reduce la minim blocarea sau
ruperea în material, reduceţi presiunea
aplicată pe maşina de găurit pentru a facilita
pătrunderea burghiului prin porţiunea finală
a găurii.
6. Ţineţi motorul în funcţiune atunci când
retrageţi burghiul din gaură. Acest fapt va
preîntâmpina blocarea.
7. Cu maşinile de găurit cu viteză variabilă,
nu este necesar să folosiţi un dorn pentru
a începe operaţia de găurire. Folosiţi o viteză
mică pentru a începe gaura şi acceleraţi
apăsând mai tare pe întrerupător atunci când
gaura este suficient de adâncă încât burghiul
să nu alunece în afară.
12
GĂURIREA ÎN METAL
Este necesară o mandrină SDS Plus® de adaptare
la tija rotundă. Asiguraţi-vă că unealta se află în
modul numai găurire. Porniţi operaţia de găurire la
viteză mică şi măriţi la putere maximă în timp ce
aplicaţi o presiune fermă pe unealtă. Ieşirea egală
şi constantă de şpan indică faptul că găurirea este
efectuată la viteza corectă. Folosiţi un lubrifiant
pentru debitare atunci când găuriţi metale.
Excepţiile sunt fonta şi alama care trebuie găurite
uscat.
NOTĂ: Găurile mari [de la 7,9 mm (5/16") la
12,7 mm (1/2")] în oţel pot fi făcute mai uşor dacă
se efectuează mai întâi o gaură de ghidare [de la
4 mm (5/32") la 4,8 mm (3/16")].
GĂURIREA ÎN LEMN
Este necesară o mandrină SDS Plus® de adaptare
la tija rotundă. Asiguraţi-vă că unealta se află
în modul numai găurire. Porniţi operaţia de
găurire la viteză mică şi măriţi la putere maximă
în timp ce aplicaţi o presiune fermă pe unealtă.
Găurile în lemn pot fi făcute cu aceleaşi burghie
elicoidale folosite pentru metal. Burghiele se pot
supraîncălzi dacă nu sunt extrase frecvent pentru
a scoate aşchiile din gaură. Pentru găurile mari,
folosiţi burghie elicoidale, burghie cu şurub de
ghidare, burghie spiralate de mare putere sau
carote de găurire. Materiale ce prezintă risc de
crăpare trebuie prelucrate cu ajutorul unei bucăţi
suplimentare de lemn.
Înşurubarea (fig. 1)
1. Setaţi comutatorul de selectare a modului (g)
în poziţia de găurire rotativă.
2. Selectaţi direcţia de rotire
3. Introduceţi adaptorul special SDS Plus® pentru
înşurubat, de folosit cu accesorii de înşurubat
hexagonale.
4. Introduceţi vârful de şurubelniţă adecvat.
Atunci când introduceţi şuruburi cu cap plat,
folosiţi întotdeauna accesorii cu manşon de
potrivire.
5. Apăsaţi uşor pe întrerupătorul de viteză
variabilă (a) pentru a preîntâmpina
deteriorarea capului şurbului. În direcţia
de rotire înapoi (LH), viteza uneltei este
redusă automat pentru scoaterea uşoară
a şuruburilor.
6. Atunci când şurubul este drept pe piesa de
prelucrat, eliberaţi întrerupătorul de viteză
variabilă pentru a preîntâmpina pătrunderea
capului de şurub în piesa de prelucrat.
Operaţia de găurire cu
ciocanul
1. Atunci când găuriţi, folosiţi suficientă forţă pe
ciocan pentru a-l face să nu salte excesiv
sau mişcarea în sus a accesoriului. O forţă
excesivă va genera viteze mai mici de găurire,
supraîncălzirea şi un randament de găurire
redus.
2. Găuriţi drept, ţinând accesoriul în unghi drept
pe piesa de prelucrat. Nu aplicaţi presiune
laterală pe accesoriu în timpul găuririi
deoarece acest lucru va determina blocarea
canalelor accesoriului şi o viteză de găurire
inferioară.
3. Atunci când faceţi gpuri mari, dacă viteza
ciocanului începe să se micşoreze, trageţi
parţial accesoriul din gaură, cu unealta încă
în funcţiune, pentru a ajuta la scoaterea
reziduurilor din gaură.
4. Pentru zidărie, utilizaţi accesorii cu vârfuri
sinterizate sau speciale pentru zidărie. Ieşirea
egală şi constantă de pulbere indică faptul că
găurirea este efectuată la viteza corectă.
Cioplire şi dăltuire (D25013)
1. Pentru a comuta de la găurire la cioplire,
introduceţi mai întâi dalta SDS Plus® şi
verificaţi dacă este fixată corect.
2. Atunci când comutaţi de la găurirea cu
percuţie la dăltuire, rotiţi dalta în poziţia
dorită. Dacă se observă o rezistenţă în timpul
schimbării modului de funcţionare, rotiţi uşor
dalta pentru a acţiona blocarea arborelui.
AVERTISMENT:
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
• Aparatul nu poate fi reparat de utilizator.
Duceţi unealta la un agent de reparaţii
autorizat DEWALT după aproximativ 40 de ore
de utilizare. În cazul în care survin probleme
înainte de acest teremn, contactaţi un agent
de reparaţii autorizat DEWALT.
• Unealta se va opri automat dacă periile de
carbon sunt uzate.
Periile motorului electric
DEWALT utilizează un sistem avansat de perii,
care opreşte automat maşina de găurit atunci
când periile se uzează. Acest fapt preîntâmpină
deteriorarea motorului. Există ansambluri noi de
perii, disponibile la centrele de service autorizate
DEWALT. Utilizaţi întotdeauna piese de schimb
identice.
• Ciocanul este destinat numai
aplicaţiilor de dăltuire uşoară.
• Comutatorul înainte/înapoi trebuie să
fie în poziţia înainte în timpul dăltuirii
AVERTISMENT:
• Nu folosiţi această unealtă pentru
a amesteca sau pompa lichide uşor
combustibile sau explozive (benzină,
alcool, etc.).
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Accesoriile şi ataşamentele utilizate trebuie să
fie lubrifiate în mod regulat în jurul ajutajului
SDS Plus®.
• Nu amestecaţi sau agitaţi lichidele
inflamabile etichetate corespunzător.
Sunt disponibile opţional diverse tipuri de accesorii
şi adaptoare SDS Plus®.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
13
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Sunt disponibile opţional diverse tipuri de burghie
şi dalte SDS Plus®.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materiale brute.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
zst00188335 - 17-09-2012
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising