D25013K | DeWalt D25013K ROTARY HAMMER instruction manual

567000-35 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25012
D25013
1. ábra
2. ábra
2
3. ábra
4. ábra
3
NAGY IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT SDS PLUS®
FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS
D25012, D25013
Gratulálunk!
Az adatlapon megadott kibocsátott
vibráció értékét az EN 60745 szabvány
által meghatározott szabványos méréssel
határoztuk meg, így az itt megadott értéket
össze lehet hasonlítani egy másik szerszám
értékével. Az érték felhasználható az előzetes
kockázatelemzéshez.
Köszönjük, hogy D E WALT szerszámot
választott. Sokéves tapasztalatunk valamint
az átgondolt termékfejlesztés és innováció
teszi a DEWALT termékeket a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az
eszközt más célra használják vagy
más tartozékokkal vagy az nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
És így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen megváltozhat.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Terheléssel
Ütésszám percenként
Ütési energia
Ütvefúrás
Vésés
Maximális fúrásteljesítmény (fém/puhafa/beton)
Véső pozíciók
Fúrókoronával kapacitás puha téglában
Szerszámbefogó
Gallér átmérő
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA ( h a n g t e l j e s í t ményszint)
KWA (toleranciafaktor)
D25012
V 230
1
W 650
-1
min 0–1550
D25013
230
1
650
0–1550
min-1 0–1130
BPM 0–4150
0–1240
0–4550
J 2.4
J 2.4
mm 13/30/22
2.4
2.4
13/30/22
–
mm 50
41
50
SDS Plus®
mm 43
kg 2.3
SDS Plus®
43
2.3
dB(A) 86
dB(A) 3.0
dB(A) 97
89
3.0
100
dB(A) 3.1
3.3
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni arra az időtartamra jutó vibrációt,
amíg az eszköz ki van kapcsolva vagy
be van kapcsolva, de nem használják
a munkához. És így a munkavégzés
során a kitettség mértéke is jelentősen
csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi
óvintézkedéseket, amelyekkel
csökkenteni lehet a kezelőkre jutó
vibrációt; például: az eszköz és
a tartozékok karbantartása, a kezek
melegen tartása, a munkamódszer
módosítása.
Az súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Fém fúrásánál
Vibrációs kibocsátási
m/s² 3.0
3.0
érték ah,D =
1.5
Bizonytalanság K =
m/s² 1.5
Beton fúrásnál
Vibrációs kibocsátási
m/s² 11
11
érték ah,HD =
Bizonytalanság K =
m/s² 1.7
1.7
Vésés
Vibrációs kibocsátási
m/s² –
9.5
érték ah,Cheq =
1.7
Bizonytalanság K =
m/s² –
Csavarozás kalapálás nélkül
Vibrációs kibocsátási érték ah =
Bizonytalanság K =
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
Biztosítékok:
230 V-os eszköz 10 amperes, hálózati
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet
és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
azonnali halálos vagy súlyos sérülést
okoz.
≤ 2.5
1.5
4
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek
el, halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
V I G Y Á Z AT: P o t e n c i á l i s
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS!Minden
biztonsági figyelmeztetést olvasson
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tűzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY KÉSŐBB
IS FELLAPOZHASSA
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
Az „elektromos szerszám“ kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
D25012, D25013
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok című
fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést
a szerszám fölött.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba a D E WALT vállalattal
a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a D E WALT
vállalat nevében adja.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának.
Soha, semmilyen módon ne
változtassa meg a csatlakozódugaszt.
A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt. Az
eredeti (módosítatlan) csatlakozó és
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2009
5
a megfelelő fali csatlakozóaljzat használata
csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékekkel, radiátorokkal,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az
elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha elkerülhetetlen az elektromos
szerszám nedves helyen való
használata, használjon Fi-relével
védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés
veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója a ki állásban
van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot
úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón
van, ill. olyan szerszámot helyez áram
alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó
alkatrészre illesztve maradt fogó vagy
kulcs személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot
váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral
összefüggő veszélyek.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét,
figyeljen oda arra, amit csinál, és
használja a józan eszét, ha elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A megfelelő körülmények között
használt védőfelszerelés, például
porálarc, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy fülvédő csökkenti
a személyi sérülés veszélyét.
4) E L E K T R O M O S S Z E R S Z Á M O K
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték
b) N e h a s z n á l j a a z e l e k t r o m o s
szerszámot, ha a kapcsolóval nem
lehet ki- és bekapcsolni. A hibás
kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az
ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy
az akkumulátorról a szerszámot,
mielőtt beállítást végezne, tartozékot
cserélne, vagy eltárolná azt. Ezekkel
6
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; és ne engedje, hogy
azt olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen
utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az elektromos
szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek csatlakozását
és/vagy kötését, ellenőrizze az
alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését. Ha
sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszám befogókat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
•
•
•
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosíthatja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságos
működését.
•
•
További speciális biztonsági
szabályok fúró-vésőkalapácshoz
•
•
•
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt oldalfogantyút.
A szerszám feletti uralom elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
•
•
7
műveletet végez, amelynél a tartozék
rejtett kábeleket vagy a készülék saját
kábelét vághatná el.Az „élő“ (áram alatt
lévő) vezetékkel való érintkezés elektromossá teheti a szerszám csupasz fémrészeit, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon leszorítót vagy más célszerű
módszert a munkadarab szilárd felületre
való rögzítéséhez. A munkadarab kézben
tartása vagy a saját testéhez való szorítása
nem megbízható módszer, így könnyen
elveszítheti a gép feletti uralmat.
Hordjon biztonsági védőszemüveget
vagy más alkalmas szemvédő eszközt.
Kalapálás közben szilánkok szabadulhatnak el.A repülő törmelékek maradandó
szemkárosodást okozhatnak. Viseljen porvédő álarcot vagy légzőkészüléket a porral
járó alkalmazásnál. Fülvédő használata
a legtöbb munkafolyamathoz szükséges.
Mindig határozottan tartsa
a szerszámot.
Ne próbálja úgy üzemeltetni, hogy
nem tartja mindkét kezével. Javasoljuk,
hogy mindig használja az oldalfogantyút.
Ha egy kézzel tartja, elveszítheti uralmát
a szerszám felett. Kemény anyagok áttörése, illetve a beléjük ütközés szintén veszélyes lehet. Használat előtt biztonságosan
rögzítse az oldalfogantyút.
Ne dolgozzon hosszú ideig
a szerszámmal. A kalapálás által okozott
rezgés károsíthatja a kezét, karját. Viseljen
kesztyűt, amely enyhíti a rezgés hatását és
gyakori pihenővel csökkentse a veszélyes
behatást.
Ne próbálja önállóan újraedzeni
a vágóéleket. A vésők újraedzését engedéllyel rendelkező szakembernek kell
végeznie. A nem megfelelően edzett véső
sérülést okozhat.
A szerszám használatához vagy a tartozékok cseréjéhez viseljen kesztyűt.
A szerszám és a tartozék szabadon lévő
fémalkatrészei a használat közben rendkívül felforrósodhatnak.A törött anyag apró
darabjai felsérthetik a kezét.
Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg vésője teljesen nem
állt le. A mozgó véső sérülést okozhat.
A beszorult vésőt ne próbálja kalapáccsal
kiszabadítani. Fém- vagy anyag szilánkok
szabadulhatnak el, és okozhatnak
sérülést.
•
•
A kissé megkopott vésőfejet
köszörüléssel meg lehet élesíteni.
Ügyeljen, hogy a tápkábel ne kerüljön
a forgó szerszám közelébe. Soha ne
tekerje maga köré a vezetéket. A forgó
szerszámrészre tekeredő elektromos
kábel személyi sérülést okozhat, illetve
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
1
1
1
1
1
1
1
Maradvány kockázat
A következő veszélyek együtt járnak a fúróvésőkalapács használatával.
– a szerszám forgórészének vagy
felforrósodott részeinek megérintése
miatti sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradvány kockázatokat nem lehet elkerülni.
Ezek a következők:
Oldalfogantyú
Mélységütköző rúd
Koffer (csak K modellnél)
SDS Plus ® tokmány adapter (csak C
modellnél)
13mm-es levehető tokmány (csak C
modellnél)
Használati utasítás
Robbantott ábra
• Ellen őrizze a szerszámot, annak
alkatrészeit és tartozékait olyan
sérülésekre, amelyek a szállítás során
keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére
mielőtt használná a szerszámot.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
– A beton- vagy falazatbontás közben
keletkező por belélegzése miatti
egészségkárosodás
a. Sebességfokozat-váltós bekapcsoló
billentyű
b. Főfogantyú
c. Oldalfogantyú
d. Mélységütköző rúd
e. SDS Plus® tokmány
f. Módválasztó kapcsoló
g. Módválasztó
h. Forgásirányt váltó kar
i. Blokkoló gomb
j. Mélységütköző rúd rögzítőbilincs
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktorgramok
találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
RENDELTETÉS
A nagy igénybevételre alkalmas fúróvésőkalapácsot professzionális fúrási,
ütvefúrási, csavarozási és könnyű vésési
műveletekre terveztük.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
NE használja nedves környezetben,
illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok
jelenlétében.
A dátumkód (k) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
A fúró-vésőkalapács professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Nagy igénybevételre tervezett fúróvésőkalapács
8
Elektromos biztonság
elcsúszhat a szerszám használata
közben, és Ön elveszítheti a kontrollt
a szerszám fölött. A maximális kontroll
érdekében mindkét kezével fogja
a szerszámot.
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség egyezik-e a szerszám adattábláján
megadott adatokkal.
Az oldalfogantyú gyárilag föl van szerelve
a fúró-vésőkalapácsra. A oldalfogantyút (c) mind
jobbkezes, mind balkezes felhasználóknak
megfelelő helyzetbe föl lehet szerelni.
Az Ön D E WALT szerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
AZ OLDALFOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA
1. Az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva lazítsa meg az oldalfogantyút.
2. Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt
helyzetbe.
3. Az óramutató járásának megfelelő irányba
forgatva rögzítse az oldalfogantyút.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
készülékeket (a BS EN 61558 & BS
4343 szerint gyártott) hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott elsődleges és a másodlagos
tekercselés között extra földelés is
található.
VÁLTÁS A MÁSIK OLDALRA
Jobbkezes felhasználók: Csúsztassa
át az oldalfogantyút a tokmányon, hogy
a fogantyú a bal oldalon legyen.
Balkezes felhasználók: Csúsztassa át
az oldalfogantyút a tokmányon, hogy
a fogantyú a jobb oldalon legyen.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat).
Forgásirány-váltó kar (1. ábra)
A forgásirány-váltó karral (h) meg lehet fordítani
a fúró-vésőkalapács forgásirányát (csak fúrás
funkcióban) a kötőelemek kihajtásához vagy
beszorult szárak kiszabadításához.
A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm2.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
V I G Y Á Z AT: H a b e s z o r u l t s z á r
kiszabadításához fordítja meg
a forgásirányt, legyen fölkészülve az
erős ellenirányú nyomatékra.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere, a
beállítások módosítása vagy javítás
előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
A fúró-vésőkalapács forgásirányának
megfordításához kapcsoljuk ki a gépet, és
úgy állítsuk a kart (h), hogy a sárga nyíl hátra
mutasson (a működési helyzetben tartáshoz
képest).
Ha a kart vissza akarja fordítani az előremenő
művelethez, kapcsoljuk ki a fúró-vésőkalapácsot,
és úgy állítsuk a kart (h), hogy a sárga nyíl előre
mutasson (a működési helyzetben tartáshoz
képest).
Oldalfogantyú (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
helyesen felszerelt, biztonságosan
rögzített oldalfogantyúval használja a
szerszámot.Egyébként az oldalfogantyú
9
Módválasztó (2. ábra)
A tokmány biztosan rögzíti a szárat.
V I G Y Á Z AT: A m ó d v á l a s z t ó
működtetéséhez meg kell várni, hogy
a szerszám teljesen leálljon, egyébként
a szerszám károsodhat.
A szár kioldásához húzza vissza a tokmány
karimáját (e) és vegye ki a szárat.
1. A működési mód kiválasztásához nyomja
meg a módválasztó gombot (f) és forgassa
a módválasztót (g) úgy, hogy a sárga nyíl
a megfelelő jelre mutasson.
2. Engedje föl a módválasztó gombot, és
ellenőrizze, hogy a módválasztó kapcsoló
rögzítve van-e a kívánt helyzetben.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
állítást/módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
SDS Plus® 1tokmány
MEGJEGYZÉS: A módválasztón található
sárga nyíl mindig valamelyik jelre
KELL mutasson. A pozíciók között nincs
működtethető pozíció.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye.A tartozékok cseréjéhez
MINDIG húzzon védőkesztyűt.
A szerszám és a tartozék szabadon
lévő fémalkatrészei a használat
közben rendkívül felforrósodhatnak.A
törött anyag apró darabjai felsérthetik
a kezét.
FÚRÁS ÜZEMMÓD
A fúrás módot használja fához,
fémhez és műanyagokhoz.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
próbálja a fúrószárat (vagy bármely
más tartozékot) úgy befogni vagy
kilazítani, hogy a befogópofát az egyik
kézzel tartja, miközben bekapcsolja
a szerszámot. Ez a tokmány
meghibásodását és személyi sérülést
okozhat.
ÜTVEFÚRÁS ÜZEMMÓD
Ezt a módot használhatja
falfúráshoz.
CSAK VÉSÉS ÜZEMMÓD (CSAK
D25013)
Könnyű véséshez.
SDS Plus® tartozékok föl-, illetve
leszerelése (1. ábra)
A szár felszereléséhez tolja kb. 19 mm (3/4“)
mélyen a tokmányba a szárvéget. Forgassa
a szárat amíg rögzül kívánt helyzetben.
A tokmány biztosan rögzíti a szárat.
FIGYELMEZTETÉS: A tartozékok
cseréjéhez húzzon védőkesztyűt.
A szerszám és a tartozék szabadon
lévő fémalkatrészei a használat közben
rendkívül felforrósodhatnak.
A szár kioldásához húzza vissza a tokmány
karimáját (e) és vegye ki a szárat.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
próbálja a fúrószárat (vagy bármely
más tartozékot) úgy befogni vagy
kilazítani, hogy a befogópofát az egyik
kézzel tartja, miközben bekapcsolja
a szerszámot. Ez a tokmány
meghibásodását és személyi sérülést
okozhat.
Tokmány adapter és tokmány
felszerelése(külön vásárolható)
A szerszámhoz SDS Plus ® tartozékok
használható. Azt ajánljuk, csak professzionális
tartozékokat használjon.
1. Hajtsa rá a tokmányt a tokmány adapter
csavarmenetes végére.
2. Az összeszerelt tokmányt és adaptert
szerelje föl a szerszámra, mintha
szabványos SDS Plus® tartozék lenne.
3. A tokmány leszereléséhez a szabványos
SDS Plus® tartozékokhoz hasonlóan járjon
el.
A szár felszereléséhez tolja kb. 19 mm (3/4“)
mélyen a tokmányba a szárvéget. Forgassa
a szárat amíg rögzül kívánt helyzetben.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás
módban soha ne használjon standard
tokmányt.
10
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
A blokkoló gomb (i) csak akkor használható,
ha a fúró-vésőkalapácsot rögzített helyzetben,
fúrógépállványra szerelve, illetve vésésre
használja.
A szerszám használata előtt feltétlenül
ellenőrizze, hogy a blokkoló gomb kioldott
állapotban van-e.
A szerszám bekapcsolásához húzza
folyamatosan a bekapcsoló billentyűt (a);
nyomja meg a blokkoló gombot (i); engedje
föl bekapcsoló billentyűt, majd a blokkoló
gombot.
A szerszám most folyamatosan működik.
Mélységütköző rúd (4. ábra)
A MÉLYSÉGÜTKÖZŐ RÚD BEÁLLÍTÁSA
1. N y o m j a l e é s t a r t s a l e n y o m v a
a mélységütköző rúd kioldógombját (j) az
oldalfogantyún.
2. Úgy állítsa be a mélységütköző rudat (d),
hogy a rúd és a szár vége közötti különbség
a furat mélységével egyenlő legyen.
3. Engedje föl a gombot, így rögzítheti a rudat
a kívánt helyzetben.
Ha a mélységütköző rúddal végez fúrást,
álljon le, amikor a rúd eléri az anyag
felszínét.
A folyamatos működésre állított szerszámot
úgy állítsa le, hogy röviden meghúzza
a kapcsolóbillentyűt, majd felengedi.
MŰKÖDÉS
Helyes kéztartás (3. ábra)
Használati utasítás
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: • Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
megugorjon.
Kapcsolóbillentyű (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a bekapcsoló billentyűt (a). A leállításhoz
engedje föl a billentyűt.
A helyes kéztartásban egyik keze az
oldalfogantyún (c), a másik pedig a főfogantyún
(b) van.
MEGJEGYZÉS: Alacsonyabb sebességgel
kezdjen fúrni, ha a fúrás helyét nem pontozta
ki, fémet, műanyagot vagy kerámiát fúr, vagy
csavarozási műveletet végez. A nagyobb
sebesség a falazatok fúrásánál biztosít nagyobb
hatékonyságot.
Túlterhelésvédő tokmány
Ha a fúrószár beszorul vagy megakad, a fúró
forgórészének meghajtását a túlterhelésvédő
tokmány megakadályozza. Az esetlegesen
fellépő erőhatások miatt mindig erősen tartsa a
gépet, és szilárd felületen, biztosan álljon.
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG
A változtatható sebességet biztosítható
kapcsolóbillentyűvel (a) szabályozhatja
a sebességet. Minél jobban húzza a billentyűt,
annál gyorsabban forog a fúró.
Fúrószerszámok
A gép beton-, tégla- és kőfalakban végzett
ütvefúrásra alkalmas. Ütés nélküli fúrásra
fában, fémben, kerámiában és műanyagokban
szintén alkalmazható.
BLOKKOLÓ GOMB
FIGYELMEZTETÉS: Feltétlenül
oldja ki a blokkoló gombot a
szerszám áramtalanítása előtt.
Ennek elmulasztása esetén a fúróvésőkalapács azonnal működésbe
lép, amikor legközelebb bedugja a
konnektorba. Anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
Fúrás (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja
11
ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
állítást/módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
két kézzel, hogy megakadályozza
a szerszám elfordulását és megelőzze
a sérüléseket.
4. HA A FÚRÓ MEGAKAD, általában
túlterhelés az oka. AZONNAL ENGEDJE
FEL A BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT és
távolítsa el a fúrófejet a munkadarabtól,
hogy megállapíthassa a leállás okát.
NE KAPCSOLGASSA KI- ÉS BE A
BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT, HOGY
MEGPRÓBÁLJA AZZAL A FÚRÁST
ÚJRA ELINDÍTANI EGY LEÁLLÁSNÁL
— EZ TÖNKRETEHETI A FÚRÓGÉPET.
5. A leállások minimalizálása és az anyag
kitörésének csökkentése érdekében
(a nagy nyomás miatt) csökkentse a nyomást
a fúrófejre és mozgassa azt ki- és be
a furatban, annak kiszélesítéséhez.
6. N e k a p c s o l j a l e a m o t o r t , h a a z t
a kifúrt furatból szeretné kivenni. Így
megakadályozhatja a beszorulást.
7. A változtatható sebességű fúrógépeknél
nem kell a furatot megütni. Használja ez
helyet a fúrógépet alacsony sebességgel
a furat megkezdéséhez, majd ha a furat már
elég mély ahhoz, hogy a fúrófej nem jöhet
ki belőle nyomja a bekapcsoló billentyűt
erősebben a szerszám felgyorsításához.
FIGYELMEZTETÉS: A személyes
sérülést okozó kockázatok
csökkentése érdekében MINDIG
fogja be vagy szorosan szorítsa le,
rögzítse a munkadarabot. Ha vékony
munkadarabot fúr ki, akkor helyezzen
mögé fa-alátétet, hogy megelőzze
a károkat.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
helyesen felszerelt, biztonságosan
rögzített oldalfogantyúval használja
a szerszámot.Egyébként az
oldalfogantyú elcsúszhat a szerszám
használata közben, és Ön elveszítheti a
kontorollt a szerszám fölött. A maximális
kontroll érdekében mindkét kezével
fogja a szerszámot.
Nyomja le a módválasztó gombot (f) és forgassa
a módválasztót (g) a fúrás jelre fúráshoz,
a kalapács jelre véséshez és a fúró/kalapács
jelre ütvefúráshoz.
FÉMEK FÚRÁSA
FÚRÁS
1. FÁHOZ használjon csavarmenetes, lapos
fafúrószárat, spirálfúrót vagy koronafúrót.
FÉMHEZ használjon nagy sebességű
acél csavarmenetes fúrószárat vagy
koronafúrót. Fémfúráshoz használjon
hűtőfolyadékot. Kivételt képez az öntöttvas
és a bronz, ezeket szárazon kell fúrni.
FALFÚRÁSHOZ karbid hegyű vagy falfúró
szárakat használjon. A furatból kifolyó
folyamatos, egyenletes törmelék jelzi
a megfelelő fúrási sebességet.
2. A fúrófejet mindig csak annak tengelyével
egyező irányból nyomja. Használjon elég
nyomást, hogy a fúrófej dolgozhasson, de
ne nyomja túlzott erővel, hogy a motort
leállítsa vagy a fúrófejet tönkretegye.
3. Tartsa a szerszámot két kézzel, hogy
megakadályozza a fúrógép elfordulását.
13mm-es adapter tokmány szükséges.
Ellenőrizze, hogy a szerszám csak fúrás
módban van-e. Alacsony sebességgel kezdjen
fúrni, és utána növelje a teljesítményt miközben
egyenletesen nyomja a szerszámot. A furatból
folyamatosan, egyenletesen kifolyó fémforgács
jelzi a megfelelő fúrási sebességet. Fémfúráshoz
használjon hűtőfolyadékot.
Kivételt képez az öntöttvas és a bronz, ezeket
szárazon kell fúrni.
MEGJEGYZÉS: Nagy átmérőjű [7,9 mm - 12,7
mm (5/16“ - 1/2“)] furatokat könnyebben lehet
készíteni acélban, ha először egy kisebb furatot
[4 mm - 4,8 mm (5/32“ - 3/16“)] készít.
FA FÚRÁSA
13mm-es adapter tokmány szükséges.
Ellenőrizze, hogy a szerszám csak fúrás
módban van-e. Alacsony sebességgel kezdjen
fúrni, és utána növelje a teljesítményt miközben
egyenletesen nyomja a szerszámot. Fába
ugyanazzal a fúrószárral lehet fúrni, mint fémbe.
FIGYELMEZTETÉS: A fúrás a
túlterhelés miatt leállhat és ez a
fúrógépet gyorsan elcsavarhatja.
Mindig készüljön fel az ilyen
leállásokra. Tartsa a fúrógépet erősen
12
2. Ha az ütvefúrásról vésésre vált, fordítsa
a módváltót a kívánt helyzetbe. Ha
az üzemmódok közötti váltásközben
ellenállást tapasztal, kissé fordítsa el a vésőt
a forgórész blokkoló aktiválásához.
Ezek a szárak túlmelegedhetnek, hacsak nem
húzza ki gyakran, hogy kitakarítsa a forgácsot
a furatból. Nagyobb furatokhoz használjon lapos
fafúrószárat, erős spirálfúrót vagy koronafúrót.
A hasadásra hajlamos munkadarabot egy
fadarabbal kell alátámasztani.
FIGYELMEZTETÉS:
• A kalapács csak könnyű vésési
munkákra alkalmas.
• A forgásirány-váltó kapcsoló előre
állásban legyen, ha vésési munkát
végez.
Csavarozás (1. ábra)
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (g)
a fúrás pozícióba.
2. Válassza ki a forgásirányt.
3. Szerelje föl a hatlapú csavarozó fejhez való
speciális SDS Plus® csavarozó adaptert.
4. Helyezze be a megfelelő csavarozó fejet. Ha
hornyos csavart hajt be, mindig használjon
biztosítókarimával ellátott csavarozó fejet.
5. Óvatosan nyomja a sebességváltó kapcsolót
(a), hogy megelőzze a csavarfej sérülését.
Hátrafelé (Balra) forgáskor a szerszám
sebessége automatikusan csökken, hogy
könnyebb legyen kihajtani a csavarokat.
6. Ha a csavar egyvonalba esik a munkadarab
felületével, engedje föl a kapcsolóbillentyűt,
hogy a csavar feje ne nyomódjon bele
a munkadarabba.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ne használja a szerszámot könnyen
gyulladó vagy robbanó folyadékok
(benzin, alkohol, stb.) keverésére
vagy pumpálására.
• Ne keverjen vele gyúlékonyként
címkézett folyadékokat.
Opcióként különböző típusú SDS Plus ®
fúrószárak és adapterek kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. A folyamatos
kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
Ütvefúrás
1. Az ütvefúrás közben csak közepes erővel
nyomja, tartsa a fúrógépet, hogy az ne
ugráljon el túlzottan, azaz ne távolodjon
el túl messze a munkadarabtól. A túlzott
nyomás csökkenti a fúrás sebességét, túl
sok hőt termel és lassítja a sebességet.
2. Egyenesen fúrjon, tartson derékszöget
a munkadarabtól. Ne nyomja a fúrófejet
oldalirányba, mert akkor az elakadhat
a furat oldalában vagy a törmelékben, ami
lassítja a sebességet.
3. Ha mély furatokat készít és közbe az ütvefúrás
sebessége csökkenne, akkor húzza egy kicsit
hátra a fúrófejet bekapcsolt fúrógépnél, hogy
a törmeléket kitisztítsa a furatból.
4. Falfúráshoz karbid hegyű vagy falfúró
szárakat használjon. A furatból kifolyó
folyamatos, egyenletes törmelék jelzi
a megfelelő fúrási sebességet.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy javítás
előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
•
•
Fejtés és vésés (D25013)
A szerszámot a felhasználó nem tudja
szervizelni. Jutassa el a szerszámot egy
hivatalos DEWALT szervizműhelybe kb. 40
óra használat után. Ha ez előtt hiba lépne
föl, lépjen kapcsolatba a hivatalos DEWALT
szervizműhellyel.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha
a szénkefék elkopnak.
Motor kefék
1. Ütvefúrásból vésésre váltáshoz először
szerelje fel az SDS Plus ® vésőt és
ellenőrizze, megfelelően rögzül-e.
A DEWALT továbbfejlesztett szénkeferendszert
használ, amely automatikusan leállítja a fúrót,
13
Környezetvédelem
ha a kefék elkopnak. Ezzel megelőzhető
a motor súlyos károsodása.
Új szénkefe szettek a DEWALT szervizekben
vásárolhatók. Mindig azonos cserealkatrészeket
használjon.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
KENÉS
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafelhasználását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A tartozékokat és illesztékeket rendszeresen
kenni kell az SDS Plus® illesztésnél.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám
belsejéből sűrített levegővel a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások
környékén port lát. A művelet végzésekor viseljen professzionális védőszemüveget és porvédő álarcot.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely szerződéses szervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására, Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait.
Csak vizes vagy enyhe mosószeres
textíliát használjon. Soha ne engedje,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses
szerviz helyéről a D E WALT képviseletnél
érdeklődhet a használati utasításban megadott
elérhetőségen. Emellett a szerződött DEWALT
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes
címen megtalálható: www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a D E WALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Opcióként különböző típusú SDS Plus ®
fúrószárak és vésők kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
14
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244248 - 19-08-2014
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
16
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
DREHHAMMER 1
©
D25012K
18
DREHHAMMER 1
©
D25012K
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising