DE9116 | DeWalt DE9116 CHARGER Type 2 instruction manual

502333-74 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DE9116
DE9130
DE9216
2
1
A
3
DE9116
DE9130
2
1
3
2
DE9216
1
B
2
AKKUMULÁTORTÖLTŐ,
DE9116/DE9130/DE9216
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé vált.
Műszaki adatok
Hálózati feszültség
Vváltakozó
(Csak Egyesült Királyság és Írország)
V
Kimenő feszültség
Vegyenáram
Töltőáram erőssége
normál módban
A
cellakiegyenlítő módban
mA
szintentartó módban
mA
Töltés időtartama
2,4 Ah NiCd akkuk
perc
2,0 Ah NiCd akkuk
perc
1,3 Ah NiCd akkuk
perc
3,0 Ah NiMH akkuk
perc
2,6 Ah NiMH akkuk
perc
Súly
kg
Biztosítékok:
Európa
E.K. és Írország
230 V-os szerszámok
230 V-os szerszám
Definíciók: Biztonsági
útmutatások
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
lehetséges veszélyt jelez, amely
halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
DE9116
230
230
7,2–18
DE9130
230
230
7,2–18
DE9216
230
230
7,2–18
2,8
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
70
60
30
90
75
0,4
35
30
15
–
40
0,5
70
60
30
90
75
0,4
10 amper, hálózati
3 amper, a csatlakozódugaszban
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el és
sajátítson el minden útmutatást.
Az útmutatások figyelmen kívül
hagyása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos személyi sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
3
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT:
Ez a kézikönyv a DE9116, DE9130 és DE9216
típusú akkumulátortöltő fontos biztonsági és
kezelési utasításait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvassa el a töltő, az
akkumulátor, az akkumulátoros eszköz összes
utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
VESZÉLY: Halálos áramütés
veszélye. A töltő érintkezői közötti
feszültség 230 Volt. Ne próbálgassa
elektromosságot jól vezető tárggyal.
Ez akár halálos áramütéssel is járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe.
Ez áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. Más típusú
akkumulátor felrobbanhat, ami
személyi sérülést és anyagi kárt
okozhat.
VIGYÁZAT: Bizonyos körülmények
között előfordulhat, hogy az elektromos
hálózatra kapcsolt töltő belsejébe került
idegen anyag rövidre zárja a töltő
érintkezőit. A töltő nyílásaitól távol kell
tartani az áramot jól vezető idegen
anyagokat, például (a teljesség igénye
nélkül) acélforgács, alufólia és egyéb
fémrészecskék. Mindig áramtalanítsa
a töltőt, amikor nincs benne
akkumulátor. Tisztítás előtt húzza ki
a töltő tápkábelét a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amelyet ebben a kézikönyvben nem
mutatunk be. A töltőt és az akkumulátort
pontosan egymáshoz terveztük.
• A töltő rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátor töltésére
használható. Minden más felhasználás tüzet
vagy akár halálos áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél hanem a dugaszánál
fogva húzza ki a konnektorból. Így kisebb
lesz a kábel és a dugasz sérülésének
veszélye.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
4
• Hosszabbító kábelt csak akkor használjon,
ha mindenképpen szükséges. A nem
megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet
vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• Ne tegye a töltőt puha felületre,
ne helyezzen a tetejére semmilyen
tárgyat, mert az eltorlaszolhatja
a szellőzőnyílásokat, és a készülék belseje
túlmelegedhet. Hőkibocsátó forrástól távolra
helyezze a töltőt. A töltő a készülékház tetején
és alján lévő szellőzőnyílásokon át szellőzik.
• Ne használja a töltőt, ha a kábele vagy
a dugasza sérült — ezeket azonnal
cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés érte,
leesett vagy más módon megsérült. Ilyen
esetben juttassa el a készüléket egy hivatalos
szervizbe.
• Ha a töltő javításra vagy karbantartásra
szorul, ne szedje szét, hanem jutassa
el egy hivatalos szervizbe. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még nem
szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon két töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szokásos 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez az utasítás nem
vonatkozik a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül
játszani a termékkel.
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét is. A töltők és akkumulátorok
kompatibilitását a kézikönyv végén lévő
táblázatban találja.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk le. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót, és
kövesse az ismertetett töltési eljárást.
MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL.
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
Az akkumulátor töltőbe helyezésekor vagy
onnan való kivételekor a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet és ne merítse
vízbe, illetve más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a töltőt és
az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40° C-t (105° F) (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Halálos áramütés
veszélye. Soha ne próbálja felnyitni
az akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ez akár
halálos áramütéssel is járhat. A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
céljából vissza kell juttatni
a szervizközpontba.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbálja
felnyitni az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, ne tegye
a töltőbe. Ne nyomja össze, ne ejtse
le, ne sértse fel az akkumulátort.
Ne használjon olyan akkumulátort,
amelyet erős ütés ért, leesett vagy
más módon sérült (azaz szeggel
kilyukasztották, kalapáccsal ráütöttek,
ráléptek stb.). A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizközpontba.
VIGYÁZAT: Ha a töltőt nem
használja, az oldalára fektetve olyan
stabil felületre helyezze el, ahonnan
nem fog leesni, illetve senki nem
fog benne megbotlani vagy elesni.
Némelyik nagy méretű akkumulátorral
felszerelt szerszám ráállítható
az akkumulátorára, de könnyen
felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A NIKKEL KADMIUM (NiCd) VAGY NIKKEL
FÉM-HIDRID (NiMH AKKUMULÁTOROKHOZ)
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Az akkumulátor
a tűzben felrobbanhat.
• Az akkumulátorok az extrém környezeti
hatások és/vagy hőmérséklet mellett
nagyon gyengén ereszthetnek. Ez nem
jelent hibát.
Viszont, ha a külső szigetelő burok törött:
a. és az akkumulátorból folyadék került
a bőrére, azonnal mossa le néhány percen
át szappanos vízzel.
b. és az akkumulátorból folyadék került
a szemébe, öblítse legalább 10 percig
tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi
segítséget. (Egészségügyi vonatkozású
megjegyzés: A folyadék 25-35%-os
káliumhidroxid oldat.)
Az akkumulátor védőkupakja
(A ábra)
Az akkumulátorhoz mellékelt védőkupak védi
a töltőről leválasztott akkumulátor érintkezőit.
Védőkupak nélkül a fémtárgyak rövidre zárhatnák
az érintkezőket, ami tüzet okozna és tönkretenné
az akkumulátort.
1. Vegye le a védőkupakot az akkumulátor
érintkezőiről, mielőtt ez utóbbit a töltőbe vagy
a szerszámba helyezné (A1 ábra).
2. Helyezze a védőkupakot azonnal
az akkumulátorra, amint azt kivette
a szerszámból vagy a töltőből (A2 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg
arról, hogy a védőkupak a helyén van,
mielőtt az akkumulátort eltenné vagy
a kezében hordozná.
CÍMKÉK A TÖLTŐN ÉS AZ AKKUMULÁTORON
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Akkumulátor töltés.
5
Akkumulátor töltve.
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor
miatt.
Hibás akkumulátor.
A NiMH és a NiCd akkumulátorok
töltéséhez.
Ne próbálgassa elektromosságot jól
vezető tárggyal.
Soha ne próbáljon sérült akkumulátort
feltölteni.
Csak DEWALT akkumulátorokat töltsön
vele, más típusúak felrobbanhatnak,
aminek személyi sérülés vagy anyagi
kár lehet a következménye.
Óvja a víztől.
A hibás tápvezetéket azonnal
cseréltesse ki.
Csak 4 - 40 °C közötti hőmérsékleten
tölthető.
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
A töltési időkkel kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat.
DÁTUMKÓD HELYE
A GYÁRTÁS ÉVÉT IS TARTALMAZÓ dátumkód
a készülék burkolatába, az adattábla alá van
nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
6
Akkumulátortöltők
A töltő használata előtt feltétlenül olvasson el
minden biztonsági utasítást.
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE (B ÁBRA)
VESZÉLY: Halálos áramütés
veszélye. A töltőérintkezők közötti
feszültség 230 volt. Ne próbálgassa
elektromosságot jól vezető tárggyal.
Ez akár halálos áramütéssel is járhat.
A használatbavételt megelőző legelső vagy
huzamosabb ideig tartó tárolás utáni töltésnél
az akkumulátor a kapacitásának legfeljebb
80%-áig tölthető fel. Az akkumulátor néhány
töltési és lemerülési ciklus után éri csak el
a teljes kapacitását. Az akkumulátor töltése
előtt mindig ellenőrizze az elektromos hálózatot.
Ha a hálózatban van áram, de a töltő mégsem tölt,
juttassa el az akkumulátort egy hivatalos DEWALT
szervizbe. Töltés közben a töltő és az akkumulátor
felmelegedhet. Ez normális jelenség, nem jelent
hibát.
VIGYÁZAT: Ne töltse az akkumulátort
4 °C alatti, illetve 40 °C feletti
környezeti hőmérséklet mellett. Ajánlott
töltési hőmérséklet: kb. 24 °C.
• Az akkumulátort (3) töltéskor helyezze
a töltőbe (1) az ábrán látható módon, majd
csatlakoztassa a töltőt a hálózatra. Ellenőrizze,
hogy az akkumulátor tökéletesen illeszkedik-e
a töltőbe. A piros töltésjelző (2) villogni kezd.
• Amikor kész a töltés, a töltésjelző folyamatos
fényre vált. Ekkor az akkumulátor teljesen fel
van töltve.
• Az akkumulátort bármikor le lehet venni
a töltőről, de bármeddig rajta is maradhat.
• A töltésjelző gyors villogása töltési
problémát jelez. Helyezze az akkumulátort
ismét a töltőbe, vagy próbálkozzon másik
akkumulátorral. Ha az új akkumulátor sem kap
töltést, vizsgáltassa be a töltőjét egy hivatalos
DEWALT szervizzel.
• Ha a töltőt generátorra vagy egyenáramot
váltakozóárammá alakító áramforrásra
kapcsolja, előfordulhat, hogy a töltésjelző (2)
villog kettőt, kikapcsol, majd ez ismétlődik.
Ez arra utal, hogy ideiglenesen probléma
van az áramforrással. A töltő automatikusan
visszakapcsol normál üzemmódra.
DE9216 – KÉT AKKUMULÁTOR EGYIDEJŰ
TÖLTÉSE
Ennek a töltőnek két töltőnyílása van, hogy
egyszerre két akkumulátort is lehessen vele tölteni.
• A töltést az alábbi útmutatások szerint
végezze.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd a lenti
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
teljesen feltöltve
késleltetés meleg/hideg
akkumulátor miatt
cserélje ki az akkumulátort
hiba
1 használati útmutató
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és elsajátítására
a szerszám használata előtt.
Leírás (B ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
végezzen átalakítást a töltőn vagy
annak bármelyik alkatrészén. Azzal
ugyanis anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor
egyes celláinak töltöttségét egyenlíti ki, hogy az
akkumulátor a maximális teljesítményt nyújthassa.
Az akkumulátort hetente vagy mindannyiszor
frissíteni kell, amikor már nem nyújt megfelelő
teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze
a töltőbe az akkumulátort. Hagyja az akkumulátort
legalább 8 órányi időre a töltőben.
Késleltetés meleg/hideg akkumulátor miatt
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay),
felfüggesztve a töltést mindaddig, amíg az
akkumulátor megfelelő hőmérsékletet nem ér el.
A töltő ezután automatikusan töltési üzemmódra
kapcsol. Ez a funkció maximális élettartamot
biztosít az akkumulátornak.
1 Töltő
2 Töltésjelző (piros)
3 Akkumulátor
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DE9116/DE9130 és DE9216 típusú töltőkkel az
alábbi listán bemutatott DEWALT NiCd és NiMH
akkumulátorokat töltheti.
AKKUMULÁTOR
CELLA
FESZÜLTSÉG
CELLA
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
TÍPUSA
KAPACITÁSA
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14,4
NiCd
2,0 Ah
A szerszámokkal való használat során az
akkumulátor védve van a teljes lemerülés ellen.
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
Javaslatok a tároláshoz
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14,4
NiCd
2,4 Ah
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
TELJES LEMERÜLÉS ELLENI VÉDELEM
1. A tárolásra a hűvös és száraz, közvetlen
napfénytől, túl nagy melegtől és hidegtől
védett helyek a legalkalmasabbak.
2. Az akkumulátort és a töltőt minden károsodás
nélkül hosszabb ideig lehet tárolni. Megfelelő
körülmények között 5 évig vagy annál tovább
is tárolható.
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
A csomag tartalma
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
A csomag a következőket tartalmazza:
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
1 Töltő
7
Elektromos biztonság
Ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e
a hálózati feszültségnek.
Ha a készülék tápkábele sérült, cseréltesse
ki a gyártóval, eladás utáni szolgálatunkkal
vagy hasonlóan képzett és/vagy felhatalmazott
személlyel.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Csatlakoztassa le a töltőt mielőtt puha
textillel letakarítaná a burkolatot.
• Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat,
a burkolatot pedig rendszeresen
tisztítsa puha textillel.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi aljzatot biztonságos módon semmisítse
meg.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm2.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje
le a kábelt.
KARBANTARTÁS
A terméket a felhasználó nem tudja javítani.
A töltőben nem találhatóak olyan alkatrészek,
amelyeket meg tudna javítani. A készüléket
márkaszervizben kell javíttatni a statikus
elektromosságra érzékeny belső alkatrészek
sérülésének elkerülése érdekében.
Az Ön DEWALT szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A szerszám folyamatos és kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
8
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék az ilyen hulladék
elkülönített kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés
megelőzésében és csökkenti
a nyersanyagok iránti igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza
a terméket bármely hivatalos márkaszervizünkbe,
ahol azt Öntől a nevünkben át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a hivatalos DEWALT márkaszervizek listája,
illetve az eladás utáni szolgáltatásaink és az
elérhetőségeink részletes ismertetése megtalálható
a következő honlapon: www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után nem ad le elegendő teljesítményt olyan
munkafolyamatoknál, melyeket korábban könnyen
el lehetett vele végezni, hasznos élettartama
végén környezetbarát módon selejtezze ki:
• Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
vegye ki a szerszámból.
• A NiCd és NiMH akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Juttassa vissza azokat
forgalmazójához vagy adja le a helyi
hulladékhasznosító telepen. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
zst00244798 - 11-09-2014
9
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
10
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
12
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
13
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising